مشاوره حقوقی رایگان - تصرف مشاعات آپارتمان ها

با سلام در یک مجموعه ده واحدی با توجه به وجود فضای زیاد برای پارک خودروها، یه تعدادی از ساکنین اجاره پارک خودرو در قسمتی از فضای مشاع پارکینگ علاوه بر پارکینک اختصاصی داده شده است. هم اکنون تعدادی دیگر از ساکنین نسبت به موضوع معترض می باشند. و خواستار استفاده همگانی از فضای مشاعی هستند. لیکن افرادی که از آن فضاها استفاده می کنند ادعا دارند چون این فضاها در مقابل پارکینگ آنان قرار دارد تعلق به آنها بوده و ادعای مالکیت نسبت به آن دارند. سوال این است که آیا می شود برای فضای مشاعی رای گیری نمود و این فضا را با حداکثر نسبی آراء (نه رضایت همه ساکنین) جهت استفاده در اختیار تعدادی از واحدها قرار داد؟

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام قسمت های مشاعی متعلق به همه میباشد و هیچ شخصی نمیتواند تحت هر شرایطی تصرف کند.همگی در جزء جزء شریکند


15:02:41   1397/10/13

موافق (0) مخالف (0)


آپارتمان نشینی مشاعات ساختمان قانون مشاعات ساختمان تصرف مشاعات در آپارتمان آپارتمان پارک خودرو در مشاعات