مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 1168)

برداشت از حساب متوفی

مهریه خانم جزو دیون ممتازه می باشد اگر چیزی باقی بماند به عنوان ارث تقسیم میگردد.

مشاهده

طلاق

محل وقوع عقد .محل اقامت زوج و زوجه باید بررسی گردد . سابقه طرح دعوا در کدام دادگاه دارید؟

مشاهده

طلاق

بله با وکالت در طلاق باید با آن وکالت نامه وکیل بگیرید .در کدام شهر اقامت دارید؟در صورت راهنمایی تماس بگیرید.

مشاهده

دیه

دیگه به نرخ روز

مشاهده

دیه

باید در پرونده قبول میکردند .کاری نمی توان کرد .

مشاهده

داوری

پرونده به داوری می رود چون جزو روند دادگاه است

مشاهده

پرداخت مهریه و صدور حکم جلب

بله از اجرای احکام سوال شود.

مشاهده

تغییر نام نوزاد

بله شما در خواست کنید که شما گفته اید پارسیا آنها اشتباه پارسا نوشته اند و درخواست تصحیح بخواهید .به اداره ثبت مراجعه نمایید .

مشاهده

سلام من مستمری بگیرم

از اداره بیمه سوال کنید .

مشاهده

دیه

دیگه به نرخ روز تعیین می گردد وبه شما خواهرتان می رسد بله می توانید مطالبه دیگه کنید .شما تماس بگیرید تا بیشتر راهنماییتان کنم.

مشاهده

ارجاع امر

یعنی داور برای طلاق تعیین می گردد وبعد از مراحل حکم طلاق داده میشود .

مشاهده

طلاق

شما باید در پرونده طلاق دفاع کنید اگر داور بخواهند روند طلاق در حال انجام و شما محکوم میشوید .

مشاهده

حضانت

با هم توافق کنید در صورت ندادن بچه از طریق دادگاه اقدام نمایید .

مشاهده

درمورد مهریه

خیر چون قبلا توقیف شده است نمی توان بابت مهریه توقیف کنید .

مشاهده

آیا پرده بکارت من سالم است ؟

به پزشک زنان مراجعه نمایید

مشاهده

مشکل در رای گیری شرکت سهامی خاص

باید بررسی شود .ولی میتوانید طلاق دهید قبل از آن باید مهریه نفقه و اجرت المثل را نقدا پرداخت کنید .ولی اگر به عنوان فسخ نکاح از شما پذیرفته شود مهریه به ایشان تعلق نمیگیرد

مشاهده

نفقه معوقه

بله شما نفقه معوقه را درخواست کنید و این نفقه به شما تعلق میگیرد دوست عزیز ودر صورت نیاز وراهنمایی بیشتر می توانید تماس بگیرید.

مشاهده

فریب در ازدواج بدلیل بیماری بر خانمم

باید بررسی شود .ولی میتوانید طلاق دهید قبل از آن باید مهریه نفقه و اجرت المثل را نقدا پرداخت کنید .ولی اگر به عنوان فسخ نکاح از شما پذیرفته شود مهریه به ایشان تعلق نمیگیرد

مشاهده

قوانين تعويض پلاك خودرو

استشهادیه جمع کنید که شما ساکن آن محل هستید ومعتمدین امضا کنند .

مشاهده

مهریه همسر

در صورت نیاز به راهنمایی تماس بگیرید ویا با یک وکیل دیگر حتما مشورت کنید تا دچار مشکل نشوید

مشاهده

مهریه نفقه

اگر عدم تمکین او را بگیرید نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد . در ضمن برای مهریه شما باید دادخواست اعسار بدهید و قاضی با توجه به کار و درآمد و وضعیت شما شهادت شهود ودفاعیات شما رای صادر میکند .

مشاهده

نفقه

خیر .بستگی به دادگاه شما دارد برای اصدار رای.

مشاهده

مهریه و نفقه

به دفتر خانه مراجعه کنید ویا به همان محضری که عقد بسته اید.

مشاهده

سند

بله شما خودتان اصل سند را به دادگاه ببرید وگرنه پرونده رد می شود.

مشاهده

فرار از دین

آیا آن زمان مشکل داشتید .باید بررسی شود اگر در آن تاریخ شکایت خود را ثبت کرده باشید امکان دارد.

مشاهده

مبایعه نامه

خیر اگر در مبایعنامه فسخ آن قید نشده باشد با قراردادمطالعه گردد تا جواب صحیح داد

مشاهده

اعلام آمادگی برای زندگی

شما دادخواست مهریه ونفقه بدهید ودر دادسرا ترک انفاق شکایت کنید و قبل از طرح دعوا حتما با وکیل مشورت کنید .در صورت نیاز تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم.

مشاهده

مهریه و عدم تمکین

در صورت طلاق و باکره بودن نصفه مهریه تعلق میگیرد و شما از حق حبس استفاده کنید برای نفقه اقدام نمایید

مشاهده

نفقه فرزند

کارشناس نفقه را تعیین میکند.

مشاهده

انتقال

به تبعه همسر می توان انتقالی گرفت . از اداره همسرتان اقدام کنید

مشاهده

پرده بکارت

به دکتر زنان مراجعه شود.

مشاهده

حضانت

مگر پدر بچه نیست .شما برای حضانت با توجه به اینکه بچه با خود پدر زندگی نمیکند بدهید .چون حضانت یعنی نگهداری بچه با پدر و مادر بچه می باشد .

مشاهده

رای ترک انفاق در این شرایط چه می باشد؟

هر اتفاقی امکانپذیر است باتوجه به دفاعیات طرفین و دادسرای و قاضی صادر کننده حکم صادر میگردد.سعی کنی از یک وکیل حاذق کمک بگیرید تا لایحه برایتان با توجه به موارد قانونی ووضعیت شما بنویسد یا وکیل بگیرید

مشاهده

به اجرا گذاشتن مهریه

بله بعد از قسط بندی شدن با دلایل موجه می توانید برای طلاق اقدام نمایید

مشاهده

تحویل مبیع

شما مهریه را قسط بندی کرده اید .چون ماشین توقیف شده و مزایده گذاشته شده باید ماشین را تسلیم کنید برای راهنمایی بیشتر با یک وکیل به صورت حضوری مراجعه نمایید

مشاهده

در خصوص اخذ وکالت تام از مادرم که آلزایمر دارد

برای وکالت به دفترخانه مراجعه کنید با شرایط مادرتان آنها اگر قبول کنند این کار امکانپذیر است.

مشاهده

اعسار مهریه

اگر اونم اقدام کنه شما باید اونم قسط بندی کنید .

مشاهده

طلاق

بله شما اقدام کنید با رای دادگاه می توانید برای طلاق اقدام کنید .

مشاهده

مستمری بیمه تامین اجتماعی فوت شدگان

باید از اداره تامین اجتماعی سوال کنید .

مشاهده

طلاق بعد از 3 ماه

شما می توانید برای طلاق اقدام کنید .

مشاهده

اظهارنامه

اظهارنامه را در دفتر خدمات برایتان می نویسد ودر آن قید کنید در صورت بیرون انداختن وسایل هیچ مسئولیتی نمیپذیرم

مشاهده

مهریه

در دادگاه اعسار باید از خود دفاع کنید بستگی به شعبه و قاضی صادر کننده و دفاعیات طرفین دارد .

مشاهده

غرامت ناحیه صورت

بله از دادسرای نیروی نظامی سوال شود.

مشاهده

غرامت ناحیه صورت

بله از دادسرای نیروی نظامی سوال شود.

مشاهده

صیغه 99ساله با مهریه یک جلد کلام الله و یک شاخه گل

شما بذل مدت کرده اید و این را بصورت اظهارنامه بیان کنید جایی برای شکایت وجود ندارد.

مشاهده

الزام به تنظیم سند

شما الزام به تنظیم سند به ایادی ماقبل خود تا صاحب سند بزنید .

مشاهده

نفقه

نفقه برای شما تعیین می گردد با توجه به درآمد همسرتان و زندگی شما

مشاهده

طلاق توافقی

شما به دفتر خانه رجوع کنید و از سردفتر بخواهید با همسرتان تماس بگیرند در صورت عدم حضور صیغه طلاق جاری می گردد.

مشاهده

شهادت دروغ در شورای حل اختلاف

شما دوباره تمکین بزنید واگر رای بیاورید نفقه به خانم تعلق نمیگیرد وخواسته شما محقق میگردد.

مشاهده

راهنمایی برای تشخیص نوع

مادر حق ملاقات فرزند رادارد و شما نمی توانید شکایت کنید

مشاهده

بکارت

به دکتر زنان مراجعه گردد.

مشاهده

فروش منزل

زن حق شفعه دارد و میتواند معامله را فسخ کند

مشاهده

تمکین

خیر .برگشت زن الزام آور نیست .

مشاهده

بیمه آسانسور

هزینه های فوق الذکر با مالک است .

مشاهده

حق و حقوق

مهریه زن مقدم و میتواند آن را توقیف کند .

مشاهده

سلام علیکم. ارث

سوالتان نامفهوم است

مشاهده

محاسبه دیه

بله تا درمان پایان پیدا نکند نمیتوان دیه را محاسبه کرد باید درصد مشخص شود

مشاهده

نفقه

جدا از هم سوال پرسیده میشود.

مشاهده

وکالت نامه

باید برای آن نیز وکالت جدا داشته باشید مگر اینکه در آن وکالتنامه آن هم ذکر شده باشد.

مشاهده

مالک و مستاجر

تا پایان قرارداد نمیتوان کاری کرد مگر اینکه مورد اجاره قابلیت استفاده را نداشته باشد تا شما شکایت کنید موعد تمام شده .پس سعی کنید یک اظهارنامه برایشان بفرستید وخواسته های خود را در آن بیان کنید.

مشاهده

عسر و حرج

خیر دلیل محکمه پسند نیست

مشاهده

مسدود شدن راه

اگر از قدیم در این را عبور و مرور داشته اند یک استشهادی محلی تنظیم نمایید .ونیاز به بررسی برای شکایت می باشد با وکیل مشورت نمایید .

مشاهده

استفاده از مدرک من توسط شخصی دیگر

شما قطعا با توجه به اینکه از مادرتان استفاده میشود حتما باید قرارداد محکم بیندیشید چون هر تخلفی صورت گیرد پای شما گیر می باشد .ودر ضمن حقوقدتان کم است وچگونه ای از شما داره سواستفاده میشود شما کار کنید اندرکاران را در اخت...

مشاهده

تصادف و تامین دلیل

شما تامین دلیل بزنید و کارشناس این خسارات را تعیین میکند.

مشاهده

تصادف و دریافت خسارت افت ماشین

حرف کارشناس گذشته ولی با توجه به گذشت 2ماه شما دوباره تامین دلیل کنید برای کارشناسی

مشاهده

سند خودرو

شما برای سرقت مدارک شکایت کنید و همچنین برای الزام به تنظیم سند از هر دونفر شکایت کنید .

مشاهده

درخواست طلاق به موجب یک فقره شکایت ضرب و شتم در گذشته

بله اگر رای بگیرند برای طلاق می توانند اقدام کنند شما هم جای دفاع دارید واز خود در دادگاه دفاع کنید یا وکیل بگیرید ویا از وکیل کمک بگیرید .

مشاهده

حقوقی

بله با امضا ایشان جهیزیه به شما میرسد.

مشاهده

خانواده

خیر باید مجددا درخواست شود

مشاهده

فسخ ازدواج

به وکیل برای مشاوره مراجعه نمایید چون سوالاتی نیاز هست از شما پرسیده شود برای راهنمایی صحیح

مشاهده

فسخ نکاح

شما حتما نزد وکیل بروید برای مشاوره .سوالتان نامفهوم است برای کمک به شما

مشاهده

مهریه

شما دادخواست اعسار بدهید . امکان دارد خانه را هم توقیف کرده باشند .خانه سند دارد ؟ارزش آن چقدر است؟

مشاهده

طلاق

دلیل قانع کننده نیست

مشاهده

نفقه

آیا شما دادخواست الزام به تمکین داده اید؟

مشاهده

عدم پرداخت کرایه و قبوض توسط مستاجر

شکایت مطالبه جور معوقه و بدهی های دیگر از طریق شورای حل اختلاف

مشاهده

در مورد جلب

خیر حتما باید حکم قطعی شود

مشاهده

دعوا فحش و افترا

یک استشهادیه هم تنظیم نمایید.

مشاهده

عنوان و چگونگی نوشتن قرارداد

قرارداد حق العمل کاری .....برای نوشتن قرارداد تماس بگیرید

مشاهده

سند

الزام به تنظیم سند صورت گیرد

مشاهده

فروش خودرو

سوال نامفهوم است

مشاهده

مهریه

مهریه قسط بندی میشود .و شما برای ترک انفاق به دادسرا مراجعه کنید وبرای مطالبه نفقه به دادگاه خانواده مراجعه نمایید

مشاهده

ترخیص اتومبیل توقیفی

اگر به خاطر همسرتان حکم توقیفی روش باشه ترخیص نمیکنند.

مشاهده

تعویض پلاک و سند قطعی

به طرفیت ایادی ماقبل خود در خصوص الزام به تنظیم سند طرح دعوا کنید .

مشاهده

طلاق و نفقه

طلاق یک طرفه از طریق پرداخت نکردن نفقه صورت میگیرد ولی شرایط خاص خود را دارد توافقی هم می توانید انجام دهید

مشاهده

دستمزد وکیل

ده درصد سکه به عنوان حق الوکاله معقول می باشد.

مشاهده

تغییر نام کوچک

شما با رای به ثبت احوال بروید

مشاهده

خرید اموال پدر

این قولنامه ای که نوشته شده است معتبر می باشد که بین شما خرید وفروش صورت گرفته است .

مشاهده

طلاق

آیا شما رای ترک انفاق گرفته اید ؟

مشاهده

مطالبه نفقه و مهریه

بسته به نظر شعبه صادر کننده رای دارد

مشاهده

موافقت درخواست طلاق

شما باید در صورت مواردی که در قانون می باشد اقدام کنید ویا باید توافق داشته باشید به صورت توافقی جدا شوید بی علت دادگاه این کار را انجام نمی دهد .اگر تمایل داشتید تماس بگیرید تا با شما صحبت کنم شاید راهی وجود داشته باشد.

مشاهده

طلاق توافقی

بله همه مهریه به شما تعلق میگیرد ولی در طلاق توافقی شما باید با همسرتان توافق داشته باشید ناگزیر باید بخشی از مهریه را ببخشید

مشاهده

عدم تمکین

اگر شما الزام به تمکین برایشان بزنید دو حالت دارد یا بر میگردد یا بر نمی گردد اگر برنگردد محکوم میشود و شما نامه در پرونده بگذارید وبرای اطلاعات بیشتر حتما با وکیل مشورت کنید چون نوشتن همه موارد زیاد میباشد

مشاهده

نفقه

شما باید الزام به تمکین بخواهید اگر رای آوردید نفقه ی به ایشان تعلق نمیگیرد

مشاهده

ارثیه

اگر نوشته دارید از وی شکایت کنید .

مشاهده

اموال توقیفی در گرو مهریه

حتما جزو مستثنیات دین محسوب شده است.

مشاهده

تصادف

باید به همه موارد اشاره میکردید

مشاهده

حضانت کودک دختر

تا 7سالگی با مادر

مشاهده

مهریه عقد موقت

اگر امضا نکردید خیر ولی حتی یک امضا شما را متعهد میکند.

مشاهده

مهریه عقد موقت

اگر امضا نکردید خیر ولی حتی یک امضا شما را متعهد میکند.

مشاهده

مهريه و تمكين

تمکین ربطی به مهریه ندارد .زن به مجرد عقد مالک مهرش می‌شود .برای تمکین اقدام کنید

مشاهده

آیا بعد از ثبت دادخواست طلاق در دفتر الکترونیک امکان بازگشت وجود دارد

چون خانمتان دم دمیه امکان دارد این کار صورت نگیرد .شما به جای همسرتان از این تایم به بعد وکیل بگیرید تا کار را تا آخر انجام دهد.

مشاهده

مهریه

خیر ولی اگر همسرتان استطاعت مالی دارد می توانید اموال را توقیف کنید

مشاهده

اعاده حیثیت

تحت عنوان اعاده حیثیت ولی باید با شما صحبت کنم تا جواب قطعی بدهم حتما با وکیل مشورت کنید

مشاهده

طلاق

برای طلاق توافقی هر دو باید راضی باشند.

