مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 1421)

تخليه منزل

اگر در قولنامه قید شده باشد بله والا خیر

مشاهده

نظر بیمه

در این خصوص باید به طرفیت اداره بیمه به دادگاه محل مراجعه و طرح دعوی کنید

مشاهده

اجرت المثل ایام تصرف

اولاً اطلاعات حقوقی خوبی دارید دوماً اجرت المثل صحیح نیست بلکه خسارت تاخیر در این خصوص صحیح می باشد در ثالث بله می توانید اما باید درخواست جداگانه ای ارایه دهید آنهم به دادگاه محل خدمت پدر محترمتان

مشاهده

ارثیه بدون هویت

در این خصوص به وکیل مراجعه نمایید

مشاهده

دیه ی تصادف

اجرای احکام کیفری محاسبه می نماید

مشاهده

حادثه کاری

قطعا باید شکایت کنید تا به دیه برسید در فرض موجود احتمالاً 50 درصد مقصر خواهید بود ولی برای 50 درصد دیگر دیه که رقم کمی هم نیست مطمئناً به حق خود خواهید رسید.

مشاهده

توقیف ملک خریداری شده

همان عناوین به علاوه رفع توقیف از ملک به صورت توامان

مشاهده

سخت زیان آور

با احترام از اداره کارگزینی محل خدمت جویا شوید

مشاهده

محاسبه دیه

محاسبه این فهرست در تخصص اجرای احکام کیفری می باشد.

مشاهده

سهمیه ایثارگری

درود بر پدر بزرگوار شما که در لباس خدمت به وطن دوبار جان فشانی نموده اند. در خصوص سهمیه ایثارگری باید مدارک مربوطه به سازمان مربوطه ارسال گردد و در خواست نیز ضمیمه شود تا در کمیسیون مرتبط نسبت به ا« تصمیم گیری شود

مشاهده

سوال بيمه مستمری

ایشان موظف به اینکار نیستند و اجبار ایشان نیز امکان پذیر نیست

مشاهده

تخلف در انتقال تخفیفات بیمه

نباید به ایشان اعتماد می کردید. و این موضوع اداری است نه حقوقی

مشاهده

توقیف تریلی

ماشین ن امبرده باید از همان ابتدا توقیف می شد از این رو این تخلف را می توانید از بازرسی دادگستری پیگیری نمایید

مشاهده

چگونگی تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی در دانشگاه علوم پزشکی همدان

این موضوع ماهیتی اداری دارد و باید موضوع قرارداد شما بررسی گردد به وکیل مراجعه کنید تا موضوع توسط ایشا بررسی گردد

مشاهده

حقوقی

در هر حال می شود اقامه دعوی کرد

مشاهده

برای رفع توقیف اموال مهریه (ابزار کار) چه باید کرد ؟

با وکیل شما موافق هستم ایشان می توانند به عنوان اعتراض ثالث اجرایی به دعوی ورود کنند وکیل شما راهنمایی لازم را خواهند نمود

مشاهده

بيمه بيكاری

برای سوال اول مجدد به تامین اجتماعی مراجعه کنید و سوال دوم بله اگر ایشا اقدام نکردند به تامین اجتماعی مراجعه شود

مشاهده

جهيزيه

فقط اظهاریه کافی نیست باید شاهد هم داشته باشید

مشاهده

بازگشت به خدمت در ناجا

شما نمی توانید با اتکا بر این رای به محل خدمت خود بازگردید.

مشاهده

بیمه بیکاری

ای موضوع ممکن است به نقص سامانه مرتبط باشد به شعبه تامین اجتماعی مراجعه کنید

مشاهده

حق الزحمه وصی

بله می باشد تعرفه مرتبط یا به تراضیست یا به نظر دادگاه

مشاهده

مراحل رسیدگی در امور مواد مخدر تا چه حد و کدام مرحله امکان رسیدگی دارد

تمام اقدامات ممکنه را به انجامم رسانیده اید و اگر مواد به شما تعلق نداشته باشد از خدمات وکیل بره می بردید بهتر بود در این خصوص باید پرونده شما مطالعه شود

مشاهده

مطالبات حقوقی کارگر و کارفرما

در هیات حل اختلاف اداره کار اقامه دعوی کنید

مشاهده

دیسک کمر حین خدمت

باید از یگان مربوطه اقدام کنید و در خصوص دیه و غرامت و .... نظر کمیسیون مربوطه ملاک است

مشاهده

مسدود کردن کوچه بن بست توسط همسایه

به شهرداری منطقه مراجعه کنید همچنین می توانید گزارش این موضوع را به سامانه 137 اطلاع دهید

مشاهده

نحوه محاسبه شارژ در شهرک شمال

این موضوع تابع نظر هیات مدیره است

مشاهده

رفع توقیف وام مسکن

خیر وجود ندارد پول نقد از شمار مستثنبات دین خارج است

مشاهده

صلح عمری

می توانند ضمانت کنند

مشاهده

چک برگشتی

روال قانونی این موضوع را پیگیری نمایید

مشاهده

توقیف خودرو به اتهام

به بازپرس و یا قاضی حسب مورد درخواست دهید

مشاهده

شامل کدام مواد ضابطان دادگستری و دادیار تخلف کرده اند

بازداشت متهم در این فرض بسته به نظر بازپرس دارد و این موضع در مرحله صدور رای مد نظر قرار میگیرد. اصل 38 قانون اساسی و ماده 578 قانون مجازات به این مهم اشاره داشته است

مشاهده

نحوه پاک شدن سوسابقه

این موضوع در سجل کیفری شما هست ولی برای اشتغال شما درج نمی شود و سوء پیشیه ای در این خصوص ندارید

مشاهده

استخدام رسمی

خیر این مشکل با جراحی قابل حل است

مشاهده

ضرب و جرح و تهدید و فحاشی

با شهادت و اتیان سوگند موضوع شما مشخص خواهد شد؛ ضمنن پیشنهاد می کنم برای این موضوع حتما وکیل بگیرید زیرا تجاوز به عنف قطعی است ولو این که حکم خذ شده باشد در این خصوص باید دادورز اقدام کند نه خود فرد

مشاهده

رای وحدت رویه

از زمان صدور اثار ارای وحدت رویه نسبت به همان پرونده و پرونده های مشابه است اعم از چاپ در روزنامه رسمی بیا غیر ان . حکم قطعی نیز مربوط به ارای مراجع قضایی است شامل اجراییات به تنهایی نمی شود اما اجراییات به تبع اجرای احکام م...

مشاهده

دیه یا غرامت

خیر زیرا اولا این موضوع به واسطه بی احتیاطی شما بوده و دوما یگان مدعی خواهد شد در حین خدمت نبوده است در هر حال شما درخواست طرح در کمیسیون را ارایه نمایید

مشاهده

دیه ناشی از تیر خوردگی

پزشکی قانونی نوع زخم و اجرای احکام کیفری میزان را مشخص می کند

مشاهده

تغییر کد بیمه کارگاه

بله می تواند بیکاری به سابقه مرتبط است نه نوع کار

مشاهده

اعاده دادرسی

به نظر نگارنده از خدمات وکیل بهره ببرید زیرا موضوع تخصصی است و نیاز به بررسی کارشناسانه دارد

مشاهده

آتش نشانی

این مشکل اداری است و باید شرکت شما این موضوع را حل کند نگران نباشید به نفع شما رای صادر می شود

مشاهده

درخواست تقلیل پیش قسط مهریه

بله هست رضایت همسر در هر حال باعث سقوط مجازات می شود

مشاهده

غرامت و دیه

بسته به نظر کمیسیون دارد بزرگوار

مشاهده

شکایت

باید سریعا به بازپرسی مراجعه و شرح اقلام خودرو را تقدیم نمایید ا به شما بازگردانند

مشاهده

خلافی خودرو

شاید چند پلاک به نام شماست ولی فرض اشتباه هم دور از تصور نیست

مشاهده

معلول حین خدمت

درخواست مجدد دهید اگر مساله بودجه باشد دیر یا زود تقدیم می شود

مشاهده

توقیف ماشین

باید ماشین را به هر نحو ممکن شناسایی و معرفی نمایید

مشاهده

تعویض پلاک

به پلیس راهور شهر خود مراجعه کنید

مشاهده

بازگشت به کار

بله این موضوع شدنی است

مشاهده

بیمه آموزش و پرورش

این سوال پاسخ داده شده است

مشاهده

اخذ عقب افتادگی مستمری

باید درخواست خود را به اداره مربوطه دهید با فرض مواردی که مطح کردید این امر شدنی است

مشاهده

سلام قطع سه انگشت دست راست

بسته به نظر کمیسیون مربوطه دارد

مشاهده

سوال قاضی از پزشک قانونی

این سوالات مربوط به پزشکی قانونی است نه مشاوره حقوقی باید به پزشکی قانونی مراجعه کنید

مشاهده

سخت و زیان آور

این مسائل اداری است و باید به کارگزینی محل کار خود مراجعه و یا آیین نامه مشاغل سخت و زیان بار را گه در کارگزینی محل کار شماست را مطالعه نمایید

مشاهده

جانباز بازنشسته

بله اگر در زمان اشتغال شما بوده است

مشاهده

تعلق درصد جانبازی و غرامت

این موضوع به عنوان بی احتیاطی شما تلقی می شود

مشاهده

گواهینامه

اگر منجر به تصادف نشده باشد یا خسارت جانی و مالی برای غیر ایجاد نشده باشد حبس تعزیری تا دوماه که عموما تعلیق می شود

مشاهده

تبدیل وضعیت نیروی شرکتی

این روند اداری است و در چهارچوب مسائل وکالتی نیست اما باید سوابق خدمتی پدر خود را جمع اوری و سپس به بنیاد ایثار گران و یا مسئول ایثار و جانبازان اداره متبوع مراجعه کنید اگر شرایط وجود داشته باشد این امکان فراهم است

مشاهده

تصرف بخشی از ملک

شما باید تامین دلیل نمایید و سپس همه اقلام را به انباری منتقل نمایید تا تعیین تکلیف شود ایشان قصد دارد با این روش ایذای شما را فراهم اورد

مشاهده

اشتباه تحویل ملک

یا فسخ قرارداد و یا مشخص نمودن موضوع قرارداد

مشاهده

مشکل پارکینگ آپارتمان

بر اساس طبقه و متراژ حیاط یا پیلوت شما می وتوانید باتراضی مالکین خود پارکینگ را مشخص کنید

مشاهده

نفقه

پیشنهاد نمی کنم زیرا کارت هدیه هدیه است و نفقه مقوله ای جداست نگران نباشید نفقه چندان سنگین نیست

مشاهده

درخواست طلا

خیر طلاها ذاتا مال همسر شماست مگر فاکتور به نام داشته باشید و شکایت سرقت به طرفیت همسرتان نمایید

مشاهده

طلاق غیابی زن ناشزه

دوست عزیز نگاشته های شما در این محل خود اقراری است غیر قابل دفاع اولا توصیه می کنم در محیط عمومی اینگونه سخن نرانید زیرا همسر شما هم ممکن است این نگاشته ها را بخواند دوما ناپدید شدن با غایب شدن متفاوت است از این رو ایشان نم...

مشاهده

سند قطعی خودرو

نیاز به حضور مالک هست

مشاهده

اجرت المثل ایام زوجیت

ااجرت المثل زمانی است که تقاضای طلاق توسط مرد داده شود

مشاهده

ثبت سند

دعوی الزام به تنظیم سند را به طرفیت وی اقامه نمایید و از تامین اجتماعی هم سوابق بیمه وی را چک نمایید به راحتی وی قابل شناسایی خواهد بود

مشاهده

بکارت

فرض سوال شما در قالب مشاوره حقوقی می گنجد شما در این خصوص باید به پزشک متخصص مراجعه نمایید

مشاهده

تغیر نام نوزاد

تغییر نام توسط خود شخص و بعد از پانزده سالگی امکان پذیر است

مشاهده

انتقال پلاک

باید ابتدا گواهی حصر وراثت اخذ شود بعد از آن مالیات ترکه پرداخت و سپس نسبت به انتقال سند و پس از ان پلاک اقدام نمایید

مشاهده

سهم الارث

وصیت زمانی که همه ورثه رضایت دهند برای سند زدن معتبر است

مشاهده

حقوقی

اگر مدرک معتبر دارید بله ترجیحا شاهد

مشاهده

خريد خودرو و معرفی به آگاهی

دعوی الزام به تنظیم سند بر علیه او اقامه کنید و ضمنن می توانید خسارت عدم نفع خودتون رو هم اخذ نمایید

مشاهده

سلام

بله بی شک برای جرایم مالی بیش از 100 میلیون حکم مربوطه به تمام مجاری خروجی و ورودی کشور ابلاغ می شود

مشاهده

فسخ معامله ی خودرو سند به اسممه ولی پلاک زدم براش

در این فرض باید به قولنامه رجوع کنید و شرایط فسخ ان را به کار ببرید

مشاهده

عوض در معامله

اولا حتی اگر هبه هم باشد باید در لفظ و اقرار نگاشته شود و دوما این حق تحریر معوض نیست و در ثالث شما مالک قطعی هستید بی شک

مشاهده

معلولیت

این قانون برای همه است و شما می توانید از مراجع قضایی شکایت کنید

مشاهده

سرقت

بله هست اگر رضایت بزه دیده را جلب نمایید این درخواست برابر قانون به مرجع صدور رای تسلیم می شود

مشاهده

در مورد آخرین رابطه

خیر فقط یکبار به پزشکی قانونی اعزام می شود زیرا علایم مربوطه ظرف مدت 3 هفته از بین می رود

مشاهده

غيبت از سربازی

عزیز دل این سوال وکالتی نیست شما از تاریخ فارغ التحصیلی یا ترک تحصیلی اگر مول باشید سه ماه فرصت ارسال مدارک رو داریددر غیر این صورت غایب محسوب می شوید

مشاهده

رفع توقیفی

مدت پارکینگ نامحدود است و شما برای ترخیص باید جرایم رو بدهید

مشاهده

تهمت و افترا

تحت عنوان مزاحمت شکایت کنید ترجیحا وکیل استخدام نمایید

مشاهده

غرامت پارگی دیسک کمر

اگر رضایت نداده باشید بله

مشاهده

رابطه نامشروع

در فرض اول بله و در خصوص افترا این موضوع از مصادیق اتفترا نیست چون ایشون اقرار کردند و رابطه نامشروعشون محرز است بازپرس دستور می دهد ولی زمان بسیار زیاد است می تواید از خدمات وکیل نیز بهره ببرید

مشاهده

مهريه

اصل بر عند المطالبه بودن است

مشاهده

درخواست متن شکایت

وکیل باید بگیرید دوست عزیز این موضوع در قالب مشاوره نمی گنجد

مشاهده

هزینه کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی

نرخ نامه و قیمت بسته به نوع موضوع متفاوت است

مشاهده

شکایت سرپلاک

بله اگر قید شده باشد

مشاهده

مستثنیات دین

بله می تواند باشد

مشاهده

تغییر پست سازمانی

بر اساس قوانین داخلی بله

مشاهده

توقیف خودرو

بله می توانید قبل از صدور اجراییه اگر باشد درخواست فک بازداشت را دادگاه بنمایید

مشاهده

تشخیص آخرین نزدیکی زن

تا سه هفته بعد از رابطه جنسی قابل تشخیص است

مشاهده

دعوی خانوادگی

ترک منزل برای ایشان از باب عدم تمکین ممکن است ایجاد دردسر نماید توصیه می کنم منزل مشترک را ترک ننمایند

مشاهده

حمل آبجو دست ساز

ترجیحا وکیل استخدام نمایید زیرا جرم نگهداری مشروبات بین 6 ما تا دو سال حبس است و قطعا شما در این خصوص به بازپرسی احضار می شوید اما در خصوص سابقه خیر این موضوع سوء پیشینه نمی شود

مشاهده

انتقال حساب

شما نمی توانید این کار را بکنید مگر حکم عدم رشد فرزند خودتون رو بگیرید

مشاهده

پارکینگ غیر مسقف

بله دارید ولی غیر مسقف

مشاهده

سوء پیشینه

شما سوء پیشینه ندارید

مشاهده

شراکت مغازه تعمیر مبل

قرارداد شراکت عموما بر مبنای سهم است و از این رو یک به 6 می توانید درامد را تقسیم کنید

مشاهده

انتقالی به تبعیت همسر

باید از قانون تبعیت کنید

مشاهده

تهمت سرقت

پاسخ داده شد

مشاهده

تهمت زدن برا سرقت

شما بعد از قطعیت رای با در دست داشتن رای به دادسرا مراجعه کنید و همانجا نسبت به تهمت و افترا شکایت کنید

مشاهده

درصد دیه نوشته های زیر در تصادف چقدر است؟

اجرای احکام کیفری محاسبه می نماید

مشاهده

تعدیل پیش قسط

بله و قبولی آن به نظر قاضیست که عموما منتفی است

مشاهده

شارژ

تصمیم هیات مدیره ساختمان با اکثریت قابلیت اجرا دارد و نمی توان ان را اجرا نکرد

مشاهده

تغیر نام نوزاد

همان که ثبت گفت هر شخص خودش می تواندنامش ارا تغییر دهذ

مشاهده

سند ملکی و روند اجاره

شما می توانید تسلیم سند از پدرتون ر از دادگاه بخواهید تخلف تا زمانی که در دادگاه ثابت نشه محلی از اعراب نداره زیرا پدر می تونه ادعا بکنه سند گم شده

مشاهده

مهریه

اگر اعسار شما ثابت شود تقسط می شود

مشاهده

آیا برای رفع توقیف خودرو بابت مهریه میتوان اقدامی کرد؟

خیر زیرا قبل از انتخب این شغل بوده است و ضمن اینکه بر فرض قبولی ماشین 90 میلیونی به فروش و به جای آن یک عدد پراید به شما تعلق می گیرد

مشاهده

سرباز معلول خدمتی ناجا

باید از یگان ربوطه اقدام کنید درغیر اینصورت دادگاه

مشاهده

کیفری

قانون اخیر التصویب

مشاهده

بیمه آموزش و پرورش

با سلام چنین پدری باعث افتخار است اما ایشان ایا پیگیر مواجب خود بوده اند ایشان می توانند از اداره کار و یا کارگزینی محل خدمت اقدام نمایند

مشاهده

توقیف ملک

تا زمانی که فک رهن در سند قید نشده باشد ملک رهنی تلقی می شود

مشاهده

چک برگشتی و حکم جلب

باید نیابت قضایی انجام شود

مشاهده

سفته ضمانت

خیر مگر در قرارداد ذکر شده باشد

مشاهده

بازنشستگی

اگر شغلی نداشته باشند بله

مشاهده

گم کردن برگه معاینه چشم و کمیسیون

باید دوباره از مرجع درخواست المثنی نمایید

مشاهده

شراکت در مغازه

به میزان یک پنجم از اصل سرمایه ها

مشاهده

استرداد دادخواست طلاق

می توانید تا زمان ختم رسیدگی فرصت دارید در ر حال اگر دنباله دعوی خود را نگیرید هم دعوی شما بایگانی می شود

مشاهده

شکایت از کارفرما به دلیل سختی کار

بله شما می توانید به صورت مکتوب درخواست استعفا و اخذ سفته را بنمایید و همچنین می توانید اظهار نامه هم ارسال دارید

مشاهده

ترک انفاق

به زودی ابلاغیه اعاده به حساب شما ارسال می شود

مشاهده

وکالت بلاعزل

بله می توانید مورد وکالت را به نام شخص دیگری اگر اعتماد دارید منتقل نمایید و پس از خاتمه موضوع وکالت مجدد به نام خود منتقل کنید

مشاهده

تمکین

می توانید رابطه نامشروع شکایت کنید و عموما بین دو تا سه ماه زمان می برد تا حم صادر شود ضمنن همسر شما می تواند اعتراض نماید

مشاهده

وام مسکن یکم

تنها روش همان است

مشاهده

کلاهبرداری اینترنتی

بله کلاهبرداری است و باید به پلیس فتای شهر خود مراجع کنید

مشاهده

خودرو لیزینگی

لیزینگ شما را به عنوان مالک می شناسد

مشاهده

انتخاب کارشناس

شما یک نفر را انتخاب می کنید

مشاهده

دیوار کشی دور باغچه

قبلا از اقدام استعلام نمایید

مشاهده

تاثیر غیبت غیرموجه بر بازنشستگی

باید پرداخت کنید اختلاف بیمه رو

مشاهده

غرامت و دیه سرباز

باید دید نظر پزشکی قانونی چیست

مشاهده

سلام خواهش میکنم جواب بدین

باید رفع مغایرت کنید و اعتراض به کروکی بدهید

مشاهده

جلوگیری از حکم جلب مهریه

بله ولی در اصل ماجرا تاثیری ندارد

مشاهده

سوال حقوقی درمورد ماشین

شما باید مال را معرفی کنید

مشاهده

تخلفات اداری

این یک امر اداری است

مشاهده

مستحق للغیر درآمدن مبیع

فرض سوال اشتباه است و فضول نمی تواند بدون جواز اصیل این اقدام را نماید

مشاهده

سهم ارث

بله می توانند

مشاهده

قرارداد مشارکت

ارسسال اظهارنامه و در نهایت درخواست از دادگاه

مشاهده

تامین خواسته

معمولا یک چهارم حقوق کسر می شود و اجراییه دیگر قبل اجرا نیست

مشاهده

کشف خرابی خودرو بعد از خرید

اگر قیدشده باشد بله در غیر اینصورت هم می توانید فسخ کنید و هم رضایت دهید

مشاهده

نیروهای شرکتی بانک ...

