مشاوره حقوقی رایگان - تخلیه ملک توسط فروشنده اول

ملکی را از شخص (بخریداری) نمودم که وی نیز یکسال قبل همان ملک را از شخص (الف) خریده است. فرد الف بدلیل عدم پرداخت پول تخلیه توسط فرد ب حاضر به تخلیه ملک نیست.باتوجه به اینکه 1) سند ملک بطور شش دانگ با تسویه حساب کامل بنام بنده انتقال یافته وزمان تحویل آخر آذر 97بوده. هیچ مبلغی جهت تخلیه نگه نداشته شده. 2) زمان تخلیه ملک و تسویه حساب فرد الف با فرد ب آخر فروردین 97بوده که هنوز تسویه نکرده و هیچ اقدام قانونی هم انجام نمی دهد. 3) بنده اظهار نامه جهت تخلیه به فروشنده خودم فرستادم که هنوز جوابی دریافت ننمودم. با توجه به موارد فوق با حفظ حق شکایت به فروشنده خودم، آیا قانونا میتوانم مستقیما نسبت درخواست تخلیه ملک، علیه فروشنده اول که ساکن ملک هست اقدام کنم و نتیجه بگیرم؟

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---
شماره تماس: ---


باسلام اگر شگا مالک هستید و سندقطعی بنام شماست و اجاره نامه ای هم وجود ندارد باید دادخواست خلع ید بدهید


17:20:50   1397/10/20

موافق (0) مخالف (0)

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام با توجه به اینکه سند به نام شماست میتوانید علیه متصرف (شخص الف ) طرح دعوا کنید


18:56:20   1397/10/20

موافق (0) مخالف (0)


تخلیه ملک عدم تخلیه ملک