مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 821)

دریافت جانبازی و غرامت و از کار افتادگی

سلام علیکم.شما باید در دادگاه عمومی(کیفری)از آن سرباز وهمچنین محل خدمتتان طرح شکایت وتقاضای مجازات واخذ دیه نمایید.یاالله

مشاهده

کلاهبرداری بیمه

سلام علیکم.شکایت کیفری با موضوع استفاده از سند جعلی وسرقتی وهمچنین دعوای حقوقی با عنوان مطالبه وجه.یاالله

مشاهده

اعاده حيثيت

سلام علیکم.بلی ولیکن این نافی دعوای مطالبه وجه شما نیست.یاالله

مشاهده

ابهام و تفسير ماده 87 برنامه ششم-بند ذ-تبصره يك-قيد نيروهای شركتی

سلام علیکم.بابت این موضوع حضوراً به وکیل مراجعه بفرمایید.یاالله

مشاهده

حادثه در سربازی

سلام علیکم.پرونده بسته شده.یاالله

مشاهده

املاک

شما می توانید منزل را با همان شرایط بفروشی وتعهد 20 میلیون را به خریدار تنفیذ واین موضوع را با اخذ امضاء از فروشنده اولیه به وی اطلاع بدهید.یاالله

مشاهده

دیه

سلام علیکم.اشتباه می کنید .اینطوری نیست.یاالله

مشاهده

ملکی

سلام علیکم.بلی دادخواست مطالبه وجه بفرمایید.یاالله

مشاهده

درمورد پرونده مشاركت در سرقت

سلام علیکم.درخواست اعمال ماده 477 از دادگستری استان.در مورد وکیل به قسمت انتخاب وکیل مراجعه بفرمایید.یاالله

مشاهده

شکایت برای اخذ طلب

سلام علیکم.اولویت محل کار است وسپس محل دفتر شرکت.یاالله

مشاهده

طرح شکایت از همسایگان

سلام علیکم.به شما ربطی ندارد .درحیطه شهرداری است.یاالله

مشاهده

نفقه فرزند

سلام علیکم.اگر توانایی پرداخت داشته باشد،بلی.یاالله

مشاهده

اعاده حیثیت

سلام علیکم.باید لقب وچگونگی نشر مشخص شود.یاالله

مشاهده

تصادف در خدمت سربازی

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

درمورد حبس تعزیری درجه پنج

سلام علیکم.اگر رأی غیابی باشد حق واخواهی دارید.اگر نه باید بر علیه آن فرد در اداره کار شکایت کنید وربطی به مسئله کیفری ندارد.یاالله

مشاهده

درمورد گرفتن جانبازی یا راهی برای گرفتن خسارت یا..

سلام علیکم.به کارگزینی محل خدمت مراجعه بفرمایید .در خواست اعمال ماده 134 بکنید.جانبازی بعید است ولیکن مصدوم حین خدمت احتمال ضعیفی دارد که اگر بشود مستحق دریافت از کار اقتادگی می شوید.یاالله

مشاهده

مجازات 10گرم شیشه

سلام علیکم.اگر ثابت شود،هیچ.یاالله

مشاهده

درخواست تمکین زوجه برای زوج

سلام علیکم دادخواست نفقه بده.یاالله

مشاهده

خرید آپارتمان و خودداری فروشنده از سند زدن آن

سلام علیکم.1- دادخواست الزام به تنظیم سند 2- قرارداد باید مطالعه شود.یاالله

مشاهده

طرح تعریض در صورت نوسازی یا تخریب

سلام علیکم.هیچ کاری نمی تواند بکند.یاالله

مشاهده

نحوی نگهداری فرزند دختر قبل از طلاق

سلام علیکم.عذر خواهی می کنم سوالاتتان زیاد است لطفاً مکالمه بفرمایید.یاالله

مشاهده

شراکت

سلام علیکم.گزینه دوم.یاالله

مشاهده

آرای قطعی شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

سلام علیکم.سوالتان اشتباه است.یاالله

مشاهده

مطالبه تخفیف طبق کد برنامه فروش

سلام غلیکم.در صورت اثبات وجود تعهد شرکت، دادخواست الزام به ایفای تعهد تقدیم کنید.یاالله

مشاهده

نفقه

یلام علیکم.1-خیر 2-خیر 3-بلی.یاالله

مشاهده

رفع شکایت پلاک خودرو

سلام علیکم.شما باید بر علیه کلیه فرئشنذگان قبلی تا صاحب سند طرح دعوی با موضوعیت الزام به تنظیم سند بکنید.یاالله

مشاهده

شراکت

سلام علیکم.معمول صدی سه است.باید مسئولیت ها را مانند کیفری وحقوقی(خسارات)را در آن مشخص وتضمینی از این بابت دریافت کنید.یاالله

مشاهده

پارگی رباط صلیبی

سلام علیکم.شما به کارگزینی محل خدمت مراجعه وتقاضای اعمال ماده 134 بکن.وغرامت بگیر.یاالله

مشاهده

شکلایت از خریدار خودرو

سلام علیکم.خیر .زیاد.یاالله

مشاهده

برادر شهید

سلام علیکم.1- خیر 2-چزء وظایفش نیست ولیکن توصیه نامه به جایی که می خواهد شما را پذیرش کند می دهد 3-خیر.یاالله

مشاهده

توقیف و فک پلاک

سلام علیکم.مسالمت.طرح دعوی با موضوع فک پلاک.یاالله

مشاهده

تجدید نظر در مورد رضایت

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

با عرض سلام

سلام علیکم.همکارم سلیمی پاسخ مناسب را تقدیمکردند.یاالله

مشاهده

انتقال ملك

سلام علیکم.بلی/یاالله

مشاهده

کلاهبرداری یک شرکت برای خرید خودرو مبلغی از اینجانب گرفته نه خبری از خودرو است و نه پول پس می دهد

سلام علیکم.با مطالعه قرارداد(اگر باشد)می توان گفت که شما باید طرح شکایت کیفری کنید با طرع دعوای حقوقی.یاالله

مشاهده

جلب ضامن

سلام علیکم.از طریق قرار تامین اقدام کنید.یاالله

مشاهده

زمان اجرای حکم اعسار از پرداخت مهریه

سلام عیکم.به محض صدور رأی فطعی.یاالله

مشاهده

مهريه از ملك مشاع

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

قانون تملك آپارتمانها

سلام علیکم.اختصاصی است ولیکن با محدودیتی.یاالله

مشاهده

سوء سابقه شلاق تعزیری

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

ملک

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم با مشاوره حضوری به این امر مهم توجه بفرمایید.یاالله

مشاهده

نفقه

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم با مشاوره حضوری به این امر مهم توجه بفرمایید.یاالله

مشاهده

طلاق زوجه بدون داشتن شرایط عقدنامه

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم با مشاوره حضوری به این امر مهم توجه بفرمایید.یاالله

مشاهده

رابطه نامشروع تلفنی

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

چگونگی برخورد با شخصی که از پرداخت شارژ ساختمان امتناع میکند.

سلام علیکم.اگر شازژ پرداخت نمی کند شما می توانید 1-اظهارنامه ای به ایشان ارسال کنید 2- وی را از دادن خدمات عمومی ساختمان محروم کنید.یاالله

مشاهده

ارث

سلام علیکم.سوال تکراری است.یاالله

مشاهده

نقص عضو و از کار افتادگی

سلام علیکم.پزشک درست گفته.مگر اینکه شما بتوانید ثابت کنید که دیسک ناشی از کار بوده مانند جابجایی نهمات یا دیگ غذا.یاالله

مشاهده

مخدوش پلاک

سلام علیکم.در فرض سوال چون کار شما عمدی نبوده،دنبال میزان حکم محکومیت نباشید.دنبال اثبات بی گناهی باشید.یاالله

مشاهده

خانوادگی -عدم سازش -فحاشی -اتهام

سلام علیکم.در صورت توانایی اثبات فحاشی می توانید شکایت کیفری کنید .ولیکن مستحضر باشید این موضوع پایه های زندگی تان را سست تر از الآن می کند.یاالله

مشاهده

تصادف رانندگی

1- بلی 2-فقط دادگاه مشخص می کند 3-باید رأی خوانده شود.یاالله

مشاهده

مهلت پرداخت دیه ضرب و شتم عمدی

سلام علیکم.می توانید نیمی را نقد ونیمی را مدتی دیگر بدهید.علی ایحال احتمال زندانی بسیار ضعیف است.یاالله

مشاهده

دیه

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

تقسیم نامه

سلام علیکم.این موضوع نیاز به مشاوره حضوری وحتماً ورود وکیل حاذق دارد ودر این مشاوره نمی گنجد.یاالله

مشاهده

شكايت برای كلاهبرداری قرار منع تعقيب

سلام علیکم.احسنتم.سوالتان کجاست؟یاالله

مشاهده

قول نامه

سلام علیکم.جعلی ،خیر ولیکن باتوجه به اشتباه در تنظیم سند اثباتش کمی مشکل است.یاالله

مشاهده

آیا ارائه آدرس اشتباه به کلانتری و پلیس اگاهی و یا بانک لو میرود ؟

سلام علیکم.بلی از کد ملی وکپی شناسنامه.به خدا صحیح وراستش رو نوشتم.یاالله

مشاهده

قرار منع تعقیب

سلام علیکم به مظر می رسد توضیح شما ناقص است .علی ایحال باید قزاز مطالعه شود.یاالله

مشاهده

سوال در مورد موتورخانه ساختمان

سلام علیکم.سوال زیاد است ولی1-خیر 2-بلی نباید بدهید 3-به صورت مقطعی(جهت تعمیر بلی ولی دائم خیر 4-سعی کنید رأی 2/3 جهت جمع کردن موتور را جمع نید.یاالله

مشاهده

مدارک لازم برای محکوم کرون

سلام علیکم.شهادت شهود وتحقیق توسط کارشناس اداره کار.یاالله

مشاهده

خرجی دادن شوهر به همسرش

سلام علیکم.موضوع شما فارق از موضوع حقوقی است ونیاز به مشاوره خانواده دارد که در صورت صلاحدید در خدمتم.یاالله

مشاهده

حقوقى-نتيجه رأى الزام به تمكين

سلام علیکم.انشاالله به نفع زوجه.یاالله

مشاهده

از کار افتادگی

سلام علیکم.اگر کمسیون عالی پزشکی نتیجه مطلوب شما را تأمین نکرد می توانید به دیوان عدالت اداری مراجعه وطرح شکایت کنید.یاالله

مشاهده

مزاحمت یه زن

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع مستلزم مشاوره حضوری است.یاالله

مشاهده

تقسیم ارث

سلام علیکم.1-بستگی به متن وکالت نامه دارد که آیا این اختیار در آن ذکر شذه یا خیر 2-اقدام از طریق مراجع قضایی من جمله شورای حل اختلاف3-بله بهتره 4- قطعاً حق الوکاله کسر می شود ولیکن از حق ضایع نمی شود.یاالله

مشاهده

ملکی

سلام علیکم.اولاً باید یقیین به وجود نسبیت شود.ثانیاً تا پدر زنده است خیر ثالثاًچگونگی برخوردنیازمند فرایندی است که پیشنها می کنم پدر نسبت به استخدام وکیل اقدام کند.یاالله

مشاهده

ملکی

سلام علیکم.سوالتان نامفهوم است.یاالله

مشاهده

آیا مقصر تصادف کی است؟

سلام علیکم.نظر کارشناس در کشیدن کروکی وتعیین مقصر مهم است.بستگی به طول زمان استراحت پزشکی دارد.یااللع

مشاهده

کلاهبرداری و چک بلامحل

سلام علیکم.1-صذور حکم2-با فرض سوال شما در شکایت کیری پرداختی تضمین نمی شود مگر پرداخت نقد ایشان یا توافق دو طرفه ورضایت شما 3-پاسخ در 2 4- طی دادخواست حقوقی مجزا با عنوان خسارت ناشی از جرم.یاالله

مشاهده

محاسبه ی دیه جراحات

سلام علیکم..تعیین دیه فقط توسط دادگاه مشخص می شود.یاالله

مشاهده

سهمیه برادر شهید

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

فرجام خواهی کیفری

سلام علیکم.اگر زمان تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی منقضی نشده است،بلی.یاالله

مشاهده

فروش ملک

سلام علیکم.اگر در قولنامه پرداخت اقساط از شروط وعدم آن از خیارات فسخ باشد می توانید دادخواست فسخ به علت عدم اجرای شرط نمایید.اگر نه می بایستی اقساط را پرداخت واز بابت سفته ها طرح دعوای مطالبه وجه نمایید.یاالله

مشاهده

نحوه پرداخت حق الاجرا

سلام علیکم.اول اینکه نیم عشری که خودتان با اختیار پرداخت می کنین قابل تقلیل است.دوماً این 5./. بسار کمتر از مبالغ قبلی است.یاالله

مشاهده

درباره ضمانت سفته

سلام علیکم.همکارم جناب کیانژاد پاسخ کاملی تقدیم کردند.یاالله

مشاهده

مطالبه نفقه

سلام علیکم.نفقه شامل خوردو وخوراک وپوشاک و...به قدر نیاز است که اگر این قدر تهیه می شود.هیچ ولیکن به نظر می رسد بهتر از از راه دوستی ومهرورزی با همسرتان بتوانید خواسته خود را تعمیم بدهید.یاالله

مشاهده

مجروحیت حین خدمت

سلام علیکم.به جانباز 10./. متمری پرداخت نمی شود.یاالله

مشاهده

ثبت حبس در سوء پیشینه

سلام علیکم.سوابق کیفری شما موجود هست ولیکن در سوءپیشینه های عادی اعلام نمی شود ومشکلی ندارد.یاالله

مشاهده

درخواست تخلیه پیش از موعد بدلیل اعتیاد مستاجر

سلام علیکم.لطفاً مشاوره مکالمه ای صورت گیرد.یاالله

مشاهده

در مورد ارث تقسیم و اختلاف با وراث

رسلام علیکم.با توجه به انتقال شرکت به مکان نامعلومی لذا خود را محق می دانم تا شفاف شدن موضوع از طریق آن شرکت از همکاری خودداری کنم.یاالله

مشاهده

کیفری

سلام علیکم.موضوع شما با تفاسیری که می فرمایید فقط توسط وکیل وپس از مطالعه پرونده قابل پاسخ است ولاغیر.یاالله

مشاهده

معافيت پزشکی

سلام علیکم.عزیز .چرا فکر می کنی این سوالتان حقوقی است؟یاالله

مشاهده

نفقه

سلام علیکم.سوالاتتان نامفهوم است.لطفاً تلفنی.یاالله

مشاهده

استرداد طلا و جواهرات

سلام علیک.اولاً کیفری خیر.دوماً با اثبات (فاکتور وشاهد)می شود وارتباطی هم با طلاق ندارد.یاالله

مشاهده

شکایت از پلاک خودرو فروخته شده

سلام علیکم.دادخواست فک پلاک.یاالله

مشاهده

جراحی دیسک کمر و درصد جانبازی

سلام علیکم.با پیگیری می تواننید از کار افتادگی دریافت کنید.یاالله

مشاهده

دیه گردن

سلام علیکم.این فقط توسط دادگاه مشخص می شود.عجله نکنید.یاالله

مشاهده

توهین. افترا

سلام علیکم.خیر .بعید است.یاالله

مشاهده

پرداخت مهریه

عزیزمان پاسخ دادند.

