مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 238)

راننده از صحنه تصادف فرار کرده

سلام شما میتونید از صندوق تامین خسارت دیه خودتون را بگیرید

مشاهده

تفاوت کلاهبرداری و دروغگویی

سلام دادیار اشتباه میکنه...

مشاهده

ديه پاره شدن پرده گوش در نزاع

بستگی به نطر پزشکی قانونی و حدوث نزاع و اگر شاهد نداشته باشی اتیان سوگند

مشاهده

انتقال چک بدون امضا در ظهر چک

سلام.. چک بدون تاریخ هیچ مشکلی ببار نمیاره ... فقط کیفری منتفی میشه... اگر نفر سوم بدون انتقال ازنفر دوم اقدام کرده ذینفع نیست... در جلسه اول دعوا باید رد بشه... بعد شما میتونید رفع توقیف بگیرید

مشاهده

توقیف ملک اوقافی بابت مهریه

سلام.. شما باید به دادگاهی که توقیف کرده بود تقاضای رفع توقیف بدید.. انوقت دادگاه هم نامه رفع توقیف صادر میکنه

مشاهده

سرقفلی ملک

سلام نمیتونه شکایت کن .. حتی اگه سرقفلی را نتونید ثابت کنید حق کسب و پیشه بهتون تعلق میگیره

مشاهده

به تعهد در قولنامه عمل نکردن و دادن چک بی محل

سلام.. انتقال سند منوط به پرداخت کلیه بدهی داره.. چک هم قابل وصول نیست مگه اینکه در وجه حامل باشه و به شخص ثالث انتقال داده باشه

مشاهده

بدهی

سلام اگه 50 میلیون خواسته نمیتونه..شما لازمه از یک وکیل استفاده کنید..

مشاهده

بدهکار

سلام ..الیته میتونید.. ولی حتما از وکیل استفاده کنید

مشاهده

اجاره شفاهی

سلام بله شما میتونید اول عقد اجاره را ثابت کنی بعد دادخواست تخلیه بدهید.. البته تابع تخلیه فوری نیست

مشاهده

قیم یا ضم امین

سلام .. نه عزیزم حق قانونی شماست

مشاهده

ازکار افتادگی برای اعصاب

سلام ...پدر شما استخدام نبود... در هرحال بیمه موظف است پوشش بده

مشاهده

راهنمای جهت ادامه کار در اداره دولتی

طبق قانون بعد سه سال تقریبا رسمی شده اید

مشاهده

هزینه زندگی کودک در اروپا

توی ایران بر اساس قانون ایران باید انجام بشه..

مشاهده

سلام برای رفع توقیف خودرو باید چکار کرد

سلام باید پول شخص ثالث را پرداخت کنی و بر علیه اولی خیانت در امانت شکایت کنی.. البته اگه بعد از پرداخت انتقال داده باشخ

مشاهده

سفته

اگه با اجازه بوده مهم نیست... در هرحال در نفس سند تاثیری نداره

مشاهده

رای باز

سلام ...واسه جریمه دادخواست اعسار بده ... خیال خودتو راحت کن..

مشاهده

رضايت شاكی در دادگاه نسبت به جرمی كه جنبه عمومی دارد (جعل عنوان نيروی انتظامی)

اگرچه مطابق دوست عزیزم جرم جعل غیر قابل گذشت است باید قبل از صدور کیفر خواست مسئله حل و فصل بشه..

مشاهده

شهادت کذب

سلام با توجه به گفته شما این مورد از موارد جرح نیست..چون دشمنی باید قبل از ادای شهادت باشه .. مهتر اینکه گفته اید شهادت دروغ گفته .. شما باید ثابت کنید شهادت ایشان دروغه..اگه ثابت بشه در دادگاه شهادت دروغ داده حبس میشه

مشاهده

شهادت کذب

سلام با توجه به گفته شما این مورد از موارد جرح نیست..چون دشمنی باید قبل از ادای شهادت باشه .. مهتر اینکه گفته اید شهادت دروغ گفته .. شما باید ثابت کنید شهادت ایشان دروغه..اگه ثابت بشه در دادگاه شهادت دروغ داده حبس میشه

مشاهده

درباره پارکینگ

سلام مالک جدید نمیتونه ادعا کنه.. چه اینکه اگه هنگام معامله از این موضوع مطلع نبوده فقط حق فسخ داره...این مورد در بحث اجاره امده.. که اگه ملک فروش بره ولی در اجاره شخص دیگه باشه اجاره پابرجاست و خریدار فقط حق فسخ داره..

مشاهده

ابطال مبایعه نامه عادی

ابطال معامله باید نحو قانونی باشه ..مثل فسخ به اراده شخص نیست بلکه به اراده قانونگذاره.. مثلا شرایط ماده 190قانون مدنی نداشته باشه.. قادر به تسلیم نباشه که البته این خود بحث داره.. یا مستحق للغیر و موارد دیگه که در قانون پیش بی...