مشکل خویشان واقوام مسئولین هستند که هر روز بیشتر و بیشتر می شوند و تا اها باشند نوبت به دیگری نمی رسد

مشاهده

ثبت املاک

بله امکان پذیر است منتهی باید نتجه اعاده ارایه گردد

مشاهده

توقیفی اجرای احکام

اگر رای به نفع شما باشد می توانید درواست ترخیص بدهید

مشاهده

مقدار دیه

در هر حال شامل دیه و یا ارش می شود

مشاهده

اعسار

اعتراض نمایید در غیر اینصورت خیر کاری از پیش نمی برید

مشاهده

گرفتن 1.5 لیتر شراب . سن 17 سال

اگر مصف نکرده باشید جرم حمل نگهداری مشروبات الکی 6 ماه تا دو سال حبس است

مشاهده

سلام

درخواست مجدد تقدیم دارید

مشاهده

تعویض نام

به عریضه نویس دادگاه عمومی محل مراجعه کنید

مشاهده

آسیب دیدگی حین خدمت سربازی

معافیت پزشکی در حین خدمت تاثیری در روند کاری شما در اینده ندارد و اگر شورا تصمیم بر معافیت بگیرد شما باید پادگان را ترک کنید مگر اینکه درخواستت استرداد پرونده را بنمایید

مشاهده

سوال اجرائیه

پاسخ نامه را می توانید بگیرد و یا صبر کنید برای دادگاه ارسال شود

مشاهده

سفته

برای اخذ اجراییه سفته نیازی به دادگاه نیست شما بی درنگ نسبت به طرح دعوی اقدام کنید ترجیحا از خدمات وکیل بهره ببرید

مشاهده

نفقه

بسته به شرایط خانواده و محل زندگی وی دارد و نسبی است نه قطعی

مشاهده

حقوقی

رای دادگاه تجدید درست است زیرا در زمان حفر چاه توافق بر مبنای همان میزان بوده است نه بیشتر

مشاهده

فک پلاک خودرو

بله یک راه ساده از تامین اجتماعی استعلام اخرین مکانی که ایشان بیمه بوده است را بخواهید سریعا اطلاعات مورد نظر را خواهید یافت

مشاهده

فسخ مبایعه نامه

باید برای شما سند بزند و ادعای ایشان مسموع نیست

مشاهده

رد اعسار

نه به معنی تشکیل جلسه و رسیدگی به ادعاست

مشاهده

سوء استفاده از مدرک

سریعا اقامه دعوی نمایید ابتدا اظهار ننامه ارسال دارید

مشاهده

حکم رشد

بله حکم رشد الزامی است

مشاهده

تصادف

خیر ربطی به شما ندارد

مشاهده

سوء استفاده از چک

شهاد خود را معرفی نمایید در غیر اینصورت ملزم به پرداخت خواهید بود

مشاهده

التزام به فک پلاک و تنظیم سند

اگر در قرارداد بند فسخی قرار داده نشده باشد ره به جایی نمی برد نگران نباشید

مشاهده

اعاده پرونده

زمان می برد به زودی پیاک واصل می شود

مشاهده

تصادف

خیر برای مازاد بیمه باید خودتان تقبل نمایید

مشاهده

مجازات زیر یک گرم شیره

دفعه بعد وثیقه برای برادر شما صادر می شود برای مواد شما هم مجازات اگر به بک گرم نرسد جزای نقدی و تا 6 ماه حبس

مشاهده

محاسبه مهریه

اجرای احکام مدنی

مشاهده

وام مسکن

عموما باید شاغل باشند هر دو طرف

مشاهده

بیمه غرامت سربازی

اگر این نقص ناشی از سهل انگاری خود شما باشد نمی توانید شکایت کنید در غیر اینصورت در دادگاه محل خدمت می توانید اقامه دعوی کنید

مشاهده

پس ندادن پول مستاجر

کولر ها اگر در خانه باشد ایشان نمی تواندپول شما را ندهد در غیر اینصورت باید مصالحه نمایید

مشاهده

دیه

احرای احکم کیفری برای شما منظور می نماید

مشاهده

آیا فروش خودرویی که کارت آن مفقود شده است مقدور می باشد؟

باید قبل از اقدام کارت ماشین را المثنی تهیه کنید

مشاهده

اجازه ی خروج از کشور و انجام کارهای رسمی با حکم رشد ممکن است؟

بله ولی برای خروج از کشور اجازه پدر یا همسر شرط است

مشاهده

تصادف با موتوری

خیر شما می توانید درخواست ترخیص بدهید با ضمانت ماسب

مشاهده

گذرنامه

خیر مگر تخلفات اداری ناشی از خروج غیر قانونی

مشاهده

نحوه شکایت از شرکت ساختمانی پیمانکاری

شما مسئول هستید و باید تحقیق لازمه رو به انجام می رسوندید باید از هر دو نفر شکایت کنید

مشاهده

رای مهریه در دادگاه تجدید نظر

یعنی اعتراض همسر شما پذیرفته نشده

مشاهده

تصادف

فرض موتور سوار فرض عابر پیاده است و ما چون هنور در مسیر اصلی قرار نگرفته بودید پس 50 50 درست است. اعتبار گواهینامه تخلف است و ربطی به این موضوع ندارد زیرا شما واجد شرایط گواهی نامه بوده اید. سوال سوم هم نداشتن سند و ..... دلیل بر ...

مشاهده

در مورد تقسیم ارث

پدر شما مالک1 چهارم از ترکه مادر اصلی و نامادری است و این مقدار بین همه فرزندا تقسیم می شود و فرقی بین واقعی و غیر واقعی نیست همچنین از سهم مادر شما (یک دانگ) فرزندان پسر دو برابر دختران ارث می برند و از میزان سهم نامادری چیز...

مشاهده

ارث

اعتیاد ربطی به سهم ندارد سهم زوجین یک هشتم است که بین خود تقسیم می کنند و الباقی بین خواهران و برادران تقسیم می شود پسران دوبرابر دختران ارث می برند

مشاهده

راهنمایی

جواب شما در سال هم بود باید صبر کنید و یا از دادگاه الزام تنظیم سند را ب خواهید

مشاهده

دریافت غرامت سربازی

بله اگر خدای ناکرده مشکل حاد باشد کمترین ان استعلاجی بلند مدت است

مشاهده

کمیسیون پزشکی

این یک کار اداری است از این رو باید به اداره کارگزینی مراجعه نمایید

مشاهده

اهمیت اداره

به ترتیب کسب و کار مجازی وزارت و هیات

مشاهده

تغییر اسم

در خصوص اسامی مذهبی عملا کار شما به مشکل بر می خورد و ضمنن شما بر اساس اسم شناسنامه ا ی خود باید شناخته شوید

مشاهده

سفر

اگر جزو مواد روانگردان و یا اعتیاد اور تلقی شود برای شما ایجاد دردسر می نماید

مشاهده

فرزندخواندگی

باید مدارک وراثت و جود داشته باشد

مشاهده

گرفتن حکم رشد برای پسر13سال و نیم

سن رشد قانونی 15 سال تمام قمری است

مشاهده

آيا ميتوانم شكايت كنم ؟

با مدرک محکمه پسند باید اقدام کنید

مشاهده

فسخ معامله بعد از گرانی زمین

همان که همکار محترم فرمود

مشاهده

اذیت و آزار کلامی

کار شما جرم و کار ایشان فاقد وصف مجرمانه است

مشاهده

مسدود سازی حساب

از مصادیق کلاهبرداری است و باید تا حصول نتیجه صبر کنید و ضمنن خودتان هم از ان فرد شکایت کنید

مشاهده

شناسنامه المثنی

از دادگاه می توانید درخواست صدور المثنی را با تایید گواهی فوت بخواهید

مشاهده

استرداد طلا

اگر هدیه باشد و نامزدی هم به عقد منتج شده باشد عملا نمی توانید بگیرید در غیر این صورت می توانید انها را دریافت کنید

مشاهده

طلاق

حفظ کیان خانواده وظیفه مرد است و در عین حال طلاق زن نیاز به راهکار ندارد زیرا از اختیارات مرد است ولی باید تما حقوق زن حین طلاق پرداخت یا تعیین تکلیف شود و اگر فرزند مشترکی نیز وجود داشته باشد حقوق فرزند نیز مد نظر قاضی قرا...

مشاهده

سرقت

باید دید نظ قاضی چیست من توصیه می کنم وکیل استخدام نمایید

مشاهده

تهدید تلفنی شهود

این موضوع را به بازپرس اطلاع دهید

مشاهده

توقیف خودرو

الزام به تنظیم سند در محکمه راهکار است

مشاهده

حقوق مستمری

همانکه همکار فرمود

مشاهده

مشکل در تور مسافرتی

ایشان باید تمام خسارات شمارا بپردازد مگر اینکه در قرارداد تصریح شده باشد

مشاهده

مهریه

در عرف فرقی بین این دو حالت نیست ولی خیر امکان پذیر نیست

مشاهده

استرداد حلقه ازدواج

امانت بایدتصریح شود در غیر این صورت هدیه است

مشاهده

سلام

مغازه دار مسئول است

مشاهده

صلاحیت مکانی

باید در محل خوانده طرح دعویکنید

مشاهده

فروش منزل مشاع

اگر منزل را به دیگری منتقل کنید مرتکب جرم انتقال مال غیر شدید

مشاهده

سند

استعلام نمایید

مشاهده

اجرای احکام

همان که همکار فرمود

مشاهده

عدم پرداخت کرایه خانه

به شورای محل مراجعه کنید

مشاهده

خيانت در امانت

از باب جعل می توانید اقدام کنید اگر برای شما ایجاد دردسر نماید و چک پاس نشود

مشاهده

تبدیل وضعیت

شما پیمانی هستید

مشاهده

تصادف

همان که همکار فرمود

مشاهده

تعويض پلاك

همان که همکار فرمود

مشاهده

استرداد طلا

ترجیحاً وکیل بگیرید زیرا مورد تخصصی است

مشاهده

چك برگشتي

توافق کردید در غیر این صورت مطالبه به روز می شود

مشاهده

کلاهبرداری اینترنتی

وکیل بگیرید این موضوع تخصصی است

مشاهده

اقرارنامه

قابل اثبات نیست

مشاهده

تنظیم سند خودرو

سوال شما شبهات زیاد دارد

مشاهده

دیه‌ شکستگی دست چپ

همان که همکار محترم فرمود

مشاهده

طلاق

این موارد از طریق خود دخترخاله محترم شما پیکیری شوند بهتر است

مشاهده

حکم قطعی

جلب سیار بگیرید مجدد

مشاهده

درخواست ازدواج مجدد

خیر باید در محکمه اثبات شود

مشاهده

وقت نظارت

این سوال تکراری است و پاسخ ارسال شده

مشاهده

ازدواج بدون اذن پدر

خیر در این جا دادگاه ورود نمی کنه و اذن پدر شرطه سن قانونی 9 سال هم وجود داره و 13 سال و حتی 15 سال که هیچکدام سن .اقعی ازدواج نیست

مشاهده

مزاحمت

شما نگران چی هستید؟ زنگ بزنید پلیس شاید پلیس باشند و در حال رد زنی و یا کشیک

مشاهده

مجروح آزمایش گردان توپخانه

همان که همکار ارجمند فرمود

مشاهده

حقوق مستمری

همان که همکار گفت اگرنامزد بودید که دیگر مستمری معنی نداشت

مشاهده

جهیزیه

دادخواست و صلاحیت شورا بر اساس مبلغ دادخواست است نه ارزش کالاها هر قدر کمتر هزینه شما در دادرسی کمتر

مشاهده

حقوق پدر متوفی به پسر

به اعتقاد بنده خیر زیرا مستمری برای بازماندگان شرایط خاص دارد مگر اینکه اداره بیمه توضیحات شما را قبول نماید

مشاهده

خیانت همسر

خیر نمی توانید زیرا برپای گمان است و فالو کردن از مصادیق خیانت نیست

مشاهده

استرداد طلاجات

بله در صورت صحت دروغ شما به مشکل بر می خورید اگر هدیه داده باشد و شما طلاها را با طلای دیگری عوض کرده باشید خیر نمی تواند

مشاهده

طلاق

وکیل بگیرد

مشاهده

تقسیم ماترک

به بانک مراجعه و تراکنش ها را ارایه نمایید

مشاهده

فسخ قرارداد نانوایی

خیر اگر فسخ به تراضی باشد

مشاهده

شکایت از برادر

ایشان قانونا نمیتوانند مانع کار شما شوند

مشاهده

خیانت در امانت

خیر دعوا رد می شود

مشاهده

عدم درج تاريخ در قرارداد

به نظر طرفین قرارداد و عرف حاکم رجوع می شود و صرفاً زمان از اعتبار قرارداد نمی کاهد مگر ذات قرارداد بدون در نظر گرفتن زمان بر صحت آن خدشه وارد نماید

مشاهده

تنظیم شکایت برای پلاک خودرو

فقط می توانید پلاک را آزاد کنید

مشاهده

ارث بری زوجین

می توانید مابقی را به یکدیگر صلح کنید ضمن اینکه با نهایت ادب پایان حیات هیچ انسانی قابل به محاسبه نیست به نظر نگارنده این که اموال را نصف نموده اید از هر کاری بهتر است

مشاهده

معافیت و جانبازی

نظر کمیسیون ملاک است

مشاهده

فاکتور فروش

همان که همکار ارجمندم گفت

مشاهده

رهایی از اتهام

با نظر بازپرس بله

مشاهده

جریمه مشروبات الکی

در این موارد تنها نظر قاضی ملاک عمل است

مشاهده

اقرارانامه

متاسفانه باید اثبات کنید که این اقرار از روی جبر و اکراه بوده است اما در عمل فرقی بین عندالاستطاعه و عند المطالبه نیست

مشاهده

طلاق

این موارد به نظر دادگاه بستگی دارد نه شخص خاص دیگری

مشاهده

مدت زمان پاسخ گويی از طرف پليس فتا چقدر می باشد؟

در تمام مراحل تحقیق در صورتی که به حضور شاکی نیاز باشد وی را احضار می کنند در غیر اینصورت در دادسرا به شما اطلاع رسانی خواهند کرد. بله پلیس فتا می تواند فرد مزام را بیابد

مشاهده

سربازی

موظف به ارایه کارت هستند

مشاهده

تصادف منجر به جرح

اگر درب خودروی شما باز باشد شما در غیر اینصورت خودرویی که در این شیب سرعت مطوئنه را رعایت نکرده

مشاهده

اعاده حیثیت

بله می توانید به جرم افترا و هتک حیثیت کاری

مشاهده

طلاق

موضوع شما جوانب زیادی دارد و بسته به نظر دادگاه است در خصوص فحاشی بر مبنای ماده 608 قانون مجازات بدان رسیدگی می شود

مشاهده

عدم بکارت

این یک موضوع اداری است

مشاهده

اتهام سرقت مستوجب تعزیر

شما باید وکیل بگیرید به خصوص الان که اعتراض قبول شده ضمنن دلیل شکایت تبرئه کردن مالک موتور و عدم مسئولیت وی در خصوص تصادف است نه چیز دیگر

مشاهده

فسخ معامله

اگر درج شده باشد بله والا خیر

مشاهده

استرداد

جهیزیه ای که شما ملزم به خریدش هستید از اموال زوجه تلقی می شود به نوعی هدیه ایام زوجیت است

مشاهده

مهریه

بله می تونه ولی اگر از مستثنیات دین باشد شدنی نیست

مشاهده

یک هشتم زوجه

بله قبل از فوت هر کاری می تواند با اموالش بنماید

مشاهده

عقد فرزند

اجازه لازم است

مشاهده

تعیین جمع میزان دیه

همان که همکار محترم فرمود

مشاهده

جرم حمل يك شيشه شراب در مرز

مجازات نگهداری مشروبات الکلی حبس و جزای نقدی است

مشاهده

توقیف خودرو

در هر حال توقیف اموال یکی از راه های رسیدن به حقوق است

مشاهده

کیفری

اینکه ممنوع از استخدام وکیل شده اید غیر قابل قبول است زیرا این مورد مصرح در قانون اساسی کشور است(اصل 35) روند رسیگی در موارد از قبیل بلا تصدی بودن شعبه بازپرسی و حجم پرونده ها طولانی می شود. وکیل بگیرد و وی را ملزم به بررسی پر...

