یعقوب زیرک قولنجي

وکیل خوب  - یعقوب زیرک قولنجي
وکیل

آدرس وبسایت: -

آدرس ایمیل:

تلفن همراه: 09141495303

تلفن ثابت دفتر:

آدرس محل کار:

استان: نامشخص

شهر:

مدرک و رشته تحصیلی: ...

دارای سابقه پروانه وکالت از: ...

شماره پروانه:


تخصصها


خلاصه سوابق

خلاصه سوابق توسط ایشان ثبت نشده است.


آخرین مشاوره ها

خیر تنها شما می توانید تحت عنوان تسبیب در ایراد خسارت برای هزینه هایی که کردی دادخواست بدهید ...

شس ماه تا دو سال حبس البته دادگاه اختیار تبدیل و تخفیف مجازات را در صورت احراز جهات تخفیف دارد ...

سه میلیون جزای نقدی از بابت جنبه عمومی جرم است و به بیمه ربطی ندارد باید شما پرداخت بکنی... اگر حکم ...

با توجه به میزان عرق فرق میکند معمولا 6 ماه تا دو سال و تا پنج برابر ارزش آن جزای نقدی ...

پرونده شما غیره مالی و تقریبا 200000ت هزینه دارد با هزینه پزشک معالج احتمالا 60 هزار تومان هزینه فیش ...

17 ضربدر 840 = با ارزش منطقه ای ملک و ارزش منطقه ای ضربدر 3.5 = هزینه دادرسی البته اگر خواسته شما ...

در سفته مشخص است سقف آن لذا تا میزان سقف سفته اگر بنویسید منعی ندارد ولی بیشتر ازسقف سفته بنویسی میش ...

اگر تاریخ و امضا دستکاری شده ادعای جعل بفرمایید و اعلام اینکه به چه جهتی داده اید لازم نیست مشخص و ا ...

بله ارث میبرد

اگر قراداد ندارید و این موارد مکتوب نشده اثبات موضوع سخته و نمی تونی طرف و حداقل به استرداد یا کسر ا ...

مشاهده موارد بیشتر

آخرین مقاله ها

تاکنون هیچ مقاله ای توسط ایشان ثبت نشده است.