مشاهده

جلوگیری از کار

سلام اگه اشتعال ایشان مخالف شان خانواده و زندگی شما باشه میتونید منع کنید.. اگه تمکین نکنه هیچ ضمانت اجرا نداره فقط از نفقه محروم میشه و شما میتونید از دادگاه اجازه ازدواج دوم بگیری

مشاهده

پارکینگ در سند

سلام ایشان مگه آپارتمان را با سند رسمی نگرفته چطور پارگینگ را با سند عادی گرفته.. سئوال .. آیا پیش فروش بوده.. آیا ایشان با سند عادی خریده.. و آیا تاریخ سند پارگینگ قبل از خریداری شما بوده..

مشاهده

مطالبه حق السعی پرداخت نشده 7 سال

سلام شما میتوانید کل حقوق خود را مطابق قانون کار بگیرید.. ولی در ابتدا مشکل شما باید در اداره کار و هیئتهای مستقر در اداره کار مورد بررسی قرار گیرد بعد اگه حکم به ضرر شما صادر شد میتونید به دیوان مراجعه کنید

مشاهده

عدم اطلاع تمام مسایل ساختمان و جلسات هیات مدیره به یکی از ساکنین به عمد

بنظر میرسه که عنوان کیفری نداره..مگر اینکه تسهیلاتی از شما را قطع کنند.. سعی کنید موضوع را دوستانه حل کنید چون باید یک عمر با هم زندگی کنید

مشاهده

عدم اطلاع تمام مسایل ساختمان و جلسات هیات مدیره به یکی از ساکنین به عمد

بنظر میرسه که عنوان کیفری نداره..مگر اینکه تسهیلاتی از شما را قطع کنند.. سعی کنید موضوع را دوستانه حل کنید چون باید یک عمر با هم زندگی کنید

مشاهده

اخراج از سپاه

سلام اگر مشمول قانون کار بودید باید ظرف مدت یکماه شکایت میکردید ..

مشاهده

تقسیم زمین های کشاورزی

مطابق قانون مدنی هر درختی متعلق به صاحب بذر و دانه هست حتی اگه در ملک غیر باشه

مشاهده

پس گرفتن وكالت و عزل وكيل

شما هر زمان میتونی وکیل را عزل کنی منتها تا اون زمان وکیل حق مطالبه اجرت المثل داره..و ...

مشاهده

پس گرفتن وكالت و عزل وكيل

شما هر زمان میتونی وکیل را عزل کنی منتها تا اون زمان وکیل حق مطالبه اجرت المثل داره..و ...

مشاهده

پس گرفتن وكالت و عزل وكيل

شما هر زمان میتونی وکیل را عزل کنی منتها تا اون زمان وکیل حق مطالبه اجرت المثل داره..و ...

مشاهده

اعسار

قطعا به میزان مبلغ و وضعیت و علت صدور چک و وضعیت بازار بستگی داره

مشاهده

ادعای شرف

اگه واقعا سرقت صورت گرفته باشه..شما نمیتونید چون اصل بر تظلم خواهی است..ولی اگه سرقتی صورت نگرفته باشه بله میتونید. باید دید علت قرار منع تعقیب چیه

مشاهده

مستمری

سلام سئوالتان واضح نیست..وقتی مستمری میگیری.. مگه خودتون بیمه نیستید..

مشاهده

موجر و مستاجر ..ملک

سلام اگه قبل از اینکه به شما اجاره داده باشه..فروخته باشه.. در واقع مرتکب جرم شده . ولی چرا مالک بعد از یکسال اومده جای بحث داره.. ممکنه ثمن معامله را نداده باشه و تحویل ملک بعد از پرداخت کل ثمن باشه که اینجا ایشون جرمی مرتکب ...

مشاهده

خودروی صاحب سند توقیف شده

سلام اگه توقیف ماشین بعد از خریداری شما باشه.. عملیات توقیف با اعتراض ثالث اجرایی شما باطل میشه و ماشین به شما برمیکرده.. ولی اگه توقیف ماشین قبل از خرید شما باشه قضیه فرق میکنه..در این امر سعی کنید وکیل بگیرید

مشاهده

استرداد چک

البته اگه چک در وجه حامل باشه.. استرداد ان با مشکل روبروست ..حتی اگه وجه انرا به شخص اول پرداخت کرده باشی و چک در دست شخص دیگه باشه الزاما باید وجه ان را پرداخت کنید..مگر اینکه ثابت کنی که ایشان واجد وصف دارنده با حسن نیت نباش...

مشاهده

چك

سلام اگه چک صادره در وجه حامل باشه نیازی به گواهی انحصار وراثت نیست.. چون چک در وجه حامل یعنی هرکس میتونه در مقام دارنده چک وفق ماده 2 صدور چک برای وصول آن اقدام کنه

مشاهده

شکایت از موجر

اگه قصد تخلیه دارید ..با نطر همکارم موافقم ولی به نظر بنده چون بحث تخلیه ملک است باید حوزه مال طرح دعوا بشه..چون ممکنه ملک در تهران باشه ولی مالک در زاهدان .. دادگاه زاهدان صلاحیت رسیدگی به امر تخلیه ملک تهران را نداره.. ماسوا...

