مهدي خسروي

وکیل خوب  - مهدي  خسروي
وکیل

آدرس وبسایت: -

آدرس ایمیل:

تلفن همراه: 09123964946

تلفن ثابت دفتر:

آدرس محل کار:

استان: نامشخص

شهر:

مدرک و رشته تحصیلی: ...

دارای سابقه پروانه وکالت از: ...

شماره پروانه:


تخصصها


خلاصه سوابق

خلاصه سوابق توسط ایشان ثبت نشده است.


آخرین مشاوره ها

عرض سلام باعنایت به اینکه صدمه در حین خدمت حادث گردیده پس از تشکیل پرونده پزشکی و اعلام نظریه در خص ...

عرض سلام باعنایت به اینکه صدمه در حین خدمت حادث گردیده پس از تشکیل پرونده پزشکی و اعلام نظریه در خص ...

عرض سلام اگر حکم به تجدید فراش صادر شده خطری متوجه شما نخواهد بود زندگی خوبی داشته باشید ...

عرض سلام شما هم می‌توانید به استناد خیار غبن معامله را فسخ نمایید و یا با استناد به خیار عیب ...

عرض سلام شما باید ابتدا به شورا مراجعه کنید و دادخواست تامین دلیل نمایید سپس با استفاده از نظر کار ...

عرض سلام شما باید دادخواست الزام به تنظیم سندرسمی علیه فروشنده و مالک مطرح نمایید ...

عرض سلام شما به شورامراجعه کنید جرم خیانت درامانت ارتباطی باشورا ندارد ...

عرض سلام بله باتوجه به اینکه استعلام سند از پلیس راهور بعمل می اید توقیف خواهد شد ...

عرض سلام حسب ماده 19 قانون مجازات اسلامی شلاق تعزیری درجه شش از 31تا 74 ضربه و درجرائم منتفی عفت تا ...

عرض سلام نخیر صحیح نم باشد مرور زمان مزبور شامل ضمانت نمی شود ...

مشاهده موارد بیشتر

آخرین مقاله ها

تاکنون هیچ مقاله ای توسط ایشان ثبت نشده است.