مشاهده

قرار ابطال دادخواست

از طریق شعبه پیگیری شود

مشاهده

حقوق مستمری

اون بخش از حقوق حذف میشود ولی از اداره بازنشستگی بیمه سوال کنید

مشاهده

کلاهبرداری

فریب در ازدواج و کلاهبرداری شکایت کنید

مشاهده

نزاع دسته جمعی

بله دوباره اقدام کنید

مشاهده

تقسیم ماترک

باید رسید دلیل و مدرک وجود داشته باشد

مشاهده

کلاهبرداری

شما می توانید فسخ معامله را بخواهید تحت عنوان خیار غبن فاحش

مشاهده

خرج فرزند پسر را کی باید بدهد؟؟

اگر فرزندتان محشور باشد خرج زن و بچه را باید پرداخت کند در غیر این صورت خیر.

مشاهده

باسلام دختری هستم که تیرماه 18سال کامل میشود

می توانید و قبل از 18 سال هم می توانستید فقط برای ازدواج نیاز به اذن پدر دارید

مشاهده

ارث بری زوجین

اگر تمام را به نام دیگری کنید تنها یک سوم آن را قانون قبول میکند .

مشاهده

دیه

شما شکایت کنید استشهادیه جمع کنید .

مشاهده

مزاحم تلفنی

بله از دادسرا مزاحمت شکایت کنید.

مشاهده

سند ماشین

دادخواست الزام به تنظیم سند بزنید.

مشاهده

فرزندخواندگی

بله .راه وجود دارد

مشاهده

ارث

سوالتان نامفهوم است دوباره بنویسید .

مشاهده

فروش ماشين

شما درخواست فک پلا

مشاهده

نفقه

مهریه تعلق میگیرد و تفرقه در صورتی که دادخواست عدم تمکین همسرتان قبول نشود به شما تعلق میگیرد

مشاهده

مهریه

خیر شما با دادخواست اعسار و قسط بندی شدن آن میتوانید برادرتان را آزاد کنید .مرحله بدوی یعنی دادگاه اولیه.

مشاهده

حکم تمکین

باید با هم توافق کنید شما بخشی از مهریه یا کل مهریه را ببخشید .

مشاهده

استرداد حلقه ازدواج

فاکتور آن موجود است؟

مشاهده

سهم الارث

بله جزو طبقه دوم می باشند و همه خواهر زاده ها و برادر زاده ها ارث میبرند

مشاهده

وکالت بلاعزل طلاق برای ازدواج دوم

اگر در عقد دوم همان شرایط عقد اول یعنی وکالت در طلاق را قبول کرده اید می تواند ولی در غیر این صورت نمی تواند .

مشاهده

مهریه

چون سند منتقل نشده و هنوز به نام شماست همسرتون میتونه توقیف کنه و آن شخص خریدار از همسرتون شکایت کند اگر تاریخ قولنامه قبل از توقیف باشد.

مشاهده

شکایت پلاک

اگر بابت تضمین بوده شما می توانید شکایت کنید .

مشاهده

چک برگشتی

باید حکم قطعی شود و حدودا به قطعی شدن 40 روز طول میکشه تا برده اجرا و کارهای اجرا انجام بشه .اول میفرستن اموال شما رو توقیف کنن بعد از آن حکم جلب داده میشه

مشاهده

شکایت مالی

شما از طریق شورای حل اختلاف مطالعه طلب بزنید.

مشاهده

بازپس گرفتن حق سرقفلی

شما نمی توانید اینکار را انجام دهید مگر اینکه با صاحبان سرقفلی توافق کنید که یا یک مغازه مثل آن مغازه تهیه کنید یا اگر قبول کنند مبلغ سرقفلی را پرداخت نمایید.

مشاهده

کسر از آمار و صدور رای اجرایی

یعنی پرونده مختومه شده است .

مشاهده

مالیات بر ارث

بله ولی فقط نسبت به سهم مادرتان باید مالیات پرداخت گردد اگر ایشان فوت شود و این رویه قانون است مگر اینکه مادرتان قبل فوت سهم خود را بین دو دختر تقسیم کند.

مشاهده

استرداد

اگر زوج برای جهیزیه خریده نوشته دارد مربوط به زوجه می باشد والا مال زوج می باشد وبا فاکتور آنها میتواند مدعی اقلام شود .

مشاهده

شکایت از برادر

آیا پدرتان بیمه بوده آیا مشغول ادامه تحصیل هستید؟

مشاهده

نحوه درخواست اعسار

دادخواست اعسار اگر شعبه بپذیرد بطور جداگانه می باشد

مشاهده

حكم رابطه نامشروع

جزو سوپیشینه موثر نمی باشد .

مشاهده

غرامت سربازی

غرامت و دیه تعلق می گیرد البته باید شکایت کنید

مشاهده

خيانت در امانت

یعنی از شما شکایت کرده؟خیانت در امانت شکایت کنید دادسرا و دوستتان را به عنوان شاهد آنجا ببرید.

مشاهده

مستمری

با ازدواج مجدد مستمری قطع میشود

مشاهده

دریافت خسارت

از طریق دادسرا .و از طریق شورای حل اختلاف

مشاهده

دفاع از اتهام انتسابی

سوال نامفهوم است یعنی از مهر وسربرگ دکتر سواستفاده شده است

مشاهده

خودرو لیزینگی

سوال نامفهوم است .

مشاهده

طلب دستمزد و حق بیمه و عیدی و ...... از کارفرما

از اداره کار اقدام ومطالبه طلب از دادگاه زیر بیست میلیون شورای حل اختلاف

مشاهده

تعیین جمع میزان دیه

در صورت نیاز تماس بگیرید

مشاهده

نفقه از پدر

بله درصورتی که مجرد باشید ولی اگر مطلقه خیر نمی توانید

مشاهده

توقیف خودرو

جواب سوال اول خیر .جواب سوال دوم سهم شماست وقتی شما توقیف کردید دیگران برای توقیف آن نمی توانند کاری کنند.

مشاهده

رهایی از اتهام

خیر با بازپرس مشورت کنید وبا مدیر دفتر برای راهنمایی بیشتر

مشاهده

تعیین اجاره بهای کیوسک

کارشناس دادگستری معمولا مبلغ اجاره بها را کم در نظر نیکوکاری به شهرداری ندارد.

مشاهده

حقوق مستمری

اگر ازدواج دائم باشد حقوق قطع می گردد .از بیمه همسرتان برای زایمان استفاده کنید.اسم بچه در شناسنامه شما درج میگردد .باصیغه نامه برای شناسنامه اقدام کنید

مشاهده

مزاحم تلفنی

از طریق دادسرا فحاشی و....

مشاهده

اظهارنامه

نیاز به جواب نیست ولی از طریق شاهد میتوانند شما را محکوم کنند.

مشاهده

شرايط داخل تمكين نامه

اگر عدم تمکین بخورید نفقه به شما تعلق نمیگیرد

مشاهده

مهریه و حکم توقیف

خیر اگر سند به نام برادرتان نباشد توقیف نمیشود ولی امکان دارد فرار از دین از برادر شکایت شود.

مشاهده

اجرت المثل

بله اجرت المثل ربطی به ترک منزل ندارد

مشاهده

جهیزیه

به شورا مراجعه کنید.

مشاهده

طلاق و درخواست مهریه

بابت مهریه و نفقه اقدام کنید برای طلاق هم میشود .راهکار وجود دارد

مشاهده

دادگاه تمکین

اگر عدم تمکین بخورید نفقه تعلق نمیگیرد شما نیا به مشورت با یک وکیل را دارید تا از حقتان دفاع کنید و لایحه دفاعیه خوب نوشته شود .

مشاهده

شرط ضمن عقد

اگر فسخ نکاح اثبات گردد مهریه تعلق نمیگیرد ولی نیاز به اثبات دارد .با کره بودن یا نبودن اگر در این موضوع فریب خورده اید تاثیر در فسخ نکاح دار

مشاهده

تمکین

در صورت عدم تمکین فقط به مادرتان نفقه تعلق نمیگیرد نیاز به برگشت نیست

مشاهده

طلاق توافقی

به دفتر خدمات قضایی مراجعه کنید .ساکن کدام شهرید؟

مشاهده

دریافت مستمری پدر

پدر فوت شده آیا شما مجرد هستید؟ایا برادرتان مجرد یا متاهلم؟ بیشتر توضیح دهید تا راهنمایی درست شوید

مشاهده

مبنای محاسبه اجرت المثل

اجرت المثل را کارشناس دادگستری تعیین می کند.

مشاهده

راهنمایی طلاق

مطالبه مهریه جزو حقوق قانونی شماست .مطالبه اجرت المثل و نفقه ه هم می توانید اقدام کنید

مشاهده

طلاق گرفتن

تماس بگیرید راهنمایی شوید .

مشاهده

حقوق مادر خدا بیامرزم

پسر تا 18سالگی حقوق می دهند البته اگر مدارک ادامه تحصیل را ببرید باز به شما حقوق تعلق میگیرد .

مشاهده

درخواست تقسیم ارث

آیا شما انحصار وراثت گرفته اید؟ برای تقسیم ارث هزینه دادرسی پرداخت می گردد .

مشاهده

نفقه

سیصد تا ششصد هزار تومان البته بسته به درامد ان شخص کم وزیاد میشود.

مشاهده

مهریه

از قاضی درخواست کنید استعلام بگیرد

مشاهده

معاینه بکارت

اگر باکره هستید با نامه

مشاهده

خیانت

کاری نمیتوان کرد .برای اثبات نیاز به دلایل موجه دیگر می باشد

مشاهده

جهیزیه

با داشتن او لیست 14قلم فاکتور به اسمتان مال زوج می باشد

مشاهده

کیفری

در صورت نیاز تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

مشاهده

وکالت بلاعزل

به وکیل مراجعه نمایید با پیام نمی توان توضیح داد.

مشاهده

اتهام انتسابی

بیشتر توضیح دهید تا مفهوم است

مشاهده

محاسبه سنوات

خیر شما حق اعتراض دارید

مشاهده

نتیجه مبلغ کم پرداختی نفقه چیست؟

خیر با توجه به پرداخت نفقه حتی مبلغ کم پرونده بسته میشود مگر در صورت صلاحدید دادیار باز میماند.

مشاهده

طلاق توافقی

خیر .صحیح آن است که قبل از جاری شدن ا صیغه طلاق سرویس پس گرفته شود دوست عزیز.

مشاهده

هزینه وکالت شکایت از بیمه برای پرداخت دیه

بله شما دیه به سال 98می باشد ولی رای باید خوانده شود با توجه به تورم موجود اگر به سال 98محاسبه گردد به نفع شماست چون دیگه سه برابر میشود در صورت تمایل تماس بگیرید

مشاهده

حضانت فرزند

فرزند دختر است یا پسر ؟بله می تواند پس بگیرد .در ضمن سوال مشخص نیست

مشاهده

کیفری ترک انفاق

خیر جرمی واقع نشده وفیش های واریزی را در پرونده بگذارید

مشاهده

ادعای فریب

اگر دلایل موجه از زوال عقل مادر موجود باشد امکان شکایت وجود دارد

مشاهده

عدم تمکین

شما دادخواست الزام به تمکین بزنید

مشاهده

مهریه

بله .جعل سند که خود شما هم به عنوان معاون در جرم محکوم میشوید .جعل امضا جعل سند استفاده از سند مجعول

مشاهده

با سلام در مورد حکم توقیف

از طریق راهنمایی رانندگی

مشاهده

عدم تمکین

محل زندگی شما و محل وقوع عقد کجاست؟ محل طرح دعوا کجاست؟

مشاهده

در مورد تسخیر ملک

از ایشان باید شکایت کنید ولی با توجه به مورد خاص ایشان به وکیل مراجعه کنید تا دادخواست صحیح بنویسید

مشاهده

مهریه

شما عقدنامه دارید یا خیر؟

مشاهده

سهم الارث

خیر ارث نمیبرد

مشاهده

طلاق توافقی

در صورت تمایل تماس بگیرید .

مشاهده

طلاق توافقی

خود دادگاه دستور میدهد .کلا شما زود کارتان تمام میشود

مشاهده

دیه

باید طول درمان تمام شود ودرصد تعیین گردد وبا توجه به درصد دیگه محاسبه میگرددواگر برای سال 98بیفتدباتوجه به افزایش زیاد نرخ بده با توجه به تورم .مبلغ دیگه زیاد میشود

مشاهده

مطالبه ارثیه

شما انحصار وراثت گرفته اید؟

مشاهده

فروش ملک یک ماه قبل مطالبه مهریه فرار از دین محسوب می‌شود

خیر فرار از دین نباشد ولی شاید قاضی با توجه به قرائن موجود رای داده است شما حتما از خودتان دفاع کنید وپرونده را نزد وکیل ببرید

مشاهده

حق ملاقات بعد از سپردن حضانت به همسر

حضانت یعنی نگهداری فرزند که مخصوص پدر و مادر است در صورت فوت یکی با دیگری است .اگر عروس راضی باشد بچه را برای ملاقات میاوردوگرنه قانون ملاقات فرزند برای عمو عمه مادربزرگ پدربزرگ وجود ندارد .

مشاهده

پاركينگ

باید اظهارنامه بدهید وبعد دادخواست

مشاهده

پیش قسط مهریه

با تجدیدنظر به احتمال خیلی کم می توانید پیش قسط را کم کنید.ولی برای کم کردن اقساط مهریه می توانی دوباره دادخواست تعدیل بزنید

مشاهده

حقوقی

به راهنمایی و رانندگی مراجعه کنید و نام شاکی را از داخل سیستم پیدا کنید

مشاهده

حق الوکاله برای گرفتن مهریه

اگر کارتان تمام شده یکجا باید پرداخت کنید

مشاهده

اعسار

بله البته بصورت اقساط

مشاهده

چک برگشتی

باید توافق کنید چون اگر رو چک ها اقدام شود شما محکوم میشوید

مشاهده

ارثیه

باید قولنامه و دست نوشته ها خوانده شود تا پاسخ صحیح داده شود.

مشاهده

محل ارائه دادخواست

از محل زندگی خود و محل وقوع عقد هر کجا باشد می تواند

مشاهده

تشخیص مقصر حادثه

شما باید تامین خواسته بزنید واز شورای حل اختلاف از طریق کارشناس دادگستریها حادثه وهمچنین خسارات را مطلع شوید.

مشاهده

عدم انجام مورد قرارداد

آیا قراردادی با هم امضا کرده اید؟

مشاهده

سند تك برگ

بله باید حتما قید شود ودر صورت عدم قید شدن معامله شما صحیح نیست وباطل میگردد.

مشاهده

ممنوع الخروج کردن زوجه

خیر شما میتوانید ایشان را ممنوع الخروج کنید

مشاهده

فسخ قرارداد

از طریق داوری اقدام نمایید .

مشاهده

توقیف خودرو لیزینگی توسط زوجه جهت مهریه

چون لیزینگی ودر رهن شرکت می باشد قابل توقیف نیست

مشاهده

سند

الزام به تنظیم سند از طریق دادگاه اقدام نمایید.

مشاهده

استرداد خودرو

شما مطالبه طلب بزنید .

مشاهده

مزایای الزام به تمکین زن برای شوهر

اگر در عقدنامه قید شده باشد شما هم امضا کرده باشید تصنیف اجرت میگردد .اجرت المثل ونفقه ایام عده به ایشان تعلق میگیرد

مشاهده

تعویض پلاک خودرو

وکالت مجدد برای تعویض پلاک ا ز مالک بگیرید.

مشاهده

ارث

نه به برادر زاده ها ارث نمی رسد .

مشاهده

دادخواست طلاق از طرف زوج

درصورت ناشزه بودن نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد ولی مهریه و اجرت المثل به قوت خود باقی می باشد چون درخواست طلاق از سوی شما می باشد.

مشاهده

مهریه و طلاق

آیا رای ترک انفاق گرفته اید؟

مشاهده

درچه صورتی میتوانم شکایت عدم تمکین برای همسرم بکنم؟

شما حتما باید ادرس همسرتان را اعلام کنید تا از خود دفاع کند اگر مجهول المکان اعلام کنید حکم غیابی صادر میشود و همسرتان حق واخواهی خواهد داشت

مشاهده

حقوق متوفی

شما باید مدارک همسر اول را از سفارت بگیرید

مشاهده

پرده بکارت

به دکتر زنان مراجعه کنید .

مشاهده

فریب در ازدواج

اظهارنامه بدید ومطالبه طلب بزنید

مشاهده

ترک منزل همسر

باید اظهارنامه ترک انفاق بدید و بابت مهریه اعسار بدید.

مشاهده

طلاق توافقی

بله اگر شما رو برای مشاوره نفرستند زود تمام میشود

مشاهده

مهریه

خیر فقط سهم الارث همسرتان رو میتوانید توقیف کنید.

