مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 109)

پرداخت دیه

با سلام .دیه به نرخ یوم الادا .(به نرخ روز)پرداخت میشود ما بهالتفاوت را بیمه پرداخت میکند فقط شما باید یک در صد ی رو پرواخت گنید

مشاهده

رابطه نامشروع

با سلام .بستگی دارد تا چه حد رابطه اشان ثابت شود .مجازات ها بسته به اثبات جرم متفاوت هستند .شلاق .حبس .و در صورت اثبات زنا که شرایط خاص خود را دارد و در صورت تحقق شرایط سنگسار

مشاهده

عقد هستیم ولی درصورت عدم تمکین چگونه باید از خود دفاع کنم

با سلام .چون شما حق حبس ندارید در صورت عدم خوف ضرر جانی بدنی و فراهم بودن مقدمات زندگی محکوم به تمکین میشوید در صورت تحقق یکی از شرایط مندرج در سند نکاحیه میتوانید در خواست طلاق بدهید

مشاهده

اعتراض

با سلام مهلت اعتراض 20 روز از تاریخ ابلاغ رای است نه زدن ابلاغ

مشاهده

کبودی بر اثر ضربه

کبودی دیه دارد و در سر و بایستی توسط پزشکی قانونی تعیین شود و محل آن نیز در میزان دیه تاثیر دارد

مشاهده

عدم صلاحیت

با سلام در صورت قطعیت رای حضوری دیگر قاضی فارغ از رسیگی است و در خصوص موارد واخواهی شده میتواند وارد رسیدگی شود.و شما در صورت عدم پذیرش باید در دادگاهی که صلاحیت به نفع وی صادر شده دفاع کنید

مشاهده

تمکین

با سلام اگر تمکین نکند ناشزه محسوب شده و شما میتوانید درخواست ازدواج مجدد بدهید

مشاهده

دیه

با سلام تعیین میزان دیه بستگی به رویت نظریه پزشکی قانونی دارد.ماههای حرام در خصوص فوت است

مشاهده

سوالات ارثی و حقوقی

با سلام اگر مادرتان به شما دسنوشته بدهد و صلح کند موردی ندار

مشاهده

عدم تمکین زوجه و ممانعت از ملاقات فرزند

سلام شما باید دادخواست حضانت بدهید چون سن دخترتان یازده سال است و از 7 سال به بعد حضانت با پدر است

مشاهده

اموال متوفی

با سلام شما پس از اخذ انحصار وراثت میتوانید تقاضای تامین دلیل در خصوص بررسی حسابها و صورت اموال پدرتان را کنید و بعدا درخواست مهرو موم و تحریر و تقسیم ترکه را بدهید

مشاهده

تفاوت اعاده دادرسی با فرجام خواهی

با سلام .اعاده دادرسی طریق تجدیدنظر از آرای قطعی است .ولی فرجام خواهی بعضی دعاوی مثل فسخ .نکاح و طلاق و غیره علاوه بر تجدید نظر قابل فرجام حواهی نیز هستند یعنی بعد انقضای مهلت فرجامخواهی یا صدور رای در دیوان قطعی میشوند

مشاهده

خیانت در امانت

با سلام اگر ماشین را برای فروش داده اید کیفری نیست و باید دادخواست مطالبه وجه بدهید

مشاهده

معامله ملک بدون پرداخت پول و از بابت بدهی فروشنده

با سلام.خیر اگر شکایت کنند با توجه به توضیحات شما و دفاعیات .شکایتشان بی مورد است

مشاهده

تصادف

با سلام .اگر شهود شهادت بدهند و شما مقصر تشخیص داده یشید تخفیفات شما صفر میشود .ودیه هم به پدرتان تعلق میگیرد

مشاهده

حلقه ازدواج

با سلام الزامی به پس دادن نیست ولی میتوانید دادخواست استرداد بدهید.قبل از طلاق

مشاهده

تصادف صافکار با ماشین تحت تعمیر

با سلام شما بایستی از صافکار شکایت کیفری خیانت در امانت کنید

مشاهده

فک پلاک

با سلام .در صورت عدم تعویض پلاک میتواند از طریق دادگاه اقدام به توقیف وفک پلاک کنید .بایستی از پلیس به اضافه 10 سوال کنید