مشاهده

شکایت علیه کارفرما

با شاهد و همچنین سوابق خود

مشاهده

تعیین اجاره بهای کیوسک

سوال اول چرا سوال دوم گاها دیده شده که کارشناس نظر شهرداری را مد نظر قرار می دهد سوال سوم بله

مشاهده

تهدید به قتل

شکایت باموضوع تهدید بله هست زیرا عدالت تعطیل بردار نیست

مشاهده

حکم تمکین

نه نمی توان حق طلاق را گرفت شما می توانید به منزل مشترک مراجعه کنید و حتی برای اجبار موضوع مهریه و نفقه را به اجرا بگذارید

مشاهده

سلام. طلاق توافقی

هر یک یک وکیل مجزا

مشاهده

صلح عمری

ورثه ارث می برند

مشاهده

قرارداد صوری با وكيل

خیر نمی تواند موضوع خصوصی و محرمانه است

مشاهده

افتادن از روی ادوات یدکی

مسئولیتی متوجه شما نیست

مشاهده

دیه

از دادگاه درخواست حضور شهاد را بخواهید

مشاهده

ثبت طلاق

به وکیل مراجعه کنید توضیحات تکمیلی را ارایه می دهند

مشاهده

قتل غیرعمد

باید پرداخت کند در غیر این صورت ممکنه به درخواست خانواده مقتول بازداشت شود

مشاهده

اعسار

قبول اعسار در تمامی مراحل قابل تسری است

مشاهده

پرونده ی پزشکی

درخواست رونوشت کنید واقعا نمی دونم چرا ناجا با همکارای خودش این کار رو می کنه و به جای تسریع کار رو کند می کنه

مشاهده

بیمه مسئولیت مهندسین عمران

با نظر همکار ارجمند موافقم

مشاهده

محاسبه دیه

منظور ز طرح این موضوع چه بود؟

مشاهده

مفهوم مختومه شدن پرونده در اجرای احکام

معنیش روند اداری و دادرسی پرونده است

مشاهده

تخلیه مستاجر

بله هزینه وکیل در نهایت توسط محکوم پرداخت می شود

مشاهده

عدم تمکین و خانواده

خیر وجود ندارد تمکین هم حق و هم تکلیف زوجین است

مشاهده

وصول طلب از فردی بدون مدرک

به دادسرای ویژه جرایم یارانه ای با موضوع کلاهبرداری

مشاهده

کاربرد ماده 1140 و 1141 قانون مدنی

باید از وکیل کمک بگیرید تا تفسیر این مواد را در دادگاه به منصه ظهور برساند

مشاهده

مستمری متوفی

قانون میگوید با ازدواج مستمری قطع می شود

مشاهده

شکایت از مدیر ساختمان

خیر باید مراقبت لازم را انجام می دادید زیرا پارکینگ فضای عمومی است نه اختصاصی

مشاهده

دیه من چقدر است

با نظر همکارموافقم

مشاهده

مقصر کیست؟

حق با چراغ سبز است در هر حالت در این فرض شما مقصر ستید زیرا در هنگام سبز شدن چراغ راست شما در چهارراه بودید

مشاهده

کمک کنید

اعتراض اجرایی به دادگاه صدر کننده رای بدهید

مشاهده

انحصار وراث

خداوند رحمت کند باید انحضار وراثت اخذ شود

مشاهده

فرار از دین

خیر نمی تواند باید اجراییه صادر شده باشد

مشاهده

تصادف با موتور

بله صد در صدوکیل بگیرید

مشاهده

تاخیر در تحویل

نه نمی تواند این کار را برای اطاله دادرسی انجام داده به هوش باشید و حتما وکیل بگیرید

مشاهده

باطل کردن سند منگوله دار

تقسیم‌نامه از لحاظ قانونی معتبر خواهد بود.

مشاهده

طلاق

تا قبل از صدور اجراییه همسر شما می تواند اموال خود را به غیر منتقل کند عدم تمکین زن جواز ازدواج مجدد مرد را به همراه دارد اگر با این موضوع مشکلی ندارید می توانید تمکین نکنید ضمنن شرط تنصیف اموال هم در صورت طلاق زن در شرایط ...

مشاهده

نیم عشر

بله مرد باید پرداخت کند و موضوع دوم هم قانونی است

مشاهده

غرامت سربازی

نظر کمیسیون مربطه ملاک است ولی در این فرایض عموما غرامت منتفی است

مشاهده

بیمه شخص ثالث

بیمه نمی تواند پرداخت نکند و موظف به پرداخت است

مشاهده

مزاحم تلفنی

باید بریدداسرای ویژه جرایم رایانه ای و با ارایه مدارک خود به جرم فحاضی و مزاحمت اقامه دعوی کنید

مشاهده

توضیحات شناسنامه

تغییر سن یکبار در قانون پیش بینی شده است و عموما تغییرات در شناسنامه جدید هم لحاظ می شود

مشاهده

استماع شهادت نزد قاضى

نزد قاضی هم گاها لازم است

مشاهده

فروش مال غیر

بله فروش مال غیر است و در صورت رضایت قبل از صدور حکم قطعی مجازاتی ندارد

مشاهده

حقوق مستمری

به فرد دیگر منتقل می شود

مشاهده

حقوقی

حتما به وکیل مراجعه کنید این مورد از موارد مشاوره ای نیست

مشاهده

جدا کردن سند پارکینگ اختصاصی از آپارتمان

رویه اداری آن را از طریق شهرداری منطقه و اداره ثبت طی کنید

مشاهده

شکایت از وام گیرنده

متاسفانه بانک شمارا به عنوان ضامن و وام گیرنده می شناسد

مشاهده

مهریه عقد موقت

اگر امضا نکردید خیر

مشاهده

قطع مستمری پسر دانشجو درحال تحصیل

با سلام و عرض تسلیت بنا به شرایطی که در تامین اجتماعی است بله

مشاهده

مهريه و تمكين

به محکمه خانواده مراجعه کنید پیشنهاد استخدام وکیل هم از دیگر نظریات بنده است

مشاهده

زمین ارثی

بله با استفاده از خدمات وکیل حاذق

مشاهده

خسارت

با ارایه مدارک به مرجع قضایی رسیدگی کننده مراجعه کنید

مشاهده

طلاق

اگر فسخ ناشی از عمل زوجه باشد و نه فعل زوج و مقاربتی هم صورت نگرفته باشد برابر ماده 1101 قانون مدنی خیر تعلق نمی گیرد

مشاهده

کمیسیون پزشکی

عموما موارد مربوط به وقایع جنگی در کمیسیون های مربوطه در حوزه کاری نیروهای مسلح می باشد تنها راه ادامه پیگیری از بازرسی یگان مربوطه می باشد

مشاهده

حبس مربوط به سرقت

بسته به حجم پرونده متفاوت است

مشاهده

آزادی مشروط

هر شخص تنها یکبار می تواند از ازادی مشروط استفاده نماید

مشاهده

صدور کدملی جدید

این موضوع از دایره امور حقوقی خارج است زیرا غیر قانونی است اما اگر سی به شما اعتماد داشته باشد می تواند به نام خود و برای شما دسته چک بگیرد را ه دیگر تسویه تمامی حسابهای برگشتی است که مورد دوم گزینه عالی است

مشاهده

شکستی پا در سربازی

یک پنجم دیه کامل روز

مشاهده

ماده 147 اجرای احکام مدنی

ماده 147:شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بدا...

مشاهده

وضعیت بیعانه در فسخ معامله

بله می توانید. بیعانه به فروشنده می رسه زیرا شما منصرف شده اید

مشاهده

اجاره بها

بله می توانید در قالب دریافت اجرت المثل شکایت کنید به همراه شهاد خودتون حداقل دو شاهد مرد

مشاهده

شناسنامه

سوال اول خیر سوال دوم بله

مشاهده

عمل جراحی دیسک کمر در حین خدمت

راه های پیشگیری را از پزشک معالج مطالبه کنید. اگر این مشکل به خدمت مربوط باشد معافی دارد

مشاهده

معافیت پزشکی

خیر - معاف از رزم شاید

مشاهده

توقیف موتورسیکلت به جرم مواد

حتما به وکیل مراجعه کنید چون نوع و میزان مواد مکشوفه نه تنها مهم است بلکه تبعات بسیار سنگینی دارد

مشاهده

جانمایی پارکینگ

هم می توانید با تراضی مالکین اقدام کنید و هم درخواست اصلاح پایانکار و تعیین دقیق پارکینگ را از سازنده بخواهید

مشاهده

پیش فروش های قدیمی واحدها در بنگاه املاک در سال 93

به روز می شود اگر خسارتی در نظر گرفته باشید برای دیرکرد از مراجع حقوقی قابل دریافت است

مشاهده

بیمه

قاعدتا خیر ولی اگر بیمه قبول نماید و میزان خسارت مشخص باشد نامه معرفی به شهر خودتان خواهد نوشت

مشاهده

هزینه اعتراض به نظر پزشک قانونی

عموما برای انجام تشریفات اداری مبالغ ناچیزی اخذ خواهد شد

مشاهده

چطور از وضعیت خودرو خود باخبر شوم

به اداره پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه کنید چانچه شمارا به عنوان مالک بشناسند تمام اطلاعات تقدیم می شود

مشاهده

دیه چشم بعلت انحراف

سوال اول از طریق اجرای احکام و سوال دوم شما می توانیددرخواست مجدد ارایه نمایید

مشاهده

بیمه بیکاری

قبل از پایان سال کاری

مشاهده

غرامت و حقوق جانبازی سربازی زمان جنگ

بزرگوار ضمن ابراز همدردی این از بی تدبیری مسئولینی است که هر روز بیش از روز قبل بر میزان جانبازیشان به صورت دروغین افزوده می شود و نتیجه آن این است که افرادی چون شما از دایره توجه به دور می مانند. بزرگوار برای مدتی که خودتا...

مشاهده

صلح عمری

بله میتوانید

مشاهده

مشاوره در خصوص معاوضه دو دستگاه خودرو پژو در مورخ 96/06/28

اقدام برای دو برگ سفته کارتان را سریع تر به پیش می راند از مانحن فیه پیداست طرف شما فردیست مزور و با اقدامات خود سعی در کلاهبرداری دارد

مشاهده

تحویل خودرو با مدل سال قبل

به نمایندگی مراجعه نمایید در صورت عدم پاسخ حسب مورد به مراجع قضایی (کلاهبرداری) کیفری مراجعه نمایید شما می توانید از خدمات وکیل بهره ببرید

مشاهده

تبادل لوایح برای مسکن مستقل چگونه است

به شعبه مراجعه کنید می تونید دستی بدید به شعبه نیازی به دفتر خدمات قضایی نیست

مشاهده

شکایت روی پلاک

برای مزایده ماشین حتما باید توقیف شه مگر اینکه با هماهنگ قاضی اجرای احکام کل بدهی خودرو و یا شخص داده بشه نظر من بر اینه که شما حتما در مزاید شرکت کنید منطقی تره عموما دوماه زمان می بره

مشاهده

اعسار برای نفقه

می توانید بگیرید چون اعسار از زمانی قابل تسری است که اثبات شود. حقوقی که قبلا اقدام کردید الان کیفری می تونید اقدام کنید

مشاهده

دعوی حقوقی خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف یا دعوی الزام به تحویل ملک یا راه دیگر؟

هر دو گزینه شما قابل به رسیدگی و صدور رای به نفع شما در محاکم حقوقی است و همچنین شما می توانید از باب کیفیر هم از فروشنده شکایت کنید . پیشنهاد بنده استخدا وکیل است

مشاهده

تعويض پلاك

باید سند قطعی بزنید

مشاهده

گرفتن خودرو

فروش مال غیر شکایت نمایید منتهی با استفاده از خدمات تخصصی وکلا

مشاهده

اداری

اگر موضوع انتقال تخلف کارمند بوده باشد خیر نمی توانسته قبل از طرح در هیات تخلفات این کار را بکند اما اگر موضوع نیاز اداری باشد مدیر می تواند

مشاهده

درخواست غرامت بعد از سربازی

خیر زیرا شما باید در همان زمان تشکیلات مربوط به کمیسیون را از یگان خدمتی خود مطالبه می کردید.

مشاهده

توقیف خودرو

بله می تواند صحت داشته باشد و شما به راحتی می توانید دروغ یا راست بودن موضوع رو با درخواست مشاهده ابلاغیه یا احضاریه که مورد ادعای مالک قبلیست به درستی یا نادرستی خواسته او پی ببرید. در هر حال شما می توانید از وی شکایت کنید ...

مشاهده

سربازی

سن پدر باید بالای 63 سال باشد و شما کفیل او در غیر این صورت خیر

مشاهده

سهمیه در کنکور

امکان پذیر است زیرا سهمیه برای هر فرزند و یکبار در طول تحصیل به کار گرفته می شود

مشاهده

تبدیل وضعیت

این موضوع از طریق اداره کار و ماهیتی اداری دارد استفاده از خدمات مشاوره هم کارساز است

مشاهده

خسارت تاخیر تادیه در افت قیمت خودرو

خسارت تاخیر از زمان تقدیم دادخواست محاسبه می شود ودر فرض موجود خسارت تاخیر با توجه به افت فاحش ارزش ریال قانونی است

مشاهده

با سلام .....

هرچند قولنامه نوشتید اما قولنامه همانگونه که از نامش پیداست فقط یک قول است نه مبایعه فروش و تعهدی برای غیر ایجاد نمی کند شما بایستی در سال 91 اقدامات مربوطه را به انجام می رساندید. در هر حال نظر بنده استخدام وکیل است

مشاهده

خسارت ناشی از اتصالی برق

برابر قانون ایجاد بستر مناسب برای انتفاع از موضوع اجاره از وضایف ذاتی موجر است

مشاهده

درمورد نقطه زنی

نقطه زنی دقت بالایی دارد هرچند فاصله 5 متر چندان فاصله زیادی نیست ضمن اینکه در خصوص موضوع به این مهمی بعید می دونم بازپرس فقط به نقطه زنی بسنده کنه

مشاهده

نامه ی پزشکی قانونی

فرمودید نامه نه نظر کارشناسی عموماً کمیسیون پزشکی ناجا نظریه سایر مراجع را مورد اعمال قرار نمی دهد.

مشاهده

قرارداد خرید سهم ساختمان

مساله از طریق محاکم حقوقی و اخذ نظریه کارشناسی و یا هیات کارشناسی قابل پیگیری است به نظر بنده از خدمات وکلای محترم دادراه به صورت حضوری بهره ببرید

مشاهده

شکستگی و معلولیت و کوتاهی پای چپ

بدون مدرک این کار شدنی نیست به بازرسی مراجعه کنید

مشاهده

جانبازی حین خدمت سربازی

معلولی حین خدمت در پرونده حضرت عالی محتمل تراست

مشاهده

استرداد پیج توقیف شده

این کار مقدور نیست و عموما دستور از بین بردن محتویات و همچنین پیج ها از سویمرجع قضایی به پلیس فتا دستور داده می شود

مشاهده

تامین خواسته

اگر چک باشد هیچ رقمی اما ااگر وجه نقد باشد ممکن است معادل این مبلغ!!! بسته به نظر قاضی دارد

مشاهده

استرداد طلا

اگر فاکتورها به نام شماست که هیچ مقوله هبه منتفی است و مشا مالک هستید اما اگر فاکتورها نزد همسر باشد و وصف هبه هم بر آن تعلق بگیرد استرداد امکان پذیر است. با فروش طلاها ممکن است برای شما ایجاد دردسر شود

مشاهده

طلاق از همسر شیشه ای

من پیشنهاد می کنم به هیچ عنوان وارد زندگی نشوید. شما در حال حاضر مالک حداقل نیمی از مهریه خود می باشید . ضمناً مصرف شیشه از مصادیق رفتار پرخطر و عسر و حرج زوجه را در پی خواهد داشت و می تواند از دلایل طلاق باشد

مشاهده

کیفری-سرقت

مورد مورد عجیب و شازی است و با عنایت به صدور کیفرخواست نمی توان از آن به راحتی گذشت حتما وکیل استخدام نمایید حتما

مشاهده

خیانت در امانت هست یا نه؟

اگر وصف امانت از بین نرفته باشد بله می تواند اما باتوجه به پرداخت مبالغ از سوی شما شکایت نامبرده رد می شود. مقوله فاکتور متفاوت است و در این موضوع راهی ندارد

مشاهده

بنای 40 ساله

به دادگاه مراجعه و درخواست خود را ارایه نمایید در صورت تایید کارشناس دادگاه مالک بالا را مکلف به همکاری می نماید

مشاهده

چک

می توانید تحت عنوان تحصیل ناروای وجه طرح دعوی نمایید

مشاهده

تصادف با درب خودرو

مقصر حضرتعالی می باشید زیرا شما باید در هنگام بازکردن درب خودرو جوانب احتیاط را رعایت نمایید . در هر صورت خودرو مقصر است

مشاهده

اضافه مساحت زمین در سند ثبتی

با سلام با عنایت به تخصصی بودن این موضوع پیشنهاد می شود از خدمات وکیل بهره مند شوید اما باید بدانید اگر اضافه سند مربوط به املاک فروشنده باشد قابلیت اخراج دارد اما اگر مربوط به فروشنده نباشد نامبرده ذی نفع نبوده و اداره ثب...

مشاهده

چک برگشتی

48 ساعت از زمان اخذ گواهی عدم پرداخت

مشاهده

رفع اثر از چک برگشتی

با نظر بازپرس محترم و اخذ دستور می توانید مشکل حساب های بانکی خود را برطرف کنید با در اختیار داشتن حکم محکومیت می توانید به شورای حل اختلاف محل نیز ماجه و بسته به رقم چک می توانید درخواست رفع توقیف حساب ی سایر موارد را بخوا...

مشاهده

تصادف رانندگی

حتما باید مراجعه نمایید و به هیچ عنوان این موضوع را نادیده نگیرید چراکه هرچند شما شاکی هستید اما باید صورتجلسه رسیدگی را امضا فرمایید شما می توانید در صورت دوری و بعد مکان و زمان با استخدام وکیل امور را به ایشان واگذار نما...

مشاهده

دعوی وضع ید (تسلیط ید)

هر جایی که ادعایی باشد دادگاهی هم هست و در هر جا که دادگاه باشد موسسه حقوقی و یا حتی وکیل محترم دادگستری هم هست از این رو سوال شما جوانب زیادی را به خود اختصاص می دهد و منظور شما از عدم امکان مراجعه حضوری مشخص نیست اما در خصو...

مشاهده

قیمت دیه آرش متلاحمیه و دامیه و هزارم دیه

نزدیک به 2 میلیون و سیصد هزار تومان

مشاهده

سلام و عرض ادب و ارزوی قبولی طاعات.

تا زمانی که هویت مدیون مشخص باشد دیه از صندوق ذخیره و یا ستاد دیه پرداخت نمی شود. از این رو بایست تحت هر شرایط نسبت به تعیین راننده خاطی اقدام نمایید اگر راننده خطوط داخل شهری باشد با ارایه مشخصات اتوبوس از قبیل نمره پلاک ب...

مشاهده

دیوارم را تخریب کرده اند

اگر منشاء دعوی یکی باشد می توان به اعتبار امر مختوم و رای اخذ شده در مرحله قبل نسبت به رد این دعوی نیز اقدام نمایید اما تخریب دیوار که خود عنوان جزایی دارد به سادگی رقم نمی خورد از این رو پیشنهاد می شود در صورت امکان پرونده ...

مشاهده

قرار وثیقه برای زندانی

در حال حاضر سند تک برگ اعتبار دارد اما به نظر بازپرس پرونده می توان این سند را نیز به عنوان وثیقه قرار داد

مشاهده

عدم پرداخت اقساط خودرو

اگر هر دو خریدار را اقدام نمایید خود شما به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار خواهید گرفت از این رو و به جهت جلوگیری از معامله معارض نه تنها نامی از قولنامه صوری نبرید بلکه از طریق قولنامه قانونی و رسمی اقدام نمایید

مشاهده

تغییر در کارکرد واقعی ماشین

سلام با عنایت به انتقال سند دو موضوع باید در نظر گرفته شود اول زمان فروش و دوم بررسی دقیق متن قرارداد اگر بند مربوط به فسخ شامل مواردی از قبیل فریب و یا موارد مشابه باشد می توان در این خصوص اقدام نمود اما پیشنهاد می شود از ت...

مشاهده

تمکین

تمکین زوجین از یکدیگر یک خصیصه اخلاقی است که در قالب قانون و قاموس نمی گنجد در نظر داشته باشید حتی اگر به حکم قانون هم همسر حضرت عالی الزام به تمکین شوند اما از نظر اخلاقی خود را مقید ننمایند بازهم درگیری و مناقشه ذهنی شما ...

مشاهده

در مورد ضمانت

تا زمانی که زندانی معرفی نگردد فیش توقیف خواهد ماند مگر اینکه قاضی رسیدگی کننده مقدار معینی را به عنوان وثیقه در نظر گرفته باشد که در این صورت با پرداخت عین مبلغ فیش و حساب آزاد خواهند شد که عموما این اقدام صورت نمیپذیرد

مشاهده

مقصر حادثه

نظریه کارشناس درست است زیرا علاوه بر اصلی بودن معبر همواره حق با خودرویی است که در معبر اصلی است و در هر حال اما اگر شما اعتراضی دارید می توانید حسب مورد اعتراض نمایید اما این اعتراض هم هزینه بر است و هم زمان بر اگر بیمه بدن...