مشاهده

تعیین مقدار دیه

باید درصد مشخص شود تا محاسبه گردد

مشاهده

استرداد طلا

امکان هر چیزی وجود دارد شما با وکیل مشورت کنید

مشاهده

نفقه

خیر ولی اگر در موضوع پرونده به آن اشاره شده باشد می توانید

مشاهده

ارثیه

به کسانی که از او ارث می بارد میرسد درصورتی که مادر د اشته باشد به مادر و واگر مادر نباشد به خواهر برادر واگر خواهر برادر نباشد عمو همه خاله ودایی

مشاهده

درخواست مهریه

شما باید برای تقسیط اقدام کنید چون امکان دارد حکم جلب گرفته شود با توجه به اینکه هیچ مالی ندارید .تماس بگیرید درصورت نیاز تا راهنمایی درست شوید

مشاهده

ترک انفاق

اگر نفقه پرداخت کند امکان دارد پرونده بسته شود برای دفاع از وکیل کمک بگیرید دوست عزیز

مشاهده

دادگاه ترک انفاق

فقط موضوع نفقه حال و اینده که مسکن از جمله آن است

مشاهده

مهریه

مجددا نمی توانید اجرا بگذارید ولی در صورت عدم پرداخت پیش قسط یا پرداخت نکردن اقساط می توانید جلب ایشان را بگیرید با وکیل مشورت کنید یا وکیل بگیرید تا بتوانید از حقوق خود دفاع کنید

مشاهده

حقوق مدنی5 (حقوق خانواده)

خیر اتفاقی نمی افتد زن مجبور نیست به بچه شیر دهد اگر نخواهد

مشاهده

سهم الارث مادر و اجرت المثل ایام تصرف

بله راه وجود دارد اولا باید اون نامه مطالعه شود ومشاوره طولانی هست در صورت نیاز تماس بگیرید

مشاهده

اجرت المثل

شما باید با وکیل مشورت میکردید تماس بگیرید در صورت نیاز به مشاوره

مشاهده

انتقال مالکیت منزل مسکونی

از طریق دفترخانه ولی باید خودشان در جریان باشد

مشاهده

شکایت از راننده مقصر

خیر باید روند دادگاه طی شود

مشاهده

مهریه

تماس بگیرید در صورت نیاز

مشاهده

مهریه

شما حتما با وکیل مشورت کنید چون پیامکی نمیشود چون باید شرح حالتان را پرسید

مشاهده

سوالات حکم رشد چیست؟؟

سوالات بسته به نظر قاضی دارد

مشاهده

عمل نکردن به تعهد

دچار مشکل میشوید سعی کنید با وکیل مشورت کنید تا راهنماییهای کند

مشاهده

طلاق توافقی

بله ولی چون طلاق توافقی میباشد امکانش سخت تر است

مشاهده

حدود مبلغ احتمالی نفقه

سیصد یا چهارصد هزار تومن البته بسته به نظره کارشناس داره

مشاهده

طلاق

مهریه به ایشان تعلق میگیرد .شما نیاز به مشاوره دارید

مشاهده

شکایت و دادخواست نفقه

مطالبه نفقه در شورای حل اختلاف محل

مشاهده

داشتن مشکل جنسی

شما نیاز به مشاوره دارید

مشاهده

پیش قسط مهریه

خیر تعدیل ربطی به پیش قسط ندارد

مشاهده

گرفتن طلاق

تماس بگیرید در صورت نیاز .

مشاهده

حق بیمه

خیر در صورت فوت پدر به شما مستمری تعلق میگیرد

مشاهده

خانوادگی

در صیغه قواعدی که در عقد وجود دارد وجود ندارد

مشاهده

سوال

باید از همسر متوفی خریداری کنید طبق شرایطی خاص البته نیاز به مشاوره می باشید

مشاهده

نفقه فرزند پسر 16 ساله

خیر .تفرقه فرزند با پدر است بدون هیچ قید وشرطی

مشاهده

شکایت

به دادسرا وکلانتری مراجعه نمایید

مشاهده

پرده بکارت

شما سوالتان پزشکی می باشد وبه دکتر روانپزشک مراجعه نمایید از لحاظ روحی و روانی دچار مشکل هستید

مشاهده

جانبازی برای دیسک کمر

غرامت شامل حال شما میگردد.امکان دارد مطالبه دیه شاملتان شود

مشاهده

آیا خودروی شکایت داشته بابت مهریه، قولنامه ای فروخته شود و سند انتقال نشده باشد جرم است

شما به جرم فرار از دین محکوم میشوید و باید قیمت ماشین را به نرخ روز پس دهیدوخسارات اون آقا رو هم پرداخت کنید .

مشاهده

ضمانت بانکی

شما ضامن هستید مسئول پرداخت ،اموالتان را توقیف میکنند

مشاهده

حادثه کار

بار حقوقی متوجه شرکت می باشد

مشاهده

حقوق یک کارگر

بیشتر توضیح دهید

مشاهده

دریافت دیه

بله جدا می باشد هرگاه درصد تعیین شد انوقت دیه تعیین میگردد

مشاهده

پشت بام

اظهارنامه دهید و بعد شکایت کنید

مشاهده

فسخ قرارداد

نیاز به اظهارنامه هست که پول را پرداخت کنید ونیاز به بررسی میباشد و باید مبایعنامه خوانده شود تا شما را درست راهنمایی کنم .

مشاهده

خانوادگی

جهیزیه را می تواند ببرد برای بردن طلا پول باید شاهد داشته باشید تا اثبات کنید

مشاهده

دیه شخص فوت شده

فقط به مادرتان ارث میرسد

مشاهده

ارث به زن دوم

بله به ایشان نیز ارث تعلق میگیرد با وکیل مشورت کنید تا راهنماییتان کند چه چیزی تعلق میگیرد زیرا جواب صحیح نیاز به دانستن موضوعاتی می باشد

مشاهده

دعوی تمکین

اگر حکم صادر شده الان ایشان ناشزه ونفقه به ایشان تعلق نمیگیرد

مشاهده

بیمه غرامات از ناحیه فتق برای سرباز سپاه

در کمیسیون برایتان غرامت در نظر گرفته میشود

مشاهده

تاخیر در تادیه

تا زمانی که اجراییه صادر شده و مبلغ را باید پرداخت کند

مشاهده

حبس تعزیری

اگر تجدیدنظرخواهی کند امکان دارد تبدیل به جزای نقدی شود

مشاهده

ارث پس از جدایی

خیر اگر طلاق گرفته اید ارث به ایشان نمی رسد فقط در خصوص بدهی شما در خصوص سکه می تواند ارث شما راتوقیف کند

مشاهده

بیماری مرد و حق طلاق زن

اگر زوجه دلایل موجه برای قاضی بیان کند وبا توجه به نامه پزشکی قانون گذار حق دارد رای صادر کند

مشاهده

فسخ نکاح به دلیل بیماری صرع زوج

بسته به نظر قاضی و پزشک قانونی ودلایل مدارک زوجه دارد که قاضی فسخ نکاح را قبول کند

مشاهده

وکالت بلاعزل

باید وکالتنامه را به وکیل نشان دهید .

مشاهده

دین موتوری فوت شده

از طریق دادسرا .مطالبه دیه از صندوق دولت

مشاهده

عدم انجام تعهد

حتما باید در عقدنامه ذکر شده باشد تا شما بتوانید آن را مطالبه کنید

مشاهده

مشکل در محاسبه دیه دارم

درصد آن مشخص شود بعد محاسبه میگردد .و ماه حرام باشد دیگه تغلیظ میگردد

مشاهده

رای داور

بعد از فوت وکالت باطل میشود

مشاهده

تحویل مورد معامله و الزام به تنظیم سند

شما تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند را بزنید .البته شما قرارداد یا مبایعنامه یا قولنامه یا نوشته ای که مثبت ادعای شما باشد دارید ؟

مشاهده

چک برگشتی

هم می توانید تهران وهم کرمان طرح دعوا کنید ولی قبل طرح دعوا حتما با وکیل مشورت کنید .

مشاهده

گرفتن مهر المثل طبق مواد مدنی و قانونی جدید

شما باید با وکیل مشورت کنید . و تمام مدارک را نشان دهید تا راهنمایی درست صورت گیرد

مشاهده

حقوقی

اگر پرونده مالی باشد ده در صد آن به عنوان حق الوکاله در نظر گرفته میشود .اگر وکالت به شخص غیر وکیل دهید آن شخص می تواند همه کارهای اداری را انجام دهد فقط وکالت ایشان در دادگاه مورد قبول نمی باشد و باید از جانب شما وکیل بگیرد ...

مشاهده

كيفرى

باید پرونده مطالعه شود حتما به یک وکیل در ایران درخصوص پرونده وکالت دهید

مشاهده

پرونده راننده موتور

درخواست مطالبه دیه کنید

مشاهده

غرامت

از قسمت دادسرای نیروی انتظامی سوال شود

مشاهده

شکایت بابت توهین و تخریب

نه مشکلی پیش نمی اید برای طلاق سوالاتی باید از شما پرسیده شود وبعد میتوانم راهنماییتان کنم

مشاهده

وکالت بلاعزل

نیاز به بررسی می باشد و وکالتنامه باید خوانده شود

مشاهده

مقصر من بودم؟

شما تامین دلیل بزنید کارشناس تعیین میکند خسارت و مقصر را از طریق شورای حل اختلاف

مشاهده

وراثت

آیا مادرتان زنده است؟

مشاهده

مهريه

خیر ولی برای اعسار از هزینه دادرسی نیاز به شاهد است

مشاهده

چک برگشتی

اگر به روز تاریخ بزنید می توانید کیفری شکایت کنید ومطالبه طلب حقوقی هم می توانید.

مشاهده

دادن کل مهریه

خیر نیازی به امدن آنها برای بخشیدن مهریه نمی باشد

مشاهده

به نام زدن ساختمان

ایشان می تواند به نام شما نزند آیا نوشته ای بین خود دارید؟ایا شاهدی وجود دارد؟

مشاهده

چگونگی انصراف از شکایت

شما تا جلسه اول دادرسی می توانید شکایت خود را استرداد نمایید.

مشاهده

محاسبه ی دیه ی تصادف

باید درصد مشخص گردد بعد محاسبه انجام

مشاهده

نحوه تقسیم ارث

سهم الارث بصورت تساوی می باشد و بابت اجاره مغازه ها می تواند دادخواست اجرت المثل داده شود

مشاهده

ارث

بله اگر بحث ارث باشد مادر 1/8 و الباقی پسر دوبرابر دختر

مشاهده

تقاضای تقسیط مهریه در شهر زوج

آیا در شهر خودتان عقد صورت گرفته است .به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایید واز آنها بپرسید

مشاهده

طلاق از طرف زوجه

امکان دارد اگر دلایل قابل قبول باشد واگر رای ترک انفاق داشته باشد می تواند.

مشاهده

اتهام سرقت گوشی

قرار منع تعقیب صادر شده نیاز به پیگیری ندارد پرونده بسته شده

مشاهده

مهریه

از حقوقش بابت مهریه کسر می گردد خیر پیش پرداخت باید پرداخت شود مگر اینکه دادگاه تجدیدنظر آنرا کم کند.

مشاهده

الزام به تنظیم سند

باید از وراث متوفی وکالت بگیرید

مشاهده

تعدیل نفقه

بله اگر رای صادر شده باشد این کار امکانپذیر است

مشاهده

حضانت دختر هفده ساله

برای زندگی خودش انتخاب میکند با چه کسی زندگی کند ولی برای ازدواج نیاز به اذن پدر دارد

مشاهده

نتوورک

قطعامثل شرکت های هرمی گذشته می باشد من چندین مورد داشتم.این کار را انجام ندهید بهتر است

مشاهده

شرکت هرمی یا شرکت ...

اظهارنامه دهید واز طریق شورای حل اختلاف شکایت کنید

مشاهده

حضانت بچه

نفقه با پدر می باشد با گرفتن حکم رشد در صورت قانونی نشدن سن فرزند خودش انتخاب میکند با چه کسی زندگی کند.

مشاهده

محاسبه نرخ دیه راننده مقصر

درصد آن را که تعیین کردند بعد قابل محاسبه می باشد

مشاهده

گواهی عدم امکان سازش

سوالتان نا مفهوم است

مشاهده

آیا با مدارک و موارد زیر، نفقه به همسرم تعلق میگیرد؟

نفقه تعلق می غیردولتی اگر رای عدم تمکین گرفته شود نفقه تعلق نمیگیرد

مشاهده

فرق صوری بودن و جعلی بودن

صوری با جعلی خیلی متفاوت است

مشاهده

خرید خودرو

باید مبایعنامه مطالعه گردد

مشاهده

طلاق

تامین خواسته ومطالبه مهریه بزنید واموال راتوقیف کنید خانه سند دارد؟

مشاهده

در خصوص آپارتمان و زمین

بله با توجه به اینکه قولنامه شما قبل از خواهر می باشد خانه مال شماست البته کارشناس نیز کارشناسی میکند تا تاریخ نوشته دقیق مشخص شود.

مشاهده

ضرب و جرح

خیر شاید بابت خواسته دیگری است

مشاهده

رابطه نامشروع

بله پرینت اس ام اس دلیل می باشد برای رابطه نامشروع

مشاهده

کلاهبرداری

مطالبه طلب از طریق دادگاه بزنید.کلاهبرداری از طریق دادسرا تا از طریق آگاهی با توجه به شماره تماسشان ردزنی کنند

مشاهده

در مورد شکستگی دندان

از اجرای احکام همان شعبه سوال کنید

مشاهده

کلاهبرداری

مهریه جدا اخذ می شود ربطی به هدایا ندارد .شما باید ادعا کنید بابت مهریه پرداخت کرده اید

مشاهده

فروش خودرو

ایشان می تواند قبول نکند و شما باید با توجه به خیارات فسخ معامله را بخواهید البته باید قولنامه نوشته شده مطالعه گردد.

مشاهده

پارکینگ اختصاصی

اگر در سند شما پارکینگ قید شده پارکینگ مربوط به واحد شماست ولی حتما سند شما وسند آن شخص بایدمطالعه گردد

مشاهده

اجرای حکم

بله جلب قطعی است ولی شما بابت صلحنامه می توانید از خود دفاع کنید

مشاهده

دعاوی همسایگان یک ساختمان

از کسانی که بابت پول های مربوطه امتناع می کنند در شورای حل اختلاف شکایت نمایید

مشاهده

حقوقی

اگر از شما مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه بزند شما هم اصل پول وهم خسارات و هزینه دادرسی و حتی اگر وکیل بگیرد حق الوکاله وکیل را باید تقبل کنید.

مشاهده

حقوق مالک و مستاجر

شما دادخواست مطالبه جور معوقه را از طریق شورای حل اختلاف بدهید.ایشان محکوم میشودالبته قبل از دادخواست اظهارنامه به ایشان بدهید.

مشاهده

از کار افتادگی

مطالبه دیه و غرامت وخسارت از دادسرای نظامی انجام دهید

مشاهده

داشتن بیماری

خیر بیماری خاصی نمی باشد که دلیل محکمه پسند برای قاضی در خصوص طلاق باشد البته اگر کیان خانواده دچار تزلزل شود امکان طلاق وجود دارد

مشاهده

حکم رشد

سوال را قاضی انجام می دهد و اگر صلاحیت داشته باشد حکم رشد می دهند این کار را انجام دهید.

مشاهده

خرید اقساطی خودرو

از بنگاه دار در اتحادیه شکایت کنید و مبایعنامه را بگیرید

مشاهده

سند مالکیت

اگر آن شخص فوت شده وکالت باطل و باید از وراث وکالت بگیرید

مشاهده

مسدودی حساب

اگر حسابتان خالی باشد آن شخص نمی تواند حساب شما را توقیف کند.

مشاهده

جا ماندن اسباب اثاثیه در خانه قبلی

یک اظهارنامه به مستاجر جدید بدهید وبعد شکایت کنید

مشاهده

حقوق مستمری

حقوق با ازدواج قطع می گردد اگر عقد شوید قطع ولی اگر صیغه شوید قطع نمی گردد .

مشاهده

حبس تعزیری غیابی

اگر رای غیابی هست شما نسبت به آن واخواهی کنید

مشاهده

سفته

بله شکایت کنید .در خصوص آدرس اگر قاضی دستور دهد ردیابی میکنند

مشاهده

ضبط صدا

صدا دلیل نمی باشد برای دادگاه

مشاهده

قولنامه صوری

اگر چیزی نوشته اید صد در صد ارزش قانونی دارد

مشاهده

شرایط وقف

وقف صحیح است و تمام مال خود را می تواند وقف نماید .

