مشاوره حقوقی رایگان - آیین دادرسی مدنی

چه اثری پس از توقیف دادخواست بر دادخواست بار میشود؟

پاسخ ها :

دلاورفیض آبادی   صفرعلی

جناب آقای دلاورفیض آبادی صفرعلی :

استان : خراسان رضوی
شماره تماس: 09154777293


سلام اخطار رفع نقص داده می شود و چنانچه تا ده روز پس از ابلاغ رفع نقص اقدامی نشود مدیر دفتر دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید و این قرار نیز تا ده روز پس از ابلاغ قابل در همان دادگاه قابل اعتراض است و رای دادگاه هرچه باشد قطعی است


15:26:43   1397/3/23

موافق (0) مخالف (0)


توقیف دادخواست