مشاوره حقوقی رایگان - اگر ضامن زندانی با حکم و فیش حقوقی شده باشیم آیا دادگاه میتواند تمام حساب ها را مسدود کند ؟

من به همراه همکار دیگرم ضمانت یک زندانی کرده ایم. من با فیش و حکم و همکارم با سند منزل و فیش و حکم. زندانی پس از آزادی در موعد مقرر خود را معرفی نمیکند و بیمار شده و در بیمارستان بستری میشود. دادگاه به ما ابلاغ میفرستد و زندانی خود را معرفی نمیکند و پس از آن دادگاه تمام حسابهای اینجانب را مسدود کرده است. آیا دادگاه اجازه چنین کاری دارد که تمام حسابها را مسدود کند؟یا فقط حساب حقوقی را باید مسدود کند؟ تکلیف بدهی هایی که به بانک دارم و با مسدود شدن تمام حقوقم قادر به پرداخت نمیشوم چه میشود؟ تکلیف همکارم که سند منزلش گذاشته چیست چه اقدامی صورت میگیرد؟ و چرا مامور برای بازداشت زندانی به منزلش فرستاده نمیشود؟

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


سلام با توجه به اینکه شما کفالت زندانی را قبول کرده اید بایستی در موعد مقرر ایشان را معرفی نمایید وگرنه مطابق قانون وجه الکفاله ضبط میشود


22:06:56   1397/9/29

موافق (0) مخالف (0)


ضامن زندانی مسدودی حساب ضامن