مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 385)

سرقت گوشی

با سلام همسرتان میتونن به عنوان شاهد درصورتیکه سارق را دیده اند.شهادت دهند

مشاهده

حقوقی

با سلام از کار افتادگی شما به تایید کمیسیون پززشکی برسد

مشاهده

مسدودی حساب یارانه

با سلام ازطریق پلیس یه اصافه10

مشاهده

ترخیص خودرو از پارکینگ

با سلام بایستی از طزیق دادسرا اقدام نمایید

مشاهده

سلام سامانه تصمیم واسه طلاق ثبت نام کردم

باسلام . فعلا نیازی به ثبت نام در این سامانه نمیباشد

مشاهده

سلام

با سلام .بستگی به سند دارد ولی به نظر میرسد که مختص همکف باشد و اگر جزو مشاعات باشد بایستی در سند ذکر شده باشد

مشاهده

حق بیمه

با سلام درصورت اثبات رابطه کاری میتوانید مطالبه نمایید

مشاهده

فردی که مشکل عقلی دارد و مال خری کرده

باسلام ابتدا بایستی از دادستان تقاضای تعیین قیم اتفاقی نموده و بعد ضمن اعتراض به رای توسط قیم موارد و مشکل وی نیز ذکر شوذ

مشاهده

مشارکت در ساخت

با سلام اولا نیاز به مطالعه متن قرارداد جهت مشاوره بهتر میباشد .ثانیا .ابتدا بایستی از طریق اظهارنامه انجام تعهد را از وی بخواهید و بعد دادخواست الزام به انجام تعهد تنظیم نمایید

مشاهده

محکومیت مالی

با سلام .در صورت تاحر بودن باید دادخواست ورشکستگی تقدیم نمایید.و نیاز به مواردی از جمله لیست کلیه اموال و کلیه مطالبات و بدهی و تاریخ توقف و غیره دارد که نیاز به مشاوره حضوری میباشد.در صورت امکان تماس بگیرید

مشاهده

احتساب سابقه جبهه

با سلام .خدمت جنابعالی.میتوانید از طزیق دادخواست به دیوان عدالت اداری این حق را مطالبه نمایید

مشاهده

سرقت و جعل و استفاده از سند مجعول

با سلام .چنانچه رضایت شاکی رو در پرونده نگذاشتید میتوانید.بعد از صدور رای قطعی با اعمال رضایت درخواست تخفیف مطابق ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری را از دادگاه تجدید نظر بنمایید وقبل از صدور رای قطعی هم در شعبه تجدید نظر حاض...

مشاهده

انتقالی به تبعیت از همسر

باسلام .زن در هرصورت تابع مرد میباشد و بایستی با انتقالی وی به محل کار مرد موافقت گردد

مشاهده

سوء پیشینه

با سلام باتوجه به قابل گذشت بودن جرم .مشکلی ندارید

مشاهده

توقیف خودرو

با سلام .خودرو جژء مستثنیات دین نیست و پذیرش اعسار مانع از آن نیست که اگر محکوم مالی داشت نتوان توقیف کرد .به نظر بنده قابل رفع توقیف نیست

مشاهده

وام ازدواج

با سلام .هرچند این مورد در تخصص ما نیست .ولی ملائت ضامن برای بانک ملاک است و فامیل و غیر فامیل ملاک نیست

مشاهده

مشکل بانکی

با سلام در هر صورت اعتبارسنجی ضامنین بر عهده بانک میباشد .و در همان ابتدا میبایست اعلام میکردند مگر اینکه مدارک هویتی ضامنین جعلی باشد

مشاهده

مشکل بانکی

با سلام در هر صورت اعتبارسنجی ضامنین بر عهده بانک میباشد .و در همان ابتدا میبایست اعلام میکردند مگر اینکه مدارک هویتی ضامنین جعلی باشد

مشاهده

طلب معوقه

با سلام در صورت برقرار شدن و پرداخت سابق و داشتن مدارک جانبازی میتوانید دادخواست بدهید

مشاهده

طلب معوقه

با سلام در صورت برقرار شدن و پرداخت سابق و داشتن مدارک جانبازی میتوانید دادخواست بدهید

مشاهده

طلب معوقه

با سلام در صورت برقرار شدن و پرداخت سابق و داشتن مدارک جانبازی میتوانید دادخواست بدهید

مشاهده

طلاق توافقی

با سلام .در هر صورت ایشان میتواند یک چهارم از حقوق شما را دریافت کند

مشاهده

نيم عشر دولتی

سلام پرداخت نیم عشر در هر صورت بر عهده محکوم علیه میباشد.و شخص ثالث از کسی که مال را از او خریده باید شکایت کند

مشاهده

نيم عشر دولتی

سلام پرداخت نیم عشر در هر صورت بر عهده محکوم علیه میباشد.و شخص ثالث از کسی که مال را از او خریده باید شکایت کند

مشاهده

با سلام. بنده پارسال آبان ماه با شخصی درگیری داشتم. طرف با پنجه بکس زد و متواری شد.منم شکایتش کردم.ا

با سلام برای دیه در جرایم عمدی بایستی یکسال از تاریخ حادثه بگذرد تا بتوانید پیگیر اجرا شوید

مشاهده

خلع ید

با سلام .وقت رسیدگی توسط مدیر دفتر و بر اساس نوبت تعیین می شود و به چندین عامل بستگی دارد.

مشاهده

قیمومیت

با سلام تعیین قیم با دایره سرپرستی است و پدر و جد پدری ارجحیت دارند

مشاهده

انتقال موقت

با سلام زن از لحاظ انتقال تابع مرد است نه مرد تابع زن

مشاهده

دیه ضرب و شتم

با سلام به لحاظ مرور زمان موضوع صرفا از لحاظ حقوقی میتواند مطالبه کند

مشاهده

نگهبانی

با سلام اگر شما ثابت کنید بیمارستان بودید و از جنبه کیفری محکوم نیستید ولی از لحاظ حقوقی ضامن پرداخت خسارت هستید

مشاهده

حکم ندادن نفقه

با سلام درصورت قططعیت رای بایستی رضایت شاکی اخذ شود

مشاهده

ضرب و جرح عمدی و اهانت به صاحب دعوا

با سلام درصورتیکه رضایت نداده باشید بایستی مجددا پیگیری کنید در غیر اینصورت مطابق صورتجلسه شورا تقاضای اجرا کنید

مشاهده

توقیف خودرو

با سلام بستگی به استفاده از حودرو دارد .مثلا تاکسی یا آژانس و وانت والا فرقی باهم ندارند و قیمت ملاک نیست

مشاهده

تصادف

باسلام تنها راه شما گرفتن تامین خواسته و توقیف اموالش هست .چون نوبت دادگاه را نمیشود تغییر داد

مشاهده

سو پیشینه

با سلام دیگر سوء پیشینه ای برای شما وجود ندارد

مشاهده

تهدید و فحاشی

با سلام .شکایت کنید با موضوع تهدید و فحاشی و به فیلم و شاهد استناد کنید .برای نتیجه بهتر میتونید وکیل بگیرید

مشاهده

طریقه اقدام در خصوص رای صادره غیابی کیفری درخصوص معامله ملک

با سلام .شما بایستی اولا نسبت به رای غیابی واخواهی کرده و در خصوص فسخ بایستی اول از طریق اظهارنامه اقدام و مراتب را به وی اعلام و سپس دادخواست فسخ بدهید

مشاهده

شکایت جهت طلب وجه و افترا و بی آبرویی

با سلام سوالتون را واضحتر بفرمایید .اگر شما طلبکار هستید .چرا سبب بی آبرویی شما میشود ؟

مشاهده

اعاده دادرسی حکم گواهی سازش

باسلام .خیر تاثیری ندارد .مرد هر وقت بخواهدمیتواند همسرش را طلاق دهد و نیازی به دلیل نیست .تلاش ایشان بی فایده است

مشاهده

اعاده دادرسی حکم گواهی عدم امکان سازش

با سلام خیر تاثیری ندارد.چون مرد برای طلاق همسرش نیازی به دلیل ندارد و تلاشش بی فایده است

مشاهده

توقیف سهم الارث به عنوان مهریه

با سلام بله اگر به نام پدر شوهرتان باشد

مشاهده

خیانت زوجه

با سلام چون مستند مهریه سند رسمی است .بخشیدن انهم باید به موجب سند رسمی باشد

مشاهده

ارث

با سلام .اگر وصیتی در کار است تا یک سوم اموال نافذ است .و میتوانید با شهادت شهود اثبات کنید.وگرنه راهی ندارد

مشاهده

دهان و دندان

سلام .دلیل معافیت نیست

مشاهده

مطالبه لوازم شخصی

سلام.بایستی از دادگاه نامه بگیرید برا آوردن وسایلتون

مشاهده

سقط جنین

با سلام .سقط جنین علاوه بر گناه بودن جرم هم هست و قابل مجازات است

مشاهده

چک حقوقی

با سلام اگر دعوی اعسار خارج از مهلت قانونی طرح شده باشد وثیقه تا پایان اقساط آزاد نمیشود

مشاهده

درصد دیه .

