مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 73)

سلام وقت بخیر

با سلام نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است.بهتر است که در دادگاه محل اقامت ایشان اقدام نمائید.

مشاهده

پرونده ضرب و جرح

با سلام شکایتی علیه شما با موضوع اتهام ضرب و جرح در شعبه مذکور مطرح و ثبت گردیده

مشاهده

اجرت المثل

با سلام چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.» پس زوجه می تواند ...

مشاهده

استفاده از عفو رهبری قبل از شروع مجازات

با سلام اگر جرم ارتکابی از شمول جرایم غیر قابل تعلیق خارج باشد در تجدیدنظر خواهی میتوانید در صورت فقدان سابقه و رضایت شاکی تعلیق مجازات مطرح کنید

مشاهده

جرم مواد مخدر 20گرم هرویین

با سلام بر اساس ماده 47 قانون مجازات اسلامی، در صورت ارتکاب جرایمی مانند الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات، ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ر...

مشاهده

جرم مواد مخدر 20گرم هرویین

با سلام بر اساس ماده 47 قانون مجازات اسلامی، در صورت ارتکاب جرایمی مانند الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات، ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ر...

مشاهده

جرم مواد مخدر 20گرم هرویین

با سلام بر اساس ماده 47 قانون مجازات اسلامی، در صورت ارتکاب جرایمی مانند الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات، ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ر...

مشاهده

تخفیف مجازات مواد مخدر

با سلام براساس ماده 47 قانون مجازات اسلامی، در صورت ارتکاب جرایمی مانند الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات، ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ر...

مشاهده

فسخ معامله

با سلام عبارت «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» به این معناست که متعاملین یعنی دو طرف قرارداد، هیچ گونه اختیاری برای بر هم زدن معامله حتی اگر ضرر فاحشی به آنها برسد، ندارند.

مشاهده

نفقه فرزند

با سلام در صورتیکه مشغول ادامه تحصیل باشید میتوانید نفقه خود را از پدر مطالبه کنید و در صورتیکه بیکار باشید خیر نفقه به شما تعلق نخواهد گرفت.

مشاهده

حضانت فرزند

با سلام با توجه به اینکه دختر از سن 9 سالگی از سن حضانت خارج میشود لذا میتواند انتخاب کند که با پدر زندگی کند یا مادر..

مشاهده

عدم تمکین

با سلام از جمله مصادیق نشوز زن می توان به موارد زیر اشاره نمود: اصرار به فراهم آوری زندگی تشریفاتی و مخارج بی دلیل زیاد؛ رفت و آمد زیاد و تفریحات بیش از عرف با دیگران بدون رضایت شوهر؛ ایجاد شرایط زن سالاری در منزل؛ عدم ارضا...

مشاهده

تشخیص مقصران صحنه

با سلام .نیاز به مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین میزان تقصیر و درصد خسارات میباشد

مشاهده

اعاده دادرسی

با سلام وظایف زناشوئی منحصر در تمكین خاص زوجه از زوج نیست، بلكه زوجه مجاز است تا گرفتن مهر خود از تمام وظایف زندگی مشترك مانند سكونت زن در منزل شوهر و پذیرش حق ریاست شوهر بر خانواده خودداری نماید. استفاده از حق حبس زوجه مو...

مشاهده

ترک انفاق

با سلام در قوانین ما، کسی که وظیفه نفقه دادن را ترک کند مرتکب جرم «ترک انفاق» شده و مجازات حبس در انتظار اوست. چنین شخصی مجرم بوده و بیش از شش ماه تا دو سال زندانی خواهد شد

مشاهده

ترک انفاق

با سلام در قوانین ما، کسی که وظیفه نفقه دادن را ترک کند مرتکب جرم «ترک انفاق» شده و مجازات حبس در انتظار اوست. چنین شخصی مجرم بوده و بیش از شش ماه تا دو سال زندانی خواهد شد

مشاهده

خرید مسکن

با سلام.به اداره ثبت املاک محل ملک مراجعه نمایید

مشاهده

چک

با سلام.چک در تاریخ صدور قابل برگشت زدن و صدور گواهی عدم پرداخت است

مشاهده

سابقه

با سلام بتوجه به اینکه مجازات شما حدود است لذا از زمان اجرای شلاق دو سال سوء پیشینه موثر خواهید داشت

مشاهده

تهدید

با سلام به علت افشای اطلاعات خصوصی و تهدید امکان شکایت وجود دارد طبق ماده 745 قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار خصوصی دیگران (اعم از انتشار اسکرین شات از چت شخصی افراد) جرم بوده و مجازات آن جزای نقدی، 72 ضربه شلاق و تا دو سال ح...