مشاهده

اجرای صیغه طلاق

سلام علیکم.در دادنامه دادگاه ارده طرفین مشخص،مصوب ومحرز شده وهیچ جای ایرادی وجود ندارد.یاالله

مشاهده

خرید ملک در قبال واگذاری خودرو

سلام علیکم.نیازمند مشاوره حضوری.یاالله

مشاهده

حقوقی ملک

سلام علیکم.اثبات مالکیت شاکی بر غهده ایشان است.ضمن اینکه بزرگوار این موضوع مستلزم اخذ مشاوره حضوری در طی فرایند است.یاالله

مشاهده

گیرنده ربا

سلام علیکم.1- برای جرم ربا باید اثبات بشه که بعید است بشه2--اگر پدر زندان بره بابت بدهی است تا ربا3- اعسار پس ار محکومیت قطعی است 4-اموال ایشان بجز خانه باید به بدهکاران پرداخت بشود .یاالله

مشاهده

اعسار ضامن

سلام علیکم.بلی.بلی وخیر.یاالله

مشاهده

ارث

سلام علیکم.1-مهریه چزء بدهی متوفی است وتقسیم ارث به هر نحئ پس از پرداخت بدهی به طلبکار(البته در صورت مطالبه)تقسیم می شود.2- اقدام قبل از فوت.یاالله

مشاهده

متراژ مغازه در اجاره

سلام علیکم.1-در اجاره نامه ذکر شده مورد اجاره به رویت مستأجر رسیده.پس هیچ.2-اگر اجاره بها بر اساس مترا ژ باشد،یعنی احاره مغازه هر متری فلان قدر،در اینجا شما می توانید از پرداخت اجاره مازاد متراژ اصلی خودداری کنید.یاالله

مشاهده

جلب دادرسی

سلام علیکم.اینکه طرف محکوم می شود یا خیر دست دادگاه است ولی موضوع تا اینجا به نفع شماست.یاالله

مشاهده

تمکین

سلام علیکم.تا زمان قطعیت رأی تمکین بلی ولاغیر.یاالله

مشاهده

شکایت همسرم از من

سلام غلیکم.1 گزارش مأمور پلیس ناظر.2.رد اظهارات شاکی 3جرحشهادت شهود.یاالله

مشاهده

چک

سلام علیکم.طی اظهارنامه ای این موضوع را واینکه چک نزد شما به امانت بوده است را اعلام وابلاغ بفرمایید.یاالله

مشاهده

ضمانت وام

سلام علیکم.اگز این وجه از شما اخذ شد با دریافت گواهی دریافت وجه از بانک مربوطه به شورای حل اختلاف مرلجعه وطرح دعوی با موضوع مطالبه وجه بفرمایید.یاالله

مشاهده

فروش ملک در حال ساخت

سلام علیکم.این گونه موارد می بایسنی در فرار داد مشارکت ساخت پیش بینی می شد.علی ایحال این موضوع مستلزم مشاوره حضوری وتنظیم قرارداد الحاقی است.یاالله

مشاهده

کارگری و کارفرمایی

سلام علیکم.رأی دیوان اداره کار را موظف به رسیدگی نمود.ولیکن اینکه برای شما بیمه محسوب بشود یا خیر مغلوم نیست.یاالله

مشاهده

تصادف

سلام علیکم.عزیز سوالاتتان بسیار زیاد است ودر این مقطع نمی گنحد قط به عرض می رسانم نگران نباشید اوضاع وقف مراد است.یاالله

مشاهده

سود دوران مشارکت

سلام علیکم چنانچه در قرارداد پذیرفته ایی.دیگر هیچ.یاالله

مشاهده

ملکی

سلام علیکم.سوال شما در پاسخ ایچنینی نمی گتجد باید جلسه مشاوره ای گذاشت واسناد ومدارک بررسی وسپس پاسخ داد.یاالله

مشاهده

كيفري

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

مهریه

سلام علیکم.شما دیر اعسار داده ایید.ماجرا این است.بلی آزاد می شود.یاالله

مشاهده

دریافت غرامت و میزان آن

سلام علیکم.شما پیگیر پرونده تان باشید وبرای مشاوره از سرباز ها فقط در مورد اوضاع سربازی بپرسید نه امور پزشکی و...یاالله

مشاهده

شکایت کیفری ضرب و جرح

سلام علیکم.با اعلام رضایت شما همه چیز منتفی می شود وقابلیت پیگیری در آینده را ندارد چه با اصل چه باکپی.یاالله

مشاهده

دیه

سلام علیکم.شما می توانید به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنید.یاالله

مشاهده

دریافت خسارت تاخیر در قرارداد

سلام علیکم.باطی فرایندی از حالا بله.یاالله

مشاهده

حکم جلب

سلام علیکم.هیچ.یاالله

مشاهده

قرار منع تعقیب

سلام علیکم.تعیین وقت رسیدگی یعنی قبول قرار مجرمیت وصدور کیفر خواست توسط دادستان.اینکه چه مواردی می تواند شمارا کمک کند باید بعد از مطالعه پرونده توضیح داد.برگردید به شرکت وادامه کار.مراجعه خیر.یاالله

مشاهده

راهنمایی

سلام علیکم.پرونده خواهر شما مستلزم استخدام وکیل ومطالعه آن توسط وی است.به احتمال قریب به یقیین موضوع با چیزی که شما می فرمایید متفاوت است.یاالله

مشاهده

حقوق جزای اختصاصی 2

سلام علیکم.از پاسخ سوال ابایی ندارم ولیکم عزیزا.این بخش برای مشاوره به اشخاصی است که دارای مشکل حقوقی هستند وتوانایی پرداخت هزینه مشاوره را ندارن.نه اینکه پاسخ به سوالات امتحانی باشد.این عمل شما تضییع حق آنان است.یاالله

مشاهده

فرودگاه ،دارو...

سلام علیکم.تاج سر.سوال شما حقوقی نیست.به هر حال توصیه می کنم تا پایان طول درمانتان ،از سفر خارج از کشور که حتی از سفر خارج از شهر خودداری نمایید.یاالله

مشاهده

میزان دیه

سلام علیکم.این ها مواردی است که میزان دیه آن (ارش)فقط توسط قاضی مشخص می شود.یاالله

مشاهده

بازنشستگی

سلام علیکم.جهت پاسخ بهتر سوالاتی است که بهتر است مشاوره حضوری داشته باشیم.یاالله

مشاهده

هزینه های مربوط به قسمتهای اختصاصی که مشترک مورد استفاده است

سلام علیکم.بخش اول فرمایشتان با بخش دوم متفاوت است.توصیه می کنم موضوع را از طریق یک داور بی طرف(حقوق دان یا املاکی)حل وفصل نمایید.یاالله

مشاهده

بازنشستگی

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

سیاسی

سلام علیکم.این از جرایم تعزیری ومیزان مجازات آن بستگی به تصمیم قاضی دارد.هر دلیلی می تواند از جمله امارات(دلایل ولوضعیف)باشد.یاالله

مشاهده

سوال قضایی

سلام علیکم.این نتیجه به نفع شما بوده.قطعاً استخدام وکیل عاری از ضرر نیست.یاالله

مشاهده

درخواست وضعیت تبدیل از شرکتی به قراردادی یا پیمانی

سلام علیکم.بلی .از طریق دیوان عدالت اداری.فرقی نمی کند.یاالله

مشاهده

سلام تامین خواسته چک و مسدود کردم حسابهای بانکیم

سلام علیکم.سوالتان غیر معمول است.یاالله

مشاهده

اجرای احکام

سلام علیکم.از اجرای احکام درخواست استمهال معقول نمایید.یاالله

مشاهده

تصادف

سلام علیکم.صرف کامیون کفایت نمی کند.اگر مشخصات خودرو را دارد وآماده شهادت است .بلی.یاالله

مشاهده

درخواست طلاق همسر (زن) بدون رضایت شوهر

سلام علیکم.طلاق حق مرد ومهریه حق زن است مگر با استثنائاتی ولاغیر.یاالله

مشاهده

شناسنامه

سلام علیکم.با مراجعه به اداره ثبت احوال انشاالله بلی.یاالله

مشاهده

خسارت خودرو

سلام علیکم.به شورای جل اختلاف مراجعه وتقاضای تأمین دلیل با عنوان میزان خسارت ومشخصات(آدرس)صاحب خودرو نمایید.وسپس به شورای حل اختلاف محل سکونت مالک خودرورفته وطرح دعوا با عنوان مطالبه خسارات ناشی از تصادف وهمچنین هزینه ه...

مشاهده

انتقال قطعی سند خانه

سلام علیکم.ابطال سند رسمی به سختی وبا دلایل محکم امکان پذیر است.ولیکن بادلایل شهادت شهود وعدم پرداخت ثمن به وراث توسط برادر طرح دعوا بکنید انشاالله نتیجه بگیرید.ضمن اینکه همت فامیل واقوام در این وضعیت بی تأثیر نخواهد شد.ی...

مشاهده

دادخواست اثبات نصب

سلام علیکم.اگر پاسخ مثبت باشه نگران نباشید .یاالله

مشاهده

فسخ نکاح و تمکین زوجه

سلام علیکم.انشاالله بلی.حق طلاق هیشه دست مرد است.یاالله

مشاهده

خرید ملک مسکونی

سلام علیکم.1-خیر 2-باید قولنامه مطالعه شود.یاالله

مشاهده

مهریه

سلام علیکم.بلی ولیکن در فرهنگ ایرانی زنی که تقاضای مهریه کند ،زنگی آتی خوبی با شوهرش نخواهد داشت.بلی تعلق می گیرد.یاالله

مشاهده

بیماری صرع

سلام علیکم.آن مدارک نه.ولیکن با تشکیل مدارک جدید(انگار که بیماری جدید دارید)بلی.یاالله

مشاهده

فسخ اجاره نامه

سلام علیکن.باید اجاره نامه مطالعه شود.یاالله

مشاهده

شاهد حضوری در اداره ثبت برای انحصار وراثت

سلام علیکم.سوالتان شفاف نیست.ولیکن دفاتر برای محکم کاری این کار را می کنند.یاالله

مشاهده

حقوقی

سلام علیکم مجدداً طزح شکایت کنید.یاالله

مشاهده

اعسار

سلام علیکم.1 مغذور از پاسخ 2 تفاوتی نمی کند ر دو یک معهنا دارد.یاالله

مشاهده

معامله

سلام علیکم.طی اظهار نامه ای به ایشان ابلاغ واعلام کنید که عواقبت (کیفری)آن به وی مترتب خواهد بود.یاالله

مشاهده

خسارت تاخیر تادیه

سلام علیکم.تجدید نظز خواهی .واگر قطعی شده دادخواست تأخیر تأدیه از روز تقدیم دادخواستی که الآن رأی صادر شده.یاالله

مشاهده

ایجاد مزاحمت

سلام علیکم.ذکر فرایند در این پاسخ نمی گنجد.یاالله

مشاهده

ملک مشاع

سلام علیکم.اولاً خیر.دوماًبلی.سوماً صرف در خواست نه ولی در صورت افراز بلی.یاالله

مشاهده

غرامت پارگی رباط صلیبی

سلام علیکم.اگر در حین خدمت باشد.بلی.یاالله

مشاهده

اجرای احکام دیوان عدالت

سلام علیکم.بلی شما درخواست برک اجرائیه از دیوان نمائید.یاالله

مشاهده

ضمانت

سلام علیکم.شما پس از تحویل متهم به اجرای احکام می توانید وثیقه خود را آزاد کنید.یاالله

مشاهده

دیسک کمر حین انجام وظیفه

سلام علیکم/با گرفتن این وجه هیج کستمری به شما تعلق نخواهد گرفت.شما جانباز نخواهید شد ولیکن از کار افتاده حین خدمت خواهید بود که در صورت احراز ومقاومت سازمان ،طرخ در دیوان عدالت اداری نتیحه بخش خواهد بود.انشاالله

مشاهده

زمان اقدام برای بیمه بیکاری

سلام علیکم پس از قطعیت رأی اداره کار.یاالله

مشاهده

داد خاست

سلام علیکم.اگر این قرض الحسنه فعال فقط نوبت شما نرسیده،هیچ ولی اگر غیر فعال است باید بر علیه گیرنده وجه دادخواست مطالبه وحه نمایید که اگر بقیه طلبکاران هم باشند ،بهتر.یاالله

مشاهده

پس از پرداخت ماده100 و عوارض جهاد

سلام علیکم.سوالتان حقوقی نیست.یاالله

مشاهده

سوپیشینه

سلام علیکم.همکارمان پاسخ وافی دادند.یاالله

مشاهده

عدم فک پلاک

سلام علیکم.1.ابلاغ اظهارنامه به خریدارتان 2 طرح دادخواست فک پلاک.یاالله

مشاهده

مزد

سلام علیکم.شما شکایتت را در اداره کار بکن.یاالله

مشاهده

شکایت کارفرما و کارگر و سفید امضا بودن قرارداد

سلام علیکم.موضوعات شما مستلزم جلسه حضوری است.یاالله

مشاهده

شرایط فسخ تفاهم برای صلح

سلام علیکم .تفاهم نامه بلی ولی صدور چک بلا محل جنبه کیفری دارد ومستلزم طرح شکایت است.یاالله

مشاهده

شکایت از مدیر شرکت (ورشکستگی به تقصیر)

سلام علیکم.ورشکستگی بلی ولی اینکه به تقصیر باشد بسته به نظر قاضی است وبس.یاالله

مشاهده

رفع سوء پیشینه

سلام علیکم.سوالتان نامفهوم است.یاالله

مشاهده

طلاق توافقی

سلام علیکم.این موضوع مستلزم مشاوره حضوری است.یاالله

مشاهده

تخلف شهرداری ...

سلام علیکم.همکار عزیزم پاسخ کاملی تقدیم کرده است.یاالله

مشاهده

تصادف و دیه.

سلام علیکم.از ذاذسرای محل وقوع حادثه بر علیه راننده شکایت کن.یاالله

مشاهده

رای صادر شد به چه معناست؟

سلام علیکم.همین .رأی صادر شد ولیکن امکان دارد مربوط به شما نباشه که اگر باشه ابلاغ میشه.یاالله

مشاهده

در خواست کمک

سلام علیکم.ازاین بابت متأسفم ولیکن توصیه می کنم به هرجا سفره دل را باز نکنید.اینجا پاسخ به سوالات حقوقی است ولاغیر.یاالله

مشاهده

عدم انتقال سند خودرو

سلام علیکم.پاسخ را به صورت تلفنی تقدیم کردم.یاالله

مشاهده

خیانت در امانت

سلام علیکم.به نظر حقیر بهترین راه مراجعه به شهرستان ودریافت مستقیم برگه وخودرو ار راننده است.ولاغیر

مشاهده

دريافت نفقه از پدر

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

از اعتبار افتادن رای قطعی

سلام علیکم.فقط از طریق رأی اصلاحی.یاالله

مشاهده

با همسرم بیش دوساله اختلاف داریم بیست هشت سال پیش ازدواج کردیم درخواست طلاق دادم رای اولیه صادر شده

سلام علیکم.موضوع خانواده در مشاوره کتبی نمی گنجد ومستلزم جلسه حضوری است.یاالله

مشاهده

ترک نفقه.فحاشی.ضرب و شتم از طرف شوهرم

سلام لیکم.پاسخ خودتان دادید.یاالله

مشاهده

حکم جلب سیار

سلام علیکم.جلب سیار حکم ورود به منزل نیست.یاالله

مشاهده

راهنمایی و طریقه نوشتن درخواست فروش اموال

سلام علیکم.عزیز شما برای اینکار وکیلی بگیرید تا زودتر به حقتان برسید.اینطوری عقب می مانید.یاالله

مشاهده

حقوق معوقه

سلام علیکم.چون امضا کردید کاری نمی شود کرد.یاالله

مشاهده

پرونده بایگانی شده در شعبه

سلام علیکم.در خواست اعمال ماده 477 از دادگستری استان.یاالله

مشاهده

کمیسیون134

سلام علیکم.بعید به نظر می رسد.یاالله

مشاهده

ارث

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

درگیری.پاپوش.صحنه سازی

سلام علیکم.بزرگوار این موضوع در قالب یک مشاوره دوخطی نمی گنجد.وکیل باید ورود کند وپرونده را مطالعه ودفاعیه آماده کند.یاالله

مشاهده

در مورد ضمانت چک

سلام علیکم.امتحان باشد انشاالله در جلسه خودش.یاالله

مشاهده

حمل مشروبات الکلی

سلام علیکم.موضوع شما نیاز به ورود وکیل دارد.ودر یک مشاوره نمی گنجد.یاالله

مشاهده

الزام به تنظیم سند

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

الزام به تنظیم سند

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

تصادف رانندگی

سلام علیکم.به شورای حل اختلاف محل وقوع تصادف مراجعه ودادخواست تأمین دلیل بدهید وادامه فرایند.خیر.یاالله

مشاهده

دستگیری مامور ناجا توسط حفا ناجا و آگاهی

سلام علیکم.خیلی سرّی سوال کردید.ولی بلی.یاالله

مشاهده

اصابت گلوله به کف دست

سلام علیکم.شما بر علیه یگان خدمتی در دادسرا طرح شکایت بفرمایید.یاالله

مشاهده

ماده 21 قانون تصادفات

سلام علیکم.خیر.فقط طبق موعد قانونی.یاالله

مشاهده

سلام من صیغه یک ماهه شدم و باردار شدم الان چه کار کنم ؟

سلام علیکم.این موضوع ارتباطی به هم ندارند.یاالله

مشاهده

حذف یارانه

سلام علیکم.به دیوان عدالت اداری از سازمان هدفمندی.یاالله

مشاهده

سلام

سلام علیکم.شما به شکایتتان ادامه بدهید .او باید برای ادعای خود دلیل ومدرک ارئه کند.یاالله

مشاهده

توهین

سلام علیکم.خواهرتان (مالک خط)شکایت بکند.یاالله

مشاهده

وام ازدواج

سلام علیکم.اگر ثابت کنید که در آن تاریخ(هشت سال پیش)در بانک پرونده تشکیل داده اید ،بلی.ولی اگر هم بشود مبلغ وام آن سال را می دهند نه مبلغ الآن را.یاالله

مشاهده

مشاوره

سلام علیکم.بستگی به تراکم کار دارد.اگر رأی به نفع شما صادر شود کل مدت به شما حقوق تعلق می گیرد وبه عهده کارفرماست

مشاهده

انتقال حقوق مستمری

سلام علیکم.خیر.قانون مستمری اینچنین است.