مشاهده

طلب دین

این موضوع را می توانید از طریق تحصیل ناروا و از محکمه حقوق پیگیری نمایید البته در شورای حل اختلاف و به نتیجه می رسید

مشاهده

در خصوص اتهام بی مورد سرقت

ایشان باید ثبات نمایند که شکایت ایشان بر عیله شما صحت دارد. بار مسئولیت بر روی دوش ایشان است نه شما

مشاهده

ثبت و سند

در هر دو صورت بله

مشاهده

در سامانه ثنا علیه بنده شکایت شده

دوست عزیز ممکن است اشتباه تایپی رخ داده باشد فلذا به بازپرسی و یا شعبه مربوطه مراجعه و موضوع را به مدیر شعبه اعلام نمایید. ان شاء الله موضوع مهمی نیست

مشاهده

افترا و تهمت

بله می شود می توانید به جرم افترا از نامبردگان شکایت کنید فقط کافیست به دادسرا مراجعه و برگه مورد نظر را تکمیل و ارایه نمایید.

مشاهده

آدم ربایی

این جرم از جرایم غیر قابل گذشت است و بازپرس می تواند حسب مورد هر دو ماه این قرار را تجدید نماید تا زمان مشخص شدن وقت دادگاه

مشاهده

نفقه

بله می توانید. باید دقت را لازمه کار نمایید و احساسات را درگیر مسائلی به این مهمی ننمایید. ضمنن می توانید خود درخواست طلاق نمایید و مهریه را نیز به همراه نفقه مطالبه نمایید

مشاهده

فروش مال غیر

اگر از این کار منع شده باشد بلی

مشاهده

شرب خمر و حمل نیم لیتر عرق دست ساز

مشکل شما با جزای نقدی حل می شود

مشاهده

مطالبه

بله قبول است اگر زمانش قبل از اقامه دعوی شما باشد و دین به همسر هم از دیون ممتازه است.اگر بعد از این موضوع باشد فرد بدهکار به جرم معامله به قصد فرار از دین بازخواست و در نهایت ملک فروخته و از قبل آن دین شما پرداخت می شود.

مشاهده

اقساط مسکن مهر

شما موظف به پرداخت هستید زیرا واحد مسکونی را تعهد نموده اید ومتفرعات این باب منزل نیز بر عهده شماست

مشاهده

سوء پیشینه1981

خیر این موضوع به عنوان سابقه کیفری موثر برای شما ملحوظ نمی گردد

مشاهده

طلاق

دوست عزیز این مقوله بس طولانیست از این رو پیشنهاد می شود از خدمات وکیل بهره ببرید زیرا ابتدا درخواست سپس مشاوره بعد از آن تعیین تکلیف حقوق مالی زوج و اموال مشترک و جهیزه سپس حضانت اطفال و ... باید م نظر قرار گیرد

مشاهده

نقطه زنی متهم

خیر عموما در جرایم مخل امنیت و موارد بسیار نادر

مشاهده

در مورد دادرسی کیفری

این ماده مختص تخفیف تا یک سوم از جزای مد نظر است پس از جزای نقدی برادارن محترمتان هر یک دو میلیون و پانصد کم می شود

مشاهده

حق طلاق

خیر حق طلاق با شما نیست زیرا این مبحث مالی و با پرداخت آن موضوع رفع می گردد و در صورت عدم پرداخت در مرحله دوم جواز طلاق به زن داده می شود. در خصوص زمان اجرای حکم طلاق بسته به شلوغی و حجم پرونده ها بین 1 تا چند ماه ممکن است زمان ...

مشاهده

تأثير شهود در دادگاه الزام به تمكين

مبحث تمکین به این موارد مرتبط نیست و از حقوق مرد بر زن به شمار می رود اما در صورت ثبوت ترک زناشویی از جانب مرد می تواند از موارد عسر و حرج برای زن باشد

مشاهده

رابطه نامشروع زن 51ساله شوهردار 49ساله کارمند سالم خوش تیپ و اندام

دوست عزیز در فرض موجود شما تنها می توانید نسبت به رابطه نامشروع این زن اقامه دعوی نمایید چراکه فرض زنای محصنه یکی از شاز ترین مواردی است که اثباتش بسیاز سخت است. به هوش باشید که خدای ناکرده اقدام یا عملی را که قانون می توان...

مشاهده

معلولیت حین انجام وظیفه بند ج ماده 108

اگر مقوله معلولیت به مفهوم خاص آن یعنی ایثارگری و جانبازی باشد بله به شما این هدیه تعلق می گیرد اما در خصوص سایر موارد که به حقوق شما مرتبط می باشد باید حتما به واحد اداری یگان تحت امر مراجعه نمایید در پرونده های مشابه بخشی...

مشاهده

اجاره ملک فاقد پایان کار

مشکلات مربوط به پایان کار عموما در بحث انتقال و فروش مد نظر قرار می گیرد نه اجاره در فرض مشکل نیز باز هم ابتدا به ساکن حقو حقوق شما پرداخت می شود به یاد داشته باشید در مقوله اجاره مهم انتفاع از مورد اجاره است

مشاهده

دیه

تحت هر شرایطی بیمه باید پرداخت شود حال اگر فرد مشمول بیمه گردد بیمه پرداخت می نماید در غیر اینصورت خود خاطی و این مبلغ باید ظرف مدت دو سال پرداخت شود

مشاهده

تهدید

شدنی است اما از وکیل کمک بگیرید بهتر است

مشاهده

تمکین

بله در صورتی که این موضوع در عقد نامه قید نشده باشد

مشاهده

همسایه آزاری

با مدیر ساختمان در میان بگذارید در غیر این صورت به جرم مزاحمت می توان از ایشان شکایت نمود

مشاهده

جلب ضامن

امکان جلب ضامن وجود ندارد

مشاهده

تقاضای شکایت روی حکم شورا

به رای غیابی اعتراض نمایید و در صورت قبولی اعتراض به اعتراض شما توجه می شود اما به یاد داشته باشید باید مبلغ را به حساب دادگستری واریز نمایید

مشاهده

حق دریافت ثمن معامله که همزمان با طلب مهریه زوجه شده است

هر دو فرض قانونی است و مستثنیات دین مختص اموال است نه وجوه نقد از این رو اگر وجه نقدی از محل فروش ملک به دست آید ابتدا مهریه برداشت می شود

مشاهده

چک حامل

همان که عنوان شد صحیح است

مشاهده

تخلیه مغازه

خیر باطل نمی کند اما به شما رسید می دهد

مشاهده

پرونده الزام به سند

اگر پرونده به سمع و نظر وکیل برسد بهتر است

مشاهده

آزادی زندانی به جرم کلاهبرداری و جعل سند

به صورت مشورتی با قاضی رسیدگی کننده وارد شور شوید به نظر بنده وکیل استخدام نمایید

مشاهده

آزادی زندانی به جرم کلاهبرداری و جعل سند

به صورت مشورتی با قاضی رسیدگی کننده وارد شور شوید به نظر بنده وکیل استخدام نمایید

مشاهده

حقوقی

طبیعتا خیر

مشاهده

حقوقی

طبیعتا خیر

مشاهده

تهديد به قتل و فحاشی از طريق تلفن

اگر پیامک یا تماس صوتی ضبط شده دارید می توانید به جرم تهدید و تو هین از او شکایت کنید

مشاهده

اجرائیه تمکین

بعد از اجراییه زوجه ده روز وقت دارد به منزل برگردد در غیر اینصورت جواز ازدواج مجدد برای شما صادر می شود

مشاهده

خیانت در امانت

ایشان نسبت به سهم خود قانونا می تواند اقدام کند و شما هم باید الباقی مبلغ را بپردازید یا بفروشید

مشاهده

خیانت در امانت

ایشان نسبت به سهم خود قانونا می تواند اقدام کند و شما هم باید الباقی مبلغ را بپردازید یا بفروشید

مشاهده

درخواست مشاوره الزام به تنظیم سند خودرو

باید فروشند را بیابید و یا از طریق دادگاه وی را ملزم به تنظیم سند نمایید

مشاهده

دادخواست اعسار زوج به پرونده اجرای احكام مهريه

سوال اول بله ممکن است پذیرفته شود2- بله

مشاهده

شکایت از مدیر ساختمان

الزام از طریق دادگاه و یا با رای گیری از جمیع سکنه

مشاهده

شکایت از مدیر ساختمان

الزام از طریق دادگاه و یا با رای گیری از جمیع سکنه

مشاهده

چک برگشتی

همین توضیحات را به صورت مکتوب به مقام قضا ارایه نمایید. حضرت عالی هم زمان تقدیم نرم افزار رو به قاضی و خواهان گوش زد نمایید تا دعوی منقلب شود پیشنهاد می کنم از خدمات وکیل بهره ببرید

مشاهده

شکایت از کارفرما

به اداره کار مراجعه نمایید

مشاهده

شروط الزام به تمكين

1- هر دو2-بله3- الزاما خیر4-بله

مشاهده

ابطال صلح عمری

اگر اثبات شود که امضای صلحنامه در زمان حیات متوفی نبوده است وبعد از مرگ ایشان رخ داده می توان به ان ایراد گرفت اما اگر صرفا و عادلا این رخداد به وقوع پیوسته و بر این صلحنامه شاهدی هم گرفته شود می توان آن را قانونی توصیف کرد

مشاهده

ملک

باید حتما به وکیل مراجعه نمایید

مشاهده

ارث و بانک

1- خیر نمی توانند مگر به حکم دادگاه 2-بله می توانید3- خیر

مشاهده

ارث

این مورد مورد نادری نیست و اگر به صورت قانونی صورت پذیرفته باشد قانون از آن حمایت می کند اما چون رایگان بودن این قولنامه محل اختلاف است می توانید از محکمه اولا تقاضای کارشناسی و دوما وثاقت آن اقدام نمایید

مشاهده

بنده متهم به گرفتن رشوه شدم

شما متاسفانه مرتکب جرم ارتشا شده اید زیرا اهذ هر مبلغی و یا حتی هدیه بر اساس قانون جرم است

مشاهده

استخدام

کتبی باشد بهتر است

مشاهده

پمپ آب

اگر از شما هیچ استعلام و یا مشاوره ای صورت نگرفته می توانید زیر بار نروید اما اگر با نظر مدیر باشد موظف به پرداخت هستید

مشاهده

اعاده دادرسی

این امر در تخصص وکلاست

مشاهده

وصیتنامه برای تقسیم ارث

در این‌کار حضرت عالی بیم مناقشه می بینم لطفا حتما با وکیل موضوع را به صورت حضوری مطرح نمایید

مشاهده

فروش مال پدری

بله اگر وکالت داشته باشد در غیر اینصورت همه باید باهم بروند

مشاهده

اختصاص حق فوق العاده شغل

ضمن‌ قدردانی از همتتان به واسطه از خودگرشتگی در راه اعتلای خانواده خود با این مدرک توصیه می کنم این کار را نکنید

مشاهده

مقصر تصادف

این‌موضوع در تخصص وکلا نیست

مشاهده

مطالبه وجه سفته

ممکن است قبول نماید

مشاهده

عدم تمکین

یعنی اینکه زنی از همسرش تبعیت نمی کند و اگر از شما شکایت شود باید تمکین نمایید در غیر این صورت همسرتان می تواند ازدواج‌محدد نماید

مشاهده

مجازات حمل 5 بطری آبجو خارجی

استغفار کنید به گونه که اثارش در کردار و‌رفتارتان مشخص شود به یاد داشته باشید قاضی می تواند در این خصوص از مجازات مربوطه صرف نظر نماید ضمنن بعید است شما مبحوس شوید

مشاهده

دادخواست اعسار

بسته به مدت زمان و شعبه و شهر و میزان پرونده ها دارد

مشاهده

میزان غرامت سربازان وظیفه

خیر این اولین باریست که این موضوع را می شنوم در اصطلاح حقوقی((هذا چرت مبین)) دیه افراد به سمت افراد مرتبت نیست

مشاهده

من یک مستاجر هستم

به باد داشته باشید قبول اجاره به مفهوم‌تنفیذ سالانه ان نیز هست پس صاحب خانه نمی تواند حداقل تا پایان سالی که در ان هستید. عذر خروج و تخیلیه حضرتتان را بخواهد .

مشاهده

گزینش

قانونا خیر اما همه خوب می دانند که این هسته تابع قانونی است که هنپز هیچکس متنش را ندیده است

مشاهده

گرفتن خانه مسکونی

این رابطه تنها از طریق گفتمان و با موارد مشابه حل می شود مگر اینکه از وی تخت هر عنوانی شما سندی دال بر محق نبودنش داشته باشید

مشاهده

خرید اتومبیل

اگر در قولنامه وصف سالم بودن باشد شما حق فسخ دارید

مشاهده

تغییر نام کوچک

نامتان را می توانید خیلی هنرمندانه عوض کنید اگر به جای شهاب از شهاب الدین تغییرش دهید زیرا نام احمد به سختی عوض می شود

مشاهده

حمل مواد برای دومین بار

تنها مبلغ وثیقه گفته خواهد سابقه افراد محرمانه است مجازات حریمه نقدی است

مشاهده

در مورد چک برگشتی

تنها راه این است که شما اثبات کنید ماشین در قبال پرداخت وجه چک است که قولنامه شده دوست من چگونه متصور است حضرتعالی ماشینی را به نام فرد نمایید بدون اینکه چک را از او اخذ کنیذ؟

مشاهده

حضانت فرزند خوانده

خیر شما باید ابتدا بهزیستی را از موضوع با خبر نمایید به یاد داشته باشید مبحث حضانت در خصوص فرزندان اصیل خانواده مورد نظر قانون است و مبحث سرپرستی به نظر بهزیستی و دادستان محترم است

مشاهده

اعتراض به قرار نهایی دادسرا

مختومه می شود مگر با نظر شخص دادستان

مشاهده

خسارت از طرف همسایه

با سلام امان از همسایه زبان نف.... دوست عزیز تامین دلیل نمایید و سپس به دادگاه صالح مراجعه و بی درنگ درخواست تعمییر و یا تقدیم خسارت ارایه نمایید

مشاهده

حضانت فرزند دوم

خیر نمی تواند حضانت هم حق و هم تکلیف است

مشاهده

حضانت فرزند دوم

خیر نمی تواند حضانت هم حق و هم تکلیف است

مشاهده

طلاق

این موضوع در قانون ایران به رسمیت شناخته نشده ست

مشاهده

فسخ نکاح

اگر مطلع باشد خیر اما به یاد داشته باشید این موضوع ی تواند اثرات بدی در زندگی برایتان به همراه داشته باشد زیرا در هر مشاجره ای این ضعف به رخ شما کشیده خواهد شد

مشاهده

طلاق

شما در هر حال می توانید همسرتان را طلاق ندهید

مشاهده

زمان حکم نهایی پرداخت مهریه

این موضوع اصلا قابل پیش بینی نیست

مشاهده

فرزند بی طرف

سلام اولا امیدوارم این موضوع خاتمه به خیر شود و در ضمن در هیچ شرایطی شما بدون سرپرست نمی مانید و سوم موضوع رشوه به کارمندان دادسرا یک عنوان مجرمانه بسیار بسیار سنگین است که نباید تا زمان اطمینان از موضوع آن را بازگو کرد

مشاهده

شکایت از کارشناس

بله می توان- در خصوص جواب سوال دوم باید این موضوع از محکمه تقاضا شود نه کانون-

مشاهده

شکایت از کارشناس

بله می توان- در خصوص جواب سوال دوم باید این موضوع از محکمه تقاضا شود نه کانون-

مشاهده

اقرارنامه

در زمان حیات این امر با وکالت نامه قابل به انتقال است اما برای بعد از فوت این اذن به نظر ورثه بستگی دارد

مشاهده

صدور چک بلامحل

ما در قانون چک وعده دار نداریم و باید در زمان سررسید پاس شود- دادگاه هزینه تمبر را عودت نمی دهد اما از محکوم دعوی معادلش را اخذ می نماید. در صوت اثبات موضوع در خصوص امانی یا ضمانتی بودن چک مقوله کیفری بودن چک هم منتفی می شود ...

مشاهده

منع خدمات شناسنامه

با سلام این سوال در تخصص وکلا نمی باشد

مشاهده

تعیین میزان دیه جراحت

این موضوع در تخصص پزشکی قانونی است نه وکلا اما جائفه زخمی است که به هر حال در موضوع شما راه دارد و دیه مشخص دارد

مشاهده

نحوه رویت الکترونیکی متن نامه های قضایی

شما باید به سامانه ابلاغ مراجعه نمایید این روال که فرمودید روال اصحاب دعوی ونحوه رسیدگی را نشان می دهد که مربوط به ابلاغ نیست http://94.232.171.166/Login/Authenticate?layoutName=OfficesLoginLayout#/firstStep?returnUrl=Offices/Index

مشاهده

نحوه رویت الکترونیکی متن نامه های قضایی

شما باید به سامانه ابلاغ مراجعه نمایید این روال که فرمودید روال اصحاب دعوی ونحوه رسیدگی را نشان می دهد که مربوط به ابلاغ نیست http://94.232.171.166/Login/Authenticate?layoutName=OfficesLoginLayout#/firstStep?returnUrl=Offices/Index

مشاهده

رابطه کارفرما و کارگر ..

بله برای اجرا بر اساس قانون اگر عذر موجه وجود داشته باشد واخواهی پذیرفته است- سوال دوم بله می توانید- سوال سه همزمان با تقدیم درخواست

مشاهده

شکایت مستاجر از صاحبخانه

با سام به این سوال به صورت تلفنی پاسخ داده شد

مشاهده

درخواست رسمی شدنم در امور مالیاتی خوزستان سرپرست خانواده

اگر پیمانکار باشید این موضوع منتفی است اما اگر قرارداد معین داشته باشید در خصوص موضوع مربوط به رسمی شدن می توانید اقدام نمایید

مشاهده

طرح دعوی اعاده حیثیت

می توانید از همان دادگاه یا دادگاه صالح بر اساس قانون اعاده حیثیت نمایید

مشاهده

زندانی قتل شبه عمد

تصادفات وسایل نقلیه در قانون در زمره جنایات غیر عمد شناخته شده است از این رو تا دو سال حبس تعزیری و دیه در صورت مطالبه خانواده متوفی برای فردی که مقصر شناخته شود در نظر گرفته شده است. پیشنهاد می شود برای نحوه ورود به دادگا...

مشاهده

گواهی عدم سازش

مهریه با طلاق رابطه مستقیم دارند از این رو تا تعیین تکلیف مهریه صیغه طلاق جاری نمی شود. ضمنن تا زمانی که شما مهریه خود را به اجرا نگذارید مبحث اعسار از سوی همسر شما منتفی است

مشاهده

راه قانونی برای کسب رضایت کلی مالکان جهت فروش خانه های بالای 25 سال را که چندین مالک دارند چیست ؟

پیشنهاد می شود با مدیران ساختمان جلسه و سپس وکیلی برای ساختمان استخدام نمایید اگر عمر بالای ساختمان موجبات بروز مشکل در آتیه را فراهم نماید می توانید از دادگاه محل استقرار ملک دعوی به طرفیت تمامی مالکین اقامه نمایید و در ...

مشاهده

راه قانونی برای کسب رضایت کلی مالکان جهت فروش خانه های بالای 25 سال را که چندین مالک دارند چیست ؟

پیشنهاد می شود با مدیران ساختمان جلسه و سپس وکیلی برای ساختمان استخدام نمایید اگر عمر بالای ساختمان موجبات بروز مشکل در آتیه را فراهم نماید می توانید از دادگاه محل استقرار ملک دعوی به طرفیت تمامی مالکین اقامه نمایید و در ...