مشاهده

معافيت سربازی

با سلام پاسخ این موضوع در صلاحیت ما نمی باشد

مشاهده

آیا فروشنده واحد مسکونی برای اظهار خلاف واقع سن ساختمان میتوان شکایت کرد؟

با سلام به نظر بنده اگر از لحاظ قیمتی تاثیری نداشته شکایت بی مورد است

مشاهده

الزام به اخذ پایانکار

با سلام .ابتدا بایستی اظهارنامه ارسال کنید و انجام تعهدات را از ایشان بخواهید و بعدا دادخواست با موضوع الزام به انجام تعهد به طرفیت سازنده بر اساس قرارداد بدهید

مشاهده

ديه (جراحی باز شكم، جراحی مجدد شكم، پارگی رود بزرگ، پارگی روده باريك و خونريزی های داخلی و...)

با سلام این موارد دیه مقدر ندارد .ارش دارند که توسط پزشکی قانونی مشخص میشود

مشاهده

تقسیط نفقه معوقه

با سلام در صورت پرداخت حق طلاق ندارند

مشاهده

دادخواست مطالبه وجه

با سلام میتوانید مشخصات وی را از بانک دریافت و دادخواست علیه وی بدهید و مبلغ را از او مطالبه کنید

مشاهده

با عرض سلام و ادب

با سلام .در صورت تجویز اعاده دادرسی امکان پذیر است

مشاهده

سرقفلی

با سلام اول باید انحصار وراثت بگیرید و بعد تقاضای مهر وموم وتحریر ترکه بدهید

مشاهده

اعسار

با سلام بایستی ضمن اعتراض به رای اثبات کنیید که او توانایی پرداخت یکجا را دارد .سند تا پایان اقساط توقیف است

مشاهده

نفقه و سرپرستی فرزند پسر معلول به تکلیف رسیده

با سلام .بسته به وضعیت جسمی فرزندتان نفقه اش قابل دریافت است.و اگر از نظر عقلی مشکلی ندارند.حضانت با توجه سنش منتفی بوده و تصمیم با خودش است

مشاهده

تهمت به جعل

با سلام در مهلت قانونی از کارشناس تقاضای اخذ توضیح کنید که صراحتا مشخص کن که آیا سفید امضا بوده یا خیر

مشاهده

تصادف

با سلام طول درمان در دیه تاثیری ندارد و دیه بر اساس موارد اعلامی از سوی پزشکی قانونی.توسط اجرای احکام محاسبه میشود

مشاهده

گرفتن حق طلاق در شکایت کیفری نفقه

با سلام .چون شما باکره هستید و حق حبس دارید دعوی تمکین اگر طر کنند رد میشود و در خصوص پرداخت نفقه بعد از شکایت تاثیری در شکایت ندارد .ولی توانایی یا عدم توانایی در محکومیت شرط است و اگر به اتهام ترک انفاق محکوم شود شما میتوا...

مشاهده

بدهی مالیاتی بابت کارت بازرگانی

با سلام بایستی طرح شکایت کیفری کنید

مشاهده

فرار از دین

با سلام میتونید شکایت کنید از هر دو نفر و این موضوع صحت ندارد که مهریه دوبرابر میشود

مشاهده

فک پلاک تاریخ گذشته

با سلام شما بایستی به طرفیت شخصی که خودرو را از او خریده اید و همچنین صاحب سند طرح دوای الزام به تنظیم سند کنید

مشاهده

عوارض استان تهران یا همه استان ها

با سلام عوارض برای کلیه خودرو ها است که معمولا شهرداریها متولی این امر هستند

مشاهده

ساقط شدن مهریه

با سلام در صورت بخشش و فسخ نکاح

مشاهده

پرونده مختومه شده است

با سلام وقتی رای صادر میشود پرونده مختومه میشود

مشاهده

پرونده ی مختومه

با سلام .پرونده دیگر مختومه شده . و در صورتیکه اعسار دومتان خارج از مهلت قانونی یکماه از ابلاغ اجراییه باشد .بایستی وثیقه بگذارید و اعسار مجدد مطرح کنید و چنانچه اعسارتان رد شود وثیقه ضبط میشود .در خصوص فیشها میتوانید جداگ...

