مشاوره حقوقی رایگان - ديه (جراحی باز شكم، جراحی مجدد شكم، پارگی رود بزرگ، پارگی روده باريك و خونريزی های داخلی و...)

باسلام و احترام، 1- لطفاً بفرماييد كه جراحی باز شكم (لاپاراتومی) و شلی جدار شكم در اثر تصادف چند درصد ديه كامل می باشد. 2- ديه كامل پارگی جدار خارجی (سروزی) روده بزرگ در چند نقطه (صعودی، عرضی، نزولی) در اثر تصادف چند درصد می باشد. 3-ديه كامل پارگی جدار خارجی (سروزی) روده باريك در اثر تصادف چند درصد می باشد. 4-ديه كامل تجمع خون (هماتوم) در كبد در اثر تصادف چند درصد می باشد. 5-ديه كامل تجمع خون (هماتوم) در خلف روده باريك در اثر تصادف چند درصد می باشد. 6-عارضه چسبدگی شديد روده به دنبال خونريزی داخلی شكمی كه نياز به عمل جراحی مجدد داشته است كه در طی آن، منجر به خارج سازی آپانديس (آپانوكتومی) گرديده است، در حال حاضر صدمات ايشان به طور قابل التيام يافته تلقی گشته، در اثر تصادف چند درصد می باشد.

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام این موارد دیه مقدر ندارد .ارش دارند که توسط پزشکی قانونی مشخص میشود


11:44:37   1397/10/21

موافق (0) مخالف (0)


دیه دیه تصادف تصادف رانندگی تعیین دیه توسط پزشکی قانونی