مشاهده

دیه

صد در صد می توانید با استخدام وکیل حاذق بی درنگ اقدام نمایید

مشاهده

دیه

صد در صد می توانید با استخدام وکیل حاذق بی درنگ اقدام نمایید

مشاهده

دیه راننده مقصر ابتدای سال96 قابل پرداخت هست؟

سلام پاسخ تمام سوالات شما در استخدام وکیل حاذق که در کاشان نیز می باشند نهفته است.

مشاهده

نزدن سند ماشین

دعوی الزام به تنظیم سند در محکمه حقوقی مطرح نمایید

مشاهده

مهریه پس از فوت همسر

با نظر همکار موافقم

مشاهده

خرید ملک

همان که همکار ارجمند فرمودند

مشاهده

اعسار ضامن

با نظر همکار موافقم

مشاهده

تمکین

اثر عدم تمکین اذن در ازدواج مجدد است

مشاهده

شخص ثالث

با نظر همکار موافقم

مشاهده

تعیین دیه و ارش

پاسخ این سوال در دایره تخصص وکلانیست

مشاهده

ضمانت وام

بله می توانید اما به یاد داشته باشید بانک شما را به عنوان ضامن می شناسد

مشاهده

اجاره دادن زمین کشاورزی

عرفا به ایشان تعلق می گیرد اما اگر توافقی غیر از این با یکدیگر نمایید قانون توافق را به رسمیت می شناسد

مشاهده

صلاحيت نگهداری از فرزندخوانده

در این خصوص در هر حل دادگاه تصمیم گیری خواهد نمود

مشاهده

سوال قضایی

این پیام به منظور آگاهی شما از روند رسیدگی به پرونده و مسیر طی شده در این خصوص می باشد- بعد از ای پیام عموما پیامی به شما ارسال می شود که زمان دادرسی را در آن تعیین شده

مشاهده

عدم تحویل آپارتمان خریداری شده از طرف فروشنده

با وکیل موضوع را در میان و قرارداد را به سمع و نظر ایشان برسانید.

مشاهده

چک برگشتی

نه نمی تواند اگر املاکی به نام خود داشته باشد از محل فروش این املاک باید بدهی شما تامین شود- بی درنگ به توسط وکیل یا شخص خودتان دستور توقیف اموال ایشان را بگیرید تا فروش مانع احقاق حق شما نشود

مشاهده

مقدار ديه

ضمن عرض ادب - این دیه توسط پزشک قانونی مشخص می شود و در تخصص وکلا نیست

مشاهده

رسیدگی به پرونده کلاهبرداری

در خصوص بحث کلاهبرداری و شرایط خاص این جرم باید به وکیل مراجعه نمایید

مشاهده

دیه ضرب و شتم

در این خصوص چون شما از پسر ایشان شکایت کردید نه پدر به هریک دیه مستقلی می رسد اما چون رابطه پدر و پسر وجود دارد می توانید در قبال گذشت از دیه به نسبت سهم پدر مابقی دیه را از پسر مطالبه نمایید.

مشاهده

امکان افراز زمینی که قابل افراز به سهم تک تک ورثه نیست (عدم افراز)، توسط دادگاه به دو قسمت می باشد؟

در خصوص سوال اول باید همه ورثه حضور داشته باشند در ای صورت می توان ضمنن باید گواهی حصر وراثت نیز تقدیم گردد- سوال دوم : تراضی ورثه به هر شکل مورد احترام دادگاه خواهد بود.

مشاهده

مشکل سند خودرو و چپی بدون خودرو

متاسفانه این قسم افراد سود جو روح جوانمردی و اعتماد را رنجه می سازند- حتما شکایت کنید البته پیشنهاد من مراجعه به وکیل است زیرا باید قولنامه هم مورد مطالعه قرار گیرد

مشاهده

جانبازی

بله می توان اگر بیماری ایشان به زمان جنگ مرتبط باشد اما به یاد داشته باشید حتما از خدمات وکیل در این خصوص بهره ببرید

مشاهده

حضانت فرزند

اگر سن کودکان شما کمتر از هفت سال باشد این وظیفه همسر اسبق شماست که حضانت آنها را در غیابتان بر عهده گیرد در غیر این صورت بنا به حکم دادگاه این وظیفه به ایشان امر خواهد شد- به امید رفع مشکل شما هم وطن گرامی-

مشاهده

تغییر کاربری

سوال اول خیر نمی توانید زیرا شما فروشنده نبوده اید- سوال دوم اگر طرح مصوب باشد و عملی نشود و دلایلی قانونی در خصوص عدم اجرا وجود نداشت باشد بله می توانید

مشاهده

دیه و غرامت بخاطر بروز سانحه در سربازی چگونه محاسبه میشود؟

به یاد داشته باشید در سربازی غرات مفهمومی ندارد و تنها مداوا شامل می شود- پس باید در این خصوص اولا اگر نقصی خدای ناکرده به شما وارد آمده حتما پرونده تشکیل دهید و در ثانی می بایست از خدمات وکیل بهره مند شوید

مشاهده

چک برگشتی

می توانید به طرفیت هر دو شکایت کنید - هم ماهیت کیفری دارند و هم حقوقی

مشاهده

راهنمایی

با یک وکیل حتما مشورت نمایید

مشاهده

اعتراض به رای دیوان

قبلا به این سوال پاسخ داده شده

مشاهده

سلام وقت بخیر

به دادگاه محل اقامت ایشان اعلام نمایید

مشاهده

شرایط پرداخت دیه قطع عضو در حین خدمت سربازی

تا شکایت نکنید به شما دیه تعلق نمی گیرد

مشاهده

ابلاغ دادنامه

ابرام نامه به این مفهوم است که دادگاه بدوی باید رای را اجرایی نمایید

مشاهده

ضامن ضمانت نامه بانکی

متاسفانه باید حتما بدهکار بانکی بدهیش را بدهد در غیر این صورت از حساب ضامن تحت هر شرایط کسر می شود

مشاهده

چک

شما باید صبر کنید زیرا تمام مراحل قانونی را سپری نموده اید و باید ببینیند رای چه خواهد بود

مشاهده

بیمه سربازی

با سلام بسته به نظر پزشک معالج دارد زیرا عموما بیمه در شرایطی به سریاز تعلق می گیرد که مراحل قانونی مرخصی و یا عدم حضور حتما رعایت شود

مشاهده

مستمری جانبازان

باید به اداره کارگزینی محل خدمت مراجعه و درخواست اعتراض نمایید

مشاهده

ناتوانی جسمی و آینده خدمتی

بله می توانید ولی باید حتما پزشک نظامی تایید نماید

مشاهده

مشروبات الکلی

باید وکیل بگیرید در اسرع وقت

مشاهده

تصادف

به همره شاهدد به الین پاسگاه در محل مراجعه وو ثبت شکایت بر علیه راننده مقصر نمایید

مشاهده

دادخواست اثبات نصب

روند اثبات نسب عموما طولانی است

مشاهده

فسخ نکاح و تمکین زوجه

طلاق همیشه دست شما هست زیرا طلاق از حقوق مسلمه مرد است اما الزام به تمکین و حسب مورد اذن در ازدواج مجدد اثرات عدم تبعیت از نظر دادگاه است که خانم شما به آنها محکوم می شود

مشاهده

اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب

اگر در محدوده شهر هستید باید از خدمات وکیل استفاده کنید این موضوع به توسط اشخاص غیر حرفه ای مرتفع نمی شود به خصوص در مباحث روستا که افراد قانون خاص خود را دارند

مشاهده

فسخ قولنامه رهن و اجاره

باید به مفاد قولنامه مراجعه نمایید

مشاهده

برای هر درصد چقدر اختصاص داده میشود

پزشکی قانونی مرجع پاسخ به سوال شماست

مشاهده

دریافت خسارات تصادف

باید صبر نمایند و دوم اینکه به هر حال اخذ خسارتت از خانواده داغ دار اگر چه جایز اما صورت خوشی ندارد ضمنن بیمه تا دو سال تصفیه می نماید و نه لزوماً در پایان دو سال

مشاهده

پرداخت خسارت بیمه بدنه

شرایط بیمه اینگونه است متاسفانه

مشاهده

فروش ملک وکالتی

سوال اول: خیر نیست و اقدام برای این کار از مصادیق کلاهبرداری است سوال دوم: اگر قبل از مرگ باشد خیر و بعد از مررگ بله تاثیر دارد و باید وراث به شما اذن در فروش دهند

مشاهده

تخمین اقساط مهریه

س 1: به نظر دادگاه بستگی دارد و وضع شوهر س2: بله اقساط شوهر در نظر گرفته می شود س3: خیر وجود ندارد س4: پرداخت مهریه تا زمان اتمام دین شما به همسر و یا بخشش از سوی اوست و ازدواج مانع ایفای دین شما و پرداخت مهریه به ایشان نخواهدد ش...

مشاهده

منطقه مشاع

اگر در قولنامه و یا مبایعه نامه و یا سند قید انباری برای شما نشده باشد شما نباید در فضای مشاع چیزی که باعث اختلال در حقوق دیگران می شود قرار دهید

مشاهده

سفته ای که بعنوان امانت دست کسی بوده

صد در صد به جایی خواهید رسید منتهی باید از شاهد بهره ببرید

مشاهده

دیه و غرامت

روز حادثه زیرا شما اقدام ننموده اید

مشاهده

اثبات مال شوهر برای مهريه

در این خصوص حتما ا وکیل صحبت کنید دایره پاسخ سوالات وسیع است

مشاهده

میزان دیه ستون فقرات

این مهم در دست پزشکی قانونی است

مشاهده

اقساط اعسار

بله می تواند و متاسفانه راهی نیست حتی اعسار و تعدیل همم مانع ین مهم نخواهد شد

مشاهده

مدت زمان پاسخ اظهارنامه

عموما 1هفته است اما زمان طرف مقابل با عنایت به اینکه صاحب حق است باید مراعات شود

مشاهده

نحوه ابطال اجراییه ثبت

با پرداخت کامل مبلغ چک یا رضایت طلبکارتان

مشاهده

ضامن

بله تعلق می گیرد

مشاهده

اجراییه حکم

به شعبه مراجعه کنید به همراه شاهد

مشاهده

عدم استراد سند منزل

سند به نام شماست و می‌توانید هر اقدامی انجام دهید

مشاهده

نداشتن اقساط عسار

درخواست اعسار و یا تعدیل کنید

مشاهده

تخلف شهرداری ...

با وکیل حتما مشاوره کنید

مشاهده

داد خاست

طبیعی است اگر هنوز قرعه کشی پا برجاست باید صبر کنید در غیر اینصورت می‌توانید اقدام کید

مشاهده

توقیف خودرو

اگر به رویت باشد مشکلی ندارد ولی شما چپی خودرو را اعلام نکردید

مشاهده

چک

اگر چک را امضا نکردید مسئولیت ندارید

مشاهده

توهین

حدود با شبه ساقط می شوند باید مدارک محکمه پسند ارایه دهید

مشاهده

شرایط فسخ تفاهم برای صلح

تفاهم نامخ بله ولی چک ها نه

مشاهده

کار

بله می رسید انها موظفند حقوق و‌مزایای شما را بپردازند

مشاهده

دخالت در امور پزشکی

معنی دخالت در سوال شما اطلاق دارد و مشخص نیست فرد دارای تحصیلات پزشکی هست یا نیست اما جلوگیری از فعالیت, پرداخت جریمه و غرامت به شاکیان تنها بخشی از مجازات این اقدام است

مشاهده

دیه

طول درمان باید مورد عنایت بیمه و همچنین رای دادگاه حسب مورد قرار گیرد در غیر این صورت نمی توانید ره به جایی برسانید

مشاهده

طلاق

علاوه بر تقاضای طلاق جمیع حق و حقوقات خویش را نیز می توانید مطالبه نمایید

مشاهده

رفع توقیف خودرو

با تشکر از توضیح شما اما سوال چه بود؟

مشاهده

حذف یارانه

بعید می دانم به شما یارانه تعلق گیرد

مشاهده

تصادف در دوران خدمت

سریعا برای بیمه و طرح دعوی در دادسرای محل و درنهایت اقدامات معمول برای دریافت دیه؛ جانبازی و یا حسب مورد معافیت را در دستور کار قرار دهید

مشاهده

چک برگشتی

فقط او و یا نماینده قانونی او

مشاهده

تضمین

اگر سند مال شماست اعسار قبول نیست و لی اگر مال دیگری است از سند رفع توقیف و فردی که اعسارش اثبات نشده است یا باید برابر قانون دین را پرداخت و یا شرایط بازداشت برای وی محیا می گردد

مشاهده

کارفرما چگونه میتواند جریمه بیمه تامین اجتماعی رو کم یا حذف کند.

90 درصد از بخشودگی ها در خود اداره متبوعه به دیوار و یا برد اداره الصاق شده

مشاهده

صدور حکم رشد

دوست عزیز دعوی شما با این موضوع اگر دانشجو نباشید و یا خدای ناکرده ناتوان نباشید ره به جایی نخواهد برد. زیرا سن تا زمان اتمام رسیدگی 18 سال خواهد شد و برابر قانون نفقه جاریه به شما تعلق نمی گیرد.

مشاهده

صدور حکم رشد

دوست عزیز دعوی شما با این موضوع اگر دانشجو نباشید و یا خدای ناکرده ناتوان نباشید ره به جایی نخواهد برد. زیرا سن تا زمان اتمام رسیدگی 18 سال خواهد شد و برابر قانون نفقه جاریه به شما تعلق نمی گیرد.

مشاهده

قطع انگشت درحین خدمت

می توانید مطالبه دیه نمایید اگر سهل انگاری از جانب خود شما نباشد و چون مربوط به شرایط عمومی است می توانید از دادسرای محل اقدام نمایید

مشاهده

پارگی رباط صلیبی

عموماً غرامت در نیروهای مسلح معنی ندارد و آنها حسب مورد هزینه عمل و طول درمان را می پردازند

مشاهده

شکایت از شرکت های دارای نمایندگی مانند ... و غیره

دوست عزیز این سوال ماهیتی حقوقی ندارد

مشاهده

ابلاغیه

ابلاغ زمانی برای شما قانونی و یا واقعی است که دارای تمامی ششرایط مربوطه باشد. از این رو اگر تاریخ ندارد جای به نگرانی نیست اما عموما قبل از ارجاع امر توسط مدیر یا منشی دفتر پیامک وصول پرونده به طرفین ارسال می شود

مشاهده

حمل 300 سی سی مشروب الکلی چه مجازاتی دارد؟

بله قانونی است و البته وثیقه ارزانی برای حضرات در نظر گرفته شده است. دو تا سه برابر قیمت عرفی مشروبات؛ مجازات حبس و یا شلاق جزای معمول برای حمل و یا نگهداری مشوبات الکلی است

مشاهده

قصور پزشکی

اگر قبل از ولوج روح یعنی 4 ماهگی باشد می توانید اقدام نمایید برای سقط اما اگر بعد از آن باشد ولو با علم قاضی نمی توانید؛ضمنن تخلف ایشان در صورت اثبات قابلیت پیگیری از مرجع رسیدگی به تخلفات پزشکی دارد

مشاهده

چگونگی اثبات ناشزه بودن

از زمانی که رفته اند خود به خود نشزه هستند و برای اثبات باید دعوی تمکین تقدیم دارید

مشاهده

مزد

به هر حال شا قرارداد سفید امضا کردید و کارفرا هر چیزی می تواند داخل آن بنویسد اما برای 3 ماه کار می توانید از اداره کار اقدام نمایید

مشاهده

وکالت دیه

باید خودشان حضور داشته باشند

مشاهده

اعسار پرداخت مهريه

می تواند یکی از ادله باشد

مشاهده

شراکت

به نسبت مساوی ولی اگر شرط عدم حضور ایشان نشده باشد بر حسب میزان فعالیت می توانید سود را تقسیم نمایید

مشاهده

پس از پرداخت ماده100 و عوارض جهاد

در این خصوص به کارشناس املاک و زمین و مسکن شهرداری محل اقامت خویش مراجعه نمایید

مشاهده

خریدفروش خودرو تصادفی

اگر در قولنامه قید شده باشد مسئولیتی ندارید

مشاهده

منع خدمات شناسنامه

خیر در واقع این موضوع حقوقی نیست

مشاهده

نصب اعلامیه در آسانسور مجتمع مسکونی

خیر اعلامیه فاقد توهین و ادعای خلاف واقع است

مشاهده

برقراری مستمری حادثه منجر به فوت ساختمانی

به طرفیت کارفرما اقامه دعوی نمایید

مشاهده

مجازات قبل از بلوغ جرایم اینترنتی

مجازات او حسب مورد سپری کردن مدت مشخصی در کانون اصلاح تربیت می باشد

مشاهده

نداشتن آدرس از خانواده همسرم و نامعلوم بودن وضعیت بنده

به دادگاه خانواده محل مراجعه و درخواست متارکه و یا حق و حقوق خود را تقدیم دارید ترجیحا از خدمات وکیل بهره مند شوید بهتر است

مشاهده

حادثه حین انجام کار

می توانید اعتراض نمایید اما در بسیاری از موارد این رای تایید می شود

مشاهده

وكالت بلاعزل

یعنی از 9 نفر هیچکدام به سوء نیت ایشان شک نکرده است؟؟ بعید می دانم اما اگر تخلفی از وی سر زده باید در محکمه اقامه دعوی نمایید

مشاهده

معرفی مال

بله می توانید اما وجوه چک باید در حساب دادگستری واریز شود

مشاهده

اعسار

اثبات این موضوع با شماست می توانید از نزدیکان ایشان شاهد معرفی نمایید

مشاهده

غرامت پارگی رباط صلیبی

غرامت معنی ندارد پادگان تنها مخارج عمل و یا حسب مورد طول درمان را متقبل می شود

مشاهده

اغفال وكيل

بله هست منتهی باید به طرفیت وکیلتان اقامه دعوی نمایید!!! زیرا ایشان مورد وکالت را از بین برده اند

مشاهده

شکایت از پلاک

به کلانتری مراجعه نمایید با بررسی ادله ادعای شما اثبات می شود

مشاهده

ابطال طلاق

بسته به زمان دارد اگر منقضی شده باشد باید دباره درخواست داد

مشاهده

نفقه

اگر یک بار رد شده باشد بار دوم کار سخت می شود اما ای کاش از وکیل بهره می بردید

مشاهده

دیه راننده مقصر حوادث سال95

باید موضوع حضوری بررسی شود

مشاهده

خسارت اتومبیل

خیر نمی توانید این ها بلای طبیعی به شمار می روند ولی بیمه تقبل می نماید اگر بیمه بدنه داشته باشید

مشاهده

شکایت از دکتر زنان

بله می توانید قصور پزشکی در هر حالت قابلیت شکایت دارد

مشاهده

نتیجه کیفر

هم می توانید اعسار تقدیم دارید وهم می توانید همزمان با پرونده مطروحه تقاضای ضرر و زیان نمایید

مشاهده

حاضر نشدن فروشنده خودرو برای انتقال سند و پلاک

باید درخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت فروششنده و صاحب سند تقدیم دارید

مشاهده

موجر و مستاجر

حق با شماست اما متاسفانه چون سندی ندارید در خصوص وجوه ایداعی نمی توانید کاری انجام دهید اما می توانید در صورت تمدید تعمیر سرویس را از موجر بخواهید و ایشان موظف به تعمییر و تسطیح کردن انتفاع خواهند بود

مشاهده

همسایگی

بله می توانید

مشاهده

ممعانت از حق

خیر حکم حبس صادر نمی شود اما تمامی هزینه به شما بازگردانده می شود

مشاهده

هزینه شورا بابت تعیین نفقه فرزند

هزینه با شماست چون محکوم شده اید

مشاهده

شهادت نخوردن در دادگاه

با همکارم موافقم اما در ادبیات نگارشی خود باید تمامی جوانب مرتبط را در نظر بگیرید

مشاهده

توقیف خودرو

مستندات مربوطه ارایه شود و جریمه مربوطه نیز پرداخت تا خودرو آزاد شود

مشاهده

مزاحمت در محل کار

اگر برای شما ایجاد مزاحمت به صورت علنی به مفهوم داد و فریاد و ایذا نموده باشد بلی در غیر اینصورت خیر نمی توانید زیرا ایشان همسر شماست و مزاحمتی ایجاد نکرده است و تنها با گفتمان موضوع حل شده است

مشاهده

ادعای خسارت از دولت

خیر نمی توانید زیرا شرایط اقتصادی جامعه برای همه اعضای آن نامساعد است و این دلیل قانع کننده ای برای جبران خسارت نیست اگر شخص یا ارگانی به صورت مستقیم در این موضوع دخیل بوده اند در آن صورت می توانید ادعا نمایید

مشاهده

انتقال مال غیر

قطعا خیر دلیل جدید نیاز است

مشاهده

وام بانکی

دوست عزیز این قسم سوالات در تخصص و البته جایگاه وکلا نیست به بانک مراجعه نمایید

مشاهده

جانبازی

شما جانباز هستید

مشاهده

اعسار

اگر حکم غیابی باشد باید ضمانتی بدهید تا اجرای آن در دستور کار قرار گیرد

مشاهده

خسارت جانی و مالی تصادف

می توانید در این خصوص به بنده و یا همکاران ارجمندم در وب سایت وزین دادراه مراجعه نمایید

مشاهده

ابلاغیه

از طریق دادگاه استعلام نمایید

مشاهده

رای قاضی

سوال اول بله زیرا اصل بر عدم حضور طرفین است در مرحله تجدید سوال دوم: در این خصوص به وکیل جامع الشرایط جهت ملاحظه مراجعه کنید

مشاهده

حکم محکومیت بابت مهریه

بحث تمکین مربوط به جواز ازدواج دوم است اگر زوج مدتهاست متواریست می توان درخواست صدور حکم طلاق غیابی نمود

مشاهده

دیون میت

بله فرض شمادرست است. اما اگر اساس دین وجود داشته باشد از محل مربوط مطالبه طلب صورتمی گیرد.

