دادراه

تصویر پروفایل کاربران

آدرس وبسایت: -

آدرس ایمیل: info@dadrah.ir

تلفن ثابت موسسه:

آدرس موسسه:

استان اسقرار: در کدام منطقه یا استان سکونت دارید؟

شماره ثبت:

محل ثبت:


تخصصها

 • دعاوی خانواده و هویت قانونی
 • جرایم علیه اموال و اسناد
 • دعاوی مالی، تجاری، قراردادها
 • جرایم رایانه ای و اینترنتی
 • مواد مخدر و قاچاق
 • حقوق بین الملل و مهاجرت
 • مسائل سیاسی امنیتی
 • دعاوی شهروند در برابر دولت
 • همسایگی و آپارتمان نشینی
 • اعمال منافی عفت و اخلاق
 • تکالیف شهروندی و اقتصادی
 • شرکت ها و مالکیت معنوی
 • آسیب به جان و مال
 • جرایم علیه شخصیت و هویت
 • دعاوی اموال منقول
 • دعاوی املاک


خلاصه سوابق


آخرین مشاوره ها

شما می توانید درخواست وکیل را در صفحه اول وبسایت ثبت کنید. وکلای متخصص در زمینه موردنظر پیشنهادات خو ...

شما می توانید درخواست وکیل را در صفحه ی اول وبسایت ثبت کنید. وکلای متخصص در زمینه مورد نظر پیشنهادات ...

شما می توانید درخواست وکیل را در صفحه ی اول وبسایت ثبت کنید. وکلای متخصص در زمینه مورد نظر پیشنهادات ...

شما می توانید درخواست وکیل را در صفحه ی اول وبسایت ثبت کنید. وکلای متخصص در زمینه مورد نظر پیشنهادات ...

به دلیل اینکه موضوع شما قتل است و دارای پیچیدگی های خاصی است با یک مشاوره رایگان کار زیادی از پیش نخ ...

بله این امکان وجود دارد .اما برای به نتیجه رسیدن باید بتوانید اثبات کنید که ایشان سلامت روانی ندار ...

در صورتی که در قولنامه این شرط وجود داشته باشد که در صورت عدم پرداخت کامل ثمن حق فسخ دارید، می توانی ...

باید به جای اعلام مفقودی به بانک اظهارنامه استرداد برای شرکا ارسال می کردید. هم اکنون هم می توانید ب ...

بعد از رسیدگی توسط دادگاه نهایتاً اگر اموالی برای توقیف از طرف ضامن نداشته باشید، با درخواست اعسار(ن ...

در این مورد بین قضات اختلاف نظر وجود دارد. اما باز هم این رای با استناد به نامه پزشکی قانونی قابل اع ...

مشاهده موارد بیشتر

آخرین مقاله ها

تاکنون هیچ مقاله ای توسط ایشان ثبت نشده است.