پاسخ داده شد

مشاهده

طلاق از جانب زوجه

با سلام مفاقت جسمانی یکی از دلایل عسر و حرج برای زن است ولی در صورت عدم تمکین دلیلی برای طلاق نیست

مشاهده

زنا

با سلام پرونده وقتی به دادگاه کیفری یک که در مراکز استانه میباشد و برای شما احتمالا مشهد است ارجاع شود برای شما پیامک میاید و بعد وقت رسیدگی تعیین میگردد

مشاهده

شکایت تمکین

با سلام در صورتیکه شما را از خونه بیرون‌کند میتوانید مراتب را به110 اطلاع تت صورتجلسه تنظیم و از آن استفاده کنید.و در خصوص اجاز ندادن حق سلب ازادی شما را ندارند واین هم با شهود قابل اثبات است

مشاهده

استرداد لاشه چک

بله این دادخواست بایستی توسط دوستتان طرح شود

مشاهده

دادگاه تعدیل اقساط مهریه

با سلام بله در صورت اجراییه صاد و اموالی توقیف نشود میتواند جلب بگیرد

مشاهده

نفقه ی جاریه

در صورت داشتن رابطه نا مشروع زن مستحق نفقه نیست

مشاهده

درصد دیه

با سلام .درصد دیه را پزشکی قانونی از روی نظر پزشک معاج مشحص میکنند .وای با این اوصاف دیه شما زیاد خواهد بود

مشاهده

استرداد جهیزیه

با سلام مطابق آنچه امضا کرده اید تا 20 میلیون فاکتور که ارایه کنند ملزم به استرداد هستید

مشاهده

الزام به تمکین

با سلام وقتی یکبار محکوم شده اید و قطعی شده دادخواست مجدد موضوعیت ندارد

مشاهده

آیا با ازدواج فرزند دختر متوفی حقوق

با سلام خیر .پس از ازدواج حقوق شما قطع میشود

مشاهده

تصادف

با سلام .بایستی از راهور سوال شود

مشاهده

تصادف

با سلام پاسخ به این سوال در صلاحیت بنده نمیباشد

مشاهده

مطالبه ی نفقه

با سلام حتما به رای اعتراض کنید و سوء رفتارش را ثابت کنید . و نفقه در صورتیکه تمکین قطعی شود از تاریخ محکومیت بدوی به شما تعلق نمیگیرد و قبل از آن تعلق میگیرد

مشاهده

تقسیم ارث

با سلام طبق انحصار وراثت تقسیم میشود پسر 2 برابر دختر

مشاهده

مقصر

با سلام چون دو ماشین وارد محدوده ممنوعه شده اند کسی که از عقب زده مقصر است .

مشاهده

چک

با سلام‌اصولا 10 روز طول میکشد

مشاهده

حقوق خانواده

با سلام بایستی پدر شوهر تقبل کرده باشد در غیر اینصورت مسئولیتی ندارد

مشاهده

گرفتن دیه

با سلام .در این موارد به کارشناس ارجاع میشود و کترشناس درصد تقصیر را مشخص میگند .و مسئول پرداخت دیه میباشد شما بایستی از دهیاری شکایت کنید

مشاهده

چک

با سلام چون چک به نام دیگری برگشت شده میبایست برگشت ککنده که ذینفع است به شما منتقل کند.خسارت تاخیر هم بر اساس شاخص اجرای احکام محاسبه میکند

مشاهده

صدور سند مالكيت بنام فرد فوت شده

با سلام سند به نام وراث صادر میشود

مشاهده

سوء پیشینه

با سلام در صورتیکه به خدمت رفته باشی و فرار کرده باشید .احتمالا جلب شما صادر شده

مشاهده

سوء پیشینه

با سلام در صورتیکه به خدمت رفته باشی و فرار کرده باشید .احتمالا جلب شما صادر شده

مشاهده

شکایت از دکتر

با سلام ضمن ابراز تاسف .شما بایستی طرح شکایت کنید از پزشک معالج که ابتا پرونده به نظام پزشکی ارجاع و در صورت مقصر شناختن پزشک پرونده به دادسرا ارجاع میشود

مشاهده

حقوق دختر در خانواده

با سلام ایشان حق دخالت در امور شما را ندارند

مشاهده

فوت مالک خودرو و توقیف

با سلام اصولا بایستی تحویل آخرین متصرف که شما هستید شود

مشاهده

تعیین زمان دادگاه تصادف

باسلام تعیین وقت رسیدگی از عهده وکیل خارج است و پرونده کیفری است و خودبخود انجام میشود

مشاهده

شکایت از قاضی

با سلام .بله .موضوع پرونده چی بوه ؟و چرا رای قطعی?لطفا پاسخ بدهید تا راهنمایی کنم

مشاهده

نفقه

با سلام خانواده هم میتوانند شاهد باشند.در خصوص ضرب وجرح اگر آثار دارد.میتواند با قسامه یعنی قسم بخورید و ثابت کنید

مشاهده

ادعای کذب ضرب و جرح

با سلام ادعا میتوانند بکنند ولی اثباتش مهم است که با توضیحات شما و گذشت زمان بعید به نظر میرسد

مشاهده

تصادف

با سلام .ضمن عرض تسلیت در صورتیکه فوت به علت تصادف بوده .دیه فوت تعلق نیگیرد

مشاهده

قدمت اسناد

با سلام به صورت تقریبی مشخص میشود.

مشاهده

دیه

با سلام هر درصد دیه2700000میشود که نصف آن میشود 1350000تومان

مشاهده

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

با سلام بله تماما میتوانید اقدام کنید

مشاهده

ازدواج مجدد

با سلام بله امکان طرح مجدد دعوا وجود دارد

مشاهده

گواهی رشد

با سلام چون سنش پایین است گواهی رشد صادر نمیشود

مشاهده

رفع توقیف خودرو

با سلام چون 300 میلیون بدهکار هستید برای آزادی ماشینها بایستی کل مبلغ را پرداخت کنید

مشاهده

زمین قولنامه ای در شهر مشهد

با سلام .پیگیری بایستی در شهر مشهد باشد چون محل وقوع ملک است .و در صورت صحت ادعاهای شما .ایشان حقی به ملک ندارند

مشاهده

توقیف خودرو برای مهریه چگونه است؟

با سلام .با توجه به فرمایشات شما بحث مستثنیات پذیرفته نمیشود

مشاهده

از کار افتادگی

با سلام ابن موضوع نیاز به تشخیص کمیسیون پزشکی است

مشاهده

حق رشد دختر

با سلام منظورتون حکم رشد میباشد .و دختر 13 ساله حکم رشد برایشان صادر نمیشود

مشاهده

سرقت

با سلام در صورت رضایت دیگر قابل پیگیری نیت و پرونده برای همیشه مختومه میشود

مشاهده

طلاق

با سلام .توافق در هر صورت و پایبندی طرفین به ان قابل اجراست

مشاهده

تصادف

با سلام بیمه نداشتن بیمه موتور سیکلت زیان دیده .تاثیری در دیه ندارد

مشاهده

اعسار

با سلام .شما خودتان میتوانید طی لایحه ای خواسته خود را بیان و به دادگاه از طریق پست ارسال و شهودتان را به دادگاه معرفی کنید .در صورت رد اعسار میتوانید باسپردن وثیقه اعسار مجدد مطرح کنید

مشاهده

اعسار از هزینه دادرسی

با سلام‌.بعد از این مرحله یک اخطار برای ایشان ارسال میکنند که ظرف 10 روز هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را پرداخت کنند .در غیر اینصورت قرار رد تجدید نظر خواهی صادر و این قرار نیز ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی است.شما در صورت ...

مشاهده

تصادف

با سلام .با توجه به تصادف .در صورت اخذ نظر کارشناس ‌و داشتن بیمه .بیمه موظف به پرداخت تا سقف تعهدات میباشد

مشاهده

در خصوص چت تلگرام

با سلام .این سوال در حیطه کاری مانیست

مشاهده

طلاق

با سلام .در صورتیکه کلا شما را منع میکند .میتوانید شکایت کنید ولی در صورتیکه زمان خاصی ممانعت میکنند خیر

مشاهده

نفقه

با سلام .نفقه بسته به وضعیت زن .و شئونات خانوادگی و اجتماعی او با نظر کارشناس تعیین میگردد .مبلغ مشخصی نیست و بسته به افراد متفاوت است

مشاهده

ارتباط نامشروع

با سلام .اصولا در پرونده های مناف عفت تحقیقات جایز نیست .ولی در برخی موارد قاضی میتواند به منظور کشف حقیقت متن پیامک ها رو استعلام کنند.

مشاهده

سوء پیشینه

سلام .رای محکومیت کیفری قطعی قابل اجرا سبب سوء پیشینه میشود

مشاهده

طلاق

با سلام با توجه به باکره بودن حق حبس دارند و متوانند تا گرفتن کلیه حق و حقوق مالی .از جمله نفقه و مهریه از تمکین امتناع کنند .شما میتوانید مهریه رو تقسیط کنید

مشاهده

درگیری

با سلام بعد از مدتی بایستی قرار صادر شود و وثیقه یا کفالت قبول کنند وگرنه قانونی نیست .بازداشت اولیه بخاطر حفظ نظم عمومی است

مشاهده

وکالت تعویض پلاک بدون مهلت

با سلام در صورت مهلت نداشتن وکالتنامه معتبر است .مگر اینکه طرف فوت شده باشد

مشاهده

نقطه زنی تلفن همراه

با سلام با این اوصاف بعید به نظر میرسد .مگر اینکه اثبات شود در زمان وقوع جرم در آن مکان حضور داشته اید آنهم باید تماس برقرار کرده باشید تا مشخص شود

مشاهده

اعسار مهریه

با سلام مطابق قانون یک چهارم

مشاهده

مهریه

با سلام در صورت باکره بودن حق حبس دارندو میتوانند تا کلیه حق و حقوق مالی خود اعم از نفقه و مهریه رو دریافت نکردند از ادای وطایف زناشویی امتناع کنند

مشاهده

از کار افتادگی

با سلام توضیحات بیشتر از محل کار سابق و نحوه از کار افتادگی ارایه بدهید تا پایخ مطلوب دریافت کنید

