مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 338)

مواد مخدر

با سلام.مجازان بیش از سی گرم هرویین اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

مشاهده

تجمع غیرقانونی

با سلام در این زمینه حتما باید پرونده مطالعه و لایحه موثری تنظیم گردد.در اسرع وقت از وکیل کمک بگیرید

مشاهده

استرداد طلا

با سلام با ارایه فاکتور میتوانید استرداد اموال را مطرح کنید

مشاهده

استرداد طلا

با سلام با ارایه فاکتور میتوانید استرداد اموال را مطرح کنید

مشاهده

بیرون کردن شوهر از منزل توسط زن

باسلام با تهیه منزل و ملزومات زندگی مشترک امکان پذیر است

مشاهده

نفقه

باسلام با ارایه صورتجلسه کلانتری شکایت طرح نفقه مطرح کنید

مشاهده

رفع توقیف خودرو از مهریه

باسلام شما میتوانید ابطال معامله نمایید

مشاهده

رضایت شاکی

با سلام.در قوانین، ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال در معابر و اماکن عمومی، با دو شیوه زیر مجازات می‌شود: حبس: از 2 تا 6 ماه شلاق: تا 74 ضربه درصورت فقدان سابقه کیفری امکان تعلیق و تخفیف مجازات وجود دارد

مشاهده

توهین و فحش

با سلام .امکان طرح شکایت برای شما وجود دارد

مشاهده

پارکینگ

باسلام شکایت مزاحمت و‌ممانعت از حق مطرح کنید

مشاهده

صلح عمری

باسلام اگر دلایل مستند مبنی بر کلاهبرداری و فریب موجود باشد امکانپذیر است

مشاهده

صلح عمری

باسلام اگر دلایل مستند مبنی بر کلاهبرداری و فریب موجود باشد امکانپذیر است

مشاهده

مبلغ دیه

با سلام آنچه مورد تأیید قاضی پرونده قرار گیرد

مشاهده

هزینه درخواست اعسار

باسلام شما میتوانید هرچند بار اعسار را مطرح کنید

مشاهده

اعسار

با سلام بعد از جلب هم درخواست اعسار قابل طرح است

مشاهده

دعاوی تجاری - چک

اقامه دعوی در محل خوانده یا صدور گواهی عدم پرداخت امکانپذیر است

مشاهده

نرخ مستثنیات دین

با سلام . معمولاً تا حدود دویست میلیون را جز مستثنیات دین به حساب می اورند

مشاهده

هک اینستاگرام

باسلام سوال حقوقی نیست

مشاهده

نفقه

باسلام.جداگانه بررسی می‌کنند

مشاهده

وکالت نامه

باسلام اگر پدر در زمره وراثی که وکالت‌نامه را امضاء کردند باشد نیاز به وکالت جداگانه نیست

مشاهده

شکایت با موضوع حقوقی و کیفری با هم

باسلام .قرار عدم صلاحیت برای امور کیفری صادر میگردد

مشاهده

عسر و حرج

با سلام باید بتوانید عسروحرج را ثابت کنید

مشاهده

صیغه 99ساله با مهریه یک جلد کلام الله و یک شاخه گل

باسلام.بذل مدت یکطرفه است و نیازی به رضایت زوجه نیست

مشاهده

عدم انتقال سند

باسلام بدوا اظهارنامه تنظیم و ارسال کنید

مشاهده

با سلام و عرض ادب و احترام

باسلام بله با ارایه رسید مبالغ واریزی

مشاهده

توقیف اموال برای مهریه

با سلام این موارد قابل توقیف نیستند

مشاهده

نفقه

باسلام نفقه شما برطبق شرایط زندگی شما توسط هیئت مشخص خواهد شد

مشاهده

طلاق توافقی

باسلام در این خصوص ماده 35 قانون حمایت خانواده مقرر کرده است: «هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند، درصورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجي...

مشاهده

تصادف و تامین دلیل

با سلام بدوا تامین دلیل کنید

مشاهده

سند خودرو

با سلام شکایت فروش مال غیر و دادخواست الزام تنظیم سند تواما مطرح کنید

مشاهده

حقوقی

باسلام با ارایه شهود میتوانید استرداد جهیزیه را مطرح کنید

مشاهده

گرفتن ارث

با سلام اگر تاریخ فوت شوهر مقدم باشد بله شما از سهم مادر خود ارث میبرید

مشاهده

سوپيشينه روابط نامشروع

با سلام سوپیشینه برای شما محسوب نمیشود

مشاهده

وثیقه

باسلام بسته به نظر قاضی دارد به شعبه اجرای احکام مربوطه مراجعه کنید

مشاهده

حضانت فرزند

باسلام مشکل و سوال خود را دقیق تر مطرح بفرمایید

مشاهده

طلاق از همسر

باسلام در طلاق به درخواست زوجه باید دلایل و مدارک محکمه پسند ارائه دهید

مشاهده

چک برگشتی

با سلام دوباره برای مزایده اقدام کنید در صورت تکرار سه باره زمین به اولین خریدار به هر قیمتی فروخته خواهد شد

مشاهده

تغییر اسم شناسنامه

باسلام بله امکان پذیر است و با حکم دادگاه میتوانید نسبت به تغییر سایر مدارک اقدام کنید

مشاهده

با سلام

باسلام. اگر قرار دادکتبی نباشد خیر

مشاهده

ازدواج

باسلام از نظر قانونی ممانعت آنها مانع ازدواج شما نخواهد شد

مشاهده

حق الوکاله

باسلام تعرفه حق المشاوره مشخص است

مشاهده

اقساط دیه

با سلام بله امکان وجود دارد

مشاهده

قرارداد مالک مستاجر

با سلام امکان مطالبه و جبران خسارت برای شما وجود دارد

مشاهده

راهنمایی

باسلام بعد از مدت اجاره دستور تخلیه فوری قابل طرح است

مشاهده

طلاق و نفقه

باسلام شکایت ترک نفقه طرح کنید و سپس دادخواست طلاق بدهید

مشاهده

اجازه خروج صغیر پس از فوت پدر

باسلام باتوجه به اینکه حضانت و قیمومیت هردو با شماست ظاهرا منعی وجود ندارد

مشاهده

دستمزد وکیل

با سلام تعرفه و قرار داد ملاک عمل خواهد بود

مشاهده

چگونگی توقیف خودرو

باسلام بستگی به متن موجود در دستور توقیف دارد شما میتوانید به شعبه اجرای احکام مربوطه مراجعه کنید

مشاهده

تعمیرات ساختمان اجاره ای؟

با سلام.طبق قانون در صورتی که در ملک اجاره داده شده عیبی به وجود آید قانون مدنی پرداخت هزینه های تعمیرات را به دو قسمت تقسیم کرده است که شامل تعمیرات جزیی یا فرعی و تعمیرات کلی یا اساسی می شود. هزینه تعمیرات جزیی یا فرعی به ...