مشاهده

تعویض پلاک

اداره پست مراجعه نمایید زیرا امکان دارد کارت امده باشد شما در منزل نبوده اید

مشاهده

شکایت بابت صدمه به خودرو

بابت مطالبه خسارت از شما شکایت صورت میگیرد

مشاهده

تصادف

دیگه به نرخ 98می باشد و قطعا افزایش می یابد

مشاهده

شکایت متقابل در پرونده ضرب و جرح عمدی

درخصوص سوال اول خیر . بله می توانید با وکیل مشورت کنید یا وکیل بگیرید تا از پرونده خود بدرستی دفاع کنید ولی اگر دفع خوب ارائه ندهید محکوم میشوید

مشاهده

عقب نشینی

باید عقب نشینی کنید

مشاهده

ترک انفاق

با پرداخت این مبلغ امکان دارد پرونده بسته شود .شما اگر دفاع کنید و رای بگیرید با آن رای میتوانید طلاق بگیرید

مشاهده

آیا میشه شرایط دفترچه ازدواج رو عوض کرد

بله اگر همسرتان بخواهد میتواند تمام یا بخشی از آن را عندالاستطاعه بزند

مشاهده

شكايت از كارفرما

بله .اگر می توانید مالی از ایشان توقیف کنید یا حساب بانکیشان را ببندید به اجرای احکام مراجعه نمایید

مشاهده

اتهام کلاهبرداری

بستگی به قاضی صادر کننده حکم دارد .شما باید تمام مال را برگردانید

مشاهده

خودرو

بله شما برای اجرای حکم به اجرای احکام مراجعه کنید و درخواست اجرای حکم را بخواهید در صورت نبودن طرف شما قاضی دستورات لازمه برای سند زدن را میدهد

مشاهده

بیمه

تاثیری در ارث ندارد بیشتر توضیح دهید

مشاهده

سوال در مورد تصادف

شما باید در جلسه دادگاه حاضر شوید واز خود با توجه به مدارک مربوطه دفاع نمایید

مشاهده

غرامت

جواب را ازاجرای احکام شعبه مربوطه بپرسید

مشاهده

پلاک خودرو

خیر شما به تعویض پلاک تهران مراجعه کنید.

مشاهده

رضایت جرحی و مالی

بله اگر سالم باشد خسارت ماشین گرفته میشود.

مشاهده

گرفتن نفقه

دوباره شکایت کنید

مشاهده

اتهام انتسابی

بله دوباره شکایت کنید

مشاهده

كسر از امار

پرونده بسته شده است

مشاهده

اعسار و درخواست نفقه

بله مهریه صد در صدتعلق می گیرد نفقه هم اگر عدم تمکین گرفته شود به زوجه تعلق نمیگیرد .بحث زیاد است که با پیام نمیشود توضیح داد

مشاهده

اخاذی

مطالبه طلب با توجه به فیش های واریزی در بانک

مشاهده

پرداخت نیم عشر

شخصی که محکوم شده باید نیم عسر را پرداخت کند.

مشاهده

پیش پرداخت اعسار

با اجرای احکام صحبت کنید

مشاهده

استرداد جهیزیه و خرید وسایل خانه

اگر فاکتور به نام خودتان دارید می توانید اثبات کنید

مشاهده

دیه تصادف راننده مقصر

دادگاه درصد را نسبت به پزشکی قانونی در نظر میگیرد

مشاهده

قانون چک

بله شما میتوانید در خصوص چک اقدام نمایید

مشاهده

امکان گرفتن دیه از بیمه بعد از دادن رضایت در تصادف

شما تجدید نظر خواهی کنید ولی بعید میدونم کاری بتوانید انجام دهید .مدارک رو به وکیل نشان دهید شاید راهی وجود داشته باشد

مشاهده

حقوقی

خیر .اینکار قانونی نیست

مشاهده

حقوقی

خیر .اینکار قانونی نیست

مشاهده

مسدود بودن حساب حقوق

باید از آن شخصی که ضمانت کرده اید شکایت کنید

مشاهده

معامله خودرو

بله اگر عیب داشته باشد امکان فسخ وجود دارد

مشاهده

قرار نهایی صادر شد یعنی چی؟

امکان داره دو حالت داشته باشد یا پرونده به مرحله دیگر می رود یا بسته میشود به دادسرا مراجعه نمایید

مشاهده

آپارتمان نشینی

مزاحمت شکایت کنید

مشاهده

فسخ نکاح برای تدلیس

همسرتان می تواند فسخ نکاح را بخواهید

مشاهده

مهریه

چون جواب طولانی هست حتما با وکیل تماس بگیرید

مشاهده

انحصار وراثت

بله شما مراجعه کنی و یکسری مدارک را اماده کنید و دارایی بروید وبعد به شورای حل اختلاف

مشاهده

طلاق توافقی

شما ساکت چه شهری می باشید تماس بگیرید تا راهنمایی شوید

مشاهده

مهریه

اگر زوج درخواست طلاق کند باید تمام حق وحقوق زن را نقدا بپردازد مگر اینکه با زوجه توافق کرده باشد یا مهریه ونفقه واگذارمی قسط بندی شده باشد

مشاهده

حذف پیش قسط مهریه و کاهش اقساط سکه

شما تقاضای تعدیل کنید باخود و حتما در این زمینه با وکیل مشورت کنید یا وکیل بگیرید

مشاهده

پرداخت نکردن نفقه فرزند

سلام شما رای گذشته که بابت نفقه دخترتون گرفتید را ببرید اجرای احکام همون شعبه وبرای نفقه پیگیری کنید نیاز به طرح دعوا مجدد نیست .

مشاهده

ارث

بله.اگر نوشته قولنامه ....وجود داشته باشد شرایط فرق میکند

مشاهده

محکوم به پرداخت مهریه

این روش بسیار خوبی برای رسیدن همسرتان به سکه ها می باشد اگر همه سکه ها رو اجرا می گذاشت به نفع شما بود.ولی در هر صورت اگر شعبه قبول میکند شما هم دادخواست اعسار از پرداخت بیست عدد سکه را ب ه علت گرانی دهید .نسبت به رای تجدیدنظ...

مشاهده

در مورد سریال گوشی و کارتن که مطابقت ندارد

شما از ایرانسل پرینت بگیرد و داخل پرونده بگذارید که سه سال پیش خریداری کردید

مشاهده

توقیف خودرو

شما نمی توانید رفع توقیف کنید .

مشاهده

تعجیل در صدور حکم

راهی برای جلو انداختن رای وجود ندارد

مشاهده

دیه

دیگه در هر صورت تعلق میگیرد.شلاق با توجه وضعیت ایشان امکان دارد به جزای نقدی تبدیل شود ولی بسته به نظر قاضی صادر کننده رای دارد . و باید از خودشان دفاع کنند

مشاهده

مزاحمت كسب

آیا مدت اجاره تمام شده یا خبر؟ اگر مدت اجاره تمام شده باشد شما باید مبلغ را به ایشان پرداخت کنید ولی اگر مدت اجاره تمام نشده باشد حق با شما میباشد

مشاهده

تقسیم ملک بین دونفر

حتی اگر یکی از وراث در تقسیم توافق نداشته باشد در دادگاه طرح دعوا میگردد .شما برای اینکه حقتان ضایع نشود از طریق دا د گاه اقدام کنید واگر ارث از طرف مادر رسیده باشد به سه قسمت تقسیم میشود ولی اگر از پدر رسیده باشد فرزند پسر ...

مشاهده

برادر و خواهر ابی

بله شامل میشود جزو ارث برها میباشند .برای انحصار وراثت مادرتان بچه های مادر غیر مشترک با پدر و مشترک با پدر شما در گواهی انحصار وراثت قید میشود و همچنین همه فرزندان پدر در برگه انحصار وراثت قید میگردد .وچون مادر زودتر فوت ش...

مشاهده

درخواست ثمن معامله

پرونده شما نیاز به بررسی دقیق دارد حتما به وکیل جهت مشاوره صحیح مراجعه نمایید

مشاهده

چگونگی واگذاری قیومیت به مادر

شما به مرکز سرپرستی و قیمومیت شهر خودتان مراجعه کنید و برای نحوه واگذاری از آنجا سوال بپرسید

مشاهده

فتوکپی شناسنامه وکارت ملی

بیشتر توضیح دهید برای چه کاری ؟

مشاهده

طلاق غیابی

خیر به معنی بخشیدن حق و حقوق زوجه نمی باشد ولی امکان دارد در بعضی موارد زوجه تمام حق و حقوقش را ببخشد یا بخشی را ببخشد یا تمام حق و حقوق را اخذ کند یا بخشی را اخذ کند .

مشاهده

اجرت المثل ایام زوجیت

زوجه با درخواست اجرت المثل منظورش این است که قصد مجانی کار کردن در منزل شوهر را ندارد و به ازای این چند سالی که در منزل شوهر کار کرده تقاضای دستمزد می کند .

مشاهده

درخواست مطالبات

شما باید ابتدا خواسته هایتان را از طریق اظهارنامه بیان کنید و در صورت جواب دادن ویا جواب ندادن این جزو ادله اثبات دعوی می باشد و بعد دادخواست بدهید.

مشاهده

ارث

بله ارزش قانونی دارد وبیع صورت گرفته است

مشاهده

محاسبه دیه

درصد روقاضی در نظر میگیرد و هزینه ها رو در پرونده بگذارید یا با دادخواست مطالبه خسارت دریافت کنید

مشاهده

گواهی انحصار وراثت

اگر مال ندارد نیاز به انحصار وراثت نیست ولی اگر مادرتان از پدر ومادرش ارث میبرده که پیگیری نشده حتما انحصار وراثت گرفته شود وآن اموال به شما میرسد

مشاهده

انحصار وراثت

چون قولنامه به نام پدرتان هست پس آن ملک به نام پدر می باشد و وراث مادر باید برای پدر سند بزننداز دارایی بپرسید چون نیاز به قید کردن آن در دارایی نیست .

مشاهده

جلب سیار

شما در خواست بدهید

مشاهده

عسر و حرج زوجه

بله ایشون می تواند عسر و حرج را بزند و شما هم در مقابل دادخواست تمکین دهید ولی نیاز به مشاوره دارید تا بتوانید از خود دفاع کنید تماس بگیرید یا به همکاران وکیل مراجعه نمایید

مشاهده

بيرون كردن مستاجر

چون قراردادی ندارند تخلیه فوری از طریق شورای حل اختلاف ولی باید هزینه رهن را به ایشان پرداخت کنید

مشاهده

شکایت نفقه در شورای حل اختلاف

در رای هرچه را قاضی در نظر بگیرد را شما باید پرداخت کنید هزینه تجدیدنظر زیاد نمیشود.

مشاهده

دیه تصادف

اول درصد آن توسط دادگاه تعیین می گردد و بعد دیگه محاسبه میشود

مشاهده

دیه تصادف

باید اول دادگاه درصد را تعیین کند وبعد محاسبه میشود .

مشاهده

نفقه فرزند

مطالبه نفقه را باید خودش انجام دهد.

مشاهده

دادگاه بدوی

بله عادی می باشد رای صادر شود برای شما اس ام اس می آید .

مشاهده

دعوا

در دادگاه حاضر دفاع کنید واگر شاهد دارید او را نیز با خود ببرید.

مشاهده

حقوقی

شما به بانک مربوطه مراجعه نمایید واعلام کنید همسرتان فوت شده.

مشاهده

دفاع از اتهام انتسابی

شما دوباره به دادگاه مراجعه کنید و از خود دفاع کنید

مشاهده

مهریه

شما نیاز به مشاوره با وکیل دارید

مشاهده

نفقه فرزند دخترم

بله می تواند ولی اگر حکم رشد بگیرد خودش می تواند

مشاهده

ضمانت

بله ولی بستگی به بانک مورد نظر دارد که قبول کند یا نه

مشاهده

مهریه

زوجه می تواند حتی در ایام عده به مهریه رجوع کند و طلاق باطل میگردد.

مشاهده

چک

خیر در دادگاه واخواهی می توانید دفاع کنید

مشاهده

سلام خسته نباشید

باید درصد مشخص شود تا دین محاسبه گردد

مشاهده

جهیزیه

شما کاری نمی توانید بکنید

مشاهده

دوستی

شما رابطه جنسی با این خانم داشته اید ؟ تماس بگیرید تا راهنمایی شوید

مشاهده

درمورد زمین ورثه ای

خیر ولی باید پدرتان ثابت کند پول زمین را خودش پرداخت کرده

مشاهده

قرار رد دعوی

بسته به نظر قاضی دارد و اینکه دلیل موجه است یا نه

مشاهده

تقسیط دیه

بیشتر توضیح دهید سوالتان نا مفهوم است

مشاهده

نداشتن توانایی جهت پرداخت چک

شما دادخواست واخواهی دهید

مشاهده

حکم جلب

بستگی دارد حکم جلب برای موضوع کیفری باشد یا حقوقی .بیشتر توضیح دهید

مشاهده

پیش فروش آپارتمان

هم دیرکرد را میتوانید بگیرید وهم ضرر و زیان

مشاهده

دیه

درصد دیه را دادسرا مشخص وبعد محاسبه میگردد .

مشاهده

مطالبه مهریه و نفقه

بله شما برای مهریه ونفقه فرزندتون می توانید اقدام کنید

مشاهده

حکم رشد

با حکم رشد میتوانید ببخشید ولی بعد دیگر نمی توانید عدول کنید

مشاهده

طلاق

بله تماس بگیرید شما نیاز به مشاوره دارید

مشاهده

تصادف

دیگه را دادسرا تعیین میکند

مشاهده

دادگاه تمکین

شما به دادگاه اعلام کنید که خونه نیست

مشاهده

پزشكی

بله تبریز باید اقدام کنید آنها شما رو برای کمیسیون پزشکی می‌فرستند.کارشناس به شما نظر میدهد.

مشاهده

مفقود شدن گواهی حصر وراثت

باید به دا درگاه محل متوفی مراجعه و احتمالا بایگانی شده باشد .

مشاهده

گرفتن نفقه

شما می توانید مطالبه نفقه درخواست کنید و ترک انفاق مطالبه مهریه و اجرت المثل و با دلایل قانونی درخواست طلاق که یکی از ان ندادن نفقه میباشد وضرب وشتم

مشاهده

دستور تحویل موقت فرزند

اولا شما خانم هستید یا اقا؟

مشاهده

فروش خودرو

باید دلیل قانونی برای فسخ داشته باشید

مشاهده

مالك و مستاجر

شما می توانید این کار را نکنید چون زمانی که شما ساکت هستید وراضی نباشید می توانید این کار را انجام ندهید واجازه بازدید ندهید

مشاهده

تعدیل اقساط

دیگه زندان فرستاده نمیشود اگر تقسیط شده باشد

مشاهده

پلاک خودرو

حتما خونه یا از خودتون یا پدر ومادرتون باشه یا بیمه شما واسه تهران باشه

مشاهده

دست به زن

با وثیقه آزاد میشود

مشاهده

دست به زن

با وثیقه آزاد میشود

مشاهده

دست به زن

با وثیقه آزاد میشود

مشاهده

دست به زن

با وثیقه آزاد میشود

مشاهده

دست به زن

با وثیقه آزاد میشود

مشاهده

دست به زن

با وثیقه آزاد میشود

مشاهده

اجرت المثل زوجه

بله می تواند برای اجرت المثل بدون درخواست طلاق اقدام کنند .ولی باید اقرار نمایند که کارهای منزل را تبرعا انجام نداده است

مشاهده

تنظیم لایحه دفاع

هرچه کوتاهتر باشد قاضی بیشتر توجه میکند کوتاه ولی پرمحتوا

مشاهده

سند ماشين زدن

شما در دادگاه حضور پیدا کنید و این موارد را ذکر کنیدولایحه در پرونده بگذارید

مشاهده

مشکلات ملکی

اگر پارکینگ ندارد شما باید خسارت پرداخت نمایید.

مشاهده

اعسار مهریه

تعدیل بزنید اگر وقت تجدیدنظر دارید تجدیدنظر خواهی کنید .

مشاهده

مهریه ام را بخشیدم و حق طلاق را به وکیل داده بودم و در جلسات مشاوره بودیم که در جلسه 2سازش کردیم

خیر .اگر وکالت در طلاق از همسرتان دارید می توانید دوباره اقدام نمایید ووکیل بگیرید والا خیر تماس بگیرید تا راهنمایی شوید

مشاهده

کلاهبرداری

بله مطالعه طلب بزنید اگر از حساب پدرتان کسر شده است.از شورای حل اختلاف شکایت کنید.

مشاهده

ترک انفاق

بله می توانید استناد کنید.

مشاهده

حضانت فرزند

بله حضانت فرزند با پدر و مادر است و امور مالی او با پدر ودر صورت نبودن با جد پدری است واگر این خانم صلاحیت ندارد باید اثبات کنید .

