نکات حقوقیدادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
راه های اثبات شرخری در دادگاه (1): معمولا افراد چک برگشتی را برای پاس کردن به شرخر می دهند و چک را با امضا یا وکالت به او واگذار می کنند. در دادگاه شرخر مدعی می شود که طلبکار است. اگر فردی واقعا طلبکار باشد، چک برگشت خورده را به جای طلبش نمی گیرد. شما باید در دادگاه از او بپرسید چه طلبی داشته اید که به جایش چک برگشتی تحویل گرفته اید؟
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اگر به صادر کننده چک اطمینان ندارید یا اختلافی با او دارید چک را برای اصلاح یا تعویض به او برنگردانید. چون وقتی چک در اختیار صادرکننده است معنیش این می شود که بدهی اش پرداخت شده است و او می تواند ادعا کند که معادل مبلغ چک را پرداخته و چک را پس گرفته است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اگر به کسی که چک را صادر می کند اطمینان ندارید بهتر است در حضور شما چک را بنویسد و امضا کند. چون ممکن است صاحب حساب از فرد دیگری خواسته باشد آن چک را کامل و امضا کند و بعد در دادگاه ادعای جعل امضایش را بکند!
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
در هنگام برگشت زدن چک از بانک بخواهید در گواهی عدم پرداخت وجه چک (برگه برگشت چک) موارد زیر را حتما درج کند:
تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، مشخصات چک و حساب مربوطه، علت برگشت خوردن چک و مشخصات دارنده حساب و صادرکننده ذکر شود. اگر حساب متعلق به شخص حقوقی مانند شرکت و ... می باشد نام امضا کننده یا امضا کنندگان در بخش مربوطه نوشته شود چون علاوه بر شرکت، علیه امضا کنندگان هم می توان اقدام کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اگر چک تضمینی صادر می کنید حتما مشخص کنید که این چک به جای انجام اصل تعهد و آن کار هست یا نیست. چون در غیر این صورت گیرنده چک هم می تواند ادعای وصول چک تضمین را بکند و هم ادعای پرداخت یا ایفای تعهدی که داشته اید! مثلا اگر بابت تضمین بیست میلیون تومان پول دستی چک تضمین می دهید، اگر رسید وجه و متن چک را دقیق تنظیم نکرده باشید گیرنده چک هم می تواند درخواست وصول چک را بکند هم اصل بدهی را!
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ممکن است کسی که چک می کشد با سوء نیت (از قصد) امضای اصلیش را در چک نزند. اگر به او اطمینان ندارید بخواهید که در کپی چک اثر انگشت خود را بزند!
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شما نمی توانید در هر دادگاه یا دادسرایی برای طرح دعوی چک برگشتی اقدام کنید. باید آدرس شعبه بانکی که چک در آن برگشت خورده مطابق با مناطق تحت پوشش آن دادگاه یا دادسرا باشد. یعنی مثلاً در دادسرای ناحیه شش تهران فقط به چک های برگشت خورده در بانک های واقع در ناحیه شش تهران رسیدگی می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
در هنگام تحویل گرفتن چک هایی که به صورت امضاء شده به شما داده می شود از اسکن نبودن، پرینت رنگی نبودن و جعلی نبودن اطمینان پیدا کنید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اگر قرار است چیزی به کسی بفروشید و در برابرش چک دریافت کنید، حتما در قراردادتان بنویسید «تحویل دادن چک، اصل تعهد خریدار برای پرداخت ثمن (پول) را از بین نمی برد». اگر مثلا چک را گم کنید یا در یک آتش سوزی بسوزد، باید راه دیگری داشته باشید که طلبتان را وصول کنید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
در صورت کمبود یکی از امضاها یا مهر در چک های چند امضایی، این چک نقد نمی شود و وقت زیادی از شما برای شکایت تلف می شود. اگر چکی می گیرید که احتمال می دهید باید دو یا چند امضا و یا مهر داشته باشد، در زمان قرارداد و گرفتن چک از صادرکننده بخواهید که بنویسد که چک دو یا چند امضایی نبوده و یا نیاز به مهر ندارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اگر چک سفید امضاء می کشید یا دریافت می کنید باید حدود اختیار طرف مقابل را با مشورت با وکیل در قرارداد بنویسید تا طرف مقابل سوء استفاده ای از سفید امضاء بودن چک نکند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
راه های اثبات شرخری در دادگاه (2): در مواردی شرخر به جای آدرس خود در هنگام پشت نویسی چک و یا در متن دادخواست، آدرس همان کسی را می نویسد که چک را برای شرخری به او داده است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اختیار زن در طلاق
اگر زنان احساس می کنند حق شان در طلاق با همسرشان یکسان نیست می توانند شرط وکالت بلاعزل مطلق و بدون قید و شرط در طلاق را از مرد بگیرند و به عنوان یکی از شروط ضمن عقد در سند ازدواج قید کنند. زنان بعد از ازدواج هم می توانند این وکالت مطلق و بدون عزل را برای گرفتن طلاق از مرد در سند جداگانه ای در دفترخانه اسناد رسمی بگیرند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حق زن برای خروج از کشور
طبق قانون گذرنامه زن متاهل برای خروج از کشور باید از همسرش اجازه کتبی بگیرد. زنان برای اینکه در خروج از کشور بعد از ازدواج دچار مشکل نشوند می توانند وکالت بلاعزل در صدور جواز خروج از کشور را از شوهر بگیرند و در سند ازدواج قید کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
درباره مبایعه نامه
مبایعه نامه قراردادی است که اشخاص (در بنگاه معاملات املاک) برای معامله اموال غیرمنقول (آپارتمان، باغ، زمین و ...) تنظیم می کنند. دقت داشته باشید که با تنظیم مبایعه نامه معامله پایان نیافته است و باید سند مال مورد معامله به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی انتقال داده شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
درباره مبایعه نامه
در تنظیم مبایعه نامه دقت کنید که اگر مال مورد معامله بین چند نفر مشاع (مشترک) باشد و یکی از آن¬ها بخواهد از طرف دیگران هم معامله کند و یا خریداران چند نفر باشند و بخواهند با وکالت به جای دیگری هم معامله کنند، حتما مطمئن شوید که دارای وکالت رسمی هستند یا نه. همچنین اگر شخصی به عنوان نماینده می خواهد مبایعه نامه را امضا کند مطمئن شوید که نمایندگی او قانونی است و حق امضاء در این مورد را دارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
درباره مبایعه نامه
در تنظیم مبایعه نامه دقت کنید که فروشنده از طریق مراجع قضایی ممنوع المعامله نباشد. برای مثال افراد ورشکسته حق معامله ندارند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
درباره مبایعه نامه
در تنظیم مبایعه نامه خریدار باید دقت کند که ملک اگر از طریق ارث به فروشنده رسیده است، گواهی انحصار وراثت و تسویه حساب مالیات بر ارث را مشاهده کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
درباره چک
برای پول قرض دادن سعی کنید چک نکشید. چون چک کشیدن می تواند به این معنی باشد که شما به فردی که به او قرض می دهید بدهی داشته اید. بهتر است همیشه رسید گرفته شود و در آن نوشته شود بابت چه چیزی پول داده شده است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
درباره چک
در معامله ای که یک فروشنده و دو خریدار وجود دارد و چک متعلق به یکی از خریداران است، از خریدار دیگر هم بخواهید حتما پشت چک را به عنوان ضامن امضاء کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
درباره سفته
برای دادن سفته به عنوان ضمانت در محل کار (سفته ضمانت حسن انجام کار) و یا به هر عنوان دیگری، حتماً از طرفی که برای او سفته صادر می کنید (ترجیحا در دفتر اسناد رسمی) رسید بگیرید و عنوان امانت و حسن انجام کار را بنویسید یا این که شماره سفته و موضوع آن را در قراردادتان درج کنید تا بعداً از سفته شما سوءاستفاده ای نشود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
درباره سفته
اگر سفته را برای دادن وکالت در وصول کردن آن ظهرنویسی (پشت نویسی) می کنید باید این موضوع در پشت سفته نوشته شود و به امضای ظهرنویس برسد چون اصولاً ظهرنویسی سفته برای انتقال آن است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
درباره مبایعه نامه:
در تنظیم مبایعه نامه دقت کنید که فروشنده با دست قبلی خود (کسی که فروشنده مال را از او خریده) دعوایی نداشته باشد که نتیجه آن به قرارداد شما هم نفوذ کند. برای تحقیق در این مورد به دادگاه محل استقرار ملک، محل سکونت و محل کار طرف معامله تان مراجعه کنید و با دادن مشخصات فروشنده از مسئول رایانه بخواهید تا اگر پرونده ای در رابطه با مال مورد معامله وجود دارد شما را در جریان بگذارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
درباره مبایعه نامه:
در تنظیم مبایعه نامه در خصوص هویت طرف قرارداد تحقیق کنید و به عکس و کارت ملی اکتفاء نکنید و تحقیق محلی کنید. ممکن است فروشنده خواهر یا برادر دوقولوی مالک باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تبادل چک مسدود شده
اگر چکی را از کسی بگیرید و حساب آن به دستور مقام قضایی مسدود شده باشد و شما آن را برای پاس کردن به بانک ببرید، ممکن است بانک در همان لحظه به دلیل دستور مقام قضایی با کلانتری تماس بگیرد و شما بازداشت شوید. اگر نتوانید ثابت کنید چک را از چه کسی گرفته اید گرفتاری برایتان ایجاد می شود. بنابراین اگر چکی را از کسی می گیرید که در وجه شما نوشته نشده است، حتما از کسی که چک را از او می گیرید بخواهید که پشت چک را امضا کند و ترجیحاً بنویسد که به شما واگذار کرده است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
درباره چک
وقتی قراردادی تنظیم می کنید و بابت مبلغش چکی می کشید، در صورتی که قرارداد به هر دلیلی باطل و فسخ شود، برای اطمینان از پس دادن چک در چنین شرایطی، خسارت تاخیر در پس دادن چک تعیین کنید که مثلا ظرف دو روز لاشه چک را پس بدهد وگرنه فلان مبلغ بابت خسارت تاخیر در تحویل چک دریافت می شود (تعیین ضمانت اجرا).
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
درباره چک
اگرموجودی حساب کسی که چک کشیده کم تر از مبلغ چک باشد می توانید از بانک بخواهید آن موجودی را به شما بدهد و اصل چک نزد بانک می ماند و فرم مخصوصی به شما می دهد که هم جای چک و هم جای گواهی عدم پرداخت را می گیرد. اگر کارمند بانک آن مبلغ را به شما نداد و گفت که باید آن مقدار کسری واریز شود درست نیست و باید حتما آن مقدار موجودی و گواهی کسری به شما داده شود. اگر اینکار را انجام نداد می توانید با رئیس شعبه صحبت کنید یا با بازرسی بانک تماس بگیرید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
دعوی علیه شرخر
وقتی شرخر علیه شما در دادگاه برای دریافت مبلغ چک دعوی طرح می کند دعاوی و خواسته هایی که شما به اقتضای دعوی های شرخر و دعوی شخص اصلی می توانید طرح کنید به ترتیب زیر می باشند:
یک- فسخ قرارداد علیه شخصی(فروشنده ای) که چک را به او داده اید
دو- دعوی متقابل علیه شرخر برای پس دادن چک
سه- درخواست فراخواندن شخصی که چک را به او داده اید به عنوان یک شخص جدید که به دعوی شما علیه شرخر وارد می شود تحت عنوان حقوقی «دعوی جلب ثالث به خواسته استرداد چک»
چهار- تقاضای رسیدگی همزمان به هر دو دعوای فسخ قرارداد و استرداد چک
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
قرارداد مشارکت در ساخت
در مشارکت در ساخت از آنجایی که هزینه های ساخت بر عهده سازنده می باشد و تلاش سازنده هم ممکن است بر این باشد که هزینه ها را کاهش دهد دقت کنید که هنگام تنظیم قرارداد ویژگی ها و مشخصات مصالحی که قرار است استفاده شود به طور دقیق در قرارداد ذکر شود یا اختیار انتخاب مصالح مهم و ترکیب آن ها برای مالک محفوظ باشد. به خاطر داشته باشید که هر ساله دعاوی زیادی به دلیل اختلاف نظر درباره نوع مصالح در مراجع قضایی ثبت می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
قرارداد مشارکت در ساخت
در قرارداد حتما برنامه زمانبندی برای هریک از مراحل ساخت بگنجانید و برای تاخیر در هر مرحله ضمانت اجرا تعیین کنید تا سازنده طبق زمانبندی پیش برود. در غیر این صورت ممکن است هزینه و زمان زیادی از مالک تلف شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
درباره خرید و فروش ملک
به یاد داشته باشید که تنظیم مبایعه نامه در آژانس املاک بدون شهود (دونفر شاهد) ضمانت اجرای قانونی ندارد. حتما دو شاهد در تنظیم مبایعه نامه حضور داشته باشند تا در صورت بروز مشکل در مراجع قانونی حرفتان پیش برود. در ضمن به خاطر داشته باشید که این دو شاهد باید هم مورد اعتماد شما باشند و هم شرایطی داشته باشند که تمام قضات با سلایق مختلف شهادت آن ها را قبول کنند: خویشاوند نباشند؛ کارمند شما نباشند؛ شما کارمند او نباشید؛ با طرف مقابلتان دشمنی یا اختلاف نداشته باشند. خودشان در موضوع دعوی ذینفع نباشند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
درباره خرید و فروش ملک
در تنظیم مبایعه نامه دقت کنید که هر چیزی که در مبایعه نامه می نویسید واقعی باشد. مثلا اگر پول را خارج از بنگاه داده اید یا بابت طلبی توافق کرده اید که ملک را بدهید، حتما همین موارد نوشته شود. اگر به جای این موارد نوشته شود وجه نقداً فی المجلس پرداخت شد، یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مبایعه نامه صوری بوده و وجه نقداً پرداخت نشده است. شاهدهایی که قرارداد را امضا کرده اند هم قاعدتا تأیید خواهند کرد که در بنگاه پولی پرداخت نشده است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک تضمین یا اصل تعهد؟
در قراردادتان مشخص کنید چک تضمین دقیقا بابت چه چیزی است و آیا جایگزین اصل تعهد هم هست یا نه. معمولا چک تضمین جایگزین اصل تعهد نیست. مثلاً به اجرا گذاشتن چک تضمین حسن انجام کار به این معنی نیست که مسئولیت درست انجام دادن کار توسط صادر کننده چک، با اقدام طرف مقابل روی چک از بین می رود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
واریز نقدی و پس گرفتن چک
اگر برای طلبی چکی از شخصی دارید و صاحب آن چک بخواهد زودتر از سر رسید چک پول شما را بدهد و لاشه چک را بگیرد. شما اول باید ببینید آن پولی که برای شما واریز می شود آیا از طرف صاحب چک است بعد لاشه چک را بدهید زیرا ممکن است صاحب چک با شخص دیگری همدست شده باشد و آن شخص پول برای شما واریز کند و بعداً پولی که واریز کرده را از شما بخواهد و علیه شما دعوا طرح کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حق زن برای اشتغال
از آن جایی که مردان طبق قانون می توانند از کار کردن زنان در مواردی جلوگیری کنند، زنان می توانند برای جلوگیری از استفاده نابه جای مردان، این شرط را ضمن عقد ازدواج قید کنند که به زوجه در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید اختیار داده می شود. به یاد داشته باشید حتی بعد از ازدواج نیز می توان این حق را در دفتر اسناد رسمی اخذ نمود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حق زن برای تحصیل
از آن جایی که مردان طبق قوانین حق دارند در مواردی از تحصیل زنان جلوگیری کنند، زنان می توانند برای جلوگیری از استفاده نا به جای مردان، این شرط را ضمن عقد ازدواج قید کنند که به زوجه در ادامه تحصیل تا هر مرحله که خودش لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید اختیار داده می شود. به یاد داشته باشید حتی بعد از ازدواج نیز می توان این حق را در دفتر اسناد رسمی اخذ نمود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک تضمین غیرقابل انتقال
اگر چکی به عنوان تضمین حسن انجام کار به کسی می دهید عبارت «غیر قابل انتقال به شخص ثالث» را قید کنید. چون اگر طرف قرارداد چک را به شخص ثالث انتقال داد شما دیگر در مقابل شخص ثالث نمی توانید استدلال کنید که تعهدات خود را انجام داده اید و تقاضای پس گرفتن چکتان را بکنید چون این موارد به شخص ثالث ارتباطی پیدا نمی کند. در واقع ممکن است مقام قضایی دستور دهد ابتدا مبلغ چک توسط شما به شخص ثالث پرداخت شود، پس از آن به اختلاف شما با طرف تعهدتان رسیدگی شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نوشتن متن چک
هیچ گاه نوشتن متن چک را به طرف مقابل واگذار نکنید. چون ممکن است بعداً بتواند چک را دستکاری کند و شما نمی توانید ادعا کنید که با دو دستخط متفاوت نوشته شده است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ارث شوهر از زن
اگر زن هیچ فرزند یا نوه ای از همسر کنونی یا همسر(های) قبلی خود نداشته باشد شوهر نصف اموال او را به ارث می برد. ولی اگر فرزند یا نوه ای داشته باشد شوهر یک چهارم از او ارث می برد. اگر زن به جز شوهر وارث دیگری نداشته باشد شوهر کل اموال را به ارث می برد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ارث زن از شوهر
اگر شوهر هیچ فرزند یا نوه ای از همسر کنونی یا همسر(های) قبلی خود نداشته باشد زن یک چهارم از اموال او را به ارث می برد. ولی اگر فرزند یا نوه ای داشته باشد زن یک هشتم به ارث می برد. اگر شوهر به جز زن وارث دیگری نداشته باشد باز هم زن همان یک چهارم را به ارث می برد و بقیه اموال شوهر در حکم اموال بدون وارث خواهد بود و به نفع دولت ضبط خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نوشتن چک فقط با یک خودکار
وقتی چکی می نویسید هرگز خودکارتان را عوض نکنید حتی اگر خودکارها همرنگ باشند. چون ممکن است بعداً کسی با خودکار سوم در چک دست ببرد و جعل نوشته یا امضاء کند. جاعل می تواند با استناد به اقرار شما به نوشتن چک با دو خودکار ادعا کند که خودکار سومی هم وجود داشته است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک برگشتی درج شده در قرارداد
اگر در قراردادی که مبلغش با چکی مشخص (با ذکر شماره و تاریخ) پرداخت می شود، نوشته باشید که در صورت پاس نشدن چک، حق فسخ ایجاد می شود؛ به خاطر داشته باشید که تعویض کردن چک ممکن است باعث شود که حق فسختان از بین برود! پس قبل از تعویض چک برگشتی یا غیرقابل وصول با یک چک جدید، حتما قراردادتان را بخوانید و با یک وکیل مشورت کنید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اقدام قضایی دختر علیه پدر برای تامین هزینه زندگی
پدر موظف است نفقه (خرجی) دختر را تا قبل از ازدواج بپردازد. اگر پدر هزینه های زندگی دختر را تامین نکند، دختر می تواند با طرح دادخواست از دادگاه درخواست کند تا میزان نفقه را با نظر کارشناس رسمی مطابق با وضعیت دختر (هزینه های تحصیل، درمان و ...) تعیین و پدر را موظف به پرداخت کند. در صورت امتناع پدر از پرداخت نفقه، دختر می تواند درخواست توقیف اموال پدر را به دادگاه ارائه کند. دختر حتی می تواند پدر را جلب کند و ممکن است با رای قاضی دادگاه کیفری، پدر به حبس محکوم شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
خطر وکالت بلاعزل
وکالت بلاعزل با فوت یا دیوانگی هر یک از طرفین (وکیل یا موکل) باطل می شود پس اگر مالی را به صورت وکالتی خریداری می کنید هرچه سریع تر نسبت به تنظیم سند قطعی آن اقدام کنید تا گرفتار مشکلات بعدی نشوید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک در وجه حامل
خیلی ها عادت دارند چک را در وجه حامل بکشند. تا می توانید چک را در وجه حامل نکشید و سعی کنید در وجه شخص گیرنده چک را صادر نمایید و بنویسید بابت چه چیزی صادر شده است تا هر کسی نتواند ادعا کند که چک مال اوست یا بابت چیز دیگری گرفته شده است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
گم، سرقت و جعل شدن چک
اگر دسته چک یا یک برگ از دسته چکتان گم، سرقت و جعل شد باید در اولین فرصت تقاضای دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک بدهید ولی این کار کافی نیست و باید به دادسرا بروید و شکایت طرح کنید و ظرف یک هفته گواهی تقدیم شکایت از مرجع قضایی دریافت کنید و به بانک بدهید. در غیر این صورت بعد از یک هفته بانک به تقاضای هر کسی که چک را ارائه کند مبلغ آن را پرداخت می کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
محروم کردن از ارث
محرومیت از ارث در قوانین وجود ندارد و کسی حق ندارد و نمی تواند وارث خود را از ارث محروم کند. وصیت کننده می تواند حداکثر تا یک سوم از اموال خود را در وصیت نامه به فرد یا مصرف مشخصی برساند ولی بیش تر از یک سوم را جایز نیست.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پرداخت تدریجی مبلغ چک
در صورتی که برای بدهی چکی داده اید و تصمیم گرفتید که مبلغ آن چک را به تدریج به طلبکار بدهید، باید مشخص کنید و جایی ثبت کنید که این پول هایی که به آن شخص می دهید برای آن چک است. اگر این کار را نکنید ممکن است آن شخص پس از دریافت مبلغ چک با آن چک علیه شما در دادگاه دعوا طرح کند . اثبات این که پول های پرداختی بابت چک بوده برایتان سخت می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حضانت یا سرپرستی
حضانت یا سرپرستی دختر تا 7 سالگی با مادر و از 7 تا 9 سالگی با پدر است. حضانت پسر تا 7 سالگی با مادر و از 7 تا 15 سالگی با پدر است. دختر و پسر بعد از سنین 9 و 15 سالگی از حضانت خارج می شوند و خودشان می توانند تصمیم بگیرند که با کدام یک از والدین زندگی کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
توقیف پول پیش خانه
وقتی که از فردی طلبکار باشید، می توانید از دادگاه بخواهید اموال او را توقیف کند. یکی از این اموال طلب¬هایی است که فرد بدهکار از دیگران دارد و شما می توانید با شناسایی این طلب ها از قاضی بخواهید که پولی که طرف شما از دیگران طلب دارد را توقیف کند و به شما بدهد. اما این درخواست همیشه پذیرفتنی نیست. مثلا اگر فرد بدهکار به شما، مستأجر شخص دیگری باشد شما نمی توانید درخواست کنید که پول پیشی که به صاحبخانه اش داده است توقیف شود، مگر این که قاضی تشخیص دهد پول پیش یا همان ودیعه از شأن و نیاز عرفی فرد بدهکار بیشتر است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سهم الارث فرزند خوانده؟
فرزند خوانده از سرپرست خود ارث نمی برد ولي سرپرست می تواند تا یک سوم اموال را برای فرزندخوانده خود وصیت کند یا این که قبل از فوت به صورت رسمی اموالی را به او انتقال دهد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
به اجرا گذاشتن چک تضمین
اگر در قراردادتان، وصول چک تضمین را به اثبات تخلف متعهد توسط دارنده چک (کارفرما) مشروط نکرده باشید بدین معنی است که نیازی نیست کارفرما ثابت کند تخلف صورت گرفته است بلکه کافی است ادعای تخلف کند. در این حالت اثبات عدم تخلف بر گردن کسی است که چک تضمین داده است. در حالی که مشروط کردن وصول چک تضمین قرارداد به اثبات تخلف فرد متعهد، بار اثبات را به گردن کسی می اندازد که می خواهد چک را وصول کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ادعای امانی بودن چک تضمین
دادگاه ها معمولاً چک تضمین را چک امانتی نمی دانند و شکایت کیفری از سوی صادر کننده چک تحت عنوان خیانت در امانت به دلیل به اجرا گذاشتن چک برخلاف قرارداد از سوی دارنده و یا همان کارفرما، معمولا نتیجه ای برای شاکی ندارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
معامله خودرو
در معامله خودرو تعیین مدت چند روزه ای در قرارداد برای حق فسخ ضروری است، تا اگر خودرو عیب و ایرادی دارد و یا به طور کلی معامله مشکلی دارد امکان فسخ به راحتی وجود داشته باشد. برای اطمینان از سالم بودن خودرو بهتر است خریدار به بررسی شخصی خودش اکتفا نکند و به بنگاه معاملاتی مورد اعتمادش مراجعه کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تقسیم ارث
هر یک از وراث و یا افراد ذینفع (مثل طلبکارها) به تنهایی می تواند درخواست تحریر (لیست کردن اموال، منافع، بدهی های متوفی) و مهر و موم ترکه (اقدام مقام قضایی برای جلوگیری از دخل و تصرف وراث در اموال) و انحصار وراثت بدهد و عدم همراهی دیگر وراث مانع از دادن درخواست او به مراجع قانونی نیست.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
معامله به قصد فرار از پرداخت بدهی یا دین
در بسیاری از موارد افراد برای این که بدهی خود را پرداخت نکنند، اموالشان را به نام فرد دیگری از جمله اعضای درجه یک خانواده خود می کنند که تاریخ این معامله معمولاً نزدیک به زمان طرح دعوای شخص طلبکار و یا به طور مثال زن خواهان پرداخت مهریه است و معمولا پولی هم در این معاملات رد و بدل نمی شود. دادگاه این معاملات را صوری می داند و باطل می کند و در صورت شکایت فرد طلبکار با عنوان معامله به قصد فرار از دین ممکن است فرد به حبس محکوم شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حضانت
وقتی که حضانت (سرپرستی) فرزند توسط دادگاه به پدر یا مادر واگذار می شود، او نمی تواند محل زندگی فرزند را بدون اجازه دادگاه به شهر دیگری منتقل کند یا فرزندش را به خارج از کشور ببرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
فروش خانه اجاره ای
اگر مالک ملکش را بفروشد و هنوز مدت اجاره مستأجر ملک باقی باشد، مستأجر باید اجاره بها را به خریدار (مالک جدید ملک) پرداخت کند. در مقابل در زمان پایان مدت اجاره مالک جدید (خریدار) باید ودیعه را به مستأجر برگرداند. مگر این که بین مالک قبلی و خریدار جدید ر توافقات دیگری در مورد ودیعه و مابقی اجاره بها انجام شده باشد. اگر کل مبلغ اجاره به صورت یکجا به مالک قبلی پرداخت شده باشد، مالک جدید حق مطالبه اجاره ماه های باقیمانده را از مالک قبلی یا مستأجر ندارد و مالک جدید شاید تحت شرایطی مثل این که در قرارداد آگاه به اجاره نبوده یا به طور کلی ضرر کرده است بتواند طبق قرارداد و قانون معامله را فسخ یا اقدامات دیگری انجام دهد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اختیار فسخ در قرارداد خرید و فروش
در تنظیم قرارداد خرید و فروش، فروشنده و خریدار بایستی با دقت اختیاراتی که در آینده برای فسخ معامله می توانند داشته باشند را در قرارداد بگنجانند و مواظب باشند که آن اختیارات را چشم بسته در قرارداد از خود سلب نکنند. به طور مثال گنجاندن خیار غبن (زیان) در قرارداد ممکن است به خریدار یا فروشنده این امکان را بدهد که با ادعای انجام معامله بیش تر یا کم تر از قیمت عرفی، معامله را فسخ کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
فریب در ازدواج
اگر زوج یا زوجه قبل از ازدواج با قصد فریب و صراحتاً طرف خود را با امور واهی مثل تحصیلات عالی، شغل، دوشیزگی و ... فریب دهد، طرف مقابل حق فسخ عقد را خواهد داشت و حتی طبق قانون جرم تلقی می شود و زوج یا زوجه فریب دهنده به حبس محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پرداخت نکردن هزینه های آپارتمان
ترتیب اقدامات برای مطالبه بدهی های ساکن یک واحد از آپارتمان به صندوق ساختمان:
1- مطالبه با ارسال اظهارنامه رسمی با قید مبلغ بدهکاری از سوی مدیر ساختمان خطاب به بدهکار
2- قطع آب و دیگر خدمات مشترک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه
3- درخواست توقیف اموال از اداره ثبت محل
البته می توان در دادگاه هم طرح دعوی کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اثبات سرقت
ثابت کردن جرم سرقت نیاز به شهود و ادله محکمه پسند دارد. در صورت طرح شکایت به عنوان سرقت علیه دیگران، بدون داشتن شهود یا سایر ادله محکمه پسند، ممکن است طرف مقابل شکایت تهمت و افترا مطرح کند و فرد مالباخته به حبس و جزای نقدی محکوم شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
قرارداد مشارکت در ساخت
در تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت بهتر است سند مالکیت به صورت مرحله ای به نام سازنده شود به این صورت که اگر قرار است سه دانگ از ملک به نام سازنده زده شود، این سه دانگ از شش دانگ را تبدیل به سهم کرد و در هر مرحله ای از ساخت که به اتمام رسید سهم هایی را به نام سازنده زد. به نفع مالک است که برای انتقال سند تاریخ تعیین نشود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ارث در صورت وجود هر یک از وارثانی که دارای اولویت بالاتر هستند، وارثان اولویت پایین تر ارث نمی برند:
اولویت یک: پدر و مادر، فرزند و نوه
اولویت دو: پدر بزرگ و مادر بزرگ، برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده اولویت سه: عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آن ها.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
فروش مال غیر
اگر شخصی مالی را به بیش از یک نفر بفروشد اصطلاحاً معامله معارض کرده است. در این صورت اولین معامله قانونی است و بقیه معاملات باطل است. چنین عملی جرم است و برای فروشنده مجازات در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ارث دختر و پسر
ارث فرزند پسر دو برابر دختر است و فرقی نمی کند این ارث از طرف پدر باشد یا مادر.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مهریه
زن هر زمانی که بخواهد می تواند مهریه خود را مطالبه کند و مسایلی مثل تمکین نکردن زن، خیانت و ... موجب نمی شود که زن نتواند مهریه خود را مطالبه و دریافت کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
طلاق
مرد هر زمانی که بخواهد می تواند همسرش را طلاق بدهد. دادگاه تلاش خود را در جهت سازش انجام خواهد داد ولی به طور کلی مرد برای طلاق همسرش نیاز به ارائه مدرک و ادله خاصی ندارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک مشروط
چکی است که از طرف صادرکننده برای پرداخت آن در متن چک شرط یا شروطی قید می شود. برخلاف این تصور که تا زمان تحقق شرط، چک غیرقابل پرداخت خواهد بود، بانک به این شرط توجهی نمی کند و چک قابل وصول است. برای چک مشروط نمی توان شکایت کیفری طرح کرد و فقط از راه حقوقی قابل پیگیری است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
عده طلاق، عده فوت
عده به معنی مدت زمانی است که زن بعد از طلاق و فوت همسر نمی تواند ازدواج کند.