مشاهده

حدود اختیارات مجاز هسته های گزینش

هسته گزینش بنیاد قضایی صرف نیست از این مرجع نهایی تظلم در این موارد دیوان عدالت اداری است

مشاهده

سند ثبتی

خیر نمی شود مگر با ابطال سند اول و دوم و تجدید سند تک برگ جدید

مشاهده

ماده 21 قانون تصادفات

تصادفات عموما حمل بر غیر عمد می شوند از این رو فرصت پرداخت دیه از سوی خاطی 2 سال است شما نمی توانید تا پایان دو سال از صندوق چیزی دریافت دارید زیرا به شما چیزی پرداخت نمی شودوبیمه قبول پرداخت می نماید

مشاهده

سفته

ظهر نویسی سفته در هر حال به مفهوم ضمانت است مگر در خصوص نمایندگی که بار اثبات با شماست

مشاهده

اعتراض اشخاص ثالث اجرایی

پرونده باید مطالعه شود اما بر اساس قانون و در فرض موضوع اگر اثبات شود؛ اعتراض ثالث اجرایی قانونی خواهد بود.

مشاهده

عدم حضور فروشنده خودرو در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی

الزام ب تنظیم سند در محکمه عمومی حقوقی راهکار شماست.

مشاهده

تخلف مدیر ساختمان و نحوه شکایت از ایشان

در خصوص تحلفات مربوطه به دادگاه عمومی محل و در خصوص توهین همسر به دادسرا مراجعه نمایید

مشاهده

انحصار وراثت

با سلام پرونده را به سمع و نظر وکیل حتما برسانید

مشاهده

تهمت و افترای دانشگاه در حق دانشجو و خراب کردن وجهه شغلی-اجتماعی و ورود خسارت مادی و معنوی

بله وجود دارد خسارت به نظر دادگاه مشخص می شود من نیز مثل شما پیشنهاد می کنم با استخدام وکیل محترم دادگستری به حقوق خود برسید زیرا ااین موضوع نیاز به تتبع و بررسی مجدانه دارد می توانید در این خصوص با همکاران ارجمندم در دا...

مشاهده

قرارداد

اولا درود بر شما که قبل از وقوع واقعه علاج آن را می طلبید دوماً قرارداد و اساسنامه مربوطه راحتما به سمع و نظر یک کارشناس حقوقی برسانید و سوماً با عنایت به موضوع خدماتی بودن شرکت شما هر اقدام و یا بدهی اسبق و یا در زمان ایند...

مشاهده

غرامت سرباز

به کمیسیون ربوطه مراجعه نمایید اما عموما در زمان خدمت غرامت داده نمی شود بلکه معالجه و طول درمان و حسب مورد معافیت داده می شود

مشاهده

شکایت علیه همسایه

با فرض خواهر شما موافقم همسایه با عنایت به موضوع پیش آمدهه هرگز به مزل ورود پیدا نمی کند زیرا عواقب به شدت وخیمی در انتظار این شخص می باشد

مشاهده

استمهال

بله این اکان فراهم است البته بسته به نظر قاضی دارد

مشاهده

ورثه

به طرفیت برادر به همراه سایر ورثه اقامه دعوی نمایید و معادل و اجرت المثل ایام را مطالبه نمایید

مشاهده

دیه

مشخص کردن دیه در تخصص وکلا نیست

مشاهده

مزایده خودرو بابت چک برگشتی

اگر بدهی داشته باشید اول شرکت اقدام به توقیف خودرو می نماید در غیر اینصورت خیر نمی توانند خودرو را به مزایده بگذارند مگر اینکه مابقی اقسساط توسط طرف حساب شما پرداخت شود

مشاهده

سوال مربوط به خانواده...

سوال اول: اگر سیاهه نشده باشد و فاکتور به نام شما باشد اموال از ان شماست سوال دو : تا زمان متارکه نمی توانید طفل را از ادر جدا کنید و در صورت تغییر منزل شما مسئول شناخته خواهید شد توصیه می کنم اصلا این کار را نکنید سوال 3: خیر...

مشاهده

مهریه

با نظر همکاران موافق هستم

مشاهده

حق مستمری

با نظر همکاران موافق هستم

مشاهده

مجازات توهین در پیامک

با نظر همکاران موافق هستم

مشاهده

عسر و حرج

با نظر همکاران موافق هستم

مشاهده

تشکیل دادگاه تجدیدنظر استان

با نظر همکار محترمم موافق هستم

مشاهده

كميسيون ماده 100 شهرداری

با نظر همکاران موافق هستم

مشاهده

ملکی

با نظر همکاران موافق هستم

مشاهده

ندادن رهن و اجاره

با نظر همکاران موافق هستم

مشاهده

فسخ قرارداد بین مستاجر وموجر

متاسفانه شما نمی توانید کاری از پیش ببرید و می باست تا انقضای مدت و یا فسخ قرارداد منتظر می ماندید ضمنن خسارت یک ماه نیز بر عهده کسی است که فسخ ناشی از عمل اوست

مشاهده

شرط در مشارکت نامه

پیشنهاد می کنم موضوع را از طریق وکیل پیگیری نمایید زیرا شما با سازنده توافق داشته ایید نه مالک شما می توانید برای مشاور بیشتر با بنده و با همکارا بسیار محترمم در دادراه تماس و از تجربیات عملی ایشان بهره مند شوید

مشاهده

جدا کردن یارانه

سوال شما ماهیت حقوقی ندارد از سازمان مربوطه پیگیری نمایید

مشاهده

کیفری _صدور رای

سازش نمایید بهتر است در غیر اینصوررت منتظر باید بمنید تا صدور رای

مشاهده

مشکل مستاجر

به شورای حل اختلاف مراجعه نمایید و دستور تخلیه فوری را تقاضا نمایید ولی باید به یاد داشته باشید مبلغ رهینه باید به حساب دادگستری واریز شود ضمنن در صورتی که توافق لسانی شما در ظهر قولناه امده باشد شما نمی توانید تا پایان ز...

مشاهده

واخواهی

باید صبر کنید تا مهلت مقرر اتمام یابد و ایشان در جلسه دادگاه بتوانند از خود دفاع کنند با توجه به وجود چک در ید شما قطعا ایشان در این مرحله نیز محکوم خواهند شد

مشاهده

انتقالی

مبحث انتقالی در سابقه ثبت نمی شود اما قوله اعصاب و روان اگر در پرونده پزشکی شما درج شود در کارت های هوشمند نیز لحاظ می شود

مشاهده

ملکی

بله می توانید و سوال بنده این است که چرا تا کنون اقدام ننموده اید و خسارت مرتبط را نیز اگر در قولنامه ذکر شده بود می توانید اخذ نمایید روند قضایی بسته به مکان و نوبت پرونده ها متفاوت می باشد و عموما بین دو تا پنج ماه متفاوت ...

مشاهده

مفقود شدن برگه ی انحصار وراثت

به طرفیت تمام ورثه در شورای حل اختلاف طرح دعوی نمایید و آن ها الزام به تسلیم برگه انحصار وراثت نمایید در این موارد شورا رای به تسلیم گواهی خواهد داد البته می توانید این موضوع را از طریق دادگاه نیز پیگیری نمایید

مشاهده

مدت اعتبار قولنامه دست نوشته

سلام خیر نمی توانید استناد کنید باد در متن قرارداد ذکر شده باشد ضمنن اگر شما از لحاظ کیفی و کمی موضوع معامله را تایید کرده باشید ممکن است شورا رای به ضرر شما صادر نماید پیشنهاد می کنم قولنامه را به سمع و نظر همکاران و یا ب...

مشاهده

دادگاه تجدید نظر

خیر نمی توان زیرا روندرسیدگی در این مرحله نیز بسته به نوبت و کثرت پرونده ها افزایش خواهد داشت

مشاهده

کیفری

جواب سوال اول : زمان به صورت حدودی مشخص می شود ونه قطعی...

مشاهده

جریمه نقدی حمل مشروبات الکلی

جریمه قطعی است ضمن اینکه مبلغ این قسم از اجناس برابر نظر متخصص مربوطه خواهد بود و بهای عرفی آن در سایر کشورها مورد نظر قرار خواهد گرفت ضمنن اوضاع مالی خوب یا بد با 48 !!! قوطی از مسکرات در تناقص وجود دارد...

مشاهده

مهریه

تعدیل در هر حال امکان پذیر است و در این خصوص می بایست درخواستخود را تقدیم مقام قضایی نمایید.

مشاهده

تهمت کلاهبرداری

اگر صرفاً شهادت باشد ایشان ازاد می شوند در این خصوص یحتمل مقوله شراکت مطرح شده است پیشنهاد می کنم حتما از وکیل در اینخصوص بهره مند شوید شما می توانید با بنده و یا همکاران محترمم در داراه تماس حاصل نمایید

مشاهده

اعسار

پرونده باید بررسی شود تا دید موضوع چیست رقم رقم سنگینی است و نمی توان به راحتی در این خصوص اعلام نظر نمود

مشاهده

تغییر کد ملی

خیر کد ملی اختصاصی است و ملاک تعیین خود فرد و تاریخ تولد است نه محل تولد

مشاهده

آیا ورود عنف وتصرف عدوانی ملک توسط مالک با ارازل اوباش اثبات بشه چه مجازاتی و شامل تخلیه و تحویل میش

خیر به هیچ عنوان ورود به عنف خود جرم است حال ضرب و جرح نیز به اناضافه می شود... .

مشاهده

محل حادثه

خیر محل وقوع حادثه صالح به رسیدگی می باشد

مشاهده

عدم تمكين به حق قانونی از سهم الارث

ایشان اگر به رضایت امدند که هیچ در غیر اینصورت می توانید از دادگاه اجراییه و یا دستور مقتضی دریافت دارید. عدم حضور ایشان برای روش نیز خللی به مبحث فروش وارد نمی نماید.

مشاهده

تجاوز به ملک

خیر برای شکایت تنها یک ورثه نیز کفایت می کند هرچند اگر همه ورثه حضور داشته باشند به طریق اولی یبه مقصود نزدیک تر می شوید.

مشاهده

بیمه دیه پرونده حوادث راننده

باید تاریخ تقدم و تاخر موضوع شما بررسی شود اگر حادثه قبل از تغییر قانون باشد مشمول بیمه می شوید و در غیر اینصورت مشمول نمی شوید

مشاهده

ديه

پرونده باید مطالعه شود

مشاهده

چک بلامحل

دوست عزیز عملا هیچ مدرکی دالل بر وجود یک انسان با مشخصات و اتفاقاتی که افتاده ارایه ندادید در واقع وقتی نه هویتی و نه ادرسی از مدیون وجود داشته باشد انگار اصلا شخصی این چنینی پای به عرصه وجود نگذاشته است. در هر دو صورت اگر...

مشاهده

اختلاف در صلاحیت

در هر حال دیوان عالی کشور در راس تمامی ارگان ها و مجامع قضایی و غیر قضایی کشور است

مشاهده

محاسبه دیه

شما می توانید اعتراض کنید اما تعیین میزان دیه در تخصص وکلا نمی باشد هرچند می توان با مراجعه به وکیل و یا وقت مشاوره و ارایه پرونده از ایشان خواست عهده دار محاسبات مربوطه شوند

مشاهده

ارث

به کنسولگری مربوطه مراجعه نمایید این سوال ماهیتی حقوقی ندارد

مشاهده

مهریه و نیم عشر دولتی

نیم عشر باید پرداخت شود و به نسبت دریافت از آن کسر می شود

مشاهده

فروش مال غیر

سوال اول : خیر نمی توانسته است تاریخ تقدم و تاخر نیز در این باره مورد نظر قانون خواهد بود اما به اعتقاد حقیر می بایست با وکیل در این خصوص مشورت حضوری داشته باشید

مشاهده

کیفری

به یاد داشته باشید بیان این قسم سوالات برای شما نیز مجازات در پی دارد بر فرض ثبوت رابطه جنسی هم شماو هم ایشان هر دو با مجازات رابطه نامشروع و یا حسب مورد حد مواجه می شوید اما اثبات موضوع در ید پزشکی قانونی است و اگر در این بی...

مشاهده

شکستن استخوان کف دست در حین خدمت در پادگان

خیر تعلق نمی گیرد شما باید به هنگام راه رفتن حواس خود را جمع نمایید قانون در مقابل سهل انگاری افراد و صدمه به خود پاسخ گو نیست. شما خدمت خود را به پایان ببرید راهی پسندیده تر است چون با صرف هزینه ممکن است دچار مشکل شوید

مشاهده

مطالبه حق وکالت

با سلام متاسفانه برخی از افراد سودجو در این لباس مقدس اقداماتی را لحاظ می دارند که شایسته مقام وکلای محترمنیست اما به اعتقاد من وکلای محترم هرگز جنین اقدامی را به انجام نمی رسانند اما اگر کلام شما صحت داشته باشد شما می...

مشاهده

آزاد کردن خودروی فک پلاک شده بدون سند

باید به طرفیت فروشنده و یا افراد مرتبط دعوی الزام به تنظیم سند در دفترخانه محل اقامه نمایید

مشاهده

دیه و تصادف

این کار را نکنید زیرا برای شما مسئولیت بسیار زیاد و سنگینی به همراه خواهد اشت کوچکترین این دردسر توقیف خودروی شما به مدت نامعلوم است. نامبردگان از شما گذشت نموده اند حال اگر از دید انسانی می خواهید اینکار راانجام دهید ب...

مشاهده

فروش قولنامه ای خودرو

باید نظر کارشناسی را اعمال نمایید یا در قولنامه تمام حوادث ورخدادهای مرتبط با موضوع را به خریدار تفهیم و از خود رفع مسئولیت نمایید و ایشان هم به ثورت صریح اقرار به قبول نمایند

مشاهده

مالکیت زمین کشاورزی بعد از اصلاحات ارضی

خیر ندارد و اعتراضتان بی ثمر خواهد بود زیرا مالک حقیقی وجود دارد و دلایل و ادله قانونی خود را ارایه نموده اند

مشاهده

عقد قرارداد

فعالیت شما غیر قانونی است و مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت ....... می شوید

مشاهده

وجاهت قانونی بنچاق و صورت مجلس تفکیکی

پرونده باید مورد بررسی قرار گیرد پیشنهاد می شود به صورت حضوری با یکی از وکلای محترم دادراه که در شهر شما نیز حضور دارند تماس و با رزرو وقت ملاقات موضوع را به صورت حضوری مطرح نمایید به یاد داشته باشید در این قسم پرونده ها ...

مشاهده

حذف شرکای مجهول المکان از شرکت

به اداره ثبت شرکت های محل مراجعه نمایید با ارایه درخواست و آگهی نمودن اسامی به این مه مدست خواهید یافت

مشاهده

طلاق

قطعا باید از تجربیات وکیل بهره مند شوید زیرا به تنهایی و با اتکا بر این دلایل که محکمه پسند هم نیستند نمی توانید متارکه نمایید شما می توانید با بنده و یا همکاران محترمم در دادراه تماس حاصل نمایید

مشاهده

طلاق توافقی

سوال اول: وکلای محترم مجاز به طرح مبلغ در فیلد مشاوره نیستند چون این امری غیر حرفه ای است و تنها به ارتباط مالی وکیل و موکل بستگی دارد سوال دوم: خیر نمی توانن زیرا اعتبار امور مرتبط با ططلاق توافقی بر اساس قانون 6 ماه است از ...

مشاهده

ارث

سلام خیر تنها در صورتی می توانید که مادر به شما وکالت تام الختیار کاری داده باشند یحتمل به واسطه مناسبات خانوادگی مادر راضی به شکایت نیستند از این رو پیسنهاد می کنم از خدمات یک وکیل حاذق بهره مند شوید تا با رعایت مسائل مر...

مشاهده

طلاق توافقی

علی رغم میل باطنی باید بگویم متاسفانه از دست شما کاری ساخته نیست و این تنها به وجدان و تعهد ماالی وام گیرنده مرتبط می شود؛ چراکه بانک تنها ضامنین را در صورت عدم وصول به رسمیت می شناسد اما پیشنهاداتی را می توان در این راستا ...

مشاهده

سرقت

سلام خیر اگر به کسی شک دارید باید با شاهد آن را اثبات نمایید ضمنن هیچکس را قرار نیست به واسطه یک جرم ولو در صورت ارتکاب در کلانتری و یا اداره آگاهی مورد ضرب و شتم و ... قرار دهند شما حتما با اتکا به تجربیات یک وکیل, ذخیره کرد...

مشاهده

مهریه دادن

سوال شما به شدت ابتر است و نیاز به توضیحات بیشتری دارد

مشاهده

ابطال متارکه

به گمانم این دو یا سومین دفعه طرح این سوال است پیشنهاد می کنم جهت تنویر ذهد حضوری خدمت یکی از وکلای محترم دادراه در شهرر خود برسید

مشاهده

طلاق توافقی

سوال اول: وکلای محترم مجاز به طرح مبلغ در فیلد مشاوره نیستند چون این امری غیر حرفه ای است و تنها به ارتباط مالی وکیل و موکل بستگی دارد سوال دوم: خیر نمی توانن زیرا اعتبار امور مرتبط با ططلاق توافقی بر اساس قانون 6 ماه است از ...