مشاهده

وصول چک برگشتی

با سلام.با پرداخت خسارت احتمالی امکان درخواست تامین خواسته وجود دارد.

مشاهده

شکایت به استناد پیامک

با سلام.درمورد مسج و پیامهای مجازی رویه دادگاهها در بررسی پرینت متفاوت است

مشاهده

شکایت بعد از رضایت

با سلام.خیر صورتجلسه مانع رسیدگی نیست

مشاهده

نقص فنی خودرو

با سلام با توجه به میزان تقصیر تعیینی توسط کارشناس رسمی به صورت نسبی خسارت باید جبران گردد

مشاهده

سوال در مورد صدور حکم تخلیه مستاجر

با سلام درصورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده 6 قانون موجرومستاجر از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری کند و با ابلاغ اخطار دفترخانه‌‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا ...

مشاهده

اعاده دادرسی نسبت به حکم تمکین

با سلام.درصورت وجود علل و جهات اعاده دادرسی میتوانید اعاده دادرسی را مطرح کنید

مشاهده

اعاده دادرسی نسبت به حکم تمکین

با سلام.درصورت وجود علل و جهات اعاده دادرسی میتوانید اعاده دادرسی را مطرح کنید

مشاهده

توقیف فیزیکی خودرو و توقیف اعیان ملک

باسلام.درمورد سوال اول شما بایستی در معیت مامورکلانتری اقدام به اجرای حکم نمایید.درمورد سوال دوم در خصوص توقیف ملک به کارشناسی ارجاع و شرایط آن از جمله سکونت داشتن یا نداشتن سکنه با توجه به شواهد و قراین امر توسط ایشان به ...

مشاهده

سلام

با سلام.بسته به نوع جرم سوسابقه درنظر گرفته میشود یا نمیشود.

مشاهده

شکایت تعویض پلاک

باسلام.شما بایدباید به مرجع قضایی مراجعه و طرح دعوی کنید . در صورتیکه مرجع قضایی حکم توقیف خودرو را صادر کند این موضوع در سیستم راهور ثبت شده و خودرو پس از توقیف جهت تعویض پلاک به این مراکز معرفی می شود.

مشاهده

استرداد طلاهای خریداری شده از همسر بعد از طلاق

با سلام.اگر زوج هدایایی را به عقد از خریده و هبه کرده است و فاکتور خرید آن ها را در اختیار دارد می تواند دادخواست رجوع از هبه و استرداد طلا به طرفیت زوجه تقدیم دادگاه کند. البته به شرط این که هبه معوض نبوده و عین مال هبه داده ...

مشاهده

شرط ضمن عقد

با سلام اتباع بیگانه در امور مربوط به احوال شخصیه تابع قوانین کشور متبوع می باشند.

مشاهده

توقیف اموال

با سلام.اگر دادخواست تامین خواسته شما مبنی بر سند رسمی یا تجاری نباشید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پرداخت خسارت احتمالی الزامیست.شما میتوانید دادخواست مطالبه وجه را بدون تامین خواسته مطرح کنید . تازمانی که ما...

مشاهده

تاخیر در پول فروش منزل

با سلام .با توجه به غیابی بودن رای میتوانید از حکم صادره واخواهی و دلایل خود را به شعبه مربوطه ارایه نمایید

مشاهده

معنی دادنامه

با سلام.رای دادگاه را اصطلاحا دادنامه می‌گویند

مشاهده

طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه

با سلام.صرف عدم پرداخت نفقه دلیل طلاق نیست اما با اثبات عسروحرج زوجه امکان طرح دادخواست طلاق میباشد

مشاهده

نفقه

باسلام.تازمانی که عدم تمکین زن ثابت نشده باشدنفقه به او تعلق می‌گیرد

مشاهده

اعتراض به رای تجدید نظر

باسلام.در مهلت قانونی اعتراض خود را با ذکر دلایل در شعبه مربوطه به ثبت برسانید

مشاهده

دررابطه با پرداخت 80درصد از چکی دریافت رسید با اثر انگشت

با سلام.شما باید بتوانید از طریق پرینت حساب یا علت درج شده دررسید ثابت کنید که مبلغ پرداختی همان مبلغ موضوع چک میباشد

