مشاوره حقوقی رایگان - درباره ارث

با عرض سلام پدرم درسال83 فوت نمودند. مادرم قبل از پدرم فوت نمود. و پدرم خواهر مادرم را عقد کرد. از مادرم 2پسر و از خواهر مادرم 3پسر حال کدام یک از مادران یک هشتم از اموال پدرم را شامل می شود. آیا یک هشتم مادر دوم که او هم فوت کرده به 2 برادر اول یا به 3 برادر دوم به کدام یک از برادران می رسد ممنونم که پاسخ می دهید.

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام چون مادر شما قبل از پدرتان فوت نموده از ایشان ارث نمیبرد .و همسر دوم که بعد از پدر فوت نموده ارث میبرد که سهم الارثش ما بین فرزندانش تقسیم میشود


14:56:56   1397/10/13

موافق (0) مخالف (0)

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام چون مادر شما قبل از پدرتان فوت نموده از ایشان ارث نمیبرد .و همسر دوم که بعد از پدر فوت نموده ارث میبرد که سهم الارثش ما بین فرزندانش تقسیم میشود


14:56:57   1397/10/13

موافق (0) مخالف (0)


ارث تقسیم ارث سهم الارث قوانین ارث