عده زن در طلاق سه ماه است.
عده زن در فوت شوهر چهار ماه و ده روز است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ازدواج با غیرمسلمان
ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان از نظر قانون و شرع صحیح نیست و برای ازدواج، مرد غیرمسلمان بایستی مسلمان شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
توهین و تهدید
توهین و تهدید از طریق پیامک و شبکه های مجازی از جمله تلگرام، اینستاگرام و ... قابل شکایت در مراجع قانونی است و در صورت اثبات، مجازات حبس و شلاق و یا جزای نقدی را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک
چک در موارد زیر قابل شکایت در دادگاه جزایی و تعقیب کیفری نیست:
1- چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی باشد.
2- چک سفید امضاء باشد.
3- چک بدون تاریخ و چک وعده دار باشد.
4- چک مشروط (در متن چک صادر کننده شرطی برای پرداخت قید کرده باشد) و امانی باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
بیمه عمر
شخصی که بیمه عمر دارد می تواند فردی را غیر از وراث برای دریافت بیمه عمر خود انتخاب کند و حتی این فرد هم قابل تغییر هست. اگر فردی را انتخاب نکرده باشد بیمه عمر به ورثه پرداخت می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مهریه
مهریه مانند دیگر حقوق مالی قابل نقل و انتقال به وراث است. به این صورت که اگر زن قبل از مطالبه مهریه از شوهر فوت کند، حق دریافت مهریه به ورثه او انتقال پیدا می کند. همچنین بعد از فوت شوهر هم از آن جایی که اموال او به ورثه می رسد زن می تواند مهریه خود را از وراث شوهر مطالبه کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
خروج از کشور
دختران زیر 18 سال با اجازه پدر می توانند از کشور خارج شوند ولی دختران بالای 18 سال برای خروج از کشور نیاز به اجازه ندارند. همچنین زنان متاهل برای خروج از کشور باید از شوهر اجازه کسب کنند مگر این که در هنگام عقد ازدواج یا بعد از آن در دفترخانه اسناد رسمی شرط وکالت بلاعزل در صدور جواز خروج از کشور را از شوهر بگیرند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
انتشار عکس و فیلم
تهیه، تکثیر یا توزیع عکس و فیلم از زنان در مکان هایی که فاقد حجاب می باشند و همچنین عکس ها و فیلم های خانوادگی، جرم محسوب می شود و مجازات دو تا پنج سال حبس، ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و 70ضربه شلاق را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مزاحمت برای زنان و کودکان
ایجاد مزاحمت برای زنان و کودکان در معابر و اماکن عمومی چه به صورت لفظی و چه به صورت انجام عملی مخالف شأن، جرم محسوب می شود و مجازات حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پایان مدت اجاره
اگر مستأجری با پایان یافتن مدت اجاره ملک را تخلیه نکند موجر می تواند تقاضای خود را تحت عنوان صدور دستور تخلیه در شورای حل اختلاف مطرح کند به شرطی که ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی نباشد. همچنین بهای خواسته یا خواسته های مرتبط (اجاره عقب افتاده، قبوض پرداخت نشده و...) بایستی تا بیست میلیون تومان باشد که در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار بگیرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پول پیش مستاجر
اگر مدت زمان اجاره مستأجری تمام شده باشد و ملک را تخلیه نکند موجر بایستی در صورت وجود پول پیش، مبلغ را به مرجع قانونی (شورای حل اختلاف) واریز کند تا بتواند تقاضای دستور تخلیه بدهد. موجر نمی تواند خود از مبلغ پول پیش بابت اجاره عقب افتاده و... برداشت کند. او می تواند خواسته مطالبه اجاره بها و... را مطرح کند و نیز ضمن واریز پول پیش به صندوق مرجع قانونی درخواست صدور قرار تأمین خواسته بدهد تا پس از رسیدگی مبلغ مورد مطالبه بابت اجاره عقب افتاده و... از محل پول پیش به او داده شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
عدم ثبت ازدواج
عدم ثبت ازدواج دائم جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه 5 (بیش از هشتاد میلیون ریال) یا حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا 6 ماه) محکوم می شود. در عدم ثبت ازدواج فقط مرد مجازات و جریمه می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ثبت ازدواج موقت
ثبت ازدواج موقت اختیاری است مگر در صورت باردار شدن زن، توافق طرفین و شرط ضمن عقد ازدواج.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
واخواست سفته
اعتراض رسمی است به سفته ای که در سر رسید پرداخت نشده و دستور پرداخت وجه در آن آورده می شود و برای صادرکننده ارسال می گردد. واخواست باید در برگه مخصوص واخواست نامه درج گردد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سفته
اگر شخصی بابت طلب یا تعهدی سفته گرفته باشد، برای دریافت وجه سفته باید آن را قبل از هر اقدامی حداکثر تا ده روز پس از تاریخ سررسید سفته واخواست (مطالبه در مرجع قانونی) کند. واخواست سفته امتیازاتی دارد از جمله این که پیش از رسیدگی و صدور حکم می توان تقاضای توقیف اموال صادرکننده را بدون پرداخت خسارت احتمالی ارائه داد تا بعد از رسیدگی، طلب از محل آن پرداخت شود. همچنین برای طرح دعوی علیه پشت نویس های سفته، باید طبق مهلت های قانونی واخواست شده باشد و ظرف حداکثر یک سال از تاریخ صدور واخواست نامه، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سفته عندالمطالبه
برای اقدام بر روی سفته عندالمطالبه (بدون تاریخ سررسید) ابتدا باید سررسید را تعیین و آن را از طریق اظهارنامه رسمی برای صادرکننده سفته ارسال کرد و سپس تا قبل از پایان ده روز از تاریخ سررسید معین شده در متن اظهارنامه نسبت به واخواست آن اقدام کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
دادگاه صالح در دعوی سفته
در هنگام تکمیل سفته محل انجام تعهد قید شود. در این حالت در صورتی که صادرکننده سفته تعهدش را انجام نداد، برای طرح دعوی علیه او می توان به دادگاه محل انجام تعهدی که در سفته قید شده رجوع کرد. در صورت عدم تعیین محل انجام تعهد در سفته، برای طرح دعوی علیه صادرکننده باید به محل اقامت او مراجعه کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
قرار تامین خواسته
درخواست تامین خواسته به این معنی است که خواهان دعوی از مرجع رسیدگی کننده می خواهد که اموال طرف مقابل را تا پایان دادرسی به صورت توقیف درآورده تا از نقل و انتقال آن جلوگیری شود و بعد از رسیدگی طلب خود را از آن محل وصول کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
قرار تأمین خواسته قبل از ابلاغ
در قرار تأمین خواسته دادگاه اصولاً در ابتدا قرار را صادر و ابلاغ می کند و سپس توقیف اموال امکان پذیر خواهد بود. اما خواهان دعوی می تواند در صورتی که خواسته در معرض تضییع است در متن درخواست، اجرای قرار را قبل از ابلاغ به دلیل تضییع شدن خواسته بخواهد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ازدواج موقت
تعیین نکردن مهریه در ازدواج موقت موجب باطل شدن ازدواج می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ارث نوزاد
نوزاد به محض تولد حتی اگر فقط یک گریه کند و بمیرد ارث به او تعلق می گیرد و سهم الارث به وراثان او می رسد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حضانت (سرپرستی)
اگر مردی در هنگام طلاق حضانت فرزند را با توافق به زن بدهد، ازدواج مجدد زن موجب نمی شود این حق سلب شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ضامن پرداخت مهریه
پدر شوهر می تواند به طور مشخص در عقدنامه ضامن پرداخت مهریه شود و بعد از ازدواج اگر شوهر مهریه را پرداخت نکرد می توان به پدرشوهر رجوع کرد و در صورت پرداخت نکردن، دادخواست مطالبه مهریه از ضامن (پدر شوهر) را در دادگاه می توان مطرح کرد. حتی اگر شوهر نیز فوت کند باز می توان مهریه را از ضامن مطالبه کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حضانت (سرپرستی)
در صورت فوت پدر و مادر کودک، حضانت بر عهده جد پدری است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک موسسات اعتباری
آن چه که عامه مردم به عنوان «چک موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه» می شناسند تابع قانون صدور چک و یک سند بانکی لازم الاجرا نیست؛ این برگه یک حواله یا سند عادی است و صرفا از طریق حقوقی و طبق قانون تجارت قابل پیگرد است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی
دعاوی مالی (تا سقف 20 میلیون تومان) مربوط به اموال منقول (قابل انتقال)، تحریر و مهر و موم ترکه و رفع مهر و موم و صدور گواهی انحصار وراثت، دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی راجع به حق کسب و پیشه و سرقفلی، برخی از جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات نقدی درجه هشت در قانون مجازات باشد، تعدیل اجاره بها، دعاوی خانوادگی (به شرط عدم شمول در ماده 29 قانون حمایت خانواده) مربوط به مهریه، نفقه و جهیزیه ( تا بیست میلیون تومان)، تأمین دلیل.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ارث نوه
اگر پدر شخصی قبل از پدربزرگش بمیرد و عمو و عمه اش در زمان فوت پدربزرگ آن شخص زنده باشند، ارث پدربزرگ به آن شخص نمی رسد و به عمو و عمه اش می رسد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اظهارنامه
در موارد بسیاری قبل از طرح دعوا و تقدیم دادخواست، شخصی که خواستار حقی است، حق خود را در برگه چاپی مخصوصی که اظهارنامه نام دارد قید می کند و به طرف مقابل ارسال و مطالبه می کند و یا حتی اگر اظهاراتی دارد به وسیله اظهارنامه به طرف مقابل ابلاغ می کند و جواب می خواهد. در مواردی هم ابلاغ اظهارنامه یکی از شرایط طرح دعوا در دادگاه شناخته می شود. ارسال اظهارنامه برای مراجع قضایی تکلیف به رسیدگی ایجاد نمی کند و فقط راه ارتباط و آگاهی بین دو شخص است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حضانت (سرپرستی)
اگر حضانت کودک برعهده مادر باشد، باز هم مادر حق مطالبه نفقه کودک را از پدر دارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
صندوق تامین خسارت های بدنی
در تصادفات رانندگی اگر اتومبیل شخص مقصر بیمه نامه نداشته باشد و یا وسیله نقلیه مسبب حادثه شناسایی نشود، امکان جبران خسارت های بدنی شخص زیان دیده به وسیله صندوق تأمین خسارت های بدنی وجود خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تقسیم ارث مرد چند زنه
سهم الارث زن از شوهر یک زنه در صورت وجود فرزند، یک هشتم و درصورت نبود فرزند یک چهارم است. اگر تعداد زنان بیش تر باشد همان میزان به طور مساوی بین زنان تقسیم می شود یعنی در نهایت سهم کمتری به زنان می رسد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مهلت شکایت کیفری چک
دریافت کننده چک جهت شکایت کیفری در ابتدا بایستی ظرف 6 ماه از تاریخ صدور چک آن را به بانک ارائه نماید و در ادامه ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک، شکایت کیفری کند. در صورتی که این مهلت ها رعایت نشود فقط در دادگاه حقوقی حق طرح دعوی وجود خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
انتقال چک بعد از برگشت
اگر چکی بعد از برگشت، به شخصی انتقال داده شود، آن شخص حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر در صورتی که آن انتقال خارج از اختیار فرد بوده باشد (مثلا دارنده چک فوت کند و چک به ورثه او انتقال پیدا کند).
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
به حساب خواباندن چک
اگر چک قبل از تاریخی که روی آن نوشته شده است به حساب خوابانده شود، امکان شکایت کیفری وجود نخواهد داشت. بهتر است جهت شکایت کیفری، چک را به صورت حضوری به بانک ببرید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
وارد کردن اطلاعات چک در قرارداد
وارد کردن شماره و مندرجات چک در قرارداد نشان دهنده ی این است که چک دارای تاریخ و وعده دار است و برای چک وعده دار هم در دادگاه جزایی نمی توان شکایت طرح کرد و فقط در دادگاه حقوقی امکان طرح دعوی آن وجود دارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مهریه
انتقال اموال از سوی مرد در صورتی که پس از مطالبه مهریه و نشان دهنده ی فرار از دین باشد قابل باطل شدن است. همچنین اگر به مدت کمی قبل از مطالبه مهریه انتقال انجام شده باشد، در صورتی که دادگاه طبق شواهد تشخیص دهد باز هم فرار از دین محسوب می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مهریه
در مطالبه مهریه اگر زوجه باکره باشد نصف مهریه به او تعلق می گیرد و اگر باکره نباشد کل مهریه به او تعلق می گیرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نفقه
اگر زنی پس از عقد، رفتن به منزل همسر و شروع زندگی زناشویی را به پرداخت مهریه مشروط کند باز هم نفقه به او تعلق می گیرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ارث در ازدواج موقت
در ازدواج موقت زن و مرد از یکدیگرارث نمی برند اما فرزند حاصل از ازدواج موقت از پدر و مادر خود ارث خواهد برد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اجازه ازدواج از دادگاه
در صورتی که پدری بدون علت موجه از ازدواج دختر جلوگیری کند، دختر می تواند با معرفی شخصی که می خواهد با او ازدواج کند و همچنین شرایط مهریه و نکاح، از دادگاه اجازه ازدواج اخذ کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نرخ دیه سال 1395
دیه در ماه های عادی 190 میلیون تومان و در ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم) 253 میلیون تومان است. دیه زن نصف دیه مرد است اما به طور استثنا در تصادفات رانندگی دیه زن و مرد برابر است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
بدهکاری متوفی
اگر شخصی فوت کند و طلبکاران زیادی داشته باشد و اموالی نیز نداشته باشد، بدهی های این شخص به ورثه ی او منتقل نمی شود و ورثه مسئول پرداخت بدهی های او به طلبکاران نیستند. اما اگر از آن فرد اموالی به جا مانده باشد، پرداخت بدهی های او از اموال در اولویت اول است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سفته و چک شخص حقوقی (شرکت)
در صورت ورشکستگی شرکت، اگر بر روی سفته یا چک آن شرکت اقدام شود، در سفته، شرکت ضامن (مسئول) پرداخت وجه آن است. در حالی که در چک امضاءکننده (به طور مثال مدیرعامل) مسئولیت دارد. به همین دلیل هنگام ورشکستگی شرکت، چک ها را جمع می کنند و سفته همراه با مهر شرکت جایگزین آن می کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
قتل در ارث
اگر کسی توسط یکی از وارثانش به صورت عمدی به قتل برسد، آن وارث ارثی از او نخواهد برد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
جرم معامله به قصد فرار از دین در چک و سفته؟
اگر صادرکننده چک پس از تاریخ سررسید چک، جهت نپرداختن مبلغ چک اموال خود را انتقال دهد، جرم معامله به قصد فرار از دِین محقق می شود. در حالی که در سفته نقل و انتقال اموال از سوی صادرکننده پس از تاریخ سررسید سفته، باعث تحقق جرم معامله به قصد فرار از دِین نمی شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سفته
سفته حقوقی است و عدم پرداخت سفته در سررسید جرم نیست. حکم جلب صادرکننده در طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی وجود دارد ولی این بازداشت اثرات حکم کیفری و سوءپیشینه را ندارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پس گرفتن سفته از کارفرما
در صورتی که کارفرما سفته ضمانت حسن انجام کار را پس ندهد، در ابتدا باید از طریق ارسال اظهارنامه از کارفرما درخواست کرد که سفته را پس بدهد. اگر کارفرما باز سفته را پس نداد آن گاه می توان دادخواست استرداد سفته را در دادگاه علیه او مطرح کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سند رسمی، سند عادی
بیع نامه و هر سندی که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشود سند عادی است و فرقی نمی کند که این سند را مشاور املاک یا خود طرفین تنظیم کرده باشند. کد رهگیری مشاوران املاک نیز دلیلی بر رسمی بودن سند نیست. اگرچه می توان به این نوع اسناد در دادگاه استناد کرد، ولی اگر انکار شود، دارنده سند عادی خود باید صحت و اعتبار سند را ثابت کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ازدواج موقت
اگر در دوران عقد موقت یا همان صیغه شرعی زوجه باردار شود و عقد موقت آن ها به طور رسمی ثبت نشده باشد بایستی عقد موقت به طور رسمی ثبت شود تا بتوان برای فرزند شناسنامه گرفت و اگر زوج حاضر به ثبت ازدواج و گرفتن شناسنامه برای فرزند نشد، زوجه می تواند در دادگاه خانواده طرح دعوی کند و یا شکایت کیفری بر علیه زوج مطرح کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
فرق شکایت با دادخواست
شکایت کیفری برای اعمالی است که مرتکب آن مجازات خواهد شد. شکایت کیفری ابتدا در دادسرا مطرح می شود و بعد از تحقیقات در کلانتری (یا آگاهی) و دادسرا به دادگاه کیفری فرستاده می شود. شخصی که شکایت کیفری می کند شاکی و طرف مقابل او متشاکی (متهم) نامیده می شود. به متن شکایت شکوائیه گفته می شود که در هر برگه ای می توان نوشت.
