مشاوره حقوقی رایگان - درخواست تامین خواسته بابت اجرت المثل

باسلام، پدر اینجانب قبل فوت خانه اش را به صورت 8سهم به نام فرزندان خود کردند درطبقه اول خودشان و در دو طبقه دیگر پسران خانواده سکونت داشتند که پسران بابت سکونت خود به پدر کرایه میدادند ولی الان خواهر این دوپسر پس از 15ماه از فوت پدر شکایت کرده و طلب کرایه ده سال را نموده آیا باتوجه به اینکه پسران قبل از فوت کرایه به پدر میدادن باز هم باید به خواهرهم کرایه بدهند.

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام . ده سال قبل پدر مالک بوده و ایشان با وجود حیات فوت پدر مالکیتی نداشته اند .


15:24:35   1397/10/13

موافق (0) مخالف (0)

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام . ده سال قبل پدر مالک بوده و ایشان با وجود حیات فوت پدر مالکیتی نداشته اند .


15:24:36   1397/10/13

موافق (0) مخالف (0)


اجرت المثل اجرت المثل ملک