مشاهده

فرار از خدمت

با سلام فرار از خدمت جرم بوده و علاوه بر مجازات حبس اضافه خدمت هم دارد .و تا قطیعیت رای میتوانید با کفالت پدر بزرگتان آزاد باشید .صرف ارایه فیش و قبول کفالت ‌کافی است

مشاهده

فروش ملک قولنامه ای

با سلام مطابق قانون و ماده 22 قانون ثبت کسی که سند به نامش هست مالک بوده .مالک حق همه گونه تصرف در مال خود را دارد

مشاهده

درخواست ارثی که داده شده

با سلام هر کس فقط میتونه نسبت به یک سوم‌اموالش وصیت کند و مازاد آن منوط به تنفیذ کلیه وراث میباشد .و در وصیت نمیتواند شخصی را از ارث محروم کند

مشاهده

فرار و معامله صوری

با سلام چون هنوز اقدامی نکرده فرار از دین نیست

مشاهده

امضا یک قرارداد اجاره با تاریخ اشتباه

با سلام .تاریخ قرارداد ملاک است

مشاهده

تمکین

با سلام .صرف ادعا موجب عدم امنیت جانی نمیشود و این موضوع باید اثبات شود‌.و ضرب و جرح با شهود هم اگرچه بستگان باشند قابل اثبات است.در صورت عدم تمکین نفقه به شما تعلق نمیگیرد

مشاهده

پارکینگ خانه وکالتی

با سلام چون شما خریدتان مقدم تر بوده اصولا دیگر پارکینگی وجود نداشته که به دیگران بفروشد .حق تقدم با شماست

مشاهده

چک سفید امضا

با سلام بله درست است

مشاهده

بخشنامه پرداخت 110 سکه

با سلام این قانون شامل شما هم پیشود و در صورت داشتن مال همسرتان تمام 314 سکه را میتواند از محل مال شما بگیرد

مشاهده

برداشت مهریه از حقوق

با سلام یک چهارم یا یک سوم از حقوق دریافتی

مشاهده

نحوه تنظیم قولنامه ماشین

با سلام قانون در این خصوص هیچ موردی ندارد ولی در صورت نوشتن قانون آنرا قابل اجرا میداند

مشاهده

مشاوره خانواده

با سلام مطابق قانون نفقه زن بر عهده شوهر است و شاغل و غیر شاغل هم فرقی نمیکند و حقوق زن نیز برای خودش است و اختیار آن نیز با خودش میباشد

مشاهده

توقیف خودرو با اجرا گذاشتن مهریه

با سلام چون مستند مهریه سند رسمی و عندالمطالبه است فروش خودرو در این زمان فرار از دین است

مشاهده

تصادف رانندگی

با سلام سقف تعهدات مالی بیمه مشخص است و در بیمه نامه شما ذکر شده و مابقی را شما بایستی پرداخت کنید

مشاهده

طلب مبلغ 10 میلیون تومان

با سلام سفته را اگر در تاریخ سرسید واخواست نکرده باشید خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه میشود

مشاهده

انتسابی بودن

با سلام .به نظر احضاریه مبنی بر دفاع از اتهام انتسابی می باشد .و در هر صورت چه درست یا نادرست علیه شما شکایتی شده که بایستی ضمن حضور در دادسرا از خود دفاع کنید و دم حضور میتواند به ضرر شما باشد

مشاهده

انتسابی بودن

با سلام .به نظر احضاریه مبنی بر دفاع از اتهام انتسابی می باشد .و در هر صورت چه درست یا نادرست علیه شما شکایتی شده که بایستی ضمن حضور در دادسرا از خود دفاع کنید و دم حضور میتواند به ضرر شما باشد

مشاهده

وکالت نامه از فروشنده و تکلیف بدهیهای شهرداری و دارایی

با سلام .تعهد هم میتواند مثمر الثمر واقع شود چون چک بایستی کامل باسد و در آن زمان این موارد نامشخص است

مشاهده

حکم تخلیه

با سلام موارد مذکور را به قاضی اجرا اعلام و دادنامه ها را ضمیمه فرمایید و چون مشخصات و آدرس ملک ذکر نشده و قبلا نیز ادعایش رد شده نبایستی نسبت به آپارتمان شما چنین حکمی اجرا شود

مشاهده

جرم شرب خمر

با سلام.در صورت گذشت تعلیق سابقه شما بلا اثر شده ولی قاضی موظف نیست که این بار هم حکم شما را تعلیق نماید

مشاهده

وقوع ارعاب و مزاحمت در مجتمع مسکونی

با سلام .شما میتوانید در حد عرف از خود دفع ضرر نمایید .و در صورتیکه رفتار ایشان در حد خطرناک باشد به هر حال بایستی در جاهای دیگری نگهداری شوند که سبب آسیب یا مزاحمت نشوند در هر صورت شکایت جمعی ساکنین مجتمع میتواند مثمر الثم...

مشاهده

ترک انفاق

با سلام .حکم برمحکومیت ایشان به شرحی که شما گفتید وجود دارد.ولی اینکه حبس باشد یا جزای نقدی به قاضی و شرایط همسرتان بستگی دارد

مشاهده

ترک انفاق

با سلام .حکم برمحکومیت ایشان به شرحی که شما گفتید وجود دارد.ولی اینکه حبس باشد یا جزای نقدی به قاضی و شرایط همسرتان بستگی دارد

مشاهده

ترک انفاق

با سلام .حکم برمحکومیت ایشان به شرحی که شما گفتید وجود دارد.ولی اینکه حبس باشد یا جزای نقدی به قاضی و شرایط همسرتان بستگی دارد

مشاهده

ترک انفاق

با سلام .حکم برمحکومیت ایشان به شرحی که شما گفتید وجود دارد.ولی اینکه حبس باشد یا جزای نقدی به قاضی و شرایط همسرتان بستگی دارد

مشاهده

ترک انفاق

با سلام .حکم برمحکومیت ایشان به شرحی که شما گفتید وجود دارد.ولی اینکه حبس باشد یا جزای نقدی به قاضی و شرایط همسرتان بستگی دارد

مشاهده

کلاهبرداری به عنوان اخذ وام صنعتی

با سلام .بله. فیش های واریزی به حساب ایشان و اینکه ثابت کنید این آقا از طریق توسل به وسایل متقلبانه از شما پول دریافت کردند

مشاهده

کلاهبرداری به عنوان اخذ وام صنعتی

با سلام .بله. فیش های واریزی به حساب ایشان و اینکه ثابت کنید این آقا از طریق توسل به وسایل متقلبانه از شما پول دریافت کردند

مشاهده

تهدید به اجرا گذاشتن سفته

با سلام در خصوص به اجرا گذاشتن بله میتونن به اجرا بگذارند ولی شما در مقام دفاع بایستی این مطااب را بیان کرده واینکه ایشان مشخص کنند منشآ طلبشان بابت سفته ها چیست

مشاهده

قرار منع تعقیب سرقت

با سلام نظر به اینکه هر جرمی دارای دو جنبه عمومی و خصوصی میباشد .و رضایت شاکی در خصوص جنبه خصوصی است .و در رابطه با جنبه عمومی نظر به رضایت شاکی دادگاه مجتزات خفیف ترز در نظر میگیرد

مشاهده

معافیت تحصیلی

با سلام مشکلی ندارد.مشمول معافیت میشوید

مشاهده

معافیت تحصیلی

با سلام مشکلی ندارد.مشمول معافیت میشوید

مشاهده

معافیت تحصیلی

با سلام مشکلی ندارد.مشمول معافیت میشوید

مشاهده

ترک انفاق

با سلام مطابق ماده 58 قانون حمایت خانواده ملاک وصف کیفری داشتن ملائت میباشد و بنابر توضیحات شما اولا شما ملایت نداشته .ثانیا سوءنیت در این مورد وجود نداشته.شما میتوانید بر همین اساس دفاعیات خود را تنظیم کنید .و مدارک پزشکی ...

مشاهده

پرونده خسارتی

با سلام .اولا مطابق نظریه کارشناس اگر افت قیمت هم مصاحبه شده باشد .اعمال و طرف محکوم به پرداخت میشود .متاسفانه بنده فعلا به دلیل مشغله قادر به قبول وکالت حضرتعالی نیستم .ثانیا هزینه کارشناسی و هزینه دادرسی برای شما لحاظ می...

مشاهده

وکالتنامه

با سلام وکالتنامه صرفا بایستی در خصوص اختیاراتی که شما میخواهید به او بدهید تنظیم شود

مشاهده

مستمری و دریافت حقوق

با سلام خدمت شما جانباز گرامی.در صورت عدم پرداخت میتوانید از طریق طرح دعوی به طرفیت ارتش اقدام کنید

مشاهده

آدم ربایی

با سلام این دو مورد تاثیری ندارد

مشاهده

آدم ربایی

با سلام این دو مورد تاثیری ندارد

مشاهده

چگونه در دادگاه تجدید نظر پیروز شوم.

با سلام دادگاه تجدید نظر بستگی به لایحه شما و دفاعیاتتان دارد .در خصوص مطالبه وجه در شورا با توجه به اقرار خودشان در کلانتری ادعایشان قابل پذیرش نیست .درخصوص ربا اولا ربا جرمی است که هر دو طرف محکوم میشوند با لحاظ این موضوع...

مشاهده

چگونه در دادگاه تجدید نظر پیروز شوم.

با سلام دادگاه تجدید نظر بستگی به لایحه شما و دفاعیاتتان دارد .در خصوص مطالبه وجه در شورا با توجه به اقرار خودشان در کلانتری ادعایشان قابل پذیرش نیست .درخصوص ربا اولا ربا جرمی است که هر دو طرف محکوم میشوند با لحاظ این موضوع...