دعوای حقوقی مجازاتی ندارد و طرف دعوی به دادن حق یا انجام تکلیفی ملزم خواهد شد. دعوای حقوقی مستقیماً در دادگاه حقوقی مطرح می شود و شخصی که دعوا طرح می کند خواهان و طرف مقابل او خوانده نامیده می شود. متن خواسته باید در برگه مخصوصی که دادخواست نام دارد نوشته شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
انکار امضای چک
چک سند عادی است ولی برخلاف اسناد عادی امضای چک قابل انکار از طرف صاحب حساب یا خوانده نیست و حتی اگر فرضاً بخواهیم انکار امضا از طرف صاحب حساب را بپذیریم، برخلاف انکار اسناد عادی دیگر، خودِ صاحب حساب بایستی دلایل موجهی را برای انکار بیاورد. صاحب حساب می تواند شکایت کیفری تحت عنوان جعل، سرقت و خیانت در امانت را مطرح کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نشانی متهم (یا خوانده) در چک برگشتی
در چک برگشتی، آخرین آدرس در بانک، اقامتگاه صادر کننده چک محسوب می شود و تمامی ابلاغ ها به آن آدرس فرستاده خواهد شد و اگر اقامتگاه خود را هم تغییر داده باشد، ابلاغ از راه های دیگری مثل انتشار آگهی انجام نخواهد شد چون اعلام تغییر آدرس به بانک وظیفه خود صاحب حساب است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
فروش جهیزیه از طرف زوج
اگر مردی بدون اجازه همسر جهیزیه را بفروشد طبق قانون مسئول است و زن می تواند در دادگاه کیفری شکایت فروش مال غیر را مطرح کند. مرد فقط تا زمانی که زندگی مشترک پابرجاست حق استفاده از این اموال را خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تاریخ چک
دارنده یا همان دریافت کننده چک بایستی دقت داشته باشد که چک دارای یک تاریخ باشد. در مواردی صادرکننده چک در کنار امضای خود تاریخ می زند و وقتی چک دو تاریخ متفاوت داشته باشد نشان دهنده ی این است که چک وعده دار است و دارنده نمی تواند برای چک وعده دار شکایت کیفری طرح کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
صلح عمری خانه در مقابل وصیت
اگر شخصی بخواهد ملکی پس از مرگ خودش به همسر یا هر فرد دیگری برسد نمی تواند وصیت کند که از بین وارثان فقط به یک نفر برسد (چون وصیت به بخشش تا یک سوم اموال امکان دارد و ممکن است آن ملک کل اموال یا بیش از یک سوم باشد) در عوض می تواند با همسر یا فرد مورد نظر قرارداد صلح عمری امضاء کند. در این حالت تا زمانی که زنده است ملک در اختیار خودش است اما بعد از مرگ، آن ملک به موجب قرارداد به همسر یا فرد مورد نظر منتقل می شود و سایر وارثان نمی توانند در مورد آن ادعایی کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
بازداشت غیرقانونی
بازداشت غیرقانونی جرم است و مجازات و حبس برای مرتکب را در پی دارد. علاوه بر حبس مرتکب، شخص بازداشت شده می تواند درخواست جبران خسارت مادی و معنوی (مثل: الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و...) را بدهد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
رانندگی بدون گواهینامه
شخصی که بدون داشتن گواهینامه رسمی یا پروانه مخصوص وسایل نقلیه خاص و یا به حکم دادگاه از رانندگی ممنوع باشد، اگر اقدام به رانندگی کند برای بار اول به مجازات حبس تعزیری تا 2 ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر این کار را تکرار کند به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
صدور چک از حساب مسدود
صدور چک از حساب مسدود با آگاهی از بسته بودن حساب جرم است و می توان علیه صادرکننده چک شکایت کیفری طرح کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سرقت پایان نامه
افرادی که متن پایان نامه های دیگران را به سرقت می برند و به نام خود یا افراد دیگری چاپ و منتشر می کنند، طبق قانون به مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهند شد. برای شکایت از این افراد می توان به دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران یا دادسراهای عمومی در شهرستان ها مراجعه کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شکایت کیفری چک
در شکایت کیفری از چک فقط شخصی که گواهی عدم پرداخت چک (برگه برگشت) در بانک به نام او صار شده است (دارنده) می تواند شکایت طرح کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شکایت کیفری چک های متعدد
اگر دارنده چک چند فقره چک از شخصی داشته باشد که همزمان برای چند چک در یک بانک و برای چک های دیگر در بانک دیگری گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد، برای شکایت بایستی مبلغ چک ها را جمع زده و به دادسرای محل بانکی که بیش ترین مبلغ چک در صلاحیت آن است، مراجعه کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
آدرس خوانده یا متشاکی در چک
در شکایت کیفری چک بلامحل نمی توان آدرسی غیر از آدرسی که در گواهی عدم پرداخت چک (برگه برگشت) برای صادرکننده ذکر شده، قید کرد. در حالی که در دعوای حقوقی مطالبه وجه چک آدرس خوانده می تواند با آدرسی که در گواهی عدم پرداخت قید شده است متفاوت باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
دفع غیربهداشتی زباله ها
دفع غیربهداشتی زباله ها و کشتار غیرمجاز دام و به طور کلی هر اقدامی که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، جرم بوده و مجازات حبس تا یک سال را در پی خواهد داشت و همچنین ممکن است به موجب قوانین خاص مربوط به آن موضوع، مجازات شدیدتری را نیز در پی داشته باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شرط بندی و قمار
قمار با قصد برد و باخت با هر وسیله ای ممنوع است و مرتکبان آن به حبس یک تا شش ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تکرار جرم به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ضامن چک
اگر به کسی که چک از او دریافت می کنید اطمینان ندارید بخواهید یک یا دو نفر ضامن پشت چک را برای ضمانت پرداخت چک در زمان تعیین شده امضاء کنند. به این ترتیب اگر حساب صادرکننده موجودی نداشته باشد، برای گرفتن وجه چک به ضامن ها هم می توانید رجوع کنید همچنین علیه ضامن ها نیز می توانید دعوی طرح کنید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
دیه
از بین بردن اعضای زوج مانند دو دست، دو پا، دو چشم و... با وجود این که شخص زنده بماند، مشمول پرداخت دیه کامل یک انسان است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ورود بدون اجازه به خانه دیگری
ورود به خانه دیگری به زور یا تهدید و بدون اجازه صاحب خانه و یا کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی غیرقانونی است و مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را در پی خواهد داشت. اگر این عمل به وسیله دونفر یا بیش تر انجام شود و دست کم یکی از آن ها اسلحه سرد یا گرم داشته باشد به مجازات حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد. همچنین اگر این عمل در شب انجام شود حداکثر مجازات را خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تهدید به قتل
تهدید به قتل یا ضرب و شتم، تهدید به بردن آبرو و تهدید به افشای راز دیگران و یا بستگان آن ها، مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال را خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تفاوت وکالت کاری با وکالت در دادگاه
دادن وکالت رسمی به دیگران در دفترخانه اسناد رسمی، با وکالت وکیل دادگستری تفاوت دارد و آن شخص به عنوان وکیل نمی تواند در دادگاه حضور پیدا کند. فقط در صورتی که حق انتخاب وکیل داشته باشد می تواند به نمایندگی از شخص وکالت دهنده وکیل دادگستری انتخاب کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پس گرفتن طلا در زمان طلاق
در زمان طلاق مرد اگر رسید و یا فاکتوری از طلاهایی که برای همسر خود خریده است را در اختیار داشته باشد، با ارایه به دادگاه می تواند طلاها را پس بگیرد. ولی اگر زن طلاها را فروخته باشد و یا تبدیل به چیز دیگری مانند سکه کرده باشد مرد امکان پس گرفتن طلاها را ندارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ازدواج با اتباع خارجی
زنان ایرانی برای ازدواج با اتباع خارجی باید اجازه خاص از وزات امور خارجه بگیرند و اگر ازدواجی بدون گرفتن این اجازه انجام شود معتبر نیست.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ربا
ربا (نزول) جرم است و ربا دهنده و گیرنده و همچنین واسطه عمل ربا هر سه مجرم هستند و به مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق و همچنین جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم خواهند شد. رباگیرنده نیز باید مبلغ اضافه را به ربادهنده برگرداند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حمل سلاح سرد
حمل هرگونه سلاح سرد مانند چاقو ضامن دار، قمه، پنجه بوکس و هرنوع وسیله ای که در ضرب و جرح و درگیری کاربرد دارد، جرم است و مرتکب به حداقلِ مجازاتِ حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
آپارتمان نشینی
پرداخت هزینه های مشترک آپارتمان مانند تعمیر آسانسور و... چه ملک مورد استفاده قرار بگیرد چه نگیرد برعهده تمامی اعضای آپارتمان و الزامی است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شنود غیرمجاز
اقدام به نصب میکروفون و شنود غیرمجاز مکالمات بدون اطلاع جرم است و مجازات حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
رسیدهای بانکی
رسید کارت به کارت و کلیه رسیدهای بانکی در طرح دعوی در دادگاه می تواند مورد استناد قرار بگیرد و دارای اعتبار است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
وکیل تسخیری و معاضدتی
در پرونده هایی که نیاز به گرفتن وکیل باشد اگر فرد توانایی مالی برای گرفتن وکیل نداشته باشد، می تواند از دادگاه و یا کانون وکلای دادگستری درخواست وکیل تسخیری یا معاضدتی نماید. در امور حقوقی اگر عدم توانایی مالی فرد محرز شود، اداره معاضدت وکیل معاضدتی تعیین خواهد کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مالخری
خرید و فروش آگاهانه مالِ دزدی جرم است و مرتکب به حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مشروبات الکلی و اعدام
مصرف مشروبات الکلی هشتاد ضربه شلاق مجازات دارد. در صورت تکرار این جرم و محکومیت به حد شلاق در مرتبه اول و دوم، مجازات مرتبه ی سوم اعدام خواهد بود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
گروکشی
گروکشی بابت طلب از شخصی غیرقانونی می باشد و تحت شرایطی می تواند جرم نیز تلقی شود. برای رسیدن به حق بایستی دعوی حقوقی مطالبه طلب طرح کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
انتقال چک
انتقال چک چه در قالب یک برگه جداگانه نوشته شود چه در پشت چک با امضای انتقال دهنده پشت نویسی شود، دارای آثار مشابه است و انتقال گیرنده از حقوق چک پشت نویسی شده بهره مند می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک به روز
چکی که تاریخ صدور و تاریخ درج شده در چک یکی باشد، چک به روز تلقی می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
افشای اسرار بیمار
فاش نمودن غیرمجاز اسرار بیمار بوسیله پزشک، جراح و ماما در صورتی که از نظر قانون افشای اطلاعات لزومی نداشته باشد، جرم است و مجازات تا یک سال حبس یا جزای نقدی یک میلیون و 500 هزار ریال تا 600 میلیون ریال را دارد. البته توبیخ و محرومیت از شغل و جبران خسارت مادی و الزام به عذرخواهی را نیز در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
جرم ترک نفقه
فردی که توانایی پرداخت نفقه زن و دیگر افرادی که نفقه آنان واجب است (مانند فرزند) را دارد ولی پرداخت نمی کند، مجازات حبس از شش ماه تا دو سال را خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ارث مرده
فردی که زودتر از پدر و مادر خود فوت کند، دیگر وارث پدر و مادر خود نمی باشد و ارثی نخواهد برد. زیرا مرده از زنده ارث نمی برد و فقط زنده از مرده ارث خواهد برد. در نتیجه حقی برای فرزندان و همسر فرد فوت شده برای ارث بری به واسطه او وجود ندارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مشروبات الکلی
خرید، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی بدون این که مصرف شود نیز جرم است و مجازات 6 ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و جزای نقدی پنج برابر ارزش عرفی کالا را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مهریه
وصول مهریه بالای 110 سکه با معرفی و توقیف اموال و دارایی مانند حساب بانکی، ملک، حقوق ماهیانه و... امکان پذیر خواهد بود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
بازرسی اتومبیل
اتومبیل حریم خصوصی است و بازرسی آن توسط نیروی انتظامی یا بسیج در صورتی که جرم آشکار و مشهودی رخ نداده باشد، غیرقانونی است. اجازه مخصوص مقام قضایی برای بازرسی در جرایمی که آشکار و مشهود نیست لازم است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نسبت ناروای زنا و لواط (قذف)
اگر فردی به دیگری تهمت و نسبت ناروای زنا و لواط بزند و شخصی که این نسبت به او داده شده است تظاهری به این اعمال نکند و فرد تهمت زننده نیز معنی الفاظی که به کار می برد را بداند، مرتکب جرم قذف شده است و به هشتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پول قرض
اگر مبلغی پول را به صورت دستی و با رسید یا مدرکی به شخصی به عنوان قرض می دهید، ولی عنوان نمی کنید که بابت چه چیزی داده اید، در صورتی که آن شخص پول را نداد، شما خود باید اثبات کنید که بابت قرض بوده است. زیرا اصل در پرداخت پول از جانب شما بر این است که برای دین و بدهی به آن شخص داده اید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
معامله وکالتی
برای انجام معامله، صرف تنظیم وکالت نامه کافی نیست و تنظیم مبایعه نامه نیز همراه وکالت نامه ضروری است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شرط نصف دارایی
شرط نصف کردن دارایی که در هنگام عقد ازدواج قید می شود، در واقعیت امکان تحقق آن بسیار سخت است و در هنگام طلاق کم تر اتفاق می افتد که این شرط اجرایی شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
وکالت بلاعزل
در وکالت بلاعزل ملک، مالک می تواند عملی که انجام آن را به دیگری وکالت داده است خود نیز انجام دهد. مگر این که وکالت نامه به عقد دیگری گره خورده باشد. به طور مثال ملکی را به صورت مبایعه نامه و نه به طور رسمی به دیگری انتقال داده باشد و بعد، وکالت به آن فرد در انجام مقدمات زدن سند به نام او مانند رفع خلاف شهرداری و... داده باشد. در این صورت اگر فرد وکالت دهنده، خود ملک را به دیگری انتقال دهد عمل او غیرقانونی و فروش مال غیر است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
همجنس گرایی
طبق قوانین ایران و شرع همجنس گرایی مردان و زنان جرم است و اعمال جنسی این افراد با توجه به شدت جرم، برای مردان مجازات شلاق تا اعدام و برای زنان صد ضربه شلاق را در پی خواهد داشت. دوجنسه ها طبق شرع و قانون می توانند برای عمل جراحی و تغییر جنسیت اقدام کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
معامله وکالتی
در انجام معاملات به وسیله وکالت نامه جهت آگاهی از اعتبار وکالت نامه استعلام کتبی از دفترخانه تنظیم کننده سند ضروری است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حذف نام شوهر سابق از شناسنامه
زن در دو صورت می تواند اقدام به حذف نام همسر سابق خود از شناسنامه کند. یکی در صورتی که مجدداً ازدواج نماید و این ازدواج در دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت برسد و دیگری اثبات دوشیزگی (بکارت) وی طبق حکم دادگاه یا به روش های دیگر است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حمل ماشین با جرثقیل
اگر راننده ای هنگام حمل ماشینش بوسیله جرثقیل پلیس یا قبل از آن حاضر باشد و درخواست تحویل گرفتن ماشین را نماید، مامورین باید قبض جریمه را صادر کنند و ماشین را به راننده تحویل بدهند. حمل ماشین با جرثقیل با این شرایط غیرقانونی است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک بلامحل
اگر فردی بیش از یک بار چک بلامحل صادر کند و به خاطر آن برای بار دوم محکوم نیز شده باشد، بانک ها حساب جاری او را می بندند و تا سه سال حساب جاری برای او باز نمی کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
استفاده مجدد از وکالت در طلاق پس از بازگشت
اگر زنی با شرط وکالت در طلاق از همسرش جدا شود، اما در عده (مدت زمانی که زن باید بعد از طلاق ازدواج نکند و در این زمان امکان بازگشت به زندگی مشترک وجود دارد) به زندگی مشترک بازگردند، در صورتی که زن بخواهد دوباره جدا شود می تواند از آن شرط وکالت در طلاق استفاده کند زیرا طلاق قبلی به دلیل بازگشت از بین رفته و ازدواج براساس همان عقد سابق است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نزاع دسته جمعی
شرکت در درگیری جمعی جرم است و در صورتی که نزاع منجر به قتل شود، حبس از یک تا 3 سال، در صورتی که منجر به نقص عضو شود، حبس از شش ماه تا سه سال و در صورتی که منجر به ضرب و جرح شود، حبس از سه ماه تا یک سال را در پی خواهد داشت. البته این مجازات ها جدا از مجازات قصاص و دیه ای خواهد بود که برای مرتکب یا مرتکبین قتل و... در نظر گرفته شده است و این افراد به هر دو نوع مجازات محکوم خواهند شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حفاری به قصد گنج یابی
هر نوع حفاری که به منظور به دست آوردن اموال تاریخی انجام گیرد، ممنوع و جرم بوده و مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
وجه الکفاله، وثیقه
شخصی که در دادسرا کفیل متهمی می شود و مبلغی تحت عنوان وجه الکفاله و یا وثیقه می گذارد، باید بتواند متهم را هر زمانی که خواسته شد، تحویل بدهد. در غیر این صورت وجه الکفاله و وثیقه ای که برای متهم سپرده است، ضبط خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
صیغه محرمیت (ازدواج موقت) در دوران نامزدی
صیغه محرمیت در واقع همان ازدواج موقت است که خانواده ها بدون اطلاع از اثرات حقوقی آن با مهریه ناچیزی دخترشان را به نکاح فردی در می آورند. اگر فرد مورد نظر از نکاح دایم منصرف شود ممکن است در این بین دختر آسیب های زیادی را متحمل شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اعدام در زنا
زنای به عنف(زور) و اکراه، زنا با محارم نسبی(مَحرَم)، زنا با زن پدر و زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان مجازات اعدام را در پی خواهد داشت. همچنین زنای با شخص ناراضی به زنا در حال بیهوشی، خواب یا مستی و زنای از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ و ربودن، تهدید و ترساندن زن اگرچه وی تسلیم شود در حکم زنای به عنف (زور) است و مجازات اعدام خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
انواع وصیت نامه و اعتبار آن ها
وصیت نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود و از اعتبار بالایی برخوردار است. وصیت نامه سری سند رسمی نیست و امکان این را دارد که به خط هر شخصی باشد ولی باید وصیت کننده آن را امضا کند و حتما در اداره ثبت اسناد به امانت گذاشته شود. وصیت نامه خودنوشت به وسیله خود فرد نوشته می شود و در صورتی دارای اعتبار است که به صورت کامل با خط وصیت کننده نوشته شود و تاریخ دقیق را زده و امضاء نیز نموده باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سقط جنین قانونی
سقط جنین در صورتی قانونی است که بیماری و عقب افتادگی جنین باعث سختی مادر شود (با تشخیص قطعی سه پزشک و تایید پزشکی قانونی)، بیماری مادر که در صورت زایمان جانش تهدید شود، قبل از دمیدن روح در جنین (قبل از چهارماهگی) باشد و مادر رضایت داشته باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تمکین (فرمان بردن)
تمکین در زندگی مشترک دو نوع است. یکی تمکین خاص که مربوط به روابط زناشویی و تامین خواسته های مشروع جنسی همسر است. دیگری تمکین عام که مربوط به حضور زن در زندگی و خانه است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تهدید پارک مساوی پنچری
اگر شخصی دیگری را تهدید به پنچر کردن ماشینش به دلیل پارک در جلوی در پارکینگ کند، مرتکب جرم تهدید شده است. خود عمل پنچر کردن نیز جرم تخریب می باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پرداخت نفقه (خرجی) فرزند
پرداخت نفقه فرزند به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد و یا قادر به پرداخت نفقه نباشد، به ترتیب اول به عهده پدربزرگ پدری، دوم مادر و سوم به عهده مادر بزرگ پدری و مادر بزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
قتل های عمدی بدون قصاص
در صورتی که قاتل پدر یا جد پدری مقتول باشد، قاتل دیوانه یا نابالغ باشد، مقتول دیوانه باشد، قاتل مست باشد (به طور کلی اختیار نداشته باشد و با هدف قتل خود را مست نکرده باشد)، قاتل در حال خواب یا بیهوشی باشد و قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان باشد، قصاص جاری نخواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
جعل عنوان
اگر شخصی به دروغ و بدون داشتن سمت رسمی خود را صاحب نفوذ و دارای مشاغل دولتی معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. اگر برای این عمل سندی را جعل کند به مجازات جعل سند نیز محکوم می شود. همچنین اگر بدین وسیله مالی از دیگران هم اخذ کند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و مجازات خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تکدی گری (گدایی)
هر شخصی که کودکی را وسیله گدایی کردن قرار دهد یا افرادی را به این کار مشغول کند، مجازات حبس سه ماه تا دو سال را خواهد داشت و به پس دادن کلیه اموال نیز محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
جهیزیه
اگر زنی راضی به استفاده شوهر از جهیزیه اش نباشد، این امکان را دارد که جهیزیه را جمع کند و کنار بگذارد و از شوهر اثاثیه خانه برای زندگی را به عنوان نفقه بخواهد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ارث بردن مرده از مرده
اگر دو شخصی که از یکدیگر ارث می برند، بمیرند مانند پدر و فرزند و زمان مرگ فرزند مشخص باشد اما زمان مرگ پدر مشخص نباشد، فقط پدر از پسر ارث خواهد برد. همچنین اگر معلوم نباشد که کدامیک از اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند زودتر فوت کرده اند، هیچکدام از همدیگر ارث نمی برند، مگر این که دلیل فوت غرق شدن یا زیر آوار ماندن باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شرایط تمکین نکردن
در قانون به طور عام اگر زن تمکین نکند نفقه به او تعلق نمی گیرد؛ اما به طور خاص اگر درعقدنامه حق تعیین جای سکونت به زن داده شده باشد، و خانه تهیه شده توسط شوهر مناسب با شئونات زن نباشد یا حضور در آن برای او خطر داشته باشد، یا این که مثلا شوهر بیماری مقاربتی و جنسی داشته باشد، زن می تواند تمکین نکند و در عین حال نفقه دریافت کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک دادن به جای دیگران
دادن برگه ای از دسته چک خود به درخواست شخصی که دسته چک ندارد برای پرداخت بدهی اش، با وجود این که آن شخص با خط خودش چک را تکمیل کرده باشد،کار عقلانی نیست و مانع از آن نمی شود که اگر در تاریخ سررسید حاضر به پرداخت بدهی خود نشد صاحب دسته چک مسئولیت نداشته باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
عسر و حرج
عسر و حرج به معنی دشواری و سختی است و به عملی گفته می شود که انجام یا تحملش برای فرد سخت و دشوار باشد. مانند عسر و حرج زن در زندگی مشترک که در صورت اثبات در دادگاه حکم طلاق صادر می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تغییر حضانت
در صورتی که پدر و یا مادر اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار داشته باشند، فساد اخلاقی داشته و به فحشا مشغول باشند، کودک را مورد ضرب و جرح خارج از حد متعارف قرار دهند، مبتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی باشند و یا کودک را مورد سوء استفاده قرار دهند و او را مجبور به مشاغل غیراخلاقی مثل فحشا، قاچاق یا گدایی کنند، حضانت کودک تغییر خواهد کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تخلف رانندگی
اگر چه رانندگان مکلف هستند که گواهینامه، کارت ماشین، بیمه و معاینه فنی را همیشه همراه خود داشته باشند، ولی پلیس راهنمایی و رانندگی حق ندارد بدون دلیل ارائه این مدارک را از راننده بخواهد و فقط زمانی که تخلفی مشاهده کرد حق درخواست و دیدن مدارک را دارد. در غیر این صورت می توان از ارائه مدارک امتناع کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
دریافت مهریه از دیه
از آن جایی که دیه شخص (چه دیه اعضای بدن و چه دیه قتل) جزء دارایی او می باشد، همسر می تواند دیه را توقیف کند و ابتدا مهریه خود را قبل از به ارث رسیدن به وراث از محل دیه دریافت کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مبتلا کردن دیگران به ایدز و...