مشاهده

اخراجی که رای قابل پژوهش زده

بسته به قرارداد شما داره اگه بصورت کارگری باشی.. باید در اداره کار شکایت کنی ولی اگه تابع استخدام دولتی باشی باید در دیوان شکایت کنی

مشاهده

باطل بودن یا نبودن برگه تسویه حساب کارگر و کارفرما

اگه کارفرمای شما از عوامل قوه مجریه باشه..مثلا شهرداری جرم جعل و استفاده از سند مجعول اونم از نوع رسمی .. در غیر این صورت جعل اسناد عادی میشه.. در هرحال مجازات سنگین داره..

مشاهده

سوء پیشینه

سلام بسته به نوع شغل شما داره..مثلا در قوه قضاییه بهت گیر میدن..

مشاهده

انتقال به تبعیت از همسر

سعی کنید از حوزه روابط استفاده کنید چون حصول امر به توافق مسئولین داره..

مشاهده

استرداد چک

بله باید منتظر حکم کیفری باشی.. تا ثابت بشه که به امر فاسد چک انتقال پیدا کرده که امر فاسد در تملک نمیتونه اثر داشته باشه

مشاهده

نفقه جاریه

اگه عروسی کردید و حتی یکبار تمکین کرده باشید دیگه حق حبس نداری..ولی درکل زوج مکلف به تهیه امور مربوط به نفقه می باشه

مشاهده

مبایعه نامه زمین

سلام این شرط از شروط فاسخ است .. با تحقق امر معامله منفسخ میشه.. اما اگه حدود اربعه نباشه چون قابل تطبیق در طبیعت نیست عقد باطله.. و اگر ثمن مشخص نباشه.. به علت جهل عوضین بازهم باطله.. بهرحال باید مبایعنامه را دید

مشاهده

مبایعه نامه زمین

سلام این شرط از شروط فاسخ است .. با تحقق امر معامله منفسخ میشه.. اما اگه حدود اربعه نباشه چون قابل تطبیق در طبیعت نیست عقد باطله.. و اگر ثمن مشخص نباشه.. به علت جهل عوضین بازهم باطله.. بهرحال باید مبایعنامه را دید

مشاهده

مبایعه نامه زمین

سلام این شرط از شروط فاسخ است .. با تحقق امر معامله منفسخ میشه.. اما اگه حدود اربعه نباشه چون قابل تطبیق در طبیعت نیست عقد باطله.. و اگر ثمن مشخص نباشه.. به علت جهل عوضین بازهم باطله.. بهرحال باید مبایعنامه را دید

مشاهده

امضا گرفتن با اجبار

سلام به نظر بنده شما باید شکایت کیفری سواستفاده از سند سفید امضا مطرح کنید ..اگه ثابت بشه که تاریخ متن و تاریخ امضاها یکی نباشه قطعا برای ایشان چالش آور میشه

مشاهده

قانون چک و سفته

در صدور چک اصل بر تضامن امضاکنندگان است.. که دارنده میتونه به هر کدوم یا به هر دو مراجعه کنه

مشاهده

در خصوص حق الزحمه کارپردازی

سلام.. وصول این امر منوط به احراز این توافق است ..

مشاهده

تمکین، نفقه، جهاز، طلا، مهریه، خانه مستقل

سلام.. اجرای احکام فقط در حوزه دادنامه و برگ اجراییه حق انجام عمل داره..همانطور که عزیزان فرمودند برای رسیدن به اون خواسته ها نیازمند طرح دعواست..ولی سعی کنید که در فضای امنیت و آرامش خانه به خواسته ها برسید.. چون طرح دعوا قط...

مشاهده

تصادف

اگر شما در حرکت بوده اید باید ایشون مقصر باشه چون کسی که درب باز میکنه باید حواسش جمع باشه

مشاهده

فروش ملک مسکونی

سلام بهرحال در تعهد شماست که رفع مشکل بکنی.. اگر خسارت تعیین شده با خریدار حل کن

مشاهده

اثبات نسب

سلام دعاوی امور حسبی در زمان کمتری به نتیجه میرسه .. اونم بستگی به دادگاه داره

مشاهده

مواد مخدر

صد در صد مجازات سنگینی در انتظارتان هست ..ولی وزن هروئین را دقیق ننوشتی...کیلوست یا گرم

مشاهده

بازگشت به کار و الزام به تنظیم قرارداد کار معین

سلام باید کمتر از یک ماه به اداره کار شکایت کنی..بعد از یکماه نمیتونی

مشاهده

تعویض پلاک

باید از دادگاه طی طرح دعوا الزام به تنطیم سند بکنید

مشاهده

دادخواست عدم پرداخت اقساط وام مسکن

اگه ایشون باید پرداخت میکرد شما در مقام ضامن باید پرداخت کنید وبعد به ایشون باید مراجعه کنید یعنی بر علیه ایشون طرح دعوا کنید