مشاهده

شاهد

با سلام شما ضامن محسوب نخواهید شد به دلیل اینکه عبارت ضمانت باید در روی چک قید شود مبنی بر اینکه در صورت عدم وصول چک از جانب ایشان بنده ضامن پرداخت وجه چک خواهم بود

مشاهده

وصول کردن چک

با سلام اگر طرف مقابل شما دادخواست یا شکایتی مطرح نکرده باشد این امکان برای شما وجود دارد

مشاهده

تغییر نام کوچک

با سلام به اداره ثبت احوال مراجعه نمایید

مشاهده

تاخیر تادیه چک برگشتی

باسلام با تورم حدود دوازده تا بیست درصد درسال محاسبه می شود

مشاهده

طلاق

باسلام شما باید شکایت ترک نفقه مطرح کنید

مشاهده

حضانت

با سلام تا قبل از سن رشد فرزند حق انتخاب ندارد

مشاهده

موافقت درخواست طلاق

با سلام زوجه در صورت تمایل به طلاق باید دلایل مستند به دادگاه ارائه دهد

مشاهده

عدم تمکین

دادخواست الزام به تمکین مطرح کنید

مشاهده

ارثیه

با سلام در صورت ارایه مدرک دال بر غیرقانونی بودن عمل ایشان طرح شکایت کنید

مشاهده

اموال توقیفی در گرو مهریه

با سلام احتمالا از مستثنیات دین بوده به شعبه اجرای احکام مراجعه کنید

مشاهده

الزام به تمکین

باسلام باید از طریق مددکار اقدام کنید

مشاهده

مهریه

سلام بله میتوان توقیف کرد

مشاهده

طلاق

باسلام بعداز انجام مشاوره ثبت در دفاتر و بقیه روند انجام می شود

مشاهده

چک

باسلام سوال شما نیاز به توضیحات بیشتر دارد

مشاهده

رابطه نامشروع

باسلام مدارک موجود بنظر برای طرح شکایت کامل نیست

مشاهده

گم شدن چک تخلیه

با سلام استرداد وجه چک را با طرفیت مجهول المکان مطرح کنید

مشاهده

صندوق تامین خسارتهای بدنی

با سلام دیه پدر خودرا با ارایه کپی چک از صندوق مطالبه کنید

مشاهده

تقسیم ارث پدر

باسلام شما میتوانید مفاد وصیت نامه را قبول نکنید وسهم خود را طبق ارث قانونی مطالبه کنید

مشاهده

رای صادر شده

رای حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است.میتوانید شکایت خیانت در امانت مطرح کنید

مشاهده

ضامن وام بانکی

با سلام چک به صورت حقوقی قابل مطالبه است

مشاهده

ضامن وام بانکی

با سلام چک به صورت حقوقی قابل مطالبه است

مشاهده

تقاضای اعسار

با سلام با بررسی شرایط مالی شما اعسار رد یا قبول می شود

مشاهده

چک قراردادی

با سلام دردادخواست حقوقی به شروط ترتیب اثر داده نمی شود

مشاهده

ملک مشاع

با سلام با تعیین وکیل واحد از جانب طرفین امکان فروش وجود دارد

مشاهده

کودک آزاری

با سلام د‌‌ر ماد‌‌ه‌ 4 قانون حمایت کودکان امده: هر گونه‌ صد‌‌مه‌ و اذیت‌ و آزار و شكنجه‌ جسمی‌ و روحی‌ كود‌‌كان‌ و ناد‌‌ید‌‌ه‌ گرفتن‌ عمد‌‌ی‌ سلامت‌ و بهد‌‌اشت...

مشاهده

تغییر سن

باسلام اگر متقاضی مدعی شود که سن واقعی او باسن مندرج در شناسنامه اش کمتر از پنج سال اختلاف دارد، دارد باید به دادگستری رجوعکند و با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه و تقدیم دادخواست طرح دعواکند.

مشاهده

اطلاع

با سلام در صورت ثبت شکایت پیامک برای شما ارسال میشود

مشاهده

درباره تصادف و دیه

باسلام بستگی به نظر قاضی پرونده پس از ارجاع به کارشناسی و اعلام نظر دارد

مشاهده

تقسیط بدهی چک

با سلام در صورت وجود شرایط اعسار پس از ابلاغ اجراییه دادخواست اعسار مطرح کنید

مشاهده

چگونه دختر 4 ساله ام را در اسرع وقت از شوهرم بگيرم؟

با سلام طرح شکایت کنید و در با تعیین محل خاص یا گرفتن مأمور ملاقات امکانپذیر است

مشاهده

موجر و مستاجر

با سلام پس از سه بار ارسال اظهارنامه میتوانید درخواست تخلیه دهید

مشاهده

تعدیل پیش قسط مهریه و اقساط

با سلام هرچه سریعتر دادخواست دهید

مشاهده

استرداد خودرو

باسلام دادخواست مطالبه مطرح کنید

مشاهده

مزایای الزام به تمکین زن برای شوهر

باسلام در دادخواست طلاق به درخواست زوج تنصیف دارایی صورت می‌گیرد

مشاهده

ارث

با سلام با وجود خواهروبرادر زنده برادرزاده ارث نمی برد

مشاهده

دادخواست طلاق از طرف زوج

باسلام ارجاع به کارشناسی برای تعیین موارد فوق صورت میگیرد

مشاهده

مهریه

با سلام در جلسه شرکت و شرایط خودرا ذکر کنید

مشاهده

چک

با سلام همچین امکانی برای ایشان وجود ندارد

مشاهده

ارث بردن همسر دوم متوفی از خانه پدری

با سلام در صورت انتقال سند بنام شما وراث پدر ارث نمیبرند

مشاهده

برگه جلب

با سلام سوال شما نیاز به توضیحات بیشتر دارد

مشاهده

ترک انفاق

باسلام به زن در صورت صدور حکم الزام به تمکین تا زمان اجرایی آن نفقه تعلق نمی‌گیرد

مشاهده

شرایط جلب بعد از اعسار

باسلام بعد از رای بدوی میتوان در مورد اجرای حکم اقدام کرد

مشاهده

خرید آپارتمان با سند تعاونی

باسلام سوال شما به توضیحات بیشتر نیاز دارد

مشاهده

مهریه

باسلام طرح دادخواست مطالبه مهریه اگر بخشیده نشده باشد بی قید و شرط است

مشاهده

عدم تمکین

باسلام امکان رجوع از هبه وجود دارد

مشاهده

مهریه

باسلام سوال شما کامل نیست

مشاهده

اعسار

باسلام به نظر قاضی بستگی دارد

مشاهده

دریافت سریع جهیزیه

با سلام دادخواست استرداد مال(جهیزیه) مطرح کنید

مشاهده

حق رجوع به هبه

باسلام بله امکان رجوع وجود دارد

مشاهده

الزام به انجام تعهد طبق قرارداد رسمی

با سلام بله امکان طرح دادخواست وجود دارد.

مشاهده

حق طلاق

با سلام در صورت گرفتن وکالت هرزمان می‌توانند برای طلاق اقدام کنند.

مشاهده

مهریه

با سلام دادخواست اعسار مطرح کنید و اقساط بسته به شرایط و با نظر قاضی است

مشاهده

سوالات حکم رشد چیست؟؟

با سلام به تشخیص و نظر قاضی سوالاتی در محدوده سنی موردنظر مطرح میشود که ممکن است در آن سوالاتی در مورد مسایل مالی هم گنجانده شود.

مشاهده

عمل نکردن به تعهد

باسلام.بهتراست تعهد محضری ‌‌‌و با امضای شهود باشد.