در صورت مبتلا کردن فردی به بیماری هایی مانند ایدز یا هپاتیت مبلغی که به طور دقیق در قانون تعیین نشده و تعیین آن با کارشناسی پزشکی قانونی و رای دادگاه است، باید پرداخت گردد که اصطلاحاً آن مبلغ ارش نامیده می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
موانع ارث بردن
اگر وارث (مثلاً فرزند) شخصی که از او ارث می برد یا همان مورث (مثلا پدر) را به طور عمدی بکشد، از ارث محروم خواهد شد. همچنین اگر شوهری به زن خود نسبت زنا بدهد یا فرزندی را که زن به دنیا آورده است از خود نفی کند اصطلاحاً لعان واقع شده و تحت شرایطی دیگر زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و بین فرزند و پدر نیز رابطه ارث بری وجود نخواهد داشت. فرزند نامشروع نیز از پدر و مادر خود ارث نمی برد. همچنین وجود افرادی باعث کاهش ارث بقیه وراث خواهد شد. مثل وجود فرزند که باعث کاهش ارث زن (از شوهر) از یک چهارم به یک هشتم می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ارتکاب جرم به وسیله سیم کارت دیگری
مالکان سیم کارت های اعتباری در بسیاری از موارد سیم کارت خود را دور انداخته یا به دیگری می دهند. چنانچه شخصی با استفاده از این سیم کارت جرمی انجام دهد، صاحب سیم کارت مسئول شناخته می شود، مگر این که به طریقی اثبات کند که سیم کارت در دست دیگری بوده است که در بسیاری از موارد اثبات آن سخت و حتی ناممکن است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
هک وای فای
هک وای فای و استفاده از حجم اینترنت دیگران جرم می باشد و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا مجازات حبس از 91 روز تا یک سال یا هر دو مجازات حبس و جزای نقدی را به همراه هم در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حقوق متهم در کلانتری و... (1)

حق تحت نظر نبودن بدون دستور قضایی بیش از 24 ساعت.
حق اعلام موضوع ظرف یک ساعت به قاضی کشیک.
حق ملاقات با وکیل به محض شروع تحت نظر قرار گرفتن به مدت حداکثر یک ساعت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حقوق متهم در کلانتری و... (2)
حق اعلام مشخصات وی به دادسرا و ثبت اسم متهم در لیست مخصوصی جهت پاسخگویی به خانواده.
حق استفاده از تلفن برای اطلاع رسانی به بستگان.
حق تقاضای حضور پزشک جهت معاینه و ثبت نتیجه معاینه در پرونده.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حقوق متهم در کلانتری و... (3)
حق اطلاع یافتن از حقوق قانونی به صورت مکتوب و دریافت رسید این اطلاع و ضمیمه آن در پرونده.
حق درج شدن مدت بازجویی، ساعت شروع و پایان بازجویی و فاصله بین دو بازجویی در پرونده.
حق عدم پاسخگویی به سوالات غیر مرتبط با اتهام در بازجویی ها، عدم شنیدن سوالات موهن (توهین آمیز) و همچنین آزادی در نحوه پاسخگویی بدون اجبار و اکراه.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ایمنی محیط کار
طبق قوانین (از جمله قانون کار) برای ایمنی محیط کارگاه از نظر فنی و رعایت بهداشت حرفه ای محیط کار، دستگاه های مسئول (مانند شهرداری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و...)، کارفرمایان و بازرسان (مانند اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی و...) موظف به نظارت هستند و در صورتی که احتمال بروز خطر و یا حادثه ای داده شود موظف هستند فوراً مراتب را اخطار دهند و در صورت عدم توجه، مکان مورد نظر را پلمپ کنند و یا راساً رفع خطر کنند. به طور مثال در حادثه پلاسکو شهرداری می توانست مستقیماً وارد شود و اقدام به پلمپ و رفع خطر کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
گواهی تجرد (مجرد بودن)
از آنجایی که آخرین ازدواج و طلاق در شناسنامه افراد ثبت می شود، جهت آگاهی از سوابق ازدواج اشخاص، اداره ثبت احوال گواهی تجرد صادر می کند. این گواهی صرفاً در اختیار صاحب شناسنامه قرار می گیرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
انتقال چک
اگر پس از برگشت خوردن، چک به دیگری واگذار گردد، فرد انتقال گیرنده فقط می تواند جنبه حقوقی چک را پیگیری کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
فروش دخانیات به اشخاص زیر 18 سال
فروش دخانیات به اشخاص زیر 18 سال و یا عرضه دخانیات به واسطه این اشخاص، جریمه نقدی تا دویست هزار تومان را در پی دارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اعتراض به جریمه رانندگی
برای اعتراض به جریمه راهنمایی و رانندگی می توان به اداره اجراییات راهنمایی و رانندگی مراجعه کرد. این اداره موظف است حداکثر تا 24 ساعت به اعتراض رسیدگی کند و در صورتی که اعتراض را موجه نداند و معترض نیز بر اعتراض خود اصرار داشته باشد، موضوع به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارجاع داده می شود که تصمیم این واحد قطعی است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
توهین به ائمه و پیامبران (سبّ نبی)
هر کس به پیامبر اعظم و هریک از انبیاء الهی و معصومین و حضرت فاطمه دشنام دهد، مرتکب جرم سب نبی شده است که مجازات آن اعدام است. همچنین مجازات شخصی که از روی مستی یا اکراه یا غضب یا غفلت و یا به نقل قول دیگری این عمل را انجام دهد 74 ضربه شلاق خواهد بود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سوء استفاده از لباس و درجه
هر شخصی که بدون مجوز و به طور علنی لباس های رسمی ماموران نظامی و انتظامی یا نشان ها و مدال های دولتی و... را بدون تغییر یا با تغییر جزیی مورد استفاده قرار دهد که باعث اشتباه شود، به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که با این کار سوءاستفاده ای نیز کرده باشد، به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. البته ممکن است به موجب قوانین دیگر مجازات شدیدتری را نیز در پی داشته باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
قتل در فراش (قتل در حالت زنا)
اگر شوهری زن خود و مردی را در حال زنا ببیند و هر دوی آن ها را در همان حالت زنا بکشد از قصاص معاف است. البته در قتل زن شرط بر این است که زن نباید تحت اجبار و اکراهی باشد و تمایل به زنا داشته باشد. این مسئله در مورد ضرب و جرح نیز صادق است. همچنین عکس این موضوع که زن شوهر خود را در حال زنا با زنی ببیند و آن ها را به قتل برساند و قصاص نشود، وجود ندارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
دریافت حق سرویس در رستوران ها
دریافت حق سرویس در رستوران ها تحت هر عنوانی غیرقانونی و از مصادیق گران فروشی است و مجازات این جرم با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال متفاوت خواهد بود. به این صورت که علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به جریمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی محکوم خواهد شد و در صورت تکرار اگر کل مبلغ جریمه ها بعد از مرتبه سوم به بیش از 2 میلیون ریال برسد، تابلویی با عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز بر سردر محل کسب نصب می شود و اگر مبلغ جریمه ها بعد از مرتبه چهارم به بیش از بیست میلیون ریال برسد این تابلو مجدداَ بر سردر محل کسب نصب و به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تصادفات رانندگی
اگر شخصی به دلیل بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم مهارت در رانندگی دیگری را به قتل برساند، به مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس و همچنین به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
بیمه بیکاری
بیمه شده ای که بدون اراده خود بیکار شده باشد و مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باشد، مستمری بگیر و یا از کارافتاده کلی نباشد، تبعه کشور خارجی نباشد و دارای حداقل 6 ماه سابقه (بیمه شدگان حوادث غیرمترقبه نیاز به سابقه پرداخت بیمه ندارند) پرداخت حق بیمه باشد، بیمه بیکاری به او تعلق می گیرد مشروط به این که بیمه بیکاری سه درصدی او توسط کارفرمایش پرداخت شده باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پرداخت نکردن بدهی
شخصی که به موجب حکم دادگاه بدهکار شناخته شده، اگر مورد بدهی او عین معینی (مانند ماشین و...) باشد، نهایتا آن مال با حکم دادگاه به صاحبش داده می شود. اما اگر رد آن مال ممکن نباشد یا مورد بدهی عین معین نباشد (مانند پول) اموال بدهکار به نفع طلبکار توقیف می شود. اگر این امکان نیز وجود نداشت، بدهکار تا زمان اجرای حکم حبس خواهد شد. البته اگر تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه دادخواست اعسار (ناتوانی مالی) دهد حبس نمی شود، مگر این که دادخواست اعسار خود را پس بگیرد یا به حکم قطعی دادگاه رد شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ملک مشاع، ملک مفروز
ملک مشاع ملکی است که بین چند نفر مشترک باشد. ملک مفروز ملکی است که بعد از مشاع بودن به صورت چند سهم جداگانه درآمده و میان شرکا تقسیم شده باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اجاره
در قرارداد اجاره هرگاه مورد اجاره به وسیله عیبی غیرقابل استفاده شود و نتوان عیب را رفع کرد، اجاره از تاریخ وقوع عیب باطل است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
کیف قاپی
دزدیدن مال دیگری از طریق کیف زنی و جیب بری اگر بدون آزار یا تهدید صورت گیرد، مجازات حبس از یک تا پنج سال و شلاق تا 74 ضربه را در پی خواهد داشت. اما اگر این جرم همراه با آزار یا تهدید باشد، مجازات مرتکب به پنج تا بیست سال حبس افزایش می یابد. همچنین این نوع سرقت اگر به جان یا سلامت یا حیثیت و... افراد آسیبی وارد کند، مرتکب مسئول جبران ضرر مادی و معنوی نیز خواهد بود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پرداخت دیه از طرف اولیای دم
در صورتی که تعدادی از اولیای دم قصاص بخواهند و تعداد دیگری قصاص نخواهند و دیه بخواهند، یا بعضی از اولیای دم صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند، اولیایی که قصاص می خواهند باید سهم دیه اولیایی که قصاص نمی خواهند را بپردازند و سهم صغیر را در حساب دادگستری برای او واریز کنند. همچنین اگر مقتول یک نفر باشد و قاتل دو نفر باشند، اولیای دم مقتولی که قصاص هردو را می خواهند باید به اولیای دم هر یک از قاتلان نصف دیه یک انسان را بپردازند. در صورتی هم که قاتل مرد و مقتول زن باشد، خانواده مقتول برای قصاص باید نصف دیه مرد قاتل را به خانواده ی او بپردازند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مجازات های مرتبط با ماهواره
طبق قانون وارد کردن، تولید کردن و توزیع تجهیزات ماهواره جرم می باشد و علاوه بر ضبط و مصادره اموال کشف شده، مرتکب به جریمه نقدی ده تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد. استفاده کنندگان از ماهواره هم علاوه بر ضبط این تجهیزات به جریمه نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال محکوم خواهند شد. همچنین حمل، نگهداری، نصب و تعمیر این تجهیزات نیز جریمه نقدی از یک تا پنج میلیون ریال را برای مرتکبان در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نفقه همسر و نزدیکان
نفقه (خرجی) پولی است که طبق قانون مرد باید به این افراد پرداخت کند:
همسر: بدون قید و شرط.
دختر مجرد: در صورتی که قاضی تشخیص دهد درآمد شخصی اش کفاف زندگی او را نمی دهد و در صورت بیکاری تا زمان ازدواج.
پسر: تا سن 18 سالگی و بالاتر در صورتی که مشغول ادامه تحصیل باشد و یا قادر به کار کردن نباشد.
پدر و مادر، نوه و اجداد: در صورتی که ندار باشند.
نکته1: اولویت پرداخت با همسر و سپس سایرین است.
نکته 2: نزدیکان ذکر شده (به جز همسر) متقابلاً در صورت نداری مرد و توان مالی شان باید نفقه پرداخت کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تغییر جنسیت و ارث
افرادی که تغییر جنسیت می دهند و نسبت شان با اعضای خانواده عوض می شود، مثلاً خواهر، برادر می شود، ارث بردن آنان نیز طبق جنسیت جدید تغییر می کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نفقه گذشته و آینده
در دریافت نفقه زن می تواند علاوه بر نفقه آینده، نفقه گذشته خود را نیز مطالبه کند. در حالی که سایر افرادی که پرداخت نفقه آنان واجب است، مانند دختر، فقط نفقه آینده را می توانند مطالبه کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تخلف فروشگاه اینترنتی
در صورت مشاهده تخلف فروشگاه های اینترنتی می توان به سایت پلیس فتا مراجعه کرد و تخلف فروشگاه موردنظر را گزارش کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مسافرت ممنوع
مسافرت ایرانیان به بعضی از کشورها (از جمله اسرائیل) ممنوع است و در صورت رفتن به این کشورها مجازات حبس از دو سال تا پنج سال و محرومیت از داشتن گذرنامه از سه سال تا پنج سال را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
خرید و حمل مواد محترقه (آتش زا) غیرمجاز
خرید و حمل مواد محترقه غیرمجاز که برای جشن ها و مراسم استفاده می شوند، جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال را در پی خواهد داشت. همچنین انفجار صوتی که باعث ترس فردی شده و بر اثر آن فرد بمیرد یا آسیب ببیند، محکومیت به قصاص یا دیه را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
فساد و فحشا
تاسیس و اداره کردن خانه ها و مراکز فساد و فحشا (زنا، لواط و...) و همچنین تشویق افراد به فساد و فحشا مجازات ده سال حبس را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
توهین
توهین به اشخاص از قبیل فحاشی و سخنان رکیک، مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا جزای نقدی پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
جعل خط و امضا
کارشناسان خط و امضا در دادگاه ها با استفاده از ابزارهای آزمایشگاهی و یا تجربی می توانند امضا و خط جعلی را نسبت به امضا و خط اصلی تشخیص بدهند. این کارشناسان می توانند نوع جوهر متفاوت استفاده شده و حتی قدیم یا جدید بودن امضا نسبت به نوشته را نیز تشخیص دهند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
رمالی
هرگونه اقدام به رمالی، جن گیری و فال گیری جرم می باشد و فردی که از این طریق مردم را در اثر عدم آگاهی فریب دهد و این کار را کسب و پیشه خود قرار دهد و پولی از این بابت بگیرد، طبق قانون مجازات کلاهبردار را خواهد داشت که حبس از یک تا 7 سال و جزای نقدی خواهد بود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نفقه
نفقه با توجه به همه نیازهایی که مطابق عرف و عادت وجود دارند و همچنین متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن تعیین می شود. مانند: مسکن، غذا، پوشاک، اثاث خانه، هزینه های درمانی و بهداشتی و خدمتکار در صورت عادت یا احتیاج به دلیل بیماری.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نرخ دیه سال 1396
نرخ دیه در ماه های عادی 210 میلیون تومان و در ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم) 280 میلیون تومان خواهد بود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ریز حساب هزینه های ساختمان
مدیر ساختمان باید صورت ریز حساب قبوض و سایر هزینه ها را جهت پرداخت در اختیار ساکنین بگذارد و درصورت عدم انجام این وظیفه، ساکنین معترض می توانند تا دریافت ریز حساب از پرداخت بدهی خودداری کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ارث
اگر فردی در زمان حیات خود اموالی را به یکی از وارثانش انتقال رسمی دهد، دیگر ورثه نمی توانند به این امر اعتراض کنند و بعد از فوت فرد آن ورثه ای که قبل از فوت او اموالی به نامش شده، باز هم از دیگر اموال مطابق قانون سهم می برد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چهارشنبه سوری و مجازات ها
شخصی که با جنجال و هیاهو و حرکات غیرمتعارف و یا تعرض به افراد، نظم و آسایش عمومی را برهم بزند و یا مردم را از کسب و کار بازدارد، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
خرید، نگهداری، حمل و توزیع و فروش مواد محترقه (آتش زا) غیرمجاز که برای جشن ها و مراسم استفاده می شوند، حبس از 91 روز تا 6 ماه و جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا ده میلیون ریال را در پی خواهد داشت.
انفجار صوتی که باعث ترس فردی شده و بر اثر آن فرد بمیرد یا آسیب ببیند، محکومیت به قصاص یا دیه را در پی خواهد داشت.
با توجه به اوضاع و احوال جرم، یک یا چند مورد از این مجازات ها در مورد مجرم اعمال می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سازش در دعوی
در دعاوی حقوقی، خواهان و خوانده در هر مرحله ای از دادرسی در دادگاه باشند، این امکان را دارند که دعوی خود را از راه سازش به پایان برسانند. این سازش باید در دفتر اسناد رسمی و یا دادگاه تنظیم شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
آپارتمان
مالکین آپارتمان بدون موافقت اکثریت دیگر مالکین نمی توانند در نمای خارجی قسمت اختصاصی واحد خود مانند شکل در و پنجره تغییری دهند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
متراژ ملک
هنگام تنظیم قرارداد خرید و فروش و اجاره ملک، بررسی دقیق متراژ ملک جهت جلوگیری از مشکلات بعدی از قبیل دریافت و پرداخت مابه التفاوت و فسخ قرارداد بیع یا اجاره، ضروری است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شهادت دروغ
شخصی که در دادگاه شهادت دروغ بدهد، به مجازات حبس سه ماه و یک روز تا دو سال و یا به جزای نقدی یک میلیون و پانصد هزار ریال تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
آپارتمان خالی
مالک آپارتمان در صورت نبود سکونت در آپارتمان بهتر است این موضوع را در مجمع عمومی مالکان ساختمان مطرح کند تا با توافق از پرداخت بخشی از هزینه ها معاف شود. عدم انجام این کار ممکن است مالک آپارتمان را درگیر مشکلاتی از جمله پرداخت هزینه قبض آب و گاز مشترک نماید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تغییر کاربری
برای تغییر کاربری ملک و اراضی باید قبل از هر اقدامی مجوزهای لازم را از مراجع مربوطه دریافت کرد. عدم انجام این کار موجب مجرم شناخته شدن فرد می شود و حسب مورد جریمه های متفاوتی را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
توهین
توهین در برابر توهین جرم می باشد. برای جبران خسارت روحی می توان از طریق مراجع قانونی اقدام کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شایعه پراکنی
شایعه پراکنی به قصد وارد کردن ضرر مادی و معنوی به اشخاص و همچنین ناراحت و نگران کردن افکار عموم مردم، مجازات حبس تا دو سال یا جزای نقدی تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات را در پی خواهد شد. همچنین در صورت امکان، اعاده حیثیت (بازگرداندن آبرو) نیز باید به وسیله اقداماتی از قبیل عذرخواهی و درج حکم در روزنامه انجام شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ابزار مواد مخدر
شخصی که ابزارهای مخصوص تولید یا مصرف مواد مخدر را تولید کند به پرداخت پنج برابر قیمت ابزارها و یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
بیمه آتش سوزی
مدیران ساختمان با دریافت سهم مربوط به حق بیمه از مالکین، مسئول بیمه کردن کل ساختمان در برابر آتش سوزی هستند. در صورت عدم انجام این کار، مدیر در برابر مالکین مسئول جبران خسارات ناشی از آتش سوزی خواهد بود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
فریب در ازدواج
مخفی کردن ازدواج سابق از همسر جدید توسط مرد یا زن یکی از مصادیق جرم فریب در ازدواج می باشد و مجازات حبس شش ماه تا دو سال را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تصادف رانندگی
در تصادفات رانندگی اگر کارشناس علت تصادف را نقص راه مانند گودال و... تشخیص دهد، جبران خسارت بر عهده متصدیان مربوط از جمله شهرداری و راه و ترابری است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
وصول چک مخدوش
برای وصول چک مخدوش (سوخته، شسته شده و...) دارنده چک با مراجعه به بانک باید تقاضای کتبی خود را همراه با لاشه چک و همچنین تصویر اوراق هویتی خود به مسئولین بانک ارائه دهد. این درخواست به اداره امور شعب می رود و پس از تایید اصالت چک، دستور پرداخت چک صادر می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
کمک به مجرم
اشخاصی که از ارتکاب جرمی اطلاع دارند و به مجرم برای رهایی از محاکمه و محکومیت کمک می کنند، برای مثال برای او منزل تهیه می کنند یا دلایل جرم را مخفی می کنند و یا دلایل جعلی ابراز می کنند به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پرینت موبایل
گرفتن پرینت موبایل دیگران فقط به دستور مقام قضایی آن هم در جرایمی که دلایل قوی وجود داشته باشد امکان پذیر است. به طور مثال در شکایت رابطه نامشروع ممکن است مقام قضایی به صرف شک داشتن این دستور را صادر نکند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نگهداری فرزند
برای نگهداری فرزند مادر نمی تواند اجرت و دستمزدی را از پدر دریافت کند چون نگهداری از فرزند هم حق و هم تکلیف والدین است. مادر صرفاً می تواند نفقه (هزینه زندگی) را از پدر یا جد پدری فرزند بخواهد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
وکالت نامه فروش ملک
در خرید ملک از فروشنده اگر وکالت نامه فروش دریافت می کنید حتما همراه با وکالت نامه یک مبایعه نامه عادی نیز تنظیم کنید تا در صورت باطل شدن وکالت نامه با فوت فروشنده یا همان موکل، بتوانید در الزام به تنظیم سند به طرفیت وراث او موفق شوید. به طور کلی حتی در فرض زنده بودن موکل نیز تنظیم چنین مبایعه نامه ای برای جلوگیری از هرگونه ادعایی ضروری است
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
جنین اهدایی
در ناباروری اگر زن توانایی دریافت جنین را داشته باشد، زوجین می توانند با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود تقاضای دریافت جنین بدهند. پس از صدور حکم قطعی مراجع قضایی برای دریافت جنین، زوجین نابارور می توانند با مراجعه به مرکز درمان ناباروری جنین اهدا شده به وسیله زوجین بارور را دریافت کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سرقت خودرو
مالک خودرو و یا شخصی که خودرو را در اختیار دارد موظف است در صورت سرقت خودرو یا پلاک آن مراتب را به نیروی انتظامی گزارش دهد. در صورت عدم گزارش به جزای نقدی پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد. علاوه بر این مجازات، اگر سارق با خودرو و یا پلاک آن به انجام اعمال خلافی دست بزند و خسارتی به بار آورد، ممکن است صاحب خودرو و یا شخصی که خودرو را در اختیار داشته نیز مسئول جبران خسارت شناخته شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نشر اکاذیب در انتخابات
نسبت دادن امر دروغ و خلاف واقع به اشخاص و مقامات رسمی به قصد ناراحت و نگران کردن افکار عموم مردم و ضرر مادی و معنوی به اشخاص و مقامات به وسیله گزارش، توزیع اوراق چاپی، نقل قول و... علاوه بر اعاده حیثیت (بازگرداندن آبرو) مجازات حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا هفتاد و چهار ضربه را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سند مالکیت المثنی
در صورتی که سند مالکیت شما گم شده یا از بین رفته و یا در دست شخصی باشد که پس گرفتن آن از راه قانونی نیز امکان پذیر نباشد، می توانید از اداره ثبت محل ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نمایید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اخراج کارگر
اگر کارگری اخراج خود را از طرف کارفرما غیرقانونی بداند، باید ظرف 30 روز به اداره کار مراجعه کند و درخواست بازگشت به کار ارائه دهد. کارفرما پس از فراخوانده شدن از سوی اداره کار باید در خصوص اخراج کارگر توضیح دهد. اگر اخراج کارگر با دلایل موجه و به صورت قانونی باشد، کارفرما فقط باید حق و حقوق قانونی کارگر را پرداخت کند. اما اگر اخراج کارگر بدون دلیل موجه و قانونی باشد، اداره کار حکم به بازگشت کارگر به محل کار خود را صادر خواهد کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مرگ مغزی
اگر شخصی دچار مرگ مغزی شود میت تلقی می شود و تمام آثار قانونی و حقوقی مرگ نسبت به او پدید می آید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
هتک حیثیت در شبکه های اجتماعی
ساختن پروفایل جعلی با عکس و فیلم خصوصی دیگران و به طور کلی انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران، حتی اگر پروفایل کاربری و عکس و فیلم نیز حذف شوند، از طریق پلیس فتا قابل پیگیری است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مجازات ترساندن
اگر شخصی با اقداماتی نظیر پشت دیوار ایستادن و به یک باره ظاهر شدن، ایجاد صدای وحشتناک و ... دیگری را بترساند و آن شخص دچار آسیب و حمله قلبی گردد، شخص ترساننده با توجه به آسیب وارده و دیگر شرایط قانونی به پرداخت دیه و یا قصاص محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مجازات پرداخت نکردن نفقه
شخصی که توانایی مالی دارد و نفقه همسر و دیگر افرادی که پرداخت نفقه آنان طبق قانون برعهده اش است را پرداخت نمی کند، به مجازات حبس شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
کار اجباری
هر نوع کار اجباری ممنوع است و واداشتن افراد به کار اجباری مجازات حبس از 91 روز تا یک سال و جزای نقدی 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه را در پی خواهد داشت. علاوه بر این مجازات، مزد کار نیز باید پرداخت گردد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تخفیف بیمه خودرو
در زمان فروش خودرو می توان تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ کرد و حتی می توان آن را به وابستگان خود منتقل کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تقلب در امتحانات، به جای دیگری امتحان دادن
تقلب در امتحانات دانشگاه (کنکور ورودی، امتحانات نهایی و آزمون های داخلی مراکز آموزشی) تخلف انضباطی محسوب می شود و اخطار و توبیخ دانشجو و در صورت تکرار منع موقت از تحصیل را در پی خواهد داشت. اما اگر شخصی به جای دیگری امتحان بدهد، علاوه بر تخلف انضباطی عمل او جرم نیز محسوب می شود و هردو مجرم (شرکت کننده و داوطلب اصلی) به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
عدم پذیرش بیمار
خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران اورژانسی به وسیله بیمارستان ها جرم می باشد و با توجه به دفعات تکرار جرم، جریمه نقدی تا لغو پروانه تاسیس را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تخلف رانندگی
کارهایی که انجام آن در هنگام رانندگی ممنوع است، پشت چراغ قرمز هم ممنوع هستند و جریمه دارند، مانند صحبت کردن با تلفن، خوردن و آشامیدن و...