مشاهده

حکم رشد

بله . می توانید

مشاهده

جهیزیه

این ها برای زوج می باشد فاکتور بگذارید در پرونده .نیاز به استشهادیه است

مشاهده

فریب دادن

این دو زن و شوهر می باشند .البته باید ببینی صیغه شدند یا عقد.اگر صیغه باشد با بذل مدت طلاق صورت میگیرد ولی اگر عقد باشد حتما باید از دادگاه رای گرفته شود وبعد صیغه طلاق جاری شود

مشاهده

عدم تمکین

اگر عدم تمکین رای بگیرید نفقه به ایشان تعلق نمی گیرد شما درها را قفل ومانع ورود شده اید گرفتن عدم تمکین سخت می شود .دلایل شما قابل قبول است یا وکیل بگیرید یا لایحه دفاعیه بنویسید برای گرفتن رای

مشاهده

طلاق به درخواست زوجه

خیر اگر شما با دلیل ازدواج کرده باشید

مشاهده

مهریە، اجرت المثل، جهیزیه

بستگی به درآمد همسرتان وشعبه صادر کننده رای دارد .اگر ماشین را جزو مستثنیات دین نزنند آن را بابت بخشی از مهریه می توانید بگیرید.

مشاهده

رجوع از هبه

پس چگونه هبه انجام شده ؟باید بررسی شود.

مشاهده

با شریکم به مشکل خورده ام

تراکتور به نام چه کسی است .آیا در مبایعنامه اسم شما قید شده .اگر دلیل یا مدارکی دارید می توانید شکایت کنید حتی اگر شاهد دارید یا استشهادیه جمع کنید .

مشاهده

شروط ضمن عقد

چون در عقدنامه قید نشده شما باید بروید هر جا همسرتان است.

مشاهده

انتقالی

بله .شما به تبعیت همسر می توانید انتقالی بگیرید.

مشاهده

غرامت شکستگی از ناحيه ابروی سمت راست

شما باید درخواست دیه کنید دادگاه تعیین می کند چقدر به شماتعلق می گیرد .

مشاهده

حکم الزام به تمکین

برای اجرا خود همسرتون اقدام مینماید .شما به مددکار بگویید

مشاهده

حقوقی

بله .سوالتان نا مفهوم است تماس بگیرید

مشاهده

درخواست طلاق از طرف مرد

هر گاه مرد دادخواست طلاق دهد باید تمام حق و حقوق زنانه از مهریه ونفقه و اجرت المثل را نقدا بپردازد وگر نه نمی تواند صیغه طلاق را جاری کند مگر اینکه مهریه ونفقه قسط بندی شود یا با توافق کنند

مشاهده

گرو نگه داشتن خودرو

بله .شما چه شکایتی انجام داده اید .توضیح صحیح نیاز به پرسیدن سوالاتی از شماست

مشاهده

تصادف

تحت عنوان مطالبه خسارت با دیه شکایت نمایید

مشاهده

مستاجر بد

شما از حتما باید شکایت مطالبه جور معوقه را از شورای حل اختلاف را انجام دهید چون زمانبر هست از فردا شروع کنید برای تخلیه فوری باید موعد اجاره تموم بشه از طریق شورا پول را به صندوق دادگستری بسپارید و تخلیه ایشان را بخواهید ک...

مشاهده

نحوه تنظیم دادنامه و ادعای خسارت

شما بابت قولنامه می توانید از بنگاه دار در اتحادیه صنفی شکایت کنید .با در دست داشتن قولنامه الزام به تنظیم سند و مطالبه خسارت از سه نفر را انجام دهید .

مشاهده

توقیف خودرو

خیر .البته به آن شعبه مراجعه کنی شاید قبول کنند.

مشاهده

هزینه درمان زوجه

بله .هزینه درمان جزو نفقه می باشد

مشاهده

چگونگی دریافت حکم رشد

بله اگر حکم رشدش را بگیرد می تواند خودش انتخاب کند با چه کسی زندگی کند

مشاهده

تمکین

نه صبر کنید تحویل ندهید تا رای قطعی شود.

مشاهده

چک امانت

خیانت در امانت شکایت نمایید.البته حتما باید به وکیل مراجعه نمایید اگر خودتان میخواهید پرونده را انجام دهید شاید عناوین دیگری برای شکایت موجود باشد.

مشاهده

اعسار هزینه دادرسی

باید از اجرای احکام مربوطه سوال کنید

مشاهده

سند قطعی خودرو

برای تنظیم سند از دادگاه اقدام نمایید در صورت نبودن آن شخص با محرز شدن اینکه شما مالک هستید برایتان سند صادر می گردد.

مشاهده

پیامک قرار نهایی صادر شد

صبر کنید جواب آن در ثنا می اید

مشاهده

گم کردن سند قطعی خودرو

باید سند المثنی بگیرید

مشاهده

حقوق متوفی

حتما باید اسم ایشان در انحصار وراثت قید شود .برای تقسیم باید از دادگاه اقدام شود و اگهی صورت می گیرد واموال ایشان در صندوق دولت میماند

مشاهده

جریمه تاخیر سند

بله .واگر شما در آن تاریخ به او اظهارنامه داده باشید این خود دلیل خوبی است

مشاهده

پرداخت دیه

دیگه به تاریخ 97می باشد

مشاهده

چک برگشتی

اگر منع تعقیب خورده شما باید حقوقی شکایت کنید.

مشاهده

پیام از قوه قضاییه

شما باید از خود دفاع کنید هنوز رای صادر نشده است .اگر می توانید رضایت شاکی را بگیرید .حتما با وکیل مشورت شود لایحه دفاعیه خوب روی پرونده بگذارید

مشاهده

خرید خانه با مستاجر

شما نزد بنگاه بروید و یک اجاره نامه دیگر به اسم خودتان بنویسید

مشاهده

فروش خودرو به زیر قیمت و بدون اجازه مالک ثبت سند کردن

بله شما می توانید شکایت فسخ را انجام دهید البته در قولنامه دستی چه چیزی قید شده است ؟مدارکتتون را نزد وکیل ببرید در زمینه های مختلف می توان شکایت کرد.

مشاهده

رابطه نامشروع

باید دلایل محکمه پسند داشته باشید برای اثبات ان

مشاهده

خانواده

پدر درهر صورت نفقه فرزند را میدهد ودر صورت وجود جد پدری ایشان باید نفقه را پرداخت کنند ولی باید بررسی کنم در این زمینه به قطعیت نمی توانم بگویم .

مشاهده

عقد هستیم ولی درصورت عدم تمکین چگونه باید از خود دفاع کنم

شما تمکین خاص داشته اید ودفاع از خود امکانپذیر است من می توانم راهنماییتان کنم در صورت نیاز تماس بگیرید.

مشاهده

چگونگی تعیین داور از سوی دادگاه

اگر ایشان داور معرفی نکند شما می توانید از جانب طرف داور معرفی کنید زمان آن بستگی به دادگاه رسیدگی کننده دارد.

مشاهده

طلاق

اگر پلاک را داشته باشید معرفی کنید آن خودرو توقیف می گردد هر چند مخفی شده باشد

مشاهده

بکارت

شما باید به دکتر زنان مراجعه کنید

مشاهده

انحصار وراثت

بله نام مادر در انحصار وراثت نوشته شود چون آن زمان زنده و از پدر ارث میبرده اموالی که به مادر میرسد نیز بین وراثش تقسیم میشود.

مشاهده

وکالت برای فرد آلزایمر

بله با وکالت میشود ودر دادگاه اگر کاری باشد با آن وکالت باید وکیل گرفته شود .

مشاهده

میزان دیه

شما باید درخواست مطالبه دیه وخسارت کنید .

مشاهده

پرداخت نکردن وام

شما با واخواهی کردن تجدیدنظرخواهی کردن می توانید پرونده را تا تیرماه کش دهید .اگر می توانید وکیل بگیرید تا کارتان انجام شود

مشاهده

سلام و خسته نباشید

یعنی شما برای اجرا به اجرای احکام میبری شهریار فرستاده شد

مشاهده

اجرت المثل ایام زوجیت

بله درصورت فوت زوج اجرت المثل به زوجه تعلق می گیرد .تمکین خاص ربطی به اجرت المثل ندارد

مشاهده

عسر و حرج

سلام با توجه به سوالات عدیده شما حتما من باید اطلاعات بیشتری از شما داشته باشم تا راهنمایی درست کنم در صورت نیاز می توانید تماس بگیرید.

مشاهده

الزام به تمکین

اگر عدم تمکین نخوره شما دوباره به استناد پرونده قبلی می توانید رای بگیرید

مشاهده

مهریه

بله بعد از رای می تواند

مشاهده

انحصار وراثت

اگر فرزندان پسر باشند خیر .بیمه فقط به مادر تعلق می گیرد .

مشاهده

حق هزینه وکیل

اگر ایشان تمبر باطل کرده باشه شما قرارداد نوشته باشید باید هزینه رو بپردازید

مشاهده

طلاق اعتیاد

بله اگر بتوانید ادعای خود را اثبات کنید می توانید.

مشاهده

مستثنیات دین

اگر شما تمکن مالیه وی را اثبات کنید خانه را نمی تواند جزو مستثنیات بزند البته با توجه به داشتن وکیل امکان دارد از راهکارهایی استفاده کند و شما هم اگر می توانید وکیل بگیرید.

مشاهده

در مورد اجراییه حکم مهریه

شما حتما باید حکم جدید را برای اجرای احکام ببرید

مشاهده

در مورد ابلاغیه هایی که با پیام میاد

وقت نظارت نیاز به حضور شما نیست در آن زمان قاضی در مورد پرونده شما تصمیم گیری می کند یا حضورا به دادگاه تشریف ببرید ویا وکیل برای پرونده بگیرید

مشاهده

شرایط افت قیمت خودرو

بله اگر ادعایش را ثابت کند شما محکوم میشوید شما این مواردی که ذکر کردید به صورت لایحه در پرونده بگذارید.

مشاهده

پرداخت نکردن دیه در وقت مقرر

شما باید از اجرای احکام مربوطه این سوال را بپرسید.

مشاهده

ضامن بانک

بله بانک می تواند شما ضامن شدید و مسوول پرداخت .شما دو راهکار بیشتر ندارید یا ده قسط را پرداخت کنید از طرفی که ضامن شدید مطالبه وجه شکایت کنید وبا در رابطه با کل مبلغی که از حساب شما کسر شده از آن شخص شکایت نمایید.

مشاهده

عدم پرداخت پول رهن توسط موجر

با توجه به قرارداد اجاره تا زمانی که زمان اجاره تمام نشده بدون توافق با موجر نمی توانید اجاره را فسخ کنید .

مشاهده

اخذ حق و حقوق قانونی

شما برای نفقه و مهریه و اجرت المثل ونفقه فرزند و ترک انفاق می توانید شکایت کنید .شما نیاز به مشاوره دارید و باید سوالاتی از شما پرسیده شود اگر نیاز میبینید می توانید تماس بگیرید تا راهنمایی شوید

مشاهده

مهریه

شما همه مهریه را اجرا نگذاشته اید با پیام که نمیشود راهنمایی کرد چون بحث طولانی است شما میتوانید تماس بگیرید تا دقیق راهنمایی شوید

مشاهده

تمكين

زن به مجرد عقد مالک مهرش میشود .ولی اگر بتوانید عدم تمکین ایشان را اثبات کنید نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد .شما باید بصورت کلی مشاوره شوید تا دچار مشکل نشوید .

مشاهده

جهیزیه

خیر فاکتور به نام هر کسی باشد برای آن شخص می باشد .

مشاهده

مهریه

اقساط از زمان قطعیت رای می باشد

مشاهده

تعدیل و جلب

حکم جلب بستگی به اجرای احکام آن شعبه دارد.

مشاهده

سوال

برای سرپرست خانوار شدن حتما باید طلاقنامه دا شته باشید .ابتدا طلاق گرفته وبعد با آن طلاقنامه به فرمانداری محل مراجعه نمایید

مشاهده

ابلاغیه نیمه الکترونیک

شما ثبت نام ثنا انجام داده و ابلاغیه ها از طریق این سامانه به شما ابلاغ می گردد واز طریق اینترنت وارد سایت و ابلاغیه ها را مطالعه نمایید .

مشاهده

شرب خمر

هیچ کار باید مدت 6ماه طی شود

مشاهده

کلاهبرداری

شکایت کلاهبرداری اینترنتی

مشاهده

خرید ماشین

پرونده شما نیاز به مطالعه دارد و باید برای دفاع وکیل بگیرید

مشاهده

حق خرید و نگهداری ملک و اموال منقول برای زن ایرانی ساکن خارج از ایران که همسر غیر ایرانی دارد

خیر قانون هیچ حقی را از شما سلب نمی کند ولی باز باید بررسی شود تماس بگیرید

مشاهده

مزاحمت در آپارتمان

مزاحمت از طریق شورای حل اختلاف

مشاهده

کلاهبرداری اینترنتی

شما به دادسرای محل اقامت بروید از آنجا بابت کلاهبرداری اینترنتی شکایت نمایید .حتما نیاز به مشاوره با یک وکیل را دارید .

مشاهده

نقد کردن

نه جرمی وجود ندارد ولی بستگی دارد امکان دارد در غالب یکی از عناوین مجرمانه بتوان شکایت کرد تماس بگیرید

مشاهده

اجراییه

شما باید حضوری مراجعه نمایید ویا وکیل بگیرید که کارتان را انجام دهد.چاره ای نیست باید تشریف بیاورید

مشاهده

اجراییه

شما باید حضوری مراجعه نمایید ویا وکیل بگیرید که کارتان را انجام دهد.چاره ای نیست باید تشریف بیاورید

مشاهده

اجراییه

شما باید حضوری مراجعه نمایید ویا وکیل بگیرید که کارتان را انجام دهد.چاره ای نیست باید تشریف بیاورید

مشاهده

تصادف کودک با ماشین

شما در دادسرا شکایت مطالبه دیه کنید

مشاهده

نمیدانستم شوهرم فرزند دارد

شما می توانید شکایت کنید .ایشان تدلیس کرده و فریب در ازدواج .شما تماس بگیرید تا سوالاتی از شما بپرسم و راهنماییتان کنم.

مشاهده

نداشتن شناسنامه جهت ثبت نام در مدرسه

پدر و مادر صیغه نامه ندارند .باید برای بچه از طریق مادر شناسنامه گرفته شود.

مشاهده

تاثیر شاهد

بله شما محکوم میشوید و باید تا پرونده دادگاه میباشد یا وکیل بگیرید ویا از وکیل مشاوره .

مشاهده

تاثیر شاهد

بله شما محکوم میشوید و باید تا پرونده دادگاه میباشد یا وکیل بگیرید ویا از وکیل مشاوره .

مشاهده

تاثیر شاهد

بله شما محکوم میشوید و باید تا پرونده دادگاه میباشد یا وکیل بگیرید ویا از وکیل مشاوره .

مشاهده

تاثیر شاهد

بله شما محکوم میشوید و باید تا پرونده دادگاه میباشد یا وکیل بگیرید ویا از وکیل مشاوره .

مشاهده

تاثیر شاهد

بله شما محکوم میشوید و باید تا پرونده دادگاه میباشد یا وکیل بگیرید ویا از وکیل مشاوره .

مشاهده

خیانت در امانت

بله شما به رای اعتراض بزنید و استرداد چک را درخواست کنید ولی نیاز به بررسی هست حتما برای راهنمایی بیشتر به وکیل مراجعه نمایید

مشاهده

ارث

بله اگر شما مطلقه باشید و منبع درآمدی نداشته باشید یعنی شغل دولتی ندارید حقوق پدر به شما هم تعلق میگیرد.

مشاهده

مهریه

شما از تجدیدنظرخواهی استفاده کنید

مشاهده

تصادف

دیگه تعلق می گیرد.

مشاهده

فرعی به اصلی. مقصر کیست

کسی که از فرعی به اصلی می امده باید احتیاط میکرده و مقصر ایشان می باشد.

مشاهده

دیه تصادف

جواب از اجرای احکام شعبه مربوطه بپرسید

مشاهده

سرپرستی فرزند زیر 7 سال

شما با طرح دعوا می توانید به حضانت برسید با داشتن یکسری دلایل محکمه پسند .

مشاهده

عدم تمکین

زن به مجرد عقد مالک مهرش می شود و ربطی به هیچ چیز ندارد . فقط در صورت عدم تمکین نفقه به شما تعلق نمی گیرد دوست عزیز

مشاهده

بازسازی ملک به علت نشت و خرابی

اظهارنامه بدهید وبعد از طریق شورا تامین دلیل شود و درخواست خسارت کنید .

مشاهده

تمکین نکردن

شما دوباره دادخواست دهید با توجه به اینکه الان در منزل نیست شما می توانید برای دومین بار اثبات کنید .من همچین پرونده ای را داشته ام اگر می توانید وکیل بگیرید وگرنه با یک وکیل مشورت کنید تا به نتیجه مطلوب برسید.

مشاهده

شارژ واحد خالی از سکنه

شما مکلفید شارژ پرداخت کنید حتی اگر ملک خالی باشد

مشاهده

طلاق از طرف زوجه

شما اگر می خواهید زندگی کنید اصلا به دادگاه مراجعه نکنید زیرا با طرح دعوا حتما کار به طلاق کشیده می شود اول ریش سفیدانه وبعد اگر راهی نبود از دادگاه اقدام نمایید در صورت نیاز زیاد به راهنمایی می توانید تماس بگیرید.