مشاهده

طلاق توافقی

با سلام بله از هبه رجوع کنید

مشاهده

طلاق

با سلام.دادخواست طلاق مطرح کنید و در هرصورت مهریه به ایشان تعلق میگیردمگر اثبات بیماری روانی در حد جنون قبل از ازدواج

مشاهده

نفقه فرزند پسر 16 ساله

با سلام در ترک نفقه هیچ عذری پذیرفته نیست

مشاهده

قانون تبعیت از همسر

با سلام ابتدا درخواست را به نهاد مربوطه مطرح و درصورت گرفتن جواب منفی با ارایه دلایل به دیوان عدالت اداری شکایت کنید

مشاهده

شکایت

باسلام در صورت تکرار این عمل سریع به پلیس 110تماس و مراتب را صورتجلسه و به تبع آن شکایت ضرب و جرح مطرح کنید

مشاهده

استعلام سابقه کیفری از طریق دادگاه

با سلام سابقه شما مشمول مرور زمان شده است

مشاهده

سامانه ثنا

باسلام با توجه به سرعت پایین اینترنت گاهی این مشکل تا یکی دوروز عادی است اگر عجله دارید از طریق دفترخدمات قضایی یا کافی نت پیگیری نمایید

مشاهده

پرده بکارت

با سلام در صورت ازاله بکارت میتوانید مطالبه مهرالمثل کنید

مشاهده

وراثت

با سلام در صورتی که مادر در قید حیات هستند شما باید فقط رضایت ایشان را جلب کنید

مشاهده

مهريه

باسلام خیر

مشاهده

حادثه کار

با سلام با تغییر مدیرعامل طرف مقابل شما تغییر نمیکند

مشاهده

آیا امکان تجدیدنظرخواهی خوانده پس از درخواست و ثبت صدور اجرائیه هست ؟

با سلام با توجه به غیابی بودن رای طرف مقابل اعمال واخواهی نموده است

مشاهده

پشت بام

با سلام اظهارنامه ارسال کنید و درصورت عدم پاسخ‌گویی از طریق صدور اجراییه ثبتی اقدام کنید

مشاهده

تدلیس در ازدواج

با سلام امکان فسخ نکاح را ایجاد می‌کند

مشاهده

داوری

باسلام اگر تمایل به ادامه زندگی یا مطالباتی دارید باید مطرح و درج کنید

مشاهده

سوال در مورد عفو عمومی 22 بهمن

با سلام جرم حمل و نگهداری با قاچاق متفاوت است

مشاهده

شرکت

با سلام شرکتهایی که به ثبت نرسیده اند اعمال آنها باطل و بی اعتبار است

مشاهده

عدم تمکین

با سلام این موضوعات لازم و ملزوم نیستند

مشاهده

شرکت در سایت پیش بینی

با سلام بله قابلیت شکایت و مطالبه دارد

مشاهده

زمین

با سلام سوال مبهم است

مشاهده

منع از اشتغال

سلام بسته به شرایط و موقعیت طرفین و توسط کارشناس این موضوع مشخص می‌شود

مشاهده

فسخ نکاح به دلیل بیماری صرع نسبی

با سلام بیماری قابل درمان از موجبات فسخ نمی باشد

مشاهده

مهریه

با سلام صرفا آنچه در سند ازدواج به عنوان مهریه قید شده محسوب میشود

مشاهده

طلاق توافقی

با سلام قصد خود را برای ترک اعتیاد با مشاور مطرح نمایید وطبق آن درخواست طلاق را مطرح کنید

مشاهده

استرداد جهیزیه

با سلام دادخواست استرداد جهیزیه مطرح کنید

مشاهده

استرداد هدایای ضمن عقد

با سلام دادخواست استرداد یا رجوع هبه مطرح کنید

مشاهده

چک برگشتی

با سلام با ارایه اصل چک و گواهی عدم پرداخت حکم یا صدور اجراییه را درخواست کنید

مشاهده

نفقه

با سلام بله میتوانید تقاضای نفقه را مطرح کنید

مشاهده

قرض

با سلام رسید یا ته چک‌ها را به دادگاه ارایه دهید

مشاهده

وکالت برای حق طلاق

با سلام در مورد مهریه و مسایل مالی و شرایط مدنظر را مورد توجه قرار دهید

مشاهده

مدت زمان اقدام به خیار عیب

با سلام تاریخ اولین اقدام از زمان اطلاع از عیب ملاک است.

مشاهده

فریب در ازدواج

با سلام در صورت اثبات فریب می توانید فسخ نکاح مطرح کنید

مشاهده

فریب در ازدواج

سلام در صورت اثبات فریب میتوانید فسخ نکاح مطرح کنید

مشاهده

رابطه نامشروع

با سلام بعداز سه یا پنج سال سابقه مشمول مرور زمان میشود

مشاهده

توقیف خودرو بابت بدهی

با سلام مالی که در رهن باشد مبلغ رهن از ارزش آن کم شده و مابقی قابل توقیف و مطالبه است

مشاهده

بی مسئولیتی و نفقه

با سلام در مورد فرزند نفقه گذشته قابل مطالبه نیست

مشاهده

روش محاسبه تاخیر تادیه چک

با سلام مبلغ محکوم به با خسارات محاسبه و درصورت پرداخت یکجا به همان صورت پرداخت خواهد شد

مشاهده

دین موتوری فوت شده

با سلام طبق قانون جدید درصورت فوت دیه فوت قابل مطالبه است.

مشاهده

پرداخت دیه

با سلام مدارکی دال بر بی‌گناه بودن و عدم ارتکاب جرم توسط خود را در مهلت قانونی ارایه دهید

مشاهده

انحصار وراثت

با سلام هر یک از ورثه و طلبکاران با ارایه مدارک لازم میتواند درخواست انحصار وراثت مطرح نمایند

مشاهده

جرم مواد

باسلام . مجازات حمل و نگهداری تریاک در بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس خواهد بود

مشاهده

تحویل مورد معامله و الزام به تنظیم سند

با سلام.میتوانید دادخواست مطالبه وجه و شکایت فروش مال غیر مطرح نمایید

مشاهده

شکایت دزدی

با سلام درصورت وجود ادله قوی برای اثبات موضوع شکایت و احضار و عدم حضور امکان جلب وجود دارد

مشاهده

چک برگشتی

با سلام.شما آدرس بانکی را اعلام نمایید درصورت عدم حضور طرف مقابل رای به صورت غیابی صادر خواهد شد.

مشاهده

طلاق توافقی

با سلام .ابتدا جلسات مشاوره را شرکت کنید و سپس پرونده ثبت و تعیین وقت می شود و حکم صادر میگردد.

مشاهده

طلاق توافقی

با سلام .ابتدا جلسات مشاوره را شرکت کنید و سپس پرونده ثبت و تعیین وقت می شود و حکم صادر میگردد.

مشاهده

سفته

با سلام درصورت امکان میتوانید مالی از بدهکار معرفی و یا جلب سیار بگیرید

مشاهده

عفو ٢٢ بهمن پرونده حمل مشروب

با سلام درصورت نداشتن شامی خصوصی و صدور حکم قطعی تا پانزدهم اسفند یکسال حبس شامل عفو می شود

مشاهده

ایراد شکلی دادخواست

با سلام.بنا به مورد اخطار رفع نقص و در صورت عدم رفع نقص رد دادخواست و یا رد دعوی صادر میگردد.