مشاهده

قبض در هبه

سلام میتونه توش خونه بسازه یا انتقال بده

مشاهده

بذل مهريه در سند عادی

خیر مگه اینکه ثابت کنه به زور و تهدید و یا تقلب نوشته باشه

مشاهده

حضانت فرزندان

سلام دختر 19 ساله نیاز به حضانت نداره خودش تصمیم میگیره..در خصوص پسر میتونید توافق کنید

مشاهده

خیانت در امانت

قرار هم میتونه به نفع شما باشه .مثل قرار مجرمیت و هم به ضرر شما باشه مثل قرار منع تعقیب

مشاهده

سلام و درود

اون موضوع اول نمیتونه دلیل انحلال عقد شما باشه .. خوب مهریه هم حق زوجه است مگه اون ملک جز مستثنیات دین شما باشه

مشاهده

استرداد لاشه چک

رویه قضایی اونو بعنوان غیر مالی نپذیرفته

مشاهده

توقیف ملک

منظور از جابجا چیست

مشاهده

تصادفی

سلام بله باید در محل اقامت خوانده طرح دعوا بکنید

مشاهده

دادخواست طلاق

نه نمیتونی .. چون برگشتی خونه

مشاهده

چک

در اینجا باید نظر دادگاه را جلب کنی کارشناس مهم نیست

مشاهده

طلاق بدلیل عدم علاقه

سلام به این خاطر نمیتونید طلاق بگیرید مگه ایشون را در تنگنا قرار بدهید و راضی به طلاق بشه

مشاهده

حق خروج از کشور خانم

بدون اجازه شوهر نمیتونه

مشاهده

وصول چک

چطور دستور لغو خورده این تخلف

مشاهده

حقوقی

سلام باید داخواست مطالبه وجه و تامین خواسته بدی

مشاهده

هبه

اگه عین هبه موجود باشه بله میتونه.. مگه پسر فروخته باشه

مشاهده

پارکینگ

وقتی قبلا رضایت دادید چطور میتونی از اجازه خود عدول کنی

مشاهده

توقیف خودرو

شما نمیتونید توقیف کنید فقط میتونی دادخواست الزام به تنظیم سند و فک پلاک بدهید ..بعد خود به خود ماشین بدون پلاک میشه و توقیف

مشاهده

کلاهبرداری

چیزی که شما میگید کلاهبرداری نیست .. چون میگید قرار بود وسیله ای بخره... بهرحال دعوای شما کیفری نیست

مشاهده

زندانی

سلام باید بمونی تا دادنامه صادر بشه.. البته نمیدونم شوهرتان تاجره.. اگه تاجر نباشه میتونه دادخواست اعسار بده.. و اگه تاجره باید اعلام ورشگستگی بده

مشاهده

زندانی

سلام باید بمونی تا دادنامه صادر بشه.. البته نمیدونم شوهرتان تاجره.. اگه تاجر نباشه میتونه دادخواست اعسار بده.. و اگه تاجره باید اعلام ورشگستگی بده

مشاهده

زندانی

سلام باید بمونی تا دادنامه صادر بشه.. البته نمیدونم شوهرتان تاجره.. اگه تاجر نباشه میتونه دادخواست اعسار بده.. و اگه تاجره باید اعلام ورشگستگی بده

مشاهده

طلاق به درخواست زوج

ایشون هر لحظه میتونه پس بکشه... مانعی نیست

مشاهده

انتقال سند رسمی

خیر.. اول باید مشکل پدرش رو ثابت کنه

مشاهده

مطالبه نفقه

قاعدتا نباید بگیره..

مشاهده

وکالت بلاعزل

عزیز من شما دارید ملک دیگری را بنام خودتان میزنید..یعنی عملا مالکیت از ایشان سلب و ساقط میشه... پس چه توقعی دارید

مشاهده

دو رأی متفاوت در مورد یک طرح دعوی

چرا در مرحله دادرسی ایراد نگرفتید.. که حالا قطعی شده... بله امکانپذیر هست که حکم دوم شکسته بشه

مشاهده

خانواده

نمیتونن مانع ملاقات فرزند با پدرشان بشن

مشاهده

آزادی وسیله نقلیه تصادفی از پارکینگ

اگه جرمی اتفاق افتاده مثلا قتل..شما معاون در جرم هستید... چرا ماشین در اختیار ایشون قرار دادید.. تازه بزه دیده میتونه مستقیم به شما رجوع کنه

مشاهده

آزادی وسیله نقلیه تصادفی از پارکینگ

اگه جرمی اتفاق افتاده مثلا قتل..شما معاون در جرم هستید... چرا ماشین در اختیار ایشون قرار دادید.. تازه بزه دیده میتونه مستقیم به شما رجوع کنه

مشاهده

شکایت

سلام خیر.. امکان پذیر نیست

مشاهده

مبلغ دیه

سلام ضربدر مبلغ دیه کامل انسان بکن

مشاهده

دادخواست خلع ید توسط شوهرم

شما مگه در اون ملک سکونت ندارید.. چطور محل سکونت مشترک حکم خلع ید زده شده... مرد باید محل سکونت زن را فراهم بکنه...

