مشاوره حقوقی رایگان - مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

سلام ؛ در پرونده قرار تامین خواسته مطالبه چک مغازه ای به توقیف درآمد و بعد سه روز شخص دیگری در همین پرونده مازاد رو توقیف کرد حال سوال من اینجاست با توجه به اینکه بنده ظرف مدت ده روز اصل خواسته رو تقدیم دادگاه کردم و حکم با احتساب تمامی هزینه ها اعم از هزینه دادرسی حق الوکاله و تاخیر تادیه صادر شده است آیا میتوانم تمامی خسارات را با اصل خواسته از مال توقیف شده بگیرم یا نه ؟ چون شخصی که مازاد رو توقیف کرده است ادعا دارد بنده فقط نسبت به اصل خواستم میتوانم از مال برداشت کنم و مابقی مال ایشان است لطفا پاسخ دهید سپاسگزارم

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام بله تماما میتوانید اقدام کنید


23:33:51   1398/3/18

موافق (0) مخالف (0)


خسارت تاخیر تادیه چک چک