مشاهده

نفقه فرزند

با سلام .در هر صورت اگر نظریه کارشناسی قطعی شود دادگاه بر اساس آن رای صادر میکند

مشاهده

تخلیه ملک توسط فروشنده اول

با سلام با توجه به اینکه سند به نام شماست میتوانید علیه متصرف (شخص الف ) طرح دعوا کنید

مشاهده

معامله

با سلام دادخواست الزام به تنظیم سند به نام به طرفیت ورثه بدهید .اگر ایشان ادعایی داشته باشند باید علیه شما طرح دعوا کنند

مشاهده

تلگرام

با سلام .اگر میخواهید شکایت کنید.بایستی از برادرتان شکایت کنید و موضوع به پلیس فتا ارجاع میشود و تمام موارد و idشخص استفاده کننده مشخص میشود

مشاهده

درخواست تامین خواسته بابت اجرت المثل

با سلام . ده سال قبل پدر مالک بوده و ایشان با وجود حیات فوت پدر مالکیتی نداشته اند .

مشاهده

درخواست تامین خواسته بابت اجرت المثل

با سلام . ده سال قبل پدر مالک بوده و ایشان با وجود حیات فوت پدر مالکیتی نداشته اند .

مشاهده

گواهينامه

با سلام .شما بازد از راهنمایی و رانندگی که متولی این امر هستند سوال کنید

مشاهده

مقصر کیست

با سلام این موضوع رو باید از مامورین راهور یا کارشناسان تصادفات سوال کنید

مشاهده

مقصر کیست

با سلام این موضوع رو باید از مامورین راهور یا کارشناسان تصادفات سوال کنید

مشاهده

تعویض پلاک

با سلام اگر دو نفر حضور داشته باشید بله.ولی اون وکالت صرفا برای یک خودرو و برای ایشان است

مشاهده

تعویض پلاک

با سلام اگر دو نفر حضور داشته باشید بله.ولی اون وکالت صرفا برای یک خودرو و برای ایشان است

مشاهده

ارجاع امر به کارشناسی

با سلام .ارائه اصول مستندات الزامی است.کار شنای در چه موضوعی میباشد؟

مشاهده

ارجاع امر به کارشناسی

با سلام .ارائه اصول مستندات الزامی است.کار شنای در چه موضوعی میباشد؟

مشاهده

تمکین نکردن

سلام شما باید از طریق ارسال اظهارنمه و استشهادیه و شهادت شهود اثبات کنید که مراجعه نکرده و در خواست مجدد بدهید

مشاهده

تمکین نکردن

سلام شما باید از طریق ارسال اظهارنمه و استشهادیه و شهادت شهود اثبات کنید که مراجعه نکرده و در خواست مجدد بدهید

مشاهده

قرار منع تعقیب یعنی چی

با سلام قرار منع تعقیب در صورت فقدان دلیل کافی و جرم نبودن عمل ارتکابی صادر میشود .به بیان ساده تر یعنی حرمی واقع نشده و شکایت شما رد شده

مشاهده

قرار منع تعقیب یعنی چی

با سلام قرار منع تعقیب در صورت فقدان دلیل کافی و جرم نبودن عمل ارتکابی صادر میشود .به بیان ساده تر یعنی حرمی واقع نشده و شکایت شما رد شده

مشاهده

قرار منع تعقیب یعنی چی

با سلام قرار منع تعقیب در صورت فقدان دلیل کافی و جرم نبودن عمل ارتکابی صادر میشود .به بیان ساده تر یعنی حرمی واقع نشده و شکایت شما رد شده