مشاهده

رد دادخواست اعسار و تقسیط

سلام علیکم.خیر.بلی.خیر.فرقی نمی کند.یاالله

مشاهده

رفع توقیف خودرو

سلام علیکم.سوالتان بسیار نامفهوم است.یاالله

مشاهده

اثبات عدم مالخری

سلام علیکم.سوال شما بسیار کلی است.این طرف شنا است که بع ارائه دلایل کافی باید مال خر بودنتان را ثابت کند.

مشاهده

تامین خواسته

سلام علیکم.با طی فرایند خیر.یاالله

مشاهده

پرداخت دیه صندوق تأمین خسارت بدنی

سلام علیکم.با طی فرایند بلی.یاالله

مشاهده

قوانین آزمون استخدامی

سلام علیکم.اگر متولی اصلی این استخدام وزارت نیرو است بر علیه وزارت در دیوان ودر غیر این صورت در دادگاه عمومی طرح دعوا نمایید.یاالله

مشاهده

فریب خوردن جهت رضایت دادن به پرونده اعتراض به رای بدوی و تحصیل نامشروع مال

سلام علیکم.باید مشاوره حضوری داشت ودادنامه را مظالعه نمود.یاالله

مشاهده

الزام به تنظیم سند رسمی غیرمنقول

سلام علیکم.از طریق جلب ثالث این امکان وجود دارد.یاالله

مشاهده

مشكل كاربری زمين و مجوز فعاليت

سلام علیکم.1-خیر2-بلی3-بلی.یاالله

مشاهده

تاخیر در روند تحصیل و زندگی

سلام علیکم.واحد رسیدگی به شگایات دانشگاه.یااللع

مشاهده

شکایت اجرای چک

سلام علیکم.بلی.بلی.یاالله

مشاهده

توقیف خودرو

سلام علیکم.خیر .رأی تضامنی است.یاالله

مشاهده

کیفری

سلام علیکم.هر چیزی ممکن است.ولیکن از دست شما خارج .فلذا باید منتظر گذشت زمان باشید.یاالله

مشاهده

حبس تعزیری 3 سال

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

اعتراض به کروکی تصادف

سلام علیکم.امکان دارد ولیکن ضعیف.شامل می شود ولیکن به امکان زیاد جزای نقدی خواهد بود.یاالله

مشاهده

درباره اثبات نسب

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود

مشاهده

مال باخته کلاهبرداری خیانت در امانت

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود

مشاهده

كلاهبرداری

سلام علیکم.شاید بتواد ولیکن امکان اثبات آن کم است.یاالله

مشاهده

ممنوع الخروجی

سلام علیکم.در صورت دستور مرجع قضایی بلی.یاالله

مشاهده

فروش مال غیر

سلام علیکم.اثبات بر فسخ معامله سابق.یاالله

مشاهده

تصادفی

سلام علیکم.توافق.یاالله

مشاهده

چک برگشتی

سلام علیکم.آماده پرداخت .شرکت در دادگاه حقوقی شوید.یاالله

مشاهده

چک برگشتی

سلام علیکم.آماده پرداخت .شرکت در دادگاه حقوقی شوید.یاالله

مشاهده

مطالبه حق

سلام علیکم.چون اقدامی صورت نگرفته است لذا حقی هم برای مطالبه برای شما نمی ماند که طرح دعوا نمایید.یاالله

مشاهده

اصلاح سند رسمی مالکیت بلحاظ تصرف ملک مجاور تجاوز به تحدید حدود

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود

مشاهده

هبه زمین

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود

مشاهده

موجر و مستاجر

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود

مشاهده

جواز پیش فروش سازنده

سلام علیکم.بلی/یاالله

مشاهده

کفالت

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

چک برگشتی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود

مشاهده

دیون میت

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

انتسابی دایر

سلام علیکم.این کلمات مفهوم عمومی دارد نه حقوقی .لذا جهت روشن شدن موضوع باید کل جمله را قرائت بفرمایید.یاالله

مشاهده

تخلف مدیر ساختمان و نحوه شکایت از ایشان

سلام علیکم.اولین قدم شما جلب نظر مالکین شش واحد دیگر است.یاالله

مشاهده

ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود

مشاهده

حکم دادگاه برای کنترل تلفن

سلام غلیکم.سوالتان نامفهوم است.یاالله

مشاهده

مزاحمت تلفنی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود

مشاهده

رای داوری

سلام علیکم.برای ارائه پاسخ صریح باید دادنامه ها ورأی داوری را مطالعه کردو.االله

مشاهده

حقوقی

سلام علیکم.موضوع قابلیت طرح شکایت در دیوان را دارد.یاالله

مشاهده

درباره اکانت و جیمیل فیک در اینستا

سلام علیکم.بلی.ولی سوالتان حقوقی نیست.یاالله

مشاهده

بر علیه من شکایت خلع ید و قلع و قمع بنا

سلام علیکم.موضوع شما نیاز به مشاوره حضوری با ارائه ومطالعه مدارک دارد.یاالله

مشاهده

طلاق

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود

مشاهده

صدور پروانه

سلام علیکم.عزیز سوال شما حقوقی نیست.یاالله

مشاهده

زمان شروع مهریه دادن

از یک ماه پس از قطعیت رأی.خیر

مشاهده

دفاع از اتهام انتسابی دایر بر تصرف عدوانی و تخریب

سلام علیکم.چه سوالی کردید که راهنمایی کنیم؟یاالله

مشاهده

فحاشی، افترا و توهین و ایجاد درگیری پسر مستاجر

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

تک برگی کردن سند

سلام علیکم.همکارم جناب سلیمی پاسخ ارائه نمودند.یاالله

مشاهده

مبایعه نامه

سلام علیکم.صرف شهادت انجام معامله کفایت می کند.یاالله

مشاهده

کارفرما (استانداری) علیرغم بازگشت به کار توسط دیوان عدالت اداری و اداره کار سرباز میزند چه کنم؟

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

شکایت شخص ثالث

سلام علیکموشما می توانید بر علیه فروشنده خودرو با عنوان کلهبرداری وفروش مال غیر طرح شکایت کنید ولاغیر.یاالله

مشاهده

دیه

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

حقوقی

سلام علیکم.جانبازی خیر ولی مصدوم حین خدمت بلی.یاالله

مشاهده

اعسار

سلام علیکم.هیچ.فقط می تواند از طریق خیرین وصندوق حمایت ...اقدام کند.یاالله

مشاهده

نفقه

سوالتان ناقص است.یاالله

مشاهده

معاملات خودرو

سلام علیکم.باید قولنامه را مطالعه کنم که اگر تنظیم نکرده باشی.هیچ.یاالله

مشاهده

حکم منع تعقیب

سلام علیکم.بسته شدن پرونده.یاالله

مشاهده

توقیف خودرو

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

خسارت فسخ مبایعه نامه

سلام علیکم.فسخ بعید به نظر می رسد ولیکن جهت پاسخ قاطع باید قول نامه ووکالت نامه را مطالعه نمود.یاالله

مشاهده

تخلف دلال

سلام علیکم.1-باید ایشان دلیل ملکیت ارائه دهد که ندارد ودعوا رد می شود.2-شما می توانید با اخذ تصویر مصدق قولنامه از شورای حل اختلاف بر علیه دلال با عنوان مجرمانه کلاهبرداری وفروش مال غیر شکایت کنید.یاالله

مشاهده

اختلاف اداره کار و سازمان تامین اجتماعی

سلام علیکم.به نظر می رسد در صدور رأی سهل انگاری شده که باید آن را مطالعه کنم.یاالله

مشاهده

جانبازی و از کار افتادگی یا معلولیت خدمت

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع ،توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

قطع برق جهت عدم پرداخت شارژ تبليغات

سلام علیکم.خیر واین موضوع جنبه کیفری دارد.یاالله

مشاهده

تصادف

سلام علیکم.باید (خودشو به ماشین زده)را بررسی کنیم.ولیکن معمولاً در تصادفات راننده مقصر است مگر استثنائاتی.فقط جریمه

مشاهده

حکم تخلیه ملک تجاری

سلام علیکم.ظاهراً خیر وبرای پاسخ قاطع تر باید قرار داد ودو حکم را رویت کنم.یاالله

مشاهده

ربا

سلام علیکم.شهادت شهود.یاالله

مشاهده

سرقفلی

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

وکالت بلاعزل منزل مسکونی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود..

مشاهده

تامين دليل

سلام علیکم.اول اینکه باید در ملک صاحب سمت باشید .دوم اینکه از حقیر نخواهید برای شورا(مرجع قضایی) دیکته کنم.یاالله

مشاهده

بازنشستگی پیش از موعد

سلام علیکم.سوال شما حقوقی نیست.یاالله

مشاهده

اعتراض به رای دادگاه

سلام علیکم.اگر سابقه نداشته باشید ودرخواست ضحیحی بدهید ،بلی--در این مورد باید دفاعیه ایشان مطالعه شود.یاالله

مشاهده

استمهال

سلام علیکم.تا مادامیکه رأی قطعی نشده نیاز به واریز وجه نیست.یاالله

مشاهده

قرار نهایی صادر شد

سلام علیکم.حضوری.یاالله

مشاهده

ملکی موقوفه خاص

سلام علیکم.مستلزم مشاوره حضوری با رویت اسناد ومدارک.نه صرف فرنایشات شفاهی.یاالله

مشاهده

طلب از شرکت ... ...

سلام علیکم.قبل از تفدیم مشاوره باید قراردادرویت شود.یاالله

مشاهده

اختلاف با شهرداری

سلام علیکم.معذور بفرمایید.یاالله

مشاهده

خسارت تاخیر تادیه سفته واخواست نشده

سلام علیکم.از زمان تقدیم دادخواست.یاالله

مشاهده

ورثه

سلام علیکم.مشکل شما در این مشاوره نمی گنجد ونیاز به جلسه حضوری دارد.یاالله

مشاهده

قولنامه دستی

سلام علیکم.سوال شما مستلزم مشاوره حضوری با رویت اسناد است.ساالله

مشاهده

مستاجر متخلف و دریافت سرقفلی

سلام علکم.بلی ولیکن میزان آن طبق نظر کارشناس ودستور مرحع قضایی/یاالله

مشاهده

مهریه

سلام علیکم.همکازم پاسخ فرمودند.یاالله

مشاهده

تقاضای ارش معیوب

سلام علیکم.با فرض سوال شما خیر.یاالله

مشاهده

تهمت و افترای دانشگاه در حق دانشجو و خراب کردن وجهه شغلی-اجتماعی و ورود خسارت مادی و معنوی

سلام علیکم.سئالشما چند بعد دارد.1-باید انتصاب این تهمت وافترا ثابت شود 2-منظور شما از اینکه دانشگاه محل بورس اعلام عدم نیاز نموده نامشخص است3- محل شکایت(در صورت احراز دو بند فوق)دیوان عدالت اداری ومجلس(اصل90)می باشد4-قطعاً اس...

مشاهده

فسخ قولنامه دستی

سلام علیکم.خیر می بایستی فرایند حقوقی آن را طی نمائید.یاالله

مشاهده

صلح عمری

سلام علیکم.معذور بفرمایید.یاالله

مشاهده

پارکینگ

سلام علیکم.مشکلی ندارد وفقط برای شما حق تردد قائل شده است.یاالله

مشاهده

زمین قولنامه ای

سلام علیکم.موضوع شما حتماً مستلزم استحدام وکیل است.ولیکن قبل از مراجعه به وکیل حداقل گواهی جصر وراثت پدر را از شورای جل احتلاف تهیه فرمایید.یاالله

مشاهده

انحلال شرکت

سلام علیکم.موضوع شما در ارائه پاسخ صریح وکوتاه نمی گنجد ونیاز به حداقل یک جلسه مشاوره حقوقی دارد.یاالله

مشاهده

صلح مهریه غیر منقول

سلام علیکم.موضوع شما نیاز به جلسه حضوری داردویاالله

مشاهده

اقامت کاری در اروپا

سلام علیکم.سوال شما حقوقی نیست.یاالله

مشاهده

مشخص شدن مبلغ دیه

سلام علیکم.تاج سر جساب کردن وگفتن مبلغ /چه دردی (حقوقی)از شما دوا می کند.به وقتش احرای احکام به شما اعلام می کند.یاالله

مشاهده

شناسنامه

سلام بلی.یاالله

مشاهده

شورای حل اختلاف

سلام علیکم.هیچ/نوش دارو (اخذ مشاوره)پس از مرگ سهراب؟.یاالله

مشاهده

متهم به مالخری

سلام علیکم.1-پرداخت 400 هزار تومان به سارقین 2- اقرار به مالخری(ولو به دروغ)3- عدم مشاوره یا استخدام وکیل قبل از هر کاری.یاالله

مشاهده

مدرک دانشگاهی

سلام علیکم.سوال شما حقوقی نیست.اداری است.یاالله

مشاهده

مغازه سرقفلی

سلام علیکم تعویض دکور اثری احازه مالک ندارد.ولیکن افراط وتفریط چذا.یاالله

مشاهده

توقیف خودرو

سلام علیکم.موضوع شما در مشاوره نمی گنحئ.یاالله

مشاهده

نحوه دریافت دیه از صندوق تأمین خسارت بدنی

سلام علیکم.سوالتان نامفهوم است.یاالله

مشاهده

سوال مربوط به تصادف

سلام علیکم.لطفاً در متن سوالتان توجه بفرمایید.پرید به ماشین یعنی چه؟علی ایحال تا مادامیکه دادنامه صادر نشده بیمه کاری نمی کند .شما هم بهتره با اخذ قرار وثیقه در خواست آزادسازی خودرو را نمایید.یاالله

مشاهده

قرار رد دعوا

سلام علیکم.ذهنتان را مشغول کلمه نکنید .چند روز صبر کنید اصل رأی در سامانه به شما ابلاغ خواهد شد.یاالله

مشاهده

دریافت هزینه بصورت غیر نقد

سلام علیکم.بدون صدور خکم.بلی ولیکن در صورت تقدیم دادخواست مطالبه ثمن ناشی از کار (که با دلایلی مثل شهادت شهود باید اثبات شود)می توانید وجه خود را از سهم الشرکه در یافت کنید.یاالله

مشاهده

حقوقی

سلام علیکم.دادخواست همسرتان درخواست ثبت واقعه ازدواح استواین واقعه طلاق ارتباطی به خواسته ایشان ندارد.البته بهتر است که سند را هم نشان بدهید که اگر در دادنامه لحاظ شود عاری از لطف نیست.

