مشاوره حقوقی رایگان - دو رأی متفاوت در مورد یک طرح دعوی

با سلام. دو حکم قطعی در مورد خواسته اجرای مفاد تقسیم نامه مورخه ١٣6٨، مشاعی بین وراث صادر شده است. حکم اولی در سال ٩٢ به تقسیم و تحویل املاک در تقسیم نامه در اجرای احکام انجام شد و املاک را تحویل گرفتیم و با حفظ کاربری تصرف نمودیم. و حکم دومی در سال ٩6 با طرح خواسته تقسیم ترکه و در صورت لزوم به فروش املاک در تقسیم نامه فوق سایر وراث اقدام نمودند که حکم بر فروش املاک تحویلی اینجانبان صادر و قطعی گردیده آیا میتوانیم در مورد اختلاف دو حکم در مورد یک طرح دعوای خواسته اعاده دادرسی نماییم که حکم اولی اعتبار بر امر مختومه است. آیا ماده ٨4 بند6 ق آ د در حکم اولی صدق میکند؟

پاسخ ها :

حسينعلي  دلفان آذري

جناب آقای حسينعلي  دلفان آذري:

استان : مازندران
شماره تماس: 09111934201


چرا در مرحله دادرسی ایراد نگرفتید.. که حالا قطعی شده... بله امکانپذیر هست که حکم دوم شکسته بشه


00:03:22   1397/2/24

موافق (0) مخالف (0)


اعاده دادرسی