مشاوره حقوقی رایگان - سابقه کیفری

متهمی در دادسرا به دلیل ضرب و جرح عمدی توسط دادیار 3 روز در زندان بوده و قرار مجرمیب صادر گشته و بعد از 3 روز زندان با وثیقه بیرون امده و بعد شاکی رضایت داده ایا سابقه در سوابق کیفری متهم درج میشود ؟؟ متهمی که زندان رفته باشد سابقه ثبت خواهد شد ؟؟

پاسخ ها :

سیدمظاهر کیانژاد تجنکی

جناب آقای سیدمظاهر کیانژاد تجنکی:

استان : مازندران
شماره تماس: 09112177584


سلام،سابقه درج میشوداماسوء سابقه محسوب نیست.موفق باشید


20:27:41   1397/2/5

موافق (0) مخالف (0)

کامران اکرمی افشار

جناب آقای کامران اکرمی افشار :

استان : آذربایجان غربی
شماره تماس: 09144414838


خیر به هیچ وجه من الوجوه طبق قانون اخیر این جرائم مشمول ثبت در سجل کیفری افراد نخواهد بود.


00:55:46   1397/2/6

موافق (0) مخالف (0)


سوء پیشینه سابقه کیفری