مشاهده

مهریه

با سلام بله هست افزایش مهریه در دفتر اسناد رسمی و با سند رسمی خواهد بود و قانون با این سند رسمی همان رفتاری را می نماید که با عقدنامه و سایر اسناد رسمی مشابه

مشاهده

اخذ تامین دلیل جهت فروش خودرو

اصل زمان تقدیم خواسته است از این رو ایان می توانند ادعای خسارت نمایند با ااین ادعا که در زمان فروش مبلغ مورد ادعا از ماشین کسر شده است ضمنن تامین بدون اطلاع و یا حضور خوانده هم در موارد ضروری قابل به اصدار و اجراست

مشاهده

کلاهبرداری در فروش دستگاه تجهیزات پزشکی

پرونده و قرارداد منعقده باید به سمع و نظر وکیل حاذق رسانیده شود زیرا براین منوال نمی توان مشاوره تخصصی داد شما می توانید با بنده و یا همکاران محترمم در دادراه تماس حاصل نمایید

مشاهده

مهریه

اگر به نام همسرتان مالی منتقل کرده ایید و سند را اصطلاحا به نام زده ایید متسافانه باید عرض کنم خیر اما طلاق توافقی می تواند ابزاری در دست مرد باشد که با اتکاء بر آن ذمه مهریه را از سوی زوجه بری نماید منتهی با عنایت به اهمیت ...

مشاهده

قسم خوردن در اثبات ادعا

بله می توان عموما در مباحث مالی و دعاوی اختلافی مرتبط که هیچ ادله دیگری وجود ندارد و باید درخواست داده شود و قاضی موافقت نماید منتهی توجه سوگند اول به خوانده خواهد بود اگر خوانده بر عدم ادعای خواهان سوگند یاد کند تبرئه می ...

مشاهده

قرار وثیقه

هر جرم و یا تخلف قرار مخصوص به خود را دارد. اگر از جرم اول تبرئه شوند با توجه به جرم دوم می توان مجرم را با قرار جدید بازداشت نمود اما اگر فرد در زندان باشد و قرار قرار بازداشت در همان مکان باقی می ماند

مشاهده

حادثه در زمان خدمت سربازی

این موضوع در تخصص وکلای محترم نمی باشد اما نتیجه کمیسیون می تواند در صورت عدم توافق بر جانبازی- معافیت و ... می تواند توسط وکیل پیگیری گردد شما می توانید با بنده و یا همکاران محترمم در دادراه تماس حاصل نمایید

مشاهده

متهمی که فرار کرده

پلیس ایننترپل تنها در مواردی از قبیل مباحث امنیتی ورود می یابد ولاغیر

مشاهده

هم کفو بودن و مخالفت ولی دختر

اگر قصد ازداواج دارید پاسخ به این سوال در مقال این چند خط نمی گنجد می توانید جهت مشاوره به همراه خواستگار به یکی از دفاتر مشاوره همکاران محترمم و یا از طریق تماس تلفنی و یا حضوری این مهم را استعلام نمایید در هر حال وضعیت ط...

مشاهده

مطالبه قیمت خودرو و کلیه خسارتهای وارده

با سلام این بند مرتبطبا موضوعی که شما عنوان کردید نمی باشد و شما می توانید با بهره مندی از تجربیات وکیل و با عنایت به تجاربی که از نحوه نگارش این متن خود حضرت عالی دارید موضوع ضرر و زیان مرتبط را بر اساس قانون مسئولیت مدنی...

مشاهده

ربا

با نظر همکار بسیار ارجمندم مواف هستم

مشاهده

گرفتن دیه

باید همان موقع اقدام و گزارش حادثه رد می کردید اما اگر کارفرما موافقت کند می توانید خسارت دریافت نمایید در صورت عدم موافقت با شهادت شهود و ارایه مدارک مستدل اقدام نمایید

مشاهده

حقوقی

اگر شاهد داشته باشید می توانید اقدا کنید و تمام حقوق معوقه و قاونی خود را از طریق اداره کار دریافت دارید ااقل دو شاهد باید معرفی فرمایید

مشاهده

ادعای جعل

اایشان مرتکب جرم جعل شده اند هر چند با اثبات باشماست در هر حال شما مسدئل پرداخت چک هستید و ممکن است در صورت مصدود بودن حساب یا خالی بودن حساب به طرفیت شما اقامه دعوی حقوقی و یا کیفری شود.

مشاهده

از دست دادن پرده بكارت

ابتدا باید طرح شکایت نمایید و شخص خاصی را به عنوان متشاکی معرفی نمایید در غیر اینصورت تها زمان را از دست می دهید و پزشکی قانونی به درخواست خود شما اقدامی به انجام نمی رساند

مشاهده

گرفتن وام جانبازی

خیر مشکلی ندارد اما از بانک استعلام بفرمایید بهتر است چون این سوال حقوقی نیست

مشاهده

شرایط گذاشتن سند

به این سوال پاسخ داده شد

مشاهده

بازپس گیری چک ضمانت

باید جایگزین معرفی کنید کهه البته رضایت بانک و دوست شما هم شرط است پیشنهاد می کنم با مصالحه کار را پیش ببرید

مشاهده

آگاهی از رای دادگاه

مبلغ دیه چهاردرصد از یک دهم دیه کامل است اگر بینی شما دچار نقص کلی شود دیه یک دهم است اما اگر بی عیب مداوا شود به نسبت همین مقدار از یک دهم درصد گرفته می شود و مبلغ بر اساس این درصد به حضرت عالی یا فرد مصدوم داده می شود

مشاهده

گذاشتن سند

در صورت تایید مقام قضایی بله اما عموما سند باید ارزشی بالاتر از رقم بدهی داشته باشد و باید دید این بدهی ریشه جزایی دارد و یا حقوقی

مشاهده

هزینه و زمان جهت نقطه زنی چه میزان میباشد

با سلام ذکر این قسم سوالات در شان و مقام وکلا نیست

مشاهده

اعسار

با تایید اعسار و پرداخت رقم مورد نظر زندانی آزاد می شود هر چند عموماً تا پایان مدت اعتراض رویه بر حضور متهم در زندان و یا آزادی با وثیقه معتبر صورت می پذیرد

مشاهده

تسویه تعاونی

در عمل شما مرتکب تخلف شده اید زیرا به عنوان مدیر تسویه حق سرمایه گذاری از حساب شرکت را ندارید آن هم شرکت ورشکست شده اما با عنایت به نیتت خیرتان در راستای بدهی شرکت که البته حق و حقوق شما نیز در آن مستتر است تخلف شما جنبه جزا...

مشاهده

رابطه با زن بیوه

با توجه به تخصصی بودن موضوع و رقم بالای مبالغ کلاهبرداری شده حتما حتما حتما به وکیل مراجعه کنید شما می توانید با بنده و یا همکاران محترمم در دادراه تماس حاصل نمایید

مشاهده

توقیف کامیون

سوال اول نه ندارد سوال دوم خیر قابل قبول نیست سوال سوم : بله فرار از دین است و در صورت عدم اثبات تهمت محسوب نمی شود زیرا شما به ناحق طرح دعوی ننموده اید. سوال چهرام: بله می توانید

مشاهده

پرسشی در مورد جوانب کیفری درگیری و دفاع از خود و اموال

پاسخ سوال اول خیر چون تهدید به عمل فیزیکی منتج نشده و شما که هم رشته هستید می دانید تهدید خود یک جرم جداگانه است ب: در قانون مجازات و در بخش موارد سقوط مجازات می توانید به جواب سوال دوم خود برسی. ج: جواب مثبت است د:جواب سوال ...

مشاهده

توبه نامه

عموما توبه بعد از صدور حکم بی تاثیر است و فقط به برخی از جرایم محدود می شود در هر حال با نظر رئیس اداره زندان و پیشنهاد ایشان چناچه توبه حضرت عالی جامه عمل بر خود بگیرد می تواند موجبات آزادی مشروط و یا نظام نیمه آزادی را بری...

مشاهده

بذل مهریه

بله باید بپردازید خیر این طلاق قابل ابطال نیست چون در طلاق خلع برگشت باید از سوی زوجه باشد نه زوج اما دین باید پپرداخت شود اگر پرداخت نشود نام این طلاق طلاق خلع نیست و رجعی می باشد که زوج در ایام عده حق رجعت و ابطال متارکه ر...

مشاهده

شکایت از همسایه

از طریق مراجعه به دادگاه صالح - شورای حل اختلاف- می توانید الزام ایشان را برای پرداخت بخواهیددر غیر این صورت تمام خسارات وارده از ایشان قابل مطالبه است

مشاهده

بنام زدن خودرو

به طرفین صاحب سند دعوی الزا به تنظیم سند خودرو تقدیم دارید

مشاهده

سلام

با سلام ایشان نمی توانند حقوق شما را پرداخت ننماید. پاسخ سوال دوم نیز بلی می تواند شما موظف به تبعیت از خواسته کارفرما تا حدود قانون هستید

مشاهده

درگیری لفظی،تهدید،فحش،سیلی زدن،کشیدن محاسن

با سلام بر شما روحانی محترم اگر شاهد دارید معرفی نمایید و به کلانتری محل مراجعه و ضمن طرح شکایت شهاد خود را معرفی نمایید اما توصیه می کنم به واسطه جایگاه خاص حضرت عالی از تخصص وکلا بهره مند شوید.. شما می توانید جهت استفاد...

مشاهده

انتقال سند ماشین

دادخواست الزام به تنظیم سند به طررفیت فروشنده تقدیم دارید چراکه وظیفه شما یاتن فروشندگان دست دوم و سوم نیست.

مشاهده

سوال

نه حق این کار را ندارند مگر اینکه حضرت عالی تمامی جوانب سوال را در نظر گرفته باشید بعید است قوانین شهرسازی به این امر جنبه قانونی بدهند

مشاهده

تصادف

نظر پزشکی قانونی مهم است و این در زمره تخصص وکلا نیست

مشاهده

استنکاف از تمدید قرارداد جدید اجاره

جواب اول : خیر نمی تواند و در این خصوص این شما هستید که می توانید اجاره را با همین وضع قبول یا فسخ نمایید جواب سوال دوم:خیر تنها برای شما امکان فسخ وجود دارد جواب سوال سوم : بله باید پرداختت کنید اگرچه آن مبلغ نباشد و مبلغی ...

مشاهده

درخواست ماموريت آموزشی تمام وقت

با سلام بعید می دانم دیوان با نظر شما موافقت نماید زیرا ارتباط کاری شما با اداره به صورت پاره وقت مورد تایید قرار گرفته و آنها از وظیفه خود تخطی ننموده اند

مشاهده

حضانت کودک

با سلام پاسخ به سوال اول خیر است زیرا پدر بزرگ ولی خاص فرزند شماست سوال دوم بله می توانید اگرخدای ناکرده متارکه نموده اید در خصوص بحث ملاقات با فرزند نیز تنها دادگاه است که مجاز به تصمیم گیری است شما می توانید جهت استفاد...

مشاهده

بهترین عکس العمل در قبال در خواست طلاق از طریق همسر (خانم )

سلام موضوع شما را خواندم پاسخ این سوالات به درازای سوال شما خواهد بود از این رو پیشنهاد می کنم حتما دراین خصوص به وکیل مراجعه نمایید زیرا در جلسات حضوری مباحث عدیده ای مطرح می شود که قطعا شما را به خواسته خود نزدیک تر می ...

مشاهده

الزام به اخذ پایانکار و تنظیم سند و مطالبه خسارت

سلام سوال اول: خیر ندارید زیرا در آن زمان مسئولیت داشتید و توافقات شا سه نفر در روابط فی ابین موثر ات نه شخص ثالث سوال دوم: محکوم له می تواند برای خسارت به هر یک از شما و یا به سه نفر مراجعه نماید که میزان خسارت بین هر سه نفر ...

مشاهده

دیه و اجرا

باید دید دلیل و منشا دیه فعل عمدی یا غیر عمدی است اگر عمدی باشد یک سال تمام شمسی و اگر غیر عمد باشد دو سال تمام شمسی فرصت برایی پرداخت دیه وجود دارد از ظاهر امر پیداست موضوع شما مربوطه به دیه تصادف جرحی غیر عمد می باشد از ...

مشاهده

واخواهی

بله درخواست اعتراضی خود را حسب مورد به اداره زندان و یا تحت الحفظ به دفتر صالح تقدیم می نماید.

مشاهده

مهاجرت به ایتالیا

با سلام اگر به جای خوانندگان واژه وکلا و مشاوران محترم قید می شد بهتر بود. زیرا افرادی که پاسخ سوالات هموطنان ارجمند را به لطف تقریر مزین می نمایند از وکلای مجربی می باشند که مورد تایید مسئولین ارجمند این سایت می باشند از ...

مشاهده

تصرف عدوانی

برای قسمتی ککه جواز دارید خیر و برای قسمتی که جواز ندارید تصرف عدوانی است مگر اینکه برای مالکیت و یا تصرف لسبق اقدام نموده باشید در هر حال مطالعه پرونده شما لازم به نظر می رسد شما می توانید جهت استفاده از تجربیات وکلا با ب...

مشاهده

ازدواج مجدد

حکم ازدوا مجدد اعلامی است نه اخباری از این رو مرتفع نمی گردد به این مفهوم که حضرت عالی در هر زمان می توانید ازدواج مجدد نمایید و یا جواز ازدواج مجدد را نزد خویش نگاه داشته و در صورت نشوز مجدد از آن بهره ببرید

مشاهده

تنفیذ فسخ

خیر نمی تواند شما می توانید رای صادره در دادگاه نخستین اسبق را مناط اعتبار حق خود قرار دهید ضمنن اجاره عقدیست لازم و نمی توان به راحت آن را فسخ نمود

مشاهده

تهدید به شکایت برای خیانت در امانت.

با سلام نگران نباشید سفته ضمانتی اگر قید ضمانت بر آن درج شده باشد به راحتی قابل اجرا و وصول نیست ضن اینکه اگر خرو شما از شرکت دلیلی به جز فرزند آوری نداشته باشد قطعا کارفرما نمی تواند کاری از پیش ببرد. ضمنن مستندات مربوطه ا...

مشاهده

تناقض در آرای صادره فی ما بین دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی ( ملاک کدام حکم است)

با عنایت به شرح ماوقع نظر مرجع عالی لازم الرعایه می باشد هرچند دیوان تنها به ادعای مطروحه رسیدگی می نماید در هر حال پرونده و محتویات توسط وکیل حاذق بررسی گردد بهتر است شما می توانید جهت استفاده از تجربیات وکلا با بنده و ی...

مشاهده

حقوق و مستمر بگیری

خیر نمی تواند شما تنها حق اخذ حقوق همسر متوفی خود را دارید. ضمنن این سوال به گونه ای دیگر نیز طرح شده بود که به آن پاسخ کامل و وافی داده شد.

مشاهده

علل رد درخواست

خیر این دو با هم مانع الجمع هستند

مشاهده

منع تحصیل

به این سوال قبلا پاسخ داده شده است

مشاهده

اعسار

برای 6 میلیون تومان باید دادخواست اعصار و یا حسب مورد اعتراض به تصمیم تقدیم دارید

مشاهده

اوقاف

با سلام این موضوع به صورت دقیق باید توسط وکیل پیگیری شود به این دلیل که حضرت عالی از چند و چون و نحوه عملکرد شهرداری در این گونه موارد مطلع نیستید و ممکن است علاوه بر از دست دادن مال متحمل هزینه های ناروایی نیز بشوید شما می ...

مشاهده

مهریه

با سلام اگر مواقعه یا نزدیکی بین زوجین صورت پذیرفته باشد مهریه کامل خواهد بود در غیر این صورت نصف مهریه تعلق خواهد گرفت. در این خصوص بهرت است از وکیل بهره مند شوند. تا مطالعه دقیق موضوع به حل این بحران کمک نمایند.

مشاهده

چگونگی معرفی خوانده محبوس در زندان به دادگاه

نام زندان کفایت می کند در صورتی که بند و یا حسب مورد بخش مربوطه را ندانید اما مطمئن باشید مخاطب شما در زندان معینی قراردارد ذکر نام زندان و کد ملی فرد کفایت می کند اداره زندان خود وظیفه ابلاغ را به انجام می رساند

مشاهده

تخریب و سرقت

دفینه و گنج اگر تحت نام اموال و میراث فرهنگی نباشد متعلق به یابنده و یا صاحب زمین است حال اگر مستندات مربوطه از قبیل شهادت شهود و یا مدارکی دال بر اینکه جواهرات و سکه های قدیمی اوللاً وجود داشته و ثانیا به سرقت رفته می توا...

مشاهده

تهدید با چاقو

اگر در اثنای رسیدگی و یا صدور حکم مبنی بر تعلیق و یا تعویق قاضی رسیدگی کننده و یا دادستان محکومیت موثری را بیابند که موجب بی اثر شدن حکم تعلیقی می گردد موظف به اعتراض و حسب مورد نقض حکم قبلی هستند در حال حضرت عالی تنها تا صد...

مشاهده

فروش مال غیر

اگر فرد جدید سند مسلم الصدور داشته باشدایشان مالک و شما می توانید به جرم انتقال و یا فروش مال غیر حسب مورد در دادگاه صالحه اقامه دعوی نمایید اما با عنایت به تخخصصی بودن موضوع حتما از خدمات وکلای مجرب بهره مند و احدی از ایش...

مشاهده

شكايت از موسسات آموزشی

می توان این موضوع را از طریق دادگاه و بسته به شرایطی در دسته بندی جرم کلاهبرداری قرار داد از این رو پیشنهاد می شود موضوع از طریق وکیل جامع الشرایط مورد بررسی و جلسه حضوری تعقد گردد می توانید در این خصوص با بنده و یا همکاران...

مشاهده

ایجاد درب به کوچه بن بست

با سلام اصول پرونده و یا روگرفت آن باید مطالعه شود می توانید در این خصوص با بنده و یا همکاران محترم دادراهه تماس حاصل نمایید

مشاهده

حقوق خانواده

اگر باعث عصر و حرج زن شود بله می توان ایراد بر آ وارد کرد در غیر این صورت خیر تشخیص عصر و حرج با دادگاه است

مشاهده

نقطه زنی شماره موبایل

به پلیس آگاهی مراجعه و یا از خدمات تخصصی وکلا بهرمند شوید بیاد داشته باشید پلیس آگاهی در هر حال موظف به رسیدگی بر مبنای خواسته شما و البته بر مبنای دستور دادگاه است

مشاهده

اتهام به دستکاری کنتور برق

اگر این موضوع در دادگاه طرح شود و احضاریه برای شما ارسال شده و سبب بروز مشکلات اجتماعی برای شما گردیده بله می توانید در غیر این صورت خیر

مشاهده

خسارت بابت حق و حقوق

با اتکا بر شاهد می توانید به خواسته خود برسید اما پیشنهاد می کنم از خدمات وکیل بهره بببرید چرا که به صورت تخصصی این کار ب توسط وکیل راحت تر خواهد بود.

مشاهده

فسخ معامله ملكی

در خصوص مورد اول خط زدن هر بند که ممضی ب امضای طرفین است جعل خواهد بود و کاریست غیر قانونی پیشنهاد من استفاده از نهاد داوریست چون تشریفات دادرسی را ندارد و زودتر به نتیجه می رسید

مشاهده

ایراد امضا

کسی که اعلام مفقودی می نماید باید قبل از آن اثبات نماید این چک را بنا به تعهدی و یا ضمانتی و یا معامله ای در اختیار غیر قرار نداده و حسب مورد ظرف یک هفته می بایست در این خصوص اقدام قضایی نماید شما می توانید در صورتی که به طور...

