مشاوره حقوقی رایگان - دو تا داور داشتم انصراف دادن آيا الان مي توانم همچين شكايتي انجام بدم.؟

دو روزپيش به دادسرا رفتم و عريضه نويس كپي برگه قرارداد مشاركت و تامين دليل را گرفت و ثبت كرد. به موجب دلايل اعلامي خوانده به عنوان سازنده طبق قرارداد مشاركت در ساخت متعهد گرديده در ملك اينجانب آپارتمان احداث نمايد و تا تاريخ مقرر آنرا تكميل كند و تحويل دهد و از ايفاي تعهدات مذكور استنكاف نموده و ساختمان را بصورت نيمه كاره رها كرده و از وضيعت ساختمان تامين دليل و كارشناسي شده است و مشار اليه علرغم مراجعات مكرر و ارسال اظهار نامه شماره 94/11/12 حاضر به انجام تعهد نيست ودادخواست رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خوانده به شرح خواسته مورد استدعاست. 9410674610601932شماره دادخواست قبلي

پاسخ ها :

دادراه

دادراه:

استان :
شماره تماس وکیل: ---


در دادسرا شکایت کیفری مطرح می شود. دادخواست حقوقی باید در دفاتر خدمات قضایی ثبت شود و خطاب به دادگاه حقوقی ثبت شود. عنوان دادخواست بسیار مهم است. با توجه به این متن چیز زیادی نمی توان فهمید. بهتر است وکیل بگیرید.


14:36:47   1395/7/1

موافق (0) مخالف (0)


داور قرارداد مشارکت در ساخت