مشاوره حقوقی رایگان - ایااعتراض ثالث میتواند از اجرای حکم تخلیه فوری میشود

حکم تخلیه فوری گرفته شده بعد از ابلاغ مستاجر از قاضی ده روز وقت گرفته بعد از ده روز جهت اجرای حکم با مامور اجراییات و نماینده دادگستری به محل رفته ولی باز مانع اجرای حکم شد وصورتجلسه تنظیم شو و یک روز وقت جهت تخلیه داده شد بعد از یکروز مستاجر شخصی را پیدا کرده و درخواست اعتراض ثالث کرده و هیچ گونه دادخواستی را نیز نداده ولی قاضی به مدت دو ماه جلوی اجرای حکم را گرفته است ایا این کار قانونی هست بدون دادخواست و مدرک معتبر

پاسخ ها :

دادراه

دادراه:

استان :
شماره تماس وکیل: ---


اگر نوع اعتراض ثالث اجرایی (اعتراض به عملیات اجرایی) باشد بدون دادخواست و رعایت تشریفات دادرسی امکان پذیر است.


14:10:59   1395/9/16

موافق (0) مخالف (0)


حکم تخلیه فوری اعتراض ثالث اعتراض ثالث اجرایی موجر مستاجر اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اجرای حکم تخلیه