تعرفه های حساب اعتباری وکلا، مشاوران و موسسات حقوقی


الف) اعتبار عضویت

برای این که این گروه از اعضا بتوانند از امکان نمایش صفحه اختصاصی وکلا، مشاوران و موسسات برای کاربران، نوشتن مقاله، ارائه مشاوره رایگان و مشاهده درخواست های کاربران برای خدمات رایگان دادراه (بدون امکان پاسخ دهی) بهره مند شوند باید مبلغی را به عنوان ودیعه به حساب دادراه واریز کنند. مبلغ ودیعه برای هر دسته از این اعضا عبارت است از:

  • وکلا و مشاوران دارای پروانه وکالت: 200 هزار تومان

  • مشاوران بدون پروانه وکالت: 100 هزار تومان

  • موسسات حقوقی: یک میلیون تومان

نوع و میزان این تعرفه برای سال 1395 تعریف شده است و ممکن است در سال های بعد تغییر کند.

مبلغ ودیعه نزد دادراه باقی می ماند و در صورتی که این افراد درخواست نمایند به آن ها عودت داده می شود و حسابشان غیرفعال می شود. در صورتی که ودیعه بالا از سوی دادراه هدیه شده باشد، وجهی به وکیل، مشاور یا موسسه حقوقی عودت داده نمی شود.

ب) تعرفه خدمات غیررایگان

برای این که وکلا، مشاوران و موسسات حقوقی علاوه بر امکانات فوق بتوانند از امکان پاسخ گویی به درخواست های غیررایگان کاربران بهره مند شوند و پس از ارائه قیمت و توافق با کاربران خدمات حقوقی خود را با هدف کسب درآمد ارائه دهند، علاوه بر ودیعه، به ازای هر بار اعلام تمایل و ارائه قیمت برای ارائه مشاوره/پذیرش وکالت در پاسخ به هر یک از درخواست های مختلف کاربران باید از حساب اعتباری خود هزینه آن را پرداخت کنند. به عنوان مثال برای این که یک وکیل بتواند به یک درخواست پذیرش وکالت پاسخ دهد باید علاوه بر ودیعه دویست هزار تومانی، حداقل بیست هزار تومان اعتبار قابل خرج داشته باشد تا هزینه ی مربوط را پرداخت کند:

هزینه پاسخ به هر درخواست پذیرش وکالت (پرونده قضایی یا وکالت سالیانه در امور مختلف): حداقل 20 هزارتومان؛ در صورتی که هزینه هر پاسخ بیشتر از این مبلغ باشد در کنار درخواست مربوط درج می شود.

هزینه پاسخ به درخواست نوشتن لایحه دفاعیه: 10 هزار تومان.

هزینه پاسخ به درخواست نوشتن شکوائیه (کیفری): 5 هزارتومان.

هزینه پاسخ به درخواست نوشتن دادخواست (حقوقی): 5 هزار تومان.

هزینه پاسخ به درخواست انجام امور ثبتی: 5 هزار تومان.

نوشتن اظهارنامه: 5 هزارتومان.

هزینه پاسخ به درخواست نوشتن قرارداد: 10 هزارتومان.

هزینه پاسخ به درخواست مطالعه قرارداد: 5 هزار تومان.

ج) جایزه اعتباری

وکلا، مشاوران و موسسات حقوقی می توانند در دادراه مقاله درج نمایند و در بخش مشاوره رایگان به سوالات حقوقی کاربران پاسخ دهند. تعداد و کیفیت مقالات نوشته شده توسط وکلا، مشاوران و موسسات حقوقی و تعداد و کیفیت پاسخ های آنها در بخش مشاوره رایگان ممکن است در ارزیابی دادراه از عملکرد وکلا، مشاوران و موسسات حقوقی و رده بندی آن ها توسط دادراه نقش داشته باشد. همچنین دادراه ممکن است بر اساس میزان فعالیت وکلا، مشاوران و موسسات حقوقی حساب اعتباری آن ها را با جوایز اعتباری شارژ نماید. دادراه مختار به ارائه جایزه اعتباری، رده بندی وکلا، مشاوران و موسسات حقوقی بر اساس میزان و کیفیت فعالیتشان و انتشار نتیجه رده بندی در وب سایت دادراه است. دادراه تعهدی برای رده بندی کردن یا ارائه جایزه اعتباری به وکلا، مشاوران و موسسات حقوقی ندارد.