مشاهده

گرفتن خسارت یا دیه

سلام علیکم.دیه نه ولی اگر ثابت شود ناشی از کار بوده .در صد از کار افتادگی بلی.یاالله

مشاهده

حقوقی

سلام علیکم.1 پرداخت دیه 2رضایت شاکی 3 پرداخت نقدی.یاالله

مشاهده

مشاوره و درخواست وكيل

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

سوء پیشینه

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

بخشش مهریه

سلام علیکم.چی امکان دارد.یاالله

مشاهده

دادگاه استرداد خودرو

سلام علیکم.اگر رأی قطعی شده باشد می توانید درخواست صدور برگ اجرائیه بدهید وتأخیر تأثیر در آن ندارد.یاالله

مشاهده

حقوقی خودرو

سلام علیکم.ایشان می تواند بگوید سه میلیارد بدهکاری.ولی مهم این است که علتش را بیان کند.ولاغیر.یاالله

مشاهده

مشخص شدن درصد دیه جراحت ملتحمه چشم راست

سلا م علیکم.تعیین در صد دیه فقط در حیطه تخصصی پزشکی قانونی است وبس.یاالله

مشاهده

شرکت سهامی خاص

سلام علیکم.موضوع شما در یک سوال ویک پاسخ نمی گنجد.باید جلسات حضوری ومدارک بررسی شود.یاالله

مشاهده

بابت ورثه

سلام علیکم.سوالتان نا مفهوم است.یاالله

مشاهده

در حین خدمت دچار بیماری روانی شدن

سلام علیکم.سوال شما حقوقی نیست.یاالله

مشاهده

الزام به تنظیم سند خودر

سلام علیکم.دادخواست الزام به انتقال سند مالکیت خودرو.یاالله

مشاهده

مفقود شدن برگه ی انحصار وراثت

سلام علیکم.به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی مراجعه ودادخواست انحصار وراثت مجدد تقدیم کنید.یاالله

مشاهده

داوری

سلام علیکم.آن وقت شما باید با هزینه خودتان درخواست تعیین داور از طرف زوج نمایید.یالله

مشاهده

تجاوز به ملک

سلام علیکم.شکایت تصرف عدوانی توسط یکی از وراث قانونی.یاالله

مشاهده

تغییر کد ملی

سلام علیکم.سوال شما حق.قی نیست استعلام اداری است.یاالله

مشاهده

چک

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

محل حادثه

سلام علیکم.خیر ولی می توانید وکیل در تهران بگیرید.یاالل

مشاهده

توقیف زمین مسکونی اوقافی جهت مهریه

سلام علیکم.خیر .در هیچ صورت.یاالله

مشاهده

خانوادگی

سلام علیکم.باتوجه به حساسیت موضوع پیشنهاد می کنم برای انتخاب بهترین گزینه جلسه ای حضوری یا مکالمه ای داشته باشیم.یاالله

مشاهده

وارد کردن مشروبات الکی

سلام غلیکم.بلی.زندان ،شلاق،جزای نقدی.بلی میتواند.خیذ نمی شود.یاالله

مشاهده

ضمانت

سلام علیکم.بلی ولیکن راهنمایی مستلزم رویت متن قرارداد وضمانت نامه است.یاالله

مشاهده

جریمه نقدی حمل مشروبات الکلی

سلام علیکم.نیاز به مشاوره حضوری.یاالله

مشاهده

حدود و تعزیرات

سلام علیکم.سوگند از جمله ادله اثبات است بجز جرائم حدود وتعزیرات مانند لواط ومحاربهو.......یاالله

مشاهده

دیه و تصادف

سلام علیکم.پاسخ داده ام.یاالله

مشاهده

چک قرضی

سلام علیکم.خیر.بلی.شما پس از پرداخت می توانید بر علیه گیرنده چک طرح دعوای مطالبه وجه نمایید.یاالله

مشاهده

مطالبه رسید عادی

سلام علیکم.فقط به صورت مشاور وراهنما بلی ولاغیر.یاالله

مشاهده

خیانت

سلام علیکم.در صورت اثبات ،بلی.یاالله

مشاهده

حادثه در محل کار

سلام علیکم.میزان دیه به میزان جراحت در نامه پزشک قانونی است.فرق می کند ولیکن قابل پیش بینی نیست که بیشتره یا کمتر.به دادسرای محل وقوع حادثه مراجعه وطرح شکایت نمایید.یاالله

مشاهده

تخریب و ضرب و شتم عمدی

سلام علیکم.زیر یکسال.بلی....تفاوتی نمی کند.یاالله

مشاهده

ضامنین امضاء کننده پشت سفته

سلام علیکم.بلی.نیاز به مشاوره حضوری دارد.یاالله

مشاهده

جواز زمین 50متری

سلام علیکم.سوال حقوقی نیست.یاالله

مشاهده

طلاق توافقی

سلام علیکم.هم نظر همکار عزیزم جناب گنجی هستم.یاالله

مشاهده

اتهام تحصیل مال مسروقه

سلام علیکم.اثبات بر بی اطلاعی از مسروقه بودن مال.یاالله

مشاهده

جعل امضا

سلام علیکم.اثبات با اصل امکان پذیر است ولاغیر.یاالله

مشاهده

اشتغال زوجه

سلام علیکم.در صورت اثبات اینکه ادامه اشتغال با مصالح زندگی مغایرت دارد،بلی.یاالله

مشاهده

سوال کیفری مربوط به تخلفات رانندگی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

دیوان عدالت اداری

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

موضوع منع مداخله كاركنان دولت

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

توقیفی خودرو

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

کیفری

سلام علیکم.1-شما محکوم می شوید.2- این سهام به نفع همسرتان به میزان طلب توقیف می شود.یاالله

مشاهده

گرفتن حق و حقوق

سلام علیکم.به میزان حق السهمتان بلی.یاالله

مشاهده

فروش مال غیر

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

تهدید و فحاشی تلفنی

سلام علیکم.این موضوع می تواند به عنوان اماره(ضعیف تر از دلیل )قرار گیرد که در مراجع نیز قابل بهره برداری است ولیکن بهتر است دلیل تهیه گردد.مانند پرینت تماس های دریافتی واستماع توسط شهود .یاالله

مشاهده

حادثه در زمان خدمت سربازی

سلام علیکم.هم نظر همکارم جناب منصوری هستم با اصلاح کلمه ازکار افتادگی بجای کلمه جانبازی.یاالله

مشاهده

مطالبه قیمت خودرو و کلیه خسارتهای وارده

سلام علیکم.همکارم حناب گنجی پاسخ کامل تقدیم کردند.یاالله

مشاهده

عقد قرارداد

سلام علیکم.دوست عزیز.سوال شما یا امتحان درسی است علی ایحال با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

ارث

سلام علیکم.خیر/یاالله

مشاهده

در مورد پرده بکارت

سلام علیکم.مشاوره شما نیاز به جلسه حضوری دارد.یاالله

مشاهده

مهریه

سلام علیکم.بلی هست.یاالله

مشاهده

فروش قولنامه ای خودرو

سلام علیکم.هیچ.یاالله

مشاهده

تفسیر طرفین در ماده 605 ق م ا (تعزیرات)

سلام علیکم.با نظر همکارم جناب گنجی موافقم.یاالله

مشاهده

متهمی که فرار کرده

سلام علیکم.اگر در مراجع قضایی مفسد اقتصادی بودن وی محرز گردد،بلی.یاالله

مشاهده

مهریه دادن

سلام علیکم.با اخذ دادنامه اعسار وتقسیط مهریه.یاالله

مشاهده

تسویه تعاونی

سلام علیکم.شما موظف بودید این اقدامتان را به اطلاع دادستان می رساندید فلذا این کار خود سرانه شما خارج از حیطه وظیفه تان وجرم است.یاالله

مشاهده

خارج از ايران

سلام علیکم.دربرابر وجه شما در خارح از کشور اقدامی نمشود.ولیکن در ایران اقداماتی همچون توقیف اموال وممنوع الخروج شدن می شود انحام داد.یاالله

مشاهده

تقسیم ترکه

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

آزاد کردن خودروی فک پلاک شده بدون سند

سلام علیکم.شما باید از شخص کلاهبردار نیز شکایت کنید که نتیجه اش رد مال خواهد بود.یااللع

مشاهده

مهریه

سلام علیکم.سلیقه ای هست.یاالله

مشاهده

شکایت

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

شرایط فسخ

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

تهدید کارفرما

سلام علیکم.اگر مقصر شما بودید که هیچ واگر دیگری،دیگری باید خسارت خودرو وشما را بدهد.یاالله

مشاهده

پرونده حقوقی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

هزینه کارشناسان نفقه

سلام علیکم.این سوال را از کانون کارشناسان رسمی دادگستری بپرسید.یاالله

مشاهده

سوال حقوقی

سلام علیکم.توصیه می کنم این کار را نکنید.یاالله

مشاهده

حضانت

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

تغییر نام

سلام علیکم.بلی.ولی به سختی.یاالله

مشاهده

دادخواست متقابل

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

سفته

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

شکایت از کارفرما

سلام علیکم.بلی بلی.یاالله

مشاهده

ديه

سلام علیکم.چرا الآن؟یاالله

مشاهده

به کارگیری کارکنان غیر مجاز

سلام علیکم.فقط توصیه می کنم این اقدام صورت نگیرد.یاالله

مشاهده

مشکلات مربوط به خواهر خوانده

سلام علیکم.این موضوع نیازمند مشاوره حضوری است.یاالله

مشاهده

سو استفاده از کپی مدارک تحصیلی

سلام علیکم.قانوناً خیر.یاالله

مشاهده

اعسار

سلام علیکم.بلی .با طی تشریفات وفرایند قانونی.یاالله

مشاهده

تغییر نام نوزاد

سلام علیکم سوال نا مفهوم است.یاالله

مشاهده

اجرای احکام

سلام علیکم.سریعاً دادخواست اعسار به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم نمایید.یاالله

مشاهده

توقیف اموال

سلام علیکم.همکارم جناب گنجی پاسخ کاملی ارائه نمودند.یاالله

مشاهده

معاف موقت یا استراحت پزشکی

سلام علیکم.اینکه چند ماه،بر عهده پزشک است.در صورتی که محرز شود این عارضه ناشی از کار(حین خدمت)است،با تقاضای شما باید در کمسیون مربوطه در نیروی انسانی مطرح وآنجا تصمیم گیری می کنند.یاالله

مشاهده

تخلف بازپرس و شعبه ... کیفری ... گرگان

سلام علیکم.1-خیر 2- بلی احتمال دارد 3- موضوع را به وکیل مجرب واگذار کنید 4-خیر یاالله

مشاهده

زمان دادرسی

سلام علیکم.بستگی به تراکم کار دادگستری حوزه قضایی دارد.یاالله

مشاهده

سرقت مستوجب تعزیر

سلام علیکم.اگر خودتان هم یک بار سوالتنان را مطالعه کنید متوجه نامفهوم بودن آن می شوید.لذا توصیه می کنم.واضح تر سوال بفرمایید.یاالله

مشاهده

فروش مال غیر

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

خروج از نشوز

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

بازیکن سابق تیم ...

سلام علیکم.هیچ.یاالله

مشاهده

ارث

سلام علیکم.بخش اول سوالتان با بخش دومش متناقض است.یاالله

مشاهده

ایجاد درب به کوچه بن بست

سلام علیکم.اجازه بهید همکاران در این خصوص پاسخ دهند.یاالله

مشاهده

انتقال ملک قبل از بنام شدن

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

خسارت بابت ساخت و ساز

سلام علیکم.همکارم جناب گنجی پاسخ جامع دادند.یاالله

مشاهده

شكايت از موسسات آموزشی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

ترک انفاق

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

سرمايه گذاری در بانک

سلام علیکم.سوال شما حقوقی نیست.یاالله

مشاهده

سرباز کمیسیون 134

سلام علیکم.سوال شما حقوقی نیست.یاالله

مشاهده

راهنمایی خروج از کشور

سلام علیکم.عزیزان راهنمایی کردند.یاالله

مشاهده

زمین

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

ازدواج مجدد

سلام علیکم.در صورت قطعیت حکم ازدواج مجدد،تمکین همسر اثری در حکم نخواهد داشت.یاالله

مشاهده

علل رد درخواست

سلام غلیکم.خیر.زیرا هر چند خواهان وخوانده وملک موصوف یکی است ولیکن این دو موضوع جدای یکدیگر هستند.یاالله

مشاهده

استفاده از برگه انحصار وراثت خلاف واقع و خيانت در امانت

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

ضامن شدن بدون اطلاع قبلی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوعتوصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

زمين

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

انحصار وراثت

سلام غلیکم.خیر.یاالله

مشاهده

ادامه تحصیل

سلام علیکم.رفتن به دانشگاه مشروط بر اینکه شب به منزل برگردید واین رفت وآمد خللی به زندگیتان وارد نکند بلا اشکال است و از موجبات عدم تمکین نمی باشد.یاالله

مشاهده

آسیب دیدگی در دوران سربازی

سلام علیکم.1- اجرای احکام این وجه به صورت یک طرفه از ناجا اخذ می کند .2 توصیه همکار عزیزم گنجی نیز مضاف براین موضوع توصیه می شود.یاالله

مشاهده

اجرای حکم رد اموالی که وجود نداشته باشد

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

چک برگشتی

سلام علیکم.با معرفی مال از ایشان به دادگاه ثابت کنید که وی معسر نیست.یاالله

مشاهده

تمکین

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

گرفتن ماشین به صورت خالی در انبار مشروبات الکلی

سلام علیکم.خدا برادرتان را مورد مغفرت قرار بده.به نظر می رسد که سند به نام برادرتان نبوده .وچون نبوده هیچ.یاالله

مشاهده

متر فاصله پنجره

سلام علیکم.این مشاوره حقوقی است؟یاالله

مشاهده

شکایت از مخابرات

سلام علیکم.طرح شکایت در مرجع قضایی.یاالله

مشاهده

سفته ضمانت

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

سرقت

سلام علیکم.متأسفانه به سوال کلی ونهانی نمی شود پاسخ صریح وشفاف داد.فقط عرض کنم که عفو فقط مشمول کسانی می شود که در زندان باشند.یاالله

مشاهده

کار بیش از 35 سال

سلام علیکم.قطعاً این شخص شما نیستید وطرف مقابلتان است.فلذا اخذ مشاوره برای حل مشکل خودتان داشته باشید نه ایحاد مشکل برای دیگران.یاالله

مشاهده

افسردگی شدید در سربازی

سلام علیکم.با توجه به اینکه کاری برای انجام دادن نگذاشته اید وکار را تمام کرده اید.شما مشاوره می گیرید،دردو دل می کنید،می خواهید حقوقدان باشید،؟؟؟؟یاالله

مشاهده

تخلیه عین مستاجره

سلام علیکم.پس از انقضای مدت قراردادتان با بنگاه دار بب آماده نمودن مبلغ ودیعه ای که از وی دریافت کرده اید.به شورای حل اختلاف مراجعه ودرخواست تخلیه عین مستأجره را بر علیه ایشان اقامه کنید.یاالله

مشاهده

چک

سلام علیکم.چنانچه می توانید ثابت کنید فقط این مبلغ بابت همین چک بدهکار هستید ،دادخواست واخواهی بدهید.ولاغیر.یاالله

مشاهده

عدم اجرای حکم دیوان

سلام علیکم.تاج سر.سوال شما گنگ است.کدام دیوان؟مگر دهیار وبخشدار مسئول اجرای خکم هستن؟چرا شاکی دهیار بود؟؟؟؟؟.....یاالله

مشاهده

معافیت پزشکی بعد از 7 ماه خدمت سربازی در نیروی انتظامی

سلام علیکم.اگر در کمسیون پزشکی مشخص بشود که مشکل شما با زمینه قبلی بوده،هیچ واگر غیر این باشد مستوجب دریافت غرامت(ولاغیر)خواهید بود.یاالله

مشاهده

راجع به پرونده اجرایی !؟

سلام علیکم.مورد شما وموارد مشابه آن از مواردی است که متأسفانه در دادگستری رایج شده است.لذا پیشنهاد می کنم جهت این موضوع به یک وکیل مجرب ومتعهد مراجعه بفرمایید.یاالله

