شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه


وکلا، مشاوران و موسسات حقوقی باید خدمات توافق شده با کاربران را در زمان توافق شده ارائه نمایند. در صورتی که خدمات توافق شده ارائه نشود و کاربر به این موضوع اعتراض نماید، دادراه وجه پرداخت شده از سوی کاربر بابت خدمات توافق شده بین وکیل/مشاور با کاربر را به کاربر عودت می دهد.

مسئولیت سوء مشاوره یا ارائه مشاوره اشتباه به کاربران بر عهده وکیل یا مشاور است.

در صورتی که خدمات توافق شده با تأخیر نسبت به مهلت توافق شده ارائه شود و کاربر ظرف مدت 48 ساعت پس از ارائه خدمات به این موضوع اعتراض نماید دادراه مختار است که تمام یا بخشی از وجه پرداخت شده از سوی کاربر بابت خدمات توافق شده بین وکیل/مشاور و کاربر را به کاربر عودت دهد.

وکلا، مشاوران و موسسات حقوقی در صورت کامل نبودن اطلاعات ارسالی از سوی کاربران، تنها در صورتی می توانند به درخواست های کاربران پاسخ دهند که خود مسئولیت کسب اطلاعات کافی از آن ها را بر عهده بگیرند. دادراه معتقد است که وکیل و مشاور باید کمبود اطلاعات را تشخیص دهد و در جهت کسب اطلاعات، سوالات لازم را از کاربر بپرسد. این مسئولیت حقی برای کاربرانی که اطلاعات کامل ارائه نکرده اند ایجاد نمی کند اما برای دادراه این حق را ایجاد می کند که درباره ادامه عضویت یا لغو عضویت وکیل، مشاور یا موسسه حقوقی تصمیم گیری کند.

کاربر و وکیل/مشاور با عضویت در وب سایت دادراه به نشانی www.dadrah.ir، موسسه حقوقی دادراه قانون که در این جا دادراه نامیده می شود را به عنوان داور مرضی الطرفین در حل اختلافات خود پذیرفته اند. رأی دادراه در حل اختلاف کاربر و وکیل/مشاور لازم الاجراست.

زمان درج متن و محتوای حاوی خدمات وکیل/مشاور در پاسخ به درخواست کاربر در دادراه به منزله زمان تحقق ارائه خدمات وکیل/مشاور است. در صورتی که وکیل یا مشاور در جایی خارج از دادراه به کاربران پاسخ دهد، دادراه به اختلافات طرفین رسیدگی نخواهد کرد و مسئولیت ارتباطات طرفین و تحویل خدمات خارج از محیط دادراه به عهده خودشان است.

وجوه دریافت شده از کاربران و موکلان بابت هزینه مشاوره نزد دادراه باقی می ماند و دادراه پس از ارائه خدمات از سوی وکیل یا مشاور، هزینه را به وکیل یا مشاور پرداخت می کند.

قیمت های حداقلی ارائه خدمات حقوقی توسط وکلا، مشاوران و موسسات حقوقی به کاربران در بخش قیمت مشاوره و خدمات حقوقی ارائه شده است.