مشاوره حقوقی رایگان - وصیت نامه

با سلام وصیت نامه ای غیر محضری که با خط امام جماعت مسجد محل نوشته شده و همچنین تاریخ و نام صاحب وصیت نامه نیز به خط همان امام جماعت است اما امضای بدون اسم مرحوم پای وصیت نامه است و دو شاهد زنده دارد، از لحاظ قانونی معتبر است؟ ضمن اینکه به جز یکی از وارث که دی نفع متن وصیت نامه است بقیه ی ورراث راضی نیستند.

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام وصیت نامه معتبر است و نیازی به رضایت وراث ندارد در صورتیکه مازاد بر یک سوم اموال متوفی باشد غیر نافذ است


23:28:32   1397/10/27

موافق (0) مخالف (0)


وصیت نامه وصیت اعتبار وصیت نامه