مشاهده

طلاق

برای چه از شما شکایت کنه.. تازه ایشون طلبکاره...

مشاهده

مشکل سند با فروشنده خودرو

اول باید بدونید که سند بنام چه کسی است.. و آیا اجازه فروش داشته ..اگه اجازه فروش نداشته باشه جرم انجام داده ..و اگه اجازه داشته باشه الزام به تنظیم سند بزن

مشاهده

دیه

سلام همه این درصدها را در کل دیه یه انسان ضرب کن

مشاهده

سهام شرکت

قبل مرگ هر تصمیمی میتونی بگیری ولی بعد از مرگ شما اختیاری نداری

مشاهده

اعسار

بله میتونه اعتراض به حکم کنه

مشاهده

اعسار

سلام..بله احتمال داره..ولی اینو بدونید اگه درخواست طلاق از سوی ایشون باشه باید کل حقوق شما را پرداخت کنه

مشاهده

دادنامه

شاکی باید تقاضای اجرای حکم کنه و طرف را گیر بیاره..اگه نبود حتما ضامن داره...اونو میخوان که متهم را تحویل بده

مشاهده

سوء پیشینه

اگه جرم دیگه انجام ندی اشکال نداره ولی واسه شغلهای مهم مثل قضاوت ..مجلس شورا ..وکالت و اینها واست مشکل میشه

مشاهده

ضرب و شتم با چوب

باید تحمل کنی و پرونده سیر قانونی خودش را طی کنه..البته از وکیل استفاده کنی بهتره

مشاهده

سهم الارث

سلام با ثابت کردن رابطه فرزندی تموم معاملات و سندها باطل میشه

مشاهده

اتلاف بٌرهه زمانی در پرونده استفاده از سند مجعول و جعل اسناد

سلام دوست عزیز سعی کن که از یک وکیل استفاده کنی ..واسه شما یه کم سخته.. خانم شما هم مجرمه.. حتی اگه بتونی ثابت کنی وکیل در استفاده از سند مجعول اطلاع داشته. پروانه وکیل باطل میشه

مشاهده

فروش مال غیر

باید دادخواست حقوقی بدهید و با طرح دعوای اثبات عقد و الزام به تنظیم سند علیه همه ایادی مطرح کنید

مشاهده

شکایت در شرایط خاص از کارفرما

اگه بهر طریق ثابت کنی که کار کردی همه مزایا و بیمه و عیدی را میگیری

مشاهده

حق کار

پاسخ دوستم درسته

مشاهده

پیگیری نکردن شاکی

خیر... اصل تظلم خواهی به ایشون اجازه نمیده ولی میتونه از شما خسارت بگیره...

مشاهده

طلاق

سلام اگه آلوده به مواد مخدر باشه و نفقه نمیده گرفتن طلاق زیاد سخت نیست

مشاهده

محاسبه سود پول پیش عودت داده شده به مستاجر

اگه در تخلیه تعلل کنی مستحق اجرت المثل یا اجرت المسمی است نه 3 درصد

مشاهده

نفقه فرزند

اگه اموال داره میتونی توقیف کنی..اگه حقوق بگیره میتونی از حسابش بگیری و اگه چیزی نداره دستور جلب بگیر

مشاهده

اثبات ارتباط داشتن همسر با مرد دیگری بعد از طلاق

اگه طلاق گرفتید شما دیگه در شکایت ذینفع نیستی

مشاهده

ازدواج

سلام این 5 ماه کجا بود..که الان متوجه شده.. پاسخ شما احتمالا منفی است

مشاهده

اتهام انتسابی

جرمی که به کسی نسبت داده میشه...اگه ثابت بشه اول کیفر خواست صادر میشه بعد دادگاه مجازات میکنه

مشاهده

فیلم با موبایل

اگه طرف اونو انکار نکنه بله .. ولی طبق قانون نه... اگه زرنگ باشی میتونه یه اماره ای باشه.. که به علم قاضی کمک کنه

مشاهده

اعسار زوج از مهريه

اگه جواب اداره ثبت مثبت باشه هم توقیف میشه و هم اگه در لیست اموال اعسار نیاورده باشه جرم انجام داده

مشاهده

اعسار زوج از مهريه

اگه جواب اداره ثبت مثبت باشه هم توقیف میشه و هم اگه در لیست اموال اعسار نیاورده باشه جرم انجام داده