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
انتقال مال غیر
انتقال مال غیر به دیگری جرم است و مجازات های زیر را در پی خواهد داشت:
حبس از یک تا هفت سال
پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته شده.
رد مال به صاحب آن
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پارک خودرو در مقابل پارکینگ دیگران
پارک کردن خودرو در مقابل پارکینگ دیگران علاوه بر غیراخلاقی بودن، جرم ممانعت از حق نیز محسوب می شود و مجازات یک ماه تا یک سال حبس را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تعدیل اقساط مهریه
مردی که اقساط مهریه پرداخت می کند، اگر با تغییر وضعیت اقتصادی توان پرداخت اقساط را نداشته باشد، می تواند تقاضای تعدیل اقساط مهریه را جهت کم شدن مبلغ اقساط بدهد. زنی نیز که مهریه دریافت می کند، می تواند تقاضای تعدیل اقساط جهت افزایش مبلغ اقساط بدهد. دادگاه نیز با توجه به وضعیت معیشت و درآمد مرد و نرخ تورم نسبت به تعدیل اقساط تصمیم می گیرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نفقه در ازدواج موقت
در ازدواج موقت نفقه به زن تعلق نمی گیرد، مگر این که در زمان عقد توافقی در این مورد صورت گرفته باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سند رسمی قرارداد پیش فروش
پیش فروشندگان و پیش خریداران ساختمان برای جلوگیری از مشکلات بعدی از جمله فروش ملک به چند نفر، باید به جای مراجعه به بنگاه های مشارو املاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و سند رسمی قرارداد پیش فروش تنظیم کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مزاحمت در اماکن عمومی
ایجاد مزاحمت برای زنان و کودکان در معابر و اماکن عمومی و بیان الفاظ و حرکاتی که به شأن و حیثیت آنان توهین شود، مجازات حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا
شخصی که از سفید مهر یا سفید امضای دیگری که به او سپرده شده و یا به هر طریقی به دست آورده سوء استفاده نماید به مجازات حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
بدهی متوفی
ورثه مسئول پرداخت بدهی های متوفی از اموال خود نیستند. بدهی های متوفی از اموالی که از او به جا مانده پرداخت خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
وصیت
شخص فقط تا یک سوم از اموال خود را می تواند وصیت کند و مازاد بر این یک سوم در صورت تایید وراث اجرا خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک بدون تاریخ
اگر در محکمه ثابت شود که چک در زمان صدور بدون تاریخ بوده است، صادر کننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت. اما از طریق حقوقی می توان پیگیری کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
یادگاری نویسی بر روی دیوار اماکن فرهنگی
نوشتن بر روی دیوار اماکن فرهنگی جرم می باشد و مجازات حبس از یک ماه تا 3 ماه را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سرپرستی کودکان و نوجوانان توسط دختران
دختران و زنان بدون شوهر در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، می توانند منحصراً سرپرستی دختران را بر عهده بگیرند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
امضا در چک
وجود امضای صاحب حساب یکی از شرایط اساسی چک است. اگر در چکی امضا نباشد و صرفاً اثر انگشت یا مهر باشد، دیگر مزایای چک را ندارد و فقط سندی است که نشان دهنده دینی است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
گم شدن چک
اگر چکی که صادرکننده به شخصی داده است گم شود و شخص از صادرکننده بخواهد که دستور عدم پرداخت به بانک بدهد، حتما آن شخص باید این درخواست را به صورت کتبی بنویسد و امضاء کند و به صادر کننده بدهد تا از مشکلات احتمالی در اثبات درخواست و طرح شکایت احتمالی جلوگیری شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تخلف اعضای ثبت اسناد و املاک
ثبت سند به وسیله اعضای ثبت اسناد و املاک که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین داشته باشد، مجازات یک تا سه سال انفصال از خدمات دولتی را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ممانعت از حق ملاقات با فرزند
پدر یا مادری که حضانت فرزند را برعهده دارد، اگر از ملاقات طرف دیگر با فرزند ممانعت کند به مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
گم، سرقت و جعل شدن چک
اگر دسته چک یا یک برگ از دسته چکتان گم، سرقت و جعل شد باید در اولین فرصت تقاضای دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک بدهید ولی این کار کافی نیست و باید به دادسرا بروید و شکایت طرح کنید و ظرف یک هفته گواهی تقدیم شکایت از مرجع قضایی دریافت کنید و به بانک بدهید. در غیر این صورت بعد از یک هفته بانک به تقاضای هر کسی که چک را ارائه کند مبلغ آن را پرداخت می کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک در وجه حامل
خیلی ها عادت دارند چک را در وجه حامل بکشند. تا می توانید چک را در وجه حامل نکشید و سعی کنید در وجه شخص گیرنده چک را صادر نمایید و بنویسید بابت چه چیزی صادر شده است تا هر کسی نتواند ادعا کند که چک مال اوست یا بابت چیز دیگری گرفته شده است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک تخلیه مستاجر
برای تحویل چک تخلیه به موجر نکات زیر رعایت شود:
- شماره سریال چک و مشخصات آن در قرارداد اجاره قید شود.
- چک در وجه حامل نوشته نشود و بهتر است نوشته شود در وجه آقای/ خانم .... بابت تضمین تخلیه قرارداد اجاره شماره ..... مورخ .....
- قسمت حواله کرد چک خط زده شود.
- در قرارداد اجاره به روشنی مشخص شود چک بابت ضمانت چه چیزی است. آیا فقط ضمانت تخلیه به موقع است یا پرداخت اجاره بهای عقب افتاده و یا خسارات وارده به ملک را نیز شامل می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
فروش ملک در رهن بانک
اگر ملکی در رهن بانک باشد و به فروش برسد، ممکن است با شکایت کیفری بانک مواجه شود و فروشنده تحت عنوان کلاهبردار مجرم شناخته شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حقوق متهم
متهمی که به طور غیرقانونی دستگیر شده است، حق دارد جبران خسارت خود را از مراجع ذی ربط بخواهد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
رسید چک
همیشه قبل از تحویل چک به طرف مقابل بهتر است یک فتوکپی از چک تهیه کنید و از طرف مقابل بخواهید زیر این فتوکپی را به عنوان رسید، امضاء و اسم وفامیل خود را درج کند. این کار مخصوصا در صورت جعل احتمالی در چک، اثبات جعلیت را آسان خواهد کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
روابط غیرمتعارف زن و شوهر در اماکن عمومی
روابط غیرمتعارف زن و شوهر در انظار و اماکن عمومی به گونه ای که احساسات عموم مردم را جریحه دار کند، بسته به مراتب جرم، مجازات حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک غیرکیفری
بعضی چک ها فقط از طریق حقوقی قابل پیگیری اند و از ابتدای صدور قابلیت تعقیب کیفری ندارند. این چک ها شامل چک سفید امضاء، چک وعده دار یا بدون تاریخ، چک مشروط، چک بابت تضمین معامله یا تعهد می شوند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حریم خصوصی
پلاژهای خصوصی که در اختیار عموم مردم گذاشته می شوند، همانند منازل مکان های خصوصی هستند و ضابطین از جمله پلیس به صرف امکان وقوع جرم به این مکان ها نمی توانند وارد شوند مگر گزارشی موثق مبنی بر وقوع جرم باشد که آن هم با دستور مقام قضایی امکان ورود دارند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مهریه زن از اموال شوهر متوفی
اگر مهریه زن، معادل یا بیش تر از اموال همسر فوت شده اش باشد، وراث چیزی از اموال به ارث نمی برند و تمام اموال متوفی بابت مهریه به زن خواهد رسید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تظاهر به چاقوکشی
اقدام به قدرت نمایی و تظاهر به چاقوکشی جرم می باشد و مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تجاوز جنسی
قربانیان تجاوز جنسی می توانند با مراجعه به پزشکی قانونی تا 72 ساعت پس از تجاوز با کمک های پزشکی از بیماری ایدز جلوگیری کنند و هویت متجاوز نیز تا 72 ساعت پس از تجاوز قابل شناسایی است. همچنین تا 120 ساعت پس از تجاوز می توان از بارداری ناخواسته قربانی جلوگیری کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
کلاهبرداری
تعریفی که عامه مردم از کلاهبرداری دارند با تعریف حقوقی آن فاصله زیادی دارد. به طور مثال مشاهده شده که برای فروش اتومبیل معیوب به جای سالم به دادسرا مراجعه شده و شکایت کلاهبرداری مطرح کرده اند، در حالی که این موضوع حقوقی است و در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار می گیرد و دادسرا به این موضوع رسیدگی نمی کند و قرار منع تعقیب صادر می کند. در این موارد بهتر است حتماً از وکلا و مشاوران حقوقی مشورت گرفت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
دودی کردن شیشه خودرو
دودی کردن شیشه خودرو بیش از حد مجاز و به نحوی که مامور پلیس نتواند داخل خودرو را مشاهده کند، جریمه 50 هزار تومانی در کلان شهرها و جاده های بین شهری، جریمه 40 هزار تومانی در سایر شهرها و جریمه 20 هزار تومانی در روستاها و راه های روستایی را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شکایت: ضرب و شتم شوهر
زنان پس از ضرب و شتم از سوی شوهرانشان باید سریعاً با پلیس تماس گرفته تا صورت جلسه تنظیم شود و پس از آن به پزشکی قانونی مراجعه کنند تا گواهی تنظیم شود. این اقدام در احقاق حق شان کمک بسیار خواهد کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پرداخت نکردن شارژ ساختمان
در صورت پرداخت نکردن شارژ ساختمان و محکومیت در دادگاه، شخص علاوه بر پرداخت مبلغی که از طرف دادگاه به آن محکوم می شود، باید به همان میزان مبلغ محکوم شده جریمه بپردازد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
خسارت تاخیر پرداخت وجه چک و هزینه دادرسی
اگر صادر کننده چک قبل از جلسه دادگاه وجه چک را پرداخت کند اما خسارت تاخیر و هزینه دادرسی را نپردازد، طرف مقابل می تواند خسارت تاخیر پرداخت وجه چک (بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سر رسید چک تا زمان پرداخت وجه آن) و هزینه دادرسی را مطالبه کند و دادگاه نیز باید شخص را به پرداخت خسارت تاخیر و هزینه دادرسی محکوم نماید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حضانت
حضانت و سرپرستی فرزند هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. بنابراین زن نمی تواند ضمن عقد ازدواج شرط کند که همسرش حق حضانت و سرپرستی فرزند را ندارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مزاحمت برای همسایه
ایجاد مزاحمت برای همسایه در ساختمان، مجازات 1 ماه تا 1 سال حبس را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ورود به منزل دیگری
ورود به زور به منزل دیگری مجازات 6 ماه تا 3 سال زندان را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تبادل چک مسدود شده
اگر چکی را از کسی بگیرید و حساب آن به دستور مقام قضایی مسدود شده باشد و شما آن را برای پاس کردن به بانک ببرید، ممکن است بانک در همان لحظه به دلیل دستور مقام قضایی با کلانتری تماس بگیرد و شما بازداشت شوید. اگر نتوانید ثابت کنید چک را از چه کسی گرفته اید گرفتاری برایتان ایجاد می شود. بنابراین اگر چکی را از کسی می گیرید که در وجه شما نوشته نشده است، حتماً از کسی که چک را از او می گیرید بخواهید که پشت چک را امضا کند و ترجیحاً بنویسد که به شما واگذار کرده است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مصداق های کودک آزاری (1)
- کتک زدن و تنبیه جسمی کودک
- اخراج از منزل و طرد کودک
- بی توجهی به بهداشت، تغذیه و پوشاک کودک
- محروم کردن کودکان از بازی و تفریح
- سرزنش و ملامت کودک در حضور دیگران
- بهره کشی و توقعات نامعقول از کودک
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مصداق های کودک آزاری (2)
- مشاجرات خانوادگی در حضور کودک
- استفاده از کودک برای تحریک جنسی بزرگسالان
- عدم ارتباط چشمی و گوش ندادن به کودک
- محروم نمودن کودک از محبت و آغوش گرم
- تنها گذاشتن کودک در منزل
- استفاده نادرست از داروهای خواب آور برای کودک
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سفته
برای دادن سفته به عنوان ضمانت در محل کار (سفته ضمانت حسن انجام کار) و یا به هر عنوان دیگری، حتماً از طرفی که برای او سفته صادر می کنید (ترجیحاً در دفتر اسناد رسمی) رسید بگیرید و عنوان امانت و حسن انجام کار را بنویسید یا این که شماره سفته و موضوع آن را در قراردادتان درج کنید تا بعداً از سفته شما سوءاستفاده ای نشود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مصداق های کودک آزاری (3)
- طرد و آزار کودک با جنسیت غیر دلخواه
- اجازه گریه نداشتن و کنترل احساسات کودک
- قرار دادن کودک در مکان های ترسناک
- استفاده از الکل و مواد مخدر در حضور کودک
- مسخره کردن و ایجاد حس حقارت در کودک
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نوشتن متن چک
هیچ گاه نوشتن متن چک را به طرف مقابل واگذار نکنید. چون ممکن است بعداً بتواند چک را دستکاری کند و شما نمی توانید ادعا کنید که با دو دستخط متفاوت نوشته شده است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
وارد کردن اطلاعات چک در قرارداد
وارد کردن شماره و مندرجات چک در قرارداد نشان دهنده ی این است که چک دارای تاریخ و وعده دار است و برای چک وعده دار هم در دادگاه جزایی نمی توان شکایت طرح کرد و فقط در دادگاه حقوقی امکان طرح دعوی آن وجود دارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ارث نوه
اگر پدر شخصی قبل از پدربزرگش بمیرد و عمو و عمه اش در زمان فوت پدربزرگ آن شخص زنده باشند، ارث پدربزرگ به آن شخص نمی رسد و به عمو و عمه اش می رسد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سقوط گلدان
اگر شخصی گلدانی را در لبه پنجره در جای تعبیه نشده و به طور غیرثابت قرار دهد و گلدان بر اثر باد سقوط کند و به افراد آسیب جانی و مالی وارد شود، مسئول جبران خسارت است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تهدید پارک مساوی پنچری
اگر شخصی دیگری را تهدید به پنچر کردن ماشینش به دلیل پارک در جلوی در پارکینگ کند، مرتکب جرم تهدید شده است. خود عمل پنچر کردن نیز جرم تخریب می باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پارک خودرو در مقابل پارکینگ دیگران
پارک کردن خودرو در مقابل پارکینگ دیگران علاوه بر غیراخلاقی بودن، جرم ممانعت از حق نیز محسوب می شود و مجازات یک ماه تا یک سال حبس را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
محروم کردن از ارث
محرومیت از ارث در قوانین وجود ندارد و کسی حق ندارد و نمی تواند وارث خود را از ارث محروم کند. وصیت کننده می تواند حداکثر تا یک سوم از اموال خود را در وصیت نامه به فرد یا مصرف مشخصی برساند ولی بیش تر از یک سوم را جایز نیست.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
قرارداد مشارکت در ساخت
در مشارکت در ساخت از آنجایی که هزینه های ساخت بر عهده سازنده می باشد و تلاش سازنده هم ممکن است بر این باشد که هزینه ها را کاهش دهد دقت کنید که هنگام تنظیم قرارداد ویژگی ها و مشخصات مصالحی که قرار است استفاده شود به طور دقیق در قرارداد ذکر شود یا اختیار انتخاب مصالح مهم و ترکیب آن¬ها برای مالک محفوظ باشد. به خاطر داشته باشید که هر ساله دعاوی زیادی به دلیل اختلاف نظر درباره نوع مصالح در مراجع قضایی ثبت می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک
اگر به کسی که چک را صادر می کند اطمینان ندارید بهتر است در حضور شما چک را بنویسد و امضا کند. چون ممکن است صاحب حساب از فرد دیگری خواسته باشد آن چک را کامل و امضا کند و بعد در دادگاه ادعای جعل امضایش را بکند!
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
بازداشت در کلانتری
سقف زمانی که ماموران کلانتری می توانند فردی را بدون دستور قاضی در کلانتری بازداشت کنند 24 ساعت است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پرداخت بدهی فرد ورشکسته
فرد ورشکسته بعد از تاریخ ورشکستگی حق ندارد در پرداخت بدهی خود انتخاب کند که طلب چه کسی را ابتدا پرداخت کند. در صورتی که ثابت شود وی یک طلبکار را ترجیح داده و بدهی خود را به او پرداخت کرده است به شش ماه تا دو سال زندان محکوم می شود. اگر حق تقدمی در دریافت طلب هم برای طلبکاری وجود داشته باشد، قانون تعیین خواهد کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حمل مشروبات الکلی
اگر بیش از 20 لیتر مشروبات الکلی در ماشین کشف شود، ماشین به نفع دولت مصادره خواهد شد. در صورتی که ماشین متعلق به راننده نباشد و مالک اطلاعی نداشته باشد، معادل قیمت آن از راننده گرفته می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مالیات نقل و انتقال ملک
فروشنده در صورت نقل و انتقال قطعی مالکیت ملک خود باید معادل پنج درصد از ارزش معامله و در صورت انتقال سرقفلی معادل دو درصد از مبلغ معامله را به عنوان مالیات نقل و انتقال بپردازد. همچنین در صورت معاوضه دو ملک با یکدیگر، هر یک از مالکین باید پنج درصد از بهای ملک خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مستمری شوهر سابق
زنی که شوهرش فوت کرده، حقوق بازنشستگی یا مستمری از کارافتادگی شوهر فوت شده اش را دریافت می کند. حتی اگر آن زن دوباره ازدواج کند، این دریافتی قطع نمی شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک سفید امضا
چک سفید امضا چکی است با امضای صادرکننده که مبلغ چک در آن درج نشده است. این چک از طریق کیفری قابل تعقیب نیست و فقط از طریق حقوقی می توان پیگیری کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ارث در ازدواج موقت
زن و شوهر در ازدواج موقت از یکدیگر ارث نمی برند. اما فرزند حاصل از ازدواج موقت از پدر و مادر خود ارث می برد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
آپارتمان نشینی
گذاشتن کفش و جاکفشی جلوی در آپارتمان ممنوع است. مگر اینکه با تصویب هیئت مدیره برای تمام واحدها کمد مخصوص کفش از یک مدل تهیه و نصب شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
استعلام پیامکی اعتبار صاحب حساب چک
به زودی می توان با ارسال شماره منحصر به فرد چک به سامانه استعلامات بانک مرکزی از سوابق چک برگشتی صاحب چک مطلع شد.
به نقل از مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مجازات صدور چک بی محل
اثبات صدور چک بی محل به مبلغ بیش از 5 میلیون تومان در دادگاه کیفری، 1 تا دو سال زندان و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
صلح عمری خانه در مقابل وصیت
اگر شخصی بخواهد ملکی پس از مرگ خودش به همسر یا هر فرد دیگری برسد نمی تواند وصیت کند که از بین وارثان فقط به یک نفر برسد (چون وصیت به بخشش تا یک سوم اموال امکان دارد و ممکن است آن ملک کل اموال یا بیش از یک سوم باشد) در عوض می تواند با همسر یا فرد مورد نظر قرارداد صلح عمری امضاء کند. در این حالت تا زمانی که زنده است ملک در اختیار خودش است اما بعد از مرگ، آن ملک به موجب قرارداد به همسر یا فرد مورد نظر منتقل می شود و سایر وارثان نمی توانند در مورد آن ادعایی کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تهدید به افشای عکس و فیلم خصوصی
شخصی که عکس و فیلم خصوصی تهیه شده از دیگری را وسیله تهدید به منظور اخاذی، سوء استفاده جنسی و به طور کلی هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر قرار دهد، به مجازات دو تا پنج سال حبس، ده سال محرومیت از حقوقی اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک امضا شده
بهتر است همیشه چک در حضور شما نوشته و امضا شود. در غیر این صورت در هنگام تحویل گرفتن چک هایی که به صورت امضاء شده به شما داده می شود از اسکن نبودن، پرینت رنگی نبودن و جعلی نبودن اطمینان پیدا کنید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک امضا شده
بهتر است همیشه چک در حضور شما نوشته و امضا شود. در غیر این صورت در هنگام تحویل گرفتن چک هایی که به صورت امضاء شده به شما داده می شود از اسکن نبودن، پرینت رنگی نبودن و جعلی نبودن اطمینان پیدا کنید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
بازرسی اتومبیل
اتومبیل حریم خصوصی است و بازرسی آن توسط نیروی انتظامی یا بسیج در صورتی که جرم آشکار و مشهودی رخ نداده باشد، غیرقانونی است. اجازه مخصوص مقام قضایی برای بازرسی در جرایمی که آشکار و مشهود نیست لازم است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مجازات رانندگی در حالت مستی
رانندگی در حالت مستی و یا با مصرف داروهای روانگردان، علاوه بر ارجاع به مراجع قضایی، مجازات های زیر را در پی خواهد داشت:
چهارصد هزار تومان جریمه نقدی
10 نمره منفی برای وسیله نقلیه شخصی و 20 نمره منفی برای وسیله نقلیه عمومی
توقیف خودرو
ضبط گواهینامه به مدت 6 ماه
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
انتقال چک بعد از برگشت
اگر چکی بعد از برگشت، به شخصی انتقال داده شود، آن شخص حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر در صورتی که آن انتقال خارج از اختیار فرد بوده باشد (مثلا دارنده چک فوت کند و چک به ورثه او انتقال پیدا کند).