مشاهده

سند خودرو

با سلام.دادخواست الزام به تنظیم سند نسبت به صاحب سند موثر است

مشاهده

هزینه دادرسی

با سلام.درهرصورت این مبلغ علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه است

مشاهده

رای پزشکی قانونی

سلام.ظرف هفت روز امکان اعتراض به نظر پزشکی قانونی برای شما وجود دارد

مشاهده

سفته

با سلام.امکان گرفتن جلب سیار وجوددارد.یافتن شخص محکوم علیه و ارایه آدرس یا مکان به عهده شماست

مشاهده

حکم تخلیه

با سلام .امکان گرفتن دستور تخلیه بادادن وکالت به وکیل دادگستری وجود دارد.

مشاهده

حضانت و طلاق

با سلام.بعد از طلاق نیازی به اجاره برای ازدواج مجدد نیست!حضانت تا هفت سال با مادر و بعد از آن بارای دادگاه تعیین میشود.امکان طرح دادخواست استرداد جهیزیه هم وجود دارد.هزینه وکیل متغیر است

مشاهده

فک پلاک

باسلام .نیاز به تنظیم وکالت‌نامه جدید است

مشاهده

معامله خودرو

سلام.شما می‌توانید خسارت پرداختی را از فروشنده مطالبه کنید

مشاهده

پیام توهین آمیز

با سلام .به دادسرا مراجعه و شکایتی تحت عنوان توهین مطرح کنید.مجازات توهین شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی بین پنج تا صد هزار تومان میباشد

مشاهده

مشروبات الکلی

با سلام.هرکس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به شش ماه تا یکسال حبس وی تا (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش تجاری محکوم خواهد شد.

مشاهده

تنزل پست سازمانی

باسلام.درصورت غیر موجه بودن تنزل رده شغلی میتوانید شکایت مطرح کنید

مشاهده

ازدواج

با سلام.اگر مردی با زنی ازدواج كند وآن زن ، دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد ، تا زمانی كه این زن در عقد مرد است این دختران نیز با پدر خوانده شان محرم هستند واگربین زن وشوهر مزبور، رابطه زناشویی واقع نشده باشد پس ا...

مشاهده

دعوی

سلام .طبق ماده1130قانون مدنی و بند 2و5شروط موجود در سند ازدواج می توانید دادخواست مطرح کنید .طرح شکایت رابطه نامشروع و درخواست پرینت موضوع جداگانه ای است.

مشاهده

سئوال حقوقي

سلام.جرم توهین و فحاشی در ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 پیش‌بینی‌ شده است که مقرر می‌دارد «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه ه...

مشاهده

پیامک قرار نهایی صادر شد

با سلام اگر جرم از جرایم قابل گذشت باشد قرار منع تعقیب صادر میگردد شما باید به سایت ابلاغیه الکترونیک مراجعه کنید و قرار را مشاهده کنید تا درصورت اعتراض مهلت قانونی را از دست ندهید

مشاهده

خودرو

باسلام در صورتی میتوانید نسبت به فسخ مبایعه نامه اقدام نمایید که حق فسخ برای جنابعالی در مبایعه نامه لحاظ شده باشد.در حال حاضر میتوانید از طریق ارسال اظهارنامه تکلیف خریدار به پرداخت مابه‌التفاوت التفاوت ثمن را به ای...

مشاهده

توقیف اموال

سلام.اگر تاریخ سند بعد از ثبت دادخواست مطالبه مهریه باشد شکایت معامله به قصدفرار از دین مطرح کنید

مشاهده

فروش اقساطی امن

سلام قراردادی دقیق در دفتر اسناد تنظیم و برای مبلغ باقیمانده و درصدی خسارت چک بگیرید

مشاهده

حق زندگی

سلام صرف سرد شدن جرم نیست و قابل شکایت نیست.شما میتوانید از مشاور خانواده کمک بگیرید و در نهایت حقوق قانونی خود را از دادگاه مطالبه کنید

مشاهده

مشکل با شوهر

سلام .طبق ماده1130قانون مدنی و بند 2و5شروط موجود در سند ازدواج می توانید دادخواست مطرح کنید .طرح شکایت رابطه نامشروع و درخواست پرینت موضوع جداگانه ای است.