مشاهده

قرار وثیقه

خیر تا زمانی که فردی که از او حسب مورد کفالت و یا وثاقت به عمل آمده حسب دستور دادگاه معرفی نگردد این اقدام صورت نخواه گرفت اما تخطی در خصوص معرفی مکفول و یا کسی که از او وثاقت شده است پس از اعلام دادگاه, کسر و مصادره مبلغ وثی...

مشاهده

قتل

سلام بسته به نوع اقدام اگر قصد وجود داشته باشد علی رغم میل باطنی باید معروض دارم عمل انجام شده قتل ازنوع عمد است حتی اگر قصدی هم وجود نداشته باشد اما این عمل برای آن فرد نوعاً کشنده باشد باز هم این عمل در شمول قتل عمد می باش...

مشاهده

آیا رای معترض ثالث اجرای قابل اعتراض میباشد؟

با سلام در این خصوص نمی توان به ضرس قاطع پاسخ گفت اگر این مهم رای باشد بله می توان اما اگر تصمیم باشد نمی توان از این رو با عنایت به اعتراض ثالث که در آن تشریفات آیین دادرسی مدنی رعایت نمی شود و دادخواستی نیز تقدیم نمی شود ب...

مشاهده

دادخواست دریافت قیمت به روز جای خانه

اگرچه که می توانید در این خصوص حسب مورد قیمت به روز ملک را مطالبه نمایید اما توصیه اکید می کنم به همراه مستندات پرونده حتماً از تجربه و توان کاری وکلای محترم و همکاران ارجمند بهره ببرید چرا که ممکن است در این راه متضرر گردی...

مشاهده

نفقه

توضیحات همکار ارجمندم کامل و وافی بوده از این رو اطاله کلام نمی نمایم

مشاهده

شکایت علیه شرکت در تعزیرات و شورا و مسئله چک

این مهم از طریق وکیل جامع الشرایط به صورت جدی پیگیری شود مطلوب تر است چراکه نیاز به مطالعه مستندات مربوطه در این مورد حیاتی است شما می توانید برای مشاوره بیشتر با بنده و یا همکاران ارجمندم در دادراه تماس حاصل فرمایید

مشاهده

کلاهبرداری

نیاز نیست به قصد خروج غیر قانونی اشاره شود جمیع دوستان می توانند با معرفی یک یا دو وکیل حاذق پرونده را به وکیل یا ولای محترم دادراه سپرده تا نسبت به طرح شکایت کیفری و همچنین اقدامات قانونی در اسرع وقت اقدام شود به یاد داشت...

مشاهده

تعاونی مسکن

با سلام لطفا پرونده را حتما به سمع و نظر احدی از همکاران محترم دادراه و یا بنده برسانید با مطالعه پرونده شرایط انجام اقدام حقوقی به مراتب بهتر خواهد بود

مشاهده

مالی

با سلام بدون داشتن مدرک طرح دعوی تنها برای شما هزینه بدون بازگشت دارد.... .

مشاهده

تسبیب در ایراد صدمه غیرعمدی

خیر مشمول نمی شود چراکه سرمای هوا و یخبندان خود نیازمند رعایت احتیاط از جانب عموم افراد جامعه است و تنها وظیفه شهرداری نیست

مشاهده

فروش آپارتمان

نظ من مراجعه به وکیل و ارایه مستندات است هرچند به دلیل استرس فرض وال شما مشخص نیست و به خوبی نتوانستید دغدغه ذهنی و سوال خود را مطرخ نمایید

مشاهده

درگيری و نزاع دو نفره

در صورت اثبات به عدمم تعمد و برخی از شرایط که قاضی آن را در نظر خواهد گرفت حسب مورد دیه و یحتمل جزای نقدی در انتظار شما خواهد بود هرچند ممکن است حبس نیز در شمار کیفر شما قرار گیرد.

مشاهده

برگشت چک

فقط در صورتی که عنوان نمایندگی شما در آن محرز و یا به نام شما پشت نویسی شده باشد

مشاهده

اعتیاد همسرم

خطای شما ربطی به مقوله طلاق ندارد اگر همسر شما از این موضوع باخبر باشد می تواند رابط نامشروع شکایت نماید اا در هر حال با عنایت به اعتیاد همسر و وجود فرزند می توانید تقاضای طلاق را طرح نمایید.

مشاهده

شناسنامه

به طرفیت اداره ثبت احوال باید طرح دعوی نمایید ضمنن اگر پدر در قید حیات هستند حتما باید اثبات نسب صوررت پذیرد

مشاهده

اعتراض به رای دادگاه

با سلام با عنایت ب تخصصی بودن موضوع ترجیحاً با وکیل در این خصوص به صورت حضوری مشاوره نمایید بهتر و فید فایده خواهد بود. در هر حال اگر رادت فرزند برای دادگاه محرز شده باشد این فرزند است که تشخیص می دهد با چه کسی زندگی نماید

مشاهده

دعوای کیفری

اگرچه این امکان فراهم هست اما می توانید همزمان ا قبل از خاتمه رسیدگی در دادگاه کیفری اقدا نمایید در هر حال می توانید از طریق محکمه حقوقی نیز اقدام نمایید

مشاهده

اعتراض به رای طلاق

اگر دلیلی وجود داشته باشد احتمال نقض هست و عموما 6 ماه به طول می انجامد

مشاهده

عدم اتمام پروژه توسط مدیران تعاونی مسکن مهر

با سلام در سریعترین زمان با وکیل جامع الشرایط تماس حاصل و پرونده را به سمع و نظر ایشان برسانید

مشاهده

مشاوره

با سلام این دو مانع الجمع نیستند و به عنوان مالی ازجانب شما می تواند از سوی طلبکار معرفی شود از این رو و بر اساس قانون می توان دیه شما را توقیف نمود پس می بایست در این خصوص رضایت طلبکار خود را حتما اخذ و یا حسب مورد به ایشا...

مشاهده

راهنمایی خروج از کشور

خیر در صورتیی که فرزند شما از کشور خارج شوند و مدت 30 رو منقضی شود وثیقه مصادره می شود شما می تونید مدارک پذیرش تحصیلی را به سفارت تقدیم و از نامه معرفی و معفیت یک ساله مصادره وثیقه در یافت دارید

مشاهده

کلاهبرداری

باید با وکیل صحب نمایید چرا که هر عنوانی در خصوص تملک یک مال عم از منقول و غیر منقول در شمار کلاهبرداری قرار نمی گیرد از این درخواست می شود حتما با وکیل جامع الشرایط هم کلام و پرونده و مستندات مربوطه را به ایشان دهید

مشاهده

انتقال ملک قبل از بنام شدن

مراد زمان اقدام قانونی و عدم انجام تعهد است نه در طول زمان از این رو اقدام ایشان منافاتی با مالکیت نامبرده ندارد. و قولناه اعتبار دارد.

مشاهده

معرفی سرقفلی مغازه به عنوان مال

با سلام چنانچه مالک بدهکار باشد و علاوه بر مالکیت عین، مالک منافع محل تجاری هم باشد و سرقفلی مغازه نیز به وی تعلق داشته باشد، محکوم‌له می‌تواند با رعایت مقررات مربوط عین و منفعت ملک تجاری را توقیف کند یا فقط سرقفلی آن...

مشاهده

زمین مسکونی فاقد سند ثبتی

با سلام چگونه متصور است که کپی وجود داشه باشد اما اصل قولنامه موجود نباشد؟ بر اساس قانون تنها مالکینی به رسمیت شناخته می شوند ک سند ثبتی شش دانگ داشته باشند شما می توانید ابتدا به ساکن مقدمات ثبت ملک خود را به انجام برسانی...

مشاهده

تمکین

با سلام ضمانت اجرای تخلف از دستور دادگاه در خصوص تمکین حسب مورد موارد زیر است اذن ازدواج مجدد زوج عدم استحقاق نفقه عدم استحقاق نحله و اجرت المثل زوجیت و در نهایت عدم تنصیف اموال حال بنا به شرایط فوق الاشاره شما می توان...

مشاهده

درباره اداره کار

با سلام اگر چه که قانون تصریح نموده که قرارداد یا شفاهیست یا کتبی اما بدون داشتن قارداد یا مستندات مربوطه دعوای شما محکوم به رد است چراکه کارفرما بیمه شما را رد می نموده و ممکن است ادعا نمایید بر این اساس توافق نموده اید ...

مشاهده

صدور اجراییه جهیزیه

خیر نمی شود و باید حتما صبر نمایید تا موضوع ابلاغ ود چراکه اگر بدون ابلاغ اقدام نمایید مکن است در آینده ادعای خساارت و یا برداشت نا به جای اموال برای شما لحاظ گردد

مشاهده

شکایت کیفری عدم تکمیل ساختمان

با سلام موضوع شما چند بخش دارد ضمن اینکه می توان از این ماده نیز بهره جست پیشنهاد می کنم با وکیل موضوع را به صورت حضوری در میان بگذارید چرا که بحث تخصصی می باشد و امکان اقدام از سوی شما به صورت منفرد ایجاد زحمت برای خودتان م...

مشاهده

ابطال صلح

سلام موضوع شما نیاز به بررسی ماهوی و شرایط صلح دارد اگر ایشان شرایط را نقض کرده باشد اکان برهم زدن صلح بنا به شرایطی فراهم است اما اگر صلح بر مبنای طرح پیشنهادی باشد نفذ و پابرجاست پیشنهاد می کنم برای نیل به هدف حتما نسبت ب...

مشاهده

دیه شکستگی بینی

خیر ارش بر مبنای نظر پزشکی قانونی لحاظ می شود و در این خصوص نمی تواند یک دهم مبلغ دی میزانی برای تعریف ارش باشد

مشاهده

روند تعدیل تقسط بدهی ها

بر مبنای تبصره 2 ماده 11 قانون اخیر التصویب نحوه اجرای محکومیت های مالی باید دادخواست تقدیم دارید و وقتی دادخواست تقدیم می شود مهلت اعتراض نیز برای آن در نظر گرفته می شود. اما تجدید نظر برای آن منتفی است.

مشاهده

نزاع

با وجود سایر ادله تنها دیه و یا ارش حسب مورد به نفع شما صادر خواهد شد. عدم اتیان سوگند در برابر مقام قضا می تواند اماره ای بر انجام فعل مجرمانه باشد

مشاهده

باطل کردن اجرای احکام

خیر نمی تواند موضوع در شمار اعتبار امر مختومه و بایگانی راکد قرار گرفته است

مشاهده

پیدا کردن متهم با حکم جلب سیار

جواب سوال اول تنها باید در این خصوص صبر نمود و یا مکان هایی که مورد تردد محکوم علیه است را مورد بررسی قرار داد سوال دوم: هزینه مربوط به پیگیری وکلا بر مبنای قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل خواهدد بود از این رو باید به جهت اعل...

مشاهده

صغیر ممیز

اعمال غیر مالی صغیر ممیز به شرط اذن ولی نافذ است. در اين خصوص مي توان به م 1212 ق.م استناد كرد. به موجب اين ماده « اعمال و اقوال صغير تا حدي كه مربوط به اموال و حقوق مالي او باشد، باطل و بلااثر است؛ مع ذلك صغير مميز مي تواند ت...

مشاهده

آپارتمان

هر چند وکالت بلاعزل است اما در جایز بودن وکالت تاثیری ندارد برابر قانون موکل شما می تواند به شخصه اقدام ه انجام موضوع وکالت نماید حال اگر وجهی بابت این موضوع به ایشان پرداخته اید پیشنهاد می کنم حتما با وکیل مجرب در دادراه ...

مشاهده

منع مداخله کارکنان

خیر ندارد مگر اینکه همسر شما اعمال نفوذ نماید که در این صورت مشمول مجازات مقرر برای مداخله کارکنان خواهدد شد. در هر صورت به یاد داشته باشید اگاهی از حضور همسرتان به عنوان عضوی از شرکت دولتی می تواند مستمسک شرکت های رقیب ق...

مشاهده

پاركينگ

مهم اختصاص یک وحد پارکینگ به همسایه است و هر شخصی می تواند هرگونه تملکی در ملک خود بنماید منوط بر اینکه مخل آسایش و آزادی دیگران نشود در این فرض اگر همسایه برای شما ایجاد مزاحمت می نماید می توانید درخواست عدم واگذاری در غی...

مشاهده

کارنامه تاکسی

این سوال مرتبط با تخصص مکاران محترم نمی باشد لطفا از سازمان متبوع پیگیری نمایید

مشاهده

درگیری منجر به جراحت

فیلم به عنوان مدرک قطعی مورد استفاده قرار نمی گیرد بلکه گاهی قرینه و کامل کننده سایر حقیقات است در فرض سوال شما چنانچه موضوع نزاع دسته جمعی تشخیص داده شود که بعید نیز نیست همه شرکت کنندگان در این منازعه مشمول مجازات می شون...

مشاهده

وثیقه

خیر ب هیچ عنوان لازم نیست و در فرض سوال شما می توانید به محض معروفی مکفول در هر مرحله آزادی وثیقه و یا وجه الکفاله را از مقام صادر کننده قرار بخواهید

مشاهده

غرامت دیه

محسابه دیه و ارش از موضوع تخصص وکلا خارج و بر عهده پزشکی قانونی می باشد

مشاهده

رهن و اجاره

اجاره عقدیست لازم و تنها بنا به شروطی از جمله از قابلیت انتفاع خارج شدن موضوع اجاره می تواند شرایط فخس را برای مستاجر حادث نماید اما سوال بنده اینجاست شما قبل از اجاره نیز به این موضوعاتی که فرمودید واقف بودید؟ اگر بودید ش...

مشاهده

اجراییه تمکین

فرض سوال حضرت عالی مششخص نیست

مشاهده

قرارداد مشارکت در ساخت

عقدی است لازم فرض دوم وال شما پاسخی ب درازای چند صفحه دارد بهتر است در خصوص مسائل تخصصی حقوقی از وکلای محترم دادراه به صورت حضوری و یا تلفنی بهره مند شوید.

مشاهده

آیا میتوانم با این رای دادسرای نظامی از کار افتادگی بگیرم

با سلام منظور از قید واژه با دقت تمام چیست؟ همه همکاران وظیفه ذاتی خود می دانند به سوالات ارایه شده در داشبورد خود به نحو بایسته پاسخ دهند. شما متن قرار صادر شده از بازپرسی را عیناً آورده اید که در آن ایراد قانونی به چشم ...

مشاهده

مواد مخدر

این مووع نیاز به بررسی ماهوی و مطالعه دقیق پروند دارد پیشنهاد می کنم از توانایی همکاران محترم و یا بنده در این خصوص بهره مند شده و موضوع را به وکیل ارجاع نمایید

مشاهده

غیر قابل تجدید نظر خواهی بعلت اینکه مقدار دیه کمتر از ده درصد دیه کامل است.

با سلام به گمانم این شرح ارایه شده از شما به تقاضای یکی از همکاران محترم صورت پذیرفته چرا که ایرادی در حکم دیده نمی شود که بتوان به آن خدشه ای وارد نمود

مشاهده

دیه

این موضوع در صلاحیت پزشکی قانونی است و نه وکلا. در کل دیه در ای فرض رد و به جراحات شما ارش تعلق می گیرد

مشاهده

تغییر نام

یکی از عجیب ترین مسائلی که با آن برخوردم را در سوال شما خواندم بعید می دانم دفاتر مراجع چنین اقدامی نمایند و رزق و رورزی را به اسم و موارد مرتبط حواله دهند. ضمن اینکه نام شما نیز از آن دست نام هایی است که بسیار دشوار تغییر ی...

مشاهده

پناهندگی

در خصوص موارد قانونی مهاجرت و مسائل پیرامون می توانید با بنده و یا هماران محترم تماس حاصل فرمایید

مشاهده

تغییر نام کوچک فرزند

بله می توانید به اداره ثبت احوال محل مراجعه نمایید

مشاهده

كتابت رسيد ( بابت تاخير وتاديه )

رسیدی را که امضا کرده ایید مبین اقرار بر تاخیر تادیه است و چک در ید دارنده به مفهوم استقرار دین بر ذمه شماست

مشاهده

علائم تجاری

طرح خیر ولی علامت تجاری قابل ابطال است

مشاهده

فسخ قرارداد

وقتی در قرارداد ذکر شده است بدون بازگشت نمی توانید بر خلاف مفاد آن اقدام نمایید

مشاهده

مطالبه حق خود از شهرداری

این حق در اصطلاح حق اعاشه نام دارد و دارای شرایطی خاص می باشد اگر بر اسا قانون دارای این حق می باشید شهرداری موظف به پرداخت است اما در عمل و رویه متاسفانه شهرداری ها از پرداخت این مبلغ خودداری می نمایند. بهتر است از خدمات و...

مشاهده

نحوه ارجاع دادخواست قرار تأمین خواسته و دادخواست ضرر و زیان در امور کیفری

سلام تقدیم این دادخواست و درخواست ضرر و زیان را می توان از بازپرس تقاضا نمود؛ این درخواستها اگر جداگانه و قبل از ختم اولین جلسه رسیدگی در دادگاه طرح شود؛با ابطال تمبرو حسب مورد و تودیع تامین مناسب برای جلوگیری از تضییع ح...

مشاهده

ضرب و شتم

با عنایت به اقرار موضوعی و همچنین گذشت مدت مدید از این رخداد بعید است دادگاه و پزشکی قانونی به این ادعای شما وقعی نشان دهند زیرا خودشما تایید نمودید که بر اثر افتادن چاقو دستتان آسیب دیده است.

مشاهده

بازنشستگی

بر اساس قانون فرار خدمتی مشمول بخشش و یا شرایط مرتبط با قانون استخدامی نمی شود اما شما در خصوص 21 سال خدمت خود می توانید از خدمات بیمه (بازخرید) بهره مند شوید. اگر عذر موجه برای این غیبت دارید هم می توانید شمشول بازگشت به گا...

مشاهده

چک برگشتی

با سلام متاسفانه چک وصف تجریدی دارد و باید محل آن تحت هر شرایطی پر شود تا با مخاطرات جزایی و حقوقی مواجه نگردید. شرایط فسخ نیز موضوعی جداگانه دارد که باید به صورت کارشناسی در این مهم گنجانده شود پیشنهاد می نمایم در این خص...

مشاهده

اختراع

شما باید برای ثبت اختراع به عنوان حداقل طرح بالقوه آن را تقدیم دارید ولاغیر در غیر اینصورت طرح به نام هر شخص یا ارگانی که آن را طراحی نماید ثبت می شود.

مشاهده

متر فاصله پنجره

فاصله پنجره های‌مقابل یکدیگر بر اساس قوانین معماری و شهرسازی نبایستی کمتر از 4 متر باشد و تا ارتفاع 75/1 متری از کف بایستی به صورت غیر بازشو و غیرشفاف باشد.

مشاهده

حق ماموریت

اگر قید شده باشد و برگه ماموریت اعم ازروزانه و یا ماهانه صادر شده باشد بله تعلق می گیرد اما اگر ماهیت و موضوع همکاری شما در راستای فاصله کارگاه قرار گیرد خیر تعلق نمی گیرد.

مشاهده

حضانت

در شرایط عادی بعداز 7 سال حضانت فرزند با پدر می باشد اما در فرض موجود نظر فرزند برای ادامه زندگی با هریک از والدین استعلام می شود. در هر حال نفقه بر عهده پدر خواهد بود.

مشاهده

آیا میزان دیه برای جرح عمد و غیر عمد تفاوت دارد؟

ماه غیر حرام و حرام در فرض سوال شما جایی ندارد. با پاسخ همکار بسیار محترمم - استاد گنجی- موافق هستم به ماده 555 قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب نیز مراجعه نمایید زیرا تغلیظ دیه برای منافع و اعضا در نظر گرفته نشده است.

مشاهده