Search by tag: %d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86

نکات حقوقی ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

تنبیه کودک

اگرچه امروزه روانشناسان معتقدند که تنبیه بدنی کودک به طور کلی برای تربیت او تاثیری ندارد و آثار مخربی نیز ممکن است بوجود آورد، اما طبق قانون