مشاهده

دیه

با سلام تغلیظ دیه فقط در مورد فوت میباشد

مشاهده

تصرف مشاعات آپارتمان ها

با سلام قسمت های مشاعی متعلق به همه میباشد و هیچ شخصی نمیتواند تحت هر شرایطی تصرف کند.همگی در جزء جزء شریکند

مشاهده

حضانت

با سلام پدرتان چون جد پدری میشود حق ملاقات داشته واز طریق دادگاه میتوانید این حق را بگیرید.در خصوص سلب حضانت منوط به طرح شکایت و اثبات ادعا در دادگاه صالح میباشد

مشاهده

حضانت

با سلام پدرتان چون جد پدری میشود حق ملاقات داشته واز طریق دادگاه میتوانید این حق را بگیرید.در خصوص سلب حضانت منوط به طرح شکایت و اثبات ادعا در دادگاه صالح میباشد

مشاهده

چک برگشتی

با سلام .این موضوع منوط به در خواست طلبکاران است

مشاهده

درباره ارث

با سلام چون مادر شما قبل از پدرتان فوت نموده از ایشان ارث نمیبرد .و همسر دوم که بعد از پدر فوت نموده ارث میبرد که سهم الارثش ما بین فرزندانش تقسیم میشود

مشاهده

درباره ارث

با سلام چون مادر شما قبل از پدرتان فوت نموده از ایشان ارث نمیبرد .و همسر دوم که بعد از پدر فوت نموده ارث میبرد که سهم الارثش ما بین فرزندانش تقسیم میشود

مشاهده

تخریب سهوی اموال توسط طفل

با سلام .شما چون ولی قهری هستید مسئول پرداخت خسارت میباشید چون موظف به نگهداری طفل بوده اید

مشاهده

تخریب سهوی اموال توسط طفل

با سلام .شما چون ولی قهری هستید مسئول پرداخت خسارت میباشید چون موظف به نگهداری طفل بوده اید

مشاهده

آسیب بکارت

سلام تشخیص این موضوع در صلاحیت پزشکی است .و موضوع سوال حقوقی نیست

مشاهده

آسیب بکارت

سلام تشخیص این موضوع در صلاحیت پزشکی است .و موضوع سوال حقوقی نیست

مشاهده

سوء پیشینه

سلام .سوء میشینه صرفا با وجود محکونیت قطعی کیفری ایجتد میشود و حضور در کلانتری سوء پیشینه نیست

مشاهده

وصول چک

با سلام .در این دعوا اون اشخاص باید ثابت کنند که چک مفقود یا سرقت شده است .چنانچه شما دارنده با حسن نیت باشید

مشاهده

فوتی و دیه

با سلام .مقصر حادثه اگر خودشان باشند .دیه ای ندارند

مشاهده

توقیف فیزیکی خودرو

با سلام خدمت شما دوست عزیز .شما در راستای احقاق حق و رسیدن به طلبتان میتوانید اموال خارج از مستثنیات دین محکوم علیه را توقیف کنید که حودرو هم یکی از آنهاست

مشاهده

توقیف فیزیکی خودرو

با سلام خدمت شما دوست عزیز .شما در راستای احقاق حق و رسیدن به طلبتان میتوانید اموال خارج از مستثنیات دین محکوم علیه را توقیف کنید که حودرو هم یکی از آنهاست

مشاهده

چک حامل

با سلام .بله

مشاهده

ضمانت چک

با سلام اگر چک در وجه حامل باشد ضمانت شما همچنان پابرجاست و به نحو تضامنی مسئول پرداخت وجه چک هستید

مشاهده

کلاهبرداری مهریه

با سلام این مورد چون با رضایت بوده مشمول کلاهبرداری نمیشود

مشاهده

چک سفید امضا بابت تضمین انتقال سند آپارتمان

با سلام .اچون شما شرط کردید .چک قابلیت اجرا دارد .مطابق ماده 10 قانون مدنی .