مشاهده

فوتی و دیه

بله دیگه از صندوق دولت .منتها باید شکایت صورت گیرد.

مشاهده

فحاشی

هر کدام باید دلیل برای اثبات ادعای خود بیاورید

مشاهده

دریافت مهریه

همه آن سکه ها به زوجه تعلق میگیرد وزن به موجب عقد مالک مهرش میشود و الباقی قضایا را حتما با وکیل مشاوره کنید .

مشاهده

حق پارکینگ

شما می توانید از ساکنین دیگر شکایت کنید

مشاهده

تخلیه منزل

ابتدا موجر باید مبلغ ودیعه را در صندوق دادگستری بریزد تا بتواند حکم تخلیه را بگیرد .

مشاهده

مبلغ رهن توسط موجر پرداخت نمی شود

شما می توانید منزل را اجاره دهید و مبلغ مورد نظر را از مستاجر جدید آخر کنید البته اگر در قرارداد اجاره این حق به شما داده شده باشد ومن باید قرارداد اجاره را مطالعه کنم

مشاهده

در خصوص طلاق

تماس بگیرید اگر نیاز به مشاوره دارید زیرا سوالاتتان زیاد است

مشاهده

پلاک تهران

بله تعلق می گیرد.

مشاهده

برقراری حقوق والده فوت شده برای دختر مجردش

بله حقوق به شما میرسد اگر شما کار دولتی نداشته باشی

مشاهده

وقت نظارت

چون در وقت نظارت اصل سند را خواسته اند و می خواهند به نفع شما رای صادر کنند حتما باید اصل سند را ببرید

مشاهده

درباره حضانت فرزند

اگر حکم رشد گرفته شود خودش انتخاب می کند با پدر باشد یا با مادر

مشاهده

تامین خواسته

توقیف سندی در تامین خواسته می باشد

مشاهده

درخواست

دیوان می شود شکایت کرد

مشاهده

مستمری

بله شما به بیمه مراجعه کنید واز آنجا سوالتان را بپرسید امکان دارد

مشاهده

دادگاه تعدیل اقساط چگونه است

برای تعدیل نیاز به 4شاهد است .بله ایشان به دادگاه می آید واگر شما بخواهید می توانید وکیل بگیرید

مشاهده

فسخ قرارداد

هما ن فسخ قرارداد را باتوجه به عدم انتقال را بخواهید

مشاهده

مشاوره حقوقی

دیگه را دادگاه تعیین می کند و اجرای احکام محاسبه

مشاهده

ترک‌ انفاق کیفری

شکایت ترک انفاق می توانند بکنند و شما عدم تمکین بزنید و ثابت شود نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد

مشاهده

فسخ نکاح

مدارک شما باید مطالعه شود شاید راهکاری وجود داشته باشد.

مشاهده

آزادی ماشین

شما به اجرای احکام آن شعبه برای ترخیص مراجعه کنید

مشاهده

استرداد طلا و جواهرات

شما نامزد هستید یا زندگی میکنید توضیحات بیشتری برای راهنماییتان نیاز است درصورت نیاز تماس بگیرید

مشاهده

اعسار مهریه و تجدید نظر خواهی

خیر باید لایحه را تقدیم شعبه کنید

مشاهده

مدارک مهم برای اثبات وقوع عقد بیع

قولنامه ،مبایعنامه حتی یک برگه اگر بین خریدارو فروشنده رد وبدل شود کفایت میکند که زیر آن امضا متعاملین باشد.

مشاهده

سیم کارت

بله شما هم از شخص سواستفاده کننده و هم از اپراتور اخراج شده شکایت کنید در دادسرا

مشاهده

ایرادات سجلی

باید حتما پیگیری شود صد در صد برای شما تبعاتی داره

مشاهده

اعسار بعد از تجدید نظر

بله .می تواند تعدیل تقسیط بخواهد

مشاهده

بکارت

تماس بگیرید

مشاهده

دادخواست طلاق

نه اتفاقی نمی افتد ولی برای طلاق اگر مشاوره خواستید تماس بگیرید چون سوالاتی باید از شما پرسیده شود تا راهنمایی درست شوید

مشاهده

مطالبه هزینه دادرسی زوجه از زوج

هر کس در دادگاه محکوم شود باید هزینه دادرسی را پرداخت کند

مشاهده

تعدد دیات

شما باید با وکیل مشورت کنید و لایحه دفاعیه تدوین کنید یا وکیل بگیرید

مشاهده

درخواست وکیل

خواهرتون از طریق سفارت یه وکالت کاری به شما بدهد و شما از طریق آن وکالت به وکلا در ایران وکالت دهد. یا اگر شما را قبول ندارد مستقیما از ترکیه یه وکالت کاری به وکیل دهد.

مشاهده

فروش سهم الارث

بله شما دادخواست تقسیم ترکه میدهید خونه برای مزایده گذاشته میشه

مشاهده

اخذ تابعیت

در صورت نیاز تماس بگیرید

مشاهده

اخذ تابعیت

در صورت نیاز تماس بگیرید

مشاهده

اخذ تابعیت

در صورت نیاز تماس بگیرید

مشاهده

اخذ تابعیت

در صورت نیاز تماس بگیرید

مشاهده

اخذ تابعیت

در صورت نیاز تماس بگیرید

مشاهده

اخذ تابعیت

در صورت نیاز تماس بگیرید

مشاهده

اخذ تابعیت

در صورت نیاز تماس بگیرید

مشاهده

اخذ تابعیت

در صورت نیاز تماس بگیرید

مشاهده

اخذ تابعیت

در صورت نیاز تماس بگیرید

مشاهده

دست بردن به شناسنامه

جعل از آن اژانس شکایت کنید ولی حتما راههای دیگری وجود دارد با وکیل مشورت کنید.

مشاهده

دادخواست نفقه

شما باید دادخواست الزام به تمکین بزنید اگر ایشان محکوم شوند دیگر نفقه به همسر تعلق نمیگیرد در صورت نیاز تماس بگیرید

مشاهده

حق الارث نوه

خیر اگر پدر شما قبل از پدر بزرگتان فوت شده از پدربزرگ ارث نمی برید

مشاهده

دادخواست

باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنید

مشاهده

تمكين

شما باید حتما از خودتان دفاع کنید در صورت نیاز تماس گرفته تا راهنمایی شوید

مشاهده

اعتراض برای موقوفی تعقیب

خیر .شما باید ترک انفاق را ثابت میکردید با توجه به اینکه اگر یه پول ناچیز برایتان بریزد پرونده بسته میشود ولی راه وجود دارد

مشاهده

سند مالکیت

بله شما می توانید بعد فوت 4انگشتان را بفروشید ولی اینکار مراحلی دارد .که باید حضوری توضیح داده شود به وکیل مراجعه کنید

مشاهده

وقت رسیدگی

در وقت نظارت قاضی پرونده را بررسی می کند اگر نیاز باشد رای صادر میکند و اگر نیاز نباشد ومدارک نیاز داشته باشد شما باید مدارک را برای دادگاه ببرید.گویا شما باید اصل سند را برای قاضی ببرید

مشاهده

حق مالكيت خودرو بعد از طلاق

اگر ماشین رو به نام خود بزند دیگه شما نمی توانید کاری کنید .آیا مال دیگری دارد برای راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

مشاهده

خروج از کشور

آیا سربازی رفته اید؟

مشاهده

رد الزام به تمکین خانم

بله هم اظهارنامه و دادخواست تمکین دهید

مشاهده

طلاق طبق بند 10 سند ازدواج

خیر شما از قاضی درخواست کنید ایشان را برای آزمایش و معاینات به پزشکی قانونی بفرستد.

مشاهده

فسخ قولنامه دست نویس

بله .ابتدا اظهارنامه فسخ دهید و بعد دادخواست البته قولنامه باید مطالعه گردد

مشاهده

زمین کشاورزی

باید قرارداد شما مطالعه گردد .حتما با یه وکیل با توجه به مدارک موجود مراجعه نمایید

مشاهده

حق طلاق

بله شما ملزم هستید با توجه به آن وکالت در طلاق از جانب همسرتون وکیل بگیرید .مسلما خیلی بهتر از این است که خود همسرتون حضور داشته باشد .برای راهنمایی بیشتر تماس بگیرید

مشاهده

پرداخت مابقی ثمن

بله با توجه به اینکه زمانی گذشته به آن خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد و به نرخ روز محاسبه میشود البته بستگی به رای دارد ورای صادره باید مطالعه گردد

مشاهده

صلحنامه

تماس بگیرید

مشاهده

قرارداد

اگر داوران خود را عزل کنند می توانید از طریق دادگاه شکایت نمایید

مشاهده

ترک‌ انفاق

شما دادخواست الزام به تمکین بدهید و منزل معرفی کنید واگر توانستید عدم تمکین بگیرید نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد صورت نیاز تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

مشاهده

ابلاغیه

باید در سامانه ثنا بروید تا ببینید چه ابلاغیه ای برای شما صادر گردیده است

مشاهده

کلاهبرداری سایتی

تحصیل مال نامشروع می باشد و کلاهبرداری تلفنی می توانید شکایت کنید از طریق دادسرا

مشاهده

سفر در دوران طلاق

اگر عدم تمکین بخورید نفقه به شما تعلق نمیگیرد.

مشاهده

نفقه

تماس بگیرید

مشاهده

تصادف _درب خودرو

تامین دلیل بزنید ببینید چقدر به ماشین خسارت وارد شده و چقدر جریمه شده اید ان مبلغ را از ایشان در شورای حل اختلاف شکایت کنید چون شماره تماس و مشخصات آن و ادرس آن را در اسنپ موجود است

مشاهده

سلام

شما وکالت محضری از پدر دارید؟تماس بگیرید

مشاهده

پیش خرید آپارتمان

باید مبایعنامه مطالعه گردد.

مشاهده

ارث

بیشتر توضیح دهید سوالتان گنگ است

مشاهده

فروش مال به غیر

فروش مال غیر و مطالبه خسارت و خسارت داخل مبایعنامه قید شده.باید مبایعنامه شما مطالعه گردد تا طبق بندها وشروط آن راهنمایی درست صورت گیرد

مشاهده

استرداد جهیزیه

بله می توانید فقط یک صورتجلسه بنویسید و چند شاهد از طرف همسر و از طرف شما آن را امضا کنند.

مشاهده

خیانت در امانت

باید تقاضای حق شفعه کنید.

مشاهده

زن صیغه ای مستمری بگیر

فقط زنی که عقد دائم می باشد .

مشاهده

نفقه

اگر در دادگاه تمکین حکم بگیرد به شما از آن زمان به بعد نفقه تعلق نمیگیرد اگر می توانید وکیل بگیرید واگر نمی توانید یه لایحه دفاعیه که وکیل تنظیم کرده روی پرونده بگذارید تا محکوم نشوید عزیزم .

مشاهده

اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر

شما می توانید تعدیل تقسیط را از دادگاه بخواهید

مشاهده

انحصار وراثت

انحصار وراثت مادرتان نیز روند خودش را دارد و آگهی نیاز دارد و 40روز زمان میبرد. برای گواهی حصر وراثت پدرتان نیز به همان دادگاهی که صادر کرده مراجعه نمایید واز بایگانی بگیرید

مشاهده

تقسیط و تعدیل مهریه

یک لایحه دفاعیه تنظیم کنید و خودتان باید مثل هم به درآمد شما و دارایی شما اعتراف کنند وگرنه قاضی قبول نمیکند ویا مبلغ زیا ی برای پیش قسط در نظر میگیرد

مشاهده

بدهی

به ورثه ایشان پرداخت کنید .ولی اگر ورثه ندارد بدهی ایشان را صرف امور خیریه کنید تا به روح ایشان برسد.

مشاهده

هدیه

خیر حتما در مبایعنامه باید قید شود که بابت مهریه و تمام حق وحقوق همسرتان می باشد وگرنه بعدا دچار مشکل میشوید اگر خانم قبول نکند هم خانه را میگیرد وهم درخواست مهریه میکند

مشاهده

پرداخت قسطی مهریه

بله اگر شما مالی نداشته باشید مهریه قسط بندی میشود .البته اگر شما درخواست طلاق بدهید تمام حق وحقوق همسرتان را بپردازید بعد درخواست طلاق کنید.

مشاهده

حضانت فرزندان

حضانت فرزندان تا هفت سال با مادر است بعده هفت سال با پدر است .در طلاق توافقنامه باید ذکر کنید حضانت فرزندان با پدر می باشد

مشاهده

دادخواست حصر وراثت

دادخواست حصر وراثت رو ببرید شورای حل اختلاف مربوطه و توسط عریضه نویس نوشته شود .

مشاهده

استرداد دعوا

بله پرونده را استرداد کرده دوباره طرح دعوا کنید یا لایحه دفاعیه در پرونده بگذارید از خود دفاع کنید .پرونده نیاز به بررسی دارد به وکیل مراجعه نمایید

مشاهده

دعوا

بله شکایت کنید

مشاهده

دريافت پيامك

به شعبه مراجعه کنید شاید اشتباه شده باشد

مشاهده

مستمری و سنوات

بله تعلق می گیرد

مشاهده

فسخ قرارداد

باید فسخ را اعلام کنید وگرنه معامله نافذ می باشد

مشاهده

ابلاغیه جهت تعیین مهلت جهت انجام کاری برای شخص ذی سمت و مرتبط

نیازی به ضامن نیست شما به دادگاه مربوطه مراجعه کنید که پرونده در چه خصوص می باشد واگر خودتان نمی خواهید حضور پیدا کنید می توانی وکیل بگیرید

مشاهده

کفالت پدر و مادر

بله .به نظام وظیفه مراجعه کنید

مشاهده

مدت طلاق

بله .حداکثر 6ماه طول میکشد ولی امکان دارد که کمتر طول بکشد .

مشاهده

توقیف اموال

چون با ماشین کار میکنید وجزومستثنیات دین می باشد امکانش ضعیف است .

مشاهده

چک برگشتی

بله.شکایت مطالبه طلب کنید

مشاهده

طلاق

آیا ایشان به شما نفقه می دهد. چه طرح دعوایی صورت گرفته .علت دعوا چه بوده تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم ویا با یک وکیل دیگر حتما مشورت کنید تا خوب راهنماییتان کنند .

مشاهده

توقیف ماشین

آنجا که ماشین توقیف شده باید برسد ودستور توقیفی را ببینید از چه مرجعی می باشد و از هر دادگاهی بود بررسی کنید

مشاهده

پرداخت مهریه

باید دادخواست تعدیل تقسیط را بزنید

مشاهده

استرداد فرزند مشترک

دستور موقت ملاقات فرزند بگیرید

مشاهده

تقسیم ارث

مادر شما نمی تواند اینکار را انجام دهد مگر اینکه دلایل کافی برای اینکار داشته باشد

مشاهده

مهریه و مستثنیات دین

خیر احتمالا چون نتوانستند از شما مالی توقیف کنند با اینکار احتمال دارد آن خانه را به عنوان مهریه توقیف نمایند.

مشاهده

مهریه

شما هم می توانید تجدید نظر خواهی کنید وهم دادخواست تعدیل تقسیط بخواهید

مشاهده

شورای حل اختلاف

در سایت که ندارند ولی باید به همان شورای حل اختلاف مراجعه کنید تا پرونده را از بایگانی برایتان بیاورند.

مشاهده

دیه تصادف

خیر باید پرداخت شود.

مشاهده

ضرب و شتم

زود چون می فرستند پزشکی قانونی تا آثار کتکاری وجود دارد باید اقدام کنید.

مشاهده

خانه پدری

آیا به شما ارث میرسد از آن خانه .اگر ارث برسد به عنوان قدرالسهم شما می تواند توقیف نماید

مشاهده

اثبات زوجیت

شما دادخواست اثبات زوجیت بزنید و رای ثبت در دفترخانه را بگیرید .و قبل از آن با آن مدارک به دفتر خانه مربوطه مراجعه نمایید شاید اگر دلایل قانع کننده باشد نیاز به طرح دعوا نباشید

مشاهده

اعسار از پرداخت نفقه

می توانید پرداخت کنید تا شکایت ترک انفاق از شما بکنند یا مبلغ کمتری واریز نمایید

مشاهده

مستمری پدر به دختر

حقوق بین فرزندان تقسیم میشود در صورت طلاق آن دختر

مشاهده

حق طلاق

خیر .مگر اینکه شما وکالت در طلاق دهید و ایشان در دفترخانه مهریه خود را بذل نماید .

مشاهده

وکالتهای تفویض شده با وکالت باطله

با وکالت باطل معامله باطل میگردد ابطال اسناد را بخواهید

مشاهده

ارث

خیر .بیشتر توضیح دهید

مشاهده

صغر سن

با توجه به ازمایش توسط پزشکی قانونی متوجه سنتان میشوند درخواست کنید .