مشاهده

مزرعه 1069 جریبی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

عدم رسیدگی به شکواییه

سلام علیکم.سوالتان نامفهوم وکلی است.یاالله

مشاهده

چک و سفته

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

ابطال سجل توسط شورای تامین

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

باطل کردن سند توقیف شده و صدور سند جدید معارض با سند باطل شده توسط محکوم علیه و تضییع حق محکوم له

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

محکومیت بخاطر مبلغ دیه کمتر از ده درصد دیه کامل

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

هبه غیر معقول و غیر شرعی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

تفکیک زمین

سلام علیکم.در خواست اعمال ماده 477 از رئیس دادگستری استان.یاالله

مشاهده

بازنشستگی

سلام علیکم.بلی می تواند ولیکن هم می تواند با یک درجه تخفیف شما را بازنشسته نماید.یاالله

مشاهده

اجرای احکام--راه حل

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

مزاحمت در محل کار

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

دیه

سلام علیکم.بیمه هیچ تعهدی برای پرداخت در مقابل مرجع قضایی نداره ولیکن معمولاً تا پایان سال به جهت جلوگیری از افزایش مبلغ دیه ،آن را پرداخت می کند.یاالله

مشاهده

چک ضمانت بدون تاریخ

سلام علیکم.1- باید ثابت کنیذ که چک ضمانتی بوده است 2-باید ثابت کنید که وجوه مربوط به چک را (بخش از آن)پرداخت کرده ایید 3-اظهار نامه ای دال بر دوبند فوق ارسال نمائید.یاالله

مشاهده

سنوات کارگری

سلام علیکم.1-اجاره یا شراکت 2-بیمه کاری به سنوات وعیدی ندارد.یاالله

مشاهده

تغییر نام کوچک

سلام علیکم.بلی/یاالله

مشاهده

بلاتکلیفی

سلام علیکم.شنا کاری به بیمه نداشته باش واز اجرای احکام اجرای رأی را توسط محکوم علیه درخواست کن.یاالله

مشاهده

کسر از حقوق کارمند

سلام علیکم.همه اش ربع 1/4 محاسبه می شود/یاالله

مشاهده

استعفا و گرفتن حق و حقوق

سلام علیکم.الساعه شکایت کنید.یاالله

مشاهده

سلام- تادیه خسارت ناشی از تصادف رانندگی

سلام علیکم.1-جرح شاهد 2- معرفی شاهد از طرف خود به عنوان یکی از دلایل.یاالله

مشاهده

محاسبه دیه

سلام علیکم.اگر زد وخوردی نداشتید.توصیه می کنم انکار کنید واگر شاهدی هم دارید معرفی کنید.ضمناً موارد فوق ارش است که معمولاً دادگاه میزان دیه را مشخص می کند.یاالله

مشاهده

اعسار

سلام علیکم.منظور شما را درخصوص(برااثبات)متوجه نمی شوم.یاالله

مشاهده

با سلام و خسته نباشید

سلام علیکم.با توجه به مبهوم موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.(هزینه موارد فوق جهت جلسه مشاوره است

مشاهده

ابطال پروانه اشتغال نظارت ساختمان اينجانب از طرف اداره راه و شهرسازی استان

سلام علیکم.در صورت اثبات ادعای خود دال بر قصور سازمان،بلی.یاالله

مشاهده

اشكال در ثبت موقعيت ملك

قابل رسیدگی ورفع ایراد در کسیون مربوطه است .صوانی بودن بستگی به تراکم کار دارد.یاالله

مشاهده

ضمانت حکم غیابی

سلام علیکم.می توان ضمانتی با فیش حقوقی معرفی کرد.یاالله

مشاهده

ضمانت حکم غیابی

سلام علیکم.می توان ضمانتی با فیش حقوقی معرفی کرد.یاالله

مشاهده

اجرای احکام اداره کار

سلام علیکم.عدم اجرای حکم،خود دارای با جرمی مستقل است که در این خصوص می بایستی از سوی مراجع قضایی صورت گیرد.یاالله

مشاهده

دریافت دفترچه بیمه

سلام علیکم.اولین صدور دفتر چه باید توسط سرپرست باشد.ولاغیر.یاالله

مشاهده

اعاده ی حیثیت

سلام علیکم.اگر مردم حاضر به شهادت در مراجع قضایی باشند که مرد این موضوع را در عیان عنوان کرده است،این شکایت امکان پذیر است ونهایتاض متهم مستوجب مجازات خواهد بود.یاالله

مشاهده

وقت نظارت

سلام علیکم.بجز علامت سوال،سوالی در مت فرمایش شما رویت نمی شود.یاالله

مشاهده

زمان عودت مبلغ واریزی بابت تامین خواسته

سلام علیکم.وجه سپرده شده بابت خسارت احتمالی صدور قرار تأمین خواسته به محض قطعیت رأی قابل استرداد است.یاالله

مشاهده

اجرای حکم قطعی استرداد جهیزیه

سلام علیکم.چنانچه حکم شما قطعی وحضوری باشد در مرحله اجرای حکم از طریق قوه قهریه(زور)از مراجع قضایی استرداد جهزیه یا مثل ویا قیمت آن امکان پذیر است.یاالله

مشاهده

مطالبه طلب و شهادت شهود ذینفع

سلام علیکم.اید دید که آن فروشنامه اولیه ( 1352) موجود است یا خیر واگر هست در آنجا نامی از مادر شما به عنوان احدی از خریداران ذکر شده است یا خیر اگر بلی که الحمدلله واگر نه با ید طرح دعوا بر علیه وراث دایی مرحومتان با دلیل شهاد...

مشاهده

وکالت بلاعزل به شخص سوم جهت فک پلاک و انتقال سند

سلام علیکم.خیر.به دادگاه مراجعه ودادخواست مطالبه ثمن (وجه)تقدیم کنید.یاالله

مشاهده

قرارداد بین دو نفر

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع ،توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

بیمه

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

مهريه

سلام علیکم.خیر.اجرای احکام دادگاه اولیه.یاالله

مشاهده

رابطه نامشروع

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.یاالله

مشاهده

استرداد خودرو

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

کلاهبرداری گروه تلگرامی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.یاالله

مشاهده

ابطال رای داوری

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.یاالله

مشاهده

انحصار وراثت

سلام علیکم.می تواند دادخواست اعتراض ثالث بزند.یاالله

مشاهده

ماده 477آ.د.ک

سلم علیکم.تاج سر .این که میگید کار است نه مشاوره.یاالله

مشاهده

حضانت

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

جلسه اعسار

سلام علیکم.گزینه اول.یاالله

مشاهده

اجازه قاضی برای نقطه زنی مزاحم تلفنی و رشوه

سلام علیکم.مسئول مزاحمت ،صاحب سیمکارت است ولاغیر.شما شکایت را از صاحب سیم کارت بکن .یاالله

مشاهده

مهریه و تمکین

سلام علیکم.بلی.تازمان تمکین.یاالله

مشاهده

اتهام به سرقت

سلام علیکم.شاهد از جمله ادله اثبات جرم است که اگر نباشد قابل ثبوت نیست کمااینکه اقرار نیز از جمله ادله می باشد که با آن دیگر مستلزم دیگر ادله نمی باشد.یاالله

مشاهده

تبدیل وضعیت استخدامی

سلام علیکم.شکایت در دیوان مستلزم تصمیم سازمان می باشد .فلذا صرف این موضوع قابلیت شکایت را ندارد.شایسته است به سازمان بر اساس مواد مطروحه توسط همکارم جناب کنجی کتابت وتصمیم متخذه را اخذ وسپس اقدام فرمایید.یاالله

مشاهده

جانبازان

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

گواهی حصر وراثت

سلام علکم.اول اثبات دین 2- تهیه گواهی حصر از شورای حل اختلاف /یالله

مشاهده

حقوق

سلام علیکم.سوالتان اقص است.یاالله

مشاهده

توقیف خودرو اقساطی

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

تبدیل وضعیت استخدامی

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

چگونگی اخذ گواهی انحصار وراثت توسط طلبکار(غیرورثه)

سلام علیکم.مخاطب متن،شخص دیگری است.یاالله

مشاهده

آرایشگاه زنانه

سلام غلیکم.سوالتان نامفهوم است.یاالله

مشاهده

ارث

سلام علیکم.در صورت اثبات سند مکتوب ،بلی/یاالله

مشاهده

جلسه اعسار

سلام علیکم.قبلاً پاسخ داده شده است.یالله

مشاهده

مهریه

سلام علیکم.بلی.یاالله

مشاهده

آیا برخورد فیزیکی در حد کبودی صورت مجازات حبس یا تعزیر دارد

سلام علیکم.به این سوال قبلاً پاسخ داده شده .شایسته است عزیزان دادراه به جهت احترام به وقت وکلا در این خصوص راهکاری بیاندیشند.یالله

مشاهده

فسخ مورد معامله بلحاظ اضافی مساحت مورد معامله

سلام علیکم.نوش دارو پس از مرگ سهراب فایده ای ندارد.یاالله

مشاهده

ارثیه

سلام علیکم.با فرض سوال شما ،این خانم یقناً وارث و ارث بر دارد.ولیکن این که چه مقدار به کی می رسه مستلزم مشخص شدن وراث قانونی ایشان است.یاالله

مشاهده

شرب خمر

سلام علیکم.با توجه به اینکه موضوع برای شما خیلی نگران کننده به نظر می رسد،پیشنهاد می کنم به اخذ مشاوره بسنده نکرده ونسبت به استخدام وکیل وطی فرایند قدم به قدم با ایشان اقدام نمایید یاالله

مشاهده

پرداخت اجاره بیشتر از قرارداد

سلام علیکم.نیاز به مشاوره حضوری.یاالله

مشاهده

اعتراض به گواهی حصر وراثت

سلام علیکم.هیچ جای نگرانی نیست.فقط شما باید در حین طی مسیر فرایند اخذ سند ،بگوش باشید تا در هنگام تقسیم ماترک در دادگاه ،با مدارک مثبته ثابت کنید که این مقدار زمین متعلق به شما واین مقدار جزء ماترک مادر مرحومتان است.ضمناً ...

مشاهده

ماده11 قانون آیین دادرسی

سلام علیکم.با فرض سوال شما بلی.یاالله

مشاهده

مراحل طلاق توافقی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه وحق الوکاله به صورت حضوری اعلام شود.یاالله

مشاهده

برخورد با کسانیکه به حریم خصوصی افراد سرک می کشند

سلام علیکم.شما از ما جه می خواهید؟یاالله

مشاهده

حقوقی

سلام علیکم.سوال کلی،ناقص ونامفهوم است.یاالله

مشاهده

تمکین

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه وحق الوکاله به صورت حضوری اعلام شود.یاالله

مشاهده

پرسش مالی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه وحق الوکاله به صورت حضوری اعلام شود.یاالله

مشاهده

کتک کاری و طلاق

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه وحق الوکاله به صورت حضوری اعلام شود.یاالله

مشاهده

کتمان کردن حقیقت

سلام علیکم.با دادن تعهد دال بر اینکه در صورت سوء استفاده از چک مذکور توسط هر شخص یا اشخاص دیگر.قاعداتاً این موضوع می بایستی فیصله داده شود.یاالله

مشاهده

ملک

سلام علیکم.در صورت ذکر اکانات ساختمان ومغایرت آن با قراردا ،بلی ولیکن در صورت عدم درج ،خیر.یاالله

مشاهده

ضرب و جرح عمدی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع ، توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه وحق الوکاله به صورت حضوری اعلام شود.یاالله

مشاهده

وصیت نامه

سلام علیکم.قبلاً پاسخ داده شده است.یاالله

مشاهده

کنتور برق

سلام علیکم.هم نظر همکار محترمم جناب باقری هستم.یاالله

مشاهده

اجراییه تمکین

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه وحق الوکاله به صورت حضوری اعلام شود.یاالله

مشاهده

در خصوص اجرای حکم کیفری با حداکثر سه جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه وحق الوکاله به صورت حضوری اعلام شود.یاالله

مشاهده

حضانت فرزند

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه وحق الوکاله به صورت حضوری اعلام شود.یاالله

مشاهده

کتک کاری

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه وحق الوکاله به صورت حضوری اعلام شود.یاالله

مشاهده

از دست یک باند که ماهها بر روی من کار کردند و دردسر درست کردند رها شوم

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه وحق الوکاله به صورت حضوری اعلام شود.االله

مشاهده

پرداخت وجه امانی جهت گرفتن پروانه ساخت ساختمان

سلام علیکم.با فرض سوال شما در صورت داشتن مدارک مثبته مانند سند واریزی وجه یا شاهد پرداخت،فقط می توانید درخواست مطالبه وجه نمایید.یاالله

مشاهده

درخواست مشاوره مالی

سلام علیکم.معذورم.یااللع

مشاهده

شاکی از من در دادسرا شکایت کرده و شاهدهای صددرصد دروغین برده و خودش طبق شواهد و مدرک جعل هویت کرده

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه وحق الوکاله به صورت حضوری اعلام شود.یاالله

مشاهده

دادگاه تجدید نظر

سلام علیکم.انشاالله خیر.یاالله

مشاهده

ضمانت بانک

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه وحق الوکاله به صورت حضوری اعلام شود.)یاالله

مشاهده

ترک انفاق

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه وحق الوکاله به صورت حضوری اعلام شود.یاالله

مشاهده

مرخصی مرده زایی

سلام علیکم.ارجاع موضوع به همکاران محترمه خانم/یاالله

مشاهده

ملکی

سلام علیکم.با توجه به کلی بوئن موضوع ، توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه وحق الوکاله به صورت حضوری اعلام شود.یاالله

مشاهده

حصر وراثت

سلام علیکم .سوالات شما مستلزم جلسه حض.ری است.یاالله

مشاهده

حضانت

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه وحق الوکاله به صورت حضوری اعلام شود.یاالله

مشاهده

تهمت و افترا

سلام علیکم.تهمت وافترا عناصری وشرایطی دارد که تا تمام آنها محقق نشود نتیجه مطلوب عاید نمی شود .لذا .با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه وحق ال...

مشاهده

حضانت

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه وحق الوکاله به صورت حضوری اعلام شود.یاالله

مشاهده

ازدواج بکمک رای دادگاه

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه وحق الوکاله به صورت حضوری اعلام شود.یاالله

مشاهده

خیانت در امانت

سلام علیکم.بلی ولیکن مشروط بر اینکه رسیذی از ایشان دال بر دریافت این وجه به منظور........(امانت) وهمچنین احراز خودداری از استرداد وجه .در عیر یانصورت،خیر.فقط با اثابات وجه باید دادخواست مطالبه وحه تقدیم مرجع قضایی نمایید.یا...

مشاهده

حقوق زن در تسهیم اموال زندگی زناشویی

سلام علیکم.این موضوع مشاوره خانواده می خواهد نه حقوقی.یاالله

مشاهده

تامین خواسته

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

مطالبه خسارت و قیمت خودرو

سلام علیکم.با توجه به تعدد سوال شما و حساسیت موضوع شکایت از مراکز عمومی توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه وحق الوکاله به صورت حضوری اعلام شود.یاالله

مشاهده

هزینه و زمان فرایند اثبات نسب

سلام علیکم.به بخش انتخاب وکیل مراجعه فرمایید.یااللع

مشاهده

نفقه

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

الزام به تمکین

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

استرداد جهیزیه

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

شرایط مهریه و نفقه

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

طلاق

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

پرداخت اقساط زن

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

متن طلاق توافقی

سلام علیکم.پیشنهاد می کنم حتماً شما هم وکیل استخدام کنید تا بعداً پشیمان نشوید.یاالله

مشاهده

ترک انفاق

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

چک و ضامن آن

سلام علیکم.طرح دعوای حقوقی از صادر کننده چک در شورای حل اختلاف حوزه قضای اقامتگاه وی.یاالله

مشاهده

شرایط تحقق بزه انتشار تصاویر شخص در فضای تلگرام

سلام علیکم.مطالبی که شما فرمودید نشان از نگرانی تان به موضوع است.لذا هر عزیزی به صرف فرمایشات شما بخواهد چاسخ دهد،یقیناً شما را راضی وآرام نمی کند.لذا پاسخ به تمام سوالاتتان مستلزم استخدام وکیل ولو به جهت مطالعه پرونده وا...

