مشاوره حقوقی رایگان - سند

سلام یک سئوال از خدمتتان داشتم ما یک شکایت از وزارت مسکن داشتیم وکیل ما برای بار دوم دادگاه از ما اصل سند را خواسته که به دادگاه نشان دهد ما به ایشان گفتیم که کپی برابر اصل ان را داریم برای ارایه ایشان گفتند که قاضی اصل سند را جهت رویت می خواهد سئوال من این هست که برای اوردن سند ما می توانیم همراه سند به دادگاه برویم و خودمان سند را انجا ارایه کنیم ایا می شود و چه راهی دارد که سند پیش ما باشد جهت ارایه به دادگاه

پاسخ ها :

سامان هادی بیگی

جناب آقای سامان هادی بیگی :

استان : تهران
شماره تماس: 09124263647


سلام بله وکیلتان درست گفتند اصول اسنادحتمابایددراولین جلسه دادرسی جهت رویت طرف مقابل یادادگاه همراهتان باشد شما می توانید زمانیکه اسنادتان رابه وکیلتان میدهید از ایشان رسید بگیرید که اسناد دست وکیل است


18:33:14   1398/1/26

موافق (0) مخالف (0)

فرزانه عزتي

... فرزانه عزتي:

استان : تهران
شماره تماس: 09190092203


بله شما خودتان اصل سند را به دادگاه ببرید وگرنه پرونده رد می شود.


23:22:28   1398/1/26

موافق (0) مخالف (0)


سند