مشاهده

اجرت المثل ایام زوجیت

با سلام وقتی خانمی اجرت‌المثل را مطالبه می‌کند این زوج است که باید ثابت کند زوجه قصد تبرّع داشته است یعنی آنچه را که خلاف اصل است ثابت نماید؛ زیرا اصل نیازی به ارائه دلیل ندارد.

مشاهده

برادر و خواهر ابی

سلام بله مطابق قانون ارث بری برای هر سه دسته محقق می شود

مشاهده

محکوم به پرداخت مهریه

با سلام در صورت زندانی تا زمان پرداخت بدهی ادامه دارد

مشاهده

سوال قضایی

با سلام اگر از موارد جرایم مستثنا از عفو رهبری نباشد شامل عفو میشود

مشاهده

سوال قضایی

با سلام اگر از موارد جرایم مستثنا از عفو رهبری نباشد شامل عفو میشود

مشاهده

طلاق غیابی

با سلام الزاما به معنی بخشیدن حقوق نیست

مشاهده

درخواست مطالبات

با سلام ابتدا اظهارنامه ارسال و تاریخ ارسال اظهارنامه یا عدم مراجعه به دفتر استاد رسمی ملاک خواهد بود

مشاهده

ارث

با سلام.فروش به درستی صورت گرفته است

مشاهده

تغییر اسم

با سلام.تغییراسامی متعارف معمولاً به سختی صورت میگیرد.میتوانید به شهرت استناد کنید

مشاهده

دیسک کمر

با سلام در صورت اثبات عارضه ایجاد شده در حین خدمت صورت گرفته از مزایای چون مطالبه دیه و خدمات تامین اجتماعی میتوانید بهره ببرید

مشاهده

شکایت مزاحمت تلفنی در صلاحیت کدام دادگاه است؟

با سلام دادسرای محل اقامت شما صالح به رسیدگی است

مشاهده

کلاهبرداری

با سلام تنها اقدام ممکن قبل از صدور حکم درخواست تامین خواسته ضررو زیان ناشی از جرم مطرح کنید

مشاهده

پاركينگ فروخته شده بدون اجازه مالك

با سلام.با توجه به شرایط موجود در قرارداد متغیر است

مشاهده

اعاده حیثیت

با سلام.در اعاده حیثیت متضرر باید ضررهای وارده به خود را ثابت کند، و وارد کننده‌ی آسیب را مشخص نماید. در این هنگام در صورتی‌که حکم به اثبات ادعایش صادر شود می‌تواند برای مطالبه‌ی ضرر و زیانش اقدام نماید.

مشاهده

خرید خودرو لیزینگی

با سلام.اقساط را پرداخت کنید و علیه ایشان دادخواست مطالبه طبق قرارداد مطرح نمایید

مشاهده

کفالت مادر

شرایط معافیت کفالت مادر عبارتند از اینکه 1. پدر مشمول در قید حیات نباشد. همچنین در صورتی که مادر مشمول طلاق دائم گرفته باشد و ازدواج مجدد نکرده باشد یا پدر در حبس باشد و از زمان ارائه حکم به منظور رسیدگی تا اتمام تاریخ حبس آ...

مشاهده

ترك منزل

با سلام.ترک منزل بیش از شش ماه امکان استفاده از عسروحرج در دادخواست طلاق به درخواست زوجه را فراهم میکند.درضمن امکان مطالبه نفقه گذشته ومهریه هم وجود دارد

مشاهده

حقوق فرزندان

سلام.بعد از هجده سالگی این امکان برای افراد غیرمحجور وجود دارد

مشاهده

اعتراض

با سلام.بله امکان پذیر است

مشاهده

تصادف

با سلام.دادخواست مطالبه ضروری و زیان مطرح کنید

مشاهده

مهریه

با سلام.تا یک چهارم حقوق افراد متاهل بابت بدهی قابلیت توقیف دارد.

مشاهده

سفید امضا

با سلام.بله این امکان وجود دارد

مشاهده

چک برگشتی

با سلام.این امکان برای شما وجود دارد

مشاهده

اجرائیه

با سلام.بسته به سن فرزندان متفاوت است.

مشاهده

مستمری گرفتن بعد از چند سال فوت پدر

با سلام.طبق قانون نوه از موارد ارث برنده از مستمری نیست

مشاهده

حقوقی

با سلام . میتوانید از خیار تدریس در نکاح استفاده و فسخ نکاح را مطرح کنید

مشاهده

واخواهی

با سلام.حضور شخص شما یا وکیل و ارسال لایحه ضروریست

مشاهده

ترك منزل زوج

با سلام.از آنجا که ، عبارت نشوز برای مردان نیز به کار رفته،در محاکم قضایی فرصتی برای زنان وجود دارد که در صورت نشوز شوهر که مواردی چون ترک منزل یا امتناع از برقرار روابط زناشویی را شامل می شود او را ملزم به تمکین کنند.همچنی...

مشاهده

خرید خودرو

با سلام.می توانید از حق فسخ موجود در قولنامه با قرارداد استفاده کنید. در مورد خیار عیب و خیار غبن، از زمانی که طرفین معامله اطلاع به عیب و غبن پیدا کردند، باید فوراً آن را اعمال کنند.

مشاهده

سختی کار رئیس آتش نشانی

با سلام.مشاغل عملیاتی مشمول کلیه مزایای موضوع تبصره دو ماده 76 قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن می شوند.در نتیجه مشاغل عملیاتی آتش نشانی شامل مشاغل سخت و زیان آور شدند

مشاهده

طلاق توافقی

با سلام اگر قصد بر انجام طلاق توافقی دارید تمام موارد باید با اراضی مشخص و معین و به دادگاه اعلام شود.

مشاهده

عفو رهبری

با سلام در صورت محکومیت به حبس تایکسال کل دوره محکومیت و بیشتر از یکسال دوره محکومیت به یک سوم تقلیل می یابد ودرصورت اول نیاز به حضور در زندان نیست.

مشاهده

درمورد سفته

با سلام.مهم‌ترین نکته در صدور سفته قید عبارت «بابت ضمانت حسن انجام کار» بر روی سفته است و بهتر آن است که مشخصات قراردادی که سفته جهت ضمانت آن صادر شده است نیز قید شود. برای تضمین هرچه بیشتر در متن قرارداد نیز ذکر شود...

مشاهده

طلاق

با سلام.بسته به اینکه شما زوج هستید یا زوجه باید به این سوال پاسخ داده شود

مشاهده

جریمه تاخیر

با سلام جریمه دیرکرد طبق قولنامه تا زمانی که شما اعلام آمادگی نمودید قابل مطالبه و بعد از آن اگر قصور و کوتاهی از طرف خریدار است قابل مطالبه نیست

مشاهده

سوال

با سلام از جهت ورود غیرقانونی و ضرب و جرح و دیه قابلیت طرح شکایت وجود دارد

مشاهده

تغییر نام

با سلام.باتغییر اسامی متعارف در صورتی موافقت می‌شود که استناد به شهرت به نام دیگری کنید

مشاهده

ارث

با سلام.بر پایه ماده 942 قانون مدنی محاسبه ارث در صورت فوت مردی که دارای تعدد زوجات است اگر فرزند نداشته باشند یک چهارم و در صورت داشتن فرزند یک هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه آنان به طور مساوی تقسیم می‌شود.

