با سلام و عرض ادب ، دو سال پیش به شخصی یک چک یک میلون تومانی بعنوان قرض دادم

هیچگونه رسیدی هم نگرفتم فکر کنم چک بمده توسط شخص دیگری برداشت شده است الان برای پس گرفتن پولم نمیدانم چکار کنم مدتی است هر چه تماس می گیرم تلفنش را جواب نمی دهد .و شاهدی هم ندارم

male lawyer profile

دادراه:

با توجه به اینکه هیچگونه رسیدی تنظیم نکرده اید که چک برای قرض بوده است و شاهدی نیز ندارید کار شما سخت است. پیشنهاد می شود در ابتدا اظهارنامه ای مبنی بر پرداخت وجه چکی که بابت قرض داده شده است به آدرس فرد مورد نظر ارسال کنید. به طور کلی در صادر کردن چک و پرداخت پول اصل بر این است که بابت بدهی بوده است و این خود شخص صادر کننده چک و قرض دهنده است که باید ثابت کند برای قرض دادن، چک صادر کرده و یا پول داده است.

17:21:57   1395/10/4


چک مطالبه وجه چک قرض چک به عنوان قرض رسید قرض