محمد سعيد ثمري

وکیل خوب  - محمد سعيد  ثمري
وکیل

آدرس وبسایت: -

آدرس ایمیل:

تلفن همراه: 09121992884

تلفن ثابت دفتر:

آدرس محل کار:

استان: نامشخص

شهر:

مدرک و رشته تحصیلی: ...

دارای سابقه پروانه وکالت از: ...

شماره پروانه:


تخصصها


خلاصه سوابق

خلاصه سوابق توسط ایشان ثبت نشده است.


آخرین مشاوره ها

پس از إصدار راي طلاق ، طرفين ملزم به اجراي مفاد حكم در دفتر طلاق در مدت زمان معين شده هستند ، در صور ...

با سلام چنانچه سرنشين ماشين را نشناسيد و يا از طريق مالك خودرو شناخته نشود ، پيگيري پرونده نتيجه اي ...

با سلام در قانون فعلي اصل بر اعسار ميباشد مگر خلاف ان ثابت شود. اثبات اين موضوع با شماست و بايستي ا ...

با سلام قرارداد في ما بين شما و تعميرگاه بسيار در حل مشكل شما مهم و أساسي ميباشد وفلذا بايد كاملا م ...

در عقد موقت نيازي به ثبت واقعه نكاح نيست مگر فرزندي متولد بشود و در عقد دائم بايد نكاح ثبت شود در دف ...

نكاح با اين مورد استنادي همسرتان فسخ نميشود.

نسبت به نفقه خود اقدام نماييد چون شما حق حبس داريد ... چنانچه نفقه پرداخت ننمايد ميتوانيد نسبت به طل ...

مديون چنانچه پرداخت دين خود را در محكمه اثبات نمايد (با هر دليلي از جمله مبالغ واريز به حساب) بري ا ...

بابت هر چهل هزار تومان يك روز حبس محاسبه ميشود.

چون مشروب دست ساز ميباشد بر طبق مواد قانون مجازات ٧٠٢رسيدگي ميشود و نه قانون قاچاق ، قطعاً نسبت به پ ...

مشاهده موارد بیشتر

آخرین مقاله ها

تاکنون هیچ مقاله ای توسط ایشان ثبت نشده است.