مشاوره حقوقی رایگان - حق الارث

سلام. وارثان یک متوفی 3نفر پسر و 3 نفر دختر و همسر او میباشند. حال از دارایی و اموال چه کسری یا چند درصد از مال به یک دختر ارث میرسد؟

پاسخ ها :

لادن میثمی

سرکار خانم لادن میثمی :

استان : تهران
شماره تماس: 09127989412


اولا به همسر یک هشتم به پسرها دو برابر دخترها یعنی اگر یک هشتم همسر را کسر کنید می بایست اموال را نصف کنید که پسر دوبرابر می برد و بین انها به تساوی تقسیم می شود مابقی برای دختران است که به تساوی می رسد یعنی باید باقیمانده را تقسیم بر سه کنید تا سهم یک دختر مشخص شود


17:04:05   1397/9/3

موافق (0) مخالف (0)

عبداله رجبی کرین

جناب آقای عبداله رجبی کرین :

استان : تهران
شماره تماس: 09122649668


سلام همسر یک هشتم از کل سه پسر را دو دختر حساب کن می شود 6 دختر و بعلاوه سه دختر 9 دختر بعد از کسر ثلث اموال پدر ما بقیعد از کسر سهم همسر یک هشتم ما بقی را تقسیم تعداد دختر کنید بعد دو تا به پسر و یک به دختر مشکل چنین حل مشود


22:04:39   1397/9/5

موافق (0) مخالف (0)

عبداله رجبی کرین

جناب آقای عبداله رجبی کرین :

استان : تهران
شماره تماس: 09122649668


سلام در خصوص سئوال چنین است یک هشتم مادر همسر می ماند ما بقی اموال سه پسر را شش دختر د رنظر بگیرید و بعلاوه سه دختر می شود نه دختر کل اموال را تقسیم بر نه نفر بکنید سهم هر دختر مشخص می گردد دو سهم به پسر و یک سهم ما دختر مشکل حل میشود دیگر نیازی به کسر نیست ولی باید دیون متوفی داده بشود


22:22:09   1398/1/21

موافق (0) مخالف (0)


ارث تقسیم ارث سهم الارث سهم الارث دختر