مشاوره حقوقی رایگان - ابطال صلح عمری

پدرم خانه خود را برای همسر دومش صلح کرده در حالی که هنوز مهریه مادرم که بیش از قیمت ملک میشده را مدیون بوده ولی ما درخواست مهریه نکرده بودیم حال که پدرم فوت کرده در صورت درخواست مهریه مادرم آیا این صلح که 4 ماه پیش انجام شده قابل فسخ است ؟

پاسخ ها :

ام البنین تنکابنی رضایی

سرکار خانم ام البنین تنکابنی رضایی:

استان : تهران
شماره تماس: 09128703175


سلام. به عمر همسرشان؟


23:27:01   1397/10/17

موافق (0) مخالف (0)


صلح عمری ابطال صلح عمری مهریه دریافت مهریه از متوفی