مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 7)

محاسبه دیه

سلام هر فقره جراحت حارصه بالای گردن یک درصد معادل 23100000 ریال و هر فقره حارصه زیر گردن نصف آن یعنی نیم درصد هر فقره دامیه بالای گردن دو درصد معادل 46200000 ریال و زیر گردن یک درصد هردرصد دیه کامله انسان در سال 97 معادل 23100000 ریال

مشاهده

جرم حمل مشروبات الکلی

حتی بنا به ادله تخفیف دهد. با این اوصاف مجازات مندرج در ماده 703 قانون مجازات اسلامی وارد كردن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي‌شود، وارد كننده مشروبات الكلي صرفنظر از ميزان آن به 6 ماه تا 5 سال حبس و 74 ضربه شلاق و نيز پ...

مشاهده

سفته و مطالبه طلب

با سلام مجدد و تشکر از پاسخ همکار گرامی؛ هرچند برخی علمای حقوق در خصوص سفته واخواست را الزامی میدانند اما بنظر بنده واخواست سفته از حیث آثار سند تجاری در حکم رسمی و رجوع به ظهرنویسها حائز اهمیت است. در غیر اینصورت امضا ذیل ...

مشاهده

جرم حمل مشروبات الکلی

در قوانین جمهوری اسلامی میزان مجازات طبق نظر دادگاه می باشد. دادگاه می‌تواند مجازات را برابر دلایل تشدید یا

مشاهده

خسارت دادرسی

سلام اگر وجه مذکور تحت عنوان خسارت احتمالی پرداخت شده باشد شما بعد از قطعیت دادنامه و با یک درخواست کتبی ساده می‌توانید مسترد کنید اما اگر وجه بعنوان هزینه دادرسی بوده باشد و شما در ستون خواسته خود در دادخواست مطالبه خس...

مشاهده

سفته و مطالبه طلب

دادخواست مطالبه وجه به استناد سفته تقدیم کنید با توجه به اینکه سفته دارای سقف مبلغ است صادر کننده بصورت ضمنی به شما اجازه داده که مبلغ را درج کنید با این حال برای احتیاط درج مبلغ با دستخط خودتان نباشد که بعدا ادعای جعل ن...

مشاهده

آیا میتوانم با این رای دادسرای نظامی از کار افتادگی بگیرم

سوال مفهوم نیست. اصل دادنامه لازم است ارایه شود. دادسرا اساسا در مقام صدور رای نیست. تکلیف دادسرا منحصرا صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب و ... است.

مشاهده