مشاهده

راهنمایی

با سلام.اجرای حکم منظور است . به شعبه اجرای موردنظرمراجعه کنید

مشاهده

چک برگشتی

با سلام.از طریق اجرای ثبت و یامراجعه به اجرای احکام امکان پذیر است

مشاهده

مهریه معادل سالهای زندگی مشترک

با سلام.طبق ماده 1079ق م مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد . بنظر می‌رسد باتوجه به اینکه در این شرایط میزان مهریه معلوم و معین نیست امکان پذیر نیست

مشاهده

سختی کار

با سلام. کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آن عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می شود ...

مشاهده

چک برگشتی

باسلام.به جز در زمینه چک الکترونیک که درحال حاضر زمینه اجرایی نداردبخشنامه های جهت اجرای مواد قانون جدید ابلاغ شده است

مشاهده

طلاق

با سلام برای طرح دادخواست طلاق به درخواست زوجه باید شرایط وعلل قانونی موجود باشد

مشاهده

همسرم مرا از خانه بیرون کرده چکار کنم و فرزندانم را هم اجازه نمیدهد ببینم

با سلام.در صورت ارایه دلایل محکمه پسند مثل شهود و... میتوانید ثابت کنید که ترک منزل با فشار زوج صورت گرفته و امکان ملاقات فرزندان به صورت قانونی برحسب توافق یا حکم دادگاه برای شما وجود دارد

مشاهده

آیا مهر المثل و ارش البکاره به من تعلق میگیرد؟

با سلام.امکان مذکور برای شما وجود دارد.

مشاهده

پدربزرگ

با سلام.بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از: - عیال دائم بیمه شده متوفی - شوهر بیمه شده زن متوفی؛ مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده و ثانیاً سن او از شصت سال متجاوز باشد و یا طب...

مشاهده

عفو رهبری

با سلام.در چند روز آینده جزییات عفو رهبری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اعلام خواهد شد

مشاهده

سهم ارث

با سلام.در اولین مرحله اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت نمایید

مشاهده

سهم ارث

با سلام.در اولین مرحله اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت نمایید

مشاهده

سهم ارث

با سلام.در اولین مرحله اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت نمایید

مشاهده

سهم ارث

با سلام.در اولین مرحله اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت نمایید

مشاهده

سهم ارث

با سلام.در اولین مرحله اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت نمایید

مشاهده

تایید فسخ توافقنامه

با سلام.رای صحیح است و شما این امکان را از خود سلب کرده اید

مشاهده

استرداد طلا

با سلام.براي رجوع لازم است دو شرط فراهم باشد: - مال مورد هديه موجود باشد - حق رجوع واهب از بين نرفته باشد. شرط اول كه روشن است؛ اگر عين مال از بين رفته باشد، ديگر امكان رجوع وجود نخواهد داشت. اما در باره شرط دوم قانونگذار مي ...

مشاهده

اعسار مجدد از پرداخت محکوم به

با سلام.امکان تجدیدنظر خواهی از حکم اعسار در مهلت قانونی برای شما وجود دارد

مشاهده

شکایت از همسر برای مزاحمت و سلب آسایش

با سلام.میتوانید شکایت تحت عنوان مزاحمت مطرح نمایید

مشاهده

سهم الارث

با سلام.سهم الارث زن از شوهر با داشتن فرزند یک هشتم و بدون فرزند یک چهارم از اموال میباشد

مشاهده

اعاده حیثیت

با سلام .هر دو مورد مطرح شده امکانپذیر است

مشاهده

حکم رشد

با سلام.با مراجعه به دادگاه میتوانید دادخواست صدور حکم رشد را مطرح ومستقیما امور مالی را انجام دهید

مشاهده

مهریه

با سلام.امکان مطالبه و توقیف اموال وجود دارد و در صورتی که تاریخ تقدیم دادخواست یا تامین خواسته مقدم بر انتقال سند باشد قابل پیگیری میباشد

مشاهده

مهریه

با سلام.امکان مطالبه و توقیف اموال وجود دارد و در صورتی که تاریخ تقدیم دادخواست یا تامین خواسته مقدم بر انتقال سند باشد قابل پیگیری میباشد

مشاهده

سوال حقوقی

با سلام.حکم حبس حذف و تبدیل به مبلغ مذکور گردیده است

مشاهده

ملاقات با فرزند

با سلام.هیچ کدام از والدین حق ممانعت از ملاقات را ندارد.

مشاهده

معنی حکم داده شده از طرف دادگاه تجدید نظر

با سلام.به این معنی که رای صادره نقض و بی اعتبار شده است

مشاهده

قرار جلب به دادرسی

با سلام.جلب به رسیدگی یا جلب به دادرسی یعنی اینکه دادگاه تشخیص می دهد که پرونده باید دارای قرار مجرمیت وکیفرخواست باشد و قابل طرح در دادگاه است

مشاهده

اعلام آمادگی زوجه به تمکین

با سلام.ایشان می توانند به شعبه اجرای احکام مراجعه کرده و آمادگی خود را برای تمکین اعلام کند ضمنا میتواند یک اظهارنامه هم برای زوج ارسال کند.

مشاهده

طلاق

براساس ماده 1146 قانون مدني، «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وي می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.»

مشاهده

علت حضور 5 روز از تاریخ 1397/11/01 علت حضور: دفاع از اتهام انتسابی

باسلام.باید در مهلت مقرر به شعبه مراجعه و تفهیم اتهام شوید.

مشاهده

چک

با سلام.درصورت ثبت دادخواست ،هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر نادیه از محکوم علیه قابل مطالبه است.

مشاهده

نفقه

با سلام.بله اقدامات فوق را میتوانید انجام دهید.

مشاهده

مهریه

باسلام.درصورت ثبت در سامانه ثنا از طریق شماره همراه به اطلاع خواهد رسید.

مشاهده

ماشین

باسلام.در صورت عدم وجود ادله کافی دادخواست مورد قبول نیست

مشاهده

واصل شدن

باسلام.تعیین شعبه به شعبه مورد نظر گردیده است.

مشاهده

اذن پدر برای ازدواج دختر باکره

با سلام.رای با توجه به شرایط طرفین و معمولا ظرف یک هفته صادر میگردد

مشاهده

عدم توانایی پیش قسط

باسلام.از طریق وکیل درخواست تعدیل مطرح نمایید

مشاهده

طلب مهريه

با سلام.مطالبه مهریه با هر دلیلی میتواند مطرح شود و باید پرداخت گردد

مشاهده

اتهام افترا از جانب متشاکی به شاکی

باسلام.صرف کافی نبودن ادله اثباتی برای اعاده حیثیت و افترا دلیل محسوب نمیشود

مشاهده

درخواست تقسیط چک برگشتی

با سلام.مبلغ اقساط با نظر قاضی تعیین میگرددو معرفی مال هم در مهلت مقرر قانونی امکانپذیر است.

مشاهده

فسخ معامله

باسلام.در صورتی که قولنامه امضای شهود را نداشته باشد فاقد اثر قانونی است.