مشاهده

مزاحمت پیامکی

سلام علیکم.عزیزان به درستی راهنمایی کردند.ولیکن به نظر می رسد متارکه قبلی وازدواج مجدد شما با هدف دستیابی به آرامش در زندگی است ولاغیر .فلذا پیشنهاد می کنم با تغییر وسیم کارتتان ونام در فضای مجازی از این مرحله به راحتی عبو...

مشاهده

دادگاه تجدید نظر

سلام علیکم.هیچ چیزی قطعی قابل پیش بینی نیست.باید دلایل زوجه را نیز مطالعه نمود.یاالله

مشاهده

دیه دندان

سلام علیکم.قطعاً موضوع شما مستلزم پسگسرس تجری وتحصصی است که پیشنهاد استخدام وکیل را دارم.یاالله

مشاهده

ترک انفاق

سلام علیکم.این درست نیست .وهمسر شما باید ایشان را معرفی نماید.یاالله

مشاهده

سوال

سلام علیکم.بهترین راه فروش وکالت نامه ای(بلاعزل)در دفتر خانه است.یاالله

مشاهده

سوال

سلام علیکم.پس اقدام بانک در خصوص اخذ وجه از شما،شما می توانید با اسناد مثبته بر علیه بدهمکاربا موضوع مطالبه وجه در محل اقامتش طرح دعوا نمایید.یاالله

مشاهده

اصلاحیه سوال قبلی

سلام علیکم.پاسخ همان است.یاالله

مشاهده

الزام به تنظیم سند رسمی

سلام علیکم.شایسته اصلاحیه از سوی دادگاه صادرکننده رأیواجرائیه اصلاح کردد.یاالله

مشاهده

دادخواست واخواهی

سلام علیکم.با ابلاغ به شخص صالح حقوقی در شرکت مانند دبیرخانه،منشی اعتبار رأی غیابی ساقط می شود.یاالله

مشاهده

عدم تمکین زن

سلام علیکم.این موضوع نیاز به مشاوره حضوری وخصوصی دارد.یاالله

مشاهده

انصراف از وکیل

سلام علیکم.ضمن عرض تبریک ،با نظر جناب آقای گنجی موافقم.یاالله

مشاهده

ممنوع الخروج

سلام علیکم.فرمایش جناب گنجی.یاالله

مشاهده

توقیف اموال

سلام علیکم.با فرمایش آقای جلایری نیا موافقم.یاالله

مشاهده

روال قانونی طلاق توافقی

سلام علیکم.کافی است.یاالله

مشاهده

سنوات کارگری

سلام علیکم.با توجه به امضای بدون توجه کاری نمی شود کرد.یاالله

مشاهده

رانندگى در زمان توقيف و ضبط گواهينامه

سلام علیکم.فرمایش خانم جرجانی.بازداشت ندارد.یاالله

مشاهده

ملك مشاعي

سلام علیکم.نیاز به مشاوره حضوری دارد.یاالله

مشاهده

نفقه

سلام علیکم.به محض انعقاد عقد نکاح دائم نفقه به زن تعلق می گیرد.این امکان وجوددارد ونیکن چندان به صلاح مرد نیست.یاالله

مشاهده

مشاغل سخت و زیان آور

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

دریافت حق ماموریت

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

مهریه

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

مشخصات انباری آپارتمان

سلام علیکم.باید قرارداد را مطالعه کرد.یاالله

مشاهده

امضا پشت چك

سلام علیکم.خیر.فقط بر علیه صادر کننده جک.یاالله

مشاهده

ازدواج

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

مهریه

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

بین الملل

سلام علیکم.سوال شما بیشتر جنبه امتحان دارد تا اخذ مشاوره.یاالله

مشاهده

بیمه مسئولیت و غرامت

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

درخواست طلاق از طرف زن

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

آپارتمان

سلام علیکم.بلی.ولیکن با رضایت ویا عرف همه ساکنین بلا مانع است.یاالله

مشاهده

ابطال معامله صوری

سلام علیکم.خیر.بایدفریب باید ثابت شود.یاالله

مشاهده

سرپرستی فرزند در طلاق

سلام علیکم.بلی.خیر.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

نفقه

سلام علیکم.خیر .خیر.یاالله

مشاهده

تناقض 2 آرا از یک دادگاه کیفری.

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

توهین تهدید و فحاشی

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

اعـتیاد همسرم و خطای من

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

انتقال سند ملكی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع ، توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

معاونت در جعل

سلام علیکم.مشاوره برای طی طریقی صحیح برای رسیدن به هدف مطلوب است.این سوال شما نتیجه ای برای شما ندارد.یاالله

مشاهده

پرداخت نکردن اقساط وام

سلام علیکم.به این سوال قلاً پاسخ داده شده است.یاالل

مشاهده

آبروریزی و مزاحمت

سلام علیکم.جدای از بحث سیلی ،می توانبر علیه ایشان با عنوان مزاحمت شکایت کرد.یاالله

مشاهده

بیمه آتش سوزی

سلام علیکم.بیمه درست گفته.حال شما دلتان نمی آید از همسایه خسارت بگیرید امری جداست.یاالله

مشاهده

خیانت همسر

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

ضمانت وام

سلام علیکم.متن سوال شما مشخص کننده بی اطلاعی تان از پرونده است.لذا پیشنها اخذ مشاوره حضوری از وکیل را توصیهمی کنم.یاالله

مشاهده

طلاق

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

مجازات زدو خورد

سلام علیکم.بستگی به خروجی ونتیجه دعوا دارد.یاالله

مشاهده

چک خارج از کشور

سلام علیکم.ظاهراً شما پس از سرقت چک شکایتی در محل وقوع جرم طرح ننموده ایید.لذا اینجا کار کمی مشکل می شود .پیشنهاد اخذ مشاوره حضوری از وکیل را دارم.یاالله

مشاهده

مشکلات با بانک در دوران مشارکت

در متن شما بجز دو علامت سوال استفهامی نمی بینم.یاالله

مشاهده

دعوی تمکین از جانب زوج

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

تمکین زوج

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

چگونگی دریافت مهریه بعد از فوت همسر

سلام علیکم.وصیت نامه در خصوص امری شده که پرداحتش نیاز به وصیت ندارد.فلذا قبل از تقسیم ترکه در صورت موافقت صاحبان مهریه می توان بدون موافقت وراث به این خواسته ووصیت موذث اقدام کردویاالله

مشاهده

تمکین زوج

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

واخواهی

سلام علیکم.تقاضای اعسار نشانگر قطعیت رآی است فلذا واخواهی در این خصوص پس از صدور رأی اعسار امری بی معناست(در سوال شما).یاالله

مشاهده

سلامم

سلام علیکم.دادگاه صالح محل اقامت زن.یاالله

مشاهده

خواستار تشکیل دادگاه

سلام علیکم.ادامه فرایند شکایت.یاالله

مشاهده

صدور فاکتور بیش از مبلغ واقعی قطعه و کارمزد

سلام علیکم.قبلاً به همین سوال پاسخ تقدیم شده است.یاالله

مشاهده

ازدواج مجدد

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

ضرب و جرح عمدی

سلام علیکم.این امکان وجود دارد.یاالله

مشاهده

منع اشتغال خانمم

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

ارث

سلام علیکم.مطالبه ثمن فروش نامه از دادگاه صالح.یاالله

مشاهده

اظهارنامه قسطی کردن چک برگشتی

سلام علیکم.دو راه دارد 1- توافق با دارنده چک ومکتوب کردن آن در شورای حل اختلاف (گزارش اصلاحی) 2- پس از محکوم شدن شما در دادگاه به پرداخت وجه چک،تقدیم دادخواست اعسار وتقسیط(البته اگر مالی نداشته باشید واعسار شما ثابت شود).یاال...

مشاهده

اعاده حیثیت

سلام علیکم.هیچ.یاالله

مشاهده

اعاده حیثیت

سلام علیکم.هیچ.یاالله

مشاهده

راهنمایی در خصوص بازگشت به کار

سلام علیکم.معلوم نیست شما چه راهنماییی می خواهید.بحمدلله اطلاعات کافی را دارید.یاالله

مشاهده

شورای حل اختلاف

سلام علیکم.خیر ولیکن پیگیر پرونده تان باشید.یاالله

مشاهده

خسارت فسخ مبایعه نامه

سلام علیکم.سوال شما .ایجادانخراف در پاسخ کرده است.زیرا 1-صرف قصد کافی نیست 2-به هر دلیلی خیر 3-عدم استرداد پیش پرداخت به همین راحتی که شما می فرمایید خیر.یاالله

مشاهده

مجازات توهین

سلام علیکم.تا چه توهینی باشد؟از جزای نقدی شروع می شود تا شلاق وحبس.یاالله

مشاهده

خسارت فسخ مبایعه نامه

سلام علیکم.سوال شما .ایجادانخراف در پاسخ کرده است.زیرا 1-صرف قصد کافی نیست 2-به هر دلیلی خیر 3-عدم استرداد پیش پرداخت به همین راحتی که شما می فرمایید خیر.یاالله

مشاهده

اعاده حیثیت

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

سلام

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

توقیف مال منقول بابت مهریه

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

سوالات آیین دادرسی کیفری

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

حق و حقوق

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

شرب خمر در حال رانندگى

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

طلاق از طرف زوج

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

توهين و تهدید

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

ابطال قرارداد فروش

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

كلاهبرداری و اخاذی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود..

مشاهده

مهریه

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

اثبات شکستگی استخوان بینی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

شرکت سهامی خاص

سلام علیکم.موضو.ع شما سوال است یاالله

مشاهده

عدم تنظیم سند رسمی

سلام علیکم.با این اوصاف شما ملک را از کسی خریداری کرده ایید که مالک ملک نیست.اگر مطلع نبودید وی کلاهبرداری کرذه واگر مطلع بودید.هیچ.یاالله

مشاهده

وصول چک

سلام علیکم.1- خیر2-بلی..یاالله

مشاهده

تهدید و تهمت و فحاشی

سلام علیکم.حوایته سما مشاوره نیست.یاالله

مشاهده

طلاق

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

درخواست ثمن معامله توسط وراث

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

جا به جایی محل خدمت

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

تخلیه و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف با هزینه های دادرسی و تاخیر و تادیه

سلام علیکم.بحمدالله مشخص است شما به این موضوعات نا آگاه نیستید .لدا در صورت نیاز به وکیل به بخش درخواست وکیل مراجعه بفرمایید.قطعاً پاسخ لازم دریافت خواهید کرد.یاالله

مشاهده

وصول چک

سلام علیکم.ظاهراً دادراه هم به سوالات بی توحه شده. و بدون مطالعه آن را منتشر می کندیاالله

مشاهده

صدور اجراییه

سلام علیکم.هم نظرهمکارانم هستم.یاالله

مشاهده

فصل زمین

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

وصول چک

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

رضایت در پرونده کیفری در بحث چک

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

شكايت ديوان عدالت درمورد قوانين كار

سلام غلیکم.به دیوان شکایت کنید/یاالله

مشاهده

ترک انفاق

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

جعل مدارک

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خ توصیه می کنم جلسه ای باوکیل داشته باشیدتا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

ماده 146و 146 قانون اجرای احکام مدنی

سلام علیکم.بنده نیز هم نظر آقای رضوی هستم.یاالله

مشاهده

محکومیت

سلام علیکم.فرمایش همکارانم جامع وکامل بود.یاالله

مشاهده

ماده227

سلام علیکم.خیر این جزء موارد قهری محسوب نمی شود.یاالله

مشاهده

توقیف ماشین

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

تکلیف نفقه در زمان عقد برای زوجینی که ازدواج نکرده اند،چیست؟

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

نداشتن سند ماشین

سلام علیکم.توصیه به تشکیل جلسه مشاوره حضوری دارم/یاالله

مشاهده

حکم رشد

سلام علیکم.با داشتن شرایط عمومی وبدون نیاز به اذن پدر وگواهی رشد شما می توانید گذر نامه اخذ نمایید.یاالله

مشاهده

رفع توقیف خودرو

سلام علیکم.شما کارمند ودارای یک دستگاه پژو هستید.لذا سوال واعلام شرح حالتان نامتقارن است.علی ایحال خودرو چزء مستثنیات دین نیست وبه نفع طلبکار ظیط خواهد شد.یاالله

مشاهده

طلاق از طرف زوجه

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

اثبات

سلام علیکم.به دادسرای محل وقوع دعوا مراجعه وطرح شکایت نمایید.سریعاً.یاالله

مشاهده

شرایط طلاق نامه عادی شرعی

سلام علیکم.نیاز نیست ولیکن توصیه هایی هست که نیاز به مشاوره حضوری است.یاالله

مشاهده

باطل کردن وکالت بلاعزل

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع وکالت توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.

مشاهده

حقوق

سلام علیکم.به اداره کار حوزه محل کارتان مراجعه وشکایت نامه تنظیم وتقدیم کنید.یاالله

مشاهده

رأى صادره تجديدنظر

سلام علیکم.متن فوق دو پهلو است.نقض با تعویق ومختومه با هم نمی خواند.لذا توصیه می کنم بررسی بیشتری مبذول بفرمایید.یااللع

مشاهده

مهریه

سلام علیکم.پاسخ همکارم سرکار خان اعتمادیان کامل بود لذا از اطاله کلام خودداری می نمایم.یاالله

مشاهده

طلاق

سلام علیکم.پاسخ جناب گنجی کامل بود لذا از اطاله کلام خودداری می نمایم.یاالله

مشاهده

سابقه بیمه

سلام علیکم.به اداره کار محل کارتان مراجعه نمایید.یاالله

مشاهده

وصول چک

سلام علیک.پاسخ دوستان کامل بود لذا از اطاله کلام خودداری می نمایم.یاالله

مشاهده

سفته

سلام علیکم.دقیقاً به همین سوال قبلاً پاسخ داده شده است.یاالله

مشاهده

ازدواج مجدد

سلام علیکم.شرط ازدواج مجدد عدم تمکین زوجه وتوانایی مالی شما است.دادخواست باید به محل اقامتگاه زوجه داده شود.یاالله

مشاهده

اجاره

سلام علیکم.هم نظر جناب گنجی هستم.یاالله

مشاهده

مهریه

سلام علیکم.باید بذل نامه را مطالعه کرد.یاالله

مشاهده

مطالبه سود سفته

سلام علیکم.هم نظر همکارم جناب آقای کنجی هستم.یاالله

مشاهده

دیه

سلام علیکم .هم نظر همکارم خانم اعتمادیان هستم.یاالله

مشاهده

طلب پول همراه بیمار بعد از 5سال

سلام علیکم شما پس از اثبات هزینه کرد بابت متوفی می توانید بر علیه وراث با موضوعیت مطالبه حق السعی وهزینه کرد متوفی طرح دعوا(ولیکن با طی فرایند طولانی)وحق خود را دریافت کنید.یاالله

مشاهده

وصول چک

سلام علیکم.1- بابت پرداخت اقساطی توافق نامه ای داشتید یا خیر؟ 2- در پرداختتان ذکر کرده ایید بابت بدهب چک شماره..... یا خیر؟ 3- بلی یا خیر شما اظهارنامه ای به ایشان ابلاغ ودر آن توافق(شفاهی یا کتبی) وپرداخت ها(بابت بدهی چک) را گوش...