مشاهده

شهادت

با سلام بستگی به دعوی و ادله اثباتی شما در دادخواست دارد.و اگر ابتدا در دادخواست اسامی را ذکر کرده باشید.خیر

مشاهده

شهادت

با سلام بستگی به دعوی و ادله اثباتی شما در دادخواست دارد.و اگر ابتدا در دادخواست اسامی را ذکر کرده باشید.خیر

مشاهده

رباخواری

با سلام .با توجه به توضیحات شما پاسخ منفی است .شایان ذکر است که ربا برای هر دو طرف جرم است

مشاهده

چك برگشتي

با سلام .چون گزارش اصلاحی صادر شده قطعی است و میبایست پرداخت کنید.

مشاهده

تهدید به قتل

با سلام .در دادسرا .البته الان اکثر شهرها از طریق دفتر خدمات الکترونیک انجام میدهند .روزهای غیر تعطیل باز هستند .از 5تا 8 فروردین و 10 و 11 فروردین

مشاهده

حکم قطعی

با سلام .صرفا میتونید برا هر قسط معوق جلب .بگیرید .ومیتونید تقاضای افزایش اقساط هم بدهید

مشاهده

حضانت پسرم رو گرفتم مهریه بخشیدم

با سلام .اگر نفقه را شرط کرده باشید که پرداخت کنند بله .در غیر اینصورت خیر

مشاهده

حضانت پسرم رو گرفتم مهریه بخشیدم

با سلام .اگر نفقه را شرط کرده باشید که پرداخت کنند بله .در غیر اینصورت خیر

مشاهده

طلاق

با سلام .این پیام شما ربطی به نفقه ندارد و نفقه در صورتیکه خودش اقدام به ترک منزل کرده بهش تعلی نمیگیرد .و مهریه نیز با توجه به افزایش قیمت سکه و اثبات عدم توانایی شما برای قاضی اقساط بلند مدت صادر میشود

مشاهده

اذیت و آزار کلامی

با سلام تعریف کردن از مصادیق مجرمانه نیست.ولی توهین شما رفتار مجرمانه بوده وقابل مجازات

مشاهده

فسخ معامله به علت پاس نشدن چک

با سلام .شما اول بایستی اطهارنامه ارسال و سپس داخواست میدادید.بله قابل فسخ است

مشاهده

طلاق

با سلام .طلا که هدیه است و قابل استرداد میباشد ولی مهریه خللی بهش وارد نمیشود.بایستی پرداخت کنند .

مشاهده

نحوه محاسبه اجرت المثل

با سلام اجرت المثل با ارجاع به کارشناس تعیین میشود و کارشناس مستندات و اظهارات طرفین را بررسی و خودش نیز شرایط کارخانه را مدنظر قرار میدهد و با عنایت به مستنداتی که جنابعالی میفرمایید دارید این موضوع به راحتی قابل اثبات ا...

مشاهده

طلاق

با سلام .مطابق قانون ما مرد هر وقت بخواهد میتواند همسرش را طلاق بدهد و در قبال آن زن هم میتواند بگویید کلیه حق و حقوق مالی از جمله مهریه .نفقه و اجرت المثل و نحله را ندا دریافت میکنم که البته اجرت المثل با عنایت به عقد بودن ش...

مشاهده

منظور از عبارت عدم وصول پاسخ استعلام

با سلام .احتمالا از ارگان متبوع شما همون سپاه استعلام شده هنوز پاسخ ندادن

مشاهده

واخواهی

با سلام واخواهی کنید .خیلی کلی گفتید .امکان نظر دادن نیست .شما میتونید شهود را جرح کنید به بیان ساده ایراد وارد کنید .

مشاهده

واخواهی

با سلام واخواهی کنید .خیلی کلی گفتید .امکان نظر دادن نیست .شما میتونید شهود را جرح کنید به بیان ساده ایراد وارد کنید .

مشاهده

واخواهی

با سلام واخواهی کنید .خیلی کلی گفتید .امکان نظر دادن نیست .شما میتونید شهود را جرح کنید به بیان ساده ایراد وارد کنید .

مشاهده

آيا ميتوانم شكايت كنم ؟

با سلام.برای اثبات هر ادعایی نیاز به دلیل میباشد .یعنی شما هیچ شاهدی هم نداشتید .توضیحات بیشتر بدهید تا راهنمایی شوید در صورت تمایل تماس بگیرید

مشاهده

مهریه

با سلام مطالبه مهریه ابتدا از طریق اجرای ثبت است و حسابهای شما توقیف میشود

مشاهده

مهریه

با سلام مطالبه مهریه ابتدا از طریق اجرای ثبت است و حسابهای شما توقیف میشود

مشاهده

فسخ معامله

با سلام اگر مدت زمان زیادی نگذشته .ابتدا اظهارنامه ارسال کنید و مراتب فسخ را اعلام وسپس دادخواست فسخ به لحاظ خیار تدلیس بدهید

مشاهده

استعلاجی در حین خدمت

با سلام و ادب این موضوع در حیطه کاری ما نیست

مشاهده

استعلاجی در حین خدمت

با سلام و ادب این موضوع در حیطه کاری ما نیست

مشاهده

استعلاجی در حین خدمت

با سلام و ادب این موضوع در حیطه کاری ما نیست

مشاهده

استعلاجی در حین خدمت

با سلام و ادب این موضوع در حیطه کاری ما نیست

مشاهده

اقرارنامه

با سلام .سند ازدواج سند رسمی است و از این طریق خلل بهش وارد نمیشود

مشاهده

اقرارنامه

با سلام .سند ازدواج سند رسمی است و از این طریق خلل بهش وارد نمیشود

مشاهده

اقرارنامه

با سلام .سند ازدواج سند رسمی است و از این طریق خلل بهش وارد نمیشود

مشاهده

اقرارنامه

با سلام .سند ازدواج سند رسمی است و از این طریق خلل بهش وارد نمیشود

مشاهده

توقیف ماشین

با سلام بایستی با گرفتن شماره پرونده شخصا به اجرای احکام مراجعه و علت را جویا شوید

مشاهده

رفع توقیف خودرو‌ با سند معتبر

با سلام خیر .جواب راهور را باید پیگیری کنید

مشاهده

مواد مخدر

با سلام این موارد بستگی به دفاعیات شما و عدم سابقه کیفری شما دارد

مشاهده

مهریه

با سلام .در صورت قبول اعسار و قطعیت آن آزاد میشود و در صورت پذیرش اعسا در مرحله بدوی میتواند از قاضی در خواست آزتدی کنید.ضمنا قضات شریف ما با توجه به اصل بیطرفی حکم صادر میکنند

مشاهده

اختيارات وكيل

با سلام وکیل شما صرفا در خصوص موارد اعطایی در وکالتنامه اختیار دارند

مشاهده

شکایت مالی

با سلام اولا بایستی رسید پرداخت را از بانک بگیرید ودادخواست حقوقی تنطیم کنید و تقاضای استعلام از بانک را بکنید

مشاهده

شکایت از وکیل سایت شرط بندی

با سلام .این موضوع نیاز به بررسی قرارداد فی مابین دارد ر کل وکیل تعهدی به نتیجه ندارد

مشاهده

سامانه ثنا

با سلام این موارد بستگی به شعبات و شلوغی یا خلوتی دارد .هیچ زمان خاصی ندارد

مشاهده

کسر از آمار و صدور رای اجرایی

با سلام .یعنی جهت اجرای رای داور اجراییه صادر شده .و پرونده در مرحله دادگاه مختومه و پس از ابلاغ اجراییه به اجرای احکام ارسال میگردد

مشاهده

سوال حقوقی ملک

با سلام در صورتیکه ملک غیر قابل افراز باشد میتوانند از دادگاه درخواست دستور فروش نمایند

مشاهده

مشارکت مدنی در ساخت

با سلام نظر به عدم وجود قرارداد به نظر بحث کیفری منتفی است

مشاهده

مطالعه قرارداد امضا شده ساخت و نصب اسکلت فلزی

با سلام در صورت وجود قرار داد میتوانید الزام ایشان به انجام تعهد را بخواهید

مشاهده

حق طلاق

با سلام در صورت بوجود آمدن شرایط عسر و حرج و یا شرایط 12گانه سند ازدواج میتوانید حق طلاق را بدست بیارید

مشاهده

پرسش در رابطه با مبایعه نامه

با سلام .قانونا بر عهده ماست.مگر اینکه توافق دیگری کرده باشید

مشاهده

چگونگی حبس مجدد زندانی

با سلام .چون دعوای شما ماای است و اعمال ماده 3 یعنی حبس تا ادای دین و حبس ایشان مدت معین ندارد هر وقت بدهیش را داد آزاد میشود و گفته وکیل شما صحیح میباشد و با سند گذاشتن از زندان بسته به زندان باز آمده .که شما میتوانید از قاضی ...

مشاهده

چک بلامحل و مطالبه وجه

با سلام دادن از اختیارات قاضی اجرای احکام است .شما میتوانید از قاضی طی درخواست کتبی بخواهید که از اعطای مرخصی مجدد خوداری نمایند تا شما به حقوق خود دست یابید .و ایشان را مجاب کنید در صورت عدم اعطای مرخصی زندانی حقوق ما را پ...

