مشاوره حقوقی رایگان - ترک انفاق

محکوم به 6 ماه حبس بابت ترک انفاق شده ام اعاده دادرسی داده ام دیوان گفته 2 ماه بعد نتیجه مشخص میشه حکم جلب صادر شده است 1-چکار کنم؟ 2-یک سوم شامل بنده میشه بابت حبس یا شش ماه باید بکشم؟

پاسخ ها :

یعقوب زیرک قولنجي

... یعقوب زیرک قولنجي :

استان :
شماره تماس: 09141495303


حبس شما شش ماه هست ولی بعدا در جریان اجرای حکم در صورت وجود شرایط مقرر در قانون احتمالا بعد از اجرای دو ماه حبس‌ آزادی مشروط شامل حال شما بشود


17:00:43   1397/9/3

موافق (0) مخالف (0)

صالح کاوری

جناب آقای صالح کاوری:

استان : خراسان رضوی
شماره تماس: 09153139600


با سلام از محل دادگاهی که اعاده را پذیرفته است گواهی پذیرش اعاده رادریافت وبه اجرای احکام بجهت توقف عملیات اجرائی ارائه نمائید ودر غیر اینصورت با جلب رضایت همسرتان موضوع محکومیت کان لم یکن می گردد وبعد از تحمل یک سوم مشمول تعلیق مجازات نیزمی شوید .


13:26:49   1397/9/9

موافق (0) مخالف (0)


ترک انفاق نفقه مجازات ترک انفاق حکم جلب