مهشيد مهرابيان

وکیل خوب  - مهشيد  مهرابيان
وکیل

آدرس وبسایت: -

آدرس ایمیل:

تلفن همراه: 09133870479

تلفن ثابت دفتر:

آدرس محل کار:

استان: نامشخص

شهر:

مدرک و رشته تحصیلی: ...

دارای سابقه پروانه وکالت از: ...

شماره پروانه:


تخصصها


خلاصه سوابق

خلاصه سوابق توسط ایشان ثبت نشده است.


آخرین مشاوره ها

سلام به موجب ماده117قانون ثبت از معاملات معارض است حتما باید ازوکیل جهت احقاق حق کمک بخواهید. ...

سلام اگر مدت اجاره تموم شده ومانع استیفا منفعت شده با پلمپ اجاره تعلق نمیگیره دفقط باید اجاره معوقه ...

سلام بله تحت عنوان مطالبه خسارت دادخواست بدین.

سلام. میتونه بعنوان وثیقه بزارین.

سلام. درهر صورت وام گیرنده وضامن رابانک مبشناسه مگر که دررهن بانک باشه که شما وخریدار باهم به بانک م ...

سلام منعی جهت تعویض پلاک نداردبرای سوال دوم شخصی که پلاک به نامشه میتواند سخصا به نام شرکت بزنه کهنم ...

سلام درهرصورت ازطریق حقوقی دادخواست الزلم بهتنظیم سند به طرفیت فروشنده بدین دادگاه اوراملزم به سند ز ...

سلام باتوجه به برگشت چک اماره ای است به اینکه فروشنده. راضی به بیع است وبرگشت دال برمطالبه ثمن است و ...

سلام باتوجه به برگشت چک اماره ای است به اینکه فروشنده. راضی به بیع است وبرگشت دال برمطالبه ثمن است و ...

سلام باتوجه به برگشت چک اماره ای است به اینکه فروشنده. راضی به بیع است وبرگشت دال برمطالبه ثمن است و ...

مشاهده موارد بیشتر

آخرین مقاله ها

تاکنون هیچ مقاله ای توسط ایشان ثبت نشده است.