مشاهده

مشارکت در نگهداری 300 سی سی مشروب

با سلام .رای قابل اعتراض است .و عدم سابقه کیفری میتواند در موقع صدور رای موجبات تخفیف باشد

مشاهده

اصالت امضاء متوفی

با سلام این موضوع توسط کارشناس اصالت خط بررسی میشود و باید امضا مسلم الصدور باشد مثل اسناد رسمی سند ازدواج اسناد تجاری نمونه امضا بانکی

مشاهده

نفقه با گواهی عدم سازش

با سلام میتوانید جداگانه اقدام کنید

مشاهده

ثبت درخواست تجديد نظر در دفتر الكترونيك قضايی و ثبت نشدن در ثنا ما

با سلام .پس از اینکه اعتراض زدید .بایستی تبادل لوایح شود بعد از ده روز که تبادل لوایح صورت گرفت به مرجع تجدید نظر ارسال میشود الان یه کم زود است

مشاهده

نفقه و طلاق

با سلام.دعوای تقابل که دراعسار از پرداخت نفقه برای. طلاق پذیرفته نیست.چون ربطی به هم ندارند و چون وقت رسیدگی تعیین شده قابل تغییر نیست شما باید صبر کنید تا نتیجه دا گاه مشخص بشه اگر الزام ایشون به پرداخت ممکن نبود دادخواست...

مشاهده

دادگاه تمکین

با سلام .اگر دلیل شما برا طلاق کافی باشد تاثیری ندارد

مشاهده

مالکیت

با سلام در هر صورت از نظر قانون صاحب سند مالک شناخته میشود .و همسرتان بایستی به فروشنده مراجعه کنند

مشاهده

صورت اموال منقول و غیر منقول

با سلام بایستی اموال خارج از مستثنیات دین ذکر شود .این مواردی که شما میفرمایید به جز حقوق مازاد یک چهرم جز مستثنیات است

مشاهده

فروش خودرو

با سلام وکالت که دادید مبنی بر وقوع معامله است

مشاهده

آیا استشهادیه دلیل بر فسخ نکاح میشود؟

سلام .قاضی بیشتر روی نظریه پزشکی قانونی تصمیم میگیرد

مشاهده

شرط ضمن عقد

با سلام .در صورت اثبات فسخ کلا هیچ چیزی به عنوان مهر به خانم تعلق نمیگیرد.خیر

مشاهده

مهریه

با سلام .وقتی یکبار اجرا گذاشتید مجددا نمیتونید بذارید اجرا .در صورت عدم پرداخت اقساط میتوانید جلب بگیرید.پدرشان وقتی تعهدی به پرداخت نکرده باشند نمیتوانید نسبت به ایشان اقدامی کنید.میزان اقساط نیز بستگی به وضعیت و نظر ق...

مشاهده

تنظيم سند و فك پلاك

با سلام .بر اساس مبایعه نامه فی مابین میتونن الزام شما به تنظیم سند رو بخواهند

مشاهده

درمورد عدم حضور

با سلام .در این صورت عذر ایشان موجه است.پس از رفع عذر بایستی با ارائه مدارک مبنی بر داشتن عذر به محضر مراجعه و مراتب آمادگی را از طریق اظهارنامه به اطلاع فروشنده برسونید

مشاهده

مسدود کردن چکهای مفقودی

با سلام از طریق دادسرا بایستی اعلام مفقودی کنید و در صورت سرقت شدن شکایت سرقت مطرح کنید

مشاهده

مهریه

با سلام در تا تعیین تکلیف پرونده اعسار امکان گرفتن جلب نیست .مگر اینکه اعسارشون رد و قطعی بشه .یا اینکه اقساط تعیین شده را پرداخت نکنند.فقط نسبت به اقساط معوق میتوانید جلب بگیرید

مشاهده

دریافت خسارات

با سلام خیر این هزینه ها قابل مطالبه نیست .

مشاهده

تامین دلیل

با سلام.اصولا در تامین دلیل افت هم محاسبه میگردد

مشاهده

دیه من افزایش پیدا میکنه؟

با سلام .به صورت یوم الادا محاسبه میشود .و به نرخ روز باید پرداخت گردد.به نسبتی که دیه افزایش پیدا کند دیه شما هم اضافه میشود

مشاهده

استرداد پول

با سلام ابتدا برای ایشان اظهارنامه مبنی بر مطالبه طلب ارسال کنید بعد دادخواست بدهید .

مشاهده

دستور قضایی مبنی بر اعاده پرونده یعنی چه

با سلام .دادگاه در صورتیکه نواقصی در پرونده مشاهده کند پرونده رو جهت رفع نقص به مرجع اولیه اعاده میکند

مشاهده

دفاع از اتهام انتسابی

با سلام علیه شما شکایتی شده .که ظرف این مدت ما میتوانید با مراجغه به شعبه از خود دفاع کنید

مشاهده

پرداخت نکردن وام

با سلام ضامن میتواند نسبت به آنچه بابت ضمانت از شما پرداخت کرده .به طرفیت شما طرح دعوی کند .و شما اگر واقعا قادر به پرداخت نیستید میتوانید ادعای اعسار مطرح کنید

مشاهده

مرخصی

با سلام در خواست مرخصی بستگی به درخواست زندانی و معرفی شورای طبقه بندی و موافقت قاضی ناظر زندان دارد

مشاهده

کلاهبرداری

با سلام .آیا حسابشان فعال است یا خیر .جهت راهنمایی بیشتر تماس بیرید

مشاهده

رابطه نامشروع

با سلام .رابطه نا مشروع اولا نیاز به اثبات دارد .و راههای اثبات آن در قانون احصاء شده .مثلا شهادت شهود اقرار .و در خصوص پیامکها بستگی به متن پیامکها دارد .در کل در خصوص رابطه نا مشروع تحقیقات زیاد نمیشود

مشاهده

رابطه نامشروع

با سلام .رابطه نا مشروع اولا نیاز به اثبات دارد .و راههای اثبات آن در قانون احصاء شده .مثلا شهادت شهود اقرار .و در خصوص پیامکها بستگی به متن پیامکها دارد .در کل در خصوص رابطه نا مشروع تحقیقات زیاد نمیشود

مشاهده

سلام بنده سرباز ارتش بودم از بالا ساختمان افتادم پایین

با سلام در صورت مراجعه به پزشکی قانونی و تایید ارش تعلق میگیرد

مشاهده

ارث

با سلام قولنامه ها دارای اعتبار هستند و در صورت عدم داشتن مال هم میتوانی انحصار وراثت بگیرید

مشاهده

درخواست مطالبات

با سلام در صورت ذکر شدن در مبایعه نامه و تحقق آن قابل مطالبه است

مشاهده

اجرت المثل ایام زوجیت

با سلام مطابق قاعده فقهی البینه اللمدعی .چون زن خواهان است ایشان باید موارد را اثبات گند

مشاهده

مزاحمت كسب

با سلام با توجه به شرحی که شما دادید.جرمی واقع نشده . و جای نگرانی نیست چون برای تحقق هر جرمی بایستی سه عنصر وجود داشته باشد و فقدان هریک از عناصر سبب عدم تحقق جرم میشود

مشاهده

طلاق غیابی

با سلام طلاق غیابی در صورتی که زوج غایب باشد و ترک زندگی کرده باشد بر اساس شرایط ضمن عقد زن میتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند

مشاهده

دادگاه تجدید نظر

سلام برای تمکین عموما جلسه نمیگذارن .ولی اگر دادگاه نیاز به توضیح طرفین داشته باشد دعوت به حضور میکنند .برا ی مشاوره هم عموما نمیفرستند مگر طرفین تقاضا کنند

مشاهده

چک

با سلام بله

مشاهده

اموال و تقسيم ارثيه

با سلام .در صورت واگذاری قبل از فوت جزء اموال پدرتان نیست و در صورت عدم واگذاری بایستی در دادگاه ضمن دفاع اموال رو هم ذکر کنید

مشاهده

معافیت چشم پزشکی

با سلام .این مورد در حیطه کاری ما نیست

مشاهده

پلاك خودرو شاكی شخصی داشته باشد و خودرو را توقيف كرده

با سلام وقتی کروکی تنظیم شود و شما اعتراض نداشته باشید در صورت داشتن بیمه معتبر و وثیقه میتوانید خودرو را آزاد کنید

مشاهده

پیگیری شکایت 2

با سلام در صورت محکومیت قطعی و عدم معرفی متهم جهت اجرای حکم وثیقه به نفع دولت ضبط میگردد و شما در صورت معرفی متهم پس از قطعیت رای. از ضمانت خارج میشوید و از وثیقه رفع توقیف میگردد

مشاهده

واخواهی چک برگشتی

با سلام .واخواهی از حق قانونی محکوم غیابی است و صرفا بایستی هزینه واخواهی رو در پرونده حقوقی بدهد.و در پرونده کیفری سپردن تامین مناسب میتواند وی را آزاد کند .و زمان به دادگاه بستگی دارد

مشاهده

عدم اجازه پدر در ازدواج و خروج از کشور

با سلام برای اجازه ازدواج بایستی از طریق دادگاه با معرفی فرد مورد نظر و شرایط وی و شغلش و میزان مهریه توافقی به دادگاه از دادگاه کسب اجازه کنید

مشاهده

تمکین

در صورت صدور رای و قطعیت. رای قابل اجراست

مشاهده

قرار جلب به دادرسی

با سلام قرار جلب به دادرسی یعنی متهم شناختن شما و پس از صدور کیفر خواست پرونده شما به دادگاه کیفری ارسال و حق دفاع دارید .و در خصوص منع تعقیب یعنی نسبت به اتهام یا اتهاماتی شما رو مجرم تلقی نکردند و این هم ظرف ده روز از جانب ...

