مشاوره حقوقی رایگان - مزاحمت تهدید

با سلام فردی که مزاحمت تلفنی ایجاد کند و با ماشین جلو ماشین ما بپیچد میشود شکایت کیفری کرد مکالمات ضبط شده موجود است که حرف رکیک زده و تهدیدکرده است. در ضمن تعهد محضری و غیر محضری عدم ایجاد مزاحمت داده است. و شاید بشود فیلم دوربین محل پیچیدن جلو ماشین را پیدا کرد.

پاسخ ها :

سميه  احمدي

سرکار خانم سميه احمدي :

استان : قزوین
شماره تماس: 09190455110


صرفا شکایت مزاحمت تلفنی و در صورت تهدید به قتل یا ضرر های جسمانی و مالی در صورت ادله کافی من جمله فایل صوتی ـ پرینت تماس ها ـ شهادت شهود میتوانید اثبات کنید


13:52:47   1397/8/18

موافق (0) مخالف (0)


مزاحمت مزاحمت تلفنی تهدید