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک دادن به جای دیگران
دادن برگه ای از دسته چک خود به درخواست شخصی که دسته چک ندارد برای پرداخت بدهی اش، با وجود این که آن شخص با خط خودش چک را تکمیل کرده باشد،کار عقلانی نیست و مانع از آن نمی شود که اگر در تاریخ سررسید حاضر به پرداخت بدهی خود نشد صاحب دسته چک مسئولیت نداشته باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
قرارداد مشارکت در ساخت
در مشارکت در ساخت از آنجایی که هزینه های ساخت بر عهده سازنده می باشد و تلاش سازنده هم ممکن است بر این باشد که هزینه ها را کاهش دهد دقت کنید که هنگام تنظیم قرارداد ویژگی ها و مشخصات مصالحی که قرار است استفاده شود به طور دقیق در قرارداد ذکر شود یا اختیار انتخاب مصالح مهم و ترکیب آن¬ها برای مالک محفوظ باشد. به خاطر داشته باشید که هر ساله دعاوی زیادی به دلیل اختلاف نظر درباره نوع مصالح در مراجع قضایی ثبت می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شرط در متن چک
برای چکی که در آن شرطی شده باشد اجرائیه ثبت صادر نمی شود. اجرائیه فقط برای تعهدات قطعی صادر خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
توقیف اموال
در مطالبه مهریه و دیگر دعاوی امکان توقیف این اموال از بدهکار وجود ندارد:
- اثاثیه مورد نیاز زندگی
- آذوقه و مواد غذایی
- منزل مسکونی
- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی
- تلفن
- ودیعه مسکن
- ابزار کسبه، کشاورزان و پیشه وران
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مهریه در صورت خیانت
اگر زنی به شوهر خود خیانت کند و رابطه نامشروع نیز اثبات شود، مهریه او از بین نمی رود و مرد باید مهریه را بپردازد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مسبب تصادف
فردی که خود را به جای راننده وسیله نقلیه مسبب تصادف معرفی می کند، به مجازات تا 6 ماه حبس محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شرایط تمکین نکردن
در قانون به طور عام اگر زن تمکین نکند نفقه به او تعلق نمی گیرد؛ اما به طور خاص اگر درعقدنامه حق تعیین جای سکونت به زن داده شده باشد، و خانه تهیه شده توسط شوهر مناسب با شئونات زن نباشد یا حضور در آن برای او خطر داشته باشد، یا این که مثلا شوهر بیماری مقاربتی و جنسی داشته باشد، زن می تواند تمکین نکند و در عین حال نفقه دریافت کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اعدام در زنا
زنای به عنف(زور) و اکراه، زنا با محارم نسبی(مَحرَم)، زنا با زن پدر و زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان مجازات اعدام را در پی خواهد داشت. همچنین زنای با شخص ناراضی به زنا در حال بیهوشی، خواب یا مستی و زنای از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ و ربودن، تهدید و ترساندن زن اگرچه وی تسلیم شود در حکم زنای به عنف (زور) است و مجازات اعدام خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ورود به منزل دیگری
ورود به زور به منزل دیگری مجازات 6 ماه تا 3 سال زندان را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حضانت یا سرپرستی
حضانت یا سرپرستی دختر تا 7 سالگی با مادر و از 7 تا 9 سالگی با پدر است. حضانت پسر تا 7 سالگی با مادر و از 7 تا 15 سالگی با پدر است. دختر و پسر بعد از سنین 9 و 15 سالگی از حضانت خارج می شوند و خودشان می توانند تصمیم بگیرند که با کدام یک از والدین زندگی کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حق قصاص و ارث همسر از دیه
زوج یا زوجه حق قصاص قاتل همسر خود را ندارد. اما از دیه همسر خود ارث خواهد برد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
لیست و فاکتور جهیزیه
هنگام خرید جهیزیه و آوردن جهیزیه به خانه همسر بهتر است لیستی از اقلامی که خریداری شده تهیه شود و به امضای زوج برسد تا در آینده مالکیت زوجه بر کالاها قابل اثبات باشد. نگهداری فاکتور کالاهای خریداری شده نیز می تواند مالکیت زوجه را اثبات کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نگهداری حیوانات در آپارتمان
نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک آپارتمان مانند پارکینگ، راه پله و ... ممنوع است. نگهداری حیوانات در داخل واحد آپارتمانی نیز اگر به نوعی سلامت همسایه ها را تهدید کند و یا با ایجاد سر و صدا آسایش آن ها را سلب کند، مجاز نیست و امکان طرح شکایت وجود دارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مجازات آموزش هک
انتشار مطالبی با محتوای آموزش هک جرم می باشد و حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اختیار زن در طلاق
اگر زنان احساس می کنند حق شان در طلاق با همسرشان یکسان نیست می توانند شرط وکالت بلاعزل مطلق و بدون قید و شرط در طلاق را از مرد بگیرند و به عنوان یکی از شروط ضمن عقد در سند ازدواج قید کنند. زنان بعد از ازدواج هم می توانند این وکالت مطلق و بدون عزل را برای گرفتن طلاق از مرد در سند جداگانه ای در دفترخانه اسناد رسمی بگیرند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
جلب
جلب اشخاص باید در روز انجام شود، مگر در موارد ضروری (اهمیت جرم، وضعیت متهم و...) که به تشخیص بازپرس است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
بازنشستگی زنان
در لایحه خدمات کشوری در دولت کاهش سن بازنشستگی زنان به 25 سال به تصویب رسید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مواد مخدر
اشخاصی که مکان هایی را برای مصرف مواد مخدر دایر و یا اداره می کنند (هرچند در پوشش فعالیت دیگری باشد) به مجازات حبس از یک سال تا دو سال، جریمه نقدی از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال و شلاق از 20 ضربه تا 74 ضربه محکوم خواهند شد. اگر مرتکب جرم کارمند دولت یا موسسات وابسته به دولت باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی (منع اشتغال) محکوم می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
رابطه نامشروع
برخلاف این تصور غلط بین مردم که اگر پسر و دختری رابطه نامشروع داشته باشند و رابطه شان آشکار شود باید با هم ازدواج کنند، با این که مجازات های قانونی وجود دارد، هیچ اجباری در ازدواج آن ها وجود ندارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مدت اعتبار چک های رایج بانکی پس از رواج چک بانک مرکزی
چک های مربوط به دسته چک های بانکی کنونی که توسط هر بانک به صورت جداگانه صادر می شود از اردیبهشت سال 97 تنها در بانکی که آن را صادر کرده قابل نقد شدن است. چک های متحد الشکل بانک مرکزی جایگزین چک های کنونی می شود و از طریق سامانه پیامکی "صیاد" سابقه چک های برگشتی شخص صادر کننده چک به صورت 24 ساعته قابل استعلام خواهد بود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نامزدی
دوران نامزدی و وعده ازدواج در این دوران از نظر قانونی برای هیچ کدام از نامزدها هیچ گونه تعهدی در ازدواج ایجاد نمی کند. اما هدایای دوران نامزدی تحت شرایطی قابل مطالبه است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مطالبه وجه چک
مطالبه همزمان وجه چک در دو مرجع قانونی (دادگاه و اجرای ثبت) امکان پذیر نیست و در صورت مطالبه همزمان، دادگاه دعوی را از جریان دادرسی خارج می کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تمکین (فرمان بردن)
تمکین در زندگی مشترک دو نوع است. یکی تمکین خاص که مربوط به روابط زناشویی و تامین خواسته های مشروع جنسی همسر است. دیگری تمکین عام که مربوط به حضور زن در زندگی و خانه است. عدم تمکین اثراتی دارد از جمله اینکه زوجه ای که تمکین نکند نفقه به او تعلق نمی گیرد و مرد نیز با در دست داشتن حکم قانونی مبنی بر الزام زوجه خود به تمکین می‌تواند تجویز ازدواج مجدد را از مراجع قضایی تقاضا کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مجازات قمه زنی در ماه محرم
قمه زنی در ملأ عام (در سطح خیابان، مسجد و ...) به جهت اخلال در نظم، سلب آسایش و آرامش عمومی و همچنین جریحه دار کردن احساسات مردم جرم می باشد و مرتکب عمل قمه زنی به حبس و شلاق محکوم می گردد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
دیه نقص عضو زن
اگر دیه آسیب بدنی به اعضای بدن زن یک سوم یا بیش تر از یک سوم از دیه کامل یک مرد شود، دیه نصف می شود. تا کم تر از یک سوم، دیه آسیب بدنی زن و مرد برابر است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تنبيه دانش آموز
تعيين تكاليف درسی به عنوان تنبيه برای دانش آموزان در مدارس ممنوع است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
دستکاری در پلاک خودرو
افرادی که برای وارد شدن به محدوده طرح زوج و فرد در پلاک خودروی خود دستکاری می کنند مبلغ شصت هزار تومان جریمه خواهند شد و با توجه به تکرار مراتب جرم، مجازات حبس تا حداکثر یک سال نیز در انتظارشان خواهد بود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حضانت فرزند پس از فوت شوهر
حضانت فرزند پس از فوت پدر، با مادر است و جد پدری فرزند نمی تواند حضانت فرزند را از مادر بگیرد. مگر اینکه در دادگاه ثابت کند که مادر فاقد صلاحیت نگهداری از فرزند است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اورژانس اجتماعی
کودکانی که مورد آزار و ضرب و شتم اعضای خانواده قرار می گیرند و یا زنانی که مورد آزار و ضرب و شتم همسر قرار می گیرند، می توانند با تماس با شماره تلفن 123 درخواست کمک کنند و تحت حمایت اورژانس اجتماعی قرار بگیرند. قابل ذکر است زنانی که مجبور می شوند شب را به هر علت بیرون از خانه بمانند، با تماس با این مرکز می توانند شب را در خانه های امن سپری کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شهادت زنان
از دلایل اثبات دعوی و جرایم در امور حقوقی و کیفری شهادت است که طبق قانون ارزش اثباتی شهادت یک زن نصف شهادت یک مرد است. به این صورت که شهادت دو زن مساوی با شهادت یک مرد است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ضرب (کتک) عمدی بدون آسیب
زدن عمدی فرد در صورتی که آسیب، عیب و اثری در بدن او برجای نگذارد (مانند سیلی) مجازات دارد و مرتکب به حبس یا شلاق محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حق ملاقات فرزند
هیچ پدر یا مادری نمی تواند حق ملاقات فرزند مشترک را به هر دلیلی (ازدواج مجدد، مشکل اخلاقی) از طرف مقابل بگیرد. اگر در این مورد توافقی هم نوشته شود، باطل است. در مواردی هم که طرفین عنوان می کنند که ملاقات به سلامت روحی، اخلاقی و ... فرزند آسیب وارد می کند، دادگاه با رعایت مصلحت فرزند زمان و نحوه ملاقات را تعیین خواهد کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
بازرسی منازل و اماکن
ضابطان دادگستری هنگام ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، باید علاوه بر ارائه اوراق هویت ضابط بودن خود، اصل دستور مقام قضایی را نیز نشان دهند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
جرایم رایانه ای
استفاده از برچسب (tag) غیرمرتبط با محتوای سایت و یا سوءاستفاده از نرم افزارهایی مانند پاپ آپ که باعث باز شدن صفحات غیرمرتبط با درخواست بازدیدکننده و تلف شدن وقت و هزینه او می شود و همچنین باعث افزایش متقلبانه رتبه سایت و کسب درآمد و امتیاز برای مالک سایت می گردد، جرم محسوب می شود و قابل مجازات است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حذف نام همسر سابق از شناسنامه زن
زن پس از طلاق در صورت ازدواج مجدد و ثبت این ازدواج در دفاتر ازدواج و طلاق و یا در صورت اثبات دوشیزه بودن مطابق احکام قضایی و سند طلاق، امکان حذف نام همسر سابق خود را از شناسنامه خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
متلک پرانی به بانوان
متلک گفتن به بانوان به گونه ای که به شأن و حیثیت آنان توهین شود، جرم است و مجازات حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حمل غیرمجاز گاز اشک آور و شوکر
حمل و نگهداری گازهای بی هوش کننده، بی حس کننده و اشک آور جرم است و مجازات حبس از شش ماه تا دو سال را در پی خواهد داشت. حمل و نگهداری شوکر نیز حبس از نود و یک روز تا شش ماه را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سقط جنین
پزشکی که در غیر از موارد مجاز قانونی سقط جنین انجام دهد، به مجازات حبس از دو تا پنج سال و پرداخت دیه جنین محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
جرم قوادی
به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط جرم است و مجازات هفتاد و پنج ضربه شلاق را در پی خواهد داشت. در صورتی که این اقدامات سازمان یافته تر (مثل دایر کردن خانه فساد) باشد، مجازات یک تا ده سال حبس را در پی خواهد داشت. البته بسته به کم و کیف این اقدامات ممکن است مشمول عناوین مجرمانه دیگری شوند که مجازات های سنگین تری را نیز خواهند داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
وصیت
وصیت نامه ای که به وسیله دیگری نوشته شده باشد، تنها در صورتی اعتبار دارد که اشخاص ذینفع (دارای نفع) در تَرَکه (اموال و دیون به جا مانده از متوفی) به صحت آن اقرار نمایند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اموال نزدیکان بدهکار
توقیف و برداشت اموال همسر و دیگر نزدیکان فرد بدهکار امکان پذیر نمی باشد. این افراد خود باید رضایت در پرداخت بدهی داشته باشند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
انتقال فرزند به محلی دیگر
پدر یا مادری که حضانت فرزند را بر عهده دارد، این حق را ندارد که بدون اجازه طرف مقابل فرزند را به محلی غیر از محل اقامت او یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد. مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت کودک بداند و اجازه دهد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مداخله شهروندان هنگام وقوع جرم
شهروندان می توانند هنگام وقوع پاره ای از جرایم از جمله جرایمی که مجازات آن ها سلب حیات یا حبس ابد است مثل قتل، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری و مشهود و آشکار بودن جرم، اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم انجام دهند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
بخشش مهریه قبل از عقد
بخشیدن مهریه قبل از عقد به شوهر حتی با دستخط و امضای زن قابل قبول نیست.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
خروج زن از کشور
زنانی که در هنگام ازدواج و یا بعد از ازدواج شرط ضمن عقد و وکالت بلاعزل در خروج از کشور را از همسرشان نگرفته اند، در مواقع ضروری از جمله نیاز به درمان، فوت بستگان درجه یک و یا ملاقات با آن ها و ... می توانند از دادگاه درخواست خروج از کشور نمایند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مهریه
عدم ذکر مهریه به صورت عمدی یا به اشتباه در زمان عقد به این معنی نیست که زن دیگر حقی در دریافت مهریه ندارد. در صورتی که طرفین در مورد تعیین مهریه به توافقی نرسند، دادگاه مهریه را تعیین می کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
جهیزیه
این تصور که زن جهیزیه خود را فقط بعد از طلاق می تواند از منزل مشترک خارج کند تصور اشتباهی است. زن امکان خارج کردن جهیزیه را چه قبل از طلاق و چه بعد از طلاق دارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اجازه ازدواج از دادگاه
اگر پدر بدون دلیل موجه اجازه ازدواج دخترش را ندهد، دختر می تواند از دادگاه اجازه ازدواج را کسب کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
دیه بویایی
از بین بردن کامل حس بویایی، دیه کامل یک انسان را دارد و از بین بردن قسمتی از بویایی ارش (مبلغی که به طور دقیق در قانون تعیین نشده و تعیین آن با کارشناسی پزشکی قانونی و رای دادگاه است) دارد. همچنین از بین بردن کامل بویایی یکی از دو سوراخ بینی نصف دیه کامل یک انسان را دارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مزیت پیگیری چک به صورت کیفری
اگر چکی طبق قانون شرایط پیگیری به صورت کیفری را داشته باشد، این مزیت را نسبت به پیگیری حقوقی دارد که علاوه بر دریافت وجه چک می توان صاحب حساب (صادرکننده) را نیز به زندان انداخت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
توهین به مردگان
توهین به شخص مرده به گونه ای که عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، از طرف هر یک از ورثه قانونی متوفی قابل پیگیری است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
آپارتمان نشینی
مالک طبقه اول یا همکف آپارتمان نمی تواند به این دلیل که از آسانسور، پشت بام و ... استفاده نمی کند، از پرداخت هزینه تعمیرات آسانسور، پشت بام و ... خودداری کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تصرف در اموال زن
زن به طور مستقل حق هرگونه تصرفی را در اموال خود دارد و طبق قانون شوهر نمی تواند هیچ گونه دخالتی در این امور داشته باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
جرم و دفع خطر
فردی که هنگام بروز (یا قریب الوقوع بودن) خطر شدید مانند آتش سوزی، سیل، زلزله، بیماری و ... برای حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم است، قابل مجازات نیست؛ به این شرط که خطر را خود عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پاپوش
پاپوش درست کردن برای شخصی (برای مثال: تحت تعقیب گرفتن فردی به دلیل جاسازی مواد مخدر در جیب او به وسیله دیگری) جرم می باشد و مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال یا تا 74 ضربه شلاق را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ارث
شخصی که زودتر از پدر و مادر خود فوت کند، وارث والدین محسوب نمی شود. در این صورت اگر متوفی خواهر یا برادر در قید حیات داشته باشد، به فرزندان متوفی ارثی تعلق نمی گیرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
چک بدون امضا
چک بدون امضای صاحب حساب اعتبار ندارد و قابل برگشت زدن نیست و بانک نیز نمی تواند گواهی عدم پرداخت برای چنین چکی صادر کند. حتی در صورت صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک این چک اعتباری پیدا نمی کند و مصداق صدور چک بلامحل نخواهد بود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
کار یکسان و مزد یکسان
برای کار یکسان در شرایط مساوی در کارگاه باید مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در پرداخت مزد براساس جنسیت، قومیت، سن و نژاد ممنوع است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شروط ضمن عقد ازدواج
شروط دارای اهمیت زیر در سندهای ازدواج قید نشده اند ولی زنان می توانند با موافقت همسر این شروط را برای خود در سند ازدواج قید کنند:
- شرط اشتغال
- شرط تحصیل
- شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور (حق زن در خروج از کشور)
- شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق (حق زن در طلاق)
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
طلاق توافقی
طلاق توافقی طلاقی است که زن و شوهر در مسایل مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه و حضانت فرزند توافق کرده اند و با مراجعه به دادگاه خانواده دادخواست طلاق توافقی تقدیم می کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
رابطه نامشروع
زن و مردی که رابطه زوجیت بین آن ها نباشد و مرتکب روابط نامشروع غیر از زنا (بغل کردن و بوسیدن) شوند، به مجازات شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
امنیت روانی در بلایای طبیعی
عدم رعایت حدود قانونی و نبود سیاست های دقیق اطلاع رسانی در انتشار تصاویر، ویدیوهای دردناک و ... از بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله، امنیت روانی مردم را که از بنیادی ترین مصادیق حقوق بشر است، به خطر می اندازد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پس گرفتن پول باخته شده در قمار
فردی که در قمار بازنده شده است و مبلغی به برنده پرداخت کرده است، می تواند در دادگاه با اثبات نامشروع بودن موضوع پرداخت، پس گرفتن مبلغ پرداختی را تقاضا کند. اما ممکن است فرد به دلیل آگاهی و سهیم بودن در جرم قمار هیچ حمایتی نشود و به مجازات قمار که حبس از یک تا شش ماه یا تا 74 ضربه شلاق است نیز محکوم شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
کشت خشخاش
شخصی که خشخاش یا کوکا کشت کند و یا شاهدانه برای تولید مواد مخدر و روانگردان های صنعتی غیردارویی کشت کند، علاوه بر از بین بردن کشت، بر حسب میزان کشت به مجازات های زیر محکوم خواهد شد:
-بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
-بار دوم،50 تا 500 میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
-بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
-بار چهارم، اعدام.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
رشوه
اگر ثابت شود رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه (واقعی و راستین) خود ناچار شده وجه یا مالی بدهد، تعقیب کیفری نمی شود و وجه یا مال به او پس داده می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اقرار در شرب خمر
اقراری برای اثبات جرم مصرف مشروبات الکلی موثر است که در نزد قاضی و در دادگاه صورت بگیرد. بنابراین اقرار در کلانتری یا دادسرا نمی تواند تاثیر اساسی در حکم داشته باشد. در موارد بسیاری نیز قاضی پس از انکار متهم و حتی با وجود تست الکل به علت احتمال خطای پزشکی حکم به بی گناهی متهم صادر کرده است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تخریب اموال دیگران
تخریب کردن عمدی اموال متعلق به اشخاص دیگر، حتی اگر ارزش مالی کمی نیز داشته باشد، مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
وکالت زن در طلاق
وکالت دادن در طلاق از سوی مرد به زن به این معنی نیست که مرد دیگر حق طلاق زن را ندارد. این وکالت صرفاً این حق را به زن می دهد که همانند مرد آزادی در طلاق گرفتن داشته باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نفقه
حفظ مدارک پرداخت نفقه به زن توسط مرد از جمله فاکتورهای هزینه های مختلف، باعث می شود که اگر دعوی از سوی زن نسبت به مطالبه نفقه گذشته مطرح شد، مرد در اثبات ادعای خود مبنی بر پرداخت نفقه گذشته موفق باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شکایت از کارمند و اداره توسط ارباب رجوع
اگر کارمند و اداره ای برخلاف منشور اخلاقی اداره و ضوابط معین شده در مقررات و تصویب نامه های مربوط به رعایت حقوق ارباب رجوع رفتار کنند، ارباب رجوع به طرق زیر می تواند اقدام کند:
- گزارش تخلف کارمند از طریق قرار دادن نظر خود در صندوق انتقادات و پیشنهادات اداره.
- طرح شکایت از طریق مراجعه به واحد بازرسی هر اداره یا در صورت عدم وجود واحد بازرسی، طرح شکایت در حراست اداره.
- طرح شکایت از طریق مراجع قضایی در صورتی که تخلف کارمند جنبه کیفری داشته باشد، مانند توهین.
- طرح دعوی در دیوان عدالت اداری در صورتی که تخلفات و اقدامات غیرقانونی از طرف اداره باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
بکارت زوجه
اگر در زمان خواستگاری یا عقد، شرط باکره بودن زوجه به صورت صریح یا ضمنی مطرح نشده باشد، بعد از ازدواج دعوی فسخ ازدواج از سوی مرد به دلیل باکره نبودن همسر وارد نمی باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
استعمال دخانیات
استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع است و مسئولیت اجرای این ممنوعیت با مدیران یا کارفرمایان یا متصدیان این اماکن است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پرداخت دیه در قتل زن
اگر مردی زنی را به قتل برساند و حکم به قصاص او صادر شود، اولیاء دم زن برای قصاص قاتل (به این دلیل که دیه زن نصف دیه مرد است و مرد به اندازه دیه زن مسئول جنایت است) باید نصف دیه کامل یک مرد را بپردازند تا قصاص اجرا شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پارکِ بدون اجازه در پارکینگ همسایه
پارک بدون اجازه در پارکینگ همسایه خلاف قانون است و مالک می تواند با طرح دعوی در مراجع قانونی، اجاره مدت تصرف را مطالبه کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حقوق متهم و مجرم سیاسی (1)
- پوشاندن لباس زندانی در دوران بازداشت و حبس ممنوع است.
- محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس باید جدا از مجرمان عادی باشد.
- به کتب، نشریات، رادیو و تلوزیون در طول مدت حبس دسترسی داشته باشند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حقوق متهم و مجرم سیاسی (2)
- مجرم سیاسی قابل استرداد (برگردانیدن از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم) نیست.
- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول (درجه یک) در طول مدت حبس داشته باشد.
- بازداشت و حبس به صورت انفرادی ممنوع است. مگر در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند. اما در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
- اجرای مقررات ناظر بر تکرار جرم در مورد مجرم سیاسی ممنوع است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ورود مواد مخدر به زندان
هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد شود، مأموران به تناسب، به مجازات های زیر محکوم خواهند شد:
الف: تنزل درجه.
ب: انفصال (ممنوعیت) موقت از شغل.
ج: انفصال (ممنوعیت) دایم از شغل.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تقلب در معافیت خدمت وظیفه عمومی
افرادی که با ارتکاب اعمالی همچون اِعمال نفوذ، جعل، رشوه، شهادت دروغ، گواهی خلاف واقع، پنهان کردن حقیقت و دیگر انواع تقلب موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم می کنند، به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اهدای جسد به پزشکی قانونی
با توجه به کمبود جسد جهت مطالعات دانشگاهی افراد متقاضی اهدای جسد می توانند با تماس با شماره های 55442644 – 55442844 اطلاعات لازم را کسب کنند. پس از تصمیم نهایی به اهدای جسد نزدیک ترین محضر به محل سکونت برای اخذ رضایت در قالب وصیت نامه به شخص معرفی خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
خروج دختر از کشور
دختر مجرد بالای هجده سال نیازی به اجازه پدر برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور ندارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
انتشار اسکرین شات چت
انتشار بدون اجازه اسکرین شات چتی که در آن اسرار خصوصی دیگران بیان شده باشد، جرم می باشد و مجازات حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از 500 هزار تومان تا چهار میلیون تومان یا هر دو مجازات را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مطالبه نفقه
در صورتی که زن نفقه گذشته خود را مطالبه کند و مرد ندار باشد و یا دچار ورشکستگی شده باشد، به دلیل اینکه نفقه زن طلب ممتاز است، پرداخت نفقه زن مقدم بر پرداخت نفقه فرزند و طلب سایر طلبکاران است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
آپارتمان نشینی
قرار دادن میز و صندلی و هر نوع اشیاء دیگر و همچنین نگهداری حیوانات در قسمت های مشترک آپارتمان مانند پشت بام، حیاط، راهرو و ... ممنوع است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اعدام دختر باکره
گاهی در بین عموم مردم بیان میشود که دختر باکره نباید اعدام گردد. به همین دلیل عده ای معتقدند که باید دختر باکره را به زور به عقد شخصی دربیاورند تا بکارت وی از بین برود و امکان اجرای حکم اعدام به وجود بیاید. این موضوع در قوانین ایران و شرع وجود ندارد و به نوعی تجاوز جنسی به شخص محکوم به اعدام است و مجازات اعدام را در پی دارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اعتبار گواهی عدم امکان سازش
گواهی عدم امکان سازش که برای طلاق توافقی صادر می شود 3 ماه اعتبار دارد و اگر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق ارائه و تسلیم نشود، دیگر اعتباری ندارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
خروج از سن حضانت
دختران با اتمام 9 سال قمری و پسران نیز با اتمام 15 سال قمری از حضانت والدین خارج می شوند و خود می توانند انتخاب کنند که با پدر و یا مادر زندگی کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ورود غیرقانونی به منزل غیر
ورود غیرقانونی و بدون تشریفات ماموران و کارمندان مستخدم دولت به منزل غیر جرم می باشد و مجازات حبس از یک ماه الی یک سال را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ضبط صدا و هک تلگرام همسر
ضبط صدا و هک کردن تلگرام و دیگر نرم افزار های مجازی همسر جرم می باشد. اگر همسری دچار عمل خلاف قانونی شده باشد، طرف مقابل او می تواند شکایت کند و ادعای خود را در دادگاه اثبات کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
رابطه دختر و پسر بدون ازدواج
دختر و پسری که رابطه زوجیت بین آن ها وجود ندارد و در زیر یک سقف می روند، در صورتی که با نظر پزشکی قانونی نزدیکی (رابطه عمیق جنسی) بین آن ها رخ داده باشد، به صد ضربه شلاق محکوم خواهند شد. البته اگر دختر و پسر ادعا کنند که به عقد موقت یکدیگر درآمده اند و بتوانند دلایلی نیز ارائه کنند مجازات نمی شوند. در مواردی بسیاری در صورتی که دختر و پسر توبه کنند نیز مجازات نخواهند شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اعتراض به عملکرد دادسراها
شهروندان برای اعتراض به عملکرد دادسراها می توانند به سامانه ای که لینک آن در زیر همین تصویر آمده مراجعه کنند و اعتراض خود را ثبت نمایند.