مشاهده

اینترنتی

سلام باید شکایت کنید و به پلیس فتا بسپارید

مشاهده

اینترنتی

سلام باید شکایت کنید و به پلیس فتا بسپارید

مشاهده

سوء استفاده از ضعف نفس یا همان محجور بودن

اگه واقعا محجور باشه و در محکمه ثابت شده باشه هر معامله ایشون باطله

مشاهده

حصارکشی مرز باغ و زمین زراعی

سلام ایشون مرتکب جرم تخریب شده...اجازه نداره ابزار شما را تخریب کنه

مشاهده

کسر از حقوق

نه کسر حقوق معنا امکان نداره...ولی جرم انجام داده

مشاهده

مهریه از همسر متوفی

اگر حق سهمی از اموال پدری داشته باشه مینونید

مشاهده

خرید ماشین از بنگاه

دقیقا مطابق نطر همکار عزیز باید به قرارداد رجوع کرو

مشاهده

خرید ماشین از بنگاه

دقیقا مطابق نطر همکار عزیز باید به قرارداد رجوع کرو

مشاهده

محاسبه دیه

بخصوص در مبحث دندان

مشاهده

انتقالی به علت بیماری و تبعیت از همسر

بله میتونی...عموما این مسائل قابل قبوله

مشاهده

دادرسی

سلام باید از وکیل خوب استفاده کنید... باید از مجرای حقوقی وارد بشید و اسناد رهنی را هم باطل کنید..یه کم کارتون پیچ داره

مشاهده

فرار از دین

اگر قبل از دادخواست شما فروخته باشه اشکالی نداره مگه دیگه اموالی نداشته باشه

مشاهده

فرار از دین

اگر قبل از دادخواست شما فروخته باشه اشکالی نداره مگه دیگه اموالی نداشته باشه

مشاهده

اعاده دادرسی

دادگاه تجدیدنظر اشتباه کرده..یا دادگاه بدوی.. خوب توضیح نداده اید..

مشاهده

اعسار

ایشون مرتکب جرم شدند و حتی زندانی داره..چون همزمان با اعسار باید صورت اموال خودشو بده

مشاهده

شکایت علیه خریدار

بدون دستور مرجع قضایی نمیتونه توقیف کنه

مشاهده

تهمت

این موضوع جرم است و در حد شلاق مجازات داره

مشاهده

شهادت دروغ

سلام..شهادت کذب جرم است و قابل مجازات

مشاهده

وکالت طلاق و نصف داراییها

اگه طلاق توافقی باشه میتونه بگیره... ولی اگه طلاق از طرف زن باشه حق نصف دادرایی نداره

مشاهده

گذاشتن جک ریموت دار برای درب پارکینگ

سلام بهرحال باید به اندازه منفعت خود و همکاری با همسایه ها کمک کنید

مشاهده

هزینه شکایت الزام به تمکین

سلام این مبلغ ظاهرا بابت هزینه دادرسی است نه حق الوکاله ... هزینه دادرسی اینقدر نمیشه..

مشاهده

جعل شناسنامه

بله ..رضایت شاکی از موارد تخفیف مجازات است...احتمال بیشتر محکوم به جزای نقدی میشوید

مشاهده

حضانت فرزند خوانده

این حضانت تابع قانون مدنی بحث 7 سال نیست...اگه توافق نکنید به احتمال صددرصد بچه از شما میگیرند..چون به هردوی شما حضانت داده شده...ربطی به مرد یا زن نداره...

مشاهده

تصادف منجر به فوت سرنشین

اگه شما مقصر حادثه باشید بله

مشاهده

طلاق در دوران عقد از طرف زن

شرایط اعطای طلاق به وسیله زن در قانون و حتی عقدنامه درج شده..ولی ربطی به مهریه نداره..به محض وقوع عقد نکاح زن مالک مهریه میشخ

مشاهده

تجدید نظر از حکم مهریه

در حکم بدوی اگه ابلاغیه صحیح صادر و ابلاغ شده باشه رای نقض نمیشه...ولی میتونه دادخواست اعسار بده

مشاهده

چگونگی اعتراض به حکم دادگاه بدوی

سلام امکان تعلیق کامل جرم هم هست

مشاهده

حكم تخليه

خیر...عقد اجاره عقد لازمه ...حتی فروش ملک در حق ایشان هیچ تاثیری نداره

مشاهده

کیفری

ایا همسایه ها شهادت داده اند که شما این کار را انجام داده اید... اگه مامور تخلف کرده حتما شکایت کن...

مشاهده

طرح شهرداری

سلام شهرداری طبق قانون نحوه تملک اراضی الزاما باید پول ملک شما را بده.. و ربطی به پروانه شما نداره ...مگه با شما توافق کنه

مشاهده

طرح شهرداری

سلام شهرداری طبق قانون نحوه تملک اراضی الزاما باید پول ملک شما را بده.. و ربطی به پروانه شما نداره ...مگه با شما توافق کنه

مشاهده

وکیل مجرب در خصوص دعاوی اداره کار

سلام در خصوص کار باید بگویم که حقوق خود را چطور دریافت میکردی.. مگه به حساب شما واریز نمیشد...باید دید در متن چک چه نوشتید..امیدوارم حامل نباشه یا حداقل مدرکی داشته باشی که چک بابت حسن کار بوده.. در خصوص حقوق و مزایا کارفرما م...

