مشاوره حقوقی رایگان - ابطال قولنامه ی صوری

من در سال 89 از شخصی چند قطعه زمین کشاورزی در بنگاه با قولنامه رسمی خریده ام، الان بعد از گذشت 6 سال یارو بر علیه بنده شکایت کرده اند که من زمین ها را بخاطر اختلاف با همسرم صوری معامله کرده ام، نفروخته ام، و 3 نفر هم شاهد آورده اند که دیروز در دادگاه قسم خوردند و ادعاهای دروغ یارو را تایید کردند، یکی از شهود پسر خاله ی یارو است و با بنده هم اختلاف داریم که پرونده در دادیاری در جریان است، شاهد دوم کسی است که بنده این زمین هایی را که خریده ام از سال 90الی 95 به این آقای شاهد اجاره داده ام، و اجاره نامه هم داریم که آقای شاهد بعنوان اجاره کننده و بنده به عنوان اجاره دهنده و یارویی که زمین ها را به بنده فروخته است بعنوان شاهد زیره همان اجاره نامه را امضا کرده ایم و شاهد سوم کسی است که بنده او را اصلا نمی شناسم و اولین بار در جلسه ی دادگاه دیدم، با این حال قاضی پرونده می توانند به نفع ایشان رای صادر کنند؟

پاسخ ها :

دادراه

دادراه:

استان :
شماره تماس وکیل: ---


در معاملات صوری معمولاً پولی بابت انجام آن معامله رد و بدل نمی شود. شما می توانید در صورت وجود رسید پرداخت پول دستی، شماره چک و یا رسید واریزی از طریق بانک که بابت معامله تان پول پرداخت کرده اید، در دادگاه از خود دفاع کنید. از سوی دیگر با استناد به قرارداد اجاره تان به شخص شاهد و امضای فروشنده زمین به عنوان شاهد و همچنین پرداختی هایی که شخص شاهد به شما داشته است (که قاعدتاً اگر معامله صوری بوده نباید به شما پرداخت میکرده) می توانید از خود دفاع کنید. اگر افراد یاد شده زیر قرارداد تنظیم شده در بنگاه را امضا کرده باشند، کار شما قدری سخت می شود. شهادت کسانی که در زمان نوشته شدن قرارداد در بنگاه حاضر بوده اند مبنی بر نحوه پرداخت پول می تواند قرینه ای برای صدور رأی باشد. در کل بهتر است با قراردادتان و اسناد مربوط به پرداخت پول به وکیل مراجعه کنید. نکته دیگر این که قولنامه تنظیم شده در بنگاه یک سند رسمی نیست بلکه سندی عادی است. اگر همسر فروشنده در زمان فروش زمین به شما، دادخواست مطالبه مهریه و... داده باشند، نیز کار شما قدری سخت خواهد بود.


16:11:48   1395/7/5

موافق (0) مخالف (0)


قولنامه صوری معامله صوری معامله به قصد فرار از دین ابطال معامله صوری ابطال قولنامه صوری شهود در معامله صوری معامله صوری به قصد فرار از دین