مشاهده

ضمانت وام

با سلام در صورت اقدام و صدور اجراییه .و عدم پرداخت .عدم ثبت اعسار در مهلت یکماهه از ابلاغ اجراییه .جلب صادر میشود .در صورت پرداخت شما میتوانید به طرفیت وام گیرنده دادخواست مطالبه وجه بدهید

مشاهده

تمدید اجاره به صورت شفاهی

با سلام .در صورت عدم انعقاد قرارداد .قرارداد قبل معتبر است و بابت مبلغ رهن شما میتوانید تخلیه رو بوسیله اظهارنامه به اطلاع موجر برسانید و در صورت عدم پرداخت .مطالبه وجه بدهید

مشاهده

اجرای مهریه

با سلام .وقتی شما دادخواست میدهید باید سابقه داشتن در شعبه رو ذکر کنید .تا به همان شعبه ارجاع شود .البته تو ارجاع به آن شعبه اجباری نیست ولی اکثرا به همان شعبه ارجاع میشود

مشاهده

رضایت شفاهی

یا سلا رضایت بایستی کتبی و نزد مراجع صالح .مثل دادگاه و کلانتری باشد

مشاهده

چک برگشتی

با سلام قانون جدید چک هنوز اجرایی نشده

مشاهده

دادگاهی

با سلام .شما بایستی وارد سامانه عدل ایران بشید واز قسمت پیگیری پرونده برای اشخاص قبل از ارسال ابلاغیه متوجه پرونده های خود بشوید

مشاهده

تحقیق و تفحص

با سلام در خصوص شرکت بایستی از اداره ثبت شرکتهای محل شرکت تحقیق گنید. این موارد در حوزه کاری ما نیست

مشاهده

دررابطه با اتهام جعل امضا

با سلام در صورت ادعای جعل تقاضای کارشناسی و کارشناس از طریق تطبیق امضای روی چک‌و امضائات مسلم الصدور متوفی اعلام نظر میکند

مشاهده

حکم جلب چک

با سلام .ممنوع الخروجی .و نهایتا باید آدرشو پیدا کنید

مشاهده

دستور عدم پرداخت چک

با سلاموحساب قابل بستن نیست پگر به حکم دادگاه آنهم در خصوص سرقت و مفقودی چک .شما میتوانید موارد را از طریق اظهارنامه به اطلاع وی برسانید و تقاضای استرداد چک و عدم انتقال چک به دیگری وتحویل اجناس را بکنید و در صورت برگشت چک...

مشاهده

دستور عدم پرداخت چک

با سلاموحساب قابل بستن نیست پگر به حکم دادگاه آنهم در خصوص سرقت و مفقودی چک .شما میتوانید موارد را از طریق اظهارنامه به اطلاع وی برسانید و تقاضای استرداد چک و عدم انتقال چک به دیگری وتحویل اجناس را بکنید و در صورت برگشت چک...

مشاهده

ابلاغیه دادگاه تجدید نظر

با سلام .دادگاه تجدید نظر تشخیص دادند که نیاز به رسیدگی مجدد می باشد و نیاز به حضور طرفین دانستند برای همین وقت رسیکی مشخص شده

مشاهده

واگذاری چک ضمانتی

با سلام شما بایداز طریق دادگاه نسبت به عملیات اجرایی اعتراض و تقاضای ابطال عملیات اجرایی کنید .و برای شخص اول اظهارنامه ارسال کنید و از ایشون تقاضای استرداد چک‌کنید و در دادخواست خود اون شخص را هم طرف دعوا قرار داده وت...

مشاهده

خرید و فروش اتومبیل

با سلام اگر بین شما قولنامه ای وجود نداشته نمیتواند ادعایی کند

مشاهده

فرجام خواهی در دیوان

با سلام خیر قابل طرح در دیوان نیست .از لحاظ حقوقی قابل پیگیری است

مشاهده

توقیف اموال

با سلام خیر جون اولا که جزء مستثنیات دین است و قابل توقیف نیست .ثانیا وکالتا به نام مادرتان میباشد

مشاهده

عقدنامه

با سلام .عقد نامه مطابق بند مذکور در آن تحویل زن داده میشود .و مرد میتواند رونوشت آنرا از دفترخانه دریافت گند که به منزله اصل است

مشاهده

وصیت نامه

با سلام وصیت نامه معتبر است و نیازی به رضایت وراث ندارد در صورتیکه مازاد بر یک سوم اموال متوفی باشد غیر نافذ است

مشاهده

مهریه در نامزدی

با سلام .در صورت عقد دائمی و شرعی مهریه مندرج در سند نکاحیه قابل مطالبه است

مشاهده

معامله

با سلام پاسخگویی نیاز به مطالعه کامل قراردادتون دارد

مشاهده

معامله

با سلام پاسخگویی نیاز به مطالعه کامل قرارداد دارد

مشاهده

صلاحیت دادسراهای تخصصی تهران

با سلام برخی از این دادسراها کشوری هستند و بزخی استانی.و تمام مراحل رسیدگی توسط خودشان انجام میشود .در خصوص وکالت .بله

مشاهده

شکایت

با سلام هم کیفری و هم حقوقی قابل پیگیری است .رفع مزاحمت

مشاهده

بیمه حوادث کاری

اگر رضایت بدهید دیگر قابل شکایت نیست

مشاهده

بیمه تصادف دادگاه نیابت که یک سال طول کشیده و خبری از آن نشده

با سلام چون محل وقوع تصادف در استان دیگر بوده دادگاه همان محل صلاحیت رسیدگی دارد.بایستی از آنجا پیگیری کنید .دیه به نرخ روز روز محاسبه میشود

مشاهده

گرفتن حضانت از پدر بچه و دادن آن به مادربزرگ و پدربزرگ پدری

با سلام بایستی جد پدری به دادگاه دادخواستسلب حضانت بدهد و با شهادت شهود و تقاضای معرفی به پزشکی قانونی قابل اثبات است

مشاهده

پرداخت دیه

با سلام .دیه به نرخ یوم الادا .(به نرخ روز)پرداخت میشود ما بهالتفاوت را بیمه پرداخت میکند فقط شما باید یک در صد ی رو پرواخت گنید

مشاهده

رابطه نامشروع

با سلام .بستگی دارد تا چه حد رابطه اشان ثابت شود .مجازات ها بسته به اثبات جرم متفاوت هستند .شلاق .حبس .و در صورت اثبات زنا که شرایط خاص خود را دارد و در صورت تحقق شرایط سنگسار

مشاهده

عقد هستیم ولی درصورت عدم تمکین چگونه باید از خود دفاع کنم

با سلام .چون شما حق حبس ندارید در صورت عدم خوف ضرر جانی بدنی و فراهم بودن مقدمات زندگی محکوم به تمکین میشوید در صورت تحقق یکی از شرایط مندرج در سند نکاحیه میتوانید در خواست طلاق بدهید

مشاهده

اعتراض

با سلام مهلت اعتراض 20 روز از تاریخ ابلاغ رای است نه زدن ابلاغ

مشاهده

کبودی بر اثر ضربه

کبودی دیه دارد و در سر و بایستی توسط پزشکی قانونی تعیین شود و محل آن نیز در میزان دیه تاثیر دارد

مشاهده

عدم صلاحیت

با سلام در صورت قطعیت رای حضوری دیگر قاضی فارغ از رسیگی است و در خصوص موارد واخواهی شده میتواند وارد رسیدگی شود.و شما در صورت عدم پذیرش باید در دادگاهی که صلاحیت به نفع وی صادر شده دفاع کنید

مشاهده

تمکین

با سلام اگر تمکین نکند ناشزه محسوب شده و شما میتوانید درخواست ازدواج مجدد بدهید

مشاهده

دیه

با سلام تعیین میزان دیه بستگی به رویت نظریه پزشکی قانونی دارد.ماههای حرام در خصوص فوت است

مشاهده

سوالات ارثی و حقوقی

با سلام اگر مادرتان به شما دسنوشته بدهد و صلح کند موردی ندار

مشاهده

عدم تمکین زوجه و ممانعت از ملاقات فرزند

سلام شما باید دادخواست حضانت بدهید چون سن دخترتان یازده سال است و از 7 سال به بعد حضانت با پدر است

مشاهده

اموال متوفی

با سلام شما پس از اخذ انحصار وراثت میتوانید تقاضای تامین دلیل در خصوص بررسی حسابها و صورت اموال پدرتان را کنید و بعدا درخواست مهرو موم و تحریر و تقسیم ترکه را بدهید

مشاهده

تفاوت اعاده دادرسی با فرجام خواهی

با سلام .اعاده دادرسی طریق تجدیدنظر از آرای قطعی است .ولی فرجام خواهی بعضی دعاوی مثل فسخ .نکاح و طلاق و غیره علاوه بر تجدید نظر قابل فرجام حواهی نیز هستند یعنی بعد انقضای مهلت فرجامخواهی یا صدور رای در دیوان قطعی میشوند

مشاهده

خیانت در امانت

با سلام اگر ماشین را برای فروش داده اید کیفری نیست و باید دادخواست مطالبه وجه بدهید

مشاهده

معامله ملک بدون پرداخت پول و از بابت بدهی فروشنده

با سلام.خیر اگر شکایت کنند با توجه به توضیحات شما و دفاعیات .شکایتشان بی مورد است

مشاهده

تصادف

با سلام .اگر شهود شهادت بدهند و شما مقصر تشخیص داده یشید تخفیفات شما صفر میشود .ودیه هم به پدرتان تعلق میگیرد

مشاهده

حلقه ازدواج

با سلام الزامی به پس دادن نیست ولی میتوانید دادخواست استرداد بدهید.قبل از طلاق

مشاهده

تصادف صافکار با ماشین تحت تعمیر

با سلام شما بایستی از صافکار شکایت کیفری خیانت در امانت کنید

مشاهده

فک پلاک

با سلام .در صورت عدم تعویض پلاک میتواند از طریق دادگاه اقدام به توقیف وفک پلاک کنید .بایستی از پلیس به اضافه 10 سوال کنید

مشاهده

معافيت سربازی

با سلام پاسخ این موضوع در صلاحیت ما نمی باشد

مشاهده

آیا فروشنده واحد مسکونی برای اظهار خلاف واقع سن ساختمان میتوان شکایت کرد؟

با سلام به نظر بنده اگر از لحاظ قیمتی تاثیری نداشته شکایت بی مورد است

مشاهده

الزام به اخذ پایانکار

با سلام .ابتدا بایستی اظهارنامه ارسال کنید و انجام تعهدات را از ایشان بخواهید و بعدا دادخواست با موضوع الزام به انجام تعهد به طرفیت سازنده بر اساس قرارداد بدهید

مشاهده

ديه (جراحی باز شكم، جراحی مجدد شكم، پارگی رود بزرگ، پارگی روده باريك و خونريزی های داخلی و...)