مشاهده

در خواست تعدیل مهریه از طرف زوجه

باسلام.اعتراض ودرخواست تعدیل نسبت به اقساط را مطرح نمایید

مشاهده

پیش قسط مهریه

باسلام.ازطریق وکیل درخواست تعدیل مطرح نمایید

مشاهده

تصادف زنجیره ای

با سلام.در مهلت مقرر نسبت به اعتراض به نظر کارشناسی اقدام نمایید.

مشاهده

مهریه

با سلام.اگر ماشین وسیله امرار معاش بوده از موارد مستثنیات دین است و میتوان از آن رفع توقیف کرد

مشاهده

ضمانت چک

باسلام.مسولیت تضامنی با صادرکننده چک خواهید داشت

مشاهده

چک

با سلام.باید اعلام مفقودی چک کنید

مشاهده

حبس تعلیقی

باسلام.تعلیق مجازات در شرایط عدم سوسابقه کیفری قابل اعمال است

مشاهده

راهنمایی

باسلام.دیه در جرایم و جراحتهای غیر عمد اعمال میگردد

مشاهده

جلوگیری از سوء استفاده از مدارک مفقودی

با سلام.افراد در صورت اطمینان از مفقود شدن مدارک شناسایی و هویتی خود برای جلوگیری از هر گونه سوء‌استفاده، درخواست صدور مدارک المثنی از ادارات ثبت‌احوال، محل سکونت خود و یا دفاتر خدمات پستی که از سوی ثبت‌احوال مجوز ...

مشاهده

وصیت

با سلام.وصیت نامه خود نوشت سند عادی است . وارثان موصی و سایر کسانی که در مقابل آن قرار می گیرند می توانند در اصالت سند تردید کنند . در این صورت، برعهده موصی له است که انتساب وصیتنامه را به شخص موصی اثبات کند و در این راه تابع ...

مشاهده

طلاق

باسلام در صورت درخواست طلاق از جانب زوجه در قبال بخشش مهریه طلاق خلع صورت می‌گیرد

مشاهده

فروش مال غیر

باسلام.قرار منع تعقیب بنفع طرف مقابل است

مشاهده

نفقه

با سلام.در در ماده 1102 قانون مدنی در بحث حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر بیان شده است: “همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود” یکی از حقوقی که ...

مشاهده

ازدواج دختر غیرباکره

با سلام.در ماده ١٠٤٣ قانون مدنی آمده است: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می ...

مشاهده

پس گرفتن پول

پرداخت وجه به حساب دیگری اماره وجود دین است و در صورت عدم امکان ارائه دلیل موجه امکان پیگیری قانونی ندارد

مشاهده

استرداد کالای جهیزیه

با سلام.درصورت ارایه دلایل مبنی بر خرید توسط شما امکان پیگیری قانونی وجود دارد

مشاهده

قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب به چه معنیست

با سلام. در حال حاضر نیازی به اخذ وکیل نمی باشد مگر اینکه در مراحل بعدی با تجدیدنظر خواهی شاکی قرار یا رای دیگری صادر گردد

مشاهده

فحاشی پیامکی

با سلام.اگر قصد شکایت کیفری را دارید میتوانید از طریق دادسرا اقدام نمائید و شکایت کیفری هزینه اندکی خواهد داشت ولی اگر قصد تنظیم دادخواست داشته باشید از طریق دفاتر خدمات قضایی باید سه و نیم درصد خواسته را پرداخت کنید.

مشاهده

دریافت پول بار

با سلام.درصورت وجود قرارداد طبق مواد آن و در صورت عدم وجود آن با سایر ادله و براساس عرف قابلیت پیگیری قانونی دارد.

مشاهده

چک حامل

با سلام.در صورت صدور گواهی عدم پرداخت امکان ادامه‌ی پیگیری وجود دارد

مشاهده

اعسار مهریه در دو شعبه

با سلام.درخواست اعسار نسبت به هرمورد جداگانه در شعبه مربوطه مطرح میشود.

مشاهده

توقیف سهم الارث

با سلام.مطابق ماده 24 قانون جدید نحوه محکومیتها مالی مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌علیه در حالت اعسار او باشد. اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌علیه و ا...

مشاهده

درج تاریخ به عدد در سفته

با سلام.اطلاعات صحیح را روی سفته نوشته و پشت سفته قید نمایید که مبلغ صحیح چقدر بوده و امضاء کنید.

مشاهده

خرید اینترنتی

با سلام.بر اساس قانون تجارت الکترونیک جزای محکومان در بستر مبادلات الکترونیکی حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه است

مشاهده

تصادف موتور با ماشین

با سلام حق اعتراض در مهلت ابلاغ نظریه کارشناسی برای هر یک از طرفین محفوظ است .مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری در پرونده مطروحه در دادگاه عمومی حقوقی ، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه می باشد

مشاهده

سلام وقت بخیر

با سلام نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است.بهتر است که در دادگاه محل اقامت ایشان اقدام نمائید.

مشاهده

پرونده ضرب و جرح

با سلام شکایتی علیه شما با موضوع اتهام ضرب و جرح در شعبه مذکور مطرح و ثبت گردیده

مشاهده

اجرت المثل

با سلام چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.» پس زوجه می تواند ...

مشاهده

استفاده از عفو رهبری قبل از شروع مجازات

با سلام اگر جرم ارتکابی از شمول جرایم غیر قابل تعلیق خارج باشد در تجدیدنظر خواهی میتوانید در صورت فقدان سابقه و رضایت شاکی تعلیق مجازات مطرح کنید

مشاهده

جرم مواد مخدر 20گرم هرویین

با سلام بر اساس ماده 47 قانون مجازات اسلامی، در صورت ارتکاب جرایمی مانند الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات، ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ر...

مشاهده

جرم مواد مخدر 20گرم هرویین

با سلام بر اساس ماده 47 قانون مجازات اسلامی، در صورت ارتکاب جرایمی مانند الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات، ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ر...

مشاهده

جرم مواد مخدر 20گرم هرویین

با سلام بر اساس ماده 47 قانون مجازات اسلامی، در صورت ارتکاب جرایمی مانند الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات، ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ر...

مشاهده

تخفیف مجازات مواد مخدر

با سلام براساس ماده 47 قانون مجازات اسلامی، در صورت ارتکاب جرایمی مانند الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات، ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ر...

مشاهده

فسخ معامله

با سلام عبارت «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» به این معناست که متعاملین یعنی دو طرف قرارداد، هیچ گونه اختیاری برای بر هم زدن معامله حتی اگر ضرر فاحشی به آنها برسد، ندارند.

مشاهده

نفقه فرزند

با سلام در صورتیکه مشغول ادامه تحصیل باشید میتوانید نفقه خود را از پدر مطالبه کنید و در صورتیکه بیکار باشید خیر نفقه به شما تعلق نخواهد گرفت.

مشاهده

حضانت فرزند

با سلام با توجه به اینکه دختر از سن 9 سالگی از سن حضانت خارج میشود لذا میتواند انتخاب کند که با پدر زندگی کند یا مادر..

