مشاوره حقوقی رایگان - ارث برادرزاده از عمو

با سلام. عمویی داشتم که مدتی پیش فوت کرد و ترکه ای به جا گذاشته. متوفی فرزندی نداشت و فقط یک همسر دارد که در قید حیات است. پدر من چند سال قبل تر از ایشان فوت کرد. آیا ترکه عموی متوفی علاوه بر همسرش، به من و خواهرانم که برادرزاده و تنها ورثه متوفی هستیم نیز می رسد؟

پاسخ ها :

فرزانه آذربیک

سرکار خانم فرزانه آذربیک :

استان : تهران
شماره تماس: 09122705997


با سلام ترکه به وراثی میرسند که حین الفوت متوفی زنده باشند وچون پدر شما قبل از متوفی فوت کرده اند لذا وارث محسوب نمیشوند که به تبع ان به شما ارث برسد


21:45:12   1397/4/4

موافق (0) مخالف (0)

مهدی جهرمی

... مهدی جهرمی:

استان : خوزستان
شماره تماس: 09166110005


بله تماس بگیرید


18:29:14   1397/4/8

موافق (0) مخالف (0)

فرزانه آذربیک

سرکار خانم فرزانه آذربیک :

استان : تهران
شماره تماس: 09122705997


واگر وراثی به جز شما وجود نداشته باشد به شما هم ارث خواهد رسید


15:36:43   1397/4/20

موافق (0) مخالف (0)


ارث ارث برادرزاده از عمو