مشاوره حقوقی رایگان - مدرک

آیا در مواقع دعوا و جر بحث ها شدید حرف هایی که بین زن و شوهر گفته میشود فیلم برداری تصویری و صوتی انجام شود. در دادگاه و از نظر قاضی قابل قبول است؟ یا حتما وجود شاهد ضروری است؟

پاسخ ها :

راضيه   فلاح خورشيدي

سرکار خانم راضيه  فلاح خورشيدي:

استان : مازندران
شماره تماس: 09111181401


وجود شاهد ضروری است مگر اینکه طرف مقابل در دادگاه اقرار کند


15:25:34   1396/6/7

موافق (0) مخالف (0)

رسول زارع

جناب آقای رسول زارع:

استان : آذربایجان شرقی
شماره تماس: 09141068611


نوار ضبط‌ شده یا فیلم گرفته‌ شده به عنوان دلیل مطرح نبوده بلکه نوار یا فیلم یا عکس صرفا می‌تواند اماره و نشانه‌ای برای کمک به قاضی برای دسترسی به دلایل و ادله اثبات بزه باشد و خود قرینه و نشانه، مستقلا نمی‌تواند دلیلی برای انتساب جرم به شخصی تلقی شود


10:36:03   1396/6/8

موافق (0) مخالف (0)


استناد به صدای ضبط شده استناد به فیلم در دادگاه شاهد