همایون ساکی

وکیل خوب  - همایون ساکی
وکیل

آدرس وبسایت: -

آدرس ایمیل:

تلفن همراه: 09166616198

تلفن ثابت دفتر:

آدرس محل کار:

استان: نامشخص

شهر:

مدرک و رشته تحصیلی: ...

دارای سابقه پروانه وکالت از: ...

شماره پروانه:


تخصصها


خلاصه سوابق

خلاصه سوابق توسط ایشان ثبت نشده است.


آخرین مشاوره ها

سلام نیازی نیست که شما دلیل به دادگاه ارایه کنید که وی رانزدی او بایستی دلیل بیاره که شما کتکش زدید ...

سلام شما اگر طلبی از شرکت مورد سوال دارید بایستی از طریق واحد اجرای احکام تعزیرات طلب خود را از اموا ...

سلام خیر چون کارشناس در قسمت تعویض پلاک از ماشین شما بازدید میکنه ...

سلام شما بایستی باشهادت شهود ثابت کنی که خرابی آب دستشویی را به مالک اطلاع دادی وواسه استراداد باقیم ...

سلام شماباید مراجعه کنید به اجرای احکام تقاضای اجرای حکم کنید ...

سلام شما میتوانید از ارتش شکایت کنید ودادخواست مطالبه دیه چشم راست به نرخ روز پرداخت بدهید وادله خود ...

سلام طبق بخشنامه بانک مرکزی اگر تا شهریور ماه 97اصل پول وسود قانونی را پرداخت کنید بانک مکلف است خسا ...

سلام شما باید مدارک هویتی موتور را خوب ملاحظه کنید تو قولنامه شرط بزارید که اگر موتور مشکل داشته باش ...

سلام شما باید منکر شدید شرب خمر بشید ونسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی کنید ودر وقت رسیدگی در دادگا ...

سلام شما میتونید انحصاروراثت بگیرید و اقدام به تحریر ومهر موم ترکه کنید وبعد از معین شدن ترکه اقدام ...

مشاهده موارد بیشتر

آخرین مقاله ها

تاکنون هیچ مقاله ای توسط ایشان ثبت نشده است.