http://www.dadsetani.ir/?page=report_eteraz
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
طلاق به دلیل ناباروری مرد
در عقدنامه‌ها شرطی وجود دارد مبنی بر این که اگر مردی بعد از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به دلیل عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر بچه دار نشود، زن حق طلاق خواهد داشت و می تواند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق کند. حتی اگر مرد این شرط را در عقدنامه امضا نکند، باز هم زن با گذشت همین مدت می تواند به دلیل سختی و در تنگنا قرار گرفتن به دلیل بچه دار نشدن تقاضای طلاق کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
آلودگی هوا
جلوگیری از آلودگی هوا بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و دولت است و در صورتی که اقدامی در جهت کاهش یا جلوگیری از گسترش آلودگی هوا انجام نگیرد، می توان از دولت مطالبه خسارت نمود و در مواردی که آلودگی هوا باعث فوت یا آسیب جسمانی اشخاص می شود، باید دیه پرداخت شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تامین وسایل خانه
تامین وسایل خانه طبق قوانین از وظایف مرد است و زن تکلیفی برای تهیه جهیزیه ندارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
صحنه سازی برای دریافت بیمه
شخصی که با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو و یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت از بیمه دریافت کند، به مجازات حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجوهی که دریافت کرده محکوم خواهد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نصب دوربین در آسانسور
نصب دوربین در آسانسورها باید با مجوز قانونی صورت بگیرد و در ورودی آسانسورها نیز ذکر شود که مجهز به دوربین می باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شکنجه متهم
تحقیر یا شکنجه متهم به هر نحوی ممنوع است و اقرارهای به دست آمده از طریق شکنجه ارزش قانونی ندارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
همراهی وکیل با متهم
متهم در تحقیقات مقدماتی حق دارد یک وکیل دادگستری را به همراه خود داشته باشد. این حق باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. در صورتی که این حق از متهم گرفته شود، مجازات انفصال (ممنوعیت از شغل) از یک ماه تا شش ماه و اگر این حق به متهم تفهیم نشود، کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
جبران خسارت فیلترینگ شبکه های اجتماعی
جبران خسارت وارد شده به صاحبان کسب و کارهای مجازی که در اثر فیلتر شبکه های اجتماعی مجازی به وسیله دولت (حاکمیت) دچار ضرر و زیان می شوند، برعهده دولت می باشد و دولت در این زمینه مسئولیت مدنی (مسئولیتی که در برابر ایجاد خسارت به وجود می آید) دارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شکنجه متهم
متهم تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک او این حق را دارد که درخواست کند بلافاصله این فرد به وسیله یکی از پزشکان تعیین شده به وسیله دادستان سرتاپا معاینه شود و گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط شود
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
دوران عقد
از زمانی که دختر و پسر به عقد یکدیگر در می آیند، زن و شوهر محسوب می شوند و اطرافیان نمی توانند مانع حضور آنان در منزل مشترک شوند، حتی اگر مراسم عروسی برگزار نشود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ازدواج دوم مرد
سردفتران حق ندارند بدون اجازه دادگاه ازدواج دوم مرد را ثبت کنند و سردفتری که بدون اجازه دادگاه این اقدام را انجام دهد، به محرومیت از اشتغال به سردفتری و مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
دریافت مهریه از ارث شوهر
در صورتی که پدر شوهر فوت شود، عروس می تواند سهم الارث شوهر را از اموال پدرش برای مهریه توقیف کند. اما تا زمانی که پدر شوهر زنده باشد عروس این حق را نخواهد داشت زیرا اموال شخص زنده متعلق به خودش است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
توهین و ضرب و جرح دختر
توهین و ضرب و جرح دختر از سوی اعضای خانواده به این دلیل که مرتکب رابطه نامشروع شده است، جرم می باشد و مجازات در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تهمت زدن زن و شوهر به یکدیگر
تهمت و افترا به همسر جرم می باشد و در صورت پیگیری از سوی زن یا شوهر مجازات در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
کار آزمایشی
کارفرما این امکان را دارد که در ابتدای کار با کارگر قرارداد کار آزمایشی امضا کند. هر یک از طرفین این حق را خواهند داشت که بدون اخطار قبلی و بدون پرداخت خسارت رابطه کار را قطع نمایند. در صورتی که کارفرما رابطه کار را قطع نماید، باید حقوق تمام دوره آزمایشی را بپردازد. اما اگر کارگر رابطه کار را قطع نماید، فقط حق دریافت حقوق مدت کار را خواهد داشت. همچنین مدت دوره کار آزمایشی باید در قرارداد مشخص شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
دریافت چک از شخص ناشناس
هیچ گاه از شخصی که نمی شناسید چک دریافت نکنید؛ حتی اگر این شخص چک را در حضور شما تکمیل و امضا کند. دلیل این موضوع آن است که شما اطلاعی از هویت این فرد ندارید و ممکن است او روی دسته چکی که متعلق به دیگری است بنویسد و شما در آینده به جعل متهم شوید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
جرم سیاسی
رسیدگی به جرایم مجرمین سیاسی باید با حضور هیئت منصفه انجام شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
جبران خسارت ریزگردها
جلوگیری از آلودگی هوای ناشی از ریزگردها بر عهده دولت است و دولت در این زمینه مسئولیت مدنی دارد و در صورت وارد شدن خسارت های جسمی و مالی به شهروندان، مسئول جبران خسارت است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تغییر شغل صاحب سرقفلی
صاحب سرقفلی بدون رضایت مالک نمی تواند تغییر شغل بدهد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ممنوعیت تحقیق در جرایم ضد اخلاق عمومی
انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی مانند لمس کردن، بوسیدن و رابطه جنسی کامل بین اشخاصی که رابطه زوجیت ندارند و دیگر جرایم از این نوع، ممنوع است. مگر اینکه جرم در ملاعام و در دید مردم واقع شده باشد یا شاکی داشته باشد یا به زور و یا به صورت سازمان یافته اتفاق افتاده باشد، که در این صورت هم تعقیب و تحقیق باید در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشاهده شده انجام شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
خسارت برف در شهر
مدیریت بحران قبل از بارش برف و خدمات رسانی در زمان بارش برف بر عهده شهرداری می باشد و در صورت وارد شدن خسارت مالی و جانی به شهروندان در پی عدم انجام این مسئولیت، شهرداری باید خسارت وارد شده به شهروندان را جبران کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
هزینه برف روبی آپارتمان
پشت بام آپارتمان جزو قسمت های مشترک آپارتمان محسوب می شود و هزینه برف روبی پشت بام بر عهده تمامی ساکنین است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حقوق خانواده زندانیان (1)
- حق اطلاع دادن زندانی به خانواده خود در مورد تحت نظر بودنش
- مصون و محفوظ بودن اسرار شخصی مربوط به خانواده و نوشته ها، نامه ها، عکس ها و فیلم های خانوادگی از توقیف و ضبط شدن
- ایجاد امکان ملاقات حضوری ویژه برای اشخاصی که همسر آنان زندانی است
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پارک خودرو در خلاف جهت خیابان
اگر خودروی خود را در خلاف جهت خیابان پارک کنید و خودرویی با خودروی شما برخورد کند، شما مقصر شناخته خواهید شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مهریه
مهریه طبق قانون حقی است که در صورت مطالبه از سوی زن، مرد باید آن را پرداخت کند و مواردی همچون تمکین نکردن، بیماری، باردار نشدن، مجرم بودن و یا خیانت زن باعث نمی شود این حق از بین برود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سوء رفتار در زندگی مشترک
اجبار همسر به نزدیکی از دُبُر (رابطه جنسی از پشت) چنانچه از نظر روحی و روانی و جسمی زن را تحت فشار قرار دهد و ادامه ی زندگی را برای او غیرقابل تحمل کند، از جمله موارد سوء رفتار مرد در زندگی مشترک محسوب می شود که امکان طلاق را به زن خواهد داد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تساوی افراد در برابر قانون
طبق اصول قانون اساسی کشور همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و حاکمیت یا قوای سه گانه به ویژه قوه قضائیه نباید هیچ گونه تبعیضی را نسبت به افراد براساس مقام، جایگاه، جنسیت، نژاد، زبان، رنگ پوست و ... قائل شوند و در صورت تبعیض قایل شدن مسئولیت خواهند داشت و این مسئولیت با مرور زمان از بین نخواهد رفت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
برداشتن روسری از سر
در صورتی که قضات رسیدگی کننده به اتهام بانوانی که روسری از سر بر می دارند، برداشتن روسری را باعث جریحه دار شدن احساسات و اخلاق عمومی مردم بدانند، مجازات باید نهایتاً تا 100 هزار تومان جزای نقدی باشد و در صورتی که قاضی حکم به حبس دهد، متهم می تواند اعتراض کند. همچنین برای چنین اتهامی نمی توان قرار های شدیدی از جمله قرار بازداشت و وثیقه صادر نمود. در صورت صدور چنین قرارهایی، مقام قضایی مرتکب تخلف شده و می توان او را در دادسرای انتظامی تحت تعقیب قرار داد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ورود و خروج پول همراه مسافر
ورود و خروج پول رایج کشور توسط هر مسافر (از اتباع ایرانی یا اتباع خارجی) تا مبلغ 5 میلیون تومان مانعی ندارد و ورود و خروج بیش از این مبلغ ممنوع می باشد و با متخلف طبق قوانین برخورد خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
همسر غایب
اگر مردی چهار سال تمام غایب باشد و هیچ اثری از او نباشد، همسر او می تواند تقاضای طلاق کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شیر دادن به فرزند
اگرچه اخلاق حکم می کند که مادر به فرزند خود شیر بدهد، اما طبق قوانین نمی توان مادر را مجبور به شیر دادن کرد، مگر اینکه تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد. همچنین مادر می تواند اجرت شیر دادن خود را نیز مطالبه کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
گواهی سلامت پرده بکارت
گواهی سلامت پرده بکارت دختر که از سوی پزشک صادر می شود، برای ازدواج لازم نیست و در هیچ یک از قوانین، اجباری برای دریافت آن وجود ندارد. درخواست از دختر و اجبار او برای مراجعه به پزشک و دریافت گواهی سلامت پرده بکارت، عملی تبعیض آمیز علیه زنان است. در مواردی که دختر از انجام این عمل خودداری کند و از سوی اطرافیان مورد تهمت، تهدید و یا حتی ضرب و شتم قرار گیرد، می تواند علیه آن‌ها طرح شکایت کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حق داشتن وکیل
متهم در تمام مراحل دادرسی و به ویژه در مرحله تحقیق حق داشتن وکیل را خواهد داشت. این حق جزء حقوق اساسی متهم به شمار می رود که از مهم ترین اثرات آن ایجاد احساس امنیت روانی و جانی در متهم است. این حق باید به متهم تفهیم شود و عدم تفهیم و رعایت این حق مجازات در پی خواهد داشت. رعایت حق داشتن وکیل (به ویژه وکیل منتخب خود متهم) در اتهامات مهم از جمله اتهامات امنیتی نیز از آن جایی که قانون باید در دادرسی عادلانه و رعایت حقوق متهم برای همه مساوی باشد، ضروری است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
قاضی شدن زنان
در قوانین هیچ ممنوعیتی برای قضاوت زنان وجود ندارد و از آنجایی که قانون برای همه افراد مساوی است زنان باید امکان قاضی شدن را داشته باشند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
برخورد با دستفروش ها
براساس قانون، رفع سد معبر در خیابان ها از وظایف شهرداری می باشد. اما این وظیفه، اجازه ی تخریب اجناس، فحاشی، ضرب و شتم و استفاده از سلاح سرد و گرم برای برخورد با دستفروش را به ماموران شهرداری نخواهد داد. در صورت انجام این اعمال از سوی مامور، دستفروش می تواند مامور و مقام مسئول دستوردهنده در شهرداری را از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار دهد. حتی در صورتی که آغاز درگیری از سوی دستفروش باشد، برخورد مامور با او باید ضابطه مند و طبق قانون باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
قتل فرزند
براساس قانون اگر مادری فرزند خود را به عمد به قتل برساند قصاص خواهد شد. اما اگر این قتل را پدر مرتکب شود قصاص نخواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
خون بس
در مناطقی از کشور، رسمی به نام خون بس وجود دارد که وقتی در درگیری میان دو طایفه شخصی به قتل می رسد، به جای مجازات قاتل و برای پایان درگیری ها، دختری را از خانواده قاتل به عقد یکی از نزدیکان شخص کشته شده در می آورند. این رسم هیچ مبنای قانونی ندارد و دختر و پسر می توانند از این ازدواج خودداری کنند و افرادی که آن ها را با تهدید و ضرب و شتم مجبور به ازدواج می کنند را نیز می توانند از طریق مراجع قضایی تحت تعقیب قرار دهند. حتی پس از ازدواج نیز در صورت اثبات اکراه و اجبار، ازدواج باطل خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
برداشتن روسری از سر
برداشتن روسری از سر از مصادیق جرم تشویق به فساد و فحشا که مجازات آن یک تا ده سال حبس می باشد، نیست. به طور مثال از مصداق های جرم تشویق به فساد و فحشا، تشویق دیگران به برقراری رابطه جنسی نامشروع می باشد. اگر به تشخیص قاضی برداشتن روسری از سر باعث جریحه دار شدن احساسات و اخلاق عمومی مردم باشد، مجازات آن نهایتاً تا 100 هزار تومان جزای نقدی خواهد بود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
رسم دستمال خونی عروس
در مناطقی از کشور رسمی وجود دارد که در شب اول عروسی، خانواده ها پشت در اتاق عروس و داماد می نشینند تا پارچه ای خونین که نشان دهنده وجود بکارت عروس است را ببینند. این رسم مبنای قانونی و شرعی ندارد و اجباری از طرف قانون برای اجرای آن وجود ندارد. این عمل عروس و داماد را از نظر روحی و جسمی تحت فشار قرار می دهد و تبعیضی علیه زنان است. ممکن است به دلیل نوع بکارت عروس، خونریزی نیز نباشد و عروس مورد توهین قرار گیرد. اگر این موضوع برای هر دو طرف دارای اهمیت است و نمی خواهند این رسم را اجرا کنند، می توانند با توافق به پزشک مراجعه کنند تا از آسیب های بعدی جلوگیری شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ورود بانوان به استادیوم ها
ورود بانوان به استادیوم های ورزشی هیچ منع قانونی ندارد و در هیچ یک از قوانین برای آن جرمی تعریف نشده است. حتی طبق قانون میتوان افرادی که مانع استفاده بانوان از این حق می شوند را در مراجع قانونی تحت تعقیب قرار داد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
توهین و تهدید متقابل
اگر شخصی شما را مورد توهین و تهدید قرار دهد و شما نیز متقابلا توهین و تهدید کنید، مرتکب جرم شده اید. برای مجازات شخصی که شما را مورد توهین و تهدید قرار داده است، باید از طریق مراجع قانونی اقدام کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
استفاده از نام خانوادگی همسر
زن میتواند با موافقت همسر از نام خانوادگی او استفاده کند. در صورت طلاق نیز با درخواست هریک از زوجین، نام خانوادگی زن به نام خانوادگی اولیه برگشت داده می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اجرای مجازات زنان
طبق قانون اجرای مجازات در دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا 6 ماه، در دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به دو سالگی و شلاق در ایام قاعدگی، به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می افتد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
جعل مدارک تحصیلی
شخصی که هر یک از مدارک اشتغال به تحصیل، فارغ التحصیلی، تاییدیه، ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور و ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند و یا با آگاهی از جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تجاوز جنسی به قصد ازدواج
پسری که به قصد ازدواج با یک دختر، با او به زور رابطه جنسی برقرار کند تا به این وسیله رضایت دختر و خانواده را در ازدواج جلب کند، عمل او تجاوز جنسی است و قصد او در انجام این عمل مهم نمی باشد. مجازات برای این عمل اعدام خواهد بود و قانون نیز هیچ حمایتی برای انجام این ازدواج نخواهد کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نرخ دیه سال 1397
نرخ دیه در ماه های عادی 231 میلیون تومان و در ماه های حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم) 308 میلیون تومان خواهد بود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ترمیم پرده بکارت (هایمنوپلاستی)
برای عمل ترمیم پرده بکارت در قانون جرمی تعریف نشده است. اما در مواردی پس از ازدواج ممکن است قاضی بتواند این عمل را جرم فریب در ازدواج بداند که حتماً باید قصد فریب در ازدواج را احراز کند و از آنجایی که احراز این قصد نیز به سختی امکان پذیر است، شخصی که این عمل را انجام می دهد در اکثر موارد مجرم شناخته نخواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ممنوعیت دریافت عوارض تبلیغات
دریافت عوارض بابت انتشار آگهی های تبلیغاتی توسط شهرداری ممنوع است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مهرالمثل زن
اگر در زمان عقد مهریه زن نامعلوم باشد و یا ارزش عرفی و مالی نداشته باشد، مهریه ای که به زن پس از ازدواج و برقراری رابطه زناشویی تعلق می گیرد، با توجه به موقعیت اجتماعی و خانوادگی زن و دیگر اوضاع و احوال تعیین می گردد که این نوع مهریه مهرالمثل نام دارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
دخالت اطرافیان در زندگی مشترک
زن یا مرد نمی توانند اطرافیان خود را به این دلیل که در زندگی مشترک آنان دخالت میکنند تحت تعقیب قانونی قرار دهند. اما اگر این دخالت عناوین مجرمانه ای مانند توهین و افترا داشته باشد، می توانند آنان را تحت تعقیب قرار دهند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نمای ساختمان
نمای خارجی ساختمان جزء قسمت های مشترک ساختمان است که در مالکیت همه شرکا می باشد و هرگونه تغییر در نمای ساختمان باید با اجازه همه آن ها باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
قاچاق ارز
طبق قانون، رعایت نکردن ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز، جرم قاچاق می باشد و براساس قانون، مجازات هایی همچون جزای نقدی و حبس را در پی خواهد داشت. همچنین با توجه به گستردگی جرم و اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات اعدام نیز ممکن است برای مرتکب در نظر گرفته شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
وکالت در تعویض پلاک خودرو
در معامله خودرو تا می توانید به صورت وکالتی معامله نکنید و همراه با خریدار مراحل خرید و فروش را طی کنید. اما اگر به هر دلیلی مجبور شدید به صورت وکالتی معامله کنید، بهتر است وکالت تعویض پلاکی که به خریدار می دهید دارای مدت محدود چند روزه باشد، زیرا ممکن است خریدار با پلاک شما اقدام به تردد و خلاف کند و گرفتار مشکلات بعدی شوید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حضور در میهمانی مختلط
حضور در جمع و میهمانی مختلط به خودی خود جرم رابطه نامشروع و عمل مخالف عفت و اخلاق عمومی نمی باشد و ارتکاب اینگونه اعمال (بوسیدن، رابطه جنسی کامل و...) بین افرادی که رابطه زوجیت ندارند باید اثبات شود. به طور کلی نیز انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در اینگونه جرایم ممنوع است. مگر اینکه جرم در ملاعام و در دید مردم واقع شده باشد یا شخصی شاکی باشد یا به زور و یا به صورت سازمان یافته اتفاق افتاده باشد، که در این صورت هم تعقیب و تحقیق باید در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشاهده شده انجام شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تنظیم قرارداد
در تنظیم قراردادها به خصوص قراردادهای معاملات ملکی تا حد امکان نباید از فرم های چاپی آماده قرارداد استفاده کرد. از آنجایی که در اکثر موارد شرایط هر معامله نسبت به معامله دیگر متفاوت است، ممکن است در فرم های چاپی آماده قرارداد، بندهایی باشد که به ضرر هر یک از طرفین تمام شود. بهتر است قرارداد را با در نظر گرفتن شرایط و با مشورت با وکیل تنظیم کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اجازه پدر در ازدواج دختر غیرباکره
اگر دختری در اثر رابطه جنسی مشروع یا نامشروع بکارت خود را از دست داده باشد، برای ازدواج نیازی به اجازه پدر ندارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
وکالت در طلاق و مهریه کم
از آنجایی که حق طلاق در قوانین فقط با مردان است و زنان به دشواری می توانند در شرایط سخت زندگی طلاق بگیرند، با تعیین شرط وکالت بلاعزل زن در گرفتن طلاق و قید آن در سند ازدواج، در صورت بوجود آمدن شرایطی که راه حلی به جز جدایی ندارد زنان نیز می توانند همانند مردان بدون سختی جدا شوند و نیز از آنجایی که مهریه بالای 110 سکه فقط در صورتی که مرد توانایی مالی داشته باشد، قانون او را ملزم به پرداخت می کند و مهریه کم تر از 110 سکه نیز با اثبات ناتوانی مرد قسط بندی می شود، بهتر است مهریه نیز کم باشد تا طرفین در شرایط ناسازگاری بدون کشمکش جدا شوند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
طرح گشت ارشاد
در قوانین تعریف دقیقی از حجاب وجود ندارد و البته امکان ارائه این تعریف نیز از نظر بسیاری از حقوقدانان با توجه به گوناگونی عرف ها و فرهنگ های مناطق مختلف غیرممکن می باشد. بنابراین ایجاد طرح هایی مانند گشت ارشاد از سوی نیروی انتظامی محمل قانونی شفافی ندارد و به ویژه به این دلیل که نیروی انتظامی صالح در قانونگذاری و تفسیر قانون نمی باشد و وظایف دیگری طبق قانون برای آن ها تعریف شده است، این گونه طرح ها که باعث برخوردهای سلیقه ای می شود، طبق اصول قانون اساسی و قوانین عادی کشور نمی باشد و بانوانی که در اثر اجرای این طرح ها خسارت معنوی و مادی می بینند، می توانند این اقدامات را تحت تعقیب قرار دهند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان
قرارداد پیش فروش ساختمان باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود و مشاوران املاک مجاز به تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان نیستند. در صورتی که مشاور املاک تخلف کند و قرارداد پیش فروش تنظیم کند، برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال پروانه کسب تعلیق خواهد شد و برای بار سوم پروانه کسب باطل خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ناف بریده
در مناطقی از کشور به خصوص در روستاها و در بین ایل نشین ها، رسمی وجود دارد که وقتی دختری به دنیا می آید و ناف او را می برند، خون ناف را روی پای پسر کوچکی از نزدیکان می ریزند و آن ها را نامزد یا ناف بریده هم اعلام می کنند تا در آینده باهم ازدواج کنند. اگر دختر و پسر در آینده راضی به این ازدواج نباشند، می توانند از انجام آن خودداری کنند و اگر از سوی اطرافیان مورد تهدید و یا ضرب و شتم برای انجام این ازدواج قرار گرفتند، می توانند از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
احترام به اجساد مردگان
طبق قاعده احترام به اموات در حقوق، مردگان نیز مانند زندگان دارای احترام می باشند و تعرض مادی و معنوی به مردگان از قبیل سرقت جسد و اجزای بدن، مثله کردن جسد، سرقت اموال همراه جسد، تجاوز جنسی به میت، نبش قبر و توهین و افترا به میت، براساس قانون، جرم می باشد و مجازات در پی خواهد داشت. تصمیم گیری در مورد تعیین محل دفن نیز با ولی و وراث میت است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تمرد نسبت به مامورین دولت
هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه صورت گیرد، تمرد است و اگر شخصی به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد، به حبس از شش ماه تا دو سال و اگر در حین اقدام دست به اسلحه ببرد، به حبس از یک تا سه سال و در سایر موارد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. عاقلانه این است که با مامور دولت درگیر نشوید و در مراجع صالح به رسیدگی، در پی اثبات حق و بی گناهی خود باشید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پایان ازدواج موقت
در ازدواج موقت، طلاق به شکل ازدواج دائم وجود ندارد و جدایی به دو صورت است؛ یکی پایان مدت تعیین شده در ازدواج و دیگری بخشش مدت از طرف مرد. زنان در این نوع ازدواج حقی در بخشش مدت ندارند، مگر اینکه وکالت در بخشش مدت را از مرد دریافت کنند تا به وسیله آن هر زمان که بخواهند جدا شوند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پیامک واریز به حساب
هنگامی که فردی می خواهد وجهی را بابت خرید یا تسویه بدهی خود برای شما واریز کند و ادعا می کند که واریز کرده است و پیامک واریزی نیز برای شما ارسال می شود، حتماً شماره حساب دریافتی را با شماره حساب خود تطبیق دهید. زیرا ممکن است فرد یاد شده قبلاً با مراجعه به بانکی که شما در آن حساب دارید، حسابی را به نام خود و با شماره همراه شما افتتاح کند و زمانی که ادعا می کند وجه را به حساب شما واریز کرده است، در واقع به حساب خود واریز کرده اما پیامک آن به شماره همراه شما ارسال شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تغییر جنسیت و مهریه
اگر مرد یا زنی پس از ازدواج، تغییر جنسیت دهد، مرد نمی تواند به این دلیل که دیگر زن شده است یا طرف مقابل، زن نیست از پرداخت مهریه خودداری کند. اگرچه رابطه زوجیت با تغییر جنسیت ادامه پیدا نخواهد کرد اما مرد (که حالا زن شده یا همسر او مرد شده) در صورتی که طرف مقابل درخواست مهریه کند، مکلف به پرداخت آن است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
همجنسگرایی زنان (مساحقه)
براساس قانون، همجنسگرایی دو زن که اصطلاحاً به آن ها لزبین گفته می شود، جرم می باشد و مجازات صد ضربه شلاق را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
خالکوبی
خالکوبی یا تتو جرم نمی باشد. مگر اینکه تصاویر مستهجن و غیرمتعارفی در نقاطی از بدن که قابل مشاهده است خالکوبی شده باشد که به دلیل جریحه دار کردن اخلاق عمومی مردم می تواند جرم و قابل مجازات باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حقوق معلولان
افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب طبق الگوی مسکن مصوب معاف می باشند. استفاده از این تسهیلات برای هر فرد دارای معلولیت صرفاً برای یک واحد مسکونی مجاز است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اعتراض به فیلتر تلگرام
طبق اصل نود قانون اساسی، مردم می توانند شکایت خود در ارتباط با فیلتر تلگرام را به صورت گروهی در کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مطرح کنند. این کمیسیون نیز موظف است به شکایت مردم رسیدگی کند و پاسخ کافی را از قوه صادر کننده دستور فیلتر تلگرام بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را به اطلاع عموم مردم برساند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
فرزند خوانده
طبق قانون، فرزند خوانده از اموال پدر خوانده و مادر خوانده خود ارث نمی برد. اما همانگونه که مطابق با قوانین جاری، فرزند می تواند مستمری والدین را پس از فوت آن ها دریافت کند، فرزند خوانده نیز می تواند این مستمری را دریافت کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ملاقات فرزند
اگرچه اخلاق حکم می کند که فرزند با پدر و مادر خود دیدار داشته باشد، اما فرزندی که از سن حضانت (سرپرستی) خارج شده است و علاقه ای به دیدار پدر و مادر خود ندارد، از طریق قانون نمی توان او را ملزم به ملاقات کرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ازدواج سفید
ازدواج سفید غیرقانونی است و به همخانگی و زندگی مشترک زن و مرد بدون ازدواج قانونی (دائم یا موقت) می گویند. در این نوع زندگی مشترک، زن نمی تواند ادعای ارث، نفقه و ... داشته باشد. از آنجایی که به طور کلی نمی توان وارد حریم خصوصی افراد شد، برخورد با آن ها نیز تحت شرایط قانونی خاصی (از جمله وجود شاکی خصوصی) امکانپذیر می باشد. در صورت اثبات رابطه نامشروع یا زنا در ازدواج سفید، مجازات تا 100 ضربه شلاق را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اجازه در ازدواج دختر
دختر باکره برای ازدواج نیاز به کسب اجازه و موافقت پدر یا جد پدری دارد. اگر پدر در قید حیات باشد از او کسب اجازه می شود. در غیر این صورت باید از پدر بزرگ پدری اذن ازدواج دریافت شود. اما اگر پدر یا جد پدری در قید حیات نباشند، دختر نیازی به کسب اجازه از شخص دیگر (برای مثال مادر یا برادر) ندارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
عمل جراحی زیبایی زنان
اگرچه از نظر اخلاقی و با توجه به فرهنگ جامعه، بهتر است دختران و زنان رضایت والدین یا همسر را برای انجام عمل جراحی زیبایی جلب نمایند اما از نظر قانونی نیازی به کسب اجازه از والدین یا همسر نیست.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
زنای با محارم
زنا (برقراری رابطه جنسی) با محارم (خواهر، مادر، خاله و...) جرم می باشد و مجازات آن اعدام خواهد بود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
روزه خواری جرم است؟
تا عملی در قانون جرم انگاری نشود، جرم نیست. هر عملی که حرام است لزوماً جرم تلقی نمی شود. مثلاً اسراف و غیبت اعمالی حرام هستند اما جرم نیستند و مستوجب کیفر نیستند. همچنین روزه خواری حرام است اما مستوجب کیفر نیست. همانطور که اگر کسی عمل اسراف را در ملاعام انجام دهد و بخشی از غذای خود را که سالم و قابل استفاده است در سطل آشغال بریزد، جرمی مرتکب نشده است در حالی که عمل او حرام است. همچنین عمل خوردن موجب جریحه دار شدن عفت عمومی نمی شود، در حالی که مثلاً برهنه شدن در ملاعام موجب جریحه دار شدن عفت عمومی می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اجبار به ازدواج به دلیل رابطه جنسی؟
اگر پسری با دختری رابطه جنسی برقرار کند و در اثر این رابطه، بکارت دختر از بین برود و حال دختر بخواهد برای وادار کردن پسر به ازدواج، از طریق مراجع قانونی اقدام کند، قانون هیچ اجباری به پسر برای ازدواج وارد نمی کند و رضایت پسر در ازدواج لازم است. همچنین فرقی نمی کند برقراری این رابطه با وعده ازدواج باشد و دختر بگوید پسر او را فریب داده است یا بدون وعده ازدواج باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ازدواج موقت و بارداری
در صورت بارداری زن در ازدواج موقت، مرد تکلیفی به تبدیل ازدواج موقت به دائم ندارد. اما اگر ازدواج موقت را در دفترخانه ثبت نکرده باشند، مکلفند ازدواج موقت خود را در دفترخانه ثبت نمایند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ناباروری و روش های اهدا
برای ناباروری و فرزند آوری چهار نوع روش اهدا وجود دارد؛ اهدای رحم جایگزین، اهدای تخمک، اهدای اسپرم و اهدای جنین. در حال حاضر در مورد اهدای جنین قانون وجود دارد و در سایر روش های اهدا قانونی تدوین نشده و طبق نظر مراجع تقلید عمل می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اعتصاب کارگران
سازمان بین المللی کار اعتصاب را یک حق قانونی برای کارگران در دنیا می داند. اما در حال حاضر حق اعتصاب در قوانین کشور به صورت صریح وجود ندارد، هرچند حقوقدانان با برداشت هایی از قوانین، اعتصاب را یک حق قانونی می دانند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نفقه (خرجی) در صورت شاغل بودن زن
اگرچه بسیاری از زنان شاغل می باشند و عرف به دلیل درآمد داشتن، اینگونه زنان را مستحق نفقه نمی داند اما طبق قانون، زنان شاغل نیز همانند زنان خانه دار مستحق نفقه می باشند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شناسنامه طفل نامشروع
اگر طفلی نامشروع باشد و پدر او معلوم نباشد، مادر می تواند با نام خانوادگی خود برای فرزند شناسنامه بگیرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
کودک آزاری
در صورت مشاهده کودک آزاری، می توانید به سامانه پیامکی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به شماره 30003636 گزارش دهید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
امر به معروف و نهی از منکر
اگرچه این فریضه مورد تاکید دین مبین اسلام قرار گرفته است، اما هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
استفاده از فیلترشکن
صرف استفاده از فیلترشکن و وی پی ان یا دانلود آن جرم نمی باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
کارگر و کارفرما
اگر کارفرمایی حقوق قانونی کارگر خود را نپردازد، نداشتن قرارداد کتبی و شفاهی بودن رابطه کاری، مانع اقدام قانونی و مطالبه حقوق قانونی از سوی کارگر نخواهد بود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اپلیکیشن بانکی ساختگی
هنگامی که فردی می خواهد وجهی را بابت خرید یا تسویه بدهی خود برای شما واریز کند و اپلیکیشن بانک خود را در مقابل چشم شما باز می کند و شماره کارت شما را وارد می کند و شما نیز نام خود و پیام انتهایی واریز را مشاهده می کنید، حتماً پیامک واریز به حساب را در موبایل خودتان چک کنید زیرا ممکن است فرد با اپلیکیشن ساختگی، به ظاهر برای شما واریز انجام دهد. همچنین شماره حساب در پیامک واریز را نیز با شماره حساب خود تطبیق دهید. زیرا ممکن است فرد یاد شده قبلاً با مراجعه به بانکی که شما در آن حساب دارید، حسابی را به نام خود و با شماره همراه شما افتتاح کند و زمانی که ادعا می کند وجه را به حساب شما واریز کرده است، در واقع به حساب خود واریز کرده اما پیامک آن به شماره همراه شما ارسال شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
بیماری مقاربتی همسر
اگر مرد مبتلای به یکی از بیماری های مقاربتی مانند ایدز، هپاتیت یا اچ پی وی شود، زن این حق را دارد که از برقراری رابطه جنسی با مرد امتناع کند. خودداری زن از برقراری رابطه جنسی به دلیل بیماری مقاربتی مرد، مانع برخورداری او از نفقه نخواهد بود. همچنین با توجه به نوع و شدت بیماری و مسری و درمان ناپذیر بودن آن، زن می تواند به دلیل عسر و حرج (در سختی و تنگنا قرار گرفتن) برای طلاق اقدام کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تهیه، ترویج و خرید و فروش سکه تقلبی جرم می باشد و مجازات از یک تا ده سال حبس را در پی خواهد داشت. همچنین کلیه اموالی که از این طریق تحصیل شده نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مصرف مشروبات الکلی توسط غیرمسلمانان

طبق قانون مصرف مشروبات الکلی توسط غیرمسلمانان جرم نمی باشد. اما اگر این عمل را در مکان های عمومی یا به صورت علنی انجام دهند و یا در حال مستی در اماکن عمومی ظاهر شوند، جرم می باشد و مجازات در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
سیسمونی نوزاد
از نظر قانونی خانواده دختر هیچ وظیفه ای در فراهم کردن سیسمونی یا وسایل مورد نیاز نوزاد ندارد. تامین وسایل مورد نیاز نوزاد از وظایف پدر می باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اجاره واحد آپارتمانی به فرد مجرد
اجاره واحدی از آپارتمان به فرد مجرد که بقیه ساکنین آن خانواده می باشند منع قانونی ندارد و اگر ساکنین مخالفتی با این موضوع داشته باشند، از طریق قانون نمیتوانند در اجاره دادن ملک شخص دیگری اعمال نظر کنند. اما اگر فرد مجرد بعد از سکونت، مزاحمت و آزار و اذیتی ایجاد کند امکان اقدام قانونی از سوی ساکنین وجود دارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مهریه قبل و بعد از رابطه جنسی
اگر زن و مرد قبل از برقراری رابطه جنسی طلاق بگیرند، زن مستحق نصف مهریه خواهد بود. اما اگر بعد از برقراری رابطه جنسی طلاق بگیرند، زن مستحق کل مهریه خواهد بود. اگر مرد کل مهریه را قبل از برقراری رابطه جنسی پرداخت کرده باشد و حال بدون برقراری رابطه جنسی بخواهند جدا شوند، مرد می تواند نصف مهریه را که قبلاً داده است پس بگیرد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مهریه و افزایش قیمت سکه
با توجه به افزایش ناگهانی قیمت سکه، مردانی که سکه برای مهریه می پردازند، می توانند دادخواست تعدیل اقساط مهریه به دادگاه بدهند تا در صورت اثبات عدم توان مالی، میزان اقساط کم تر شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
اجبار همسر به پوشیدن چادر
شوهر نمی تواند همسر خود را مجبور به پوشیدن چادر کند. پوشیدن چادر از مصادیق تمکین (فرمانبرداری و حسن معاشرت) در زندگی مشترک نمی باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
درخواست شیربها از داماد
در برخی از مناطق کشور رسمی به نام شیربها وجود دارد که داماد علاوه بر مهریه ای که برای عروس معین می شود، مالی را نیز باید به والدین عروس تقدیم کند. این رسم هیچ مبنای قانونی ندارد و در شرع هم اگر دادن شیربها با رضایت داماد نباشد، حرام است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
باشلق
در مناطقی از کشور به خصوص در بین عشایر، تهیه لوازم زندگی (جهیزیه) بر عهده داماد است. خانواده عروس نیز مبلغ وجه نقدی را که باشلق نام دارد از خانواده داماد برای خرید جهیزیه دریافت می کنند. در قانون نیز تهیه لوازم زندگی بر عهده مرد است و زن تکلیفی در تهیه جهیزیه ندارد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
پیامک هزینه دار
ارسال پیامک هزینه دار برای مشترکان از سوی سازمان ها یا شرکت ها، بدون اطلاع و کسب اجازه از مشترکان غیرقانونی می باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی
در قوانین و مقررات، استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی مانند توییتر، تلگرام و فیس بوک توسط عموم مردم تخلف و جرم تعریف نشده است و در نتیجه مجازاتی در پی ندارد. اگر طبق دستورالعمل هر نهاد دولتی، استفاده کارمندان آن نهاد از هریک از شبکه های مجازی ممنوع و تخلف شمرده شود، این ممنوعیت شامل دیگر نهادها و مردم نمی شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
شکستن پلمپ
هرگاه شی یا مکانی توسط مقامات رسمی پلمپ شده باشد و شخصی آگاهانه و از روی عمد پلمپ را بشکند یا از بین ببرد به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
کار نوجوانان
طبق قانون کار، به کار گماردن افراد کم تر از 15 سال تمام ممنوع است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
دریافت شهریه اجباری از والدین
طبق قانون اساسی، تحصیلات در کلیه مدارس دولتی از ابتدایی تا پایان دوره متوسطه رایگان می باشد و هزینه های آن را دولت باید از بودجه عمومی تامین نماید. بنابراین دریافت هرگونه وجهی در مدارس دولتی به هر دلیلی ممنوع می باشد. مگر اینکه اولیای دانش آموزان خودشان با رضایت بخواهند کمک کنند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
صدا و سیما (1)
طبق قانون، صدا و سیما متعلق به تمامی مردم است و باید منعکس کننده زندگی و احوال تمامی اقوام و اقشار مختلف کشور باشد. همچنین صدا و سیما باید به حیثیت انسانی افراد احترام بگذارد و از هتک حرمت آن ها پرهیز کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
صدا و سیما (2)
طبق قانون، صدا و سیما جهت تحقق رسالت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، باید روحیه انتقاد سالم و سازنده و انتقاد پذیری متواضعانه را در مردم، مسئولین و دست‌اندرکاران ایجاد کند و انتقادات مردم از مسئولین و توقعات آن ها از مردم را بازگو نماید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حقوق متهم
اگر به شخصی اتهامی وارد شود، او می تواند در مراجع قانونی تعریف شده از خود دفاع کند و رسیدگی نیز باید در این مراجع انجام شود. بنابراین هرگونه اقدام اجباری در این باره از سوی سازمان ها و نهادهای دیگر مانند صدا و سیما به ویژه در زمانی که هنوز جرمی اثبات نشده، غیرقانونی و قابل پیگیرد است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نماز در محل کار
کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار مکلف هستند محل مناسبی را برای ادای فریضه نماز ایجاد نمایند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
تهدید و توهین به بدهکار
شخصی که از دیگری طلب دارد نمی تواند او را مورد تهدید و توهین قرار دهد. در صورت تهدید و توهین بدهکار از سوی طلبکار، شخص بدهکار می تواند از طریق مراجع قانونی علیه طلبکار اقدام کند. شخص طلبکار نیز از طریق مراجع قانونی می تواند برای وصول طلب خود اقدام کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
گزارش گرانفروشی
برای گزارش گرانفروشی می توانید با شماره های 124 (سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان) و 135 (سازمان تعزیرات حکومتی) تماس بگیرید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نسبت دادن زنا
اگر شخصی به فرزند مشروع خود بگوید "تو فرزند من نیستی" یا به فرزند مشروع دیگری بگوید "تو فرزند پدرت نیستی" به همسر خود و مادر آن شخص دیگر نسبت زنا داده است که به آن جرم قذف می گویند و مجازات آن 80 ضربه شلاق می باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نبش قبر بدون مجوز
هر شخصی که بدون مجوز نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حقوق شهروندی (1)
طبق منشور حقوق شهروندی، شهروندان از حق اداره شایسته امور کشور بر پایه ی قانون مداری، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و کارکنان الزامی است. همچنین حق شهروندان است که از تصمیمات و اقدامات اداری که به نوعی حقوق و منافع مشروع آن ها را تحت تاثیر قرار می دهند، آگاه شوند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حقوق شهروندی (2)
طبق منشور حقوق شهروندی، شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت نیز موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
فروش یا انتشار رمز عبور دیگران
فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن رمز عبور دیگران جرم می باشد و مجازات حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حقوق شهروندی (3)
طبق منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی و شتاب زدگی باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
هتک حیثیت با دابسمش
اگر شخصی فیلم یا صورت دیگری را به نحوی تغییر دهد یا تحریف کند که عرفاً موجب هتک حیثیت دیگری شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین اگر تغییر و تحریف فیلم و صوت به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
رابطه جنسی با زنان در خارج از کشور
طبق قانون مردان مسلمانی که به خارج از کشور سفر می کنند و می خواهند که با زنان دیگر ادیان رابطه جنسی برقرار کنند، این ارتباط فقط از طریق ازدواج ممکن خواهد بود و این موضوع که آن زنان بدون ازدواج رضایت در برقراری رابطه دارند و قوانین آنان به شکل دیگری است، این اجازه را به مردان نخواهد داد که بدون ازدواج رابطه جنسی برقرار کنند. در صورت برقراری رابطه جنسی بدون ازدواج، مرد زناکار خواهد بود و بسته به شرایط به مجازات های قانونی محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
استعلام ارز تخصیص یافته به گوشی
با شماره گیری کد #7777* و با وارد کردن IMEI یا همان کد 14 رقمی گوشی می توانید از دولتی بودن یا نبودن ارز اختصاص یافته به گوشی مطلع شوید و چنانچه گوشی با ارز دولتی وارد شده اما قیمت تمام شده آن برای فروش با ارز غیردولتی محاسبه شده، با سازمان حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان به شماره 124 و یا سازمان تعزیرات حکومتی به شماره 135 تماس گرفته و گزارش دهید.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نحوه عمل قاضی در جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
طبق قانون در جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی از جمله زنا، لواط و ... هرگاه شاکی خصوصی وجود نداشته باشد و متهم بخواهد اقرار کند، قاضی او را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مزاحمت برای بانوان
آقایانی که در خیابان ها از خانم ها درخواست شماره تماس می کنند و با پاسخ منفی خانم ها روبرو می شوند ولی منصرف نشده و آن ها را تعقیب می کنند، مرتکب جرم مزاحمت برای بانوان شده اند که مجازات حبس و شلاق را در پی خواهد داشت.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
مجازات روسپیگری (تن فروشی)
در رابطه با روسپیگری، قانونی به طور خاص وجود ندارد و اگر زنا یا رابطه نامشروع فرد روسپی اثبات شود، همانند افراد عادی که مرتکب زنا یا رابطه نامشروع می شوند، به مجازات زنا (صد ضربه شلاق) یا رابطه نامشروع غیر زنا مانند بوسیدن (تا نود و نه ضربه شلاق) محکوم خواهد شد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
عدم سوء پیشینه در تعهد به گشت ارشاد
تعهداتی که بانوان در گشت ارشاد می دهند سوء پیشینه محسوب نمی شود و در هیچ نوع گواهی درج نخواهد شد. به طور کلی اشخاص باید به جرمی متهم شوند و در دادگاه مورد محاکمه قرار بگیرند و رای نیز بر محکومیت آن ها صادر شده باشد و همچنین محکومیت آن جرم نیز در قانون سوء پیشینه محسوب شود تا اشخاص دارای سوء پیشینه شوند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حضور مراقب در سرویس مدارس
علاوه بر راننده حضور مراقب برای سرویس مدارس انبوه بر مانند ون، اتوبوس و مینی بوس در پایه ابتدایی الزامی است.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ضرب و شتم دختر در خانه پسر
اگر دختری بدون وجود رابطه زوجیت قانونی به خانه پسری برود و مورد ضرب و شتم پسر قرار بگیرد، می تواند در مراجع قانونی از او شکایت کند و اینکه دختر به اختیار خود به خانه پسر رفته است و رابطه نامشروعی ایجاد شده است یا خیر در موضوع ضرب و شتم تاثیری ندارد و به اتهام رابطه نامشروع جداگانه رسیدگی می شود.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
نزدیکی جنسی با همسر نابالغ
نزدیکی جنسی با زوجه پایین تر از سن قانونی ازدواج اگر منجر به نقض عضو افضاء (یکی شدن دو مجرای ادرار و حیض یا حیض و مدفوع) شود، علاوه بر مجازات های قانونی و تعلق تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمان وفات یکی از زوجین بر عهده ی زوج است، هرچند او را طلاق داده باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ملاقات شرعی زندانی با همسر
زندانی جهت رفع نیازهای عاطفی و جنسی می تواند ملاقات حضوری و خصوصی بدون مراقب را با همسر خود در اتاق های ملاقات شرعی زندان داشته باشد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
ارث بری نوه دختر و پسر
در ارث یک حالت وجود دارد که دختری که نوه است دو برابر پسری که نوه است ارث می برد و آن حالتی است که میت اولادی نداشته باشد و اولاد اولاد او (نوه) ارث ببرد. به این صورت که نوه پسری میت که دختر باشد به واسطه پدرش دو برابر نوه دختری میت که پسر باشد ارث می برد.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حقوق شهروندی (تجمع و راهپیمایی)
طبق منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شرکت در آن‌ها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه‌های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
حضور کودکان در جلسات دادگاه خانواده
طبق قانون حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی ممنوع است مگر در موارد ضروری که دادگاه تجویز کند.
دادراه, حقوق به زبان ساده حقوق به زبان ساده
طلاق به دلیل اعتیاد مرد
زمانی که زنان درخواست طلاق به دلیل اعتیاد مرد می دهند، معمولاً دادگاه ها زمانی حکم به طلاق می دهند که تشخیص دهند اعتیاد مرد به گونه ای مضر است که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد می کند و ادامه زندگی برای زن دشوار است. در غیر این صورت حکم به طلاق نخواهند داد.