دادراه

دادراه، راه دادخواهی

نکات حقوقی ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

معافیت سربازی در صورت ازدواج با بانوان جانباز

در صورتی که مشمولان خدمت وظیفه عمومی با بانوان جانباز ۲۵ درصد و بالاتر ازدواج کنند، به مدت ۵ سال از تاریخ ثبت عقد از معافیت موقت برخوردار

نکات حقوقی ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

رابطه زناشویی پس از عقد و قبل از شروع زندگی مشترک

در مناطقی از کشور به خصوص در روستاها، این رسم وجود دارد که با وجود انجام عقد ازدواج، رابطه زناشویی باید بعد از برگزاری مراسم عروسی و شروع زندگی

نکات حقوقی ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

حقوق شهروندی (حق برابری انسانی)

طبق منشور حقوق شهروندی، اعمال هرگونه تبعیض ناروا به ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی

نکات حقوقی ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

برپا کردن محل برای شرب خمر

طبق قانون، هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به سه ماه تا دو سال حبس

نکات حقوقی ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

مزاحمت در قالب خواستگاری

خواستگاری و اصرار به ازدواج به خودی خود جرم نمی باشد. اما اگر شخص در قالب خواستگاری مزاحمت ایجاد کند

نکات حقوقی ۲۱ بهمن ۱۳۹۷

حقوق شهروندی (حق انتخاب نوع پوشش)

طبق منشور حقوق شهروندی، شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی

نکات حقوقی ۱۸ بهمن ۱۳۹۷

دیه لب

طبق قانون، از بین بردن دو لب، دیه کامل و هریک، نصف دیه کامل دارد و دیه از بین بردن مقداری از لب

نکات حقوقی ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

حقوق شهروندی (حریم خصوصی)

طبق منشور حقوق شهروندی، حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش

نکات حقوقی ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

بیمه نکردن کارگر

طبق قانون کار، بیمه نمودن کارگران اجباری است. توافق کارفرما با کارگر مبنی بر بیمه نشدن

نکات حقوقی ۱۱ بهمن ۱۳۹۷

تفخیذ در قانون

قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه انسان مذکر تفخیذ است. دخول کمتر از ختنه گاه نیز در حکم تفخیذ است. مجازات فاعل

رای وحدت رویه ۷۷۲ – ۱۳۹۷/۹/۲۰

تکلیف ﺩﺍﺩﮔﺎه به تخفیف مجازات وفق ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسى کیفرى و خروج موضوع از تبصره ماده ۴۵ الحاقى به قانون مبارزه

رای وحدت رویه ۷۷۳ – ۱۳۹۷/۹/۲۰

آراء شورا در دعاوی خانوادگی، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی

نکات حقوقی ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

دستگیری و مجازات افراد بدون برگزاری دادگاه

طبق اصول قانون اساسی، هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏

نکات حقوقی ۹ بهمن ۱۳۹۷

ممنوعیت سگ گردانی در تهران

با توجه به مجوز دادستان تهران به پلیس، سگ گردانی در اماکن عمومی ممنوع می باشد و با افرادی که در اماکن عمومی مانند

نکات حقوقی ۸ بهمن ۱۳۹۷

حقوق شهروندی (حق دسترسی به فضای مجازی)

طبق منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری های ارتباطی و اطلاع رسانی، حفاظت از داده های

نکات حقوقی ۷ بهمن ۱۳۹۷

زمان پرداخت نفقه

در دوران نامزدی و یا بله برون نفقه یا خرجی زوجه به عهده زوج نمی باشد ولی بعد از عقد خرجی زوجه به