مشاوره حقوقی رایگان - بخشش مهریه در عقدموقت

باسلام مادرم زنی 55 ساله است چندی پیش با پیرمردی که از طریق یک محضردار آشنا شده بود عقد موقت 6 ماهه انجام دادن ولی چندروز از رابطشون نمیگذشت که اون آقا شکایت مادر مرا کرد که ایشان 2 ملیون پول مرا دزدیده و مادرم را توسط آگاهی 7 روز بازداشت کرد.من 2 ملیون از جیب دادم به این آقا تا رضایت بده و مادرم که کاملا بیگناه بود را آزاد کنم اما روز آزادی مادرم این مرد در کاغذی نوشت که این خانم هیچ حق و حقوقی نسبت به عقدنامه ما ندارد و من باقی مدت را به او بخشیده ام.و دادیار آن دادگستری هم از مادر من که دستبند به دست داشت و با آن سن حسابی در این چند روز آزار دیده بود را وادار کرد که انگشت بزند خود آن دادیار هم زیرش امضا کرد که اثر انگشت برابر با اصل هست.مبلغ مهریه این 6 ماه ماهی 400 بوده که البته این مرد هیچی که نداد یه پول ناحق هم ازمون گرفت حالا در مدت عده ما در شورای حل اختلاف شکایت کردیم که مهریه را بگیریم ولی قاضی شورا با توجه به آن کاغدی که اون آقا اومد گذاشت رو پرونده رای بر بی حقی مادرم داده و ما بازهم متحمل ضرر و زیان شدیم بخاطر هزینه های دادرسی حالا آخرین راهمون اعتراض هست که باز 120 هزار تومان باید هزینه بدیم غیر از دوندگی هاش.من در مورد رجوع به بذل در زمان عده چیزایی شنیدم آیا راهی هست که در دادگاه تجدید نظر خانواده باتوجه به این قانون رای شورا را نقض کنند و به نفع ما رای صادر بشه و مادرم به حقش برسه؟ ؟با تشکر و عذرخواهی بخاطر طولانی شدن صحبت ها

پاسخ ها :

دادراه

دادراه:

استان :
شماره تماس وکیل: ---


مهریه برعهده مرد است و به محض انعقاد عقد نکاح در صورت مطالبه برعهده زوج می باشد و بخشیدن مدت ارتباطی با نپرداختن مهریه ندارد و مهریه را بایستی به طور کامل پرداخت. آیا در آن برگه به طور مشخص از بذل مهریه توسط مادر شما گفته شده؟ مادرتان می تواند در دادگاه تجدیدنظرعنوان کند که تحت فشار و دستبند به دست آن برگه را امضاء کرده است و مهریه اش را به طور رسمی و در آن برگه و همچنین در دفترخانه نبخشیده است. اقدام دادیار هم در این مورد غیرقانونی به نظر می رسد چون دعوایی که در دادگاه علیه مادر شما مطرح شده است مربوط به عقدنامه و مهریه نبوده است.


15:52:30   1395/7/11

موافق (0) مخالف (0)


بذل مهریه بذل مهریه در عقد موقت بخشش مهریه در عقد موقت بذل مدت در ازدواج موقت ازدواج موقت بخشش مهریه به اجبار