مشاهده

دستور تخلیه

با سلام.دستور تخلیه در خصوص انقضای مدت اجاره صادر میشود و در مورد شما بایستی حکم تخلیه بگیرید

مشاهده

وقت رسیدگی

سلام.چون شعبه رسیدگی کننده نیاز به اصل مدارک استنادی شما دارد.وقت نظارت جدید تعیین شده تا به شماداخطار کنند که ظرف مهلت قانونی مدارک را ارائه نمایید

مشاهده

ودیعه بابت تامین خواسته

اگر حکم قطعی داشته باشید نیازی به خسارت احتمالی نیست.در غیر اینصورت بستگی به قاضی شورا دارد

مشاهده

زمین کشاورزی

با سلام .اگر مالکیتشون اثبات بشه و مدارک مالکیت داشته باشند و برادر شما بدون اذن یا قرارداد در آنجا کشاورزی کرده باشد بایستی اجرت المثل پرداخت کند

مشاهده

اتهام جعل سند رسمی به سردفتر

با سلام مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی جرم جعل است اقدامات بایستی به قصد تقلب باشد و آنچنان که از ماهیت امر بر میاید .قصد تقلبی در کار نبوده تا جرمی به شما منتسب شود

مشاهده

حق مالكيت خودرو بعد از طلاق

با سلام.اگر مبایعه نامه به نام شماست .و مبایعه نامه های قبل از خود که منتهی به صاحب سند میشود را دارید میتوانید به طرفیت ایادی ما قبل خود و صاحب سند دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنید

مشاهده

مزاحمت ناموسی

با سلام اثبات ادعا نیاز به دلیل دارد.و منظور شما از مزاحمت ناموسی چیست.و به نظر میرسد این مورد جرم تلقی نشود

مشاهده

اثبات رجوع

با سلام این موارد .نیاز به طرح دعاوی متعدد دارد .و شکایت کیفری هم بایستی تنظیم گنید .ارائه پاسخ در این مقوله نمیگنجد نیاز به مشاوره حضوری میباشد

مشاهده

صدور کیفرخواست بعد از مختومه شدن پرونده

با سلام .با صدور کیفر خواست پرونده در دادسرا مختومه میشود و جهت صدور رای به دادگاه ارسال میشود

مشاهده

رد الزام به تمکین خانم

با سلام مجددا میتونید دادخواست بدید.و استناد کنید که ضرب وشتم به حدی نبوده که خوف ضرر جانی ایجاد کند

مشاهده

آدم ربایی

با سلام .ضبط وثیقه صرفا به جهت تخلف از اجرای قانون میباشد مفاد حکم همچنان پا برجاست و جلب شخص محکوم علیه صادر و ادامه پیدا میکند .پرونده مختومه نمیشود

مشاهده

حق طلاق

با سلام .اگر وکالتنامه طلاق از شوهرتون داشته باشید و بلاعزل و با حق توکیل به غیر باشد .میتوانید از جانب همسرتان وکیل اختیار کنید وطلاق بگیرید .

مشاهده

پرداخت مابقی ثمن

با سلام .هر موردی که در رای دادگاه ذکر شده همان باید پرداخت شود .و پرداخت ثمن بر اساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی پرداخت شود

مشاهده

اعسار

در صورت اثبات مستثنیات دین توقیف نمیشود و الا قابل توفیف میباشد

مشاهده

قفسه سینه

با سلام .این مورد مسمول دیه نمیشود .و قابل تشخیص نیست

مشاهده

مدارک کارساز و مهم برای اثبات وقوع بیع

با سلام برای اثبات وقوع بیع در درجه اول مبایعه نامه فی مابین بایستی وجود داشته باشد ثانیا شهادت شهود یکی از ادله اثبات میباشد

مشاهده

اعسار از پرداخت مهریه

با سلام .در خصوص اعسار انچه در قانون بیان شده در خصوص یکسال گذشته می باشد در هر حال در خصوص اعسار وضعیت مدعی در زمان طرح ادعای اسار بایستی بررسی شود کما اینکه شخص در گذشته ملائت داشته ولی هم اکنون بنا به دلایلی معسر شده

