سید رسول میروکیلی

وکیل خوب  - سید رسول میروکیلی
وکیل

آدرس وبسایت: -

آدرس ایمیل:

تلفن همراه: 09173174570

تلفن ثابت دفتر:

آدرس محل کار:

استان: نامشخص

شهر:

مدرک و رشته تحصیلی: ...

دارای سابقه پروانه وکالت از: ...

شماره پروانه:


تخصصها


خلاصه سوابق

خلاصه سوابق توسط ایشان ثبت نشده است.


آخرین مشاوره ها

سلام 1 مهلت اعتراض 20روز از تاریخ ابلاغ است . بنابراین باید ببینید کی رای ابلاغ شده اگر از تاریخ ابل ...

سلام ممکنه ماشین را دست کس دیگری داده باشید و او تصادف کرده . یا اشتباه شده و شماره اشتباه داده اند ...

سلام به اداره ثبت احوال مراجعه بفرمایید . موضوع در هیات مربوطه مطرح و دستور اصلاح داده میشود . استشه ...

سلام متوجه سوالتان نشدم . توضیح دقیق و سوال خاص . سوالها را تفکیک کنید ...

سلام مدارکتان باید بررسی شود . علی الحساب میتوانید از شورای حل اختلاف تقاضای تامین دلیل بدهید تا کار ...

سلام سوال شما حقوقی نیست و کار اداریه باید به بانک مراجعه کنید و شرایط دریافت وام را سوال کنید ...

سلام دادگاه و ادارات کسی را مالک میدانند که سند رسمی بنامش باشد . میتوانید دادخواست اثبات مالکیت نس ...

سلام اخذ پروانه ساختمان یک کار اداری ودر حیطه اختیار شهرداری است و سوال حقوقی نیست باید به شهرداری م ...

سلام تعویض پلاک میشودو ربطی به تصادفی بودن نداره . شما واسطه بوده اید و همان طور که خریده اید همان ط ...

سلام تعویض پلاک میشودو ربطی به تصادفی بودن نداره . شما واسطه بوده اید و همان طور که خریده اید همان ط ...

مشاهده موارد بیشتر

آخرین مقاله ها

تاکنون هیچ مقاله ای توسط ایشان ثبت نشده است.