مشاوره حقوقی رایگان - جایگزینی فرزند جای پدر

با سلام. پدرم کارمند بانک ملی بودن و بخاطر مریضی که داشتن از کار افتاده شدن و ایثارگر هم هستن. من میتونم جای ایشون استخدام شوم؟؟

پاسخ ها :

فاطمه  توكلي

... فاطمه توكلي :

استان :
شماره تماس: 09157749598


تا کنون بصورت طرح رسمی اجرایی نشده که پسر بجای پدر استخدام گردد باز هم بسته به قوانین وصوابط آن بانک دارد که باید برسی کنید


18:20:08   1397/9/3

موافق (0) مخالف (0)

عبداله رجبی کرین

جناب آقای عبداله رجبی کرین :

استان : تهران
شماره تماس: 09122649668


نه باید طبق تقاضای سازمان در امتحان شرکت کنند


20:26:24   1397/9/10

موافق (0) مخالف (0)


استخدام استخدام فرزند به جای پدر استخدام فرزند ایثارگر به جای پدر ایثارگر