مشاهده

اعسار از پرداخت مهریه

با سلام .در خصوص اعسار انچه در قانون بیان شده در خصوص یکسال گذشته می باشد در هر حال در خصوص اعسار وضعیت مدعی در زمان طرح ادعای اسار بایستی بررسی شود کما اینکه شخص در گذشته ملائت داشته ولی هم اکنون بنا به دلایلی معسر شده

مشاهده

توقیف خودرو

با سلام شما بایستی به عنوان اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف اعتراض و مدارک خرید وبیمه نامه که به نام شما در طی دوسال تصدیتان است را جهت رفع توقیف ارائه کنید

مشاهده

حذف سابقه پیامک

با سلام پیامکها هر شش ماه خودبخود حذف میشوند ولی قبل از آن امکان حذف سابقه آن در مخابرات امکانپذیر نیست

مشاهده

مهریه

با سلام .روابط مالی فی مابین شما و مستاجر ربطی به همسرتان ندارد و مبلغ رهن را باید شما پرداخت کنید در خصوص اجرت المثل اگر تصرفی نداشته اید و اجاره بها به حساب دادگاه واریز ش ده تکلیفی متوجه شما نیست

مشاهده

نفقه

با سلام در صورت اثبات نشوز و عدم تمکین زن مستحق نفقه نیست

مشاهده

تصادف

سلام.افسر موظف است کروکی تنظیم و به دادگاه ارسال نمایید بعد از رسیدگی در دادگاه و صدور رای وقطعیت به بیمه برای گرفتن دیه معرفی میشوید

مشاهده

مزاحمت

با سلام.از نقطه نظر حقوقی برای رفع مزاحمت باید علیه وی اقامه شکایت کنید و چنانچه همسرتان مصر به عدم طرح شکایت میباشند دیگر یک موضوع شخصی است که تصمیم گیری به عهده شما میباشد

مشاهده

نفقه

با سلام در پرداخت نفقه اقارب استطاعت مالی شخص نفقه دهنده ملاک است در صورتیکه توانایی پرداخت نداشته باشد .مسئولیتی بر ایشان بار نیست

مشاهده

شکایت بابت بیمه کار و حقوق

با سلا شما میتوانی با مراجعه به اداره کار با اثبات رابطه کاری خود معوقاتتون رو مطالبه کنید

مشاهده

اگر ضامن زندانی با حکم و فیش حقوقی شده باشیم آیا دادگاه میتواند تمام حساب ها را مسدود کند ؟

سلام با توجه به اینکه شما کفالت زندانی را قبول کرده اید بایستی در موعد مقرر ایشان را معرفی نمایید وگرنه مطابق قانون وجه الکفاله ضبط میشود

مشاهده

تعویض پلاک موتور سیکلت

با سلام .برای تعویض پلاک بایستی حتما صاحب پلاک حضور داشته باشد.شما میتوانید از طریق دادگاه دادخواست الزام به تنطیم سند به طرفیت ایادی ماقبل خود و صاحب سند به شرط اثبات وقوع بیع مطرح کنید

مشاهده

غرامت

سلام دیه براساس یوم الادا محاسبه میشود و هر درصد2310000 تومان میباشد به نرخ سال 97

مشاهده

ملک سنددار

با سلام .با عنایت به اینکه شما دارای سند میباشد و از نظر قانون مالکیت افراد باید محترم شمرده شود شهرداری و یا هیچ ارگان دیگری حق تصرف ندارد و شما میتوانید قیمت ملک را با جلب نظر کارشناس مطالبه کنید

مشاهده

معلول حین خدمت

با سلام .با عنایت به اینکه قبلا در خصوص صدمات وارده به شما کمیسیون پزشکی تشکیل و اعلام نظر کرده اند و شما نیز نسبت به آن اعتراضی نداشته اید و غرامت دریافت نموده اید.دیگر قابل پیگیری نیست

مشاهده