مشاهده

شکایت صوری به خاطر تلافی

شما هم باید با توجه به ادله از خود دفاع کنید و شهادت شهود را تکذیب کنید .حتما به وکیل برای راهنمایی و شرح حالتان مراجعه نمایید اگر نمی خواهید محکوم شوید.

مشاهده

تمکین

بستگی به دادگاه مربوطه دارد امکان دارد شما را با کارشناس دادگستری به منزل ببرند برای تمکین چون من این مورد را داشتم .

مشاهده

تکفل و سرپرستی

بله به اداره سرپرستی محلتان مراجعه ودرخواست کنید

مشاهده

توقیف خودرو

شما فسخ معامله را بخواهید به علت پرداخت نکردن ثمن معامله وای اگر پولمان را میخواهید مطالبه طلب از طریق شورای حل اختلاف

مشاهده

امضای اجباری زیر حکم

شما دیگه نمی تونید بند و تبصره ایی اضافه کنید و با امضا آن ملزم به اجرای قوانین آن برگه شده اید ولی اگر می توانید یک کپی از آن برگه را به همکاران نشان دهید .

مشاهده

فریب در ازدواج

آیا گفته خود را می توانید اثبات کنید الان شما می خواهید طلاق بگیرید بیشتر توضیح دهید یا با وکیل تماس بگیرید.

مشاهده

فسخ معامله

شما به علت فریب می توانید فسخ معامله را بخواهید فقط اگر میشه مدارک مربوط به خانه را نزد وکیل برده تا مطالعه شود و شما راهنمایی درست شوی که چه طرح دعوا وجه دادخواستی نوشته شود که بعدا دچار مشکل نشوید.

مشاهده

ملکی

این خونه ارث می رسد به وراث مادرتون

مشاهده

نفقه

آیا شما رای ترک انفاق دارید؟

مشاهده

فرار مقصر تصادف

بله ولی اگر پلاک ماشین را داشته باشید به نتیجه می رسید هر چند زمانبر باشد

مشاهده

ارث پدری

با توجه به اینکه در زمان حیات سند به نام ایشان زده اند باید می دانم بتوانید کاری کنید .

مشاهده

اشتباه پزشکی

بله برای قصور می توانید شکایت کنید.

مشاهده

اجرای حکم عدم تمکین

باید اجازه نامه به اسم خودتان باشد

مشاهده

تقويم بهاي خواسته

بستگی به موضوع ارائه شده دارد .

مشاهده

ابطال وكالت بلاعزل

بله برای ابطال وکالت اقدام نمایید

مشاهده

تفویض وکالت

وکالت بعد از فوت پدر باطل می گردد .آیا این نقل و انتقالات قبل از فوت انجام گرفته یا بعد از فوت ؟

مشاهده

الزام به انتقال سندومطالبه وجه التزام

باید قرارداد مشارکت مطالعه گردد تا راهنمایی درست خدمتتان ارائه کنم

مشاهده

ابلاغیه

شما حتما حضورت به شعبه رفتید اونجا به شما ابلاغ حضوری صورت گرفته است .

مشاهده

فسخ معامله

شما برای فسخ اقدام کنید و به این مواردی که ذکر کردید اشاره کنید واز قاضی درخواست کارشناسی کنید .

مشاهده

چک

اگر در چک قید شده بابت امانت شما باید از خودتان دفاع میکردید .رای صادره غیابی هست یا حضوری .لطفا تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم .

مشاهده

امکان فسخ اجاره نامه

فسخ اجاره باید با دلیل قانونی همراه باشد چون قبل موعد اجاره نامه می باشد زمان آن هم بستگی به دادگاه وشعبه رسیدگی کننده دارد

مشاهده

پارکینگ

شما دادخواست الزام به انجام تعهد دهید

مشاهده

سند

بله شما می توانید ولی اول باید قولنامه شما مطالعه شود تا راهنمایی درست صورت گیرد

مشاهده

چطوری حكمی كه به آگاهی ارسال شده پيگيری كنم؟

شما باید به آگاهی برید وپرونده را پیگیری کنید

مشاهده

شهادت در دادگاه

با چند روز تاخیر اگر شعبه قبول کند میشود

مشاهده

پرداخت دیه

بله شما دادخواست اعسار از پرداخت بده کنید و قاضی آن را قسط بندی می کند.

مشاهده

درمورد پارکینگ روباز

بله حتما باید پارکینگ را قید کنند

مشاهده

وکالت تام

اگر نفر اول فوت شده باشد وکالت باطل می گردد و وراث مرحوم اگر با شما همکاری کنند باید برایتان وکالت بزنندالبته آنها باید حتما انحصار وراثت پدرشان را انجام داده باشند تا بتوانند برای شما وکالت بزنند.

مشاهده

مطالبه وجه پس از 30 سال و بدون هیچ سند و مدرکی

باید دلایل قانع کننده دیگری نیز موجود باشد که به آن استناد کنید حتما به وکیل مراجعه نمایید

مشاهده

مشکل مالکیتی

اگر ماشین به نام شما باشد کاری نمی توانند بکنند مگر اینکه از اون دستخط برای اثبات ادعای خود استفاده کنند .ومن باید دستخط را مطالعه کنم

مشاهده

تعیین خسارت و میزان دیه

شما به پزشکی قانونی رفته ودرصد ان را قاضی تعیین می کند وبعد با توجه به شاخص محاسبه می گردد.

مشاهده

ضامن

از اجرای احکام آن شعبه سوال شود

مشاهده

زمان رسیدگی پرونده در مرحله تجدید نظر

شما باید خودتان پیگیر پرونده شوید ودر ضمن برای معرفی وکیل تماس بگیرید .

مشاهده

کارت خودرو

اگر برگشت بخوره شما می توانید از پست آن را بگیرید

مشاهده

کلاهبرداری، مطالبه وجه

بله .شما با پرینت حساب مطالبه وجه بدهید .از شورای حل اختلاف

مشاهده

بند 5. اخذ شناسنامه ایرانی برای اتباع

بله می توانید تغییر اسم دهید البته باید ثبت احوال قبول کند.

مشاهده

طلاق

بله پرونده را دوباره بررسی می کنند .اگر رای صادر شود با آن رای زوجه می تواند برای طلاق اقدام کند .شما نیازمند مشاوره بیشتر می باشید و به همکاران وکیل مراجعه نمایید

مشاهده

نوشتن قولنامه با کپی سند

بله شما هم از بنگاه وهم از فروشنده شکایت کنید .با توجه به فریب شما کلاهبرداری نیز می توانید شکایت کنید ومطالبه خسارت نیز می توانید شکایت اندوهبار از قبل از شکایت قولنامه شما خوب خوانده شود تا نظریه قطعی به شما گفته شود تا ش...

مشاهده

کسر از حقوق بابت مهریه

شما از اجرای احکام شعبه صادر کننده رای این سوال را بپرسید امکان دارد قبول کنند چون رویه هر شعبه با شعبه دیگر متفاوت می باشد .

مشاهده

ابطال قرارداد

قرارداد و مبایعنامه شما باید مطالعه شود تا نظر قطعی داد .

مشاهده

ممانعت از حق

بله می توانید اگر در متن دادخواست هزینه دادرسی مطالعه خسارت من جمله حق الوکاله وکیل را قید کرده باشید می توانید .

مشاهده

اتهام تهدید و جلب

بله شما اعتراض کنید.

مشاهده

بی توجه به وظیفه

خیر با توجه به متواری بودن شما درخواست مطالبه دیه از دادسرا کنید

مشاهده

آیا برای مشروب چند حکم میدهند

شما نسبت به رای صادره بیست روز وقت تجدید نظر دارید وبا توجه به این که سابقه نداشتید از تخفیف مجازات استفاده کنید و یک لایحه دفاعیه خوب بدهید وکیل برایتان بنویسد واز خود دفاع کرده شاید رای صادره از تخفیف برخوردار شود.

مشاهده

چند پرسش در رابطه با طلاق خلع نوبت اول

وکالت نامه را برای چه تمدید کنید وقتی با آن طلاق صورت گرفته است .

مشاهده

پلیس فتا

بله شما به بانک بروید و علت را جویا شوید.

مشاهده

مهریه

بله تا زمان پرداخت نکردن اقساط بعد از قسط بندی حسابتان را می تواند مسدود کند.

مشاهده

مهریه

بله اگر دادخواست اعسار دادید ومهریه قسط بندی شده می توانید

مشاهده

ازدواج

سوالتان واضح نیست

مشاهده

نفقه

بسته به نظر کارشناس می باشد و با توجه به درامد همسرتان .ماهی تقریبا سیصد هزار تومان

مشاهده

مطالبه نفقه

ترک انفاق نفقه حال و اینده می باشد که از دادسرا باید پیگیری شود ونفقه گذشته از دادگاه خانواده اقدام میشود .سوالتان را متوجه نمیشوم همسرتان میخواهد ازدواج کند یا فرزندتان؟

مشاهده

ازدواج مجدد

درصورت عدم تمکین می توانید اجازه ازدواج از دادگاه بگیرید

مشاهده

قصد جدایی و گرفتن مهریه

تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم

مشاهده

طلاق

بله وگر نه صیغه طلاق صحیح نیست

مشاهده

پرداخت مهریه

دادخواست اعسار دهید ودفاع خوب وعالی کنید تا محکوم مش.سد شما نیاز به لایحه دفاعیه دارید از همکاران وکیل استفاده نمایید

مشاهده

شکایت از وام گیرنده

شورای حل اختلاف مطالبه دو میلیون تومان

مشاهده

رای دادگاه منع تعقیب

بله اعاده حیثیت نمایید

مشاهده

درخواست ابطال سند

بله اگر بتوانید اثبات کنید و دلایل قانع کننده و محکمه پسند داشته باشید می توانید برای ابطال وکالت اقدام نمایید.

مشاهده

ابطال وکالت حق طلاق

به دفتر خانه مراجعه کنید و اقدام نمایید وبرای ابطال وکالت از د اد گاه اقدام کنید

مشاهده

تهمت قتل و فحاشی

باید از خودتان دفاع کنید

مشاهده

نخواستن نفقه

شما دادخواست الزام به تمکین بدهید در صورت محکومیت نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد

مشاهده

پرونده قمار

وقت نظارت یعنی قاضی دوباره پرونده شما را مطالعه درخصوص آن تصمیم گیری میکند و اگر لازم باشد رای صادر واگر نه دوباره جلسه. رسیدگی تعیین میشود.

مشاهده

زدن پیج با عکس من

شما از طریق پلیس فتا شکایت کنید

مشاهده

مبایعه نامه و فسخ

باید مبایعنامه شما مطالعه شود تا جواب صحیح داد

مشاهده

شراکت

شما باید یک قراردادی که وکیل تنظیم کرده استفاده کنید تا متضرر نشوید .

مشاهده

پلاک خودرو

فک پلاکتون رو بخواهید

مشاهده

مانع شدن مادر برای عقد دختر

با توجه به نبودن پدر باید درخواست اجازه ازدواج را از دادگاه بگیرید.

مشاهده

انحصار و وراثت

محل فوت متوفی و آخرین محل اقامت هر کجا بوده از آنجا می توان انحصار وراثت انجام داد وبرای سوالات بعدی تماس بگیرید .

مشاهده

نوشتن مبایعه نامه توسط دو نفر

بیشتر توضیح دهید سوالتان قابل فهم نیست

مشاهده

اشکال در ثبت نام مادر در شناسنامه

اگر نامادری زنده می باشد با آزمایش DNA می توان این قضیه را اثبات کرد

مشاهده

ارث

بدهی جزو دیون ممتازه متوفی می باشد و قبل از تقسیم اموال ابتدا باید دیون متوفی پرداخت گردد.

مشاهده

زمان انحصار ورثه

خیر هر زمان وراث بخواهند میتوانند انحصار وراثت را انجام دهند .

مشاهده

دادخواست عدم تمکین وزندگی درمنزل زوجه

بله شما اظهارنامه و دادخواست الزام به تمکین بدهید برای راهنمایی بیشتر با وکلا مشورت کنید.

مشاهده

سلام

شما باید شکایت رابطه نامشروع بکنید

مشاهده

نخواستن نفقه

امکان دارد دلیل دارد برای نگرفتن نفقه

مشاهده

تعدیل مهریه

بله . منتها باید بیشتر توضیح دهید یا تماس بگیرید

مشاهده

همسرم بدون اجازه منزل را ترک کرده

شما باید تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

مشاهده

چک

اگر مالی داشته باشید می توانند توقیف کنند.

مشاهده

مشاوره عدم تمكين خاص

بله هزینه خاصی ندارد دویست هزار تومن شایدم کمتر .

مشاهده

فسخ نکاح

بله اگر دلایل قانع کننده داشته باشند ولی شما هم باید از خود دفاع کنید

مشاهده

طلاق

حق طلاق با شماست مگر دلایل موجه قانونی از جمله رای ترک انفاق وغیر وحرج زوجه و رای ضرب و جرح و....

مشاهده

طلاق

درصورت با کره نبودن کل مهریه تعلق می گیرد وبا توجه سوالات عدیده حتما با یک وکیل صحبت داشته باشید تا خوب راهنماییتان کنند.

مشاهده

شکایت

چون زیر 15میلیون باید مطالبه طلب شورای حل اختلاف شکایت کنید ولی امکان داره کلاهبرداری شکایت کنید پرونده باید بررسی شود

مشاهده

ضمانت

بله .احتمالا از مدارکتون سو استفاده کرده اند و شما از طریق دادسرا پیگیری کنید .جعل واستفاده از سند مجعول و....کلاهبرداری

مشاهده

اجراییه ی تمکین

دادگاه با کارشناس زوجه را به خانه می بارد و ثبت می شود

مشاهده

طلاق

یعنی رای ترک انفاق گرفته اید؟بیشتر توضیح دهید یا تماس بگیرید تا راهنماییتان کنم

مشاهده

نفقه

آیا شما عقد هستید؟یا عروسی کردید؟اگر عروسی کردید طلاها هبه می باشد .بیشتر توضیح دهید یا تماس بگیرید

مشاهده

بلاتکلیف گذاشتن

تماس بگیرید تا راهنمایی شوید

مشاهده

درخواست طلاق

تماس بگیرید تا راهنمایی شوید

مشاهده

دخالت خانواده زنم

شما از برادر همسر نمی توانید شکایت کنید اظهارنامه و دادخواست الزام به تمکین دهید

مشاهده

طلاق

خیر نمی تواند پس بگیرد

مشاهده

خرید مسکن

باید مطالبه بدهی از شو را درخواست کنید یا تقابل روی پرونده چک زده شود

مشاهده

نمونه متن اقرارنامه تحویل جهیزیه

من که به شما توضیح دادم لطفا برای نوشتن متن به یک وکیل مراجعه کنید .

مشاهده

تامین خواسته و توقیف اموال

در مورد سوال اول بله ولی سوال دوم خیر حتما باید سند رسمی باشد .

مشاهده

دعوی خلع ید

اول به اتحادیه اصناف برعلیه ایشان شکایت کنید وبا از آن اگر کاری از پیش نبردید کلاهبرداری شکایت نمایید

مشاهده

سفته

شما یا باید ده قسط را پرداخت کنید وبعد طرح دعوا کنید وبا باید تمام اقساط رو پرداخت کنید بعد طرح دعوا کنید و سفته ها را واخواست کنید واگر ایشان مالی دارد تامین خواسته بزنید مال را توقیف کنید .

مشاهده

سوال

چون ار این به بعد شما مسئول هستید واگر اقساط پرداخت نشود از شما شکایت صورت گرفته واز طریق ابلاغ الکترونیکی به شما اعلام می گردد

مشاهده

سوال در مورد بکارت

شما اگر دوشیزه نباشید همسرتان میتواند به جرم فریب در ازدواج از شما شکایت کند وفسخ نکاح را بخواهید.

مشاهده

دیه

اجرای احکام شعبه مربوطه محاسبه می کند

مشاهده

تعویض پلاک

جواب از تعویض پلاک پرسیده شود.

مشاهده

انحصار وراثت درباره زمین پدری

واگر پدرتان قبله مادربزرگت فوت کند از اموال پدرتان ،مادر بزرگ ارث میبرد وبعد از فوتش به سه فرزند ارث میرسد و شما دیگر از مادربزرگتان سهمی نمیبرید

مشاهده

شاهد

اگر دادگاه قبول کند منعی ندارد ولی اگر قبول نکند اماره محسوب میشود

مشاهده

كلاهبرداری

شما برای فسخ معامله با توجه به عیب فاحش می توانید شکایت کنید .احتمالا در تعویض پلاک مشخصات ایشون هست . تماس بگیرید برای راهنمایی بیشتر

مشاهده

تجاوز

پرونده کیفری و از دادسرا اقدام نمائید

مشاهده

اعتراض به قرار منع تعقیب ترک انفاق

تماس بگیرید راهنماییتان کنم .

