مشاوره حقوقی رایگان - تفاوت اعاده دادرسی با فرجام خواهی

سلام اعاده دادرسی و فرجام خواهی با هم چه تفاوتی دارند و هرکدام در چه مورد به کار میروند؟

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام .اعاده دادرسی طریق تجدیدنظر از آرای قطعی است .ولی فرجام خواهی بعضی دعاوی مثل فسخ .نکاح و طلاق و غیره علاوه بر تجدید نظر قابل فرجام حواهی نیز هستند یعنی بعد انقضای مهلت فرجامخواهی یا صدور رای در دیوان قطعی میشوند


12:31:23   1397/10/21

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

حق فرجام خواهی و درخواست اعاده دادرسی هم برای شاکی و هم متشاکی محفوظ است؟


23:22:10   1397/10/21


اعاده دادرسی فرجام خواهی تفاوت اعاده دادرسی با فرجام خواهی