مشاهده

گمرک و تعزیرات

سلام بالاخره باید از حق خودت دفاع کنی حتما از یه وکیل استفاده کن

مشاهده

پارکینگ ساختمان

اگر پارگینگ در سند شما به نام شما ثبت شده هر رفتاری میتوانید در ملک خود بکنید مگر باعث ضرر به دیگری بشوید

مشاهده

حادثه کار

در حادثه کار مهم وقوع حادثه است .. شما مینوانید در اولین زمان تاریخ حادثه را دقیق اطلاع دهید..

مشاهده

حادثه کار

در حادثه کار مهم وقوع حادثه است .. شما مینوانید در اولین زمان تاریخ حادثه را دقیق اطلاع دهید..

مشاهده

فروش نهر

سلام اولا شهرداری به استناد چه نهر را به شما فروخته‌. دوما منظور از عدم مسئولیت شهرداری کارهای اداری سند است یا اصلا در خصوص مبیع تعهدی نداره..

مشاهده

اعتراض به رای دادگاه

سلام.. باید پرونده و مدارک را دید

مشاهده

آيا مطالبه نفقه از طريق توقيف اموال و مالى زوج امكان پذير است؟

سلام ایشون جرم هم انجام داده و میشه واسش حبس گرفت.. از مالش هم میتونی بگیری

مشاهده

سفته

سلام..باید به ایشون ابلاغ بشه و ظرف 20 روز حق تجدید نظرخواهی داره...بله باید بر اساس قانون هزینه دادرسی پرداخت بکنه

مشاهده

واخواهی

سلام..تموم اون کارهایی که در جلسه اول مرحله قبل حاکمه در جلسه واخواهی هم هست..

مشاهده

اعاده حیثیت و نشر اکاذیب

خیر...چون دادگاه مرجع تظلم خواهی است و هر که میتونه تظلم خواهی بکنه..چون یه حقه

مشاهده

فروش ملک

سلام.. باید دادخواست الزام به تعهد بر علیه ایشون بدید و اگه نشد معامله را فسخ کنید

مشاهده

چاه شراکتی

کار برادرت غیر قانونی بوده... میتونید حق و حقوق خودتون رو بگیرید

مشاهده

آدم ربایی لواط و ضرب و شتم

اگه ثابت بشه چون جرم غیر قابل گذشته..خیلی اذیت میشید

مشاهده

عدم دریافت ارثیه پدری و آزار و اذیت روحی

سلام ..شما میتونی سهم خودتو بگیری..ویا بهتره دادخواست ابطال اون معامله را بدی و اون معامله را باطل کنی

مشاهده

عدم دریافت ارثیه پدری و آزار و اذیت روحی

سلام ..شما میتونی سهم خودتو بگیری..ویا بهتره دادخواست ابطال اون معامله را بدی و اون معامله را باطل کنی

مشاهده

خرید و فروش خودرو

سلام هیچ کپی از اوراق ندارید

مشاهده

اثبات عدم زوجیت

سلام..کار شما نیست باید وکیل بگیری...و پرونده را بخونه..همین جوری نمیشه حرف زد

مشاهده

اتهام مالخری

خوب نباید میگفتی..و احتمالا بد دفاع کردی.. حالا پرونده کجاست

مشاهده

مرخصی مشاغل سخت و زیان آور

آیا رضایت داده ای..یعنی رضایت نامه از شما گرفته

مشاهده

فسخ قرارداد

بله میتونی...اگه ایشون محکوم شده و نمیتونه پول بده حالا میتونی معامله را فسخ کنی..امیدوارم زمین را تحویل نداده باشی

مشاهده

فسخ قرارداد

بله میتونی...اگه ایشون محکوم شده و نمیتونه پول بده حالا میتونی معامله را فسخ کنی..امیدوارم زمین را تحویل نداده باشی

مشاهده

باسلام.من 6ساله که از همسرم جدا شدم و این جدایی با وکالت تام من به همسرم انجام شد.

سلام بعد از 7 سال قانونا حضانت با پدر است مگه اینکه ثابت کنی که شایستگی حضانت رو نداره..ولی میتونی ملاقات بکنی..

مشاهده

نحوه تنظیم لایحه کلاهبرداری

سلام دوست من...جایی که قرار داد باشه دیگه کلاهبرداری نیست..باید دادخواست حقوقی بدید

مشاهده

حقوقی

سلام ..اول باید دید معامله شما کی صورت گرفته... و طرف آشناست..

مشاهده

آسیب دیدگی در کار

نه عزیزم ..شما فقط مشمول کار سخت و زیان آور هستید و میتونی از مزایای آن استفاده کنی

مشاهده

طلب از بابت ضمانت

بانک فرصت داده یا دادگاه

مشاهده

طلاق

سلام زوج باید تکلیف کلیه حق و حقوق شما را روشن کنه

مشاهده

دریافت دیه

سلام باید دادگاه حکم بده ..تازه قابل اعتراضه..

