دادراه

دادراه، راه دادخواهی

رای وحدت رویه ۵۹۴ – ۱۳۷۳/۹/۱

خلاصه رای: جرایمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب می شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ می شود. نقل از شماره ۱۴۵۴۸ – ۱۳۷۳٫۱۱٫۱۹ روزنامه رسمی شماره ۱۷۲۰ – ه ۱۳۷۳٫۱۰٫۵ پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۳٫۷۳ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی […]

رای وحدت رویه ۵۷۱ – ۱۳۷۰/۱۱/۱

خلاصه رای: جرم ارتشاء از جرایم عمومی می باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد. و تشدید مجازات ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ (ناظر به تشدید مجازات کسانی می باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چندنفری به امر ارتشا مبادرت نمایند) […]

رای وحدت رویه ۵۲ – ۱۳۶۳/۱۱/۱

خلاصه رای: جرم کلاهبرداری با گذشت شاکی خصوصی موقوف نمی شود چون جرم کلاهبرداری در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است. روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۷۱-۶۳٫۱۲٫۲۶ شماره ۲۲۶ – هـ ۱۳۶۳٫۱۲٫۸ ردیف: ۵۰٫۶۳ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور […]

رای وحدت رویه ۱۷۹۷ – ۱۳۳۸/۴/۲۸

خلاصه رای: رد مال مورد اختلاس مانع از مجازات قانونی و … نمی باشد (در فرضی که مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده باشد این امر مانع از مجازات قانونی او که من جمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس به عنوان غرامت می باشد نیست). از شعبه سوم و نهم […]

رای وحدت رویه ۵۹۸ – ۱۳۷۴/۲/۱۲

خلاصه رای: در مواردی که برای متهم وکیل تسخیری تعیین شده، مدت اعتراض به حکم از همان تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری مذکور احتساب می شود. (اعم از این که متهم بعداً وکیل دیگر تعیین کند یا نه) روزنامه رسمی ۱۴۶۶۸-۷۴/۴/۲۵ شماره ۱۷۶۷ / هـ  ۱۳۷۴/۲/۲۵ پرونده وحدت رویه ردیف: ۷۳/۷۴ هیئت عمومی ریاست محترم […]

رای وحدت رویه ۵۰۱ – ۱۳۶۶/۱/۲۰

ردیف ۶۵/۱۱۹ رأی شماره ۵۰۱-۲۰/۱/۱۳۶۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می­ رساند آقای بوزچلو وکیل آقای محمود افشاری به لحاظ اتخاذ رویه­ های مختلف در موارد مشابه از دو شعبه دیوان عالی کشور شعب ۱۲ و ۱۶ تقاضا کرده پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور […]

رای وحدت رویه ۱۵ – ۱۳۶۳/۶/۲۸

ردیف ۶۲/۷۱ هیئت عمومی بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً آقای حسین ملکی به عنوان جناب دادستان کل کشور شرحی مرقوم داشته که به شماره ۲۳۵۸۳-۷/۱۰/۶۲ ثبت دفتر دادسرای دیوان عالی کشور شده و ضمن ارائه ۳ فقره دادنامه از شعب ۱۹ و ۱۶ و ۱۱ دیوان عالی کشور توضیح داده است که […]

رای وحدت رویه ۳۲۲۲ – ۱۳۳۸/۸/۳

حکم شماره ۳۲۲۲-۳/۸/۱۳۳۸ در مورد حدود اختیارات وکیل تسخیری در دو شعبه دیوان عالی کشور رویه های مختل اتخاذ شده به شرح ذیل: الف- شعبه هشتم دیوان عالی کشور به شرح حکم شماره ۳۹۹۳-۱۷/۷/۳۷ معتقد است: وکیل تسخیری متهم در دادگاه بدوی حق پژوهش خواستن در دادگاه پژوهشی را ندارد. ب- شعبه نهم بعکس عقیده […]

رای وحدت رویه ۳۹۷۶ – ۱۳۲۵/۱۰/۲۵

حکم شماره ۳۹۷۶-۲۵/۱۰/۱۳۳۵ در موضوع تأثیر مداخله وکیل در دادرسی با تقدیم لایحه آراء مغایری از شعبه ۸ و ۹ دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر گردیده است: الف- شخصی به اتهام سرقت در دادگاه جنحه محکوم شده متهم و دادستان درخواست رسیدگی پژوهشی نموده­ اند دادگاه استان با ملاحظه لایحه وکیل مدافع متهم […]

اختلاس

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷: ‌ماده ۵- هر یک از کارمندان ادارات و سازمان ها و یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی‌ و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند […]

نبش قبر

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۳۴- هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم می‌شود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شده باشد به مجازات آن جرم هم

نزاع دسته جمعی

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۱۵- هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند: ۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال. ۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به […]

رشاء و ارتشاء

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷: ماده ۳– هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا […]

افشای اسرار حرفه ای

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۶۴۸- اطبا و جراحان و ماماها و دارو فروشان و کلیه ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه ی خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس […]

سوءقصد به جان مقامات

سوء قصد به مقامات داخلی: قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵: ماده ۵۱۵– هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنان چه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی: قانون مجازات […]

سب نبی

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده ۲۶۲- هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود. تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا […]