Search by tag: %d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c

مسئولیت مدنی قاضی

این نمونه رأی تصریح می کند که : مسئولیت مدنی قاضی در قبال صدور آراء قضایی مستلزم اثبات قبلی تخلف قاضی در دادگاه انتظامی قضات است و دعوی که قبل از صدور رأی از آن مرجع، طرح گردد قابل استماع نیست.

عدم‌ استماع ایرادات راجع به معامله پایه در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری

این نمونه رأی تصریح می کند که : ایرادات راجع به معامله پایه، در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری مسموع نیست.

دیوارکشی به ارتفاع ۸۰ سانتی‏متر به منظور حفظ محصولات کشاورزی

این نمونه رأی تصریح می کند که : صرف دیوارکشی به ارتفاع ۸۰ سانتی‏متر به منظور حفظ محصولات کشاورزی، تغییر کاربری نبوده و از شمول مصادیق عملیات ساختمانی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خارج می‏‏باشد.

صلاحیت دفاتر اسناد رسمی

این نمونه رأی تصریح می کند که : در ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، مرجع ذیصلاح قانونی برای گواهی انتقال قطعی ملک و رسمیت بخشیدن به سند، علاوه بر مراجع قضایی شامل دفاتر اسناد رسمی نیز می‏‏شود و اداره ثبت اسناد و املاک نمی‏تواند برای صدور سند رسمی به نام منتقل الیه خواستار تنفیذ سند در دادگاه شود

هیأت‏های حسابرسی بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‏های مستقیم

این نمونه رأی تصریح می کند که : مراجع اداری مذکور در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان، حصری نبوده و رسیدگی به شکایت از آرای هیأت‏های حسابرسی موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‏های مستقیم که مرجع دادرسی هستند، در صلاحیت دیوان است.

مصادیق خوف از ضرر جانی زوجه توجیه‌کننده عدم تمکین

این نمونه رأی تصریح می کند که : در صورتی که از زمان محکومیت کیفری زوج به دلیل ضرب و جرح زوجه، مدت زمان طولانی بگذرد، از مصادیق خوف ضرر و زیان جانی زوجه نبوده و محکومیت کیفری مذکور مانع از تمکین نخواهد بود.

صحت وکالت در طلاق به زوجه با حق توکیل به غیر

این نمونه رأی تصریح می کند که : هر گاه زوج طی وکالت‌نامه رسمی به زوجه تفویض وکالت نماید تا بر اساس اختیارات تفویضی مصرحه در آن با حق توکیل به‌غیر حتی انتخاب وکیل دادگستری برای موکل (زوج) ضمن مراجعه به دادگستری و تقدیم دادخواست گواهی عدم امکان سازش خود را به هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلعی یا مبارات با هر شرط و قرار و به‌هر طریق اعم از اخذ مهریه و نفقه یا بذل آن و یا بذل عین مهریه خود را مطلقه نماید و آن را به ثبت برساند، معتبر است و طلاقی که بر اساس آن صادر شده صحیح است. وکیلی که بدین طریق توسط زوجه برای زوج گرفته شده حق قبول بذل را نیز دارد.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض از رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی

این نمونه رأی تصریح می کند که : هر گونه اعتراض به رأی هیأت‌های حل اختلاف ثبتی با دادگاه عمومی است.

دعوی ورود ثالث در دعوی اعتراض ثالث

این نمونه رأی تصریح می کند که : دعوی ورود ثالث حسب مدلول ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دعاوی اصلی است. با توجه به اینکه دعوی اعتراض ثالث دعوای اصلی تلقی نمی‌گردد، بنابراین دعوی ورود ثالث در دعوی اعتراض ثالث قابل استماع نیست.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ابطال سند مالکیت معارض

این نمونه رأی تصریح می کند که : رسیدگی به ادعای تعارض در اسناد مالکیت، نفیاً یا اثباتاً در صلاحیت هیأت نظارت اداره کل ثبت اسناد و املاک است.

معامله فضولی

این نمونه رأی تصریح می کند که : تنفیذ بیع فضولی مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر می‌باشد

حق حبس امین

این نمونه رأی تصریح می کند که : اعمال حق حبس در مواردی که اختلاف حساب مالی وجود دارد، مانع از تحقق عنصر معنوی جرم خیانت در امانت است.

وعده‌دار نبودن چک صادره در ایام تعطیل رسمی

این نمونه رأی تصریح می کند که : چک‌های صادره در ایام تعطیل رسمی و هم چنین بعد از ساعات اداری کاری بانک‌ها با وجود داشتن موجودی، تا تکمیل موجودی اول وقت اداری بعد از تعطیلات رسمی و یا اول وقت اداری روز بعد، وعده دار محسوب نمی‌گردد.

حق مکتسبه شرایط ارتقا در قانون نظام هماهنگ پرداخت

این نمونه رأی تصریح می کند که : با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، حق مکتسبه واجدین شرایط ارتقای شغلی در زمان حاکمیت قانون نظام هماهنگ پرداخت پابرجاست.

ملاک زمانی در تقدیم دادخواست تجدید نظر به پست

این نمونه رأی تصریح می کند که : در احتساب مهلت تجدید نظرخواهی، تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه ملاک می­باشد و تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی به اداره پست اثری ندارد.

عدم تأثیر اختلال شخصیت مرزی بر مسئولیت کیفری

این نمونه رأی تصریح می کند که : مبتلا به بیماری اختلال شخصیتی مرزی، جنون ندارد و مسئول اعمال خویش می‌باشد.

123497498