صالح کاوری

وکیل خوب  - صالح کاوری
وکیل

آدرس وبسایت: -

آدرس ایمیل:

تلفن همراه: 09153139600

تلفن ثابت دفتر:

آدرس محل کار:

استان: خراسان رضوی

شهر:

مدرک و رشته تحصیلی: ...

دارای سابقه پروانه وکالت از: ...

شماره پروانه:


تخصصها


خلاصه سوابق

خلاصه سوابق توسط ایشان ثبت نشده است.


آخرین مشاوره ها

با سلام اصولا در طلاق خلع زوجه حق رجوع به مهریه را داردودر صورتی که ازدواج اول شما بصورت دائم اعم ا ...

با سلام درصورتی که امضا متعلق به شما است باید تلاش کنید وموضوع عدم تحویل اقلام را از هرطریقی مانند ش ...

با سلام مبلغ سفته بصورت چاپی درج گردیده است وصادر کننده صرفا مشخصات خودرا درج وامضا می نماید ونیازی ...

با سلام در صورتی که شرطی در قرارداد اجاره بنفع شما نسبت به فسخ قائل نشده اید امکان فسخ وجود ندارد لی ...

با سلام ادعا مسموع نیست زوج مکلف است منزل مستقل وامن فراهم کند صرف نظر از مسائل عاطفی واخلاقی امکان ...

با سلام دوست عزیز موضوع را از یگان اعزام کننده پیگیری نمائید تا موضوع در کمیسیون بنیادشهید وایثارگرا ...

با سلام خیر با فرض سوال نگرانی بی مورد است موفق باشید.

با سلام درصورتی که مورث فوت نموده واملاکی بنام متوفی می باشد باصدور اجرائیه از طریق اداره ثبت نسبت ب ...

با سلام با مراجعه به دفتر خدمات قضائی دادخواستی با خواسته فسخ بیع بدلیل تدلیس مطرح ودر قالب آن تامین ...

با سلام قبل از محکومیت مسئولتی متوجه شما نیست .

مشاهده موارد بیشتر

آخرین مقاله ها

تاکنون هیچ مقاله ای توسط ایشان ثبت نشده است.