مشاهده

عدم ثبت واقعه نکاح

سلام علیکم.هم نظر جناب گنجی هستم.یاالله

مشاهده

نفقه

سلام علیکم.بلی.دادسرا در خصوص کیفری ترک انفاق ودادگاه یا شورای حل اختلاف بابت نفقه معوقه خود وحال فرزند.یاالله

مشاهده

سلب اذن ولی

سلام علیکم.بابت اولی بلی.بابت دومی خیر مگر با مخالفت غیر موجه وی.یاالله

مشاهده

درخصوص شغل سخت و زیان آور

سلام علیکم.نظر حقیر نیز همان نظر همکارم جناب گنجی است.یاالله

مشاهده

دريافت ارثيه

سلام علیکم.تقسیم ارث قبل از سیر فرایند قانونی به هر نحوی از انحاء فقط منوط به رضایت کتی(ارجح محضری)تمام وراث است ولاغیر.یاالله

مشاهده

سفته

سلام علیکم.هم نظر همکارم آقای گنجی هستم.یاالله

مشاهده

تقصیر اداره راه در تصادف منجر به فوتی

سلام علیکم.نظر حقیر نیز همان نظر همکارعزیزم جناب گنجی است.یاالله

مشاهده

ملاقات موقت

سلام علیکم.دستور موقت تا پایان وقطعیت حکم ساری وجاری است.لذا فرمایش دادگاه اشتباه است.توصیه استخدام وکیل داده می شود.یاالله

مشاهده

نگهداری و حمل مشروبات الکلی دست ساز و خارجی استعمال و نگهداری تریاک 3 گرم

سلام علیکم.با توجه به پایین بودن وجه تأمین وبار اولتان به نظر می رسد مجازات سنگینی نداشته باشید.ولیکن پیشنهاد می کنم نسبت به استخدام یک وکیل حتماً اقدام بفرمایید.یاالله

مشاهده

سوء پیشینه

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

چک تخلیه

سلام علیکم.بهترینش هیچی.یاالله

مشاهده

طلاق

سلام علیکم.یلی ولیکن با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.(هزینه موارد فوق جهت جلسه مشاوره است)

مشاهده

سند ملك با شرايط

سلام علیکم.بحمدالله آقای گنجی پاسخ کامل را دادند.یاالله

مشاهده

مطالبه خسارت

سلام علیکم.فرمایش همکارم خانم اعتمادیان نظر حقی نیز است با این توضیح که اگر خسارت زیر 20 میلیون بود به شورا وبالاتر به دادگاه.یاالله

مشاهده

مطالبه خسارت

سلام علیکم.نظر همکاران همان نظر حقیر است با این توصیف که از مشاور نخوهید که رأی قاضی را پیشگویی کند.یاالله

مشاهده

حقوقی چک

سلام علیکم.تنها راه این است که با باجناقتان به این توافق برسید که بدهی شما کمتر از مبلغ محکومیت است .سپس به شورای حل اختلاف یا دادگاه صادر کننده حکم ویا اجرای احکام مربوطه مراجعه وطی گزارش اصلاحی توافقنامه واجرای حکم بر اس...

مشاهده

عدم پرداخت مانده مبلغ فروش آپارتمان

سلام علیکم.1- واخواست سفته ها 2- ابلاغ اضهار نامه 2- دادخواست مطالبه وجه سفته به همراه تأمین خواسته 3- توقیف همان آپارتمان به میزان وجه مورد مطالبه.یاالله

مشاهده

سوال

سلام علیکم.زرگوار اینجا مشاوره حقوقی است نه فنآوری.آدرس را اشتباه آمدید.یاالله

مشاهده

فسخ قرارداد

سلام علیکم.نظر بنده نیز همان نظر جناب گنجی است.یاالله

مشاهده

حضانت دختر 9 ساله

سلام علیکم.صرف عدم ثبت نام فرزندتان ،هیچی.یاالله

مشاهده

پیش پرداخت اعسار

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

رد گواه

سلام علیکم.تصویر مصدق اقراریه را طی لایحه ای به دادگاه رسیدگی کننده تقدیم کنید.

مشاهده

مهریه عندالاستطاعه

سلام علیکم.عزیزا .تصمیم دادگاه آنچنان هم که می فرمایید سخت وخشن نبود.علی ایحال ما مشاور هستیم نه دادگاه .ضمن اینکه حقوق قانون کار هم 700 تومان نیست.ارجح آن است که شما بر علیه کارفرمای خود در اداره کار شکایت کنید.یاالله

مشاهده

دیه و اعاده حیثیت

سلام علیکم.1- میزان دیه پس از اعلام قطعی پزشک قانونی در حکم مشخص خواهد شد.2-صرف شکایت ایشان در دادسرا برای همسر شما حق اعاده حیثیت نمی کند مگر اینکه فارق از دادگاه با نیت سوء نیز چنین تهمتی را به همسران نسبت دهد.یاالله

مشاهده

شارژ مجتمع تجاری

سلام علیکم.قانون تملک آپارتمان بصورت صریح وشفاف به این موضوع اشاره کرده مه توصیه می کنم آن را مطالعه بفرمایید.یاالله

مشاهده

انتخاب پدر یا مادر

سلام علیکم.1- شما می توانید دادخواست ملاقات فرزند+دستور موقت به دادگاه تقدیم کنید. 2- حضانت با پدر است مگر عدم صلاحیت ایشان ثابت شود.یاالله

مشاهده

رای دادگاه

سلام علیکم.همکارم سرکار خانم جرجانی پاسخ کامل را فرمودند که نظر حقیر نیز همین است.یاالله

مشاهده

ابداع یا اختراع

سلام علیکم.توصیه حقیر این است که اول اختراع را به نام خود ثبت کنید وسپس جهت تولید آن با شرکت های مربوطه سرمایه گذار قراردادی محکم انعقاد کنید.بدیهی است که پس از ثبت نیز می توانید امتیاز آن را طبق قراردادی محکم وکامل به شخص ...

مشاهده

طلاق

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.(هزینه موارد فوق جهت جلسه مشاوره است)

مشاهده

ممانعت از ورود به منزل

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.(هزینه موارد فوق جهت جلسه مشاوره است)

مشاهده

اثبات مالکیت

سلام علیکم.نظر اینجانب نیز نظر همکارم سرکار خانم جرجانی است.یاالله

مشاهده

تهمت

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.(هزینه موارد فوق جهت جلسه مشاوره است)

مشاهده

مشکل خانوادگی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.(هزینه موارد فوق جهت جلسه مشاوره است)

مشاهده

مسدود کردن نقل و انتقال در دفترخانه

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع ،توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.(هزینه موارد فوق جهت جلسه مشاوره است)

مشاهده

تنزل پست سازمانی

سلام علیکم.نظز جناب رضوی نظر اینجانب نیز است.

مشاهده

شکایت

سلام علیکم.اگر زیر 20 میلیون است.در شورای حل اختلاف محل اقامت بدهکار واگر بالا دادگاه محل فوق.یاالله

مشاهده

تجارت

سلام علیکم.فرمایش همکارم جناب عبدالله زاده نظر اینجانب نیز می باشد..یاالله

مشاهده

هزینه پارکینگ و بیمه و سند

سلام علیکم.اگر در شرایط مزایده این موضوع به حساب خریدار ذکر نشده باشد.هزینه ها بر عهده فروشنده است .بجز انتقال سند که بالمناصفه است.یاالله

مشاهده

اجاره مغازه اي كه متراژ آن كمتر از نوشته داخل قرارداد ميباشد

سلام علیکم.موضوع شما نیاز به مشاوره حضوری ورویت اجاره نامه دارد.یاالله

مشاهده

فروش مسکن مهر

سلام علیکم.با فرض سوال به نظر می رسد ملک را بدون اطلاع مسکن مهر فروخته ایید.فلذا پرداخت وام بر عهده شماست ولیکن پس از پرداخت آن بر علیه خریدار دادخواست مطالبه وجه پرداخت شده نمایید .البته این در صورتی است که در قرارداد تقب...

مشاهده

جعل سند مشاركت ساخت ملك / اخذ وام كلان از بانك با سند مالك توسط سازنده با نام مالك

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.(هزینه موارد فوق جهت جلسه مشاوره است)

مشاهده

تجارت

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.(هزینه موارد فوق جهت جلسه مشاوره است)

مشاهده

طلاق

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.(هزینه موارد فوق جهت جلسه مشاوره است)

مشاهده

روابط نامشروع

سلام علیکم.فرمایش همکارم جناب گنجی نظر اینجانب نیز می باشد.یاالله

مشاهده

جعل چک و استفاده از آن

سلام علیکم.فرمایش آقای گنجی.یاالله

مشاهده

مزاحمت

سلام علیکم.فرمایش همکارم جناب کنجی صحیح وفرمایش سرکار خانم اعتمادیان مکمل آن است.یاالله

مشاهده

اتهام ماده 690 جزایی از طرف دادستان در راستای تغییر نقشه هادی روستایی و انتقال کوچه به ملک خریداری

سلام علیکم.شما فرمودید ملک خریداری شده.دریافت ثمن از سوی شما دال بر رضایت به بیع است .فلذا این حق که خود را مالک اشجار ملک فروخته شده بدانید صحیح نیست .مگر اینکه در مبایعه نامه آن را لحاظ کرده باشید.یاالله

مشاهده

در مورد خرید مغازه و خسارت وارده

سلام علیکم.اولین کاری که به شما توصیه می کنم تقدیم دادخواست الزام خوانده به ایفاء تعهد وخسارت ناشی از عدم تعهد در موعد مقرر طیق وجه التزام مندرح در قرارداد است.یاالله

مشاهده

زمین

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.(هزینه موارد فوق جهت جلسه مشاوره است)

مشاهده

تخلیه سرقفلی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع سرقفلی توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.(هزینه موارد فوق جهت جلسه مشاوره است)

مشاهده

بیمه و خسارت

سلام علیکم.فرمایس همکارم جناب آقای گنجی مفید وکامل بود.یاالله

مشاهده

مهریه از سهم الارث

سلام علیکم.اگر ایشان مستمری بگیر از بنیاد هست ،بلی ولاغیر.یاالله

مشاهده

دریافت نامه ابلاغیه برای شهادت بدون اطلاع از موضوع

سلام علیکم.با توجه به نقص در سوالتان توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.(هزینه موارد فوق جهت جلسه مشاوره است)

مشاهده

هزینه وکیل

سلام علیکم.با اوضاع واحوالی که می فرمایید.این موضوع نتیجه ای ندارد یا بسیار ضعیف است .فلذا معذور بفرنایید.یاالله

مشاهده

چک جعلی

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.(هزینه موارد فوق جهت جلسه مشاوره است)

مشاهده

انتقال اموال مبتلا به آلزایمر

سلام علیکم.فرمایش همکارم جناب رضوی صحیح است ولیکن این تجربه را من دارم اثبات حجر در زمان حیات محجور از طرف فرد مقابل بسیار وقریب به بعید است چه برسد به فرد پس از فوتش.یاالله

مشاهده

اختلاف بر سر عدم عودت و آزاد سازی مدرک تحصیلی جهت رتبه بندی

سلام علیکم.با فرض سوال شما فرمایش همکارم خانم جرجانی صحیح است.ساالله

مشاهده

طلاق

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.(هزینه موارد فوق جهت جلسه مشاوره است)

مشاهده

ازدواج

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.(هزینه موارد فوق جهت جلسه مشاوره است)

مشاهده

شیشه

سلام علیکم.سوال شما اخذ مشاوره برای گشایش کار نیست.یاالله

مشاهده

اعاده حیثیت

سلام علیکم .باید دید اینکه می فرمایید آبروی شما را برده چیست وچه گفته است؟یاالله

مشاهده

کلاهبرداری

سلام علیکم.خواسته شما کلاه برداری نیست وصرفاً مطالبه وجه است.شما می توانید در محل سکونت خودتان بر علیه ایشان طرح دعوا کنید واقامتگاه ایشان را مجهول اعلام فرنایید.یاالله

مشاهده

حقوق پرداخت نشده کارگر

سلام علیکم.اولاً اینکه شما به فکر برادرتان هستید جای ستایش است.دوماً فرمایش همکارم آقای گنجی نظر اینجانب نیز است.یاالله

مشاهده

محدوده لوله های شرکت نفت و گاز

سلام علیکم.موضوع کنار زمین درست است.ولیکن اینکه توافق شده زمین بین وراث مرزبندی شده باشد ،باید دید پدر بزرگتان نیز این توافق را پذیرفته یا خیر که اگر خیر قابل رسیدگی است ولاغیر.یاالله

مشاهده

مجازات جعل چک و استفاده از ان

سلام علیکم.فرمایش همکار محترمم جناب گنجی ،پاسخ اینجانب نیز است.یاالله

مشاهده

مهریه ی بروز

سلام علیکم.پاسخ همکاران محترمم هم همان است که بنده نیز می گویم.یالله

مشاهده

چک

وکیل شما معرفی اموال را برای توقیف اموال جهت تأمین خواسته،خواسته.ضمن اینکه بدون توقیف هم پرونده مستعد رسیدگی وطی فرایند(محکومیت)است.یاالله

مشاهده

مطالبه خسارت هزینه کرد مراحل دادرسی

پاسخ همکارم جناب آقای گنجی کاملترین بود .ولیکن مد نظر داشته باشید ئائگاه یا مرجع رسیدگی کننده فقط خسارات دادرسی شامل تمبر،وکیل(طبق تعرفه)وکارشناس دادگستری را قبول می کند ولاغیر

مشاهده

اجرائیه مهریه

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.(هزینه موارد فوق جهت جلسه مشاوره است)یاالله

مشاهده

رد واخواهی

سلام علیکم.بلی.تجدید نظر خواهی.یاالله

مشاهده

طلاق

سلام علیکم.با توجه به حساسیت موضوع خانواده توصیه می کنم جلسه ای داشته باشیم تا در صورت امکان بهترین راهکار را جهت حل موضوع بررسی ونتیجه به صورت حضوری اعلام شود.(هزینه موارد فوق جهت جلسه مشاوره است)یاالله

مشاهده

نفقه

سلام علیکم.برای جلوگیری از تعلق نفقه به زوجه لازم است زوج با مراجعه به دادگاه صادر کننده گزارش اصلاحی در خواست صدور برگ اجرائیه نماید که در صورت انقضای موعد ومهلت اجرای حکم ،زوجه بری ااز ذریافت نفقه خواهد بود.یاالله

مشاهده

شکایت مجدد و ارجاع به دیوان عدالت اداری

سلام علیکم.خب شما نسبتاً همه مسیر ها را طی کرده ایید.با توجه به دو رأی اخذ شده شما باید به دیوان عدالت اداری مراجعه وطرح شکایت بر علیه اداره کار نمایید با این توضیح که اینبار شما باید مدارکی ارائه نمایید که به صورت تمام وقت ...

مشاهده

به نام زدن حقوق

سلام علیکم.خیر.یاالله

مشاهده

رای در مورد نفقه

سلام علیکم.اینحا مشخص نیست شما زوج هستید یا زوجه که هرکدام فرایند جداگانه ای دارد.یاالله

مشاهده

فروش ماشین

سلام علیکم.با توجه به اینکه می فرمایید.خودرو متعلق به شخص نبوده ومالک آن شخص ذیگری بوده.هر آن امکان دارد ایشان شکایت رفع تصرف بر علیه شما نماید.فلذا اگر یقیین بر موضوع فوق(مالکیت)دارید می بایستی شکایت کلاهبرداری طرح نمایی...