با سلام این موارد دیه مقدر ندارد .ارش دارند که توسط پزشکی قانونی مشخص میشود

مشاهده

تقسیط نفقه معوقه

با سلام در صورت پرداخت حق طلاق ندارند

مشاهده

دادخواست مطالبه وجه

با سلام میتوانید مشخصات وی را از بانک دریافت و دادخواست علیه وی بدهید و مبلغ را از او مطالبه کنید

مشاهده

با عرض سلام و ادب

با سلام .در صورت تجویز اعاده دادرسی امکان پذیر است

مشاهده

سرقفلی

با سلام اول باید انحصار وراثت بگیرید و بعد تقاضای مهر وموم وتحریر ترکه بدهید

مشاهده

اعسار

با سلام بایستی ضمن اعتراض به رای اثبات کنیید که او توانایی پرداخت یکجا را دارد .سند تا پایان اقساط توقیف است

مشاهده

نفقه و سرپرستی فرزند پسر معلول به تکلیف رسیده

با سلام .بسته به وضعیت جسمی فرزندتان نفقه اش قابل دریافت است.و اگر از نظر عقلی مشکلی ندارند.حضانت با توجه سنش منتفی بوده و تصمیم با خودش است

مشاهده

تهمت به جعل

با سلام در مهلت قانونی از کارشناس تقاضای اخذ توضیح کنید که صراحتا مشخص کن که آیا سفید امضا بوده یا خیر

مشاهده

تصادف

با سلام طول درمان در دیه تاثیری ندارد و دیه بر اساس موارد اعلامی از سوی پزشکی قانونی.توسط اجرای احکام محاسبه میشود

مشاهده

گرفتن حق طلاق در شکایت کیفری نفقه

با سلام .چون شما باکره هستید و حق حبس دارید دعوی تمکین اگر طر کنند رد میشود و در خصوص پرداخت نفقه بعد از شکایت تاثیری در شکایت ندارد .ولی توانایی یا عدم توانایی در محکومیت شرط است و اگر به اتهام ترک انفاق محکوم شود شما میتوا...

مشاهده

بدهی مالیاتی بابت کارت بازرگانی

با سلام بایستی طرح شکایت کیفری کنید

مشاهده

فرار از دین

با سلام میتونید شکایت کنید از هر دو نفر و این موضوع صحت ندارد که مهریه دوبرابر میشود

مشاهده

فک پلاک تاریخ گذشته

با سلام شما بایستی به طرفیت شخصی که خودرو را از او خریده اید و همچنین صاحب سند طرح دوای الزام به تنظیم سند کنید

مشاهده

عوارض استان تهران یا همه استان ها

با سلام عوارض برای کلیه خودرو ها است که معمولا شهرداریها متولی این امر هستند

مشاهده

ساقط شدن مهریه

با سلام در صورت بخشش و فسخ نکاح

مشاهده

پرونده مختومه شده است

با سلام وقتی رای صادر میشود پرونده مختومه میشود

مشاهده

پرونده ی مختومه

با سلام .پرونده دیگر مختومه شده . و در صورتیکه اعسار دومتان خارج از مهلت قانونی یکماه از ابلاغ اجراییه باشد .بایستی وثیقه بگذارید و اعسار مجدد مطرح کنید و چنانچه اعسارتان رد شود وثیقه ضبط میشود .در خصوص فیشها میتوانید جداگ...

مشاهده

نفقه فرزند

با سلام .در هر صورت اگر نظریه کارشناسی قطعی شود دادگاه بر اساس آن رای صادر میکند

مشاهده

تخلیه ملک توسط فروشنده اول

با سلام با توجه به اینکه سند به نام شماست میتوانید علیه متصرف (شخص الف ) طرح دعوا کنید

مشاهده

معامله

با سلام دادخواست الزام به تنظیم سند به نام به طرفیت ورثه بدهید .اگر ایشان ادعایی داشته باشند باید علیه شما طرح دعوا کنند

مشاهده

تلگرام

با سلام .اگر میخواهید شکایت کنید.بایستی از برادرتان شکایت کنید و موضوع به پلیس فتا ارجاع میشود و تمام موارد و idشخص استفاده کننده مشخص میشود

مشاهده

درخواست تامین خواسته بابت اجرت المثل

با سلام . ده سال قبل پدر مالک بوده و ایشان با وجود حیات فوت پدر مالکیتی نداشته اند .

مشاهده

درخواست تامین خواسته بابت اجرت المثل

با سلام . ده سال قبل پدر مالک بوده و ایشان با وجود حیات فوت پدر مالکیتی نداشته اند .

مشاهده

گواهينامه

با سلام .شما بازد از راهنمایی و رانندگی که متولی این امر هستند سوال کنید

مشاهده

مقصر کیست

با سلام این موضوع رو باید از مامورین راهور یا کارشناسان تصادفات سوال کنید

مشاهده

مقصر کیست

با سلام این موضوع رو باید از مامورین راهور یا کارشناسان تصادفات سوال کنید

مشاهده

تعویض پلاک

با سلام اگر دو نفر حضور داشته باشید بله.ولی اون وکالت صرفا برای یک خودرو و برای ایشان است

مشاهده

تعویض پلاک

با سلام اگر دو نفر حضور داشته باشید بله.ولی اون وکالت صرفا برای یک خودرو و برای ایشان است

مشاهده

ارجاع امر به کارشناسی

با سلام .ارائه اصول مستندات الزامی است.کار شنای در چه موضوعی میباشد؟

مشاهده

ارجاع امر به کارشناسی

با سلام .ارائه اصول مستندات الزامی است.کار شنای در چه موضوعی میباشد؟

مشاهده

تمکین نکردن

سلام شما باید از طریق ارسال اظهارنمه و استشهادیه و شهادت شهود اثبات کنید که مراجعه نکرده و در خواست مجدد بدهید

مشاهده

تمکین نکردن

سلام شما باید از طریق ارسال اظهارنمه و استشهادیه و شهادت شهود اثبات کنید که مراجعه نکرده و در خواست مجدد بدهید

مشاهده

قرار منع تعقیب یعنی چی

با سلام قرار منع تعقیب در صورت فقدان دلیل کافی و جرم نبودن عمل ارتکابی صادر میشود .به بیان ساده تر یعنی حرمی واقع نشده و شکایت شما رد شده

مشاهده

قرار منع تعقیب یعنی چی

با سلام قرار منع تعقیب در صورت فقدان دلیل کافی و جرم نبودن عمل ارتکابی صادر میشود .به بیان ساده تر یعنی حرمی واقع نشده و شکایت شما رد شده

مشاهده

قرار منع تعقیب یعنی چی

با سلام قرار منع تعقیب در صورت فقدان دلیل کافی و جرم نبودن عمل ارتکابی صادر میشود .به بیان ساده تر یعنی حرمی واقع نشده و شکایت شما رد شده

مشاهده

دیه

با سلام تغلیظ دیه فقط در مورد فوت میباشد

مشاهده

تصرف مشاعات آپارتمان ها

با سلام قسمت های مشاعی متعلق به همه میباشد و هیچ شخصی نمیتواند تحت هر شرایطی تصرف کند.همگی در جزء جزء شریکند

مشاهده

حضانت

با سلام پدرتان چون جد پدری میشود حق ملاقات داشته واز طریق دادگاه میتوانید این حق را بگیرید.در خصوص سلب حضانت منوط به طرح شکایت و اثبات ادعا در دادگاه صالح میباشد

مشاهده

حضانت

با سلام پدرتان چون جد پدری میشود حق ملاقات داشته واز طریق دادگاه میتوانید این حق را بگیرید.در خصوص سلب حضانت منوط به طرح شکایت و اثبات ادعا در دادگاه صالح میباشد

مشاهده

چک برگشتی

با سلام .این موضوع منوط به در خواست طلبکاران است

مشاهده

درباره ارث

با سلام چون مادر شما قبل از پدرتان فوت نموده از ایشان ارث نمیبرد .و همسر دوم که بعد از پدر فوت نموده ارث میبرد که سهم الارثش ما بین فرزندانش تقسیم میشود

مشاهده

درباره ارث

با سلام چون مادر شما قبل از پدرتان فوت نموده از ایشان ارث نمیبرد .و همسر دوم که بعد از پدر فوت نموده ارث میبرد که سهم الارثش ما بین فرزندانش تقسیم میشود

مشاهده

تخریب سهوی اموال توسط طفل

با سلام .شما چون ولی قهری هستید مسئول پرداخت خسارت میباشید چون موظف به نگهداری طفل بوده اید

مشاهده

تخریب سهوی اموال توسط طفل

با سلام .شما چون ولی قهری هستید مسئول پرداخت خسارت میباشید چون موظف به نگهداری طفل بوده اید

