همایون ساکی

وکیل خوب  - همایون ساکی
وکیل

آدرس وبسایت: -

آدرس ایمیل:

تلفن همراه: 09166616198

تلفن ثابت دفتر:

آدرس محل کار:

استان: نامشخص

شهر:

مدرک و رشته تحصیلی: ...

دارای سابقه پروانه وکالت از: ...

شماره پروانه:


تخصصها


خلاصه سوابق

خلاصه سوابق توسط ایشان ثبت نشده است.


آخرین مشاوره ها

شما بایستی از طریق کمیسون اقدام کنید

سلام خونه مال شما است وشما بدون اجازه شوهرت می توانید بفروشید چون مبایعه نامه بنام شما است ...

سلام اره شما میتوانید درخواست خودرا به واحد خدمتی بدهید واز طریق قسمتی که خدمت میکنید شما را به کمیس ...

سلام اگه در رای صادره طبق نظریه پزشکی قانونی از قلم افتاده جراحات شما میتوانید درخواست اصلاح دادنامه ...

سلام دوست عزیز اولا کار وکیل کار به وسیله است ووکیل مجاز به شرط نتیجه نیست چرا که طبق قوانین وکالت ش ...

سلام شما طبق قرارداد باید عمل کنید اگه توی قرارداد ذکری از عقب نشینی نکردید بایستی خریدار به متراژ خ ...

سلام دوست عزیز در صورتیکه اعتراض شما در مهلت قانونی باشه قابل تغییر نظریه کارشناسان عالی پزشکی قانون ...

سلام نیازی نیست که شما دلیل به دادگاه ارایه کنید که وی رانزدی او بایستی دلیل بیاره که شما کتکش زدید ...

سلام شما اگر طلبی از شرکت مورد سوال دارید بایستی از طریق واحد اجرای احکام تعزیرات طلب خود را از اموا ...

سلام خیر چون کارشناس در قسمت تعویض پلاک از ماشین شما بازدید میکنه ...

مشاهده موارد بیشتر

آخرین مقاله ها

تاکنون هیچ مقاله ای توسط ایشان ثبت نشده است.