مشاهده

عدم تمکین

با سلام از جمله مصادیق نشوز زن می توان به موارد زیر اشاره نمود: اصرار به فراهم آوری زندگی تشریفاتی و مخارج بی دلیل زیاد؛ رفت و آمد زیاد و تفریحات بیش از عرف با دیگران بدون رضایت شوهر؛ ایجاد شرایط زن سالاری در منزل؛ عدم ارضا...

مشاهده

تشخیص مقصران صحنه

با سلام .نیاز به مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین میزان تقصیر و درصد خسارات میباشد

مشاهده

اعاده دادرسی

با سلام وظایف زناشوئی منحصر در تمكین خاص زوجه از زوج نیست، بلكه زوجه مجاز است تا گرفتن مهر خود از تمام وظایف زندگی مشترك مانند سكونت زن در منزل شوهر و پذیرش حق ریاست شوهر بر خانواده خودداری نماید. استفاده از حق حبس زوجه مو...

مشاهده

ترک انفاق

با سلام در قوانین ما، کسی که وظیفه نفقه دادن را ترک کند مرتکب جرم «ترک انفاق» شده و مجازات حبس در انتظار اوست. چنین شخصی مجرم بوده و بیش از شش ماه تا دو سال زندانی خواهد شد

مشاهده

ترک انفاق

با سلام در قوانین ما، کسی که وظیفه نفقه دادن را ترک کند مرتکب جرم «ترک انفاق» شده و مجازات حبس در انتظار اوست. چنین شخصی مجرم بوده و بیش از شش ماه تا دو سال زندانی خواهد شد

مشاهده

خرید مسکن

با سلام.به اداره ثبت املاک محل ملک مراجعه نمایید

مشاهده

چک

با سلام.چک در تاریخ صدور قابل برگشت زدن و صدور گواهی عدم پرداخت است

مشاهده

سابقه

با سلام بتوجه به اینکه مجازات شما حدود است لذا از زمان اجرای شلاق دو سال سوء پیشینه موثر خواهید داشت

مشاهده

تهدید

با سلام به علت افشای اطلاعات خصوصی و تهدید امکان شکایت وجود دارد طبق ماده 745 قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار خصوصی دیگران (اعم از انتشار اسکرین شات از چت شخصی افراد) جرم بوده و مجازات آن جزای نقدی، 72 ضربه شلاق و تا دو سال ح...

مشاهده

وصول چک برگشتی

با سلام.با پرداخت خسارت احتمالی امکان درخواست تامین خواسته وجود دارد.

مشاهده

شکایت به استناد پیامک

با سلام.درمورد مسج و پیامهای مجازی رویه دادگاهها در بررسی پرینت متفاوت است

مشاهده

شکایت بعد از رضایت

با سلام.خیر صورتجلسه مانع رسیدگی نیست

مشاهده

نقص فنی خودرو

با سلام با توجه به میزان تقصیر تعیینی توسط کارشناس رسمی به صورت نسبی خسارت باید جبران گردد

مشاهده

سوال در مورد صدور حکم تخلیه مستاجر

با سلام درصورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده 6 قانون موجرومستاجر از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری کند و با ابلاغ اخطار دفترخانه‌‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا ...

مشاهده

اعاده دادرسی نسبت به حکم تمکین

با سلام.درصورت وجود علل و جهات اعاده دادرسی میتوانید اعاده دادرسی را مطرح کنید

مشاهده

اعاده دادرسی نسبت به حکم تمکین

با سلام.درصورت وجود علل و جهات اعاده دادرسی میتوانید اعاده دادرسی را مطرح کنید

مشاهده

توقیف فیزیکی خودرو و توقیف اعیان ملک

باسلام.درمورد سوال اول شما بایستی در معیت مامورکلانتری اقدام به اجرای حکم نمایید.درمورد سوال دوم در خصوص توقیف ملک به کارشناسی ارجاع و شرایط آن از جمله سکونت داشتن یا نداشتن سکنه با توجه به شواهد و قراین امر توسط ایشان به ...

مشاهده

سلام

با سلام.بسته به نوع جرم سوسابقه درنظر گرفته میشود یا نمیشود.

مشاهده

شکایت تعویض پلاک

باسلام.شما بایدباید به مرجع قضایی مراجعه و طرح دعوی کنید . در صورتیکه مرجع قضایی حکم توقیف خودرو را صادر کند این موضوع در سیستم راهور ثبت شده و خودرو پس از توقیف جهت تعویض پلاک به این مراکز معرفی می شود.

مشاهده

استرداد طلاهای خریداری شده از همسر بعد از طلاق

با سلام.اگر زوج هدایایی را به عقد از خریده و هبه کرده است و فاکتور خرید آن ها را در اختیار دارد می تواند دادخواست رجوع از هبه و استرداد طلا به طرفیت زوجه تقدیم دادگاه کند. البته به شرط این که هبه معوض نبوده و عین مال هبه داده ...

مشاهده

شرط ضمن عقد

با سلام اتباع بیگانه در امور مربوط به احوال شخصیه تابع قوانین کشور متبوع می باشند.

مشاهده

توقیف اموال

با سلام.اگر دادخواست تامین خواسته شما مبنی بر سند رسمی یا تجاری نباشید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرداخت خسارت احتمالی الزامیست.شما میتوانید دادخواست مطالبه وجه را بدون تامین خواسته مطرح کنید . تازمانی که ما...

مشاهده

تاخیر در پول فروش منزل

با سلام .با توجه به غیابی بودن رای میتوانید از حکم صادره واخواهی و دلایل خود را به شعبه مربوطه ارایه نمایید

مشاهده

معنی دادنامه

با سلام.رای دادگاه را اصطلاحا دادنامه می‌گویند

مشاهده

طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه

با سلام.صرف عدم پرداخت نفقه دلیل طلاق نیست اما با اثبات عسروحرج زوجه امکان طرح دادخواست طلاق میباشد

مشاهده

نفقه

باسلام.تازمانی که عدم تمکین زن ثابت نشده باشدنفقه به او تعلق می‌گیرد

مشاهده

اعتراض به رای تجدید نظر

باسلام.در مهلت قانونی اعتراض خود را با ذکر دلایل در شعبه مربوطه به ثبت برسانید

مشاهده

دررابطه با پرداخت 80درصد از چکی دریافت رسید با اثر انگشت

با سلام.شما باید بتوانید از طریق پرینت حساب یا علت درج شده دررسید ثابت کنید که مبلغ پرداختی همان مبلغ موضوع چک میباشد

مشاهده

سند خودرو

با سلام.دادخواست الزام به تنظیم سند نسبت به صاحب سند موثر است

مشاهده

هزینه دادرسی

با سلام.درهرصورت این مبلغ علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه است

مشاهده

رای پزشکی قانونی

سلام.ظرف هفت روز امکان اعتراض به نظر پزشکی قانونی برای شما وجود دارد

مشاهده

سفته

با سلام.امکان گرفتن جلب سیار وجوددارد.یافتن شخص محکوم علیه و ارایه آدرس یا مکان به عهده شماست

مشاهده

حکم تخلیه

با سلام .امکان گرفتن دستور تخلیه بادادن وکالت به وکیل دادگستری وجود دارد.