مشاهده

استعلام ملك ثبت شده براي مهريه

سلام استعلام ثبت درسته..ممکنه توی اداره ثبت به نام ایشون نباشه

مشاهده

دادخواست خلع ید توسط زوجه

چون شما خوانده دعوا هستید..

مشاهده

اثبات و گرفتن حق

سلام شما باید با طرح یک شکایت کیفری اونهارو مجبور کنی که مدارک خودشون رو کنن

مشاهده

سهم و ارثیه پدری

سلام باید دید اموال را چطور انتقال داده

مشاهده

عدم توانایی در دادن نفقه

سلام کار شما ربطی به مهریه و خرج زندگی نداره..‌

مشاهده

تكليف مهريه و نفقه زوجه بعد از طلاق بدليل يكي از آن موارد ١٢ گانه

سلام پرونده طلاق ربطی به پرونده مهریه و نفقه نداره ..آنها دینی هست که بر ذمه شما مستقر شده و باید پرداخت کنی

مشاهده

غرامت سربازی

بله ارتش باید از عهده خسارت وارده بر بیاد

مشاهده

غرامت سربازی

بله ارتش باید از عهده خسارت وارده بر بیاد

مشاهده

غرامت سربازی

بله ارتش باید از عهده خسارت وارده بر بیاد

مشاهده

غرامت سربازی

بله ارتش باید از عهده خسارت وارده بر بیاد

مشاهده

ناسازگاری

سلام باید دید پدرتان چطور اموال را بنام مادرت زده

مشاهده

ناسازگاری

سلام باید دید پدرتان چطور اموال را بنام مادرت زده

مشاهده

گرفتن دیه

سلام شهرداری از باب تسبیب مسئول جبران خسارت وارده است

مشاهده

گرفتن دیه

سلام شهرداری از باب تسبیب مسئول جبران خسارت وارده است

مشاهده

کلاهبرداری

سلام ..موضوع شما روشن نیست

مشاهده

کارشناسی مجدد

سلام اگه در فرصت انتظار کرده باشه به کارشناس سه نفره میره ..و ممکن نظر اول رد بشه و البته حق اعتراض داری

مشاهده

شکایت پلاک خودرو

برای چه توقیف شده بود...

مشاهده

عدم استرداد لاشه چک دو فقره

اگه چکها را رد کرده جرم انجام داده

مشاهده

استرداد طلا

اگه بتونی ثابت کنی که دست ایشون دادی بله میتونی پس بگیری ...و یا قیمت آن

مشاهده

پرداخت نکردن وام

معلومه باید دین را پرداخت کنید

مشاهده

طلاق

شما اگه دا خواست بدهید باید تموم حق و حقوق زوجه را پرداخت بکنید

مشاهده

عقب نشینی

صد در صد میشه...ولی میتونی از شهرداری قیمت اونو بگیری

مشاهده

بنده با ماشین خود چپ کردم

بله حکم حبس میده ولی میتونه حکم زندان را تعلیق بکنه

مشاهده

بنده با ماشین خود چپ کردم

بله حکم حبس میده ولی میتونه حکم زندان را تعلیق بکنه

مشاهده

ارث

سلام چطوری اموال را بنام مادرت زدید...

مشاهده

طلاق

بله...اصلا میتونی طلاق ندی

مشاهده

آدم ربایی

جرم ادم ربایی غیر قابل گذشته...ولی با رضایت شاکی دادگاه میتونه تخفیف بده

مشاهده

شکایت بخاطر مخفی کردن قولنامه

اگه تصویر قولنامه را دارید میتونید داخواست اثبات وقوع عقد بیع را بدهید....

مشاهده

درخواست طلاق از طرف زوجه

اگه اینجوریکه میگویید باشه...طلاق منتفی میشه...

مشاهده

درخواست طلاق از طرف زوجه

اگه اینجوریکه میگویید باشه...طلاق منتفی میشه...

مشاهده

انحصار وراثت

دادخواست انحصار وراثت در شورای حل اختلاف زیاد هزینه نمیگیره..ماسوای هزینه دارایی

مشاهده

صدور چک وعده دار

سلام میتونی درخواست کارشناسی کنید

مشاهده

ارث پدری

بله ...اول باید دادخواست اثبات نسب بدهید

مشاهده

چک برگشتی

سلام اگه طرف اموال داره اداره ثبت مسیر بهتریه...

مشاهده

ملکی

سلام معامله باطل نیست..اگرچه شهرداری باید قیمت ملک را به شما بده...ولی تنها از طریق عیب میتوان معامله را فسخ کرد

مشاهده

ملکی

سلام معامله باطل نیست..اگرچه شهرداری باید قیمت ملک را به شما بده...ولی تنها از طریق عیب میتوان معامله را فسخ کرد

مشاهده

حکم جلب

سلام از طریق تلفن همراه

مشاهده

حکم جلب

سلام از طریق تلفن همراه

مشاهده