مشاوره حقوقی رایگان - اعسار

با سلام ضامن شخصی شدم که هیچ کدام از اقساط را پرداخت ننمود و به ناچار بعد از توقیف حقوق توسط بانک به ناچار مجبور با تسویه از بانک شدم و از وام گیرنده شکایت نموده ام حال تقاضای اعسار نموده و دادگاه مبلغ 60 میلیون تومان را اقساط نموده. در صورتی که این شخص چندین وام گرفته. چگونه مانع اعسار وی شوم؟ سندی که جهت ضمانت آزادی وی است تا کی نزد دادگاه می ماند؟

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام بایستی ضمن اعتراض به رای اثبات کنیید که او توانایی پرداخت یکجا را دارد .سند تا پایان اقساط توقیف است


19:51:11   1397/10/20

موافق (0) مخالف (0)


اعسار شرایط رد اعسار ضمانت وام