سيدجواد   علوي

وکیل خوب تهران - سيدجواد    علوي
وکیل تهران

آدرس وبسایت: -

آدرس ایمیل:

آدرس محل کار: خ شهیدبهشتی خ صابونچی پلا24واحد50

استان: تهران

شهر: تهران

مدرک و رشته تحصیلی: ...

دارای سابقه پروانه وکالت از: قوه قضاییه

شماره پروانه: 45459


تخصصها

  • دعاوی خانواده و هویت قانونی شامل دعاوی خانواده، دعاوی ارث و میراث، دعاوی ثبت احوال، سرپرست و قیم
  • جرایم علیه اموال و اسناد شامل کلاهبرداری، جعل، تقلب، تزویر، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع، ربا، فروش و انتقال مال غیر، سرقت
  • دعاوی املاک شامل اختلاف در مالکیت، خرید و فروش اموال غیرمنقول، املاک، شهرداری، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، زمین شهری و اوقاف، ثبت اسناد و املاک، موجر و مستاجر، سرقفلی، حق کسب و پیشه، تخلیه


خلاصه سوابق

بیش از30سالسابقه کاردرقسمتهای مختلف دستگاه قضایی


آخرین مشاوره ها

شما به عنوان جعل وسوء استفاده ازمدارک هویتی دردادسرا طرح شکایت کنید ...

درسوابق پلیس سابقه بازداشت هست ولی اگرگواهی عدم سوء پیشینه درخواست شودبه شماگواهی عدم سابقه موثرداده ...

درخواسته خود مطالبه وجه چک وصدورقرارتامین خواسته راازدادگاه بخواهید ...

اگرکارت خودروبه ادارهپست ارسال شده باشد امکان نداردولی چنانچه کارت دراداره راهورباشد بدون کارت می تو ...

به اداره تامین اجتماعی مراجعه وموضوع تجمیع بیمه رامطرح کنیدبرابرفرمولی که دارندمحاسبه واطلاعات دقیق ...

اگرمدارکی دال براینکه بیماری شماناشی ازعوارض محیط کارباشدیگان خدمتی شمارابه کمیسیون پزشکی معرفی می ک ...

اگررضایت رابعدازصدوررای گرفته باشید می توان به اجرای احکام مراجعه وتقاضای تخفیف مجازات بدهیدتاپرونده ...

دراداره ثبت احوال هیاتی به نام هیات حل اختلاف وجودداردکه به این مواردرسیدگی می کندچنانچه رفع اختلاف ...

اتفاق حادث شده مشمول معلولیت خدمتی نمی شود

تازمانیکه امانی بودن چکهاثابت نشده مسئولیت صاحب حساب رفع نمی شود باید ازکسیکه چکهانزدایشان بوده شکای ...

مشاهده موارد بیشتر

آخرین مقاله ها

تاکنون هیچ مقاله ای توسط ایشان ثبت نشده است.