مشاهده

حضانت و طلاق

با سلام.بعد از طلاق نیازی به اجاره برای ازدواج مجدد نیست!حضانت تا هفت سال با مادر و بعد از آن بارای دادگاه تعیین میشود.امکان طرح دادخواست استرداد جهیزیه هم وجود دارد.هزینه وکیل متغیر است

مشاهده

فک پلاک

باسلام .نیاز به تنظیم وکالت‌نامه جدید است

مشاهده

معامله خودرو

سلام.شما می‌توانید خسارت پرداختی را از فروشنده مطالبه کنید

مشاهده

پیام توهین آمیز

با سلام .به دادسرا مراجعه و شکایتی تحت عنوان توهین مطرح کنید.مجازات توهین شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی بین پنج تا صد هزار تومان میباشد

مشاهده

مشروبات الکلی

با سلام.هرکس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به شش ماه تا یکسال حبس وی تا (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری محکوم خواهد شد.

مشاهده

تنزل پست سازمانی

باسلام.درصورت غیر موجه بودن تنزل رده شغلی میتوانید شکایت مطرح کنید

مشاهده

ازدواج

با سلام.اگر مردی با زنی ازدواج كند وآن زن ، دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد ، تا زمانی كه این زن در عقد مرد است این دختران نیز با پدر خوانده شان محرم هستند واگربین زن وشوهر مزبور، رابطه زناشویی واقع نشده باشد پس ا...

مشاهده

دعوی

سلام .طبق ماده1130قانون مدنی و بند 2و5شروط موجود در سند ازدواج می توانید دادخواست مطرح کنید .طرح شکایت رابطه نامشروع و درخواست پرینت موضوع جداگانه ای است.

مشاهده

سئوال حقوقي

سلام.جرم توهین و فحاشی در ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 پیش‌بینی‌ شده است که مقرر می‌دارد «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه ه...

مشاهده

پیامک قرار نهایی صادر شد

با سلام اگر جرم از جرایم قابل گذشت باشد قرار منع تعقیب صادر میگردد شما باید به سایت ابلاغیه الکترونیک مراجعه کنید و قرار را مشاهده کنید تا درصورت اعتراض مهلت قانونی را از دست ندهید

مشاهده

خودرو

باسلام در صورتی میتوانید نسبت به فسخ مبایعه نامه اقدام نمایید که حق فسخ برای جنابعالی در مبایعه نامه لحاظ شده باشد.در حال حاضر میتوانید از طریق ارسال اظهارنامه تکلیف خریدار به پرداخت مابه‌التفاوت التفاوت ثمن را به ای...

مشاهده

توقیف اموال

سلام.اگر تاریخ سند بعد از ثبت دادخواست مطالبه مهریه باشد شکایت معامله به قصدفرار از دین مطرح کنید

مشاهده

فروش اقساطی امن

سلام قراردادی دقیق در دفتر اسناد تنظیم و برای مبلغ باقیمانده و درصدی خسارت چک بگیرید

مشاهده

حق زندگی

سلام صرف سرد شدن جرم نیست و قابل شکایت نیست.شما میتوانید از مشاور خانواده کمک بگیرید و در نهایت حقوق قانونی خود را از دادگاه مطالبه کنید

مشاهده

مشکل با شوهر

سلام .طبق ماده1130قانون مدنی و بند 2و5شروط موجود در سند ازدواج می توانید دادخواست مطرح کنید .طرح شکایت رابطه نامشروع و درخواست پرینت موضوع جداگانه ای است.

مشاهده

حکم فحاشی و تهدید به مرگ و افترا از طرف برادر به خواهر که مجرد هستند چیست؟

سلام.جرم توهین و فحاشی در ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 پیش‌بینی‌ شده است که مقرر می‌دارد «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه ه...

مشاهده

توقف دستور موقت ملاقات فرزندم

سلام.وفق ماده 1174قانون مدنی هر کدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت م...

مشاهده

سهم الارث

سلام.از آنجا که پدر شما زودتر از پدربزرگ فوت کرده اند پدربزرگ از پدر و پس از فوت پدبزرگ وراث زنده ایشان از کلیه اموال من جمله سهم الارثی که از پدر شما به ایشان رسیده ارث میبرند.

مشاهده

حضانت دختر

سلام.در رویه قضایی گفته می شود دختر بعد از 9 سال و پسر بعد از 15 سال قمری از دایره حضانت خارج است و به تعبیر دیگردر این خصوص دادگاه خانواده ورود پیدا نمی کنند و اظهار می کنند خود فرزند می تواند انتخاب کند که با پدر یا مادر زند...

مشاهده

شکایت به اتهام کلاهبرداری و تهدید

سلام.در ابتدا قرارمجرمیت و سپس کیفرخواست دردادسراصادر و سپس رای یا قرار مذکور به اطلاع شاکی رسیده است و به دادگاه جهت رسیدگی و صدوررای نهایی ارسال شده است.

مشاهده

ترک انفاق

سلام.ترک نفقه ازجمله جرایم مستمر به شمار می آید و معنی این است که این جرم به دفعات قابل شکایت کیفری است . راه های اثبات شکایت ترک انفاق هم مانند شکایت های دیگر شیوه هایی کاملا مشخص است. مثلا در مواردی که زن مدعی است همسرش او ...

مشاهده

توهین و فحاشی و تهدید به خود و همسر و فرزند انداختن آب دهان و توهین به جانبازان

سلام.مجازات فردی که مرتکب توهین می شود به دلالت ماده 608 شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال می باشد. بنابراین قاضی اختیار به اعمال مجازات شلاق و یا جزای نقدی خواهد داشت ولی امکان اعتراض با توجه...

مشاهده

تردید در مسئولیت کیفری

سلام. وفق ماده 120 هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. به دلایل مشروح در پرونده وقوع جرم یا بزه تو...

مشاهده

جعل چک

سلام،در ماده ی 523 قانون مجازات اسلامی ، مصادیق جرم جعل مشخص شده است که از جمله ؛ ساختن سند و جعل امضا یا مهر دیگری و خراشیدن و تراشیدن ، یا تغییر در تاریخ سند جرم محسوب شده است ، در این ماده مرتکب جعل چک ، علاوه بر اینکه باید ...

مشاهده

با سلام

نیاز به جزییات دقیق تر

مشاهده

میزان دیه

تمامی بیمه نامه های ثالث صادره از مورخ 95/03/29 مشمول دیه و هزینه پزشکی حادثه راننده مقصر می باشند . برای راننده مقصر غرامت درصورت فوت یا نقص عضو درنظر گرفته شده است. در صورت بروز حوادث تحت پوشش بیمه، راننده مسبب حادثه می‌تو...

مشاهده

کیفری

نیاز به جزییات دقیق تر در مورد اینکه رسید بابت چه چیزی و به چه شکل بوده است

مشاهده

تعویض پلاک

اگر فروشنده وکالت دهد و خریدار تعویض پلاک نکند تمامی تخلفات به نام فروشنده ثبت می شود. اما بهتر است خریداران که هیچ شناختی از فروشنده ندارند از نقل و انتقال وکالتی خودداری کنند چرا که ممکن است فروشنده خودرویی را با اتاق تع...

مشاهده

معلول حين خدمت

وفق ماده 569- دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است: الف- دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است. بنابر اين ديه شكستگي پا در صورتي ك...

مشاهده