مشاهده

حکم فحاشی و تهدید به مرگ و افترا از طرف برادر به خواهر که مجرد هستند چیست؟

سلام.جرم توهین و فحاشی در ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 پیش‌بینی‌ شده است که مقرر می‌دارد «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه ه...

مشاهده

توقف دستور موقت ملاقات فرزندم

سلام.وفق ماده 1174قانون مدنی هر کدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت م...

مشاهده

سهم الارث

سلام.از آنجا که پدر شما زودتر از پدربزرگ فوت کرده اند پدربزرگ از پدر و پس از فوت پدبزرگ وراث زنده ایشان از کلیه اموال من جمله سهم الارثی که از پدر شما به ایشان رسیده ارث میبرند.

مشاهده

حضانت دختر

سلام.در رویه قضایی گفته می شود دختر بعد از 9 سال و پسر بعد از 15 سال قمری از دایره حضانت خارج است و به تعبیر دیگردر این خصوص دادگاه خانواده ورود پیدا نمی کنند و اظهار می کنند خود فرزند می تواند انتخاب کند که با پدر یا مادر زند...

مشاهده

شکایت به اتهام کلاهبرداری و تهدید

سلام.در ابتدا قرارمجرمیت و سپس کیفرخواست دردادسراصادر و سپس رای یا قرار مذکور به اطلاع شاکی رسیده است و به دادگاه جهت رسیدگی و صدوررای نهایی ارسال شده است.

مشاهده

ترک انفاق

سلام.ترک نفقه ازجمله جرایم مستمر به شمار می آید و معنی این است که این جرم به دفعات قابل شکایت کیفری است . راه های اثبات شکایت ترک انفاق هم مانند شکایت های دیگر شیوه هایی کاملا مشخص است. مثلا در مواردی که زن مدعی است همسرش او ...

مشاهده

توهین و فحاشی و تهدید به خود و همسر و فرزند انداختن آب دهان و توهین به جانبازان

سلام.مجازات فردی که مرتکب توهین می شود به دلالت ماده 608 شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال می باشد. بنابراین قاضی اختیار به اعمال مجازات شلاق و یا جزای نقدی خواهد داشت ولی امکان اعتراض با توجه...

مشاهده

تردید در مسئولیت کیفری

سلام. وفق ماده 120 هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. به دلایل مشروح در پرونده وقوع جرم یا بزه تو...

مشاهده

جعل چک

سلام،در ماده ی 523 قانون مجازات اسلامی ، مصادیق جرم جعل مشخص شده است که از جمله ؛ ساختن سند و جعل امضا یا مهر دیگری و خراشیدن و تراشیدن ، یا تغییر در تاریخ سند جرم محسوب شده است ، در این ماده مرتکب جعل چک ، علاوه بر اینکه باید ...

مشاهده

با سلام

نیاز به جزییات دقیق تر

مشاهده

میزان دیه

تمامی بیمه نامه های ثالث صادره از مورخ 95/03/29 مشمول دیه و هزینه پزشکی حادثه راننده مقصر می باشند . برای راننده مقصر غرامت درصورت فوت یا نقص عضو درنظر گرفته شده است. در صورت بروز حوادث تحت پوشش بیمه، راننده مسبب حادثه می‌تو...

مشاهده

کیفری

نیاز به جزییات دقیق تر در مورد اینکه رسید بابت چه چیزی و به چه شکل بوده است

مشاهده

تعویض پلاک

اگر فروشنده وکالت دهد و خریدار تعویض پلاک نکند تمامی تخلفات به نام فروشنده ثبت می شود. اما بهتر است خریداران که هیچ شناختی از فروشنده ندارند از نقل و انتقال وکالتی خودداری کنند چرا که ممکن است فروشنده خودرویی را با اتاق تع...

مشاهده

معلول حين خدمت

وفق ماده 569- دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر به شرح زیر است: الف- دیه شکستن استخوان هر عضو یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود چهارپنجم دیه شکستن آن است. بنابر اين ديه شكستگي پا در صورتي ك...

مشاهده