مشاهده

عدم تمكين

شما الزام به تمکین از دادگاه بخواهید و قبل از آن اظهارنامه تمکین خاص دهید

مشاهده

اعتراض به رأی دادگاه

در مورد برائت ومنع تعقیب اتفاقی نمی افتد شما نسبت به آن بخش که برعلیه شما رای صادر شده تقاضای تجدید نظر کنید واز دادگاه با توجه به نداشتن سوسابقه تقاضای تخفیف مجازات یا برائت را بخواهید .امکان دارد با یک لایحه خوب حکم به نف...

مشاهده

کاتب واگذارنامه

شما پیرو پیام واصله به آن شعبه مراجعه و رضایتنامه را در پرونده قرار دهید.

مشاهده

تعهدات

شما پرونده تان در چه مرحله ای است؟

مشاهده

یه پرونده تصادف داشتیم حالا رفته اداره بیمه

شما باید با بیمه مربوطه تماس بگیرید و مدار که لازم و اطلاعات را دریافت کنید اینجا مشاوره حقوقی داده می شود نه هر اطلاعات در مورد روند هر سازمان

مشاهده

تنصیف اموال

بله اگر سند آن طبقه بنام برادرتان باشد می تواند

مشاهده

حقوقی

آیا سند را در دفتر خانه تنظیم کرده اید یا در بنگاه بیشتر توضیح دهید تا راهنماییتان کنم

مشاهده

طلاق توافقی

بله تماس بگیرید راهنماییتان کنم

مشاهده

خيانت

رابطه نامش وا و اثبات آن سخت می باشد.

مشاهده

شراکت

شما باید اجازه فروش آن را از دادگاه بخواهید

مشاهده

دستور تخلیه فوری

اگر شورا قبول نکند باید از طریق دادگستری اقدام کرد زیرا لازمه تخلیه فوری در شورا دو رکن است 1-امضای دو شاهد در اجاره نامه 2-اتمام تاریخ اجاره

مشاهده

طلاق

شما مهریه ونفقه و ترک انفاق و اجرت المثل می توانید شکایت کنید آیا همسرتان مالی دارد یا نه ؟

مشاهده

استرداد خودرو

خیر اگه سند به نام شماست مگر اینکه نوشته یا قرارداد یا...داشته باشد که پولت ایشان بوده .

مشاهده

محاسبه دیه دندان 6 عدد جلو

محاسبه با اجرای احکام همان شعبه

مشاهده

رفع سوء پیشینه

جزو سابقه موثر می باشد چون سرقت هم جنبه خصوصی دارد هم جنبه عمومی

مشاهده

قرارداد مضاربه

شما بابت قرارداد شکایت و الزام به انجام تعهد رو بخواهید

مشاهده

وکالت بلاعزل

باید از او در خصوص وکالت شکایت کرد و ابطال وکالتنامه را خواست.

مشاهده

درصد دیه

محاسبه دیه با اجرای احکام است

مشاهده

ادعای تصرف عدوانی

باید مدارکتون رو مطالعه کرد تا جواب قطعی داد.

مشاهده

محاسبه دیه

دیه را دادسرا مشخص و اجرای احکام محاسبه میکند.

مشاهده

مهریه

شما میتوانید فرار از دین شکایت نمایید ولی باید تاریخ نقل وانتقالات به این کار بخورد

مشاهده

تمديد گذرنامه غيرواقعی

الان با شناسنامه جدید درخواست گذرنامه کنید اتفاقی نمی افتد.

مشاهده

حق نگهداری فرزند دختر 11 ساله

شما دادخواست حکم رشد بدهید اگر رشید محسوب شود خود انتخاب می کند با شما زندگی کند یا با پدرش مگر اینکه شما ازدواج کرده باشید یا کارهای خلاف اخلاق انجام دهید که بچه در کنار شما دچار مشکل شود .

مشاهده

چك برگشتي

مبلغ چک چه مقدار است .

مشاهده

صدور سند

بیشتر توضیح دهید

مشاهده

پس دادن جهیزیه

شما تماس بگیرید

مشاهده

محرومیت از ارث

شما نمی توانید محروم شوید

مشاهده

یک سوال حقوقی

شما باید مبارکشون را به وکیل برای بررسی نشان دهید

مشاهده

پول پیش

بله اگر مبلغ. بر بیست میلیون از شورت مطالبه شود

مشاهده

ترك انفاق

سلام با اثبات ترک انفاق حکم حبس صادر میگردد.

مشاهده

مهریه

شما کد رهگیری پرونده رو ببرید دفتر خدمات قضایی پیگیری کنید و به دادگاه نیز سر بزنید برای وقت ر سیدگی

مشاهده

عدم تحویل مدارک خودرو توسط نمایشگاه

الزام به تنظیم سند .آیا شما قولنامه با بنگاه نوشته اید؟

مشاهده

چک

بله شما با توجه به چکی که از ایشان دارید مطالعه طلب شکایت کنید.

مشاهده

شراکت

باید یه وکیل برای شما قرارداد مشارکت بنویسد

مشاهده

تعدیل مهریه

این بسته به نظر قاضی و شعبه رسیدگی کننده دارد شوهر به شهر متفاوت است

مشاهده

ترک انفاق

باید مواردی که اتفاق افتاده و قانون هم به شما حق میده را بصورت لایحه دفاعیه بگذارید رو پرونده.

مشاهده

قلع و قمع

بله دستور موقت بگیرید

مشاهده

احضاریه

شاید با موبایل با کسی ارتباط داشته اید

مشاهده

سرقت خودرو توسط داماد خانواده

شما باید فسخ الان را بخواهید

مشاهده

طلاق

آیا با اقرار در دادگاه بدوی گفته اند با کره هستند یا پزشک قانونی تشخیص داده؟

مشاهده

دروغ گفتن در زمان عقد

بله شما اقدام کنید بسته به نظر قاضی دارد

مشاهده

فسخ قولنامه

باید مبایعنامه مطالعه شود و شاید بتوان دلیلی پیدا کرد آن را فسخ کرد.

مشاهده

مهريه

درصورتی می تواند زن را طلاق دهد که تمام حق و حقوق زن را پرداخت کند

مشاهده

فروش خودرو

آیا در قولنامه مبلغ قید شده .ابتدا اظهارنامه و بعد مطالبه پنج میلیون از شورای حل اختلاف درخواست کنید.

مشاهده

تنفیذ تقسیم نامه

سوالتان مبهم است .بیشتر توضیح دهید . از شخص متصرف می توان شکایت کرد.

مشاهده

وام

برعهده شماست چون شما وام رو قبول کردید

مشاهده

درخواست طلاق توافقی

هزینه دادرسی تقریبا دویست هزار تومن وهزینه دفترخانه پانصد هزار تومان در مورد جزئیات تماس بگیرید .

مشاهده

مراحل ثبت شکایت

طبق قرارداد ی که دارید شکایت کنید از شرکت وشخص

مشاهده

پرونده ضرب و جرح

پرونده را از. دادسرا به. دادگاه فرستادند

مشاهده

تعویض پلاک پی در پی

بنمایندگی شخصی از طرف شرکت

مشاهده

خرید خودرو

بله چون در قرارداد ذکر شده قیمت نهایی براساس نرخ روز قیمت خودرو می باشد

مشاهده

جعل

جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری را هم شامل میشود اگر پولی از این طریق از بانک اخذ شده

مشاهده

اجرت المثل

اگر زوجه خود در دادگاه ادعا کند تبرعا این کار را انجام داده اجرت المثل به او تعلق نمیگیرد .

مشاهده

تاخیر انداختن در جلسه دادگاه

باید با خودتان حضور پیدا کنید یا وکیل بگیرید

مشاهده

اصلاح طلاق ثلاثه

اگر لطف کنید رای دادگاه و چیزی که طلاق ثلاثه ثبت شده را ارسال کنید تا موضوع بررسی شود

مشاهده

نفقه فرزند

شکایت مطالبه نفقه دادگاه خانواده ویا شورای حل اختلاف

مشاهده

فسخ معامله

بله اگر دلیل بیاورد می تواند فسخ کند

مشاهده

درباره مهریه

خوب .سوال شما چیست؟مهریه چند عدد سکه است .بیشتر توضیح دهید

مشاهده

حقوقی

بله تعلق می گیر د یعنی عقدنامه دارند؟

مشاهده

طلاق توافقی و پس دادن طلا

تماس بگیرید راهنمایی کنم سوالتان نا مفهوم است

مشاهده

طلاق در ایران

از سفارت آذربایجان عقد نامه تهیه نمایید ودر ایران وکیل بگیری. تا طلاق شما را انجام دهد .لطفا تماس بگیرید

مشاهده

حضانت فرزند

درصورتی که دختر باشد و حکم رشد او را بگیرید او خودش انتخاب می کند با چه کسی زندگی کند .

مشاهده

عدم تمکین

رابطه زناشویی تمکین خاص میباشد باید بیشتر توضیح دهید تا راهنماییتان کنم لطفا تماس بگیرید

مشاهده

مطالبه وجه

باید از شرکت شکایت کنید واسم رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل را هم بنویسید ولی با توجه به مهم بودن پرونده اگر دادخواست را وکیل بنویسد بهتر می باشد زیرا پرونده گاهی باتوجه به ایرادات ماهوی برگشت خورده میباشد و شما هم کلی هزینه ...

مشاهده

ارث مادری

بله شما می توانید شکایت کنید به فرض وصیت یک سوم اموال را می تواند وقف مسجد کند آن هم با اجازه موصی .نیاز به شهادت نیست .فقط به وکیل مراجعه کنید تا پرونده خوب بررسی شود

مشاهده

رابطه از طریق پیامک و تلفن

رابطه نامشروع شکایت کنید وهر چند که من با طلاق سخت مخالفم ولی به نظر من زندگی کردن با این زن بی فایده است تماس بگیرید راهنماییتان کنم

مشاهده

رابطه از طریق پیامک و تلفن

رابطه نامشروع شکایت کنید وهر چند که من با طلاق سخت مخالفم ولی به نظر من زندگی کردن با این زن بی فایده است تماس بگیرید راهنماییتان کنم

مشاهده

تعویض پلاک

اگر از تاریخ تعویض پلاک گذشته باشد شما باید با آن اشخاص تماس بگیرید تا .وکالت جدید به شما بدهند و هزینه آن را هم خودتان تقبل کنید زیرا خودتان کم کاری کرده اید.

مشاهده

سند خودرو

شکایت الزام به تنظیم سند و با همان شماره اگر به نامشان باشد می توانید اطلاعات محل زندگیشان را پیدا کنید

مشاهده

اعتراض به نظریه پزشک قانونی

بله نسبت به نامه پزشکی قانونی شکایت نمایید

مشاهده

قوانین سرایداری

شما برای تهمت و افترا می توانید شکایت کنی واعاده حیثیت نمایید

مشاهده

درخواست طلاق به خواست زوجه

بله .البته اثباتش سخت است و حتی با رای ترک انفاق نیز می تواند طلاق بگیرد.

مشاهده

تفاوت کلاهبرداری و دروغگویی

این تحت عنوان کلاهبرداری تلفنی التحصیل مال از طریق نامشروع می باشد .که در آگاهی پیگیر این قضیه میشوند.

مشاهده

ضامن وام مضاربه ای

ضامن شخص شدن کار اشتباه است زیرا که شما مسئولیت در قبال آن وام دارید که اگر پرداخت نشود از شما آخر می شود .پس حتما با وکیل مشورت کنید تا راهنماییتان کنند تا دچار دردسر و مشکل نشوید

مشاهده

حقوقی

در چه خصوص دو بار اعسار داد سوال گنگ است .بله اگر مال معرفی کنید جلوی جلب گرفته می شود در مورد کارمند دولت جلوی حقوق گرفته میشود.

مشاهده

نیازمند وکیل کاربلد در اهواز

شما از اینترنت سرچ کنید برای وکلای اهواز

مشاهده

کلاهبرداری در خرید ماشین

شما می توانید فسخ معامله را بخواهید با توجه به خیارات قانون مدنی .

مشاهده

سفته

برای مطالعه سفته شما باید حقوقی شکایت کنید بستگی به دادگاه دارد زمانبر بودن آن . ولی با داشتن وکیل بهتر و سریعتر به نتیجه مطلوب می رسید.

مشاهده

نفقه معوقه

بله .شما اگر گفته هایتان رو در لایحه دفاعیه نوشته باشید خوب است من همانند این پرونده داشته ام میتوانم راهنماییتان کنم .اگر محکوم شوید رای صادر میشود ولی باز بیست روز وقت تجدیدنظر دارید ولی تمام تلاشمان را بکنید در دادگاه ب...

مشاهده

گرفتن نفقه و طلاق

بله شما مطالبه نفقه و ترک انفاق و مهریه و طلاق و اجرت المثل درخواست دهید تماس بگیرید راهنماییهایتان کنم .

مشاهده

در مورد صلح

باید قبل از فوت به نام ایشان شود و شاید بتوانید آن راصلح کنید ولی در مورد صلح قطعی نمی دانم.

مشاهده

ملاقات فرزند

بله باید ملاقات صورت گیرد ندادن تفرقه و غیبت ایشان مانع از ملاقات او نمیشود

مشاهده

مهریه

بله با توجه به شاخص مهریه به نرخ روز محاسبه می شود

مشاهده

طلب ارث

اگر مبایعنامه از ملک داشته باشند شامل ارث نمی باشد شما تماس بگیرید تاراهنماییتان کنم

مشاهده

درمورد پلاک تهران

بله تماس بگیرید تا توضیح دهم .

مشاهده

اجرت المثل

توضیحات واضح نیست تماس بگیرید راهنماییتان کنم.

مشاهده

حکم رشد جهت ازدواج

شما باید اجازه پدر را بگیرید واگر پدر مفقود الاثر است با حکم دادگاه

مشاهده

شهادت دو مرد برای اثبات اینکه همسرم نمیخواهد زندگی کند

شما می توانید عدم تمکین بزنید ولی باید از پرونده تان دفاع شود .

مشاهده

طلاق از طرف زوجه

مرد می تواند طلاق ندهد ولی اگر شما دلیل قانونی داشته باشید می توانید درخواست طلاق دهید باید پرونده بررسی شود و راهکار به شما ارائه دهیم.

مشاهده

رفع توقیف خودرو

چون جزو مستثنیات دین می باشد رفع توقیف بخواهید

مشاهده

حق طلاق

خیر از راههای دیگر باید اقدام کنید لطفا تماس بگیرید و شرحتان را بگویند شاید دلیل قانونی برای شکایت پیدا کنیم

مشاهده

درمورد سند خودرو

بله ولی شما اگر می توانید با صاحب سند صحبت کنید و یک وکالتنامه جدید بگیرید تا مشکل ساز نشده

مشاهده

مزاحمت

شما حتما شکایت کنید

مشاهده

معامله فضولی

بله ولی آیا شما با ایشان قرارداد بسته اید؟ باید قراردادتان را مطالعه کنم

مشاهده

وکالت تام اختیار

وکالت با فوت طرف باطل میشود اگر پدرتان فوت شده شما نمی توانید با آن وکالتنامه کاری کنید باید گواهی حرص وراثت گرفته شود واگر بعد از آن وراث به شما وکالت دادند میتوانید وگرنه که نمی توانید

مشاهده

وکالت محضری

اگر شما وکیل نیستید باید با آن وکالت محضری وکیل بگیرید در شورای حل اختلاف و دادگاهها

مشاهده

تهدید

شما مزاحمت از ایشان شکایت میکردید به جای اس ام اس دادن

مشاهده

آیا مستاجر می تواند مانع از بازدید موجر از ملک خود شود ؟

بله مستاجر می تواند ممانعت کند تا زمانی که آنجا قرارداد دارد و زمانی که قرارداد نما شود می توانید حتی مستاجر این اجازه را دارد از شما شکایت کند.طبق قانون

مشاهده

فروش خانه به ثالث

فروش مال غیر شکایت کنید ولی تقاضا میکنم پروندتون رو نزد یک وکیل ببرید تا درست طرح دعوا کنید .

مشاهده

شهود در اجاره نامه و اهمیت آنها در دستور تخلیه

حتما باید دو شاهد امضا کرده باشه اگر موعد تمام شده باشد شما می توانید از شورای حل اختلاف تقاضای تخلیه کنید.

مشاهده

کلاهبرداری

تجدیدنظر خواهی کنید و تقاضای تخفیف کنید و اگر بتوانید پول آنها را پس دهید شاید از تخفیف مجازات برخوردار شوید ونیاز به رضایت شاکی دارید

مشاهده

دادگاه تجدید نظر استان فارس

بله شما اگر دلیل قانع کننده و جدید داشته باشید می توانید اعاده دادرسی کنید.

مشاهده