مشاهده

کلاهبرداری

سلام علیکم.شما باید بر علیه صادر کننده چک طرح دعوای حقوقی بکنید.واین از مصادیق کلاهبرداری نمی شود.یاالله

مشاهده

چک

سلام علیکم.به نظر می رسد که حکم شما غیابی صادر شده است که در این صورت ورود ضامن ولو کارمند با فیش حقوقی الزامی است.یاالله

مشاهده

مغایرت پلاک ثبتی

سلام علیکم.برای ارائه مشاوره صحیح باید حضوری وبا مطالعه اسناد ارائه خدمت شود.یاالله

مشاهده

حکم کفالت مادر

سلام علیکم.موضوع شما حقوقی نیست وباید به کارشنا مربوطه مراجعه فرمایید.یاالله

مشاهده

مطالبه وجه

اگر توافقتان کتبی بوده باشد بلی ولاغیر.یاالله

مشاهده

اجرت المثل

سلام علیکم.این مبلغ براساس پارامترهایی است که توسط کارشناس رسمی دادگستری پس از مصاحیه با خودتان مشخص می کند.یاالله

مشاهده

رضايت نامه

سلام علیکم.1- بهتر است در دفتر خانه تنظیم شود.2-حتماً شماره چک مفقود شده ذکر شود.یاالله

مشاهده

چک ضمانت

سلام علیکم.سوالتان نامفهوم است.یاالله

مشاهده

مهریه

سلام علیکم.1- نداشتن ربطی به حمک ومحکومیت شما ندارد 2-در صورت دادخواست واحراز اعسار بلی 3-نداشتن مال برای پرداخت یکجا وشهادت شهود.یاالله

مشاهده

ملك

سلام علیکم.با توجه به عدم ارتباط سوالتان با عنوان سوال(پادشاه)به جهت حفظ غبطه دادراه وجلوگیری از ایجاد بدعت از پاسخگویی خودداری می کنم.یاالله

مشاهده

زمین شراکتی

سلام علیکم.در اینجا تنها حق برای شما اولویت در خرید زمین در صورت برابری قیمت شما با خریدار غیر است.یاالله

مشاهده

تقاضای پرداخت هزینه تعمیراتی بیشتر

سلام علیکم.مشاعات ناشی ازعدم قصور شخص خاص بر عهده کل مالکین است.بابت آن موضوع نیز بابت مبایعه نامه وبنچاق شما وفروشنده باید مطالعه شود.یاالله

مشاهده

چک و حساب دفتری

سلام علیکم.1-باید در محل اقامتگاه ایشان در دادگاه عمومی حقوقی طرح دعوا با موضوعیت مطالبه وجه به استنادبارنامه وعند الزوم شهادت شهود(باربری وراننده کامیون تحویل دهنده)نمایید.2-بابت چک نیز اگر شرایط مشمول امر کیفری باشد فرم...

مشاهده

خانوادگی

سلام علیکم.ایشان می تواند با تهیه مدارک مانند گزارش پلیس110 وشهادت شهود بر علیه این آقا طرح شکایت با موضوعات مزاحمت وتهدید نماید.یاالله

مشاهده

چک بدون تاریخ

سلام علیکم شما با درج تاریخ در چک (زمان مطالبه وجه)واخذ گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال الیه،می توانید بر علیه طرف مقابل(صاحب چک)طرح دعوای حقوقی با موضوعیت مطالبه وجه چک،خسارت تأخیر تأدیه،خسارات دادرسی وبدواً تامین خوا...

مشاهده

معاوضه سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه حدودا28متر بقیمت 125میلیون تومان بااپارتمان 95متربقیمت 100میلیون

سلام علیکم.اعتراض شما از بابت ایجاد خسارت از سوی طرف هیچ ارتباطی با ایفایا عدم ایفای تعهد شما نداردوشما می بایستی طبق قرارداد به مفاد آن جامه عمل می پوشاندید.برای مشاوره بیشتر شایسته است اصل قرار داد واستفتاء رویت شود.یاا...

مشاهده

چک و جعل عنوان

سلام علیکم.با توجه به اوضاع واحوال شما باید بر علیه آن آقا به استناد همان رسید طرح دعوا با موضوعیت استرداد عین چک را بنمایید.یاالله

مشاهده

مهریه

سلام علیکم.دادگاه با رعایت مصلحت طرفین این رأی را صادر کرده ولاغیر.یاالله

مشاهده

ثبت طلاق

سلام علیکم.ثبت واقعه طلاق از الزامات است فلذا شما باید حتماً این موضوع را پیگیری بفرمایید.زمان این عملیات بستگی به همکاری همسر سابقتان دارد که اگر این همکاری باشد نهایتاً در 20 روز واگر نه در شش تا نه ماه.در خصوص مشاوره بعد...

مشاهده

سرقت لوازم منزل

سلام علیکم.چنانچه اموال سوای جهیزیه یا مازاد بر آن است می توانید با جذب دلایل ومدارک مانند معاینه محل ومعرفی شهود بر علیه همسر خود اعلام جرم با موضوعیت سرقت نمایید.در خصوص مالکیت منزل هم مواردی است که با اخذ مشاوره حقوقی ح...

مشاهده

طلاق گرفتن مهریه

سلام علیکم.ارائه مشاوره به سرکار عالی با توجه به حساسیت موضوع(خانواده)نیاز به مشاوره حضوری دارد.یاالله

مشاهده

واخواهي

سلام علیکم.اگر شما ثابت کنید که این حکم کمتراز 20 روز است که از آن باخبر شده اییدزمان شروع موعد از زمان باخبر شدنتان است.یاالله

مشاهده

جرایم مجازی

سلام علیکم.کافی است ثابت کنید که گوشیتان هک شده بود وهیچ اقدامی توسط شما وبا گوشی (مستقیم )شما انجام نشده.یاالله

مشاهده

نزاع و درگیری

به دادسرای حوزه قضایی محل درگیری شکایت ومتهم را راننده خودروی مذکور معرفی بفرمایید.یاالله

مشاهده

دریافت شناسنامه برای فرزند بدونه پدر

یلام علیکم.نزدیک ترین راه ثبت عقد موقت(متعه)است که در این صورت هیچ مشکلی بابت شناسنامه بچه وثبت در شناسنامه پدر ومادر وجود ندارد.یاالله

مشاهده

ارش 10% نقض عضو دستگاه تنفسی

سلام علیکم.1- همان است 2- شما می توانید با توجه به عدم درمان کافی به نظریه پزشک قانونی اعتراض نمایید.یاالله

مشاهده

رسید مبالغ

سلام علیکم1- بله کافی است 2- توصیه می کنم حتماً مبایعه نامه ای مکتوب تهیه کنید.یاالله

مشاهده

سلب حضانت

سلام علیکم.جهت سلب جضانت باید عدم صلاحیت طرف احراز شود.یاالله

مشاهده

کلاه برداری

یک بار پاسخ داده ام.

مشاهده

سلب آسایش توسط همسایگان

سلام علیکم.پاسخ همکارعزیزم کفایت موضوع می کند.یاالله

مشاهده

شرکت در منازعه

سلام علیکم.کافی است که ثابت شود در قتل مشارکت نداشته اند.یاالله

مشاهده

چگونگي الزام طرف مقابل به تعهدات مالي

سلام علیکم.چنانچه نسخه ای(اصل)از این توافق نامه دارید می توانید با رائه تصویر مصدق آن به اجرای احکام درخواست توقف اجرای حکم را نمایید.یاالله

مشاهده

شرکت در منازعه

سلام علیکم.فقط کافی است که ثابت کنند در قتل مشارکتی نداشته اند.یاالله

مشاهده

اعتراض دائمی

سلام علیکم.با توجه به اینکه شما یکبار رأی در این خصوص گرفته ایید،با توجه به اصل مختوم به ایشان نمی تواند دعوای مجدد با همان موضوعیت وهمان دلایل در دادگاه طرح نماید.تعیین کارشناس هم به عهده دادگاه است نه با انتخاب طرف دعوا....

مشاهده

خرید و فروش زمین موقوفه

سلام علیکم.با توجه به اینکه مالک وقفی یکبار با شما قرارداد بر اساس سه دانگ ملک وقفی اش بسته فلذا برای ادعای جدید باید سند ارائه نماید وشما می توانید با تنظیم دادخواستی او را مجاب به تمدید قرارداد اجاره (وقفی) نمایید.یاالله

مشاهده

پرسش

سلام علیکم.فروشنده دروغ نگفته بلکه تما حقیقت را نگفته است وشما تحقیقات کافی را قبل از خرید انجام نداده ایید.فلذا بر اساس قاعده اقدام کاری نمی شود انجام داد.یاالله.

مشاهده

کلاهبرداری

سلام علیکم.1- تهیه وارسال اظهارنامه به شرکت واعلام امانی بودن سفته وبلا اثر بودن رسید ها به علت استعفا.2- دادخواست استرداد سفته ورسید ها از شرکت3- تنظیم دادخواست مطالبه وجه از فرد که البته می بایستی دلیل کافی بابت این موضوع ...

مشاهده

باسلام.چه اقدامی میتوانم انجام دهم؟

سلام علیکم.برای یافتن بهترین راه باید قولنامه را مطالعه کرد.یاالله

مشاهده

سند نزدن آپارتمان توسط فروشنده

سلام علیکم.برای تقدیم پاسخ باید قرارداد مطالعه شود.یاالله

مشاهده

تفویض اموال

سلام علیکم.حقیر هم نظر پاسخ ارزنده همکارم هستم.یاالله

مشاهده

خرید و فروش ماشین

سلام علیکم.برای ارائه مشاوره دقیق لازم است قرار دادمطالعه شود.یاالله

مشاهده

بیمه نکردن کارفرما

سلام علیکم.شما می توانید در اداره کار حوزه آن مرکز شکایت کنید ضمن اینکه 1- بر علیه شخصی شکایت کنید که طرف قرارداد شما است2- دلیلی دال بر اشتغال 15 ساله در آن مرکز ولو شهادت شهود داشته باشید.یاالله

مشاهده

چک

سلام علیکم.امضاء چک یعنی پذیرفتن دین ولاغیر.فلذا پیشنهاد می کنم پیگیر اعسار شوید.یاالله

مشاهده

نحوه حضور در دادگاه تجدیدنظر استان

سلام علیکم.جلسه رسیدگی در دادگاه تجدید نظر فرصتی است برای طرفین برای دفاع از خود واحقاق حق .فلذا این جلسه بسیار مهم است فلذا شایسته است به آن لایحه بسنده نکنید.یاالله

مشاهده

حق پارکینگ

سلام علیکم.شما صرفاً نسبت به پارکینگ مشخص شده در سند تان حق اعتراض دارید ولا غیر .اما چنانچه همسایه شما از مشاعات برای پارکینگ استفاده کند باید توسط هیئت امنا یا مدیر ساختمان شکایت شود.یاالله

مشاهده

مشاوره‌ رایگان

سلام علیکم.باید در جلسه ای حضوری مدارک بررسی شود.یاالله

مشاهده

جعل اسناد دولتی و تقلب

سوال شما شفاف نیست وظاهراً در تایپ ایراد داشته است.

مشاهده

شکایت مرتبط با سازمان بورس

سلام علیکم.مرجع رسیدگی به این موضوع1-اداره بازرسی کل کشور 2- کمسیویون اصل 90 مجلس

مشاهده

دیه

سلام علیکم.بلی.برای پیگیری موضوع باید فرایند هایی را در اداره کار ودادگستری سپری کنید که در این خصوص پیشنهاد می کنم وکیل استخدام کنید.یاالله

مشاهده

جرم کلاهبرداری

سلام علیکم.1-اقرار پسر عمو 2-اثبات سفید امضا بودن اوراق از طریق استکتاب(نظر کارشناس).یاالله

مشاهده

چک

سلام علیکم.برای بررسی این موضوع باید پرونده را مطالعه کرد.یاالله

مشاهده

مزاحم تلفنی

سلام علیکم .همسر وپدرتان می توانند از طریق پلیس فتا وداسرای فضای مجازی بر علیه صاحب فعلی سیمکارت شکایت نماید که حسب فرمایشتان این موضوع به تهم اصلی احاله خواهد شد.یاالله

مشاهده

مزاحمت مالک

شلام علیکم.1- ایشان پس از انقضای تمدید کتبی قرارداد می تواند درخواست تخلیه نماید2-با توجه به مدارک شما می توانید بر علیه ایشان شکایت مزاحمت فرمایید2-به علت مشغله کاریتان پیشنهاد می کنم وکیل استدام واستفاده از مواد قانونی ر...

مشاهده

تصادف جرحی

سلام علیکم.1- بیمه فقط حق السهم خسارت وارد شده توسط شما را به حمل ونقل می پردازد2-انتقال برای شما انجام نمی شود زیرا این شما نیستید که باید خسارت از بیمه بگیرید.خودرو با قرار دادن وثیقه ای آزاد می شود.لطفاً بردبار باشید والا ...

مشاهده

شکستگی استخوان بینی

سلام علیکم.رأی دادگاه یعنی نظریه نهایی پزشکی قانونی وپایان موعددرمان که اگر می خواستید می توانستید به نظر پزشک قانونی در آن موعد اعترلض می کردید.حال شما می توانید1-به رأی دادگاه در موعد مقرر اعتراض وتجدید نظر خواهی کنید.2- ...

مشاهده

وکالتنامه

سلام علیکم.اگر وکالت بلا عزل باشد.بلی.یاالله

مشاهده

تهدید و فحاشی به ناموس

سلام علیکم.موضوع از طریق پلیس فتا ودادسرای فضای مجازی قابل پیگیری وتعقیب است.یاالله

مشاهده

خرید خانه

سلام علیکم.برای پاسخ حتماً باید قولنامه مطالعه شود.یاالله

مشاهده

سفته

سلام علیکم.بلی.البته اول باید واخواست برای بدهکار بزنید وسپس دادخواست مطالبه وجه به استناد سفته وواخواستنامه.یاالله

مشاهده

مهریه

25145270تومان کمی بیشتر

مشاهده

تمکین خاص و عام

سلام علیکم.شما با داشتنحکم الزام به تمکین هر اقدامی من جمله ازدواج مجدد(البته با اذن دادگاه )می توانید انجام بدهید.

مشاهده

طلاق توافقی

سلام علیکم .چون معمولاً در طلاق توافقی همه موضوعات اینچنینی لحاظ می شود ،لذا لازم است قبل از هر پاسخی متن طلاق نامه مظالعه شود.

مشاهده

ارث

سلام علیکم.اینکه به چه نیتی،مهم نیست .مهم این است که پدر مرحومتان در زمان حیاتش ملک را به نام نامادری تان کرده است ولا غیر بنابر این کاری نمی توانید انجام بدهید.اما در خصوص مابقی املاک اگر یقین دارید که این قولنلمه بعد از ف...

مشاهده

مشکل سند با فروشنده خودرو

سلام علیکم.بیل با موضوعیت کلاهبرداری

مشاهده

معامله خودرو

سلام علیکم.علیرغم نظر شخصی خودم پیشنهاد می کنم تا مادامیکه این موضوع به صورت تأکید قانونی از سوی مجلس حل نشده است،نقل وانتقال از طریق دفتر خانه نیز صورت بگیرد.

مشاهده

ملاقات فرزند

سلام علیکم.در صورت صحت فرمایش شما این موضوع با تنظیم جند مرحله صورت جلسه در کلانتری قابلیت ملغی شدن موضوع ملاقات فرزند را دارد.

مشاهده

ملک

سلام علیکم.در این خصوص باید قولنامه مطالعه شود.

مشاهده

چک برگشتی

سلام علیکم.شما باید طرح دعوای حقوقی بکنید.اگر آدرس مشحصات صادر کننده چک در گواهی عدم پرداخت درست است،طرح دعوا در حوزه قضایی آن آدرس واگر درست نیست.با عنوان مجهول المکان بودن اقامتگاه خوانده(صادر کننده چک)در حوزه قضایی مح...

مشاهده

قرار ملاقات فرزندان دوران قبل از طلاق

صلام علیکم در صورت توانایی اثبات شما می توانیذ کلاً حکم حضانت فرزند را اخذ کنید.

مشاهده

مهریه

سلام علیکم.1 شرط ضمن عقد ارتباطی به مهریه ندارد وزوجه در هر زمان که بخواهد می تواند مهریه اس را به اجرا بگذارد.2-با فرض سوال شما به نظر می رسد منظورتان یکی از شروط 12 گانه مندرج در عقد نامه با شد که اگر چنین باشد پاسخ سوال شما ...

مشاهده

مهریه

سلام علیکم.پیشنهاد حقیر 110 سکه بهار آزادی است.

مشاهده

رابطه نامشروع

سلام علیکم.1- باید بررسی سود منظور شما از مدارک کافی چیست؟2-این که فرمودید با رضایت شما با موضوع شکایت مغایرت دارد.3.توصیه می کنم بابت این موضوع حتماً شماوره حضوری داشته باشید تا خدای ناکرده اقدامی به ضرر خودتان انجام ندهید...

مشاهده

ترک انفاق

سلام علیکم.با طرح دادخواست تمکین توسط زوجه،اگرچه شما بابت ترک انفاق شکایت کرده باشید،این پرونده به حالت تعلیق در می آید.فلذا بهتر است تمام توجهتان را به سمت اخذ دادنامه رد دعوای تمکین سوق بدهید. که در صورت این اتفاق شما ب...

مشاهده