Search by tag: %d9%85%d9%81%d8%aa%d8%b1%db%8c

تهمت و افترا مجازات قانونی دارد

یکی از معضلاتی که دستگاه قضایی کشور با آن روبروست حجم بالای پرونده های مطروحه است. با شناسایی و بررسی عوامل این امر، هدف را قدم برداشتن در جهت حل این معضل قرار دادیم. اما از جمله راه هایی که می توان به دستگاه قضا در جهت کاهش حجم پرونده ها کمک نمود که خود تضمینی در راستای اجرای بهتر عدالت

هتک حرمت در نظام حقوقی ایران

نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف روابط متعدد و مختلفی را برای آن جامعه شکل می‌دهد؛ روابطی که شاید فراتر از روابط دوستانه و خانوادگی در محیط اجتماع یا دانشگاه یا روابط کاری در محیط کار پیش برود. حال آن که ممکن است به واسطه خللی کوچک، این روابط از هم گسسته شده و روابط […]

رای وحدت رویه ۲۲۸ – ۱۳۴۹/۸/۲۰

روزنامه رسمی شماره ۷۵۴۷-۹/۱۰/۱۳۴۹ حکم شماره ۲۲۸-۲۰/۸/۱۳۴۹ رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مرور زمان جرم افترا دو نظر مخالف از دو شعبه دیوان عالی کشور صادر شده یکی شعبه دوم دیوان مزبور به موجب حکم شماره ۲۸-۱۸/۱/۱۸ چنین رأی داده است: «مبدأ مرور زمان جرم افترا از تاریخ نسبت دادن اتهام به […]