مشاهده

آسیب بکارت

سلام تشخیص این موضوع در صلاحیت پزشکی است .و موضوع سوال حقوقی نیست

مشاهده

آسیب بکارت

سلام تشخیص این موضوع در صلاحیت پزشکی است .و موضوع سوال حقوقی نیست

مشاهده

سوء پیشینه

سلام .سوء میشینه صرفا با وجود محکونیت قطعی کیفری ایجتد میشود و حضور در کلانتری سوء پیشینه نیست

مشاهده

وصول چک

با سلام .در این دعوا اون اشخاص باید ثابت کنند که چک مفقود یا سرقت شده است .چنانچه شما دارنده با حسن نیت باشید

مشاهده

فوتی و دیه

با سلام .مقصر حادثه اگر خودشان باشند .دیه ای ندارند

مشاهده

توقیف فیزیکی خودرو

با سلام خدمت شما دوست عزیز .شما در راستای احقاق حق و رسیدن به طلبتان میتوانید اموال خارج از مستثنیات دین محکوم علیه را توقیف کنید که حودرو هم یکی از آنهاست

مشاهده

توقیف فیزیکی خودرو

با سلام خدمت شما دوست عزیز .شما در راستای احقاق حق و رسیدن به طلبتان میتوانید اموال خارج از مستثنیات دین محکوم علیه را توقیف کنید که حودرو هم یکی از آنهاست

مشاهده

چک حامل

با سلام .بله

مشاهده

ضمانت چک

با سلام اگر چک در وجه حامل باشد ضمانت شما همچنان پابرجاست و به نحو تضامنی مسئول پرداخت وجه چک هستید

مشاهده

کلاهبرداری مهریه

با سلام این مورد چون با رضایت بوده مشمول کلاهبرداری نمیشود

مشاهده

چک سفید امضا بابت تضمین انتقال سند آپارتمان

با سلام .اچون شما شرط کردید .چک قابلیت اجرا دارد .مطابق ماده 10 قانون مدنی .

مشاهده

دستور تخلیه

با سلام.دستور تخلیه در خصوص انقضای مدت اجاره صادر میشود و در مورد شما بایستی حکم تخلیه بگیرید

مشاهده

وقت رسیدگی

سلام.چون شعبه رسیدگی کننده نیاز به اصل مدارک استنادی شما دارد.وقت نظارت جدید تعیین شده تا به شماداخطار کنند که ظرف مهلت قانونی مدارک را ارائه نمایید

مشاهده

ودیعه بابت تامین خواسته

اگر حکم قطعی داشته باشید نیازی به خسارت احتمالی نیست.در غیر اینصورت بستگی به قاضی شورا دارد

مشاهده

زمین کشاورزی

با سلام .اگر مالکیتشون اثبات بشه و مدارک مالکیت داشته باشند و برادر شما بدون اذن یا قرارداد در آنجا کشاورزی کرده باشد بایستی اجرت المثل پرداخت کند

مشاهده

اتهام جعل سند رسمی به سردفتر

با سلام مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی جرم جعل است اقدامات بایستی به قصد تقلب باشد و آنچنان که از ماهیت امر بر میاید .قصد تقلبی در کار نبوده تا جرمی به شما منتسب شود

مشاهده

حق مالكيت خودرو بعد از طلاق

با سلام.اگر مبایعه نامه به نام شماست .و مبایعه نامه های قبل از خود که منتهی به صاحب سند میشود را دارید میتوانید به طرفیت ایادی ما قبل خود و صاحب سند دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنید

مشاهده

مزاحمت ناموسی

با سلام اثبات ادعا نیاز به دلیل دارد.و منظور شما از مزاحمت ناموسی چیست.و به نظر میرسد این مورد جرم تلقی نشود

مشاهده

اثبات رجوع

با سلام این موارد .نیاز به طرح دعاوی متعدد دارد .و شکایت کیفری هم بایستی تنظیم گنید .ارائه پاسخ در این مقوله نمیگنجد نیاز به مشاوره حضوری میباشد

مشاهده

صدور کیفرخواست بعد از مختومه شدن پرونده

با سلام .با صدور کیفر خواست پرونده در دادسرا مختومه میشود و جهت صدور رای به دادگاه ارسال میشود

مشاهده

رد الزام به تمکین خانم

با سلام مجددا میتونید دادخواست بدید.و استناد کنید که ضرب وشتم به حدی نبوده که خوف ضرر جانی ایجاد کند

مشاهده

آدم ربایی

با سلام .ضبط وثیقه صرفا به جهت تخلف از اجرای قانون میباشد مفاد حکم همچنان پا برجاست و جلب شخص محکوم علیه صادر و ادامه پیدا میکند .پرونده مختومه نمیشود

مشاهده

حق طلاق

با سلام .اگر وکالتنامه طلاق از شوهرتون داشته باشید و بلاعزل و با حق توکیل به غیر باشد .میتوانید از جانب همسرتان وکیل اختیار کنید وطلاق بگیرید .

مشاهده

پرداخت مابقی ثمن

با سلام .هر موردی که در رای دادگاه ذکر شده همان باید پرداخت شود .و پرداخت ثمن بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی پرداخت شود

مشاهده

اعسار

در صورت اثبات مستثنیات دین توقیف نمیشود و الا قابل توفیف میباشد

مشاهده

قفسه سینه

با سلام .این مورد مسمول دیه نمیشود .و قابل تشخیص نیست

مشاهده

مدارک کارساز و مهم برای اثبات وقوع بیع

با سلام برای اثبات وقوع بیع در درجه اول مبایعه نامه فی مابین بایستی وجود داشته باشد ثانیا شهادت شهود یکی از ادله اثبات میباشد

مشاهده

اعسار از پرداخت مهریه

با سلام .در خصوص اعسار انچه در قانون بیان شده در خصوص یکسال گذشته می باشد در هر حال در خصوص اعسار وضعیت مدعی در زمان طرح ادعای اسار بایستی بررسی شود کما اینکه شخص در گذشته ملائت داشته ولی هم اکنون بنا به دلایلی معسر شده

مشاهده

اعسار از پرداخت مهریه

با سلام .در خصوص اعسار انچه در قانون بیان شده در خصوص یکسال گذشته می باشد در هر حال در خصوص اعسار وضعیت مدعی در زمان طرح ادعای اسار بایستی بررسی شود کما اینکه شخص در گذشته ملائت داشته ولی هم اکنون بنا به دلایلی معسر شده

مشاهده

توقیف خودرو

با سلام شما بایستی به عنوان اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف اعتراض و مدارک خرید وبیمه نامه که به نام شما در طی دوسال تصدیتان است را جهت رفع توقیف ارائه کنید

مشاهده

حذف سابقه پیامک

با سلام پیامکها هر شش ماه خودبخود حذف میشوند ولی قبل از آن امکان حذف سابقه آن در مخابرات امکانپذیر نیست

مشاهده

مهریه

با سلام .روابط مالی فی مابین شما و مستاجر ربطی به همسرتان ندارد و مبلغ رهن را باید شما پرداخت کنید در خصوص اجرت المثل اگر تصرفی نداشته اید و اجاره بها به حساب دادگاه واریز ش ده تکلیفی متوجه شما نیست

مشاهده

نفقه

با سلام در صورت اثبات نشوز و عدم تمکین زن مستحق نفقه نیست

مشاهده

تصادف

سلام.افسر موظف است کروکی تنظیم و به دادگاه ارسال نمایید بعد از رسیدگی در دادگاه و صدور رای وقطعیت به بیمه برای گرفتن دیه معرفی میشوید

مشاهده

مزاحمت

با سلام.از نقطه نظر حقوقی برای رفع مزاحمت باید علیه وی اقامه شکایت کنید و چنانچه همسرتان مصر به عدم طرح شکایت میباشند دیگر یک موضوع شخصی است که تصمیم گیری به عهده شما میباشد

مشاهده

نفقه

با سلام در پرداخت نفقه اقارب استطاعت مالی شخص نفقه دهنده ملاک است در صورتیکه توانایی پرداخت نداشته باشد .مسئولیتی بر ایشان بار نیست

مشاهده

شکایت بابت بیمه کار و حقوق

با سلا شما میتوانی با مراجعه به اداره کار با اثبات رابطه کاری خود معوقاتتون رو مطالبه کنید

مشاهده

اگر ضامن زندانی با حکم و فیش حقوقی شده باشیم آیا دادگاه میتواند تمام حساب ها را مسدود کند ؟

سلام با توجه به اینکه شما کفالت زندانی را قبول کرده اید بایستی در موعد مقرر ایشان را معرفی نمایید وگرنه مطابق قانون وجه الکفاله ضبط میشود

مشاهده

تعویض پلاک موتور سیکلت

با سلام .برای تعویض پلاک بایستی حتما صاحب پلاک حضور داشته باشد.شما میتوانید از طریق دادگاه دادخواست الزام به تنطیم سند به طرفیت ایادی ماقبل خود و صاحب سند به شرط اثبات وقوع بیع مطرح کنید

مشاهده

غرامت

سلام دیه براساس یوم الادا محاسبه میشود و هر درصد2310000 تومان میباشد به نرخ سال 97

مشاهده

ملک سنددار

با سلام .با عنایت به اینکه شما دارای سند میباشد و از نظر قانون مالکیت افراد باید محترم شمرده شود شهرداری و یا هیچ ارگان دیگری حق تصرف ندارد و شما میتوانید قیمت ملک را با جلب نظر کارشناس مطالبه کنید

مشاهده

معلول حین خدمت

با سلام .با عنایت به اینکه قبلا در خصوص صدمات وارده به شما کمیسیون پزشکی تشکیل و اعلام نظر کرده اند و شما نیز نسبت به آن اعتراضی نداشته اید و غرامت دریافت نموده اید.دیگر قابل پیگیری نیست

مشاهده